Page 1

KRONBLADET Nr.  1  •  23. årgang  •  Februar 2009

Som tidligere år havde Venstre igen i år en stand på Randers Messen, som afvikledes i weekenden d. 14.-15. februar. Foruden vigtighed af synlighed for Venstre var vores folkevalgte politikere og organisationsfolk også i god dialog med mange af de besøgende på Messen. Venstres stand var også bemandet af aktive medlemmer fra Venstres hverveudvalg samt repræsentanter fra VU, som alle gjorde et flot stykke praktisk arbejde, samt ved afholdelse af hverveopgaver og konkurrencer. Der blev skabt kontakt til 14 potentielle nye Venstremedlemmer, og i Venstres Messe-konkurrence, der bestod af fem hurtige spørgsmål om Venstre, var der deltagelse af ca. 200 gæster. Følgende fire blev udtrukket blandt de rigtige besvarelser: Lone M. Christensen - Regike Elkjær – Ib Zahll, alle fra Randers, samt Grethe Thomasen fra Assentoft. På vegne af Venstres Messeudvalg Jørgen Andersen

•  Læs annoncerne og støt vore annoncører  •

VENSTRE I RANDERS


Lokalforeningsformænd

tømrerfirma poul nielsen a/s Poul Nielsen Claus Muldvad Madsen

Eriksvej 9  •  8900 Randers

Tlf.  86 41 11 77

4 tømrer og snedker arbejde udføres 4 tilbud uden forbindende

- et samarbejde med mål...

Asentoft og Omegn  Fmd. vælgerf. Alver Roland Petersen  Storegade 4, Assentoft, 8900 Randers roland@petersen.mail.dk 87959898  -  51240377 Nørhald / Havndal  Fmd. vælgerf. Elly Hjort Ranch  Tønagervej 84, Vinstrup, 8970 Havndal es-ranch@privat.dk 86473202  -  25570886 Randers S  Fmd. vælgerf. Finn Helsinghoff  Ivarsminde 23, 8900 Randers mail@helsinghoff.eu 86432026  -  41505026 Randers M  Fmd. vælgerf. Jesper Jensen  Vestergade 66, 4.th, 8900 Randers jej@prof-search.dk 20747499   Randers N  Fmd. vælgerf. Anders C. Wegger  Mariagervej 350, Bjergby, 8900 Randers acw@randers.dk 86477135  -  21920939 Langå  Fmd. vælgerf. Knud Erik Christensen  Dr. Lassensvej 4, 8870 Langå kec@post12.tele.dk 86461323  -  40204342 Purhus  Fmd. vælgerf. Niels Erik Christensen  Egevej 2, Bjerregrav, 8900 Randers hoegstrupgaard@dlgtele.dk 86454067  -  40334067

Niels H. Kjeldsen Haslundkær Maskinstation - alt vedr. landbrugsarbejde

Tlf.  86 44 51 32 Mobil  40 51 97 26
Leder I et politisk parti er det politiske og det organisatoriske to sider af samme sag. Uden en stærk organisation kan det politiske arbejde ikke gennemføres på lidt længere sigt. Vi har set, hvordan det er gået nyopdukkede partier uden rødder. DEADLINE for næste nummer

Netop i disse uger dokumenteres det med al ønskelig tydelighed, at organisation og politik hænger sammen. For netop nu holdes jo diverse generalforsamlinger, og der skal opstilles kandidater til Regionsrådet og til Randers Byråd. Hvem det skal være - ja, det bestemmer medlemmerne af Venstre og ikke andre. Så tag nærdemokratiet under armen og vær selv med! Der er god mening i at være medlem af Venstre. Med venlig hilsen Redaktionen

10. maj 2009

Kommuneforeningsformanden har ordet af Bent Olaf Nielsen, kommuneforeningsformand (V)

VALGENES ÅR Så har vi i Kommuneforeningen for alvor arbejdstøjet på igen. Det bliver et spændende 2009, hvor vi allerede nu arbejder hen mod EU den 07.06.09, Regions- og Kommunalvalg 17.11.2009. I skrivende stund afventer vi kandidatforslag til Regionsvalget den 17. november. På Kommuneforeningens generalforsamling skal vi have valgt 3 kandidater i Randers. Vore pladser på Venstres liste er nr. 6, nr. 26 og nr. 38 ud af de 42 mulige. Som omtalt i sidste blad, er Anne V. Kristensen valgt som spidskandidat for Venstre. Som jeg også skrev sidst, har vi nedsat et kommunalpolitisk udvalg som udelukkende

koncentrer sig om de opgaver, der ligger i at forberede en valgkamp. Der er opstillingsmøde i alle  lokale Vælgerforeninger d. 2. april.

å
Vi har brug for alle gode lokale kræfter, og vi har brug for dig. Så mød op og gør din indflydelse gældende! Hvis du ikke har lyst eller overskud til at deltage i byråds- eller bestyrelsesarbejde, som strækker sig over en længere periode, har vi også brug for dig til kortere varende opgaver i forbindelse med valgene. Du kan blot henvende dig til din vælgerforeningsformand eller undertegnede.

Generalforsamling Generalforsamlingen i Kommuneforeningen er fastsat til den 16. marts i Kristrup Sognegård. Her er et godt lokale til at afholde et større møde, og vi vil anstrenge os for, at det ikke bliver en midnatsforestilling, men der er mange vigtige ting, der skal tages stilling til, og vi håber, at rigtig mange møder op.

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre pga. den fornuftig førte politik gennem 8 år.

Grundlovsmøde Vi afholder i år Grundlovsmøde. Tid og sted vil der senere blive redegjort for. Taler ved Grundlovsmøde bliver Poul Dahl, som er vores EU kandidat ved EU valget den 7. juni 09, hvor vi i øvrigt også skal stemme om Tronfølgerrækkefølgen. Øvrige talere bliver MF Michael Aastrup Jensen, opstillet i Randers S, nyvalgt kandidat for Randers N Jonas Davidsen Holm samt Venstres borgmesterkandidat Anders Buhl-Christensen. Jeg vil gerne sige TAK til jer, der har betalt jeres kontingent til Venstre De få, der ikke har betalt, kan stadig nå det, og det vil lette vore kasserere.

