Page 1

Tillsammans. Information från Socialdemokraterna i Helsingborg Nummer 1 2012

NU TAR VI SIKTE PÅ VALET 2014

Gå en studiecirekel i höst! I höst gör vi en riktig storsatsning på studier. Alla är välkomna, nya såväl som gamla medlemmar. Studierna bedrivs i studiecirkelform. Det innebär att man tillsammans med andra läser om och diskuterar olika problem och frågor. Sid. 2

Vår nya ombudsman!

Människan är målet med vår socialdemokratiska politik och medlet är det gemensamma samhällsprojektet. Vi måste våga utmana marknadsideérna och ifrågasätta maximal marknadskonkurrens som nyckeln till vårt välfärd. Istället ska vi formulera en politik som handlar om det gemensamma och sätter människan i fokus för vår politik. Vi ska ha en politik som värnar om miljön, omsorgen om de äldre, bra utbildning och social tillit.Avregleringen och privatiseringen måste ses över från grunden. Det är oacceptabelt att viktiga fundament i vår välfärd säljs ut och att det tillåts att profiteras på skattebetalarnas pengar. Men lika viktigt som det politiska innehållet är engagemanget hos alla oss Socialdemokrater . Men även att vi har väl fungerande S-föreningar som är aktiva ute i sina bostadsområden med politiska diskussioner, studier och medlemsvärvning.

Vår nya medlemstidning är en del i denna satsning. Tidningen ska förmedla aktuella politiska frågor men även informera om alla möten och andra aktiviteter som vi genomförs i Arbetarekommunen och våra grundorganisationer. I ett folkrörelseparti har den politiska processen ett egenvärde och är kanske viktigare än själva sakfrågorna. Det är resultatet av diskussioner ute i grundorganisationerna, S-föreningar i bostadsområden och arbetsplatser, kvinnoklubbar, SSU som vår poltik ska växa fram. Kraften hos ett ideellt engagemang kan försätta berg eller ännu bättre, vinna val. En gemensam värdegrund skapar en gemenskap och respekt för varandra åsikter. Trevlig läsning!

Jan Björklund Ansvarig utgivare

Socialdemokraterna i Helsingborg har fått ny ombudsman. Hon heter Åsa Holmqvist och kommer närmast från en tjänst på Antidiskrimmineringsbyrån. - Jag vill få ut att socialdemokratisk politik handlar om att skapa lika förutsättningar för alla. Det handlar om jämlikhet. Och att människor ska känna sig välkomna att delta. Alla ska kunna engagera sig politiskt. Sid. 3

Låt oss satsa på barnen! Socialdemokraterna i Helsingborg lanserar ett nytt förslag om sociala investeringsfonder. Bakgrunden är egentligen mycket enkelt: avsätter vi resurser för unga idag, så får vi tillbaka det i morgon. Det är därför som vi kallar dessa satsningar för investeringar. De ger avkastning för samhället och för de enskilda. I vårens budgetförhandlingar i kommunen föreslog vi därför att 25 miljoner satsas varje år på särskilda insatser för unga.

Socialdemokraterna i Helsingborg Södergatan 65 | 252 25 Helsingborg | Tel 042-210373 | socialdemokraterna.se/helsingborg

Sid. 4


VARFÖR INTE GÅ EN STUDIECIRKEL I HÖST? – I höst gör vi en riktig storsatsning på studier, säger Jan Björklund som är ansvarig studieverksamheten för socialdemokraterna i Helsingborg. Alla är välkomna, nya såväl som gamla medlemmar.

