Page 1

S-rösten

Information från Socialdemokraterna i Landskrona Nummer 1 2014

SAMARBETE MED BOENDE OCH FÖRETAGARE PÅ VEN ETT MÅSTE

Ventrafiken kommer att hålla en stadig kurs i framtiden, det är ett tidigt vallöfte från Socialdemokraterna. Foto: Jens Ohlsson Treklövern med stödparti smiter från sitt ansvar och politiserar Ventrafiken.

omröstning beslutade att rekommendera kommunfullmäktige att sparka de tre återstående socialdemokratiska ledamöterna i styrelsen, valde Eva Örtegren, Måns Back Nilsson och Leif Andersson

till förfogande, förklarade Eva Örtegren.

venbo och känner stämningen på ön efter de många turer som bolaget varit ute för under året, allt från minst sagt olyckliga uttalanden till fiasko med biljettsystem och ekonomiskt magplask.

-Att Treklövern med stödpartiet Sverigedemokraterna tar - En mycket olycklig utveckbeslutet att sparka våra socialdeling, hade kommunens polimokratiska ledamöter är minst tiska ledningen tagit tag i problemen med en gång den allvarhade den här soppan ”Vi skulle mycket tydligare ha krävt en helt annan inriktning -ligaMenekonomiska kunnat undvikas. Nu situationen för har man politiserat mot samarbete, delaktighet och kommunikation” bolaget beror Ventrafiken och det är djupt beklagligt, förklarar att ta konsekvensen av beslu- sagt uppseendeväckande, men till största del på beslut som kommunalrådet Niklas Karls- tet och lämnade sina uppdrag samtidigt ett tydligt exempel kommunledningen har fattat. på oförmågan att ta ansvar för RTI-projektet, med ny båt son (S) och tillägger att vad med omedelbar verkan. sina egna tillkortakommanden. och nya hamnanläggningar, kommunen behöver är mer av samarbete och inte mindre. -Vi har hela tiden velat ta Hela RTI-projktet är oerhört belastar Ventrafiken med ökaansvar för Ventrafiken och illa skött och vad vi nu kan de kostnader på sammanlagt Nu riskerar det framtida sty- garantera att boende och före- hoppas på är att staten tar ett 14,5 miljoner årligen. Ägarrelsearbetet i Ventrafiken att tagare kan ta sig till och från större ansvar, men även här har bidraget har under denna tid präglas av misstro, och det är Ven. Men när kommunled- kommunledningen visat prov ökat med 7,8 miljoner. Ett uninget som gynnar verksam- ningen så kraftfullt uttalar att på stor passivitet under resans derskott på 6,7 miljoner alltså och i princip en omöjlighet för heten. man inte längre har förtroende gång, betonar Niklas Karlsson. ett så litet bolag att bära, beför oss finner vi ingen annan När kommunstyrelsen genom utväg än att ställa våra platser Måns Back Nilsson är själv tonar Måns Back Nilsson och

Socialdemokraterna i Landskrona • Eriksgatan 72 • 261 33 Landskrona Tel: 0418-10418 • Fax: 0418-18418 • www.socialdemokraterna.se/landskrona

tillägger också att styrelsen alltför lättvindigt litat på den ekonomiska rapporteringen. -Vi borde inte ha nöjt oss med uttalande från styrelseordförande och VD om att allt var förankrat hos kommunledningen i Stadshuset, påpekar Eva Örtegren. - Vi skulle också mycket tydligare ha krävt en helt annan inriktning mot samarbete, delaktighet och kommunikation med boende och företagare på Ven, säger Måns Back Nilsson om den situation kommunledningen försatt venborna i. Resan fortsätter, och förhoppningsvis kommer den nya styrelsen ha bättre kontroll på kursen, så att framtida grundstötningar kan undvikas.


RTI-PROJEKTET

slutade med ekonomiskt haveri

I slutet av förra året kom notan för RTI-projektet och den landade på hela 279,2 miljoner kronor. Trafikverket står för 131,1 miljoner kronor, resten 148,1 miljoner får skattebetalarna i Landskrona stå för.

