Page 1

: e t s ne

Se

3 0 n

jule

å r g en

D

d n a M

r e l ta

Bomben der blev væk TG offer for en s i en telefonboks:

- Hurtig evakuering - Sket tidligere - Udvalg nedsat

! R E M M U N E L U J T : V S I S U K U R L I K C E L EKS nde J Ø S T A K e r A e L k o P h C

Fra alle os til hele dig:

t r e p s k s E G T Alle r e g i s å d p o r e m v ele r d l e i f f h o t n s Gu gelse ø s r e d n u

Læs også:

Dr. med. Erik Schon - Raslebøsserapport - TG´s skjulte liv - Modtagne brev Sex?! - Gæt et garn - Tanker om tegningen jeg k - og meget meget mere


tg

tåregas

Leder under træet En tid med bomber og karakterskræk er forbi. Og du er glad igen. Nu er du klar i hovedet og blot lidt trist til mode over vejrets tunge dyne der ligger sig over den grå jord, men fat mod! Leder Omtrent et helt blad varmes netop nu i dine hænder. Et dejligt Tåregas som atter en gang forsøger at give dig afslutningen på gangarealernes traumatiske ventetid. Lidt latter og varme...og så lidt charme - det er nemlig rimenes tid. Og tegningens, de anderledes og den alt for tidlige juls tid. Tegningen; fordi vi alle har glemt, og virkelig bør huske på, hvordan farverne trak os ind i vores fantasi dengang børnehaven var centrum i vores små kære hoveder. De anderledes, fordi der i vores hverdag er både plads til homoseksuelle, julemanden og en grå mand der ikke nde særligt meget. Den “alt for tidlige jul” fordi vi kigger op mod himlen og glæder os til sneen falder, så afmagtens tårer, skabt af julepanikken, ikke kan ses. Tænk at vi gang på gang glemmer hvad der virkelig betyder noget og fortaber os i strømmens ligegyldighed. Nej nok om det! Nu til noget vi alle kan glædes over. For selv i de mærkeligste perioder af vores liv er der masser af lyspunkter. Se fx hvordan 4 skidne

Redaktionelt I redaktionen:

Ansvarshavende chefredaktør: Jens Guldborg, 2.u Chefdesigner og cheayouter: Rasmus Mark Pedersen, 2.c Skribenter: Nadja Lodberg, 2.u Aläin Renzau, 1.hf Tine Krommes 2.c

hjerner nder på at tage pis på de nye lamper og kreerer fotogrin (se efter kitler længere inde i bladet), hør hvilke ord og sjove vendinger der fylder TG´s gange og forstå hvad der gjorde mig glad i en “grå tid” for en uges tid siden: En dansklærer og en lærerkandidat, lod timen gå i spagat. Og surrealisme og dada-mig-her, gjorde at grinene blev endnu er´. Der blev plapret og lært, og tro det var kært, da læreren sprang i sit sæt, og i emnets ånd pluds´lig var klædt. Den hyggeligste time, i halvandet års stime, sluttede af med karamel, da kandidaten sagde farvel.

Nu er redaktøren blevet glad igen da der var en der aeverede hans kære fjernbetjening til ham. “Uden den er livet ikke værd Og tjaa, sådan kan det gå når at leve,” siger en tårevædet oplevelser bliver til spøjse tanker redaktør. (Foto: Privat) og Tåregas tæmmer dem for din fornøjelses skyld. For dette forsvinder i kravlenisser og rødt eksemplar er nemlig fyldt med undertøj er der alligevel ingen mærkværdigheder og spøjse som kan se forskel på disse to indlæg. Aldrig har vi modtaget så måneder…derfor har vi valgt at meget. Aldrig har vi undret os give dig en ordentlig spandfuld så meget over jeres forunderlige Tåregas i julegave, som du kan tankegang. lægge under træet til din bedsteAldrig har der eksisteret så gigan- mor. tisk et julenummer - med så meget november og så lidt jul i, men redaktoren@taaregas.com i en tid hvor november alligevel Vickie Hall 2.c Marija Vinqvist, 3.u Rasmus Mark Pedersen, 2.c Jens Guldborg, 2.u Den bekymrede fra 3.b Zandrav Ibistenn Stine Speiermann, 3.x Louise Anker, 3.x Gilbert Sobota, 2.y

Mail:

redaktionen@taaregas.com

2

Tryk:

Starco Grask

Oplag:

400 eks.

Annoncer:

Kontakt vores annonceafdeling på mail annonce@taaregas.com eller telefonnummer 6010 0776.

Antal kravlenisser i dette nr.: 0


Sundby Køreskole

- vi hjælper dig på vej Lige nu kun 6.495 kr.

Pakkeløsning som består af:

Ubegrænset teoriunder-visning (gældende i et år), manøvrebane, 16 køretimer (45 min.) og køreteknik.

Vi starter første aften med en uforpligtende informationsaften. Her snakker vi om uddannelsesforløbet, priser og hvad der ellers må være af spørgsmål. Derefter ser vi en videolm om bl.a. banekørsel, til sidst prøver vi lidt af en teoriprøve. Denne informationsaften er gratis og ikke bindende. Den tager ca. 11⁄2 times tid. Næste informationsaften er tirsdag d. 6. januar 2004 kl. 18.00. Teoriundervisningen foregår de følgende tirsdage kl. 18.00 - 20.30.

Sundby Køreskole

Elbagade 22B 2300 Kbh. S Tlf.: 32 84 44 50 Mobil: 21 27 16 15 Mail: marianne.bay@mail.dk


tåregas

tg

tema

Da bomberne En telefonopringning og en bombetrussel resulterede i en forvirrende og for nogle måske en skræmmende start på ugen. Af Nadja Lodberg Klokken ca. 11.50 den 17/11 2003 ringede telefonen på sekretærkontoret. Telefonen blev taget og beskeden fra den anden ende af røret lød sådan ca.: “Jeg vil bare lige sige dig, at hvis alle ikke forlader skolen inden klokken 13.00 og 24 timer frem, vil der springe en bombe”. Da denne trussel var nået rektor, blev politiet straks kontaktet. Grundet de mange terrorhandlinger der i disse tider bliver begået rundt omkring i verden, tages sådanne trusler meget seriøst af myndighederne. Af denne grund ankom et sted mellem 8 og 10 politimænd med bombehunde ganske kort efter tilkaldelsen, de første allerede efter fem minutter. For at undgå mulig panik bad politiet lærerne om indtil videre, at undgå at fortælle elverne hvad der foregik, men blot bede os alle om at søge ud på boldbanen. Denne besked blev givet over højtaleranlægget, men da alt ovenstående foregik i spisefrikvarteret nåede beskeden ikke langt. Anlægget lyder nemlig ikke særlig højt ude i forhallen, hvor de este elever jo som en selvfølge af at det var frikvarter, befandt sig. Alligevel var alle ude af skolen ca. klokken 12.30. Ganske tilfredsstillende Manglen på information og synet af de mange politimænd var dog årsag til en del forvirring og hurtig rygtedannelse. Der var forslag om at rømmelsen af skolen foregik på grund af en brandøvelse, imens andre mente at den skyldtes tilstedeværelse af stoffer. Da rektor Kurt Stolt prøvede at infor-