Under hösten kan man gå tre olika studiecirklar. En handlar om hur fler jobb kan skapas, en om skolpolitiken och den tredje är en grundläggande utbildning för alla medlemmar som vill lära sig mer om arbetarrörelsen historia, ideologi och om hur Studierna bedrivs i studiecirkelform. Det partiet är uppbyggt. innebär att man tillsammans med andra läser om och diskuterar olika problem och – Medlemsutbildningen är efterfrågad, säfrågor. ger Jan Björklund. Det är ju så vanligt att medlemsmötena inskränks till att handla – Studiecirkeln är en demokratisk studie- om dagsaktuella politiska frågor om den form, säger Jan Björklund. Man har en kommunala budgeten och liknande. Men person som leder träffarna, men det är inte det finns ett sug efter arenor där man kan som i den gamla skolan med hierarkier diskutera och förkovra sig i sådant som hisoch handuppräckning. Istället läser vi och toria och ideologi. Medlemsutbildningen är diskuterar tillsammans. Allas röster är lika till för detta. mycket värda.

Medlemsutbildning

Arbete åt alla

Foto: Mattias Vepsä

Var anmäler man sig?

Cirkelledare för arbetarekommunens Cirkelledare för arbetarekommunens Studiecirklarna kommer att genomföras cirkel, Jan Björklund cirkel, Bengt Larsen av arbetarekommunen, men de kan också Tidsåtgång: ca 5 studieträffar Tidsåtgång: ca 5 studiteräffar genomföras av S-föreningar. Om ni vill genomföra studiecirklarna i er S-förening så Socialdemokraternas grundläggande med- Full sysselsättningen, att alla har rätt till ett anmäler ni cirkeln till ABF som då tillhanlemsutbildning syftar till att ge alla möjlig- jobb, är socialdemokratins viktigaste fråga. dahåller material. het att bättra på sina kunskaper om ideolo- Men hur skapas fler arbeten och hur skapas gi, historia och om hur Socialdemokraterna framtidens arbeten? Om dessa andra frågor Om du vill anmäla dig till arbetarekommuär uppbyggt och fungerar. handlar denna studiecirkel som utgår från ett nens studiecirkel, så ringer du expeditionen material om jobb- och näringslivspolitiken. senast den 22:a september på telefonnumDen är uppdelad i tre avsnitt: mer 042 -21 03 73. Studiecirkeln riktar sig till alla medlemmar 1. Vår Historia som är intresserade, både nya och gamla. Ledarskapsutbildning I denna del läser vi om och diskuterar ar- Studiematerialet passar även för dem som ”Ny ledare” betarrörelsen historia och om hur partiets har offentliga uppdrag Denna utbildning, som börjar först under värderingar vuxit fram och förändrats och våren 2013, vänder sig till dem som vill ta omtolkats under årens lopp. En kunskapsskola där ett framtida ledaransvar i kommunalpolitialla elever lyckas ken eller i våra grundorganisationer. Utbild2. Vår ideologi Cirkelledare för arbetarekommunens ningen består av fyra seminarietillfällen. Varför är vi socialdemokrater? Vad är socialcirkel, Björn Hartsmar Dessa kommer att ligga på fredagseftermiddemokrati? Vad skiljer oss från andra partier. Tidsåtgång: ca 5 studieträffar dagar och lördagar. Mer information komI denna del diskuterar vi socialdemokratins mer senare i höst. värderingar. Nu finns ett nytt studiematerial på temat ”En kunskapsskola där alla elever lyckas”. Kursinnehåll 3. Vår organisation Socialdemokraterna ska vara ett folkrörelse- Materialet är baserat på den senaste skol- • Leda verksamhet – strategiskt ledarskap parti. Men vad betyder det? Och hur fung- forskningen och syftar till att underlätta en • Leda andra – coachande och kommunikativa ledarskap erar egentligen organisationen? Hur kan kvalificerad diskussion om hur vi tillsammans kan skapa en modern skola med höga • Leda sig själv – självkännedom – man som vanlig medlem påverka politiken? kunskapsresultat och där alla elever lyckas. personlig ledarskap Dessa och många andra frågor tar vi upp Studiematerialet vänder sig till skol-och uti denna tredje och avslutande del av medbildningspolitiker. För mer information om denna utbildning lemsutbildningen. kontakta Jan Björklund 0704 – 18 80 00 2


