Page 1

design & dtp DTPprof er branchens egen uddannelse, hvor du lÌrer at arbejde professionelt med de grafiske programmer: Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator. Gennem bureauopgaver vil du fü konkrete erfaringer med kunder, programmerne og de forskellige arbejdsfaser, der er nødvendige at beherske for at lave en flot tryksag.


 Jeg er bare glad og føler mit videre karriereforløb er sikret!

Marianne, juni 2007

 Kurset er målrettet, veltilrettelagt,

gennemtænkt og professionelt udført Daniel, juni 2007

Hvad er DTPprof? DTPprof er et efteruddannelsesforløb, hvor vi uddanner dygtige dtp´ere, grafikere, marketing medarbejdere og reklamekoordinatorer. På DTPprof møder du alle faser fra idéudvikling, mål­grup­pe­be­skrivelse, planlægning, lay­out, tekstskrivning, arbejdet på com­puter til det færdige tryk. Du in­tro­duceres gennem rigtige projekter til en række konkrete job funktioner, således at du efter­følgende kan søge det rette job. Undervejs vil du bl.a. blive undervist af en række eksperter fra rekla­me­bureauer og marketing af­d­e­linger.

Vi er også kreative Undervejs får du undervisning og erfaringer med layout, farver, typografi, tekstskrivning, planlæg­ning, kundeservice koordinering af salg- og marketing, idé-udvikling, papirlære, tryk og efterbehandling.

Om det faglige indhold På DTPprof supplerer vi dine kom­petencer og bygger videre på vore gode erfaringer fra tidligere kurser. Du lærer at ar­bejde professionelt og effektivt med bl.a. Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, som er de programmer, der bruges til grafisk produktion. Du har din egen PC med de nyeste programversioner under hele kursusforløbet.


Hvem kan følge kurset? DTPprof uddannelsen henvender sig bl.a. til le­dige multimediedesignere, gra­fikere, kontorassistenter, designere, datamatikere, arkitekter og markeds​økonomer.

 Jeg har været godt tilfreds med kurset og kan

kun anbefale det til multimediedesignere som får flere jobmuligheder ved at kombinere det trykte

medie med web.

Du skal have flair for teknikken, og du må meget gerne have gjort dig nogle erfaringer med grafisk arbejde – måske på et kort dtp- eller web kursus. Du skal være ledig dagpengemodtager med ret til aktivering via dit Jobcenter. Hvis du er interesseret i uddannelsen skal du først kontakte os.

Kursuslængde: 32 uger ialt 20 uger på kursus 12 uger i praktik

Kursist 2006

Kursusstart:

Bureauopgaver Vi har af mange årsager succes med kurset. Det skyldes bl.a. god undervisning og den måde, som vi arbejder på. En del af de opgaver, som du vil få stillet skal trykkes – enten for rigtige kunder, os eller Jer selv. Du vil se hele processen i en tryksag – fra den første kundekontakt, over idéfasen og layout til klargøring og aflevering af tryksagen hos trykkeriet. Det vil give dig en masse værdifulde erfaringer både mht. kunder, programmer og de forskellige arbejdsfaser. Samtidig vil du også se alle de ting, der kan gå galt i sådan en proces. Du vil også komme i berøring med de »uinteressante ting« som korrekturlæsning, flytte et billed et par mm. – den ene vej og så den anden vej, indtil vi eller kunden er tilfreds. Men det er det, der gør dig til en rigtig god rentegner/grafiker i løbet af uddannelsen. Du får den virkelige verden at mærke på godt og ondt.

Hvad er jobmulighederne efter kurset?

18. august 2008

80% af deltagerne får efter kurset et fast arbejde, fordi I bliver trænet målrettet mod at kunne varetage en jobfunktion. Kurser med kortere forløb har ikke den samme høje job effekt.

Kursusslut:

På kurset kan du første se frem til 5 måneder med fuld fart på, en masse arbejde – lærerigt og forhåbentlig spændende, hvor du vil lære alt det grundlæggende om tryksags​produktion. Gennem bureau-opgaverne får du mulighed for at specialisere dig i forhold din kommende jobfunktion – som f.eks. konsulent, marketing koordinator, designer, desktopper eller informationsmedarbejder.

3. april 2009 Juleferie: Uge 52 Rammeaftale nr.

Efter de 5 måneder skal du 12 uger i praktik en virksomhed. Her vil der være endnu mere fart på, og endnu flere krævende opgaver, men du vil være rigtig godt rustet til de arbejdsopgaver, som du får.

536-016-05-04

Vi hjælper dig undervejs med at lave ansøgningsmaterialer og kontakte virksomheder. Når din praktiktid er ovre vil der være stor sandsynlighed for, at du er tæt på dit mål – nemlig dit ønske job.

Gitte Jensen Tlf. nr: 8731 4310 mail: gm@jensens.dk

Tilmelding og kontakt:


Århus afd. Jensens Kurser A/S Fredensgade 34b 8000 Århus C Telefon 8731 4300 Telefax 8731 4308

København afd. Jensens Kurser A/S Bella Center International House 2300 København S Telefon 7012 0200

www.jensens.dk

info@jensens.dk

AUTORISERED

Training Centre

Grafisk Design: Susanne Overgaard Hansen

DTPprof folder  

Folder vedr. kurset, der starter den 18. august 2008 i Århus.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you