mere os alle ude på plænen, viste det sig i midlertidig at batterierne i højtaleren var brugt op. Beskeden nåede dog de nærmeststående og gik hurtigt videre. Selv om mange måske følte en vis mangel på information under hele begivenheden roser politiet os alle for at være ude af skolen så hurtigt som vi var og samtidig medbringe vores tasker. Det at der ikke var nogle tasker tilbage på skolen efter rømmelsen, gjorde nemlig deres arbejde en hel del lettere, da de dermed ikke skulle gennemsøge dem. Imens vi andre søgte i sikkerhed på boldbanen, gennemgik skolens pedeller alle kælderrum for mulig tilbageblivende elever. Alle døre blev låst af og vinduer lukket. Alt foregik idet heletaget meget effektivt, hvilket rektor mener er en glædelig nyhed. “Vores evakueringsplan blev efterprøvet, og selv om der var visse mangler, virkede den jo ganske tilfredsstillende” udtaler han. Der er altså ikke grund til den helt store bekymring. Eftersøgningen begynder Da hele skolens område var tømt for elever, hvilket skete lidt før klokken 13.00, begyndte politiets eftersøgningsarbejde. Bombehundene blev sendt ind og efter nogen tid kunne det konkluderes at der ikke var nogen bombe tilstede på skolen. Der stoppede undersøgelserne dog ikke. Sager som denne ses meget alvorligt på og kan for en eventuelt senere afsløret gerningsmand blive en dyr affære. Politiet sporede opkaldet, og fandt ud af at truslen var kommet fra en telefonboks på hjørnet af Rankløve Allé og Englandsvej. Altså ganske kort fra skolen. Dette bekræftede deres teori om, at en elev fra Tårnby Gymnasium skulle stå bag opkaldet. Derfor bedes I alle hen-

4

vende jer på kontoret hvis I ved noget om denne episode, der vil selvfølgelig være fuld anonymitet hvis dette ønskes. Politiet erfaringer med sådanne sager viser at disse gerningsmænd, har en tildens til at prale med deres handlinger, chancen for at nogle ved noget burde derfor være tilstede. Allerede den 19/11 siger en rygterne på skolen at en mistænkt er blevet konfronteret med episoden. Nogle siges endda at skulle have set politiet afhente en elev. Dette kan Tåregas dog ikke få 100% bekræftet nogle steder, ingen ønsker indtil videre at udtale sig om sagens videre gang. Nyt forsøg Denne person, der siges at have lydt som en nydansker i telefonen, har åbenbart fundet en vis tilfredsstillelse ved at få tømt skolen for elever. Der forekom i hvert fald to nye trusler dagen efter, den 18/11. Klokken 10.34 ringede telefonen første gang, beskeden lød at en bombe ville springe efter en time. Politiet blev straks tilkaldt og en kriminalbetjent kom efter 5 minutters venten. Der blev dog konkluderet at der denne gang ikke var nogen grund til at rømme skolen. Da var ingen fare på færre. Dette har i midlertidig irriteret gerningsmanden og klokken 11.34 lød en ny trussel. En bombe ville springe efter en time. Endnu en gang kom en kriminalbetjent efter 5 minutter og endnu en gang var konklusionen at der ingen fare var. Efter dette forsøg stoppede opkaldene. Politiet mener ikke at opkaldene denne dag hverken er foretaget fra samme telefonboks eller af samme person. Sket tidligere For 6 år siden var Tårnby Gymnasium ude for noget i samme stil. Med et par dages mellemrum blev


bombetruslerne

faldt

tg

julen 03

Dyne Larsen, en standhaftig politimand og den famøse telefonboks her præsenteret i en smuk treenighed. der ringet to bombetrusler ind. Den gang i 1997 tog man dog ikke sådanne trusler så seriøst. Et par politimænd dukkede op og så sig lidt omkring efter at have evakueret folk. Blot efter en times venten

i begge tilfælde blev folk sendt tilbage til undervisning, hvilket jo bestemt ikke var tilfældet denne gang. Skolen har taget den beslutning at hvis sådanne opkald igen skulle blive modtaget, vil politiet

5

endnu en gang blive kontaktet. Ingen vil nemlig tage ansvar for eventuelle ulykker. nadja@taaregas.com


tåregas

tg

B.O.M.B (Bombetrussel Og Miltbrand Bekæmpelsesudvalget)

Det nyligt oprettede udvalg for bekæmpelse af terror på TG bringer her nogle gode råd til fremtidige trusler mod skole. Ny-og-forbedret-elleve-trins-katastrofe-evakuerings-samt-nødsituations-taktik-plan (NOFETKESNT-plan): -

Erfares det at skolen skal evakueres opfordres der til at du IKKE indnder dig i festsalen til fællesinformation. Denne nder først sted den efterfølgende dag, hvis skolen stadig ndes. Nægt ikke at forlade skolen fordi du ikke hørte advarslen blive hvisket ud over skolens meget lave lyd anlæg. Lad vær med at iføre dig redningsvest, snorkel og faldskærm for derefter at sætte dig ved dit bord og vente på at nogen kommer forbi og redder dig. Lad vær med at gå i panik - det skal lærerne nok gøre for dig. Du bør forlade fysik lokalet på trods af at du meget gerne vil gøre din fremlæggelse om protoner færdig for din klasse…..(du bør i det hele taget bare undgå sådanne fremlæggelser) Ved evakuering bevæg dig straks til plænen da der naturligvis aldrig kan placeres en bombe omkring idtrætsanlæggene eller boldbanen. På plænen skal alle stille sig i 4 grupper (Sopran, Alt, Tenor, Bas) hvorefter Charlotte Øland vil dirigere et 4-stemmigt skrigekor for at skabe den rette nødsituationsstemning. Alternativt råder vi til at alle indtager skjul og beskyttelsesposition i enten dørkarme eller under borde og bænke. Lad dig ikke lokke af Kantinens nedsatte priser da det Internationale Kantine Kodeks(IKK) lyder: “På trods af terror og våben er kantinen stadig åben” Ved længere varende evakuering skal alle omgående skynde sig hen til dusen, hvor optimal besky ttelse garanteres - og endda i følgeskab med velskænket kold humle. I tilfælde af Miltbrand, Pest, Kolera, Migræne, Ebola, SAIDS (SARS+AIDS), Hævede slimhinder - søg læge ved først givne lejlighed.

Fire gode råd til fremtidige bombe “mænd”: Synes du at ideen med terrortrussel er en fantastisk måde at få fri på, bør du overveje følgende inden opkaldet foretages: -

-

Ring ikke fra en telefonboks der står i en omkreds af 100 m fra TG - og ikke i frikvarteret. Hav planlagt på forhånd hvordan truslen skal formuleres, undgå at sige følgende: “Bomben springer klokken 13 ….. øhm …. Eller inden for 24 timer” “Der er en bombe som springer om en time” “Nu er der gået en time, og der ER altså en bombe” Ring ikke ind med en bombetrussel dagen efter den forrige. Denne vil sikkert ikke blive taget alvorligt…… hav i det mindste disciplin nok til at vente et minimum af 7 dage. BLIV VOKSEN!

B.O.M.B - udvalget

6

tema


tg

julen 03

Den grå Mand udtaler:

“Der var ikke noget!” Tåregas er kommet et skridt nærmere mysteriet om den grå mand. Denne mand som ere gange har vist sig på skolens grund, men som ingen ved hvem er. Vi er dog tættere på sandheden end vi hidtil har været! af Vickie Hall og Tine Krommes To af vores rapportere har fået en drønhamrende, enestående og helt igennem fantastisk udtagelse fra The Man Himself, da de en dag, på vej ud af hovedindgangen, så manden stå og kigge ned i den skraldespand som er lige til højre når man kommer ud - og vi citerer: “Der er ikke noget!” Ikke noget hvad spørger vi så? Er det bare asker, som vi tidligere har mistænkt ham for at samle, eller er det beviser. Og hvis det er, beviser hvilke beviser er det så denne grå mand har tænkt sig at nde i vores skraldespande?! Spion fra ETA Vi har lagt vores spørgelystne og nysgerrige journalisthjerner i blød for at nde svar på alle mysterierne, men nemt er det ikke. Han er spion lyder rygterne… Spion for hvad? Er det virkelig den store stykke ulv (alias regeringen) som har sendt den arme mand ud på mission om at nde beviser for at vi gymnasieelever på den eller den anden måde bryder bare et eller andet? Det kunne nu godt være sandt, men han kunne jo også være spion fra Dyrenes Beskyttelse, som kommer for at nde ud af hvad der egentligt blev af de søde små ællinger som inden sommerferien blev født i en af lysgårdene nede ved biologi lokalerne, men som én efter én sporløst forsvandt? Han kunne også meget vel være fra ETA, sendt ud for at… ja sendt ud for at hvad,

