Page 1

Nr. 131

Maj 2013 1


TIM NYT

Udgives af foreningssamvirket i Tim. Redaktion: Vibeke Eybye, Holstebrovej 127, Tim, tlf. 97 33 30 99 Hanne Grønlund Christensen, Nr. Espvej 9, Tim, tlf. 97 33 36 17 Forside: Peder Svendsen. Indleveringsfrist for stof til Tim Nyt: Deadline vil fremgå af postkassen i Dagli’ Brugsen, Tim – Næste deadline er onsdag, den 5. juni kl. 14.00. Alle indlæg skal fremsendes i A5 format og helst elektronisk på E-mail: oveogvibeke@mail.dk - vi sender bekræftelse, når vi har modtaget E-mail. Hvis ikke det er muligt at fremsende indlægget elektronisk, hjælper vi fortsat gerne med renskrivningen. Indlæg til Tim Nyt vil automatisk komme i kalenderen, medmindre andet er oplyst. Kære læser. Anonyme indlæg bringes kun, hvis forfatterens navn er redaktionen bekendt. Bladet udkommer 6 gange om året – i januar, marts, maj, juli, september og november. Det sendes til samtlige husstande i Tim. I Tim Nyt optages stof af almen interesse for beboerne i Tim området. Foreninger, organisationer, institutioner, udvalg o.lign. opfordres ligesom privatpersoner til at fremsende stof til bladet. Udgivelsen finansieres gennem annoncer fra Tims erhvervsdrivende og andre sponsorer samt fra frivillige bidragsydere. STØT ANNONCØRERNE – DE STØTTER OS ! Frivillige bidrag kan indbetales i Landbobanken i Tim på konto nr. 7670 – 1106280. 2


Fælleskredsens plantemarked.

Lørdag, den 11. maj 2013 kl. 13.30 – 16.30. Kredsen afholder plantemarked hos Grethe og Arne Opstrup, Holstebrovej 123, Tim. Her kan der gøres en god handel og der er mulighed for at købe kaffe m/kage. Se annoncen i Torsdags Avisen. Arrangør: Stadil-Vedersø, Hee-No, Vestjysk og Tim-Torsted Havekreds.

Tim-Torsted Havekreds. Aftentur til Hee Onsdag, den 22. maj 2013 kl. 19.00. Vi besøger denne aften Anne Lise og Egon Vagner på Birkkjærvej 1 B i Hee. Denne smukke have besøgte vi sidst i 2005, men der er sket mange forandringer siden da. Her i maj blomstrer mange rhododendron og andre dejlige forårsvækster. Bl.a. de smukke, sjældne mørkerøde trillium. Det bliver en dejlig forårstur, med forhåbentligt rimeligt vejr. Tag kaffekurven med og mød op på Tim Brugs parkeringsplads kl. 18.30, så fylder vi bilerne og tager på en hyggelig tur sammen!

3


Tim-Torsted Havekreds. Havekredsen har haft generalforsamling. Medlemstallet er stabilt og regnskabet viste et pænt resultat. Der har været flot tilslutning til alle arrangementer i årets løb og der var genvalg til alle, der var på valg. Bestyrelsen består fortsat af: Dorte Nygård Pedersen. Eva Gade Pedersen. Karin Biltoft Pedersen. Tine Clausen. Henny Ramskov. Efter generalforsamlingen underholdt Jon Høgh med historier fra Tim i gamle dage. Arrangementer for 2013 kan findes på www.Timtorsted.haven.dk. Ny webmaster for hjemmesiden er Karen Christensen.

