Page 1

h-h gadeteater & gettohood 2007 rapport og vision


Indholdsfortegnelse Forord ........................................................................................ 1 Et centrum eller et perifert punkt i et netværk? ........................... 2 H-H samarbejdet ......................................................................... 3 Helsingborg ................................................................................ 4 Gettohood, samarbejdet over Sundet og byudvikling .................... 5 Turisme, detailhandel og erhvervsliv ........................................... 6 H-H Gadeteater 2007 - fotoreportage ........................................... 7 Presse ........................................................................................ 12 Nøjsomhed READYMADE .............................................................. 13 Gettohood, teater og kultur i boligområder .................................. 16 Gettohood - teater i boligområder ............................................... 17 Gettohood - by og boligområde ................................................... 17 Gettohood - et netværk ............................................................... 17 Gettohood og Ungdommens Røde Kors ........................................ 18 Arbejdet i boligområder .............................................................. 18 Gettohood - turné ....................................................................... 19 Workshops og inklusion .............................................................. 20 Getto Girls .................................................................................. 20 Pigeklubben Nøjsomhed ............................................................. 20 Ra Kajol - gademaleri i Nøjsomhed .............................................. 21 Gadeteater som platform for optræden ....................................... 21 Integration ................................................................................ 21 Seminar 5. september 2007 ......................................................... 22 Aurillac august 2007 ................................................................... 22 Sponsorer .................................................................................. 23 Sammenfatning ......................................................................... 24 Vision ........................................................................................ 25

Helsingør Teater Havnepladsen 1 3000 Helsingør Tlf. 4920 0811 Teaterleder: Jens Frimann Hansen jfh@helsingor-teater.dk tlf. +45 51946305 Projektmedarbejder: Sofie Myschetzky smy@helsingor-teater.dk Pressemedarbejder: Ann-Jette Jepsen Teknisk koordinator og praktikant: Malin Nilsson Billetsalg: Lissie Jensen Pia Nicolaysen Grafiker: Mette Damving Teknik: Bo Normann Knud Sørensen Ulrik Nordland Dunkers Kulturhus Projektansvarig: Irene Grahn irene.grahn@helsingborg.se Kultur i bostadsområden Processledare: Poul Witting poul.witting@helsingborg.se Projektmedarbejder: Brita Jervidalo Jensen

H-H Gadeteater 2007, Helsingør-Helsingborg: 4.-12. august 2007 & Gettohood, turné i boligområder: 3.-12. august 2007 www.gettohood.dk

www.helsingor-teater.dk


Forord I arbejdet med gadeteater i Øresundsregionen har Helsingør Teater defineret byen bredere end man sædvanligvis gør. Vi har ikke afgrænset byens identitet til et middelaldercentrum eller til kulturarven alene, men har også inddraget de omgivende boligområder, der har været betragtet som en resurse - rig på mangfoldighed. Denne rapport dokumenterer H-H Gadeteater 2007 og Gettohood 2007.

A Petit Pas (F) “Cosa Sola” Nøjsomhed, Helsingør 2005

Rapporten tilstræber at give indsigt og formidle resultater fra arbejdet med gadeteater i by- og boligområder i Øresundsregionen. Det er også en invitation til turismeerhvervet, kulturinstitutioner, detailhandlen, erhvervslivet, organisationer m.fl. om at være med i den videre udvikling af gadeteateraktiviteterne. H-H Gadeteater 2007/Gettohood 2007 ligger i forlængelse af Helsingør Teaters samarbejde siden 2004 med Dunkers Kulturhus og Kultur i Bostadsområden i Helsingborg siden 2006. Desuden trækker festivalen i vid udstrækning på erfaringer fra kulturfestivalen Images of the Middle East (Helsingør/Helsingborg 2006), Helsingør Teaters samarbejde siden 2003 med Riksteatern/ Riks Drama v/ Lars Norén og Ulrika Josephsson og Mångkulturåret i Sverige i 2006. En vellykket festival afhænger helt og aldeles af omgivelsernes engagement i forestillingerne. En professionel teaterorganisation, aktive beboerrådgivere, biblioteker, formidlere, huskunstnere, pædagoger, kulturmedarbejdere, frivillige organisationer, handels- og erhvervsliv, turistorganisationer mv. har alle i større og mindre grad været med til at sikre det positive resultat. Og Helsingør Teater har kunnet konstatere, at jo flere der involverer sig positivt i at sikre en vellykket festival, jo større er chancen for, at det går godt.

Batchata (B) “Ange” Egedalsvænge, Kokkedal 2006

Men intet er vigtigere end de borgere og det publikum, der blot ved at deltage, er med til at gøre byen til et bedre sted at være. Jens Frimann Hansen Teaterleder Helsingør Teater

Sofie Myschetzky Projektmedarbejder Helsingør Teater

Helsingør, september 2007

HMF Brændende Kærlighed (DK) G.A.S. Andersberg, Halmstad 2007


H - H C e n t r um

Et centrum eller et perifert punkt i et netvÌrk? Med et af verdens stÌrkeste teaterbrands, med en unik beliggenhed i forhold til natur, vand og kulturarv og med sin tÌthed til København-MalmÜ har Helsingør-Helsingborg potentialet til at vÌre et kulturelt og turistmÌssigt centrum. Vi tror pü, at det er gavnligt for H-H generelt at opfatte sig som et centrum snarere end som et regionalt yderpunkt. Helsingør Teater, Dunkers Kulturhus og Kultur i Bostadsomrüden har arbejdet med en üben og inkluderende form overfor detailhandel, kulturinstitutioner, etniske minoriteter og regionale samarbejdspartnere med henblik pü at udvikle og eksponere büde det store naboskab (mellem Helsingør-Helsingborg) og det lille naboskab (indenfor det enkelte boligomrüde). Gadeteater kan med stor fordel appliceres pü andre sektorer: turisme og handel, men ogsü fx integration og udviklingen af en kunstnerisk profil. Turisterhvervene - herunder wellness, sportsklubber (pü vand og land), hoteller, restaurationer og kulturlivet - herunder museer, musikliv, børnekultur mv. kan have stor gavn af en gadeteaterfestival og vise versa. Det er veldokumenteret, at gadeteater (bl.a. i Polen og Frankrig) anskues som en vigtig motor i oplevelsesøkonomien. Kunstnerisk og økonomisk har man, gennem et samarbejde pü tvÌrs af sektorer, udviklet nogle af de økonomisk stÌrkeste og kunstnerisk set mest interessante festivaler. I forhold til oplevelsesøkonomi og cross-overs overgür festivalerne i Polen i flere tilfÌlde deres egne forbilleder i Frankrig.

(( #!2$ (ELSINGÂ’R(ELSINGBORG

1887

2378

7629

HH Card’et var en virtuel happening i forbindelse med H-H Gadeteater 2007. IdÊen er tyvstjület fra Poznan i Polen, hvor Poznan Card giver adgang til rabat pü hoteller, der kan bookes og betales direkte pü nettet. Derudover für man med Poznan Card halv pris pü offentlig transport, gratis adgang til museer mv. I Helsingør markedsføres Copenhagen Card og i Helsingborg findes der ikke et �turist-kort�.

H-H kunne markedsføre sig som de byer, man besøger først. Kommer turisterne først til København og MalmÜ, tror vi, at mange ikke kommer lÌngere end til Turning Torso, Tivoli eller cafÊ Nemoland pü Christiania – alt efter hvilket segment, der er tale om. Derfor lancerede H-H Gadeteater 2007 HH Card’et, der kunne købes i forbindelse med festivalen. Udover kortet fik man en t-shirt, en nøglesnor – samt rabatter i flere butikker i büde Helsingør og Helsingborg. H-H Gadeteater har jÌvnligt samarbejdet med handelslivet i de to byer, men samarbejdet har ikke vÌret tilfredsstillende, da det har vÌret ukoordineret. I 2007 har büde handelslivet i Helsingør og Helsingør Teater prioriteret samarbejdet og der planlÌgges nu aktiviteter, der ogsü rÌkker udover festivalperioden.