I december 2012 var det så dags att döpa den nya färjan, Uraniborg och en smått lyrisk ordförande Leif Thorsell (M) konstaterade att detta var Ventrafikens största dag under dess 22-åriga historia. Men jubileumsåret 2013 blev allt annat än ett stort år för Ventrafiken och Leif Thorsell. Foto:Zebra Media Att RTI-projektet och den nya färjan blivit en ekonomisk kvarnsten runt Ventrafikens hals lär knappast undgått någon. Och i dess spår pågår jakten på syndabockar inom den styrande Treklövern med stödparti inför öppen ridå.

Kommunledningen måste ta sitt ansvar för RTI-projektet och de ökade kostnader som belastar bolaget, poängterar socialdemokraten och venbon Måns Back Nilsson som tillsammans med partikamraterna Eva Örtegren och Leif Andersson valde att lämna

ledningen med stöd av Sverigedemokraterna att skylla sina egna tillkortakommanden på styrelsen, förklarar kommunalrådet Niklas Karlsson (S) och tillägger att det som nu sker är ytterligare ett bevis på Fyrklöverns brist på ledarskap.

Ventrafiken har varit i det närmaste obefintlig. Om man studerar ekonomin i bolaget ser man att RTI-projektet belastar Ventrafiken med ökade kostnader på sammanlagt 14,5 miljoner årligen. Ägarbidraget har under denna tid ökat med 7,8 miljoner.

Under ett antal år hade diskussioner förts om nytt tonnage och flytt av färjeläget för Ventrafiken och 2003 godkänner dåvarande Sjöfartsverket planerna på ett på ett regionalt infrastrukturprojekt (RTI) i vilket Ven integreras med det regionala transportsystemet. Verket accepterar att betala hälften av den då beräknade kostnaden på 157 miljoner kronor.

”RTI-projektet blev precis den ekonomiska härdsmälta som vi varnade för, men majoriteten under ledning av Torkild Strandberg slog dövörat till.”

Ventrafikens moderate ordförande, Leif Thorsell beskyller öppet kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (FP) för att smita undan sitt ansvar och Strandberg i sin tur skyddar sitt eget skinn genom att kollektivt anklaga Ventrafikens styrelse för haveriet.

- För kommunledningen är det ett desperat försöka att rädda sitt eget skinn och lägga allt ansvar på bolagets styrelse. Det är både fegt och ynkligt.

styrelsen efter det att en oenig kommunstyrelse röstat för att föreslå kommunfullmäktige att sparka hela styrelsen. - Våra ledamöter var beredda att ta sitt ansvar för den mycket besvärliga situation som kommunledningen försatt bolaget i, men istället för att ta sitt ansvar så valde kommun-

- Har man en bolagsordförande som uppenbarligen inte klarar av sitt uppdrag så är det ett stort problem som kommunledningen inte klarat av att hantera och därför har Ventrafiken hamnat i den här olyckliga situationen. Kontakten mellan ägaren, (läs kommunledningen) och

- Ett underskott på 6,7 miljoner vilket i princip är omöjligt för ett så litet bolag att bära, förklarar Eva Örtegren. Men låt oss vrida tillbaka klockan drygt tio år i tiden och titta närmare på upprinnelsen till RTI-projektet.

I takt med att projekteringsarbetet pågick höjdes farhågor för att priset riskerade att bli för högt och mot den bakgrunden väljer Socialdemokraterna inför valet 2006 istället att föreslå ett billigare alternativ som innebar att Ventrafiken flyttade till det gamla färjeläget för Köpenhamnsbåtarna. Socialdemokraterna förlorade valet 2006 och när kommun-


fullmäktige i oktober röstade om förslaget att flytta Ventrafiken till Skeppsbrokajen så förlorade partiet omröstningen.

na kommer att få betala dyrt för den styrande majoritetens ekonomiska lättsinne, betonar Niklas Karlsson.

- Förutom ekonomin i projektet så ville vi bygga bostäder på Skeppsbrokajen och vi reserverade oss också mot beslutet att flytta färjeläget, berättar Niklas Karlsson.

I december 2012 var det så dags att döpa den nya färjan, Uraniborg och en smått lyrisk ordförande Leif Thorsell (M) konstaterade i HD att detta var Ventrafikens största dag under dess 22-åriga historia.