Flagning i Tim Henvendelse angående flagning rettes til Ole Therkildsen tlf. 97333189/29268990

Krocket Vi spiller hver tirsdag kl. 18.00 – 21.30 og fredag kl. 13.30 – 17.30. Henvendelse angående krocket rettes til Ole Therkildsen tlf. 97333189/29268990

4


Din lokale elektriker… El installationer:

Vedvarende energi:

 Nye huse  Intelligent styring af el installationer  Renoveringsopgaver  Alarm  Erhverv og Landbrug  Ventilation  Hvidevarer

 Jordvarme anlæg  Varmepumper  Solvarme  Solceller  Termografering

BroCon el-teknik har fokus på rådgivning og kvalitet. BroCon el-teknik opfylder de lovpligtige krav til SKS (sikkerheds- og kvalitets styring). BroCon el-teknik er forhandler af IVT varmepumper i Holstebro, Lemvig, Struer og RingkøbingSkjern kommune. BroCon el-teknik har en certificeret kølemontør ansat. BroCon el-teknik er altid klar til at give et uforpligtende og gratis tilbud. Industriarealet 42, Ulfborg Østerbyvej 13, Tim Brogade 23, Bækmarksbro

Tim Møbelopbevaring Svendsgaardvej 1-3 6980 Tim

Vi henter og bringer møbler efter aftale TLF: 97 33 34 66 BIL: 20 15 20 66 5


TIM-HALLENS CAFETERIA Tlf. 97 33 30 75

6


Gudstjenester. 5.maj

Tim

9.maj

10: Koch Konfirmation

12. maj

10: Koch Konfirmation

19. maj

9: Koch

20. maj

10.15:Koch

Stadil 9: LeC

10.15:Koch 10.15:LeC

26. maj 2. juni

14:Koch 19:Koch Børnegudst.

9. juni

10.15:Koch

10.15: SkovJohansen Gudstj.m.hørehensyn

9:Koch

16. juni 23. juni

Vedersø 10.15:LeC

14:Westergaard Valdemarsfest 9:Kaasgaard 10.15:LeC

30. juni

9:LeC

10.15:Koch

LeC: Leise Christensen

7


Kirkebil.

Hvis man har brug for at blive kørt til kirke eller til et af menighedsrådets arrangementer, kan man ringe til Anna-Grethe Pedersen, 97 33 34 31 eller Margit Kjær Kristensen, 97 33 16 33 senest kl. 12 dagen før gudstjenesten eller arrangementet. Så vil de sørge for, at man får kørelejlighed.

Gudstjenester på Tim plejehjem.

29.maj: Koch 26. juni: Koch Gudstjenesterne begynder kl. 14.30. Vi drikker kaffe sammen efter gudstjenesten.

Børnegudstjeneste.

Årets minikonfirmander slutter sæsonen af med en børnegudstjeneste for alle, store og små, den 2. juni kl. 14 i Tim kirke.

Valdemarsfest i Vedersø.

Søndag den 16. juni er der Valdemarsfest i Vedersø. Markeringen af Valdemarsdag (som egentlig er den 15. juni) er en gammel Vedersøtradition, som vi gerne vil brede ud til alle tre sogne og aldersgrupper. Vi begynder med gudstjeneste i Vedersø kirke kl. 14 ved Elof Westergaard, Silkeborg (tidl. præst i Husby-Sdr. Nissum). Efter gudstjenesten går vi over i Vedersø kulturcenter, hvor der er aktiviteter for børnene udendørs og foredrag for de voksne indendørs. Foredragsholder er også Elof Westergaard, som har kaldt sit foredrag ”Landet og havet – om stederne, hvor vi bor, og verden, vi lever i”.

Isolation. Han byggede en høj mur om sin grund og klagede over sin isolation. Charlotte Seemann

8


Gardiner • Solafskærmning • Rådgivning

Hent inspiration og ideer på www.gardinnyt-ringkoebing.dk

cykelhjørnet Bredgade 2 ·�6990 5450 Stabyvej 59 6990 Ulfborg Ulfborg · Tlf. Tlf. 4333 4333 5450

Kom ind og se de sidste nyheder i cykler, cykelhjelme, cykelTøj m.m.