Välkommen Åsa! Socialdemokraterna i Helsingborg har fått ny ombudsman. Hon heter Åsa Holmqvist och kommer närmast från en tjänst på Antidiskrimmineringsbyrån. Det var, berättar hon, arbetet med diskrimmineringsfrågorna som fick henne att vilja arbeta för Socialdemokraterna. – Jag har arbetat med mänskliga rättigheter och mot diskrimminering i många år nu. På Antidiskrimmineringsbyrån var jag i sju år. Det har gett mig många insikter om var behoven är som störst och var det brister. Det finns inget viktigare än att arbeta för alla människors lika rättigheter, säger hon och tillägger: – Det är därför jag är socialdemokrat och det är därför som jag tackade ja till jobbet som ombudsman. Åsa Holmqvist är född och uppvuxen i Helsingborg, men den största delen av sitt vuxna liv har hon spenderat utomlands. Efter att ha varit bosatt i Barcelona (dit hon åkt för att lära sig spanska) bar det av till Hanoi. – Jag fick ett stipendium från Sida, säger hon och berättar att hon ville åka till Vietnam för att lära sig mer om biståndspolitik och för att kunna skriva sin masteruppsats i socialantropologi. Nästa flytt blev till Mexico, där hon arbetade som fredsobservatör och för olika organisationer som ägnade sig åt att förbättra situationen för ursprungsbefolkningen. Men nu känner hon sig fast förankrad i den Nordvästskånska myllan. Vad hoppas du kunna åstadkomma som ombudsman? – Det är två saker som jag vill prioritera, säger hon. För det första vill jag få ut att socialdemokratisk politik handlar om att skapa lika förutsättningar för alla. Det handlar om jämlikhet. För det andra vill jag att människor ska känna sig välkomna att delta. Alla ska kunna engagera sig politiskt. – Och så vill jag förstås dra mitt strå till stacken, så att vi får ett regeringsskifte. I kommunen och i landet. Jag tackar för intervjun, dricker ur mitt nu kalla kaffe och reser mig. Hon följer mig med blicken och sedan säger hon: –Vet du vad Vietnamkriget kallas i Vietnam?

Den 1:a september börjar Åsa Holmqvist sitt nya jobb som ombudsman för Socialdemokraterna i Helsingborg. – Amerikakriget, säger jag. Visst, ger det perspektiv på saker och ting. –Då kanske du också vet vilken svensk som har en hel avdelning på Amerikamuséet i Hanoi?

- Nä, säger jag. - Olof Palme. Det du, det ger perspektiv på saker och ting, säger Åsa Holmqvist. Tony Johansson 3


Låt oss satsa på barnen! Om man tar sig an problemen tidigt istället för att vänta, så tjänar alla på lång sikt. Ekonomiskt, samhälleligt och mätt i minskat mänskligt lidande. Det skriver kommunalrådet Maria Ward som förklarar varför Socialdemokraterna i Helsingborg har föreslagit sociala investeringsfonder.