Vores spionfotograf Daniel Madsen fra 2.y var hurtig på aftrækkeren og fangede Den grå Mand dog iført sin sædvalige grøngrå jakke. hvorfor sende en grå mand fra simple askesamler der var lidt ETA til Tårnby Gymnasium? Hvor- træt af den kedelige grå farve? for overhovedet sende nogen som helst ud til TG? De mistænkelige besøg på vores lille og fredelige gymnasium er Kommunisten ikke slut og vi fortsætter vores Seneste er den grå mand set som evige kamp efter den barske sandden røde mand, der var ingen tvivl hed! Hvad der i fremtiden sker om at det var den selv samme med den grå mand kan kun tiden mand, som pludselig viste sig i vise - men et er sikkert… Der var rødt tøj for nogle af vores elever. ikke noget! Rødt tøj, røde farver - kommunist farver! Kunne han være kom- vickie@taaregas.com og munist? Eller er han bare denne tine@taaregas.com

7


tåregas

tg

Søjlecirkus En stor sort kasse har de sidste mange år været plakat- og informationssøjle på TG. Det er denne søjle du sikkert har kastet dine øjne mod hvis en overskrift eller en plakat fangede din opmærksomhed, men hvad du ikke ved er at den opmærksomhed er blevet vendt lidt og gjort meget større netop i denne tid på grund af en lille sag om nogle penselstrøg og glemte gaver.

men nu er det blevet alment kendt at det er vores allesammen billedekunstlærer Gunhild, der har udformet gaven. Desuden vidste ingen at der faktisk eksisterer en lov der kan pålægge ophavsmænd til “hærværk” på beskyttede kunstværker, op til 2 års fængsel.

af Jens Guldborg og Nadja Lodberg Det startede alt sammen for 12 år siden; det var i 1991 og skolen fejrede sin 25 års fødselsdag. På dagen havde en lokal kunstner glæden af at overrække skolen en søjle skabt med dyb baggrund i skolens arkitektoniske ideologier. Kommunen havde udtrykt ønske om at give skolen en gave der på en og samme tid ville være et brugsredskab og en kunstnerisk skulptur. Kunstneren k midler fra kommunen og tænkte nøje over udformning, farver og udtryk, og kom frem til den informationssøjle vi siden da har brugt så ittigt. I udseendet var et ønske om at fastholde den føromtalte opmærksomhed på de ophængte informationer og derfor blev søjlen sort som ibenholt. Sådan ser den nye halvfærdige infosøjle ud, som er blevet til Tilbage i 2003 blev skolens udsmy- på baggrund af misforståelser og kningsudvalg pålagt opgaven at uvidnhed. gøre søjlen mere festlig. Med ittige penselstrøg knoklede de hele Oprindeligt blev forslaget til efterårsferien på at ændre den udsmykningen godkendt i sorte kasse til et blåt- og hvidstri- Fællesudvalget, men ingen tænkte bet engelsk badetelt - det uhel- på det tidspunkt på muligheden dige i dette blev først pointeret for at kunstneren kunne have indsenere da enkelte lærere og kun- vendinger imod det. Faktisk var stneren selv gjorde opmærksom det kun meget få mennesker på et lille ord kaldet ophavsret. der vidste hvem kunstneren var,

8

Sagen er dog endt i et forlig mellem parterne. Både Elevrådet, rektor Kurt Stolt og Gunhild selv lægger vægt på at det må ses som en fejltagelse. Søjlen vil snarest være tilbage i sit oprindelige udseende, men der er sørget for at udgifterne til ommaling og evt. anskaffelse af en anden søjle blive betalt af skolen. “Det er enormt synd for dem der lagde et stort arbejde i at male den, men elevrådet mener at det er klogest at lade være med at trodse lovgivningen.”, udtaler elevrådsformanden Rasmus. Han siger desuden også at der bliver arbejdet på en ny søjle som kan give et frisk pust til skolens forhal. Alt i alt er hele episoden en uheldig situation der ifølge Gunhild og rektor må bero på en kommunikationsbrist, så derfor vil fremtidige udsmykningsforslag også komme til høring i Pædagogisk råd. Rektor, kunstneren og størsteparten af elever og lærere er desuden meget åbne overfor nye forslag til udsmykning af skolen. Selv arkitektrmaet bag skolens design er åbent for udvikling og nye ideer - så det er med garanti ikke sidste gang vi har SET noget fra udsmykningsudvalget. jens@taaregas.com og nadja@taaregas.com


tg

julen 03

Ophavsrettighedsekspert mener:

Gunhild har ikke loven på sin side Kunstgruppen må godt ændre i udseendet på den gamle plakatsøjle uden det er brud på ophavsrettighederne mener den erfarne advokat Ditlev Nielsen.

dommer i 41 år: “Eftersom det jo som bekendt er en gave til gymnasiet er det derfor TG som er ejeren. Hvis ledelsen derfor giver tilladelse til kunstgruppen om at de må ændre værket er det ikke imod loven om ophavsret!”

af Tine Krommes og Jens Guldborg Gunhild siger at det er i mod loven at ændre hendes plakatsøjle der er skabt med dyb baggrund i skolens arkitektoniske ideologier fordi det er et unikum. Hun henviser til § 3 stk. 2 i ophavsrettighedsloven hvori der står: “Værket må ikke ændres eller gøres tilgængelig for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.” Gunhild mener altså at det der blev malet på den gamle søjle var krænkende og at hun derfor var i sin gode ret til at kræve den tilbage til det oprindelige udseende. Hvad er søjlen? Det giver Ditlev Nielsen hende for så vidt ret i, men han mener at loven kun omhandler litteratur, kunstart og teknik og ikke den pågældende plakatsøjle. “Skrives f.eks. en bog og den så udgives i forkortet stand så er det en krænkelse, men kun fordi dette er et litterært værk og derfor har ophavsmanden ophavsretten til værket.” Hvilket bringer os til det store stridspunkt i sagen: Er det et unikum eller er det en brugsgenstand?

Kun retten kan afgøre om Gunhild eller Ditlev Nielsen har ret. Ikke i mod loven For hvis den derimod er en brugsgenstand så er det en helt anden paragraf der gør sig gældende, nemlig § 29 stk. 2 som siger at “Brugsgenstande kan ændres af ejeren uden ophavsmandens samtykke” Til dette siger advokaten: “For det første er det vigtigt at fastslå at genstanden er en gave til Tårnby Gymnasium. Eftersom det er en plakatsøjle, og er lavet til at bruges som “opslagstavle”, er dette derfor en brugsgenstand - derfor går man efter § 29 stk. 2.” Derfor mener Ditlev Nielsen, at argumentet om at det er et unikum ikke helt holder i byretten, hvor han i øvrigt har været

9

Pudsigt “Det var da pudsigt - jeg ved faktisk ikke hvilken grimasse jeg skal stille op.” Siger elevrådsformanden Rasmus Mark Pedersen og forsætter: “På den ene side er det ufatteligt ærgerligt hvis advokaten har ret og Kunstgruppens smukke arbejde nu er malet over igen uden der egentlig er grund til det. På den anden side har vi fået en funktionelt meget bedre søjle efter vores egne ønsker helt gratis.” Men kommer det som en overraskelse for dig? “Nej, det er sjovt du spørger for jeg fremsatte faktisk samme paragraf på sidste PR møde. Men dengang blev det afvist og jeg skal da ikke gøre mig klog på hvem der har ret.” slutter Rasmus. Det skal vi her på redaktionen heller ikke så vi lader svaret blafre i vinden. tine@taaregas.com og jens@taaregas.com Ditlev Nielsen er født i 1933. Cand.jur. fra Århus Universitet, 1960. Dommer fra 1975 - 2001, senest dommer ved Retten i Tårnby. Har været ansat 41 år ved domstolene og blev advokat i 2001. Er nu ansat hos Advokaterne Mølck og Larsen.