Mailadresser

Hovedbestyrelsen I januar var jeg til Hovedbestyrelsesmøde i København. Selvom vi har en økonomisk krise, glæder jeg mig over, at der er afdraget 200 milliarder kr. på statsgælden siden den borgerlig regering overtog magten i 2001, og dvs. en renteudgiftsbesparelse på 20 mia/året. Derfor har vi bl. a. haft råd til skattelettelser i 2009 og en aktiv indgriben i finanskrisen i form af bankpakker. Situationen bliver fulgt tæt fra regeringens side, og man står klar med yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt.

Jeg vil igen opfordre jer til at oplyse jeres MAILADRESSER til vælgerforeningsformændene. Vi bruger mange penge på porto, og de penge kunne bruges på meget andet især i et valgår. Desuden vil vi kunne holde jer orienteret løbende om aktuelle ting i Venstre og i valgkampen Vi ses til generalforsamling mandag den 16. marts 2009 Bent Olaf Nielsen Tlf. 86 45 21 37 – mobil 40 84 21 37 E-mail: bent.olaf.nielsen@mail.dk

g

val

kti

ud ons

a RedInge Thomsen (ansv.) Sjællandsgade 9 8900 Randers   86 42 64 45 inget@privat.dk

Sinne Heide Jørgensen Mariagervej 367 8981 Spentrup   86 47 72 28

Kamma Laursen Asser Rigsvej 33A, st. tv. 8900 Randers   86 44 71 07


Ny i BYRÅDET af Chr. Kirk, byrådsmedlem (V Det har været en rigtig spændende oplevelse at få lov til at komme ind i Byrådet. Mange har spurgt: Er det sjovt, er der meget arbejde, hvem bestemmer, hvorfor vil du prøve, har du tid, har Venstre indflydelse!

budgetfasen oplevede jeg som nyt medlem i byrådet den arrogance som blev udvist mht. holdninger omkring, primært bevarelse af en lille og gammel skole, der mangler alt for at komme til at fremstå som et fyrtårn i skoleverdenen.

Naturligvis har jeg lyst til at komme ind i byrådet, det var derfor jeg var opstillet i 2001 og var så heldig at blive 1. suppleant – og dermed få en plads i Byrådet som afløser efter Erik Busk.

Det er også overraskende at Bjarne Overmark samt Mogens Nyholm får lov til at fylde så meget i den anden gruppe. Ikke bare med deres snak som for en stor parts vedkommende er tom luft for galleriet, men også, at den socialdemokratiske gruppe sidder og acceptere den holdning som set med mine øjne ikke kan være en socialdemokratisk. Spørgsmålet er, hvad gør socialdemokraterne ikke for magten.

Det bærende for mig, når jeg har bevæget mig ind i politik, såvel fra min tid i Purhus og også fra før som medlem af Venstre har været et ønske om indsigt og indflydelse. Så kan vi diskutere om jeg som byrådsmedlem har indflydelse, hvilket bringer mig over i spørgsmålet om Venstre har indflydelse. Jeg mener naturligvis at Venstre og den borgerlige fløj har indflydelse – naturligvis ikke så meget som vi kunne ønske os, et mandat mere vil have gjort underværker.

Som afslutning vil jeg i et valgår opfordre alle venstres medlemmer til at arbejde, ikke for at flytte borgerlige stemmer, men derimod få gjort opmærksom på hvilke holdninger socialdemokratiet og de radikale står for – eller har stået for i denne periode, nemlig deres afhængighed af Bjarne Overmark.

Jeg var meget begejstret for det borgerliges budgetforslag i år, men naturligvis også skuffet, når det var tydeligt at den modsatte fløj ville tromle deres budget igennem. Her i

m

Bruno Nielsen

.

.

Hobrovej 372    Raasted    8900 Randers

.

Tlf. 86 44 30 52    Fax 86 44 32 61 


Venstre i Randers er aktivt repræsenteret på ”Borgen” af Lars Møller, formand for kandidatbestyrelsen Randers Syd Mens vi i Randers Syd kredsen har haft en utrolig aktiv folketingskandidat i 2008, må jeg indrømme at bestyrelsen tog den lidt med ro. Vi har selvfølgelig engageret os i fælles Venstre aktiviteter som Randers Messe, Gl. Estrup, Grundlovsmøde, Landsmøde samt organisatoriske møder med bl.a. kommunebestyrelsen. Men stressende har det absolut ikke været. Jeg tror også, at det var tiltrængt med et roligt år efter et hektisk 2007 med folketingsvalg. Til gengæld kan jeg love, at vi løbende følger situationen på Christiansborg tæt, og eventuelle optakter til valg vil der blive reageret på. Men for tiden tror jeg, vi kan sove roligt om natten – selvom støvlerne forbliver på. Som tidligere nævnt, har vi i Randers fornøjelsen af, at have et meget aktiv folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen. Selvom Michael er begravet i store internationale opgaver qua sit EU ordførerskab, prioriterer han opgaven som ”ambassadør for Randers” i folketinget meget høj. I den forbindelse har Michael taget initiativ til, at besøge lokalområderne i hele Randers Kommune således at de lokale borgere, på en uformel måde, får mulighed for at give Michael sager med til Folketinget. Michael holder også tæt kontakt til byrådet, således at lokale og regionale sager med interesse for Randers området, kan fremføres på Christiansborg. Du kan endvidere møde ham og Anders Buhl Christensen til ”Den Varme stol” arrangementerne. Vil du følge med i Michaels arbejde og holdninger, så bør du besøge hans hjem