R ALEIGH

Service og reparation af alle cykler 9


Dagli’Brugsen Tim tilbyder: Blomster fra Afrodite dag til dag levering Inter-flora Fest Begravelse Håndkøbsudsalg fra Ringkøbing Apotek Tips & Lotto Postbutik Bageriudsalg

Åben hverdage 7.00 - 19.00 lørdag/søndag 7.00 - 18.00

TIM - Tlf: 97 33 30 08 10


Indsamling af jern og metal På Svensgaardsvej 10 ved LP Parts kan I løbende aflevere gammelt jern, metal og dåser og på denne måde være med til at støtte Tim GIF. Ved LP Parts er der åbent hele tiden. Har du stort/tungt skrot, kommer vi gerne og henter det! Så ring til Ole: 2961 6002 eller Per: 2493 3775

Vibrator til fliselægning Vibrator til gulvlægning Vibrator til sokkel Mobilblander Blandemaskiner Stillads Afstivning m.m.

www.vmblandere.dk

Udlejning

VM-blandere A/S

Svensgaardvej 5 • DK-6980 Tim • Tlf. 97 33 30 46 • Fax. 97 33 32 13 11


Holstebrovej 138 . 6980 Tim . Tlf. 97 33 36 22 Mail: kjeldstrup@firma.tele.dk www.hanskjeldstrup.dk Tømrerfirmaet Hans Kjeldstrup er grundlagt i 2000 og udfører kvalitetshåndværk indenfor tømrer- og bygningssnedkerfagene.

Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 12

lukket 9 - 17 9 - 17 9 - 19 9 - 17 8 - 12

HUSK: Solcentret er åbent kl. 7.30 - 22.00


Støtteforeningen til Fresiahaven.

Formandens beretning 28. Februar 2013 For et år siden blev foreningen stiftet, og konstitueret således at Tanja Ramskov Pedersen blev formand, Pia Mortensen kasserer, Jesper Noe sekretær og samtidig bestyrelsesmedlem fra børnehaven og jeg selv som suppleant. Tanja ønskede at forlade bestyrelsen i december, og jeg overtog hendes hverv. Katrine byttede med Jesper som repræsentant for børnehaven. Vi besluttede at det skulle koste 100 kr. pr. år pr. hustand at være medlem af støtteforeningen. Vi har fået trykt en pjece, som er blevet delt ud forskellige steder i byen og i børnehaven, som beskrev vores formål; at samle penge ind til støtte, til særlige oplevelser til børnehaven Fresiahaven. Pjecen er at finde i børnehaven på forældreopslagstavlen og i den røde kuffert, som børnene, får når de starter i børnehaven. Via pjecen, sodavandssalg til grillfesten, tilmeldingslister og sparebøsser har vi fået samlet penge ind til vores forening. I efteråret var der en forespørgsel fra børnehaven på entreen til Fiskeriets Hus, og det blev bevilliget. Af tiltag i det nye år holder vi bagagerumsmarked en lørdag formiddag i foråret. En stand kommer til at koster 50 kr. I løbet af den nærmeste fremtid, vil der komme en blanket i børnenes garderober, med en opfordring til at støtte foreningen endnu et år. Vi modtager gerne forslag til oplevelser som kunne glæde børnene. Maria Holmstrøm Formand Referat af generalforsamling D. 28. Februar 13 Dirigent: Tanja Pedersen Formandens beretning ved Maria Forslag til aktiviteter: besøg ved vesterhavet, Momhøje, teater, besøg kirken Godkendt

13


Revideret regnskab ved Pia Indtægter: 4885 kr. Udgifter: 668 kr. På konto nu: 4217 kr. Godkendt Valg til bestyrelsen: Maria Holmstrøm er valgt ind i bestyrelsen og Henriette Holm er valgt til suppleant Valg af revisor. Vi spørger Mette Smedegård, om hun vil være revisor. Ellers har Tanja Pedersen lovet at revidere. Eventuelt: Synlighed er fokuspunkt i det næste år.