tåregas

tg

At holde en bøsse i hånden Okay, indrømmet. Det var måske ikke lige det smarteste at vågne op på min gode venindes dørtrin ved at hun var ved at snuble en kasse sodavand ned i bærret på mig. Men ud at rasle, det skulle jeg. af Rasmus Mark Pedersen Hun kiggede mærkeligt på mig, men det værste var at hun ikke var overrasket. I min brandert gad jeg åbenbart ikke gå ned til natbussen så jeg lagde mig til at sove på hendes dørmåtte. Og der lå jeg så med jakke og hue og kiggede sløret op på hende. Godmorgen, rungede stemmen venligt da hun skrævede over mig og gik ned af trappen. For heldigvis var det da i en opgang og på øverste etage så jeg var ikke blevet forstyrret af karriereforældre med deres småtudende unger. Hvordan scorer jeg? Op, det kom jeg og klokken var nu alt for meget over 11. På vej hjem i bussen begyndte tankerne at samle sig så jeg kunne koncentrere mig om dagens nyheder. “I dag vil tusindvis af gymnasieelever samle ind til at få små sexslaver ud af bordellernes kløer og ind på skolebænken.” Nå ja, det var det det handlede om. Jeg sad og funderede om hvad min scorereplik kunne være. “Giv en skærv til Operation Dagsærk.” Nej de skal have medlidenhed. “Vil du hjælpe små cambodianske piger der bliver groft seksuelt udnyttet til et bedre liv med tryghed og skolegang.” Okay, det er måske overkill. “Vil du støtte et skoleprojekt for seksuelt udnyttede cambodianske børn?” Ja, den klinger udmærket. Den måtte ud og afprøves.

Bevæbnet med en af de famøse raslebøsser bevægede Rasmus sig ud i sin jagt efter penge til små fattige seksuelt udnyttede pigebørn.

Jibiii…. den første tyver. Det var jo genialt! Nu kørte det for mig. De este gav. Nogen en tyver, andre en femmer, men det var ikke det der var pointen: Jeg k penge. Problemet var at det ikke var ret tit der kom nogen forbi. Potientialet kunne udnyttes bedre. Jeg var for stor til det er sted. Jeg måtte nde noget andet, noget større. Jeg hoppede på den første bus til Tårnby Torv. Fra ilden til asken Boblende af spænding sprang jeg Opstillet foran det meget lokale af og styrtede ind for at overfalde supermarked forsøgte jeg mig. mit første offer, men hov. Der

10

ovre stod jo allerede en rasler. Efter en hurtig ordveksling fandt jeg ud af at der ikke var noget at komme efter. Længere inde i centeret stod endnu to med hver deres fattige bøsse. Jeg måtte væk. Tag metroen - for raslerens skyld Jeg nåede det første tog mod byen, Metroen, tænkte jeg. Ved at gå frem og tilbage i den kunne jeg virkelig få noget i kassen for der var jo mange mennekser. På


tg ørestaden gik jeg så op få at komme med et af de hvide lyn, og hvem stod foran mig? En kær ven der netop var blevet færdig på TG. Rasling blev det ikke meget af på vej ind og jeg stod af sammen med ham blot for at tage et tog tilbage. Vi sagde farvel og nu måtte der ske noget. Men ak ak ak, jeg måtte sande at der var meget få der faldt for de tårevædende historier. Hvorfor blev jeg dog ikke derhjemme? Det her nyttede ikke, jeg stod af og sørme om ikke det lige var ved Amager Centeret og her begyndte mit næste projekt.

at spytte lidt i kassen til de små fattige piger. “Centerets ledelse beder dig forlade centeret øjeblikkeligt.” Ahva? Jamen vil de ikke støtte op om et så uskyldigt projekt. “NEJ” og ud det kom jeg. 5 minutter i himlen k jeg. Så måtte jeg jo bare stå lige udenfor og gøre den hjemløse selskab. Men nej nej nej. Jeg ved ikke om det er centerets varme der gør det eller det er nogle kosmiske kræfter fra den nærliggeinde metrostation der gjorde udslaget, men hvor om alting er så var det godt nok ikke gyldne tider. Og den måde folk undgik mig på. Fokuser At blive udstødt på et punkt og kig ikke til siderne, Stående en anelse længere inde sæt farten op til det dobbelte og end den hjemløse bladsælger skynd dig forbi med samvittighkunne jeg få fat i stort set samtlige eden i behold. der gik ind og ud af centeret. Og det gjorde jeg! Kasseapperatet Med eller uden tøj? klingede som ved julemarkedet i Det kunne vi ikke bruge til noget Tivoli. Unge og gamle, mænd og og jeg var ikke en gang sikker kvinder, familier og singler; alle på at der var nok penge i kassen gav. Og der kom en vagt, mon til ikke at få fraværd. Jeg måtte ikke han også vil være så venlig tilbage til min gamle guldmine.

11

julen 03 En guldmine der var tømt for folk, fandt jeg ud af. Svært skuffet og med en sulten bøsse måtte jeg ty til den sidste desperate udvej: Stemme dørklokker. Det lokale ældreboligbyggeri måtte da kunne give noget. Men nøj, hvor er folk dog mærkelige. Mange steder var der ingen hjemme og der hvor der var blev jeg ikke altid mødt med samme venlighed. “Skrup af,” råbte han da han knaldede døren i hovedet på mig. Andre gav dog rundhåndet. Og det var her jeg fandt ud af en meget løjerlig ting. Tog jeg huen af og åbnede jakken så k jeg rundt regnet dobbelt så mange penge som hvis jeg skulle undgå at fryse. Og hvad gør man ikke for seksuelt udnyttede piger? Så da kroppen var nær frysepunktet og ganen en anelse tørstig så var det tid til at tage tilbage til skolen for lige at få en enkelt - med tøj! rasmus@taaregas.com


tåregas

tg

Fest og sse... eller i al fald fest! af Vickie Hall Her op til skolens fødselsdag har der været megen snak om hvorvidt festen fredag d. 14.11.2003 skulle holdes eller ej, da næsten ingen billetter var solgt. Men den klarede festudvalget alligevel, og inden ugen var omme var omkring 350 billetter blevet afhændet. Da det jo nu engang var skolens fødselsdag var der jo også spisn-

ing indvolveret. Når man tænker over det er det faktisk en meget hårn linie der skiller os fra dyr. Det tror jeg der var ere der bemærkede, da de forsøgte at komme i nærheden af maden. Og et spørgsmål, der dukker op hver gang der bliver serveret mad på skolen er, hvorfor fanden i helvede der aldrig er nok brød? Det kan da ikke være så svært.

særlig mange mennesker, og der var ærgerligt for der skete jo unægtelig nogle ting, der som regel ikke sker til festerne på Tårnby Gymnasium. For det første kom der et fantastisk live-band, der spillede genial musik i en times tid. Desuden var der på et tidspunkt en splinterny mobiltelefon til den pige der først k kastet sig selv og sin BH op på scenen til Dj’en. Derefter kunne de resterUdover det var der faktisk ikke ende Bh’er indkassere en startpa-