meside michaelaastrup.dk og tilmelde dig hans Nyhedsbrev. Kandidatbestyrelsen takker Michael for sin store arbejdsindsats og sit store engagement, Venstre i Randers kan være stolte over, at være så aktivt repræsenteret på ”Borgen”. I 2009 vil kandidatbestyrelsen rejse sig fra lænestolen og øge aktivitetsniveauet, vi vil engagere os i såvel EU parlamentsvalget som kommunalvalget. Disse valg kræver alle Venstrefolk ”på dækket” – også kandidatbestyrelsen, selvom vores primære opgave er at sikre Randers et medlem af folketinget. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske Jonas Holm et stort tillykke med kandidaturet i Randers Nord. Der møder ham nogle spændende opgaver i det politiske arbejde. Kandidatbestyrelsen og jeg ønsker alle Venstre medlemmer et glædeligt nyt Venstre år - vi ses forhåbentligt i arbejdstøjet til de kommende Venstre arrangementer og på barrikaderne til det kommende kommunalvalg. m


Opstillingsmøde i Randers Nord af Niels Nyvang, formand for kandidatbestyrelsen Randers Nord I kreds Randers Nord valgte vi 29. januar Jonas Davidsen Holm som kandidat til Folketinget. Jeg har i forrige Kronblad præsenteret Jonas, og der vil blive lagt en nærmere levnedsbeskrivelse ind på vores hjemmeside venstreiranders. Læs i øvrigt hans indlæg i dette nummer af Kronbladet. Det var Uffe Elleman Jensen, der i sin tid vakte hans interesse for politik, kunne Jonas berette, i sin præsentation, på opstillingsmødet. Ret hurtigt fandt han dog ud af, at en række af Venstres holdninger, f.eks. det personlige ansvar, frihed under ansvar, som Venstre definerer det, passede fint med hans egne holdninger. Som en konsekvens heraf advarede han mod, at umyndiggøre mennesker og benævne store grupper i samfundet svage. Mindede i den forbindelse om, at intet er gratis, der er blot situationer, hvor andre betaler. Som tidligere byrådsmedlem i Langå Kommune, havde han naturligt nok, flere ønsker vedrørende det kommunale selvstyre. Regering og folketing bør mindske detailstyring, og der burde indføres konsekvensberegninger, med hensyn til tidsforbrug, når der blev indført nye love og ændringer af cirkulærer og bekendtgørelser.

Med opstillingen af Jonas Davidsen Holm, har kandidatbestyrelsen nået et delmål. Næste mål er markedsføring og valg af ham til folketinget. Et ambitiøst, men ikke urealistisk mål. Venstre har tidligere haft to personer valgt, i stort set det samme område. I Mariagerkredsen Jørgen Vinther, og i Randerskredsen henholdsvis Michael Aastrup Jensen og Jonna Grønver. Ved sidste valg mistede Venstre et mandat her i den Østjyske Storkreds. Det mandat skal vindes tilbage. Hvis stemmerne så afgives personligt, og en smule til gunst for Jonas, så er det realistisk, at tro på, at Randers har to Venstre medlemmer i folketinget efter næste valg.

Valgudvalg Som et led i markedsføring og synliggørelse af Jonas, skal vi have nedsat et valgudvalg. Enkelte har allerede meldt sig, men der er plads til flere. Opgaverne i udvalget spænder fra rent praktiske, debat, og gode ideer til vores kandidat. Udvalgets medlemmer bestemmer selv, hvor meget arbejde de vil lægge i det, så det bliver ikke uoverkommeligt. Måske er det noget for dig? Hør nærmere på  86474483 eller   nn@dlgpost.dk.

Efter Jonas's indlæg var der en del spørgsmål og anerkendende ord til vores unge kandidat. Efterfølgende blev han ved en tillidsafstemning enstemmigt valgt til kredsens nye folketingskandidat. 


’Wise on crime’ Af Michael Aastrup Jensen, EU- og IT-ordfører, MF (V) Der går ikke en dag uden nye historier om voldelige overfald på sagesløse borgere, bandeopgør eller mere og mere sofistikerede røverier af penge eller våben. Tiden, hvor ’Kasper & Jesper & Jonathan’ røvede, hvad de behøvede og kort tid efter kunne støves op af den lokale betjent på en beværtning ikke langt fra åstedet, er endegyldigt forbi. Desuden er mange af de kriminelle så unge, at de hverken må køre bil eller stemme, og nogle er endog så unge, at de slet ikke kan straffes. Forleden kunne samtlige medier bringe historien om fire pigers grove overfald på en jævnaldrende, hvor de i adskillige timer udsatte hende for en række dybt krænkende ydmygelser. Samme dag kunne politiet på Bornholm anholde en gruppe teenagedrenge for et brutalt og fuldstændigt umotiveret overfald på en tilfældig mand, der blev slået og sparket. Og nogle dage forinden bragte Ekstra Bladet et interview med den gruppe drenge, som satte ild til et levende marsvin, mens de filmede det og efterfølgende lagde optagelsen ud på Internettet. Selve mishandlingen af dyret er i sig selv bestialsk og modbydelig, men i gerningsmændenes beretning til avisen fremgår det, at det stakkels kræ ikke er deres eneste offer. I en hverdag uden ret meget at tage sig til, og uden hverken skole eller arbejde, slår de tiden ihjel ved at sprede skræk og rædsel i lokalområdet. Det er de bestemt ikke alene om. Overalt i landet driver unge mennesker rundt, med den forestilling at pengene skal komme fra samfundets kasser og hvis ikke, forsyner de sig fra tilfældige forbipasserende, der rippes 