Dåvarande Tekniska nämnden fick ansvaret för planering och genomförande av RTI-projektet och i oktober bildades en speciell styrgrupp under nämnden med moderaten Björn O Persson som ordförande och förvaltningschefen Kåre Larsson som ansvarig tjänsteman. I takt med att arbetet fortskred så ökade också kostnaderna och i oktober 2011 beslutade kommunstyrelsen att konsultföretag Grant Thornton skulle granska projektet. Kostnaderna hade nu stigit till hela 270 miljoner kronor och i sin rapport pekade Grant Thornton ut tekniska nämnden som ansvariga för bristerna i uppföljningen av projektet. I en artikel i HD tillbakavisade emellertid RTI-styrgruppens ordförande Björn O Persson (M) kritiken. - Vi har löpande informerat via Styrgruppen för fysisk planering där kommunalråden har varit med. Där tog vi bland annat upp att kalkylerna pekade på 235 miljoner kronor våren 2010, konstaterade han i intervjun och konsulterna påpekade också att kommunstyrelsen borde ha varit mer aktiv och själv frågat efter rapporter från projektet. Samma passivitet kom kommunledningen att visa också när krisen för Ventrafiken eskalerade under 2013 och ställde bland annat själv in tre planerade möten med styrelsen som man bjudit in till. I slutet av förra året kom så slutnotan för RTI-projektet och den landade på hela 279,2 miljoner kronor. Trafikverket meddelade kommunen att man står för 131,1 miljoner kronor, resten 148,1 miljoner belastar kommunens budget. - RTI-projektet blev precis den ekonomiska härdsmälta som vi varnade för, men majoriteten under ledning av Torkild Strandberg slog dövörat till. Landskronabor-

Men jubileumsåret 2013 blev allt annat än ett stort år för Ventrafiken och Leif Thorsell. Under våren hamnade han och vd Magnus Anderson på kollisionskurs med Venborna och efter mindre genomtänkta uttalanden tvingades Leif Thorsell offentligt be om ursäkt. - Redan här borde kommunledningen agerat och tagit ett samtal med sin ordförande om situationen i bolaget, men istället fördes debatten inför öppen ridå via media. Det visade än en gång tydligt på bristerna i ledarskap, påpekar Niklas Karlsson. Och värre skulle det bli när det visade sig att det nya biljettsystemet inte fungerade vilket innebar att ett sort antal pendlare kunnat åka gratis i flera månader. När detta blev känt gjorde ordförande Leif Thorsell en ogenomtänkt polisanmälan och hotade sedan med att publicera namnen på gratisåkarna. Kritiken blev hård och skoningslös, men inte ens efter denna händelse tog ägaren, alltså kommunledningen, tag i problemet med sin ordförande. Samtidigt blev den ekonomiska krisen för bolaget än värre eftersom driften av den nya färjan blivit betydligt dyrare än vad som var budgeterat. Underskottet hamnade på mångmiljonbelopp. - Vi försökte från styrelsens sida vid ett flertal tillfällen få till stånd möte med ägaren, men möttes bara av kalla handen, förklarar Eva Örtegren och istället för att göra en ordentlig genomgång av läget tillsammans med styrelsen så valde kommunledningen att beställa ännu en utredning. - Så här i efterhand framgår ganska tydligt att avsikten med utredningen knappast var att få fram ett sakligt underlag, snarare handlade det om att hitta en syndabock, betonar Eva Örtegren.

Och oron i styrelsen var stor under hösten. Sverigedemokraternas representant Svenny Håkansson hoppade av som kritik mot ordförande Leif Thorsells agerande i samband med gratisåkandet. I sann populistisk anda gick sedan partiet ut och krävde Thorsells avgång. - En ansvarsfull ägare hade kallat till sig styrelsen, åtminstone sina egna representanter, för att lösa problemen. Men icke, istället vände man ryggen åt såväl sina egna företrädare som styrelsen i dess helhet, förklarar Niklas Karlsson.