2


H-H samarbejdet Helsingør Teater har flere gange været aktiv partner i samarbejdsprojekter over Sundet omkring forskellige kulturevents, fx Images of the Middle East, gæstespil fra Riks Drama og Halmstad Gatuteaterfestival. Samarbejdet om gadeteater i boligområder har været udviklet siden 2005. Der har været et samarbejde mellem Helsingør Teater og Dunkers Kulturhus omkring gadeteater i hele perioden og siden 2006 har Kultur i Bostadsområden, Helsingborg ligeledes været med. I den sammenhæng skal Scandlines nævnes, som en meget vigtig kommerciel partner, idet Scandlines stort set har sponsoreret al transport over Sundet. Der har været tre hovedformål med samarbejdet: 1) Et praktisk turnesamarbejde mhp. at sikre en bedre økonomi for turneen med de udenlandske grupper i Danmark og Sverige. Turneer har været arrangeret hvert år i perioden 2004-2007. 2) Udveksling af viden og erfaringer henover Sundet - i særdeleshed om arbej det med kultur i boligområder. Kulturfestivalen Images of the Middle East er ét eksempel, men også Mångkulturåret, hvor samarbejdet har betydet, at kompetencer og viden også er blevet Helsingør Teater til del. 3) At skabe et kulturelt brohoved for projekter der egner sig til at arbejde på tværs af Øresund. Gadeteaterfestivalen er et eksempel på dette og blev bl.a. brugt som platform for, at Hamlet Sommer i 2006 kunne markere sig i Hel singborg med et optog af Odin Teatret, der efterfølgende havde en forestil ling på Kronborg. I 2007 gæstede Helsingborg International Drumcorps Helsingør to gange. På længere sigt kunne erfaringerne også bruges til større kulturprojekter. Selvom støtten til samarbejdet over Sundet har været stigende, må det konstateres at samarbejdet mellem de to byer er både resursekrævende og dyrt. Ikke mindst fordi aktiviteterne i de to byer er ukoordinerede og der reelt er et meget beskedent, kulturelt samarbejde mellem Helsingør og Helsingborg.

Chefredaktør på Gringo, den største svenske tidsskriftsucces i mange år, Zanyar Adami deltog i seminaret Get Real på Dunkers Kulturhus i marts 2006. Her fortalte han bl.a., at ingen havde fortalt ham som ung, hvordan han skulle opføre sig når han skulle i teatret. Derfor holdt han sig altid væk.

Mångkulturåret, Sverige 2006 Den svenske kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fremhævede på afslutningskonferencen på Moderna Museet i Stockholm, marts 2007, at kunst- og kulturlivet i Sverige var præget af konservatisme og at det ikke havde forandret sig i takt med samfunds-udviklingen.

Teatrene råbte ud i det blå så at sige, eller derud hvor kunstlivets sædvanlige strukturer hører op. Og de fik en masse svar.

I den lille by Gottsunda, en forstad til Uppsala, er der en høj koncentration af to- eller flersprogede indvandrere. ”De lever i og kender til flere verdener”, erfarede den kunstneriske leder af teatret Dritëro Kassapi, ”…og vi ønskede at afspejle dette i vores repertoire.” I alliance med fem andre teatre bl.a. Stadsteatern i Helsingborg efterlystes nye dramatikere og nye værker, der i langt højere grad var i kontakt med denne del af den svenske virkelighed. ”Nya Pjäser – Nya Världar”, døbtes projektet, og mere end 250 dramatikere in spe responderede på projektet. Teatrene råbte ud i det blå så at sige, eller derud hvor kunstlivets sædvanlige strukturer hører op. Og de fik en masse svar. Det mest overraskende var nok, at det kunstneriske niveau i de bedste af de indsendte tekster var fuldt på højde med anden nyskreven svensk dramatik. Og ikke bare på indholdssiden. Flere af teksterne rummede interessante formeksperimenter, der i høj grad kan være med til at udvikle svensk dramatik. Noget lignende oplevede man, da Sveriges Konstråd lancerede projektet ”Vi söker konst som vi inte visste fanns” i Malmö. Det var i al sin enkelthed en markedsføringskampagne, hvor Konstrådet gik uden for de kendte kunstcirkler og efterlyste kunstnere, som befandt sig uden for cirklerne. Resultatet var igen overvældende. Mere end 250 kunstnere henvendte sig, og for Konstrådets projekt-leder Martin West betød mødet med de nye kunstnere, at han gang på gang fik konfronteret sit kunstbegreb med et andet, og derved fik synliggjort sine egne fordomme og begrænsninger i sin definition af, hvad kunst er for en størrelse. En fortælling kræver et øre og et billede kræver et øje. I Sverige råbte man ud i “ghettoen” uden at vide, om man fik svar. Men man fik svar. Og i sidste ende et mere nuanceret billede af de mennesker, der bor der. Men på længere sigt kan gevinsten blive endnu større. I Sverige fik man vendt billedet af “ghettoen” fra at være et af det demografiske landkorts blanke felter, til at være en resurse med lige så mange facetter og nuancer – måske endda flere – som i det omgivende samfund.

3


Helsingborg H-H Gatuteaterfestival har nu pågått i olika former i fyra år, 2004 – 2007. Vi har dragit en hel del erfarenheter av arbetet. Både likheter och skillnader mellan Helsingör och Helsingborg, men också internt i våra respektive städer. En festival med så tydlig konstnärlig OCH social prägel som denna kan få betydelse för bilden av staden för såväl den enskilde medborgaren som för den tillfällige besökaren.

2004

var det just de ökade kontakterna mellan städerna som var drivkraften. Genom att arbeta tillsammans med uppbyggnad av något konkret skapar vi ovärderliga nätverk. Pga sin utåtriktade karaktär kan detta bli en festival som både gagnar stans näringsidkare och befolkning, turister och branschfolk.

2 Vault , Sundtoget 2006

2005

stod det klart att om vi verkligen skulle våga oss på en långsiktig satsning måste detta vara ett förvaltningsövergripande projekt. Vare sig en förvaltning, än mindre en institution, kan manövrera ett dylikt projekt om man vill att det på lång sikt ska få genomslag såväl publikt som konstnärligt och såväl lokalt som regionalt. Festivalens projektering är så pass tidskrävande att det inte går att lägga ”ovanpå” ordinarie arbetsuppgifter. Både valet av spelplatser och valet av innehåll blir viktiga för att nå en bred publik. Samordningsansvarig producent från svenska sidan ska finns med i urvalet av föreställningar för att kunna förankra projektet ordentligt under året.

Maskekursus, Dunkers Kulturhus 2006

... om vi verkligen skulle våga oss på en långsiktig satsning måste detta vara ett förvaltningsövergripande projekt.

2006

utvecklade vi samarbetet kring barnföreställningarna och svenska grupper åkte även över till danska sidan. Vi såg också fördelarna med att på olika sätt knyta oss till större samarbeten som Mångkulturåret.