for alt af værdi, mens vedkommende tildeles slag eller spark og måske oven i købet må lide den tort at blive foreviget på film af sine overfaldsmænd. For disse er bandemiljøet med dyre biler, våben og hurtige penge særdeles attraktivt og i denne branche synes fængselsstraffe at være en erhvervsrisiko, ja endda en bonus til CV’et. Jeg har flere gange i toget, overhørt samtaler mellem helt unge, der ivrigt diskuterede hvilke institutioner og fængsler, de hver især havde siddet i samt hvilke af deres venner og bekendte som for øjeblikket sad inde. Det siger sig selv at denne ligegyldighed overfor retssystemet bidrager til bandernes taberfabrikker, hvor unge kriminelle gladelig melder sig til at skyde vildt omkring sig uden den mindste interesse for hvem, eller hvad de rammer. Denne fødekæde må brydes og det letteste i verden ville være at spærre forbryderne inde for evigt, men hvor fristende det end er at stoppe dem væk i et sort hul og smide nøglen væk, så er det bestemt ikke gratis at


holde folk på vand og brød for det offentliges regning - og i øvrigt spild af ressourcer. Indimellem dukker den amerikanske vending ’tough on crime’ (hård mod kriminalitet) op i medierne, og jeg mener bestemt også at linien overfor de kriminelle skal være endog meget hård, men samtidig mener jeg også at det er på tide at tænke nyt, - at være ’wise on crime’! Intet tyder nemlig på at de kriminelle har taget særlig notits af de mange stramninger, vi allerede har foretaget siden vi overtog regeringsmagten fra den leddeløse SR-regering, der blot lod stå til på området. Elektroniske fodlænker bliver i dag allerede brugt til strafafsoning for mindre forbrydelser. Dermed kan den dømte afsone straffen udenfor fængslet og passe skole eller arbejde. Hvis pågældende ikke overholder det skema, der er lagt for dagen og fx ikke tager lige hjem fra arbejde, alarmerer fodlænken politiet. Jeg mener, at vi bør overveje at begrænse

personer dømt for vold eller banderelateret kriminalitet i deres bevægelsesfrihed vha. en fodlænke den dag, de kommer ud af fængslet på, så de ikke vender tilbage til kriminalitet.. Med en fodlænke om anklen kan vi sikre, at den kriminelle passer skole, arbejde eller læreplads og dukker op til møder med de sociale myndigheder, ’anger management’ kurser eller offerkonfrontation. Det skal forhindre ham eller hende i at begå ny kriminalitet og frem for alt sikre, at vedkommende endegyldigt vender ryggen til livet på den forkerte side af loven. Samtidig kunne fodlænken en gang for alle være med til at få hånd i hanke med den voksende gruppe af kriminelle under 15 år, der nærmest frit bevæger sig ud og ind af de såkaldt sikrede institutioner og pædagogers varetægt. Og hvis den kriminelle bryder med restriktionerne? Så skal han tilbage i fængsel, for i så fald er samfundet bedre tjent med at have ham bag i tremmer! m
Jørgen Schmidt Cykler . Kirkegade 7     Randers

Tlf. 86 41 29 03

Mail: schmidt.cykler@webspeed.dk Web: www.schmidtcyklerranders.dk

- når du stiller krav til din cykel -

Kastanievænget 48  .  8990 Fårup Tlf.  86 45 21 23  .  Fax  86 45 29 65  .  mail@faarupturistbusser.dk  .  www.faarupturistbusser.dk

Installation og reparation af: k Kølerum v/ Søren Nørgaard

10

Tlf. 86 44 71 31 Mobil 20 81 83 34

k Frostrum k Klimaanlæg k Kantine køl/frys m.m.


Er USA på vej fra Mars til Europa på Venus? af Poul Dahl, kandidat Europaparlementet (V) Når det gælder de fælles bestræbelser på at skabe en mere sikker og tryg verden, har det hidtil været opfattelsen, at USA har stået for den hårde linje, symboliseret ved krigsguden Mars, hvorimod Europa har været sammenlignet med kærlighedsgudinden Venus på grund af en mere tålmodig, blød og diplomatisk optræden. I samme forbindelse har der været rejst kritik overfor en dansk sikkerheds- og udenrigspolitik, der i for høj grad har været sammenfaldende med den amerikanske under Præsident Bush. Som eksempler herpå kan nævnes vores aktive deltagelse sammen med USA i krigen i Irak og Afghanistan.

Galleri Bach-Møller Galleri Bach-Møller

Formidling af moderne dansk kunst. Formidling af moderne dansk kunst. Salg til private og virksomheder. Salg til private og virksomheder. Samarbejde med anerkendte, professionelle kunstnere. Samarbejde med anerkendte, professionelle kunstnere. Tilmeld dig nyhedsmail på www.bachmoller.dk Tilmeld dig nyhedsmail på www.bachmoller.dk Åben: onsdag 13-16 Åben: torsdag 13-17 onsdag fredag13-16 13-17 torsdag lørdag 13-17 10-14 fredag 13-17 lørdag 10-14

Rådhustorvet 4 8900 Randers Rådhustorvet 4 8900 Randers

Ingen er i tvivl om, at både USA og Europa begge spiller en afgørende rolle, når det gælder den internationale sikkerhedspolitik. Det store spørgsmål er nu, hvordan rollerne bliver fordelt med Præsident Obamas indtræden på den internationale politiske scene. Vil USA stadig være fra Mars og Europa fra Venus? USA's nye udenrigsminister, Hillary Clinton har efter sin udnævnelse udtalt følgende,” Jeg kommer her med et meget enkelt budskab. Jeg tror på udviklingsbistand, og jeg tror af hele mit hjerte, at udviklingsbistand er en lige partner i forhold til diplomati og Forsvar, når det gælder USA´s nationale sikkerhed”. Jeg tror selvfølgelig ikke, at det betyder, at USA endnu helt har forladt Mars, men for mig er den udtalelse en klar anmodning om landingstilladelse på Venus. Derfor skal jeg opfordre til at Europa (læs EU) nu gør landingsbanen klar. Og lad så Danmark bemande kontroltårnet, så der også bliver tale om en sikker landing. m 11