Ventrafikens flaggskepp Uraniborg lär kosta drygt 85 000 kronor dagligen att köra. Foto:Zebra Media

Ventrafiken blir en fråga för regeringen

Den beställda utredningen pekade som väntat ut styrelsen som ansvarig för problemen, detta fick även folkpartiets avhoppade representant i styrelsen Martina Bach att reagera, på sin facebooksida konstaterar hon att det inte finns ett ord om ägarens, det vill säga kommunledningens, ansvar.

Turbulensen kring Ventrafiken med skenande kostnader och styrelsekris har fått riksdagsman Anders Karlsson (S) att uppmärksamma infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på problemen.

”En objektiv analys, knappast”, poängterar hon och uttrycker besvikelse över att ”inte samtliga i denna soppa tar sitt ansvar”.

Av bakgrundsmaterialet framgår att Ventrafiken är ett helägt dotterbolag till Landskrona stad och att trafiken baseras på ett avtal med Landskrona stad som också lämnar driftsbidrag för viss del av verksamheten.

Socialdemokraterna i styrelsen hoppades att kommunledningen skulle ta sitt ansvar och öppnade för en dialog om den uppkomna situationen. - Men det blev allt mer uppenbart att det enda man ville ha var en syndabock för sina egna tillkortakommande, betonar Måns Back Nilsson som tillsammans med övriga s-ledamöter valde att avgå när kommunstyrelsen med röstsiffrorna 8-5 beslutade föreslå kommunfullmäktige att sparka styrelsen för bolaget. - Det här är så illa skött av kommunledningen att jag saknar ord. RTI-projektet blev mer än 100 miljoner kronor dyrare än planerat och Landskronas skattebetalare skall stå för hela 148 miljoner. Driften av den nya färjan blev flera miljoner dyrare och för detta fick Ventrafiken ingen kompensation. Vad som nu krävs är en objektiv genomlysning av såväl ekonomin som ansvarsfrågan av hela RTI-projektet, menar Niklas Karlsson och i september får Landskronaborna möjlighet att säga sitt om kommunledningens hantering av den här och andra viktiga frågor för hela stadens utveckling.

-Staten har lämnat bidrag till de omfattande investeringarna, men inte till driften, konstaterar Anders Karlsson som ställer en enkel fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd för att få veta om Landskrona också kan statligt stöd för Ventrafiken.

Förutom stadens bidrag lämnar även Skånetrafiken ett årligt bidrag till rederiet för att man upprätthåller kollektivtrafiken med daglig turer till och från Ven. -Den borgerliga kommunledningen i Landskrona har försatt bolaget och Ventrafiken i ekonomisk kris. Styrelsen har avgått och fartygstrafiken pågår då på dispens från Transportstyrelsen. -Jag ser inte som en självklarhet att kommunen och regionen ensamma ska finansiera Ventrafiken och lösa dess ekonomiska problem. Staten borde kunna ta ett ansvar för Ven. Ett sådant ansvar tas på många håll via Trafikverket Färjerederiet, poängterar Anders Karlsson och ställer därför frågan till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd -Mot bakgrund av vilka fakta och argument kan/kan inte Landskrona få statligt stöd för Ventrafiken?

FAKTA/URANIBORG Söndagen den 18 november 2012 lade M/S Uraniborg till i Landskrona för första gången. Skrovet sjösattes den 5 september 2011 vid varvet ”Crist S.A.” i Gdynia, Polen och bogserades sedan till det danska varvet Hvide Sande som byggde klart fartyget. Längd: 49,95 meter Bredd: 12,00 meter Djupgående: 2,85 meter Passagerare: 394 Bilar: 14.


ÖPPET MÖTE OM CAMPINGENS FRAMTID Länsstyrelsens expert, naturvårdshandläggare Linda Gustafsson är kritisk till genomförandet av den föreslagna detaljplanen för campingen och menar att byggnationen kommer att innebära ”påtaglig skada på riksintresset för kustzonen”. Campingens framtida öde rycker allt närmare, på måndag väntas den styrande Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna förmå kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplanen för ”Strandbyn” och därmed bana väg för villabebyggelse på området. - Vår uppfattning i frågan har varit solklar, att rasera ett väl fungerande friluftsområde som Lill Olas och campingen utgör är ett enormt slöseri med resurser och skattemedel, förklarar kommunalrådet Niklas Karlsson (S) och partiet hade gärna sett att frågan avgjordes i anslutning till valet i september. - Men väljarnas mening vågar majoriteten inte vänta på, men för att ge allmänheten en möjlighet att diskutera frågan om campingens framtid inbjuder vi till ett öppet möte i Folkets hus på Västra Fäladen. Mötet äger rum den 29 januari, alltså två dagar efter fullmäktigemötet, och medverkar gör bland annat Niklas Karls-