2007

års Gatuteaterfestival hamnade, för Helsingborgs del, i bakvattnet av valet 2006. Nya politiska strategier skulle ta form och det förberedande arbetet för att få Gatuteaterfestivalen att fortsätta utvecklas kom aldrig riktigt igång då man hela tiden sköt på inriktningsbeslut. Genom att Kultur i Bostadsområden gick in och medfinansierade och satte till personella resurser kunde vi trots allt genomföra Helsingborgs del av festivalen på ett mycket bra sätt ute i två bostadsområder. Den gren av festivalen som kommit att benämnas Gettohood fick bli den starka och bärande i år. Utan festival i stadskärnan blir dock inte gatuteaterfestivalen hel! Helsingborgs del av gatuteaterfestivalen är fortfarande i sin linda. Vi har möjligheter att skapa en kulturfestival för torg, park och gata där gränsöverskridandet utgör själva kärnan. Olika konstarter tar plats sida vid sida där det enda gemensamma behöver vara lusten att tilltala publiken direkt. Olika åldrar möts, medborgare med olika bakgrund krockar på ett positivt sätt eftersom gatuteaterns, dansens, musikens eller gycklets form inte kräver samma språk. Vi tvärsar vår egen nationsgräns genom att genomföra detta tillsammans med Helsingörs Teater och ta emot internationella gästspel. Genom att betona även det egna skapandet hittar vi samarbetspartners. Den professionella delen kan även på den svenska sidan byggas upp med nationella kontakter vilket möjliggör en utökning av festivalen utan orimligt ökade kostnader för resor och logi. En första sondering bland regionens grupper har gjorts och har varit odelat positiv. Utvecklingsmöjligheterna är många, men bara om man nu börjar skissa på grundfinansieringsfrågan lokalt och skapar en långsiktig satsning kan bidrag från andra nivåer göra det möjligt för ständig förnyelse. Ett tydligt uppdrag bör formuleras så att en förvaltningsövergripande projektledning har en stabil och förankrad grund att stå på för att åstadkomma ytterligare genomslag och kvalité. Irene Grahn Projektansvarig 2004 – 2006 Dunkers Kulturhus, Helsingborg

4

Odin Teatret, Helsingborg 2006

Odin Teatret, Helsingborg 2006

Carnage Productions, Planteringen 2006


sborg Frederik

is, 2/8 Amtsav

2007

Gettohood, samarbejdet over Sundet og byudvikling I 2006 stiftede Helsingør Teater i samarbejde med Dunkers Kulturhus og Kultur i Bostadsområden Gettohood, der arbejder med teater og kultur i boligområder. Gettohood blev startet som et selvstændigt projekt efter positive erfaringer med: gadeteater i boligområder; Un petit pas ”Cosa Sola” i Helsingør og Helsingborg (2005) og Bachata ”Ange” i Kokkedal, Halmstad, Helsingborg og Helsingør (2006). Kulturfestivalen Images of the Middle East (september 2006). Riksteatern/ Riks Dramas forestilling “Önskekonsert”, der opførtes i boligområder i Helsingør og Helsingborg (december 2006). Læs mere om de enkelte projekter på gettohood.dk. Da Helsingør Teater og Kultur i Bostadsområden samarbejdede om Riksteaterns ”Önskekonsert” i 2006 besøgte en delegation på godt 20 danskere boligområdet Dalhem. Lederen af Kultur i Bostadsområden i Helsingborg, Poul Witting, viste delegationen rundt og fortalte om kulturens integration i boligområdet. Bagefter så alle Riks Dramas forestilling ”Önskekonsert” i en lejlighed i Dalhem. Dagen efter var en af overskrifterne i Helsingør Dagblad: ”Hvad skal vi vise dem når de kommer over til os?”, hvilket meget præcist udtrykte stemningen blandt danskerne på færgen på vej hjem. Sagen var, at det positive indtryk fra det svenske boligområde, bekræftede danskerne i en negativ forestilling om deres eget boligområde. Det blev imidlertid hurtigt vendt og omsat positivt, da det tvang Cecilia Nilsson i Önskekonsert, 2006 danskerne til at finde de positive historier om sig selv frem. Da svenskerne kom til Danmark blev der fortalt mange positive historier fra både Nøjsomhed og Vapnagaard og nu var det svenskernes tur til at være imponerede. Svenskerne fik ikke bare en indsigt i, men også en oplevelse af dansk samvær, hygge og beboerdemokrati à la Helsingør. Formanden for beboerbestyrelsen i Vapnagaard, Ole Husum, slog hovedet på sømmet, da han samlede op på projektet: ”Svenskerne er vældig gode til at administrere bygninger, men vi er nu engang bedst til alt det, der er ind imellem!” Det afgørende er ikke Husums konklusion, men hvordan en negativ selvoplevelse, bl.a. afstedkommet af det medieforstærkede negative tryk udefra, blev vendt til en positiv selvopfattelse, der blev omsat til et konkret og succesfuldt projekt. Det er disse positive kræfter, der har været bærende for stiftelsen og udviklingen af Gettohood. Ved at fokusere på boligområdets resurser er det flere steder lykkedes at få områdets potentiale omsat til aktiviteter og glæde – ikke bare for boligområdets egne beboere – men også for de mange gæster udefra. H-H Gadeteater 2007 har arbejdet indgående med byudvikling og har forsøgt at se på byer og boligområder med friske øjne i et forsøg på at fokusere på resurser og attraktion i stedet for at bekræfte offentlighedens ofte negative billede af almennyttige boligområder. H-H Gadeteater 2007 har arbejdet målrettet med aktivering og synliggørelse af resurser i boligområder og har opnået resultater, der også har overrasket os selv.

5


Turisme Allerede i 2005 fik Helsingør Teater bevilget turistmidler fra Frederiksborg Amt til at planlægge og arrangere gadeteater i tilknytning til turistattraktioner. I den sammenhæng udarbejdede Helsingør Teater og Dunkers Kulturhus et slotstema, hvor der blev opført gadeteater i tilknytning til slottene Kronborg (Helsingør), Fredensborg (Hillerød) og Sofiero (Helsingborg). Forestillingen på Kronborg måtte desværre aflyses p.g.a. vedvarende regn, alligevel var der mødt over 100 forventningsfulde turister op for at se forestillingen. Gadeteateraktiviteterne var først og fremmest med til at forstærke og kvalificere turisternes oplevelse af slottene og responsen fra alle slotte var Nords meget positiv. jællan d 8. a ugust I 2007 gennemførtes Dunkelfolkets forestilling ”Hamlet” i tilknytning til Kronborg i Helsingør og ved 2007 Flynderupgårdmuseet i Espergærde. Forestillingen var en ny, levende tangent på turisternes oplevelse af begge attraktioner. Netop denne forestilling var valgt, fordi den kunstnerisk og tematisk aktualiserede Hamlet-fortællingen og i øvrigt ikke indeholder tekst.

Detailhandel

Nordsjælland, 6/6 2007

Helsingør og Helsingborg er forholdsvis svære byer at opføre gadeteater i. Dette hænger sammen med, at de er grænsebyer og fokus i byerne primært er rettet mod shopping. Der er imidlertid i de sidste år, i kraft af et tiltagende samarbejde, kommet en vigtig overordnet forståelse i begge byer for at gadeteater ikke kun er et forstyrrende element, men også kan være med til at forstærke oplevelsen af byen. Men gadeteater er først og fremmest vigtigt for HELE byen. Aktiviteter af høj kvalitet gør byer attraktive, fordi shoppingsegmentet aldrig er et isoleret fænomen, men skal kobles med andre oplevelser, velvære, kultur m.m. Byer har nogle helt andre kvaliteter end shoppingcentre, som gadeteatret kan gå i dialog med og kvalificere.

Erhvervsliv H-H Gadeteater 2007 har aldrig haft et samarbejde med erhvervslivet. Men det er et felt med meget store muligheder, som festivalen gerne vil tage fat på fremover. Dog skal Scandlines fremhæves som en vigtig kommerciel partner, der hvert år har sponsoreret transporten over Sundet. Gadeteater kan anvendes på flere måder sammen med erhvervslivet. Gadeteater kan, som det er vanligt med teater, rettes mod kundegrupper, ansatte og klubber, hvor man kan arrangere et arrangement rettet mod en bestemt målgruppe og måske også spejle det tematisk. Denne model, mener vi imidlertid er mindre interessant. Det kunne være meget mere spændende, igen, at kvalificere erhvervslivets oplevelse af at være en del af og rodfæstet i den specifikke lokalitet fx ved at invitere erhvervslivet til at opleve en forestilling som Nøjsomhed READYMADE, hvor man ser og oplever et meget positivt eksempel på, hvordan fx Helsingør arbejder med kunst og kultur koblet til byudvikling og integration.

