Page 1


Corriculum Vita 2013 Praktikplads Hos....

Sproglige kundskaber Flydende i både Dansk, Engelsk og Tysk.

2013 Never Quit Lego Workshop afholdt i forbindelse med Horsens tegnefestival.

Relevante egenskaber:

2012-2013 7+8 semester Kandidat på Studio Approaching Sustainability, ved Lektor Inge Vestergaard. 2011 It-tutor I Photoshop og Rhino 2010 - nu Grafisk Designer for Aabenraa slagteren. Ugentlige reklameannoncer. 2009- 2012 Bachelor Ved Aarhus Arkitektskole 2008-2009 Et år på Den Skandinaviske Designhøjskole. Et semester på grafisk linie og et på Arkitektur og design. 2007-2008 Med i Mentorordningen Ung Kunst Nu - Med fokus på unge talenter indenfor kunst i Sønderjylland.

Kan arbejde effektivt alene, samt i et team. Kan arbejde i adobe cs-pakken, Rhino, Sketchup, Revit, premiere pro og Autocad velux daylight visualizer.


Bachelor Projekt - Pass By Living Projektet er et bolig-eksperiment og går ud på at arbejde med privathed på et offentligt site. Sitet er Jannowitz-Brücke S-Bahn Station placeret i hjertet af Berlin, direkte ned til floden Spree. Beskuer/Objekt samt sammenfletning af tempi fungerer som nøgleelement i projektet. I projektet har vi transformeret området så offentlige og private fuktionerne kommer til at lappe ind over hinande. Tilføjelsen af boligerne kombineret med offentlige opholdsarealer er et forsøg på at skabe et mere jævnt fordelt aktivitetsmønster. Når stationen er mest aktivt vil boligerne i høj grad være inaktive og ved aftenstid vil boligerne være aktive, mens stationen vil være mere tom. Derudover har vi skabt en kontakt til floden og udnyttet af vandets potentialer som samlende eller opdelende element, for livet omkring stationen og dermed givet stationen et mere alsidigt liv.


Site Analyse

Grader af privathed

Møder over tid Tempo i forhold til privathed

Krydsende forbindelser


Opgange till Perronen ses som lysende bokse

Visuel forbindelse mellem offentlige omrĂĽader

Ændringer pü sitet


Offentlig Privat

Gangbroens lameller varierer i afstand, alt efter hvor privat omr책det omkring dem er. Private omr책der lukkes af mens der 책bens op for offentlige indblik.

Offentlig Privat

Privat


Semi Privat NIV. +20

ENTRÉ NIV. +20

SOVE-VÆR. NIV. +60

WC NIV. +20

OFFENTLIG NIV. +260 170 KVM

BALCON NIV. +200 SPISESTUE NIV. -40

KERNE NIV. 0

VÆR. NIV. +180 STUE NIV. -60

KØKKEN NIV. +20

OFFENTLIG NIV. -60

VÆR. NIV. +200


Perron

Boligen Rummene i boligen katagoriseres efter henholdsvis, hvor private de er, samt hvor højt aktivitetsniveauet er i rummet. Dette giver en

og et højt aktivitetsniveau. Dvs. eksponeringen fra offentlighedener lav, mens eksponeringen fra boligen mod rummet er høj.

Privatheden opnås, gen-

indikation for, hvor stor en eksponering rummet skal have i for- nem afstand, højdeforskel hold til offentligheden og ekspo- og afskærmning. nering i boligen. Spisestuen er kendetegnet ved at have et højt niveau af privathed

