Page 1

Tillsammans. Information från Socialdemokraterna i Helsingborg Nummer 2 2013

Många framgångar på partikongressen Skånes trettiofem ombud skördade flera framgångar på den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg. En uppgörelse uppnåddes om att vinstintresse inte ska styra skattefinansierad välfärd och att kommunerna skall ha sista ordet när friskolor etableras.

Barnfattigdomen Helsingborg ligger bland de tjugo kommuner i landet som har högst andel fattiga barn. De socialdemokratiska oppositionsråden Ingela Andersson och Maria Ward har motionerat för att få fram fler svar om hur det ser ut.

Sid. 2

Foto: Jens Ohlsson

På kongressen valdes Stefan Löfven formellt till partiordförande. Trettiofem av de 350 ombuden kom från Skåne. Helsingborgs ombud var Ola Möller, Maria Ward och Mikael Skoog. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 om Socialdemokraterna vinner valet, lovade Stefan Löfven redan i kongressens inledning. Detta är mycket positivt, tycker Ola Möller, kongressombud från Helsingborg. – Vi hade motioner från Skåne som krävde halverad arbetslöshet och de är ju därmed indirekt bifallna. Det är vi jättenöjda med. Olla Möller anser att en av de stora framgångarna var att den skånska delegationen fick igenom ökad lånefinansiering för infrastruktur. Däremot var det svårare att få gehör för de skånska synpunkterna om penningpolitiken och överskottsmålet. – Det här kommer att förändras inom ett antal år. Partiet kommer att gå i den riktning

som vi har drivit. Större framgångar fick Skåne i den livliga diskussionen om vinsterna i välfärden. Till slut gick partistyrelsen med på en kompromiss, enligt vilken vinstintressen inte längre ska vara styrande för skattefinansierad välfärd. Skoldebatt Ett av kongressens hetare ämnen var frågan om vilket inflytande kommunerna ska ha när friskolor etablerar sig. Kongressen beslutade att kommunerna ska ha sista ordet, även om man avsiktligt valt att inte kal�la det ett kommunalt ”veto”, ett ord som många tycker har för negativ klang. Kongressarbetet fungerade smidigt, tycker Ola Möller. Speciellt bra fungerade den

Tonka Frodlund har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna i Helsingborg. Nyligen hemkommen från partikongressen ser hon fram mot det nya uppdragets utmaningar. - Enigheten som vi visade i Göteborg var viktig. Nu har vi kommit fram vad vi vill och ingen står bredvid. Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och vi har mycket bra utbildningsmål. Sid. 3

Fira första maj med oss Delta i vårt 1 maj-firande. Vi samlas på Mäster Palms plats klockan 12 och går till Sundspärlan, där tal av årets huvudtalare Urban Ahlin kommer att tala. Under hela eftermiddagen är det stor familjefest på Sundspärlan.

Fortsätter på sida 2

Socialdemokraterna i Helsingborg Södergatan 65 | 252 25 Helsingborg | Tel 042-210373 | socialdemokraterna.se/helsingborg

Sid. 4

Foto: Love Flygren

Ny ordförande


Kartläggning av barnfattigdomen Barnfattigdom är ett välkänt problem i Helsingborg. Nu kräver det socialdemokratiska oppositionsrådet Ingela Andersson att kommunen tar reda på hur stadens barnfattigdom faktiskt ser ut. Barnfattigdom är ett allvarligt problem i Helsingborg. När Rädda Barnen förra året listade landets kommuner hamnade Helsingborg bland de tjugo mest utsatta. – Den viktigaste åtgärden mot barnfattigdomen är att minska arbetslösheten. Man ser till att föräldrarna får jobb, säger Ingela Andersson, som tillsammans med Maria Ward (s), motionerat till fullmäktige för att kommunen ska ta reda på mer detaljerade uppgifter om stadens barnfattigdom. På kommunfullmäktige i maj kommer frågan upp. För att minska barnfattigdomens effekter finns också andra viktiga åtgärder bredvid bekämpningen av arbetslösheten, framhåller Ingela Andersson. – Ett viktigt sätt är att se till att ha en avgiftsfri skola, avgiftsfri lägerverksamhet på sommaren eller på loven och att även underlätta så att barn från fattiga familjer kan delta i föreningslivet. – Så är det inte överallt i dag. Låna av föräldrar I Helsingborg har Ingela Andersson drivit frågan om att bistånd för föreningsaktivite-

ter ska finnas utöver försörjningsstödet. – Borgarna säger att i riksnormen ingår det några tjugolappar varje månad till föreningsaktiviteter – och det räcker. – Men om man lever på försörjningsstöd kan man inte som förälder spara dessa pengar varje månad, för att ha till en föreningsavgift på femhundra kronor i början av terminen. Har man dessutom flera barn är det ännu mera omöjligt. Ingela Andersson har tidigare själv erfarenhet av situationen som fattig mamma. – När min son skulle spela på kommunala musikskolan fick jag gå till mina föräldrar och låna. Då ska man nämligen kasta upp avgiften för hela året på en gång. – Den möjligheten som jag hade har inte alla. Speciellt inte i dag när vi har så många splittrade familjebildningar och bor långt ifrån varandra. Uppdrag granskning Apropå den mycket uppmärksammade dokumentären om barnfattigdom i SVT:s Uppdrag granskning säger Ingela Andersson att hon är väldigt besviken på Janne Josefssons vinkling och menar att den svenska