Se eller link Tim Sogns hjemmeside. Scan denne kode:

14


Stadil Sparekasse Bjerregårdvej 12, Stadil, 6980 Tim Tlf. 97 331505 www.stadil-sparekasse.dk stadil-sparekasse@mail.tele.dk Hvis du går med ønsker du gerne vil have realiseret, så spørg os – vi hjælper gerne, hvor vi kan. ”Lille sparekasse – STOR forskel”

15


ST BU O AL ,R K D O LI G L SO O

G d til nye kunder

G R AT I S B A N K S K I F T E

Velkommen i en solid bank, du kan være tryg ved!

I Ringkjøbing Landbobank er du sikker på at blive modtaget med et smil af en vores dygtige og veluddannede medarbejdere. Vi står til din rådighed, og har tid og overskud til at sætte os ordentligt ind i dine sager og din situation. Du vil mærke, at vi tager os tid til dig, og vi har hjertet med i rådgivningen - det giver dig tryghed og ro i sjælen! Ring til os - så aftaler vi et møde, hvor du kan få et godt tilbud på dine pengesager.

www.landbobanken.dk / Tlf. 9732 1166

16


Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden Svendgaardsvej 9 6980 Tim Telefon: 96747576, Fax:96747577 tim@optimera.dk

Plejehjemmets Venner Tim Plejehjem

På genbrugspladsen har vi opstillet en container, hvor man kan sætte gode, brugte ting, som er velegnet til at blive solgt på Plejehjemmets loppemarked til foråret. »Lopperne« kan også afhentes hjemme hos jer. Ring til: Frede Mathiesen Grete Nygaard Jensen

9733 3178 / 2422 5577 9733 3373

Plejehjemmets Venner

er en forening af frivillige, som står for forskellige arrangementer til gavn og glæde for Plejehjemmets beboere. Alle kan være medlem af foreningen 17


TIM-BYG

ApS

ALT I TĂ˜MRER OG SNEDKERARBEJDE

97 33 34 03

40 11 34 03

V/ Kenneth Pedersen, Svensgaardsvej 13, 6980 Tim www.tim-byg.dk, mail: post@kennethpedersen, fax: 97333633

Lemvig/Tim Jernhandel 18


10-ÅRS JUBILÆUM I K. K.! Fredag, den 5. april 2013 var alle flagene i Hovedgaden i Tim hejst. Anledningen var, at Kirkens Korshærs genbrugsbutik fejrede, at den har bestået i 10 år. Det blev en rigtig god dag, hvor mange kunder og gæster kiggede ind i butikken, hvor de handlede, nød en kop kaffe, fik en snak og hørte måske på et par taler. Hvis man blev længe nok, var der mulighed for at spise pølser med brød. Mette og Karen Marie fra Shell sørgede for, at serveringen foregik på den professionelle måde. Tak til alle, som kom og var med til at gøre dagen festlig. Vi håber at se jer igen. Mange hilsener f. medarbejderne i KIRKENS KORSHÆRS genbrugsbutik i Tim Gerda Nielsen

Hundelort. Håber at alle er glade for at bo i Tim by, den kan ellers nemt få et dårligt ry, Hundelort ligger lag på lag ja der kommer flere hver eneste dag. Hundeejere! få for fanden den pose frem, det er faktisk meget nem og ikke så slem stik hånden ind i posen og saml lortet op, træk så hånden ud og bind for posen top. Hvordan kan I med god samvittighed lade sådan noget forbistret svineri ske. ja bare at lade det ligge, fortsætter næste side …

19


imedens I den anden vej kigger. I og omkring byskoven og æ pipkvarter, Man det meget tydelig ser. Vi er rigtig mange som ikke kan det li’ at samle lortet op er jo almindelig pli’. Folk går jo hellere ikke og skider overalt, jeg synes godt nok det er for galt. Dagplejere med barnevogn og et par børn, kan ikke undgå at træde i sådan en hundehørm. Så lad da for pokker hunden skide på jeres egen grund, ja, for så skal jeg nok holde min mund. Anni Christiansen