FINSNITNING AF  GRÆS OG MAJS SLÅNING AF GRÆS  med eller uden crimper,  med eller uden bånd KALK LEVERES OG SPREDES HALM SÆLGES I BIGBALLER PASNINGS- ELLER  FORPAGTNINGSAFTALE TILBYDES

Gunnars Landhandel Et godt nummer i maskiner

Tlf.  86 49 40 13 - 86 49 57 22 Fax  86 49 58 88 - Biltlf.  40 93 10 92 Maskinforhandler GUNNAR OLESEN Gunnerupmosevej 19 - Assentoft - 8900 Randers

MASKINSTATION v/ HENRIK SIMONSEN Skalmstrup Tlf.  86 44 24 84 Biltlf.  40 11 94 84

Lille Bjørn ApS/ Rejstrup Savværk ApS Tlf. 9657 2000 www.lillebjoern.dk 12


Behov for bedre økonomistyring Af Louise Høeg, Byrådsmedlem (V) På flere af kommunens kerneområder oplever vi for tiden massive overskridelser med tilsvarende store besparelser eller tillægsbevillinger til følge. Randers Kommunes udgifter til sygedagpenge og anbringelser steg eksplosivt i 2008, og sidst på året blev det konstateret, at det også var tilfældet for ældreområdet. For 2008 forventes således et underskud på 38 mio. kr., og selv om det er under 5 % af ældreområdets samlede budget, - og dermed ifølge byrådets vedtagne økonomistyringsregler en beløbsstørrelse, der godt må overføres mellem årene -, ja, så er det selvfølgelig ikke småpenge, der er tale om. Der bliver nu iværksat en omfattende analyse af ældreområdet, hvor der dels undersøges, om de brugte budgettal fra de gamle kommuner var de rigtige, - om hvorfor det er gået så galt som det er både centralt og decentralt, og der vil blive sammenlignet med andre kommuners ældreområder. Der er desuden blevet ansat en controller eller rejsende revisor, der skal rådgive decentralt, - og lederne på kommunens 9 områdecen-

tre skal fremover i langt højere grad studere hinandens budgetter i detaljen og lære af hinanden, og således sætter vi benchlearning i faste rammer. For alle tre ovennævnte serviceområder gælder det, at tendensen med de overskredne budgetter er landsdækkende. Men forklaringerne er mange forskellige og ikke ens fra kommune til kommune, så det er slet ikke holdbart at dække sig fuldt og helt ind med en forklaring om, at sådan er det jo i hele landet. Nyhuus og venner sender vanligt glad og

- din professionelle partner

Askildrupvej 41  .  8900 Randers  .  Tlf. 86 44 71 00  .  Fax 86 44 70 56 www.askildrup-maskincenter.dk

13


BYGHERRERÅDGIVNING Vi er en stærk og uvildig samarbejdspartner ved opførelsen af staldanlæg og boliger - vi tilbyder:

Projektering

Byggestyring

Indhentning af tilbud

Byggetilsyn

Randers 86 44 74 11 · Viborg 87 28 18 00 · Vildbjerg 97 13 12 11 www.byggeri-teknik.dk

15327 - 86x75_annonce.indd 1

16/11/06 14:31:48

E@<CJ Maf\]jkd]n 5DQGHUV'DQPDUN

14


gerne regningen videre til regeringen med meldingen ”send flere penge, tak”, men hvor er det lige de mange mange penge skal komme fra, når vi alle ved, at brugerne af serviceydelser stiger i takt med kravet til ydelserne og mulighederne for at specialisere ydelserne, - samtidig med at der bliver færre borgere til at tjene penge til samfundet?

Et eksempel herpå fremlagde vi i det fælles borgerlige budgetoplæg i efteråret, hvor vi på anbringelsesområdet foreslog at oprette egne institutioner, hvor børnene og de unge i hjemlige rammer kan forblive i nærområdet, og hvor vi samtidig kan styre økonomien. Forslaget var således populært sagt en win-win-situation, men nød desværre ikke fremme i det røde budgetforlig.

Nej, vi er simpelthen nødt til at tage ansvaret og første skridt er en stram økonomistyring. For selvfølgelig kan det i vid udstrækning lykkedes at styre serviceområderne med viljen til tæt kontrol med udgifterne i forhold til budgettet, og mulighed for hurtig indsats, hvis budgettet skulle tendere mod vedvarende overskridelse. Næste skridt er at udvikle nye måder at løse opgaverne på, så servicen måske bliver noget anderledes end vanligt, men ikke dårligere, - og måske endda bedre.

På ældreområdet har vi som nævnt igangsat en omfattende budgetanalyse, hvor jeg fik tilføjet til kommissoriet, at vi ikke nøjes med at kigge bagud, men også får en beskrivelse af de næste 5-10 års udvikling og udfordringer på ældreområdet, så vi i god tid kan møde udfordringerne med nye tiltag. Velfærdssamfundet står over for store udfordringer, - og i Venstre er vi klar til at tage ansvaret og løfte opgaven. m

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Slår portene op for NYE VIRKSOMHEDER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER Virkevangen  .  Assentoft  .  8900 Randers

Tlf.  86 49 41 45 Carl Damgaard Nielsen

15


Tak for tilliden - på med arbejdstøjet! af Jonas Davidsen Holm, folketingskandidat Randers Nord (V) Jeg vil starte med at takke for den tillidserklæring der ligger i, at Venstres medlemmer i Randers Nord har valgt mig som deres kandidat til Folketinget. De rosende ord jeg modtog på opstillingsmødet øger kun motivationen for at gøre mit yderste for at kredsen vil blive repræsenteret på Christiansborg. Skal det lykkes, venter der dog et stort stykke arbejde! Det er der ingen grund til at lægge skjul på, og det er et stykke arbejde som skal gøres i fællesskab. Ansvaret for det endelige resultat ligger dog ene og alene på mine skuldre, og sådan bør det også være. På opstillingsmødet fremlagde jeg to centrale begreber, som mit politiske arbejde vil kredse om, nemlig ansvar og prioritering, og jeg vil kort begrunde, hvorfor de er så centrale for mig. Ansvar og frihed hænger sammen. Man kan kun afkræves at tage ansvar for sine handlinger, hvis man har haft friheden til