12


tg

kke med mobiltid. Det ser man jo eller andet. For eksempel kunne ikke hver dag - gør man vel? vi ikke spise i fred ved vores bord (det kan man ikke forvente) Når man skal skrive en festrap- men der var alligevel mange der portage, bruger man det meste af blev forskrækket da Thomas fra tiden til disse fester på, at minde 2.q lavede en glidende tackling sig selv om ikke at drikke særlig hen ad gulvet, for et kort øjeblik meget og holde godt øje med folk nægtede at fortælle hvilken klasse og deres kiksere, og hver gang er han var fra. Derefter luskede han man en smule nervøs over om de ov væk igen. overhovedet kommer nogen kik- Det gjorde Jim fra 1.c ikke, men sere. Af Gud ved hvilken grund, han kunne ikke huske hvilken for selvfølgelig sker der altid et klasse han gik i, da vi, efter at

13

julen 03

være blevet fascineret af en noget alternativ healing, der fandt sted midt i forhallen, spurgte ham hvad han hed og hvilken klasse han gik i. “Jeg heler Jhiim”, snøvlede han. Healingen foregik således: Man tager en meget fuld person og en tre re stykker af hans berusede venner, og healingen kan nu begynde. Mellem to og tre venner holder den meget fulde person (i dette tilfælde Jhiim) nede på gulvet. Denne øvelse kan


tåregas

tg

Flere billeder kan ses på coolpeople.dk og studentlife.dk være svær at udføre da den fulde person formentlig ikke vil have helt nemt ved at holde balancen. Den tredje eller fjerde person, holder nu hånden over hovedet på den fulde, og messer lavmælt noget på… latin? Herefter skulle man være helbredt. Hvilke sygdomme denne alternative form for healing kurerer ved vi ikke, men man kan jo forsøge sig. Meget fascinerende. Meeen, det var nu ikke alt sammen helt uskyldigt. For eksempel k Mathias fra 2.x

- også kendt i nogle kredse (alle kredse) som neger - Mathias, lovet bank af Asker fra 2.r. Rygterne (Asker), fortæller at Mathias formentlig har hældt øl udover Askers lillebror Oluf. “Det havde jeg i hvert fald ikke!”, udtaler Mathias, mens tårerne løb ned af hans kinder. Asker nægtede at udtale sig. Udover denne lidt kedelige episode havde en vittig, stadig ukendt, person, valgt at komme husholdningslter på samtlige toiletkum-

14

mer både hos drengene og hos pigerne, at dømme efter spiritus salget på skolen, går jeg næsten ud fra at et par elever ikke helt opdagede den lille spøg. Næste fest bliver nissefesten. Personligt bringer sidste års fest en masse (u)behagelige minder frem, men for fanden hvor var det alligevel sjovt! Vi ses! vickie@taaregas.com


tg

julen 03

Tillykke TG Så kom den endelig, skolens fødselsdag og dermed en længe ventet fest, men bestemt også et måske ikke nær så ventet fællesarrangement. Farverige to timer var det for os der, velvidende om at vi slap for fraværd selv om vi bare gik hjem, holdt ud. Af Nadja Lodberg Der var tale, musik og sang (noget bedre end andet…) og som noget helt særlig en hemmelig gæst, der vist nok meldte sin ankomst ca. re sekunder før vores kære værter Asbjørn og Louise havde planlagt det. Deres lille optakt med Linie 3 og Finn Nørbygaard, der ellers var så n og godt planlagt, gik i hvert fald rimelig meget i vasken da den hemmelige gæst stak hovedet ind ad bagdøren. Men pyt nu med det, for det var jo bestemt et vellykket arrangement, i hvert fald et af de bedre undertegnede har deltaget i. Komikker-idéen var i det heletaget ret så god, meget cool’ere end den tryllekunstner der var til stede sidste år, selv om han nu var

okay og helt i orden.

Musikken var bestemt heller ikke til at klage over, dog er det ikke længere et mysterium hvorfor Kurt Stolt valgte at blive rektor på et gymnasium i stedet for popstar (no offence). Alle musik valgholdene gjorde det til gengæld smadder godt, thumps up. En ekstra kommentar skal dog falde til den eneste mandlige sanger. Dette skal gøres fordi der sad to piger bag mig som var meget forundret over at drenge også kan synge. (Jeg tror at de i et kort øjeblik havde glemt verdens mange boybands.) Det kom oprigtigt bag på de to at en af det modsatte køn kunne nde på at stille sig op på scenen og rokke lidt med tøserne. Hvorfor ikke, spørger jeg bare. Men nok om det, for pointen var bare at alle uanset køn sang og spillede rigtig ot. Denne kommentar er også rettet imod tilskuerne: I udgjorde nogle gode kor. Flot er til gengæld ikke et ord man kan bruge om dagens første sjove indslag, her menes takfor-skænken-joken. Sort er nok

Her er de billeder vi har kunnet fremskaffe uden om Rasmus’ gulvkravleri frem og tilbage.

15

nærmere det rigtige ord, for ikke at sige meget sort, men det er bestemt også okay. Imponerende at de re “skuespillere” kunne holde så på mange folks opmærksomhed i så lang tid også endda i to omgange. Det må jeg sige, tak for kaffe eller skulle man sige tak for skænken… Til sidst skal der blot siges: “Tillykke TG, gamle ven” og god tale Rasmus. Desuden skal det lige siges at jeg hermed er overbevist at have fundet svaret på en af spørgsmålene i forrige udgaves leder. Jo Tåregas’ cheayouter er hyperaktiv, det virkede i hvert fald sådan når han på sin helt egen meget “diskrete” måde gik/ kravlede rundt og tog billeder af arrangementet i festsalen. (Og så er billederne endda blevet slettet, red.) nadja@taaregas.com


tg

tåregas

nt

ribe k s e t s

Ud af busken

Har du nogensinde gået TG efter i sømmene? Tænker du nogensinde på, hvad der gemmer sig bag TGs daglige kaos? Hvilke hemmeligheder holdes skjult for offentligheden? - Og behøver det egentlig at være så hemmeligt...? af Marija Vinqvist Lige nu ligner den indvendige side af dit hoved sikkert hovedbanegården i myldretiden. Alle dine tanker yver rundt, fordi ingen af dem ved, hvilken én, der er den rigtige. Hvad tænker jeg på, når jeg taler om Tg’s skjulte liv? Det er faktisk noget, der af mange bliver opfattet som unormalt. Jeg vil gerne have lov til at bringe emnet sexualitet på banen... men selvfølgelig ikke en hvilken som helst! Jeg vil faktisk skrive lidt om homo - og bisexuelle. Har du tænkt på, hvor mange ikke-heteroer, der går på Tg? Det er faktisk ere, end man skulle tro. Men mange lever desværre i det skjulte. Det har nemlig af alle dage været et følsomt emne.

e t l u j k s

TGs

liv

Statistisk set... Når man diskuterer dette emne, undgår man aldrig helt at tale om, hvor mange der er. Når man ser på statistikkerne, kan man regne ud, at ca. 50 ud af TGs elever skulle være homosexuelle, og 350 skulle være bisexuelle. Det lyder af meget, ville nogle mene, men det kan meget vel passe. Folk lever med deres personlige sexuelle tanker og tendenser i skjul for alle andre, men hvorfor egentlig det? Der burde jo ikke være noget unormalt i, at Peter er tiltrukket af Anders. - Men det er der desværre bare. Er man ikke hetero, er man født til at være i mindretal og kan derved hurtigt opleve ubehageligheder ved dette.

lesbisk som skældsord. Hvis jeg havner i en situation, hvor der bliver råbt lebbe efter mig, er jeg nærmere tilbøjelig til at tage det som en kompliment; for det er jo sandt. Man må se i øjnene, at ordene er, hvad man gør dem til. Frem i lyset Det burde i dagens Danmarks være tydeligere, at samfundet består af mere end én sexualitet, men det er det desværre ikke. - Derpå er det så, jeg spørger mig selv: “Hvad kan jeg gøre?” Kunne det ikke være sjovt at male hele Tg regnbuefarvet? Det synes jeg da.... Men det er jo nok hverken særlig populært eller specielt realistisk. Det er dog vigtigt at være stolt af den, man er, uanset hvad det indebærer. Jeg synes i hvert fald, det er synd, hvis man brænder inde med sine følelser, fordi man er bange for folks reaktioner. Bring det skjulte frem i lyset, så der kan blive pustet luft i endnu et af Tg’s mange liv.