Skovsvin Så har vi nogle personer langs Høbrovej/ Hvingelvej som tror, at smider man ting / dåse ud af bilens rude, ja så er den potte ude, Det er faktisk en meget dårlig ide, så prøv da lige her at se. ha’ en bærepose til at ligge i bilens bund, så smider du dåsen/affald deri, når du tager den fra din mund. Ja, der var en person som havde 3 ds. Maling smidt, ude ved den lille skov lige før Hvingel, ja det er noget skidt, personen må jo være doven og fej, og en skovsvin uden lige, det kan vi hvis godt sige. man ved jo godt hvor affaldet det skal afleveres, på Genbrugspladsen, ja det er sådan det fungere. Hvis vi hjælpes af med at passe på vores jord, så er det første skridt, mod noget bedre gjort. Anni Christiansen

20


21


TIM DYREKLINIK Medicinsk og kirurgisk behandling - Røntgendiagnostik Konsultation for mindre husdyr Mandag 16 - 18 eller aftal din egen tid og undgå ventetid Tlf: 70 22 44 42 • www.dcvest.dk Dyrlæge Center Vest • Hovedgaden 12 • 6980 Tim

Reparation og service af alle cykler og almindelige plæneklippere Træffes: Mandag, onsdag og fredag 9.30-11.30 og 13.30-16.30 Jørn Christensen Fabriksvej 3 Tlf. 9733 3572

- kan evt. afhentes

22


Tryksager i alle afskygninger - til udkantspriser! Vil du ha’ det sort, er det OK med os! Du kan også få det i farver! Vi kan lave det grafiske arbejde eller vi trykker direkte fra din fil. Vi trykker også på plastikkort.

Hee

K Y TR

Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk  meller@meller.dk

Annonce gitter.indd 1

tter.indd 1

08-09-2010 14:43:02

08-09-20

23


TIM VANDVÆRK Vand af høj kvalitet uden pesticider Formand: Birger pedersen

Kasserer: Karl Snogdal

Jens Nielsen Kjeld Andersen Benny Mohr jensen

TIM KRAFTVARMEVÆRK

A.m.b.A. Høbrovej 9 F • 6980 Tim • Tlf: 97 33 34 44 • Giro 3 77 82 82 Træffetid:

Bedst mellem 8.30 - 9.30 på hverdage

Driftsleder:

Smedegaard Tim • Tlf: 51 50 75 82

Bestyrelse:

Birger Graversen, formand  Tlf: 97 33 31 31 Christian Husted Pedersen, næstformand • Tlf: 97 33 37 10 Finn Jensen, sekretær  Tlf: 96 74 74 60 Peter Mortensen, kasserer  Tlf: 97 33 39 19 Henrik Linnet  Tlf: 97 33 32 56

Tilslutningspriser:

Tilslutningsafgift: 9.375 kr. Stikledning: 788 kr. pr. m for de første 10 m. derefter 625 kr. for de resterende m. Nye forbrugere afregner selv med smeden vedrørende husinstallation.

24


De sunde fritidsinteresser. Jeg blev formand for spejderne i Tim, ved sidste general forsamling og det er jeg glad for. Kender jeg så lidt til børn? Lidt, jeg haft med børn at gøre, i børnekirke (Skjern pinsekirke) og så har jeg været næstformand i en rollespils forening i Ringkøbing. Jeg ved ikke så meget om være spejder, men Marianne og Loise som er vores lederne, er rigtig dygtige til spejder arbejde, og gode til børn – og jeg vil gerne hjælpe hvor jeg kan. Vi vil også gerne sige tak til Frans for det arbejde han har gjort som formand, og ønske ham lykke til, med fremtidige udfordringer. Lad mig først indrømme, vores datter går til spejder ! , og derfor er jeg selvfølgelig lidt forudindtaget og kan nemt sige :”Det er sejt at gå til spejder !!” Men vores datter går også til gymnastik, og ved du hvad ?, :”Det er sejt at gå til gymnastik !!” Tænk over det, vores børn bruger meget tid på computerspil, Ipad, mobiler, Facebook, osv. og det er der mange gode ting i, men der er også nogen vigtige ting, som man går glip af. Man går glip af det, at møde andre mennesker i ”real life”, sund dejlig motion, det at kunne fortage sig noget med hænderne, og skabe noget sammen med andre. Det er sejt at gå til spejder i Tim !!, og andre aktive fritids interesser ;-) Peter Nielsen Hovedgaden 26 Tlf. 31443902