Højlund Production Kondrupvej 70  .  8900 Randers Tlf. 86 44 36 07 Fax 86 44 36 90 Mobil 27 11 63 61 Hojlund.Production@mail.dk www.Hojlund.o2d.dk

RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING

16

selv at vælge, hvilke handlinger man vil foretage. Desværre er ansvar i stigende grad en mangelvare i det danske samfund, men man kan ikke forvente at danskerne tager mere ansvar for deres liv og samfund, hvis de ikke tildeles mere frihed for at indrette sig i dette samfund. Samtidig er der dog typer af ansvar, som man ikke bare kan tildele danskerne, men som danskerne selv skal tage. Lad mig give et hverdagseksempel: På mange skoler opstår der fra tid til anden problemer med mobning. Som med alle andre problemer i samfundet, vil der automatisk være en journalist, der stikker en mikrofon op foran velfærdsministerens ansigt og kræver svar på, hvad hun vil gøre ved det. Svaret herpå burde være ”Ingenting”!. Der er kun 2 aktører, der kan løse sådanne problemer. For det første den pågældende kommune, som har det konkrete ansvar for at det kommunale skolevæsen fungerer tilfredsstillende og for at skolebestyrelsen lever op til sit ansvar. For det andet forældrene, som efter min mening har det allerstørste ansvar, nemlig for at


deres børn har lært, hvordan man omgås andre mennesker på en ordentlig måde, og for at gribe ind, hvis deres børn medvirker til mobning. Hver gang ministeren fremlægger handlingsplaner, kræver redegørelser, eller lignende påtager hun sig de facto ansvaret for at der foregår mobning på de danske skoler, og dermed fritager hun for det første kommunerne for deres ansvar og frihed til at løse problemerne på den måde, som man lokalt finder mest hensigtsmæssigt, og for det andet forældrene for deres ansvar for, hvorvidt deres børn har lært at fungere med andre børn på en ordentlig måde. Hvorfor skulle jeg som forældre bruge energi på at lære mit barn at opføre sig ordentligt i skolen, hvis velfærdsministeren med jævne mellemrum toner frem på skærmen med budskabet om at ansvaret herfor ligger hos hende? Det konkrete eksempel her er naturligvis skåret en smule skarpt op, men budskabet er tydeligt: Giv hhv. kommunerne og forældrene friheden til at varetage deres opgaver og til efterfølgende at tage ansvaret for resultatet. Dette er en tilgang jeg mener bør indføres på langt flere områder end det er tilfældet i dag.

Det andet begreb var prioritering. Vi er efter min mening nødt til at være meget mere åbne om at politik handler om prioritering. Det lyder banalt, men faktum er, at venstrefløjspartiernes status som de gode gavers partier, der vil gøre alt godt for alle mennesker er truet fra hele det politiske spektrum. Stort set alle partiers valgkampagner handler om at love mest muligt til det størst mulige antal borgere, og ja, Venstre er desværre i stigende grad gået med på denne galej. Vi bør i stedet have modet til at sige, at pengene kun kan bruges én gang, og derfor skal målrettes de, der har det største behov. Vi skal have modet til at sige åbent og ærligt, at hver krone brugt på, at alle skal kunne gå på pension som 60-årig, er en krone der ikke længere kan bruges til at hjælpe misbrugere, hjemløse, og lignende udsatte grupper. Vi skal have modet til at sige åbent og ærligt, at hver krone brugt på børnepenge til familier der i forvejen har 7-cifrede husstandsindkomster, er en krone, der ikke længere kan bruges på at hjælpe de børn, der har været så uheldige at blive født af forældre der af den ene eller anden grund ikke kan magte forældrerollen. Disse 2 begreber kan således omskrives til 2 hovedopgaver: at fremme det personlige

- altid til at få fat på!

Tlf. 86 45 20 12

www.fa-el.dk

fa@fa-el.dk

v/ Frank Andersen, aut. elinstallatør

ELINSTALLATIONER

NØDSERVICE

AUTOMATIK 17


ansvar og at sikre, at de offentlige midler går til dem, der har et reelt behov. Disse to opgaver bør efter min mening altid være centrale i det politiske projekt for et liberalt parti, og hvis de fremføres ærligt og oprigtigt er jeg sikker på, at det er budskaber, der vil blive belønnet af vælgerne. Apropos vælgerne, så var der en del snak på opstillingsmødet om mulighederne for at både Michael og jeg kunne blive valgt, overfor risikoen for at vi ville stjæle så mange stemmer fra hinanden, at ingen af os blev valgt. Lad mig sige det med det samme: Jeg er overbevist om at vi begge kan blive valgt. Ser man nærmere efter vil man formentlig opdage, at vi til en vis grad appellerer til forskellige vælgergrupper, og selv hvis dette ikke var tilfældet, kunne vi begge stadig blive valgt, hvis vi sørgede for at venstres vælgere i Randers i tilstrækkelig grad stemte lokalt. Så lad os gå efter at få ikke en men to stærke repræsentanter for Venstre i Randers ind på Borgen.

