__MAIN_TEXT__

Page 1

Radisen

Oktober, 2016

D e r e r g å e t e t s tykke ti d , si d e n d e n si d ste Ra d i s e u d kom . D e r h a r væ re t s om m e rfe ri e p å re d a ti on e n s i m p e l th e n , m e n n u e r vi kl a r m e d e n d n u e n u d g a ve . D e t e r i m e l l e m ti d e n b l e ve t e fte rå r, og s e l vom vi h a r h a ft e n ri g ti g d e j l i g s e n s om m e r, s å ka n m a n g od t b e g yn d e a t m æ rke d e t kø l i g e re ve j r sn i g e si g i n d , l i g e som s ol s ki n s ti m e rn e b l i ve r korte re . Ti l g e n g æ l d ka n m a n så g l æ d e s i g ove r a l l e d e d e j l i g e æ b l e r og a n d e t g od t, s om vi ka n ka n n yd e i d e n n e ti d !

I n d e i b l a d e t e r d e r n yt fra b e styre l se n , og d e r e r n og l e n ye m e d l e m m e r, s om vi s ka l s i g e ve l kom m e n ti l . M e n fø rst e r h e r n og l e ste m n i n g s b i l l e d e r fra s om m e rfe s te n , s om l ø b a f sta b e l e n d . 3 0 . j u l i 2 0 1 6 .


Nyt fra bestyrelsen af Kirsten Juhl

Havelejer Det er mest Daniel der har styr på det. Men de venter meget snart en lille ny dreng, så han har nok andet at tænke på for tiden. Men vi er godt og grundigt træt af banken, såkaldt "foreningsservice" er vist et administrativt cirkus der ikke virker efter hensigten. Hvis man ikke har modtaget et girokort, så send en mail til: bestyrelsen@hf‐ marienlyst.dk., husk at nævne navn, adresse og havenummer. Hvis man ikke har adgang til computer, kan man lægge en seddel i Marienlysts postkasse i stedet for. Så vil Daniel forsøge at løse mysterierne. (men efter hans barsel). Udslagskummen Der bliver sat en lås på udslagskummen for kemiske toiletter den 15. oktober. Man kan få en nøgle hos Zdenek eller på kontoret. Vi er ret trætte af børn som leger med vandet og kaster alt muligt i som stopper kummen. Nogle har spurgt på Facebook hvorfor vi ikke får lavet en hængelås, som passer til de toiletnøgler vi har i forvejen. For det første, så er det netop børn vi ikke vil have til at lege, og børn kan godt låne en nøgle af deres forældre til toiletterne. For det andet så er vi for tiden ved at undersøge om vi kan udskifte systemet på toiletterne med "chip" låse. Hvis ikke prisen er alt for høj, så vil vi tage et detaljeret forslag med på næste generalforsamling. Havevandring Der har været en del snak om, hvor meget bestyrelsen skal have adgang til haverne i forbindelse med havevandring. Vi skal have mulighed for at kontrollere om der er ukrudt i hækken både udvendigt og indvendigt, og om hækken er for høj. Det gælder også de haver som ligger inderst, uden nogle hække ud mod en vej. Hvis man kan se over hækken og havelågen er det fint. Kan vi ikke det, er havelågen nødt til at være låst op. Nu går vi ikke rundt med lup og checker ukrudt ;‐), men det er ikke fair hvis en nabo har højt ukrudt i sin hæk, ind mod en anden nabo som konstant kæmper med at holde ukrudtet væk. Så det drejer sig altså ikke kun om ukrudt i hække ud mod vejene. Derfor skal vi have adgang til haverne. Vi kommer altid to ad gangen. Bestilling af hæk Igen i år bestiller vi hække til at erstatte syge og udgåede hække. I år vil vi kun bestille liguster og det er ved at være sidste chance hvis man vil skrives op til hæk. Når den endelige dato for sidste chance foreligger vil jeg forsøge at huske at nævne det på Facebook. Ellers må I godt spørge om det derinde. Præmiehaver Jeg ved ikke om jeg nævnte det sidst, men følgende haver har fået præmie i år: Lissy Feldbæk, have 69 ‐ Zuhair Odish, have 152 ‐ Jette Hansen, have 109 ‐ Peter Nielsen, have 102. Tillykke til alle ! Præmierne vil blive overrakt ved Aarhus Kredsens præmiefest for præmietagere og haveforeningsbestyrelser i hele Aarhus. Festen er den 29. oktober i Turbinehallen. Men det er altså kun for præmietagere og bestyrelsen. (Vi tager nogle billeder til Radisen).


N ye a n s i g te r i M a ri e n l ys t

Mads Schmidt er 36 år gammel og har sønnen Asbjørn på 5 år. Han er uddannet fysiker og musiker, og så arbejder han som lærer på Klejtrup Efterskole. Mads har købt have 130.

Jens Balder er musiker. Han spiller trækbasun og har huseret i det aarhusianske jazzmiljø i mange år. Han er 65 år og pensionist men stadig aktiv i musikmiljøet. Jens har købt have 30.

Sidsel Kirketerp er daglig leder af IT‐hjørnet i Kulturhus Herredsvang, hvor hun hjælper borgerne med alt fra tekstprogram til internet. Hun er 55 år, og hun har lige købt have 85.

Velkommen i Marienlyst!

Velkommen i Marienlyst!

Velkommen i Marienlyst!


Har du ris/ros, gode idéer eller indlæg til Radisen, så kontakt Jens i have 165, på telefon 26 67 67 13 eller mail: hrmunch@gmail.com

Profile for Jens Munch

Radisen, oktober 2016  

Radisen, oktober 2016  

Advertisement