6


H-H Gadeteater 2007 fotoreportage

Helsingør Musikskole, Sambaoptog. 3. august Simon Spies plads kl. 15

Dunkelfolket optog, Helsingør By 4. august kl. 10 Hamlet forestilling, Flynderupgård 4. august kl. 16.30 og Kronborg 5. august kl. 13 og 15

Helsingborg Drumcorps optog i Helsingør By og koncert på Aksel Torv 4. august kl. 11

7


Carnage Productions, Helsingør Bycenter 4. august kl. 14, Helsingør Rådhus 9. august kl. 13, Nøjsomhed 9. august kl. 16 Helsingborg 10. august kl. 11

Dansk Rakkerpak: Bokseren og Ballerinaen, Aksel Torv 4. august kl.15

Jytte Abildstrøms Teater, Toldkammergården 4. august kl. 19 Den officielle åbning af H-H Gadeteater 2007 med reception i Kammercafeen inden forestillingen.

Lice de Luxe, Aksel Torv 7. august kl. 14 og Vapnagård 8. august kl. 14

8


Dansk Rakkerpak: Skøre Strømere, Helsingør By 8. august kl. 12

Obanteatret, Espergærde Centret 9. august kl. 10, Nøjsomed kl. 14 og 16. Helsingborg, 10.august kl. 10 og 14.

Nøjsomhed Readymade 9. ugust kl. 16 (se mere om denne forestilling på side 19)

HMF Brændende Kærlighed, Nøjsomhed 9. august guider i Nøjsomhed Readymade kl. 16 og G.A.S. kl. 19

9


Ash Physical Theatre, Borupgård 9. august kl. 11.30, Nøjsomhed kl. 16. Helsingborg 10. august kl. 15. Espergærde Center 11. august kl. 12

Hugga Bugga Teatret, Vapnagård 10. august kl, 10 og Tikøb Brugs kl. 14

Oriental Mood feat, Zaki og Fatma Zidan, Kammercafeen, 11. august kl. 10.30

Maskekursus-optog og forestilling, Helsingør 11. august kl. 10.30

10


Terra Nova, Interaktivt teater, Helsingør By 11. august kl. 13.30

Getto Girls og Ă˜sthuset Hillerød, EspergĂŚrde Center 9. august kl. 12

Teatret Slapstick: Aksel Torv 11. august kl. 12. 12. august Vapnagürd kl. 12, Nøjsomhed kl. 16.

(( #!2$ (ELSINGÂ’R(ELSINGBORG

1887

PĂĽ gettohood.dk er der flere billeder fra festivalen.

11

2378

7629


Pressedækning H-H Gadeteater 2007 har fået massiv opmærksomhed i den lokale og regionale presse. Festivalen har været omtalt som en kunstnerisk aktivitet, men er også blevet fremhævet i en række boligsociale, integrationsmæssige og arkitektoniske sammenhænge.

h-h gadeteater 2007 Helsingør/Helsingborg 4. - 12. august

Debatten om teater og boligområder er især blevet kvalificeret i Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amts Avis, Hallands Posten og i Helsingborg Dagblad.

Presse-lanceringen af H-H Gadeteater 2007 fandt sted i Mahmouds frisørsalon, Salon 2000, i Sudergade i Helsingør. Skuespiller Jens Kløft præsenterede en happening om ”danskhed” og borgmester Per Tærsbøl fik sig en gratis klipning af indehaveren Mahmoud.

12

h e l s i n g o r - t e at e r . d k / d u n k e r s k u lt u r h u s . s e

N

I løbet af september 2007 vil der blive udgivet en selvstændig presserapport om H-H Gadeteater 2007 og Gettohood.

M

En række lokale initiativer har desuden fundet vej til mediernes søgelys. Stiftelsen af et teaterudvalg i Egedalsvænge, Kokkedal, har både været omtalt som et positivt initiativ og sat ind i en debatskabende sammenhæng om byudvikling.


Nøjsomhed Readymade 9. august 2007

En readymade er et objekt, der er fremstillet til et andet formål end kunst, men som signeret af en kunstner fremtræder som et kunstværk. Den schweiziske instruktør Rolf Heim, kunstnerisk leder af Bådteatret fik til opgave at fremstille en forestilling på fire dage i Nøjsomhed.

At føre teatret tilbage til stedet, hvor det engang begyndte; som et fælles kulturelt udtryk for et lokalsamfund. Ikke som kunst, der skal anmeldes af store aviser, men kunst der skaber mulighed for mødet mellem mennesker mennesker som ellers aldrig ville have mødt hinanden. Rolf Heim

Rolf Heim, teaterinstruktør og kunstnerisk leder af Bådteatret i København. Er født i Schweiz og har bl.a. arbejdet med The Wooster Group og Paul Auster i New York. Han har instrueret på en lang række teatre i Europa og modtog i 2007 en Reumert for sin teaterkoncert om Nick Cave på Århus Teater. I 2007 instruerede Rolf Heim Nøjsomhed READYMADE.

Torsdag den 9. august var den store dag i boligområdet Nøjsomhed, Helsingør. Obanteatrets børneforestilling opførtes tidligt på eftermiddagen, og kl. 16 opførtes Nøjsomhed READYMADE. I samarbejde med beboerrådgiver Bjarne Jørgensen og andre fra området arrangeredes et grillarrangement, hvor ca. 200 gæster deltog og efterfølgende opførte HMF Brændende Kærlighed forestillingen G.A.S. Når boligområdet forvandles fra et semi-offentligt område, først og fremmest rettet mod de lokale beboere, til et offentligt rum og genstand for offentlighedens, publikums og pressens bevågenhed, skabes der en fornyet interesse for og opmærksomhed på områdets kvaliteter. Under Nøjsomhed READYMADE var den stedfortrædende franske ambassadør, Luc Asselin de Williencourts, spontane kommentar, hvor smukt boligområdet Nøjsomhed i Helsingør egentlig tog sig ud. Nøjsomhed READYMADE var med til at give beboerne en kollektiv og positiv selvoplevelse på tværs af køn, generation og etnicitet og til at nuancere omgivelsernes opfattelse af Nøjsomhed. Om Nøjsomhed READYMADE siger instruktør Rolf Heim: ” Det handler ikke kun om folk, der bor derude. For de professionelle gadeteaterkunstnere har det været en ligeså rig oplevelse. At føle at ens bidrag (selvom det måske kun varer 3 minutter) kan være med til at skabe en stor kulturel begivenhed, som sætter gang i livet i et ellers ’teater-dødt’ område, gør én glad og giver mening i et ikke altid meningsfyldt arbejde. At føre teatret tilbage til stedet, hvor det engang begyndte; som et fælles kulturelt udtryk for et lokalsamfund. Ikke som kunst, der skal anmeldes af store aviser, men kunst som skaber mulighed for mødet mellem mennesker. Mennesker som ellers aldrig ville have mødt hinanden.”

13


Nøjsomhed Det blev til en fantastisk tur gennem boligområdets blokke, hvor HMF Brændende Kærlighed med hård og humoristisk hånd ledte publikum igennem et væld af kunstneriske indslag. Der var musik, dans, teater, jodling, nycirkus, kongehuset og meget andet på programmet. Det hele endte med sangen “I Danmark er jeg født”, hvor de deltagende kunstnere sang for.

Helsingør Jernbaneorkester – et traditionsrigt jernbaneorkester i fineste stil, stiftet i 1968. Orkestret spillede op og samlede publikum og mange stødte til undervejs.

n Obanteatern, et turnerende børneteater fra Malmö, har eksisteret siden 1996. Figurerne fra deres forestilling “Det var et fräckaste” viste sig flere gange i løbet af forestillingen fra altaner og vinduer i bebyggelsen.

Unge fra Østhuset Hillerød (boligområdet Østbyen i Hillerød) har i løbet af foråret mødt, arbejdet med, og lært af en række professionelle kunstnere inden for musik, teater, film og dans. Resultatet: et stort show med breakdance, rap og teater, hvor dele herfra indgik i forestillingen.

m Carnage Productions er et fransk gadeteaterkompagni, der med deres blanding af indøvede sekvenser og fri interaktion med publikum gør hver forestilling overraskende. I Nøjsomhed READYMADE gav de den som Prins Henrik og Kronprinsesse Mary, der blev udsat for en danskprøve med ordene medisterpølse og Nøjsomhed.