18

Men lad os samtidig huske, at to ”Randersfolk” i Venstres gruppe er betydeligt mindre værd, hvis statsministeren efter næste valg hedder Helle Thorning-Schmidt. Det vigtigste for ALLE venstrefolk, også i Randers, er at vi for 4 valg i træk sikrer et borgerligt liberalt flertal i folketinget, og så må spørgsmålet om, hvem der skal vælges komme i anden række. Som afslutning vil jeg sige, at jeg glæder mig til at komme ud og personligt møde så mange venstrefolk som muligt. Jeg lover at være til stede ved så mange messer, venstremøder, m.m. som overhovedet muligt, så hiv endelig fat i mig så vi kan få en snak. Derudover er hjemmesiden www.jonasholm.dk netop ”gået i luften”, og den vil løbende blive udvidet, således at I inden længe vil kunne finde (næsten) alt om mig og min politik derinde. Her vil I også kunne tilmelde jer mit nyhedsbrev, hvilket jeg håber mange af jer vil gøre. Jeg glæder mig til at møde jer, og husk: Det er nu, og ikke kun i de sidste 3 uger, at næste valg skal vindes. m


Vi kunne have haft en ny bro 2013 af Anders Buhl Christensen,gruppeformand og borgmesterkandidat (V) Folketingets politikere har erkendt vigtigheden af det Nordlige hængsel og vil nu sætte arbejdet med en ny WWM plan i gang: Det nordlige hængsel er en forudsætning for en bedre infrastruktur i Kronjylland og på det nordlige Djursland. Men desværre gik det, som jeg frygtede, folketinget fandt ikke pengene til en ny forbindelse over fjorden. Det kan godt ærgre mig at vi blev stemt ned, da vi sidste forår fremsatte et forslag om at se på alternative muligheder. Det nordlige hængsel ville sammen med en ny bro ikke bare løse en række trafikale problemer og understøtte mulighederne for havnen og vores erhvervsliv: Den ville også skabe helt nye muligheder for udvikling i den nordlige del af Randers. Både i forhold til Erhverv og Bosætning. En ny bro ”Boldværkslinien” ville kunne løse noget af trafikproblemet på Randers Bro. I den borgerlige gruppe har vi modsat det Røde Kabinet fundet pengene i vores fire års budget forslag. En ny bro ville med os ved roret kunne tages i brug i 2013. Og efterfølgende kunne vi udbygge Århusvej. Desværre vil den Røde blok ikke forstå, at det er nødvendigt med en sikker økono-

misk styring, hvis der skal skabes råderum til udvikling. Borgmesteren råber sammen med Nyholm på flere penge fra Regeringen, og Overmark vil ikke bruge flere penge til veje.

Forældrene fravælger  Hadsundvejens skole Kun 7 ud af skoledistriktets 26 mulige nye elever til børnehaveklassen har valgt Hadsundvejens skole, så der sammen med fire udefra, nu er indskrevet i alt 11 børn. Det er den skole, der nu udbygges til en tosporet skole, altså med to klasse i hver årgang.

19


PLAST Halvfabrikata

4 Plader

4 Folier

4 Stænger

4 Emnerør

4 Profiler

4 Rør Skæring efter Deres ønske Dag til dag levering Systemvej 2-4 8963 Auning

Tel.  86 48 48 11 Fax  86 48 47 11

salg@nordiskplast.dk www.nordiskplast.dk 20

Tlf.  70 22 70 26

4 Skilte    4 Tryksager       4 Textiltryk

på jeres Få et tilbud ve. næste opga tale med! - vi er til at


Og hvor den røde blok er i gang med at bruge mere end 35 millioner kr., som jo kunne have gavnet langt flere børn, hvis de var blevet brugt på de øvrige skoler. Nå det bliver spændende, hvor de vil finde de sidste 30 elever. På Kulturområdet har jeg lige været med til at udpege vinderen i arkitekt konkurrencen om et nyt kunstmuseum, placeret på ABC grunden ned til Gudenåen. Vi havde fået nogle meget spændende forslag, men blev enige i dommerpanelet. Det hele bliver i disse dage præsenteret på Randers Kunstmuseum. Nu mangler vi så bare lige at finde den/de fonde, som vil betale de 200-250 millioner, det koster at bygge. Jeg har lige haft fornøjelsen at åbne en helt ny bogbus, som I med sikkerhed vil lægge mærke til på vejene rundt i kommunen, Det er uden sidestykke Danmarks mest

moderne Bogbus. Aflæg den et besøg, når den er i nærheden. På teater området går det strygende, der er aldrig solgt så mange billetter. Både Værket og Randers egnsteater satte rekord i 2008. Egnsteateret er på vej rundt i 17 forsamlingshuse med forestillingen, ”Mens vi venter”. Og Værkets program har aldrig været større. Det ser ud til at vores nye Elite satsning på Nørrevangsskolen bliver godt modtaget, der var 25o mennesker til introduktions aften, så nu venter vi spændt på tilmeldingen.

Kære alle. Dette var kort nyt. Jeg kan træffes på tlf. 86 44 12 37 mob. 27 53 51 00. Mail abc@randers.dk. Vi kan også blive venner på facebook.

EU-møde i Randers Onsdag d. 22. april 2009 kl. 19.00 Sted:

”Helligaandshuset” Store sal, Erik Menveds Plads

Emne:

”EU fællesskabets historie, politik og visioner.”

Indledere: Venstres EU-kandidat i Østjylland, Poul Dahl

EU-kommunikationskonsulent, Sebastian Lang Jensen

Venstres EU-ordfører og nyudnævnt vicepræsident for Europarådet, Michael Aastrup Jensen. Alle er velkomne! Venstres udviklingsudvalg/ Europaudvalget Østjylland

Tilmelding: 86408031 – 86473202 – 21205004 eller bbs.njs@kabelmail.dk Desuden kan vi oplyse at Poul Dahl har afsat tid til besøg i Randers kommune d. 22. april om eftermiddagen, hvor han meget gerne vil aflægge besøg på virksomheder m.v. evt. et kort fyraftensmøde. Men det endelige program hertil er ikke endelig fastlagt, så mere herom senere. P.u.v. Bertha Brix Sørensen 21


Dit medlemskab - Venstres styrke ! Det kan siges ganske klart og uden omsvøb, uden medlemmernes opbakning intet parti.

tendens er os som medlemmer.

Gennem de senere år er der i alle folketingets partier udvist et dalende medlemstal.