son tillsammans med Roy Wernberg, Socialdemokraternas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden. - För vår del handlar det mycket om att få höra allmänhetens synpunkter, men också att diskutera hur vi skall gå vidare i frågan, betonar Niklas Karlsson. Noterbart är att det råder oenighet bland experterna vad avser bostadsplanerna på campingen. Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Linda Gustafsson har anmält en avvikande mening vid länsstyrelsens bedömning av ärendet. Hon deltog redan i maj när länsstyrelsen lämnade ett mycket kritiska yttrande, men sedan dess har två av fyra ledamöter bytts ut så att det fanns majoritet för ett godkännande av planförslaget. - Handläggningen tyder på oenighet bland experterna och mot den bakgrunden kan det vara angeläget att låta högre instans pröva frågan om fullmäktige säger ja till planerna,

Arbetet med skapandet av en ny camping pågår för fullt och Lill Olas fritidsområde blir sig aldrig riktigt likt. Ett stor antal träd har fällts och stugor flyttats för ett okänt antal miljoner skattekronor. funderar Niklas Karlsson. Linda Gustafsson drygt tre sidor långa motivering avslutas med meningen; ”Sammanfattningsvis anser jag att detaljplanen inte är anpassad till platsen, och att den inte tar hänsyn till landskapsbilden, kulturmiljön, siktlinjer och de övriga värden som riksintresset för kustzonen omfattar.”

”Planen strider mot flera av de riktlinjer om anges i rapporten ”Skånes kustområden – ett nationallandskap”, inte minst genom att den föreslår omfattande, ny bebyggelse längs med havet och i omedelbar anslutning till strandområdet.” ”Därför bedömer jag att genomförandet av den aktuella

detaljplanen kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för kustzonen”. Detta är en uppfattning som vi socialdemokrater delar och hela tiden har framfört under arbetets gång. Här handlar det om stor naturvärden som riskeras och dessutom en miljonrullning av skattemedel som är djupt ansvarslös, avslutar Roy Wernberg.

VAD HÄNDER MED CAMPINGEN OCH LILL-OLAS? Socialdemokraterna i Landskrona bjuder in till öppet möte.

Onsdagen den 29 januari, klockan 19.00 Västra Fäladens Folkets Hus, Löpargatan

Välkomna!

Kontaktuppgifter till S-föreningarna Asmundtorps s-förening Bertil Jönsson 0418-43 22 68 Byggfackens s-förening Roy Wernberg roy.wernberg@byggnads.se Fackens s-förening Jonas Esbjörnsson jonase1974@gmail.com Glumslövs s-förening Leif Andersson leif.andersson@ventrafiken.nu Häljarp-Saxtorps s-förening Sven-Olof Westman sven.west@yahoo.se Härslövs s-förening Bengt Johansson bengt_a_johansson@telia.com Innerstadens s-förening Aqba Ar-Rawi aqba@hotmail.com

Internationella s-förening Fatmir Azemi 0418-104 18 Larvi s-förening Ingrid Bengtsson ingridebengtsson@hotmail.com Norra/Midhems s-förening Bjarne Andersen bjarne@bredband.net Västra s-föreningen Roger Lindskog knith@bredband.net S-kvinnor i Landskrona Alinda Zimmander zimmander@hotmail.se SSU Landskrona Sebastian Nilsson sebastian_ni@hotmail.com

VILL DU ENGAGERA DIG I SOCIALDEMOKRATERNA? Gå in på socialdemokraterna.se/Bli-medlem och bli medlem direkt. Alla behövs i arbetet för ett bättre samhälle!

S-rösten, nr 1 - 2014  

Socialdemokraterna i Landskronas medlemstidning

S-rösten, nr 1 - 2014  

Socialdemokraterna i Landskronas medlemstidning

Advertisement