14


Readymade Getto Girls - ni piger fra Nøjsomhed og Vapnagård i Helsingør, viste deres koreografi til nummeret: ”Stodderne er tilbage” af den lokale rapper Kiwan G. Pigerne var malet ind i Ra Kajols gademaleri. Ra Kajol har fra mandag den 6. august frem til indvielsen malet på højtryk sammen med børn og voksne. Maleriet er nu en del af Nøjsomhed og lyser op i græsset mellem boligblokkene.

Ash Physical Theatre - to japanske skuespillere, der gik på teaterskole i Frankrig, og siden ikke kom hjem igen. De to skuespillere udtrykker deres poetiske historier med et voldsomt overspillet, fysisk udtryk. Efter dansen tiltrak Helsingør Jernbaneorkester igen opmærksomheden, hvor publikum i samme ombæring fik fornøjelsen af Ash Physical Theatre.

Helsingborg International Drum Corps er et marcherende orkester i amerikansk stil. Drum Corps ledte publikum på vej med deres musik, hvor der undervejs var slik og vand-uddeling fra altanerne - til stor glæde for børn og voksne.

m

Et sang-talent fra Østbyen Hillerød dukkede op på taget af en garagerække med Celine Dions nummer: My heart will go on.

Cirkus Tango, kunstnere fra Italien, Belgien og Danmark er tværgående kunstneriske eksperimenter der ender ud i en nycirkusforestilling skabt specielt til Elværket i Helsingør. I Nøjsomhed viste de dele af deres endnu ikke færdige forestilling.

der skal praksis til for at flytte verdener... Rolf Heim

Rolf Heim: “Teatrets intention er ikke kun at skabe kunst, men at skabe et møde mellem mennesker. I READYMADES tilfælde skulle dette møde foregå et sted, hvor teater ellers aldrig kommer hen. Et boligområde gemt væk i byens periferi, beliggende et sted, hvor de kulturelle instutitioner tydeligvis er længere væk end gå-afstand. Og befolket med mennesker som sjældent eller aldrig tager sig en aftentur for at besøge teater, koncerter og udstillinger. Ud fra kunstnerens side lever de i en dobbelt isolation, nemlig ikke kun geografisk men også mentalt. Derfor var det en god ide af Jens Frimann Hansen at flytte kulturen ud til dem. Og at invitere de lokale med til at deltage og skabe kultur. At være en del af en professionel gadeteaterforestilling kan give stolthed, selvværd og kan åbne nogle døre, som indtil nu har været lukkede. Ideen om at det kan være frugtbart at møde andre mennesker i en kulturel dialog, at det kan være inspirerende at deltage i en kulturel sammenhæng, at den slags faktisk kan øge ens livskvalitet. I teorien har beboerne sikkert hørt det mange gange. Men der skal praksis til for at flytte verdener. Og muligheden for at udøve dette i praksis skal skabes”.

15


Teater og kultur i boligomr책der


Gettohood – teater i boligområder Gadeteaterfestivalen er centrum for aktiviteterne i projektet Gettohood, der blev stiftet i 2006 af Helsingør Teater i samarbejde med Kultur i Bostadsområden og Dunkers Kulturhus. I Helsingør, Helsingborg og Halmstad er man relativt langt fremme med præsentation af kultur i boligområder. Alle steder har man erfaret, at arbejdet med teater er en social proces, der kræver involvering og deltagelse af kunstnere såvel som lokale arrangører, publikum mv. og at gadeteatret altid skriver sig ind i en bys eller et boligområdes historie. Gadeteater har desuden nogle helt særlige kvaliteter i forhold til et ikke-trænet publikum. Dels er gadeteater ikke en konventionel kunstform, men er umiddelbart tilgængelig for alle på tværs af alder, køn og etnicitet. Dels benytter gadeteater sig kun i mindre omfang af det talte ord, hvorfor sproglige begrænsninger ikke er en hindring for den kunstneriske oplevelse.

det har været meget positivt for Helsingør Teater at kunne konstatere, at modellen mange steder er blevet overtrumfet af beboernes egne initiavtiter

Gettohood – by og boligområde I de fleste byer er der en usynlig grænse mellem by og boligområde. Ved at arrangere gadeteater i boligområder gøres det attraktivt for et publikum, der kommer udefra. Et boligområde er et sted, hvor mange folk bor, men som ikke rummer mange attraktioner for folk udefra - såsom kultur-, forretnings-, caféliv mv. - og som oven i købet ofte er negativt omtalt i pressen. I Helsingør og Halmstad blev der i 2007 gjort meget ud af forholdet mellem midtby og boligområder. I både Halmstad og Helsingør er der tradition for en årlig gadeteaterfestival, og i begge byer har man periodevist planlagt gadeteater i midtby og boligområderne. I Halmstad er der et meget stort engagement og beboerdeltagelsen er høj og i 2007 så mere end 1.000 mennesker forestillingerne i Andersberg. Mere end halvdelen af publikum kom ude fra og der er ingen tvivl om at tradition og målrettet arbejde spiller en central rolle. Allerede ved presselanceringen af H-H Gadeteater i Helsingør (juni 2007) blev temaet slået an. Pressemødet blev holdt i Mahmouds frisørsalon i Sudergade, hvor Helsingørs borgmester Per Tærsbøl fik en klipning. Frisørsalonen blev valgt som centrum for festivalens lancering, fordi den er et udtryk for vellykket integration. Udover at gammelog nydanskere mødes i salonen, er den også et udtryk for, hvordan boligområdet manifesterer sig positivt og er en del af livet i midtbyen. I Kokkedal, hvor der hverken findes en by eller kulturarv, men kun et indkøbscenter, havde beboerne i Egedalsvænge taget sagen i egen hånd. Efter gæstespillet Batchatta i 2006 stiftedes et teaterudvalg bestående af beboere. De tog bl.a. et stort ansvar i forbindelse med Carnage Productions forestilling i august 2007. Gadeteatret var solidt markedsført med stort engagement og bidrag fra Fredensborg bibliotekerne. Derudover var gadeteatret fulgt op af debatskabende artikler om teater og byudvikling, hvilket også har hidkaldt interesse blandt politikere såvel som borgere udenfor området.

Gettohood – et netværk Erfaringerne med gadeteater og arbejdet med by- og boligområde kan efter Helsingør Teaters vurdering videreudvikles i en netværksmodel mellem byer. I forbindelse med Carnage Productions og Ash Physical Theatres turnéer til byerne Helsingør, Hillerød, Roskilde, Kokkedal, Halmstad og Helsingborg har Helsingør Teater foreslået en model til, hvordan man som boligområde arbejder med gadeteater. Det har været meget positivt for Helsingør Teater at kunne konstatere, at modellen mange steder er blevet overtrumfet af beboernes egne initiativer; fra stiftelsen af et teaterudvalg i Egedalsvænge, Kokkedal til de arabiske familier i Æblehaven, Roskilde, der inviterede de franske kunstnere på mad. Det er bl.a. netværkets opgave at opfange og formidle alle de positive og negative erfaringer med gadeteater i boligområder.

17


Gettohood og Ungdommens Røde Kors I 2007 indgik Helsingør Teater et samarbejde med Ungdommens Røde Kors (URK), som har hovedkvarter i København, men lokalafdelinger i mange af de områder, hvor Gettohood opererer. URK’s arbejde er bl.a. at etablere lektiecafeer og andre sociale tilbud for unge, der har brug for det. Det betyder, at de er i tæt kontakt med beboere, primært børn og unge, i nogle af de boligområder, teatret kommer til. I Helsingør betød det, at Martin Prytz Nielsen, lokal koordinator for Helsingør området, mødte op på festivalens første dag i Helsingør med ca. 20 børn fra boligområdet Nøjsomhed. De blev udstyret med Gettohood t-shirts og havde til opgave at uddele programmer for H-H Gadeteater 2007 og flyers om URK. Det var sjovt for børnene, der samtidig fik oplevet gadeteaterforestillinger i midtbyen. Det var godt for festivalen, idet programmer og flyers kom ud til mange flere mennesker end det ellers havde været muligt. Samtidig var det en måde at gøre børnene opmærksomme på teatret og festivalen, der et par dage senere ville komme til Nøjsomhed. Udover dette stillede frivillige fra URK op til Nøjsomhed READYMADE og hjalp til med praktiske opgaver og asylcentrene Sandholm og Gribskov benyttede lejligheden til at arrangere en tur ”ud af huset”.