Negativt? Da jeg i sommers valgte at springe ud, gjorde jeg det på trods af, at jeg vidste, jeg kunne få nogle “negative” reaktioner. (Men jeg er af den overbevisning, at det er vigtigt at stå ved sine egne følelser uanset, hvad de inde- marija@taaregas.com holder.) Jeg har imidlertid svært ved at betragte ordene lebbe og

16


tg

julen 03

Vi er alle på stoffer Dybest set er vi alle på jagt efter det samme stof - dopamin. Stoffet er hjernens belønning til os, når vi gør noget, der er gavnligt for artens overlevelse, fx når vi dyrker sex. Men trangen til belønning gør os til fødte narkomaner. For vi vil gøre alt for at snyde hjernen til at give os belønningen, selv når vi ikke har “fortjent” den. af Gilbert Sobota Når det lille barn lægger den sidste brik i puslespillet, og forældrene begejstret slår hænderne sammen, oplever barnet en rus af lykke. I barnets hjerne bliver der knyttet en forbindelse mellem forældrenes ros og denne glædesfølelse, der er så intens, at barnet vil stræbe efter at opnå den igen og igen ved at løse andre opgaver. Det er en nyttig med et nt ord biokemisk mekanisme, der er en vigtig del af menneskets evne til at lære og overleve - men det er den samme drift, der får narkomanen til at sulte efter sit stof.

pleve dopaminrusen er så stærk, at vi ikke bare vil nøjes med at indkassere belønningen, når vi har gjort os “fortjent” til den. Spil giver amfetaminrus Men det er ikke kun kemiske rusmidler, der kan narre hjernen, så vi fx glemmer alt om sult og tørst. En lang række undersøgelser viser os, at det kan lade sig gøre at komme ind i en naturlig rus, ved at spille nogle form for spil. Her er tale om investeringer på aktiemarkedet og lignende chancebetonede aktiviteter, som udløser den samme kemiske belønning i hjernen, når spillerne har heldet med sig. Felix Barkowski som er privat speciallæge, har lavet et forsøg, hvor nogle unge mænd kunne vinde 100 kroner, hver gang de gennemførte en omgang i et videospil, registrerede Felix således en fordobling af dopaminniveauet i hjernen hos vinderne. Det svarer faktisk til effekten af en dosis amfetamin. Spil udløser altså en slags opstemthed, der kan være vanedannende, fordi den personen vil stræbe efter at opnå den igen og igen.

svømme over med dopamin, fordi stoffet forhindrer, at det naturlige belønningsstof fjernes fra hjernens nerveceller. Hjernen opfatter derfor vores adfærd når vi sniffer en bane kokain, som en nyttig handling, der vil give os bedre muligheder for at overleve, og trangen til en ny kokainrus vil føles lige så stærk og naturlig som trangen til at få slukket tørsten og sulten. Ja, man kunne sige at psykisk afhængighed er i høj grad knyttet til vores hukommelse. Hvis tidligere misbrugere af et stof placeres i omgivelser eller situationer, som har været typiske for deres brug af rusmidlet, risikerer de at blive grebet af en stærk trang til at begynde igen. Et helt nyt forsøg med rotter har meget overbevisende vist hukommelsens betydning for rusmidlernes vanedannende virkning. Rotterne blev anbragt i et bur, hvor de ved at trykke på en knap kunne give sig selv en injektion af en kokainopløsning. Dyrene blev hurtigt afhængige, men da forskerne skiftede kokainen ud med almindeligt saltvand, holdt de i løbet af en uge op med at trykke på knappen.

Alle rusmidler - lige fra kaffe og chokolade til heroin og kokain - har det tilfælles, at de påvirker hjernens belønningssystem. Uanset hvordan rusmidlerne ellers virker, får de et lille center midt inde i hjernen til at udskille stoffet dopamin, som fremkalder en følelse af glæde. Hjernen belønner os med et “skud” dopamin, der er et af hjernens signalstoffer, når vi fx stiller vores sult eller tørst, bliver forelskede, dyrker sex - eller lærer en ny færdighed. Fordi dopamin fremkalder sådan en dejlig fornemmelse, vil vi stræbe efter at opnå belønningen igen og igen, og vi bliver derfor ved Minder giver tilbagefald gilbert@taaregas.com med at udføre disse nyttige han- Kokain virker meget på hjernens dlinger. Men trangen til at geno- belønningssystem og får den til at

17


tg

tåregas

Forhøj dine Tanker om tegningen jeg k

karakterer af Den bekymrede fra 3.b Syv alternative, men populære, råd til at opnå gode (men måske uretfærdige karakterer) på TG 1. Når i har gruppearbejde så sæt dig altid i gruppe med dem, der kan stoffet (og skriv så dit navn med store bogstaver på opgaven når den aeveres.) 2. Medlidenheds karakterer: Tag det samme tøj på i en uge og se ud som om du lider og alle hader dig. (Det giver bonus på karakterbladet.) 3. Snak læreren efter munden. (En blid blinken mens dette udføres hjælper.) 4. Lad være med selvstændig. (Lærerne at se dette som et utilfredshed og angreb autoritet.)

at være synes let tegn på på deres

af Jens Guldborg Engang for længe siden havde jeg måske stirret længe på kunstværket og beundret det. Følt det som det burde føles. Været inde i det som i Mary Poppins, været en del af det i sindets jagt på spejlets lykke. Nu var alting bare en storm af følelser og isen og løven der i harmoni og glæde forenedes med sk og andre nurlige skønheder i fantasiens dragende verden, nøjedes blot med - at fortrylle mig. Det var overalt en sær lyst til at strække stregerne og farverne og al den skønhed ud over en verden alt for blind for hvad der virkelig betyder noget. Jeg strakte og strakte, men helt alene var det en uoverkommelig og tragisk opgave at give muligheden for at glædes videre til ikke blot de vandrende blikke, så blinde, men indtil sjælenes ståsted - der hvor drømme skabes og skaber drømme...

Tegningen var ikke hvad som helst. Engang ville jeg have bedt min mor om at hænge den op på køleskabet. Engang ville min far have være glad og tænkt på min bardommens glæde hver gang hans blik fængede de umodne streger, men nu var det bare et symbol på alt det man så gerne ville opnå. På alt det der i dag er med til at få en til at smile og gløde inderst inde. Få én til at bruge alt sin ammende energi, og alle sine muligheder som menneske, på at give andre den samme følelse. ...Så tegningen endte i et skab. Et skab med mørke og tidens tørhed. Tidens mangel på retfærdighed. Den sku have hængt der for evigt hvis det ikke var for naturens luner, men et sted i mine tanker vil den altid eksistere i glæde og sorg og som andet en blotte farver fra umodne hænders magi. Som noget alle burde vide, men ingen nogensinde vil forstå. Jeg er herinde, mor! I tegningen...

5. Læs direkte op af bogen. (Brug af egne ord skræmmer visse lærere og her kan de også tage Janteloven i brug.) 6. Konverser lidt med læreren om dagens emne efter timen er slut og klassekammeraterne er gået. 7. Når der aeveres hjemmeopgaver så sæt et glansbillede eller et klistermærke på sidehovedet. (Det må gerne være med glimmer, lærerne er åbenbart dybt fascinerede af unge mennesker, som er kreative.) Jeg ved ikke, om dette siger mere om os end det gør om lærerne... hvem ved??? Men der er da et eller andet galt!!! For resten i kære Hf´ere, fortvivl ikke, I kan sagtens bruge både råd nr. 2, 3, 4 og 5 til eksamen.