Bakgrunden till vårt förslag om sociala investeringsfonder är egentligen mycket enkelt: avsätter vi resurser för unga idag, så får vi tillbaka det i morgon. Det är därför som vi kallar dessa satsningar för investeringar. De ger avkastning för samhället och för de enskilda. I vårens budgetförhandlingar i kommunen föreslog vi därför att 25 miljoner satsas varje år på särskilda insatser för unga, framförallt för att minska andelen som går ut grundskolan med ofullständiga betyg. En metod som vi tror på är ett projekt som kallas Skol-Fam. Idag riktar det sig endast till familjehemsplacerade barn. Det är en grupp som brukat prestera mycket dåligt i skolan. I Skol-Famprojektet kartläggs varje barns behov och särskilda insatser sätts in. Bland annat med specialpedagoger. Resultaten är faktiskt häpnadsväckande – de barn som gick ut nian i våras gjorde det med fullständiga betyg. I och för sig rör detta sig om en liten grupp barn, men metoden som används kan och håller på utvecklas så fler barn får del av detta. Men ett utvidgat Skol-Fam som omfattar fler barn och ungdomar med problem i skolan, är bara en av många insatser som kan finansieras med de sociala investeringsfonderna. Det finns många andra satsningar som skulle behövas. Att ge alla ungdomar möjlighet till fritidsaktiviteter inom idrotten, inom kultur, musik och dans är också ett sätt att satsa på våra barn och ungdomar. Tyvärr har vi inte majoritet i kommunfullmäktige. Så även om vårt förslag om sociala investeringsfonder, som vi lade fram i våras, fick mycket uppmärksamhet i media, stoppades det av den borgerliga minoriteten, tillsammans med SD. Men vi kommer förstås att fortsätta driva frågan. Vi har inte råd att inte ta kostnaderna idag. Det blir så mycket dyrare imorgon. Maria Ward Socialnämndens vice ordförande och kommunalråd 4

KALENDARIUM September & Oktober

Datum Tid Plats

Arrangör Arrangemang

September

1/9 10.00 Ödåkra Ödåkra Ödåkradagen Centrum S-förening 1/9 11.00 Rydebäck Rydebäck Rydebäcksdagen Centrum Centrum 2/9 13.00 Ramlösa Flera arrangörer Ramlösadagen parken 3/9 10.00 Stadsbibl. S-kvinnor Öppet möte Lena Sommestad 3/9 13:30 A-salen Pensionärernas 20-årsjubileum S-förening Ståupp komikern Martin 6/9 18.00 Träff- Adolfsbergs Öppet Möte punkt 56 S-förening 11/9 19.00 Internationella Medlemsmöte S-föreningen 13/9 18.00 Högasten Södra Öppet Möte skolans aula S-föreningen Skolan i framtiden 22/9 10.30 Kampanj lördag på stan Samling på Arbetarekommunens expedition 25/9 18.00 A-salen Arbetare- Medlemsmöte inför kommunen partikongressen 27/9 18.00 Träff- Adolfsbergs Medlemsmöte punkt 56 S-förening 29/9 10.30 Kampanj lördag på stan Samling på Arbetarekommunens expedition Oktober

1/10 13.30 A-salen Pensionärenas Info om S-förening Region Skåne Ingrid Lennerwald Regionråd 3/10 19.00 Dunkers AK/ABF Samtal om Kultushus ”Skolan på Dunkers” 12/10 18.00 Saxen Helsingborgs Medlemsmöte S-förening Vård och Omsorg Kommunlaråd Ingela Andersson 15/10 18.00 GA för- Tro och Samtal; kristendom, samlingshus Solidaritet Judendom, Islam 22/10 18.00 A-Salen AK Medlemsmöte 23/10 S-pensionärer Studiebesök nya Arenan & Hbg S-förening 27/10 10.30 Kampanj lördag på stan Samling på Arbetarekommunens expedition 31/10 18.00 Träffpunkt Centrums Om- och tillbyggnadsplan Hebsackersg. S-förening på HBG Lasarett

Red.

Tillsammans produceras av arbetarekommunens tidningsutskott. Redaktionen består av Jan Björklund (ansvarig utgivare), Hans Berg Eva-Lotta Hermansson, Ola Möller och Roland Nilsson. Textbearbetning: Tony Johansson. Formgivning: Jens Ohlsson. Kontakata redaktionen via tillsammans@helsingborg.sap.se eller kontakata Jan Björklund på telefon 0704-18 80 00 För att spara vår miljö och pengar kan du få medlemstidningen direkt till din mail istället. Skicka ett mail till tillsammans@helsingborg.sap.se om du hellre vill ha tidningen elektroniskt.

Tillsammans  
Tillsammans  

Medlemstidning för Socialdemokraterna i Helsingborg.

Advertisement