For Ungdommens Røde Kors har samarbejdet med Helsingør Teater været et spændende eksperiment. Vi har ikke tradition for at inddrage kultur i vores arbejde generelt, men erfaringerne med gadeteaterfestivalen har været så gode, at vi helt sikkert vil arbejde videre med kulturelle projekter i vores lokale arbejde. Børnene fra to asylcentre i Nordsjælland så Nøjsomhed READYMADE og fik mange positive oplevelser med sig hjem. Også de har nydt denne anden type aktivitet, som også har været med til at bringe forskellige grupper i vores organisation sammen på en ny måde. Gennem kulturprojekter kan vi arbejde med læring, som er et af vores fokusområder, på en mere kreativ og indirekte måde, og det er tydeligt for os, at teater og kultur er en god måde at skabe ligeværdig kontakt mellem mennesker, hvilket er en vigtig målsætning for Ungdommens Røde Kors’ arbejde. Vi er rigtig glade for, at have været en del af festivalen, og ser frem til både at fortsætte og videreudvikle samarbejdet med Helsingør Teater i fremtiden. Merete Lærke, National konsulent Ungdomens Røde Kors.

Arbejdet i boligområder I Helsingør, Helsingborg og Halmstad er der en lang tradition for et samarbejde mellem beboerrådgivere, kunstnere og beboere. Samarbejdet er opstået ved at afholde tilbagevendende aktiviteter og udvikle disse. Når gadeteater skal præsenteres i nye boligområder, er det vigtigt at prioritere og etablere et positivt og konstruktivt samarbejde fra starten. Det er Helsingør Teaters erfaring, at dette gøres bedst ved at skabe et ejerskab og et ansvar for aktiviteterne hos både beboerrådgivere, bestyrelser og beboere. I forbindelse med Nøjsomhed READYMADE etablerede Helsingør Teater et sekretariat i Aktivitetshuset i Nøjsomhed. Dette skabte stor nysgerrighed blandt beboere, der pludselig oplevede en lind strøm af folk udefra. Samtidig gav det mulighed for at være der, hvor teatret siden skulle finde sted og dermed at sætte rammerne i dialog med omgivelser og beboere. Teater har et opdrag, beboerrådgivere har et andet. Det vigtigt, at begge parter involverer sig til et niveau, som ikke overskrider rammerne for det gode samarbejde. Gadeteater i boligområder skal ikke være en belastning eller en ekstra arbejdsbyrde, men en god oplevelse.

Gadeteater ikke kun underholdning - formålet er også at nedbryde barrierer. Både den mellem boligområdet og resten af byen og den barriere, der internt deler boligområdets beboere op i to. Kulturaktiviteter, som fx gadeteater, kan være med til at skabe nogle fælles oplevelser, der kan styrke sammenholdet mellem beboere og samtidig kan aktiviteterne tiltrække folk ude fra og være med til at give Nøjsomhed et imagemæssigt løft. Gadeteater er selvfølgelig en dråbe i havet - men et eller andet sted skal man jo tage fat. Bjarne Jørgensen, beboerrådgiver Nøjsomhed

18


Gettohood – turné Helsingør Teater arrangerer hvert år en turné for professionelle gadeteatergrupper, der er valgt på verdens største gadeteaterfestival i den franske by Aurillac. I 2007 turnerede Carnage Productions og Ash Physical Theatre i Danmark og Sverige. Turneen med de franske grupper har hvert år været støttet af Den Franske Ambassade og Scandlines

Carnage Productions

Carnage Productions sætter med deres forestilling S.W.A.T. det franske elitepolitikorps på spidsen. Forestillingen omfatter både rappelling ned af en bygning (fra max.10. etage) og elitetræning, der selvfølgelig ikke går helt efter planen. Carnage Productions optrådte 9 gange inden for netværket og havde desuden forestillinger i Vejle.

3. august kl. 21 Halmstad,Andersberg

4. august kl. 14 Helsingør, Bycentret

10. august kl. 11 Helsingborg, Planteringen

5. august kl. 15 Hillerød, Østbyen

9. august kl. 13 Helsingør, Rådhuset

11. august kl. 15 Roskilde, Æblehaven

Ash Physical Theatre er, hvad man kan kalde en japansk crazy comedy. De to skuespillere kan ikke undgå at tiltrække sig opmærksomhed med deres ekspressive ansigter og fysiske evner. Ash Physical Theatre optrådte 6 gange inden for netværket og var ligeledes i Vejle.

S . W . A . T .

11. august kl. 19 Roskilde

As

9. august kl. 11.30 Helsingør, Borupgård

h

Ph

12. august kl. 16 Kokkedal, Egedalsvænge

ys

ica

11. august kl. 16 Espergærde Centret

4. august kl. 12 Halmstad, Storgatan

4. august kl. 20 Halmstad, Café Rotundan

10. august kl. 15 Helsingborg, Dalhem

The Man in the Moon looked out in the Moon 19

9. august kl. 16 Helsingør, Readymade

l T he at re


Workshops og inklusion HH Gadeteater er dels en festival, hvor professionelle kunstnere giver folk en oplevelse på gadeplan. Men det er også en platform, hvor lokale initiativer og projekter kan få mulighed for at blive vist frem og indgå i en større sammenhæng. I 2004-2006 har alle workshops været afholdt i Dunkers Kulturhus. I 2007 præsenteredes et maskekursus og danseworkshoppen “Rötter och Vinger” i Helsingborg. I forbindelse med H-H Gadeteater 2007 præsenteredes for første gang tre workshopforløb i Helsingør, som alle var en integreret del af festivalen og som var linket til boligområder.

Getto Girls

Helsingør Dagblad 4. august 2007

Workshop ledet af koreograf Julia Fearrington. På 8 dage sammensatte pigerne og Julia en koreografi til den lokale rapper Kiwan G.’s nummer ”Stodderne er tilbage”. I ugerne mellem de første og sidste fire træningsdage mødtes pigerne og trænende selv. Villa Fem, en ungdomsklub i boligområdet Vapnagaard, lagde lokaler til undervisningsforløbet. Om forløbet siger Julia: “De ni deltagende piger på workshoppen har efter egne udsagn og mine observationer udelukkende fået positive oplevelser som følge af deltagelsen... Pigerne har hver især arbejdet intensivt og hårdt for på otte dage at nå frem til det resultat de præsenterede i tre fremvisninger på festivalen. De er alle blevet udfordret i form af det hårde fysiske arbejde og det mentale pres, det kan medføre at arbejde intensivt med noget uvant. På denne måde har pigerne haft mulighed for at lære sig selv bedre at kende i situationer, hvor der kræves noget specifikt af dem, ligesom de har oplevet at de kan overvinde hæmninger og præstere ting, de som udgangspunkt ikke troede muligt” ...” Via dette projekt har de deltagende piger (og højst sandsynligt mange af deres venner/familie osv.) stiftet bekendtskab med et kulturliv, som de måske ikke ellers ville føle vedkom dem. ”En teaterfestival – ja, og hvad så?” Pigerne har fået en personlig relation til et kulturelt arrangement i deres hjemby, og har uden tvivl åbnet øjnene en smule for at teater/kulturlivet ikke nødvendigvis er uinteressant for dem.” Julia Fearrington, koreograf. Getto Girls bor alle i Vapnagård og Nøjsomhed. Getto Girls optrådte tre gange på H-H Gadeteater 2007: Den 6. august i Villa Fem, den 9. august i Espergærde Centret samt som en del af Nøjsomhed Readymade. Siden er de blevet kontaktet af både Nivå Bibliotek og Halmstad Gatuteaterfestival.