Fakta: Barnfattigdomen Enligt Rädda Barnen finns 248 000 fattiga barn i Sverige. Siffran bygger på den allmänt vedertagna EU-definitionen som säger att den som tjänar mindre än 60 procent av ett lands medianinkomst räknas som fattig. När Rädda Barnen senast mätte barnfattigdomen för Helsingborg, hamnade staden på plats 275 av 290 kommuner och är därmed en av landets tjugo mest utsatta. Siffran fattiga barn var 18,4 procent (2012).

fattigdomen naturligtvis inte är som den bland barnarbetare i Bangladesh. – Man måste ställa barns liv i relation till hur vi har det här i Sverige. Om jag går i skolan här och inte har råd att betala för skolmaten i de kommuner där det kostar pengar. Då måste jag väl anses fattig? Det finns faktiskt barn här som får gå hungriga i skolan.

Fortsättning från sidan 1: skånska delegationen. – Jag vill också ta upp den goda stämningen som varit och den skånska delegationens oerhört gedigna arbete. Man märkte att vi var en delegation, som trots att vi var den största, var den bästa på att hålla samman. – Dessutom var partiledningen väldigt lyhörd. Under temagruppernas möte var de väldigt bra på att ta till sig vad ombuden tyckte och därmed sy ihop kompromisserna.

– Det gick över förväntan. Vi fick in att det nationella produktionsmålet för bostäder ska öka kraftigt, säger hon. – Vi fick det inte i siffror, men den tydliga målsättningen är det viktigaste. Hon betonar att kongressarbetet fungerat bra, särskilt i den skånska delegationen. – Det var väldigt positivt och god stämning. Vi lyssnar på varandra i Skåne, och kändes därför väldigt enade. Valprocessen uppfattar hon som ”smolket i bägaren” under kongressen. Valprocessen – På det hela taget var det en väldigt bra Ett annat ombud från Helsingborg som kongress, men valen fungerade inte helt bra. också är nöjd är Maria Ward som arbetade – När vi skulle välja VU och partistyrelse var för att kongressen skulle anta en mer kraft- det in i det sista inte klart. Nu i efterhand full skrivning om ökat bostadsbyggande. har det ju dessutom blivit ännu mer. 2

Ola Möller

Foto: Jens Ohlsson


Tonka Frodlund nyvald ordförande för arbetarekommunen På årsmötet i mars valdes Tonka Frodlund till ny ordförande för Socialdemokraterna i Helsingborg. Hon tror att arbete och sysselsättning kommer att vara en avgörande fråga för Helsingborg under valet. Den stundande valrörelsen är en stor utmaning för Socialdemokraterna i Helsingborg. Det menar Tonka Frodlund, som tycker att valrörelsen egentligen redan börjat. – Jag sa det på årsmötet: Nu gäller det att värva nya medlemmar till partiet. Det är viktigt att vi står starka i valrörelsen. Tonka Frodlund är nyligen hemkommen från partikongressen och är uppfylld av intryck därifrån. – Enigheten som vi visade i Göteborg var viktig. Nu har vi kommit fram vad vi vill och ingen står bredvid. Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och vi har mycket bra utbildningsmål. – Det var åtskilligt som diskuterades och vi fick fram en mängd bra kompromisser. Lyssna på alla Uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna i Helsingborg tycker Tonka Frodlund är väldigt inspirerande. Det som kännetecknar en bra ordförande är lyhördhet, menar hon. – En bra ordförande ska ha stora öron och kunna lyssna på alla människor. Men också ha politiskt mod att ta beslut som är obekväma, men som är rätt. Tonka Frodlunds politiska engagemang var väckt redan innan hon flyttade till Sverige i mitten av 80-talet. – Jag är född i Kroatien på den tid när bara ett parti var tillåtet. Det var något som behövde förändras och då började mitt politiska intresse. I Sverige var det dock inte heller allt som var bra. – När jag kom till Sverige märkte jag att här också fanns mycket som behövde göras. När min dotter började i Bjuvs brottarklubb fick hon inte samma förutsättningar som killarna. Jag fick köpa hennes brottardräkt, men killarna hade den gratis. Det var ojämlikt och jag blev arg. När man ser sådant måste man agera. Ingen barnomsorg I början var Tonka Frodlund mest fackligt engagerad, i Livs, men hon tyckte inte att det räckte.

Tonka Frodlund är nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Helsingborg.