Tegnet af Lilian, foræret til Jens

Da trykkeriet af årsbogen ikke blev helt perfekt røg navnet på forsidetegneren ud. Dette beklager Årsbogens bagmænd og derfor skal tegneren have fuld credit her: Stor hånd til Simon Collin fra 2.r.

18


ΩΔ tg

af Zandrav Ibistenn

“Alle de onde mennesker brød sig kun om dem selv; de levede for at tjene penge, mange penge, og brugte dem på alverdens overødigheder. De vidste at de var slette mennesker, det lå i deres underbevidsthed, og skønt de hyppigt blev mindet om det, gled det snart tilbage i glemslen hvis ikke kunne det plage dem og (sagde man) føre til invaliderende psykosomatiske lidelser. De onde mennesker var egoister af den værste slags; ikke nok med at deres eneste mål i livet var materiel nydelse, de havde tilmed ingen betænkelighederved at bruge alle tilgængelige midler for at nå dette mål, derunder også hensynsløs underkuelse og udnyttelse af deres medmennesker!”

virkelig sandt?”, spurgte en af de fremmødte med anstødelig forundring i stemmen. “Er der ikke her tale om en naiv, simpliceret og dybt generaliserende fremstilling af en problemstilling, der…” - Længere nåede tåben ikke. Den ærede historieformidler havde rejst sig med et ryk, så det gav et gys igennem hele forsamlingen, det sølvindfattede ΩΔ-emblem linkede respektindgydende på brystet af den høje, strenge mand. En dyb tavshed sænkede sig over forsamlingen, historieformidlerens øjne stod som to truende streger over brillekanten. Med sagte stemme hvæsede han langsomt som svar: “Vi alene vide.” - Så begyndte hjerterne hos de fremmødte atter at slå, og farven vendte tilbage til deres blege ansigter efter det grufulde chok, men pludselig begyndte fjolset fra før igen: “Jeg mente bare, at vi burde være i stand til at stoppe op et øjeblik og spørge os selv, om vi gør det rigtige - ikke kun nu, men i enhver henseende - at vi ikke kun blindt følger enhver strømning, men også udlever den individualitet, der er en del af vores natur…”

julen 03

blev hurtigt besvaret, den ærede historieformidler snerrede vredt: “Men sådan er det! Så kan du enten lide det eller lade være!” Mod det indvendte den enfoldige oprører: “Undskyld, men det er altså ikke et svar…” Sekunder efter lå han bevidstløst på gulvet re tænder fattigere, historieformidleren stod glødende af raseri over ham, og talte højt med sejrsstemme til resten af forsamlingen: “Vi lever i et solidarisk demokrati! Det er vores pligt at bekæmpe de onde mennesker ved at omvende dem til vores sag; for vores opgave er at hjælpe deres ofre - dem som grusomt undertrykkes af de onde mennesker - vi er de hjælpeløses frelsere og eneste håb.” Historieformidleren så ned på den besvimede idiot ved hans fødder og rettede på sit ΩΔ-emblem: “Hvor vover nogen at kalde vores kærlige foretagenes agenda for ‘naivt’ og ‘simpliceret’?!?” De andre forsamlede så kort på den liggende, så på den ærede historieformidler og klappede hengivent i hænderne.

Sådan stod der i de amerikanske historieformidleres publikationer, og det var efterhånden fakta, der blev betragtet som almen viden. Men så en dag til et såkaldt aktivmøde om det moderne menneskes godhed, blev der ganske uventet stillet et spørgsmål til en ledende repræsentant fra Histozandrav@taaregas.com rieformidlernes Forbund: “Er det Et så forfærdende angreb på ΩΔ

19


tåregas

tg

Spiderman og Lanker´s kæmpe mongo grande

JULE-

Vores to nye skribenter, Louise Anker (Lanker) og Stine Speiermann (Spider), har testet det pureste jul:

“Bank bank!” “Hov…hov hov, hva’ var det?” “Det er bare mig julen der banker på…” Knirk, døren åbnes og julen hopper begejstret ind med favnen fuld af juleøl og chokoladekalendere. “Det er hvad vi skal ha’ testet i år”, siger julen, for kun det bedste er godt nok til den. JULEØL TEST + CHOKOLADKALENDER TEST I denne dyre juletid, skal vi ha’ julebryg 24-12 med juleskum så hvid: >>> Merkos Julebryg 6 stk. for 14,95 eks. pant. VURDERING: God, god juleøl! >>>Super Bests Harboe Julehvidtøl 6 stk. for 9,95 eks. pant. VURDERING: Har en lav alkoholprocent og er derfor ikke lykken til en julefrokost. Skal dog have ------ pgr. af den lave pris.

TEST

>>>Faktas Dansk Jul 6 stk. for 17,25 eks. pant. VURDERING: Har en okay alkoholprocent og vil derfor være super til julefrokosten, men vi råder alle jer uerfarne putter til at have drukket andet før, for ikke at kunne smage den liige smag af rævepis. …7 juleøl senere… anmeldelsen fortsætter ufortrødent... Spider: “Har du ikke lyst til at smage på en af chokoladejulekalenderne?” Lanker: “Vi aftalte at vi først testede dem bagefter, men hvis du tager en af dem med chokolade i, går det nok alligevel.” >>>Føtex´ Kindamix Julekalender Mmmm, den er god til julehygge PP (marcipan-grisehale) 400 g for 91 kr. (skriften blev her MEGET utydelig, red.)

Lanker:“Okay okay, Spider, ro på! Spider: “Så la´ os ta´ en kalenderbøf!” >>>Føtex´ Marskalender 144 g (læg mærke til manglen på informationer, red.) “Mmmmmmmmm, go´, go´, og så der karamel i.” (Toblerone fra siden) + Spider: “Nej, nej….nej hvor er jeg fuld har det sjovt nu!” (skriften er næsten ulæselig, red.) Lanker: “Os mig…skefrikadelle” Spider: “Lige præcist. Men jeg er færdig for i dag! Go´nat og sov godt!” Lanker: “Stoppe! Ik sove endnu Spider! Vi har glemt at fortælle om

>>>Tuborgs juleøl, men den kender alle jo, den er tip top og får bedste karakter , men tror ik du skal smage mere. Nat nat, Spider.” Spider: “Nat nat, også lige en difSpider: “Nå ska’ vi få en øller til?” ferentialligning m på vejen dy/dx = y(b-ay). >>>Superbedsts Harboe Guldøl Og selvfølgelig skal i også lige have 6 stk. for 20 kr. den fuldstændige løsning med. VURDERING: Vi giver den PPPPP y = f(x) = (b/a)/(1+c o e-10x). da de er gode at tylle til julefrokosten, og til at få gang i Redaktionen takker for det højst blodomløbet! interessante indlæg og håber på vegne af Louise og Stine at du Spider: “Hov, hov, er det Bertram får en mindst ligeså god jul, med fra økonomiafdelingen? Han er en ligeså stor ædrulighed…du skal lille frækkert!” ha´ en . …efter 19 juleøl og en choko-kalender… spideroglanker@taaregas.com

20


tg

julen 03

Dr. Med. Erik Schons

BREVKASSE

Da vores allesammens brevkasseredaktør Dr. Med. Erik Schon for nylig er taget på juleferie til Leverkusen og nyder livet på et lille hyggeligt lokalt hotel kaldet Numsön´s Verlockung, er det med tårer løbende ned af vores kinder at vi desværre må meddele at Erik Schon ikke er at nde i denne måneds Tåregas. Heldigvis lykkedes det os på helt fantastisk manér at få ham til at svare på ét enkelt læserbrev kort inden han øj afsted med Rectum-airways. Så det er med stolthed at vi her præsenterer: Dr. Med. Erik Schon´s eneste julesvar....noget med gymnasiet som operationsstue.?!?