Pigeklubben Nøjsomhed Abildvængets bibliotek har sammen med Klub Oliven i Nøjsomhed etableret en pigeklub, hvor piger i alderen 9-13 mødes en gang om ugen og laver forskellige aktiviteter. Sammen med kunstner Marina Pagh skulle pigerne på et forløb over fire gange male parabolantenner, der under festivalen skulle bruges til dekoration og markering af, at der her skete noget specielt. Pigerne kendte Marina fra et tidligere projekt og var glade for at arbejde sammen med hende igen. Om projektet siger Marina blandt andet: ”Jeg har oplevet pigerne var gode til at samarbejde og komme med ideer på tværs af projektet. De har syntes det var sjovt at arbejde med farver og mønstre, men også dokumentationsdelen har været af betydning, og de har nok nogen gange følt, der var lidt ”moviestar” over det” … ”Jeg har oplevet pigerne være positive overfor det vi kom med, imødekommende overfor mig og ideerne. De har vist deres organisatoriske evner, da vi lavede banner og har selv bidraget med en masse input af det der kom fra mig som ideoplæg.” Stine Thulin fra Helsingør Bibliotek var tovholder på pigeklubben og Marina Pagh kunstnerisk leder for projektet. Parabolerne har i juli måned været udstillet på Abildvænget og Vapnagård bibliotek og blev i forbindelse med forestillingen Nøjsomhed Readymade hængt op i lygtepælene omkring aktivitetshuset og er i skrivende stund en del af Nøjsomheds billede udadtil.

20


Ra Kajol - gademaleri i Nøjsomhed Børnekulturcentret i Helsingør har hver sommer en rullende billedskole, der tager ud i lokalområder og tilbyder gratis kunstkurser til børnene. I år udmøntede dette sig i et samarbejde mellem Børnekulturcentret og Helsingør Teater, hvor billedskolen blev en del af gadeteaterfestivalen. Billedskolen blev ledet af den dansk/bangladeshiske billedkunstner Ra Kajol. Han er kendt for sine farverige gademalerier, hvor han får børn og unge til at male på store fællesarealer som fortove, veje, pladser mv. Stedet for maleriet blev “juletræspladsen” i Nøjsomhed - et asfalteret areal på ca. 180 m2 midt i mellem boligblokkene. Billedskolen fandt sted fra mandag den 6. til torsdag den 9. august, hvor maleriet blev indviet af Getto Girls, der var malet ind i maleriet og opførte deres dans derfra, som en del af forestillingen Nøjsomhed READYMADE. I dagene op til indvielsen var der et flow af børn fra bebyggelsen, institutioner og voksne beboere fra Nøjsomhed.

Producent: Børnekulturcentret i Helsingør. Kunstnerisk leder: Ra Kajol. Projektet var støttet af: Børnekulturkonsulenten, SSPK Helsingør Kommune samt Billeder fra vores verden.

Gadeteater som platform for optræden I både Helsingør, Helsingborg og Hillerød har der forud for festivalen været gennemført workshops, hvor unge har haft mulighed for at prøve kræfter med teater, dans, musik, maske-kreationer mv. Resultaterne fra de forskellige workshops var alle en del af H-H Gadeteaters officielle program, hvor de unge fra Hillerød optrådte i Espergærde Centret sammen med Getto Girls fra Helsingør, som desuden optrådte i både Vapnagård og i Nøjsomhed READYMADE. I Helsingborg havde Dunkers Kulturhus gennemført et maskekursus, hvor 10 unge havde lavet deres egne masker, som de viste frem i et optog i Helsingørs gader som sluttede med en lille fin forestilling i Toldkammergården. Når der er en professionel infrastruktur, er der også mulighed for at kunstnere/workshops fra boligområder kan manifestere sig i en offentlig sammenhæng. En professionel struktur er med til at skærpe interessen og styrke selvværdet i amatørlaget og giver et indblik i og en kontakt til professionelle kunstneres arbejde. Helsingør Teater ser gerne at flere forestillinger baseret på workshops indgår i programmet for H-H Gadeteater. Endvidere er det også en mulighed gettohoodnetværket kan rumme: at byer udveksler unges forestillinger baseret på workshops.

Getto Girls 9. august kl. 12 Espergærde Centret

Østhuset Hillerød 9. august kl. 12.15 Espergærde Centret

Maskekursus (Dunkers) 11. august kl. 10.30 Toldkammeret

Integration Integration har spillet en perifer rolle i arbejdet med gadeteater i boligområder, men står alligevel meget centralt som et af Gettohoods resultater. Gettohood arbejder med et modsætningspar i boligområder: dem der er indenfor sat overfor dem der er udenfor. Dem der er indenfor skal på tværs af køn, alder, social status og etnicitet tage ansvar for begivenheden og arrangementet, hvorved selvværdet og fællesskabet styrkes. Dem udenfor skal komme i boligområdet, således at deres opfattelse af de mennesker der bor dér, ikke er baseret på manglende kendskab og fordomme. Mødet mellem beboere, publikum og kunstnere omkring en aktivitet nedbryder forskelle og barrierer mellem mennesker, som kan bane vejen for en integrationsproces.

21


Seminar 5. september 2007 Den 5. september 2007 afholdt Helsingør Teater et seminar med henblik på at samle og videreformidle erfaringer fra årets H-H Gadeteaterfestival samt turnéen for de to franske grupper. Formålet med seminaret var desuden at se fremad og diskutere, hvordan vi kan udvikle netværket gettohood og hvilke potentialer og begrænsninger det indebærer. Nedenfor listes et uddrag af diskussionerne i de forskellige workshop-grupper. Hvordan kan kunst og kultur bruges i koblingen mellem by- og boligområde? • Kunst for kunstens skyld kan være farligt – det er vigtigt at folk er med til at definere kunsten • Kunsten er for alle. • Det er vigtigt at sikre det professionelle niveau, så det ikke bliver en grød, hvor alt der præsenteres pr. definition er kunst. • Inddragelse af amatører må ikke blive en social udstilling – at være fra ”ghettoen” er ikke kunst i sig selv. • Undgå for alt i verden at skabe en ”ghetto-zoo” – det er arrangørernes ansvar! • Koblingen mellem kunst og boligsocialt arbejde er kultur; oplevelser med efterfølgende refleksion.

Hvordan kan vi involvere de lokale, der hvor vi arbejder? • Tids-aspektet vigtigt, det tager tid at skabe og forankre kontakter. • For at involvere må der skabes et behov, i dette tilfælde for kulturelle oplevelser, og en lyst til at deltage. • Sørg for at skabe et ejerskab i forhold til aktiviteterne og at sikre anerkendelse af de bidrag, der kommer. Det kan generere stolthed over at have bidraget til noget større. Det er dog vigtigt at have en klar ide om til hvad og hvordan man vil inddrage folk. • Benyt allerede etablerede netværk og kontaktper- soner, som den endelige målgruppe har tillid til, og som kan videreformidle aktiviteten. Eksempler herpå kan være Ungdommens Røde Kors, der har kontakt til unge eller det teaterudvalg, som er etableret i Kokkedal. • Kør videre med succeserne og arbejd videre med de samme boligområder og evt. nye boligområde. • Vigtigt at dokumentere hvad man har lavet, så andre kan tage over og arbejdet ikke pludselig går i stå. • Bruge kompetencerne, der er der allerede. • Foreninger/institutioner kan bruge aktiviteter til at markedsføre sig selv og gøre sig attraktive for nye brugere.

Gettohood netværket – hvad vil vi med det, og hvordan kan det bruges? • Det er vigtigt at definere netværkets grænser: • geografisk • tematisk • i forhold til samarbejdspartnere • i forhold til andre netværk • Der bør være beboerrepræsentanter i netværket. • En ide er at lave en rullende kulturevent/kulturkara- vane ml. byerne/boligområderne. • Vigtigt at bevare de enkelte steders forskellighed • Tænke lokalt og globalt. • New audience development. • Netværket kører året rundt, skal plejes og vedlige- holdes mellem peaks’ne – som fx turné med de udenlandske grupper, festivaler etc.

