Page 1

JOBBARE

M ot

RASISM

Ett samarbete mot rasism i samh채llet och p책 jobbet mellan Handels, SEKO, Transport och Socialdemokraterna.


Jobbare mot rasism är ett projekt som drivs av Handels, SEKO, Transport tillsammans med Socialdemokraterna i Landskrona. Projektet syftar till att motverka främlingsfientlighet och rasism samt att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde och rättigheter. Verksamheten inriktas på informations- och utbildningsinsatser inom arbetarrörelsens olika organisationer. www.jobbaremotrasism.se Det är vi som är JOBBARE

Mot RASISM


Alla människors lika värde alla folks frihet är klassiska ord i socialdemokratin. De är det därför att vi socialdemokrater eftersträvar ett samhälle som ger alla medborgare möjlighet att förverkliga sina livs drömmar.

Anders Karlsson

Ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona


För mig är det alldeles självklart att alla människor har lika värde. Om vi tar bort alla yttre attribut och värderingar så är vi alla lika. Vi föds likadana, vi är konstruerade likadana, vi har samma känslor och vi har alla samma slut oavsett vilken hudfärg, var vi kommer ifrån vilken tro eller sexuell läggning jag har. Det är det som är grunden för hela mitt engagemang. För mig som ordförande i Handels blir det då väldigt naturligt att driva dessa frågor. Dels utifrån våra stadgar, som säger att vi skall arbeta för jämlikhet och likabehandling men också utifrån mina värderingar och mitt synsätt. Hela vår rörelse bygger på alla människors lika värde och rätt.

Lars-Anders Häggström

Förbundsordförande Handelsanställdas förbund


För mig är alla människors lika värde en av utgångspunkterna för mitt fackliga engagemang. Något av det värsta som finns är när någon behandlas dåligt på grund av sitt utseende, etniska bakgrund eller sexuella läggning. Jag tycker att fackföreningsrörelsen är skyldig att vara aktiva i dessa frågor och göra allt för att motverka diskriminering. Ett sätt är att jobba mot rasism och vårt gemensamma projekt är ett bra exempel på det.

Jan Rudén

Förbundsordförande SEKO - Facket för Service och Kommunikation


Kampen mot främlingsfientlighet har alltid varit en central del i mitt arbete som facklig företrädare. Ett anständigt samhälle kan inte särbehandla människor utifrån vilket land dem är födda i eller vilken hudfärg de har. Människor ska bedömas utifrån sina handlingar och inte utifrån medfödda yttre kännetecken. Fackföreningen har alltid stått främst i ledet i kampen mot främlingsfientligheten. Det ska vi fortsätta göra även i framtiden. Medan främlingsfientliga partier och krafter när sig på orättvisor och rider på folks rädsla vill vi bekämpa orättvisorna och skapa ett tryggt samhälle där alla får plats.

Lars Lindgren

Förbundsordförande Transportarbetareförbundet


Engagera dig mot rasismen! Vill du diskutera mer p책 t.ex. din arbetsplats eller i fack-klubben? H채r finns mer information om hur du tar fighten mot rasismen. www.jobbaremotrasism.se

Det 채r vi som 채r JOBBARE

Mot RASISM

Jobbare Mot Rasism  
Jobbare Mot Rasism  

Informationsbroschyr från Jobbare Mot Rasism

Advertisement