?

!

Kære Erik Schon Nu er det sådan at jeg bruger meget at min fritid på at studere det yderst interessante fugleliv omkring Tårnby Gymnasium og det var så sådan at jeg her i sidste weekend, sådan cirka, så sådan en mærkelig masse mennesker der kom kørende i stor biler og læssede en masse af. Der kom også en masse mennesker. Det mest underlige er sådan set at det sådan egentlig lignede læger og sygeplejersker og folk i kitler...og der var også en masse instrumenter. Kan det virkelig passe at Tårnby Gymnasium sådan cirka faktisk bruges som operationsstue? Eller holder “Dansk Forening for Grønt Tøj” deres årlige fællesmøde på vores gymnasium? Eller ér det bare mig? Mange fantastiske hilsner Johan R. Skæg Käre Johan Dass er vel nok einen fantastischer opdagelse, og jeg denke det nok bare kunne dig geworden. Men jo den er gut nok. Faktisk ist det Rikshospitalet som låner TG ein gang imellem. Sie siger at det er fordi wir haben sådan en fænomonal belysning. Kraftigere end ihren egne. Derfor låne de vores borde mit vores ganz nueun lamper til at operere på. DAFÜR!

21


tåregas

tg

De lever åbenbart stadig

Reunionpartyernes tid aldrig forbi

Vi har her på redaktionen modtaget følgende regler som vi selvfølgelig gladeligt sætter i ligesom med næsten alt andet vi modtager. Her på redaktionen bliver der dog tvivlet stærkt på om de bliver fulgt.

Og heldigvis! Hvad er sjovere end at mødes med dem man engang delte hele sin hverdag med. Dem man kastede papirkugler efter og dem som man til tider holdt mere af end sine forældre. Reunionpartyerne er chancen for at springe tilbage Alle putter skal: i tiden - og netop om kort tid er det Skelgårdsskolen - parkere nede i cykelkælderen som ikke holder sig tilbage for en god gedin omgang - holde sig væk fra kantinen ellers må 3.g´ere festos maximus. Så: springe over - vige når 3.g´ere kommer gående Til alle gamle elever fra - holde ngrene væk fra cola-automaten - aldrig nogensinde at klæde sig i pigge- og technotøj - fjerne sig fra sofaerne omgående for en 3.g´er DER ER I HØJESTE GRAD FESTIVITAS - 2. og 3.g´erne har førsteret til computerne når dørene åbner op til Tillægsregel: Det er generelt forbudt at have “kæledyr” med i skole.

Skelgårdsskolen:

Gamle elevers fest

Hvis nogen mener et reglerne er unfair, så bare vent til i selv er bliver 2. og 3.g’er.

FREDAG DEN 16. JANUAR 2004

GÆT ET GARN!

- hold øje med annoncen i Amager Bladet

Så er der igen mulighed for at vinde en hel halvtredser til den fantastiske kantine ved at gætte hvem der er denne måneds gæt et garn. Svaret skal puttes i Tåregaskassen eller sendes til konkurrence@taaregas.com senest den 5. december. Husk også at skrive hvem svaret er fra. Sidste måneds gæt et garn var Mie Lilje og vinderen blev Camilla Maj Benvil, 2.c. Vi modtager også gerne forslag til næste måneds gæt et garn.

22


tg

julen 03

Af alt vi ar modtaget... ...så er det her nok det mest mærkelige. Vi har her på redaktionen modtaget en sælsom pakke beregnet til slik og det har vist sig at være lidt af en bombe. En bombe af ligegyldigheder som her regner over jer læsere.

“De kære elever”

af Jens Guldborg

23


tg

tåregas

oktober

Tandfeen, Julemanden og monstret under sengen:

De voksnes forbundsfæller den gode,

Når man endelig har fået ens afskyelige afkom til at slumre ind, vågner de og skal have et glas vand, eller befaler, at man læser en eller anden eventyrlig, grotesk børnebog som man den onde har læst 1000 gange.

Her træder vores kære ven, “Monstret under sengen” ind. og den komplet latterlige! Bilder man ungen ind, at der er et monster under sengen, tør Hold da kæft, hvor er de prak- de ikke stå op for, at få et glas tiske! vand eller en historie, og pludMen hvorfor eksisterer de? selig falder de i søvn. Næste Hvordan bruger man dem? dag er de friske til skolen og Og hvordan kommer man så af deres indlæringsevne er på det med dem igen? Her er svaret! højeste. Stor tak til Monstret! (Monstret takker og modtager Af Alain Renzau den ne buket!) Tandfeen, Julemanden og Monstret under sengen, eksisterer med det enkle formål, at holde vores børn under kontrol.

Desværre kan et monster have den frygtelige, at barnet senere i livet bliver bange for mørke, eller for at sove alene. Hvilket selvfølgelig er en af de mange De er desværre gået i risici man tager som voksen. glemmebogen, pga. pædagogernes meninger om Tandfeen har også mange gode moderne børneopdragelse. kvaliteter, selvom hun har en Selvfølgelig må man ikke slå uappetitlig, syg forkærlighed sine børn. Men man må godt for små børns rådne tænder! skræmme dem fra vid og sans, Hende kan de voksne gøre god for at få dem til at gøre hvad de brug af! får besked på! Nogle af de børn der får lov til Tandfeen, Julemanden og Mon- at gemme deres tænder, bliver stret under sengen, er nemme med tiden rædselsvækkende at bruge, men et helvede at nostalgiske, og kaster sig ud komme af med! Derfor bør de i langvarige historier om denanvendes med forsigtighed! gang hvor Inger og Lillebror var et hit, og fodformede sko var Børn er virkelig totalt hjernela- endnu bedre… mme! De tror på alt hvad du binder dem på ærmet. I eth- Tandfeen er kvik i pæren! Hun vert tilfælde til en given alder, snupper tænderne, ungen får men udnyt det mens du kan! en femmer, så de kan købe slik, og tabe nogle folrere tænder Børn er nogle horrible, ækle i en fart. En storslået forretog krævende skabninger. De ning! Og så skal man ikke gå og vil aldrig i seng om aftenen. gemme rådne mælketænder i

24

skuffen! Tandfeen forsvinder stille og roligt ud af ungernes liv og kommer først tilbage, når ungerne skal have deres første tandproteser! Julemanden er en meget effektfuld mand. For de hæslige møgunger ved, at hvis de ikke er søde, som marcipangrise i løbetid, hele december måned, får de ingen gaver, men desværre virker den kun i december! Den værste og mest modbydelige ting, ved vor kære Julemand er bare, at det er pisse svært at fortælle de små imbecile idioter, at Julemanden ikke eksisterer. De stakkels børn bliver fuldstændig knust, og græder som pisket, når man leverer den sørgelige nyhed. Men det er desværre nødvendigt! Derudover har vi voksne også andre magtfulde forbundsfæller, som f.eks. Påskeharen! Der har den guddommelige virkning, at man én gang om året, kan lade ens svaghjertede unger sidde og blive dybt optaget, af noget så stupidt som et æg! Mens man selv får en rolig time eller to, alt efter børnenes kreative evner og interesse for “ægmalingen”. Dertil har voksne mange andre gode venner som beskæftiger vores afskyelige unger, som f.eks. Anna og Lotte, Bamse og Kylling og alle de andre stjerner i fjernsynet… alain@taaregas.com

TG tåregas #03  

Tårnby Gymnasiums elevblad. Julen 2003 (nov/dec). Redaktører: Jens Guldborg & Rasmus Mark Pedersen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you