Aurillac august 2007

I år deltog fem fra Gettohood i verdens største gadeteaterfestival i Aurillac, Frankrig. Udover at søge grupper til næste års turné, som vil blive præsenteret i løbet af efteråret, introduceredes Gettohood projektet og arbejdet med kultur i boligområder i en international sammenhæng. Det ledte bl.a. til en uformel evaluering af dette års turné mellem Jens Frimann Hansen (teaterleder, Helsingør Teater), Paco Bialek (tourmanager, Carnage Productions) og Stephan Negrin (leder, Cultures de France). Oplevelsen af turneen i Danmark og Sverige havde været rigtig positiv trods en forudgående skepsis i forhold til at spille i boligområder. Men netop det at optræde i boligområder blev fremhævet som et interessant felt, hvor forholdene i Frankrig er ganske anderledes end i Danmark, men bestemt ikke forbilledligt, hvorfor gadeteater i boligområder kan ses som en præventiv handling.

Turen til Aurillac er et startskud til et endnu større internationalt samarbejde, hvor Gettohood netværket, Danmark og Sverige kan markere sig på den internationale kulturscene.

Billed: Les Pietons ”Brut de Décharge” var en af hovedattraktionerne i det officielle program på verdens største gadeteaterfestival i Aurillac, Frankrig, 2007. Les Pietons bruger gadens elementer, dens affald og symboler i sine forestillinger og har med tidligere forestillinger også optrådt i boligområder. Ud af intet skaber Les Pietons alt.

22


Sponsorer Helsingør Teater modtog i 2007 250.000 kr. fra Kulturministeriet til H-H Gadeteater 2007. Begrundelsen for støtten var projektets nyskabende og internationale karakter. Udover kulturministeriet har Helsingør Teater modtaget støtte fra en lang række andre institutioner, organisationer og kommuner, der tilsammen har skabt muligheden for at realisere festivalen. For at sikre festivalens udvikling, spændvidde og niveau vil økonomisk støtte også være nødvendig fremover. Vi håber med denne rapport at have vist, at projektet har et indhold, en gennemslagskraft, en vision og et udviklingspotentiale, der også er værd at støtte i fremtiden.

23


Sammenfatning Helsingør Teater har siden 2004 samarbejdet med Helsingborg om gadeteater i Helsingør/ Helsingborg. Fokus har været gadeteater, men det er løbende blevet koblet til andre sektorer, såsom turisme, handel og boligområder. Der har været brugt mange resurser på begge sider af Sundet til at få byerne til at hænge sammen kulturelt. I begge byer er der en tendens til at arbejde med nationale, kulturelle sammenhænge, men kun i mindre grad at prioritere det grænseoverskridende, regionale samarbejde i bogstaveligste forstand. Alle institutioner i HH er juridisk og finansielt forankret enten i Danmark eller Sverige. Gadeteaterfestivalen er et af de meget få eksempler på et reelt samarbejde over Sundet. Hvis man i fremtiden vælger at prioritere gadeteater som et samarbejde mellem Helsingør/ Helsingborg er det vigtigt, hvis man vil have fuldt udbytte af indsatsen, at de andre sektorer følger med. Og især inden for handel og turisme. Gadeteater og kultur kan ikke stå alene. I 2006 stiftede Helsingør Teater Gettohood, et regionalt netværk mellem byerne Halmstad, Helsingborg, Helsingør, Hillerød, Roskilde og Kokkedal. Projektet arbejder med gadeteater i boligområder, fordi gadeteater har nogle særlige egenskaber i forhold til at nå publikumsgrupper, der er dårligt integreret i kulturlivet. Gettohood opstod i forlængelse af en række markante kulturbegivenheder, hvor også Helsingør og Helsingborg tog del: kulturprojektet Billeder fra vores verden i Helsingør. Images of the Middle East i Helsingør/Helsingborg i 2006 og Mångkulturåret i Sverige i 2006. Disse kulturprojekter blev anvendt som platforme for udveksling af viden over Sundet. For selvom boligområder i Sverige og Danmark har mange lighedspunkter, har projekterne vist, at den boligsociale indsats gribes meget forskelligt an og at kulturlivet kan spille en central rolle i det boligsociale arbejde. Disse erfaringer blev for første gang omsat i praksis på H-H Gadeteater 2007, hvor Helsingør Teater arbejdede med en ”open source”-metode, hvilket bl.a. betyder, at en lang række kulturinstitutioner løbende havde indsigt i planlægningen. Det var en målsætning, at Helsingborgs kulturliv skulle præsentere sig i Helsingør og vice versa (fx Helsingborg Drumcorps, Maskekursus). Samtidig skulle andre professionelle kulturinstitutioner inddrages i festivalen og bruge den som platform til at præsentere deres arbejde (Børnekulturcentret, Hamlet Sommer og Helsingør Musikskole). Festivalen skulle også være platform for lokale initiativer i boligområder, såsom præsentation af workshops (fx parabolprojekt, Getto Girls, workshops fra Hillerød) og mange af initiativerne skulle samles i forestillingen Nøjsomhed READYMADE. At det langt hen ad vejen er ”gået som planlagt” er i virkeligheden ikke særligt interessant. Der hvor festivalen for alvor har vist sin styrke, er gennem de initiativer, der er opstået utilsigtet som en følge af festivalen. Fx at Getto Girls fik tilbudt jobs efter optræden på festivalen. At beboerne i Egedalsvænge, Kokkedal tog et meget større ansvar end det forventedes af dem. At Espergærdecentret blev en platform for præsentation af workshops og at partnere mødtes på kryds og tværs som en følge af netværket.

Billeder: Helsingborg International Drumcorps opsigtsvækkende og musikalske optog gennem Helsingørs gader med efterfølgende musik og underholdning fra drill-flickorne på Aksel Torv (lørdag den 4. august 2007). Unge fra Nøjsomhed uddeler flyers sammen med Ungdommens Røde Kors. Carnage Productions indtager Helsingør Bycenter (lørdag den 4. august 2007). Dunkelfolket, præsenteret i samarbejde med Hamlet Sommer, opfører Hamlet ved Kronborg (søndag den 5. august). Nøjsomhed Readymade, deltagende kunstnere og amatører runder afslutningen af med sangen: “I Danmark er jeg født” (torsdag den 9. august)

24


Vision H-H Gadeteaterfestival forankres som en årligt tilbagevendende aktivitet i byerne Helsingør og Helsingborg, men med samarbejdsflader i hele Øresundsregionen. H-H Gadeteaterfestival skal være åben og inkluderende for hele kulturlivet i Helsingør og Helsingborg og skal prioritere projekter, hvor kulturlivet manifesteres i nabobyen. H-H Gadeteaterfestivals internationale profil er forankret i naboskabet mellem lande, mellem byer, mellem boligområder og byerne og mellem mennesker. H-H Gadeteaterfestival skal anvende boligområder som scene for internationale gade-teatergrupper og boligområdernes beboere skal inddrages i arbejdet med gadeteater. H-H Gadeteaterfestival skal samarbejde med store kultursatsninger i Helsingør og Helsingborg og formidle dem til den anden side af sundet. H-H Gadeteaterfestivals erfaringer og vidensopsamling skal evalueres eksternt.


På Mångkulturårets afslutningsseminar på Moderna Museet i Stockholm, april 2007, fremhævede den svenske kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, at svensk kulturliv var præget af konservatisme og at det ikke havde udviklet sig i takt med samfundsudviklingen. Da Helsingør Teater lancerede gettohood.dk og gadeteater i by og boligområder advarede en lang række erfarne kulturfolk, pædagoger, bibliotekarer, boligrådgivere m.fl. imod projektet. Denne rapport dokumenterer gadeteatrets, og en række andre kulturelle tiltags, virkning og effekt i by og boligområder i Øresundsregionen, som de blev præsenteret på H-H Gadeteater og Gettohood i august 2007.

www. helsingor - teater. dk

www. gettohood. dk

2007_gadeteaterfestival  

Dokumentation gadeteaterfestivalen 2007 i Helsingør/Helsingborg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you