25


Er det dig der har vundet? I Præmiespil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

præmie (300 kr.)Nr. 73 Gudrun Danielsen præmie (150 kr.)Nr. 51 Anne-Lise Vanghøj præmie (100 kr.)Nr. 178 Anette Skaregård præmie (50 kr.) Nr. 9 Bjarke Knudsen præmie (50 kr.) Nr. 12 Julie Bjerg præmie (50 kr.) Nr. 49 Marie Thesbjerg præmie (50 kr.) Nr. 59 Katrine Sig præmie (50 kr.) Nr. 192 Ernst Trankjær

Vin Nr. 368 Henny Lynge Nr. 478 Anne Mette Jensen Nr. 320 Gunner Madsen Nr. 266 Inge Dueholm Nr. 446 Helga Pedersen Nr. 239 Susanne Svendsen

Præmierne kan afhentes i Dagli Brugsen.

26


Vestjysk Maskinudlejning 6980 Tim 40436393 www.vestjysk-maskinudlejning.dk

Smedeg책rd Tim A/S Holstebrovej 148 6980 Tim 96 74 72 00 27


Traditionen tro inviterer Borgerforeningen for Tim Sogn til Skt. Hansaften i Byskoven. Alle er velkomne. Bålet tændes kl. 20.30 – vi vil i fællesskab synge et par sange og lytte til årets båltale. Der er mulighed for at købe sodavand og øl. Byskoven er klædt i sommerdragt – kom og nyd den sammen med naboen og andre gode venner. Vel mødt - Borgerforeningen for Tim Sogn

28


Er det dig der har vundet? I Præmiespil 2. trækning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

præmie (300 kr.) præmie (150 kr.) præmie (100 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.)

Nr. 384 Nr.319 Nr. 346 Nr. 22 Nr. 167 Nr. 352 Nr. 484 Nr. 440

Leo Andersen Jan Olsen Else Marie Kristensen Katrine Smidt Stinne Nørbygård Tonny Andersen Egon Rindom Jeppe Snogdal

Vin præmier Nr. 152 Nr. 463 Nr. 387 Nr. 194 Nr. 479 Nr. 288

Bodil Knudsen. Bent Pedersen Margit Nedergård Gunnar Larsen Oscar Holt Karl Jensen

Præmierne kan afhentes i Dagli Brugsen. Med venlig hilsen Eventgruppen i Tim GIF.

29


Er det dig der har vundet? I Præmiespil 3. trækning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

præmie (300 kr.) præmie (150 kr.) præmie (100 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.)

Nr. 349 Nr. 172 Nr. 211 Nr. 123 Nr. 10 Nr. 189 Nr. 403 Nr. 451

Gunnar Hansen Marianne Lodbjerg Miltex Kong Hans Johny Larsen Eva Skarregård Niels Chr. Riis Karen Grønlund

Vin præmier Nr. 493 Nr. 323 Nr.102 Nr.177 Nr. 3 Nr. 219

Kristian Pedersen Knud Bach Leif Simonsen Elna Lundsgård Henrik Lauridsen Ulla Kirkegård

Præmierne kan afhentes i Dagli Brugsen. Med venlig hilsen Eventgruppen i Tim GIF.

30


Babysittere / barnepiger.