Det kan vi gøre er at være med til at skaffe nye medlemmer til Venstre, men mindst lige så godt, eller endnu bedre ved at vi selv sørger for at gentegne vores medlemskab.

Selv om Venstre stadig er det parti i Danmark der kan mønstre flest medlemmer, har tilbagegangen i medlemstallet også ramt Venstre, der gennem de sidste tyve år har mistet ca. 30.000 medlemmer.

Så derfor, hvis du endnu ikke har betalt dit medlems-kontingent for 2009, så skynd dig at få det gjort, både for din egen, for partiet Venstre og ikke mindst for demokratiets skyld.

Det er farlig tendens, ikke mindst for demokratiet.

Som medlem af Venstre Kasserer i Randers Venstreforening Jørgen Andersen

De eneste der kan rette op på denne dårlige

2009 – tilbage til verdensklasse af Anne V. Kristensen, Spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i Regionsrådet, Region Midtjylland,

Tre ting skal være til stede, hvis Region Midtjylland skal leve op til vores fælles mål om et sundhedsvæsen i verdensklasse: Sund økonomi, glade medarbejdere og tilfredse patienter. Og det er præcis, hvad der vil have min og Venstres største opmærksomhed i 2009. Siden Region Midtjyllands start 1. januar 2007 har vi arbejdet hårdt på at samle fire gamle amters sundhedsvæsener og omdanne det til et stærkt sammenhængende sundhedsvæsen, som kan leve op til forventningerne hos de borgere, som betaler verdens højeste skatter. Det har en gigantisk opgave! Det vidner akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen og de mange store sygehusbyggerier, vi planlægger, om. Det er heldigvis lykkedes på en lang række strækninger, men der er også noget, der ikke er lykkedes. Og her er det politikerne – ikke medarbejderne – der har svigtet. 22

Socialdemokratisk slinger

Økonomien har sejlet så meget og så længe, at regionsrådet i 2008 pludselig måtte skære dybt – mere end en milliard kroner! - på vores sundhedstilbud til borgerne. Ventelisterne er steget kraftigt siden strejken i foråret 2008. Og det kniber fortsat voldsomt med rekrutteringen til vores sundhedsvæsen. Pludselig har vi bevæget os langt væk fra det sundhedsvæsen i verdensklasse, som det fortsat er min og Venstres ambition at levere til midtjyderne. Der er kun et sted i hele landet, hvor økonomien har sejlet så meget, at det er blevet nødvendigt med store kortsigtede besparelser – og det er Region Midtjylland. Alle andre regioner kan hvert år udvide driftsudgifterne på sundhedsområdet. Derfor bliver 2009 – og de kommende år - tid til genopbygning. Venstre vil ikke være med til mere socialdemokratisk slinger og flere kortsigtede besparelser.


En bedre arbejdsgiver

Tilbage til verdensklasse

N

VARME ST ” OL

”DE

Vi skal tilbage på sporet, så vi kan leve op til ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse: Vi skal opruste vores praktiserende læger, så vi for alvor får gang i forebyggelses-indsatsen, vi skal være bedre til at sikre patienterne information og kvalitet i behandlingen, og vi skal forbedre vores samarbejde med private hospitaler og klinikker, der hvor vi ikke selv kan løfte opgaverne inden for acceptabel tid. Vi skal have flere friklinikker, hvor regionens egne medarbejdere i deres fritid høvler ventelisterne ned, og vi skal udbyde flere operationer, så vi både løfter kvaliteten og presser prisen. Det er stærke liberale redskaber, og de virker jo!

Jeg er meget bevidst om, at Region Midtjylland som sygehusejere og driftsherrer på specialinstitutioner har et meget stort ledelses- og arbejdsgiveransvar, som vi ikke altid lever op til i dag. Det skal ændres! Derfor vil Venstre og jeg bruge regeringens kvalitetsreform til konkret at løfte vilkårene for vores medarbejdere. Med statsministeren i spidsen er Region Midtjylland nu sikret mulighed for at foretage det største løft til arbejdsmiljø, uddannelse og efteruddannelse nogensinde. Regionen skal være en bedre arbejdsgiver. Vores sundhedsvæsen skal være en succes! Selvfølgelig først og fremmest for patienterne, men også for medarbejderne. Vi skal have skabt plads til professionel ledelse over alt på regionens arbejdspladser. Vi skal være dygtige til at matche de ønsker og behov, som unge mennesker har. Ellers har vi bare ikke noget stærkt sundheds- og socialvæsen i fremtiden. Derfor skal vi gøre det bedre . m

Mandag d. 27. april kl. 19.00 Helligåndshuset Erik Menveds Plads Randers

Venstres folkevalgte i krydsild Her har du virkelig mulighed for at blive velorienteret om aktuelle politiske sager: Hvad der sker i Folketinget ved folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen. Hvad der sker i Byrådet ved byrådsgruppeformand, Anders Buhl Christensen. Der vil endvidere være mulighed for at møde nogle af de andre folkevalgte. Mød op og vær med til en spændende og informativ aften, hvor du har mulighed for at deltage i debatten, og derved være med til at påvirke de folkevalgtes beslutninger. Der er fri adgang for alle Venstre medlemmer med familie i hele Randers kommune. Kaffe/the med brød koster 25,- kr. Øl og vand kan købes. Flere informationer om mødet v/ medlem af hverveudvalget Jørgen Andersen, tlf. 86431551 eller e-mail joa@kabelmail.dk Arrangør : Venstres Hverveudvalg. 23


Nikkelvej 1 8900 Randers Denmark

24

Tlf.: +45  87 10 03 05 Fax: +45  87 10 03 93 Mail: jg@gludvin.dk

Vin til enhver lejlighed hverdag fest jubilæer receptioner gaver Direkte import fra producenten

FREKA grafisk a/s  .  Tlf. 70 22 70 26

Kronbladet februar 2009  

Medlemsblad for Venstre i Randers