– Det är klart det går att förändra mycket genom facket, men en hel del kan man inte avtala om. I slutändan måste det upp på en politisk nivå. – Jag har varit ensamstående mamma med två barn. Mina barn var hemma ensamma på kvällarna. Jag hade ingen barnomsorg. Det handlade om mitt arbetsliv, men det är på en politisk nivå som besluten om att fixa barnomsorgen tas. Tonka Frodlund blev först kommunalpolitiskt aktiv i Bjuv, eftersom hon bodde där från början. I Bjuv satt hon i Tekniska nämnden. Nu bor hon sedan flera år tillbaks i Mörarp. Vid sidan av politiken är det fotboll som gäller. Och böcker. – Jag älskar fotboll. Så fort jag kan är jag på HIF. Jag har själv spelat handboll i många år, men också fotboll. – Annars läser jag mycket, just nu en bok om ungdomar som är placerade på behandlingshem. Det är hemskt att läsa

Foto: Jens Ohlsson

om hur deras liv blivit förstörda, hur de utnyttjas och frestas att använda knark. Det är viktigt att läsa om sådant, fast mest av allt gillar jag att läsa deckare, erkänner Tonka Frodlund.

Nya styrelsen Verkställande utskott Ordförande Tonka Frodlund Kassör / ord ledamot / int. kontaktperson Kenth Hellqvist Studieorganisatör / vice ordförande Jan Björklund Ledamot Maria Ward Ledamot David Magnusson Övriga styrelsen Ledamöter: Hans Berg, Eva-Lotta Hermansson, Ali Shibl, Angelica Gustafsson, Kjell Lundin, Mickey Magnusson . Ersättare: Christina Lundin, Yasmine Larsson, Khaled El Kahalyli

3


Stor familjefest på Sundspärlan

1 maj

Samling på Mäster Palms Plats 12.00 Avmarsch till Sundspärlan 12.30 Musik av Kronborgs Brass och Bjuvs ungdomsorkester

Mycket nöje hela eftermiddagen! Madaroarna 14.15 utescenen

ÅRETS FÖRSTA MAJ-TALARE

URBAN AHLIN

Vice ordförande i Riksdagens utrikesutskott

Kalendarium April, maj, juni & juli

6/5 3/6

S-pensionärer

Polisen och om jobbet. A-salen Folkets Hus Våravslutning med utfärd i det blå

S-kvinnor

29/4 Samkväm på Hamnkrogen kl 18.00. Kaffe, öl, vin eller vatten. Helsingborg S 7/5 Samtal om Söder tillsammans med Tonka Frodlund och Mikael Skoog. C-salen Folkets Hus. 14/6 Sommaravslutning; grillkväll på Sachen.

Dans till Miggis Showband 15.00-17.00 Trollkarlen Gregory 13.30-17.00 Ponnyridning - Barnloppis - Tipsrunda Facken bjuder på korv SSU bjuder på Slush och popcorn Gratis ansiktsmålmning av Unga Örnar Godispåsar till barnen

Handels S-förening

1/5 Sillafrukost på 1 maj kl 10.00. Anmälan till Ann-Louise Hallström 0705845912 före 30/4.

Centrum S-förening

28/5 Sommaravslutning kl 18.00. Vi träffas som vanligt i Bergen- dahlska villan, Bergaliden 13.

Mörarps S-förening

1/5 Kaffe och chokladlottstånd på Sundspärlan. 9/6 Tipsrunda med frågor för stora och små. Grillning vid mål- platsen. Start kl 13.30 vid ICA Träffen i Mörarp. Alla välkomna.

Redaktionen Tillsammans produceras av arbetarekommunens tidningsutskott. Redaktionen består av: Tonka Frodlund (ansvarig utgivare) | tonka.frodlund@helsningborg.se | 070-779 22 10 Jan Björklund | janbjorklund@telia.com | 070-418 80 00 Ola Möller | ola.moller@helsingborg.se | 073-231 12 94 Eva-Lotta Hermansson | heva_lotta@hotmail.com | 070-688 97 88 Roland Nilsson | 073-391 08 29 Hans Berg | hans.berg@comhem.com Åsa Holmqvist | asa.holmqvist@helsingborg.sap.se | 072 562 08 29 Text: Love Flygren. Formgivning: Jens Ohlsson, jensohlsson.se. Kontakata redaktionen via tillsammans@helsingborg.sap.se eller kontakata Jan Björklund på telefon 0704-18 80 00 För att spara vår miljö och pengar kan du få medlemstidningen direkt till din mail istället. Skicka ett mail till tillsammans@helsingborg.sap.se om du hellre vill ha tidningen elektroniskt.

4

Arbetarekommunen

29/4 Politikerkväll; utrikespolitik och migrationsfrågor med Kent Härstedt kl 18.30 D-salen Folkets Hus 1/5 Sillfrukost IF Metall Kalifornia- gatan 3 kl 10.30. 11/5 Agera för söder Stadsparken kl 11.00-14.00 15/5 Öppet mötet för nya medlemmar kl 18.00 Arbetarekommunen 21/5 Utbildning Nya Medier kl 18.30 D-salen Folkets Hus föranmälan till asa.holmqvist@helsingborg. sap.se 3/6 Medlemsmöte kl 18.00 A-salen Folkets Hus. 25-27/7 Hbg-festivalen i Stadsparken.

Tillsammans nr 2 / 2013  

Socialdemokraterna i Helsingborgs medlemstidning Tillsammans.