Caroline Pedersen Kamilla Eskildsen Natasja Grøne Karen Brandt Kathrine Bundgaard Sørensen Laura Damgaard Julie Amby Voldsgaard (51 50 93 72)

tlf. 97 33 36 27 tlf. 97 33 31 76 tlf. 60 71 95 27 tlf. 97 33 38 01 tlf. 29 62 33 53 tlf. 50 71 15 14 tlf. 97 33 33 38

Hvis du har lyst til at passe børn, så ring til Vibeke på tlf. 97 33 30 99, så du kan komme med på listen.

HUSK: Næste deadline til Tim Nyt er: Onsdag, den 5. juni kl. 14.00 Bogbussen fra Ringkøbing Bibliotek holder på P-pladsen ved Brugsen hver mandag kl. 16.10 – 16.40. Tim Lokalarkiv holder åbent hver onsdag kl.14.00-16.00. Indgang gennem skolens ”Multirum”. Borgerforeningens hjemmeside er: www.tim-sogn.dk

Web-master: Jens Clausen kan kontaktes på E-mail via hjemmesiden.

Kontaktperson - Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Har du viden om lokale nyheder eller begivenheder fra lokalområdet så hører jeg gerne fra dig. Vibeke Eybye tlf. 97 33 30 99 E-mail: oveogvibeke@mail.dk

31


Oversigt over foreninger og institutioner mv. i Tim Sogn. Borgerforeningen for Tim Sogn Tim Gymnastik- og Idrætsforening Formand: Henrik Ellersgaard Formand: Per Voldsgaard tlf. 97 33 38 35 tlf. 24 93 37 75 Tim – Torsted Havekreds Formand: Dorte Nygård Pedersen tlf. 97 33 35 51

Tim Badminton- og Tennisklub Formand: Halfdan Rune Sckerl tlf. 97 33 00 77

Tim Lokalarkiv Kontaktperson:

Tim Menighedsråd Formand: Jette Rømer tlf. 97 33 39 12

Peder Svendsen tlf. 97 33 30 02

Tim Jagtforening Formand: Palle Pedersen tlf. 20 80 47 00

D.D.S-Spejderne Tim Gruppe Formand: Peter Nielsen tlf. 31 44 39 02

Tim Skytteforening Formand: Karl Snogdal tlf. 97 33 33 82

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik Hovedgaden 3, Tim: tlf. 97 33 09 23 Formand: Gerda Nielsen tlf. 97 33 33 71

Tim Skole Inspektør: Jan Jensen tlf. 96 59 12 31

Tim og Omegns Seniorklub Formand: Erik Olesen tlf. 97 33 38 38

Skolebestyrelsen Formand: Henning Fjord Aaser tlf. 97 33 36 00

Plejehjemmets Venner Formand: Anna Grethe Pedersen tlf. 97 33 34 31

Skolefritidsordningen Leder: Jørgen Westergaard tlf. 97 33 36 04

Tim Hallen Formand: ? ?

”SFO-klubben” (10-14 årige) Afdelingsleder: Lotte Pedersen tlf. 97 33 31 16

Tim Erhvervssamvirke Formand: Karsten Conradsen tlf. 97 33 32 44

Tim Børnehave Leder: Hanne Slot Nielsen tlf. 97 33 33 81

Stationen: Kontaktperson: Kurt Jensen tlf. 97 33 30 51

Tim Foreningssamvirke Formand: Henrik Ellersgaard tlf. 97 33 38 35

Område 2 Tim Ældrepleje Områdeleder: Maibritt Friborg Enhedsleder: Lisbeth Rets Områdets tlf. 99 74 22 00

Støtteforeningen for Tim Skole Formand: Pernille Kjær tlf. 21 38 09 13

32

Borgerforeningens hjemmeside:

www.tim-sogn.dk

Tim nyt 131 web  

Tim og Tim Sogn udgave af Tim Nyt Maj 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you