trappe til Perron Gangbro til Perron

Offentlig gangbro


Bolig


Privat Indgangsplatform


Indblik i stue og opholdsrum

Offentlig opholdszone

Blik fra opholdsrum og ned mod køkken og spisestue


7. Semester projekt - De Frie rammer Transformation af baggårdenen bag Århus Hovedbibliotek, med henblik på at skabe et kulturhus, med Ataliér og musikøvelokaler, samt en udstillingsbygning i det gamle bibliotek. Hovedfokus er lagt på Ataliérbygningen. Konstruktion, Frie ruligheder og flexibelt interiør. Kulturhuset fungerer som bindeled mellem kultur og forbruger byen. Et sted, hvor den almene århusianer kan lære om, skabe og formidle den kultur der er i området, både i form af kunst, musik og mad. Stedet vil samtidig kunne åbne muligheden op for at være første led i at omdanne de snart tomme biblioteksbygninger til et folkets hus. En af grundpillerne i den bæredygtige bytænkning, er fortætningen af de allerede eksisterende bycentre. Gennem fortætning er det muligt at koble sig på de allerede eksisterende traffik-, vand og elnet, i stedet for at skulle til at lægge nye net. Derudover, kan der gennem en velovervejet fortætning af området, skabes forbedrede bymiljøer, gennem tilføjelsen af nye funktioner i kvarterene. Offentligt tilgængelige bygninger placeret i baggårdsmiljøer, giver desuden muligheden for en mere porøs by, hvor mennesker kan træde ud af ”by-gridet” og gå på opdagelse i byens bagside for at finde byens skjulte skatte.


Forbindelsen mellem de to allerede eksisterende atraktører i området (udstillingsbygnigen og lynfabrikken) forstærkes gennem en sænkning af terrænet.

Forbindelsen knækkes for at skabe mere interresante indblik i gårdrummet, mod udstillingsbygningen. Samtidig skabes der en fobrindelse mellem ataliérbygningen og øvelokalerne, der får et fællesrum i midten af gårdrummet.

Gennem indsættelsen af volumenerne, skabes der et flow i gårdrummet.


g

nin

g rby

ken

brik

fa Lyn

alie

At

r

kale

Atalie

rbygn

ing

Ud

llin sti

gs

gn by

ing

lo Ă˜ve

Lynfabrikken

Udstillingsbygning Niv. 0m Niv. -2m


Vinduesgallerier mod Syd, skaber opvarmetventialtion.

Vandrette lameller i vinduer mod syd forhindrer overophedning.

Overskydende varme og malingsdampe kan udluftes gennem loftet.

Ovenlyskanaler

Installationskerne Toilet niv.+5 m Studio niv.+4 m Studio

Arbejdsrum

niv. 0m Zilkeramme trykrum

niv.-1m indgangsplan

Vinduesgalleri niv. -2m Studio

niv. -1.5m Arbejdsrum


m

Mørkeru jdsom-

frit arbe råde

he til

nic arbejds e siddend e jd e rb a

Vaskrum

ingafslapn e snich

ing

pn til Afsla Niche n e Tekøkk

Niv 0m

toilet dgang

Hovedin

rampe Niv -1m mråde so Indgang r

elevato

gelige

ed inta Zone m r. møble

l første

g

opgan

trappe trappe

iv.

r

1 sal n +5m

elevato

ti Trappe l sa

rampe m Niv -1,5 råde m o s jd arbe

m Niv -1,5 hops Frit work m ru

rampe

n sstatio arbejd r i nte eleme jde ø e sidd h

iv +4m

1 sal n

ring

opbeva rampe

fra Indgang 55 rt o nørrep

Niv -2m Studio

studio


Fiberline tranclucent facadeprofil 40 mm Fiberline I-profil 400 mm Honeycomb Tranclucent Insulation 400 mm

Limtræsbjælke 300mm x 300mm

Topsøjle samling, snit i bjælken, boltet stålplade.

Stål plade beslag 100mm x 100mm

Stål Drejeled 300mm x 300mm

Betonplade 30 mm Dampspærre Betonplade med varmeelementer 100mm Isolring 400 mm 50 mm betonplade

Søjlesamling, snit i bjælken, samt dobbeltsidet bulldog beslag


WALL-E Wall-E - Den Flexible Væg Intern skolekonkurrence projekt til en minimalbolig på 36 m2 til 4 personer på friland. Konkurrencen blev udstedt med henblik på den ressourcedeficit vi kommer til at opleve gennem den næste 50 år, hvis vores ekspansion af plads- og materiale-forbrug fortsætter. Som modsvar mod dette må vi, lære at leve mere

kompakt, og med brug af færre ressourcer. Så i stedet for at ombygge boligen når behovet opstår, hvorfor så ikke integrere en hvis flexibilitet i designet? Konceptet består af 3 kerner, 2 faste bestående af en vådkerne mod øst, og en kerne med skabe, og udklappelige senge mod vest. Mod vest, har man en todelt væg, monteret

med hjul og skinner i loftet, der kan skydes frem og tilbage, og dermed skabe en flexibel bolig, der kan indstilles efter behov. Har man brug for læsekrog, eller skal børnene lave lektier, slås væggen ud. Vil man være sammen som hele familien, Skubbes væggen ind og man har ét stort rum.


Standart Position

Stue Spisestue

Soveværelse Stue Spisekrog

kontoraftdeling Læsekrog Legeværelse

kontoraftdeling Læsekrog 2 x Børneværelse

Køkken Læsekrog 2 x Børneværelse Soveværelse


Toilet

Køkken

Børneværelse

Børneværelse

Opholdsareal

Entré

Soveværelse


Snit A

Snit B

Opstalt Syd

Opstalt Vest


Nature Box Installation til pausen på Roskilde Festival. Realiseret gruppe-konkurrenceprojekt til Roskilde Festival 2011+2012. Koncept: Natur Boxene ankommer som lukkede bokse, siderne klappes ned og boksene konfigureres efter kontekstuelle behov. Boksene giver afskærmning, overdække, ly, læ og lys til området om aftenen.


Light & Atmosphere Workshop med fokus på atmosfære gennem brug af dagslys. 3 forskellige rumtypologier skulle opnås, og for at forbedre lyssituationen, havde vi et tværfagligt samarbejde med ingeniørstuderende. Undersøgelserne fandt sted i rum, der stammede fra den tidligere workshop structure and joints. Hvis fokus lå i at lave en konstruktion, uden brug af lim, men med låselige led.

Introvert rum til meditation Svag belysning, skaber få kontraster, og distraherer ikke. Graduerering fra lys til mørk. Skaber frit valg til at meditere i lyset eller “hulen”.

Extrovert rum til social Interaktion Åbner op udadtil for at skabe en visuel forbindelse. Vinduesrammen fungerer som afskærmning og reflektor for at skabe en blødere overgang mellem

Arbejdsrum med godt arbejdslys Diffust lys, med åbning i øjnhøjde. Lys fra forskellige vinkler, og af forskellig farvetemperatur. Mindsket kontrast mellem inde og ude for at undgå blænde.


25%

Dagslys Faktor

20% 15% 10% 5%

Fysisk Model

0% 2

0

4

Dagslysfaktor velux

6

8

10

12

8

10

12

10

12

Velux Simulation

Rumdybde [m]

25%

Dagslys Faktor

20% 15% 10% 5%

Fysisk Model

0% 2

0

4

6

Velux Simulation

Rumdybde [m]

Dagslysfaktor velux

25%

Dagslys Faktor

20% 15% 10% 5%

Fysisk Model

0%

Dagslysfaktor velux

0

2

4

6

Rumdybde [m]

8

Velux Simulation


Living Surfaces En parametrisk model til udforskning af amorfe flader. Fleksible arme er monteret til et hjul, der når det drejer rundt, får armene til at køre frem og tilbage i en bølgende bevægelse. Armene er monteret til et hovede der bruges som stødpude til at presse mod

en latexmembran. Ved at projecere lys ind på bagsiden af membranen vil det indvendige rum, blive påvirket dels af den fysiske model tryk, men også skyggetegningerne dette tryk medfører.


Never Quit

Lego I forbindels med Horsens Tegnefestival, afholdte jeg og to andre elever fra arkitektskolen en workshop for en række efterskoleklasser. Workshoppen gik ud på at lære eleverne om designprocessen, gennem indførelsen af en række benspænd. Derudover handlede workshoppen om italesættelsen af abstrakte formbegreber som f.eks. ordet blød, samt forståelsen af kontekst. Udforskelserne blev foretaget i hvid lego og kridttegning.


Illustrationer


Stor portfolie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you