Page 1

Nr. 129

Januar 2013 1


TIM NYT

Udgives af foreningssamvirket i Tim. Redaktion: Vibeke Eybye, Holstebrovej 127, Tim, tlf. 97 33 30 99 Hanne Grønlund Christensen, Nr. Espvej 9, Tim, tlf. 97 33 36 17 Forside: Peder Svendsen. Indleveringsfrist for stof til Tim Nyt: Deadline vil fremgå af postkassen i Dagli’ Brugsen, Tim – Næste deadline er onsdag, den 6. februar kl. 14.00. Alle indlæg skal fremsendes i A5 format og helst elektronisk på E-mail: oveogvibeke@mail.dk - vi sender bekræftelse, når vi har modtaget E-mail. Hvis ikke det er muligt at fremsende indlægget elektronisk, hjælper vi fortsat gerne med renskrivningen. Indlæg til Tim Nyt vil automatisk komme i kalenderen, medmindre andet er oplyst. Kære læser. Anonyme indlæg bringes kun, hvis forfatterens navn er redaktionen bekendt. Bladet udkommer 6 gange om året – i januar, marts, maj, juli, september og november. Det sendes til samtlige husstande i Tim. I Tim Nyt optages stof af almen interesse for beboerne i Tim området. Foreninger, organisationer, institutioner, udvalg o.lign. opfordres ligesom privatpersoner til at fremsende stof til bladet. Udgivelsen finansieres gennem annoncer fra Tims erhvervsdrivende og andre sponsorer samt fra frivillige bidragsydere. STØT ANNONCØRERNE – DE STØTTER OS ! Frivillige bidrag kan indbetales i Landbobanken i Tim på konto nr. 7670 – 1106280. 2


En Nytårshilsen til alle. Når du læser dette er 2012 gået på hæld – vi er endda måske allerede nået ind i 2013. Hvad kan vi så se tilbage på med glæde og hvad kan vi med forventning se frem til i løbet af 2013 ? Som altid kan nævnes idrætsforeningens forårsfest, der samler masser af timboere på tværs af aldersgrupperne og tillige kalder mange fraflyttede unge tilbage for en stund – der er nogen og noget at komme hjem til. L2013 – DGI & DDS landsstævne i Esbjerg juli 2013 har allerede sat sig sine spor i Tim – vi havde ”minilandstævne” på Tim Stadion d. 9. september og godt hjulpet på vej af vejret og mange fine aktiviteter troppede ca. 200 personer op. Alt dette med det formål at gøre mange timboere interesserede i at deltage i selve landsstævnet. Og lidt med den bagtanke at vise omverdenen, at Tim er et godt sted at bosætte sig. Der skal herfra lyde en tak til alle, der på den ene eller anden måde har gjort en indsats for vores sogn i det forgangne år - og sluttelig en velkomst til alle, der er flyttet til sognet i løbet af 2012. Husk som ny at blande dig i sognets liv – og som ”gammel”, at lade de nye gøre det. På Borgerforeningens vegne ønskes I alle et godt nytår. Henrik Ellersgaard, formand Husk www.tim-sogn.dk

3


Generalforsamling i Borgerforeningen for Tim Sogn Torsdag, den 31. januar 2013 Kl. 19.00 i Tim Hallen I år vil vi gerne invitere generalforsamlingens deltagere til spisning kl. 18.00 – menuen er Skipperlabskovs incl. 1 øl/vand (egenbetaling kr. 50, - ) I forbindelse med generalforsamlingen vil vi uddele ”Byforskønnelsesprisen 2013” – til dette skal vi bruge din hjælp. Har du forslag til Tims flotteste bolig - på land eller i by - hører vi gerne fra dig senest 15. januar 2013 – kontakt Ole Therkildsen enten på 2926 8990 eller mail o.therkildsen@hotmail.com Generalforsamlingen afvikles efter foreningens vedtægter - forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 5 dage forud for generalforsamlingen. Som afslutning på generalforsamlingen vil vi gerne have drøftelse med deltagerne om fremtiden i Tim – og hvordan vi alle kan være med til at påvirke den. Som oplægsholder kommer kommunens landdistriktskonsulent Per Gorm Nielsen. På Borgerforeningens vegne Henrik Ellersgaard, formand.

4


Din lokale elektriker… El installationer:

Vedvarende energi:

 Nye huse  Intelligent styring af el installationer  Renoveringsopgaver  Alarm  Erhverv og Landbrug  Ventilation  Hvidevarer

 Jordvarme anlæg  Varmepumper  Solvarme  Solceller  Termografering

BroCon el-teknik har fokus på rådgivning og kvalitet. BroCon el-teknik opfylder de lovpligtige krav til SKS (sikkerheds- og kvalitets styring). BroCon el-teknik er forhandler af IVT varmepumper i Holstebro, Lemvig, Struer og RingkøbingSkjern kommune. BroCon el-teknik har en certificeret kølemontør ansat. BroCon el-teknik er altid klar til at give et uforpligtende og gratis tilbud. Østerbyvej 13, 6980 Tim Brogade 23, 7660 Bækmarksbro

Tim Møbelopbevaring Svendsgaardvej 1-3 6980 Tim

Vi henter og bringer møbler efter aftale TLF: 97 33 34 66 BIL: 20 15 20 66 5


TIM-HALLENS CAFETERIA Tlf. 97 33 30 75

6


Gardiner • Solafskærmning • Rådgivning

Hent inspiration og ideer på www.gardinnyt-ringkoebing.dk

cykelhjørnet Bredgade 2 ·�6990 5450 Stabyvej 59 6990 Ulfborg Ulfborg · Tlf. Tlf. 4333 4333 5450

Kom ind og se de sidste nyheder i cykler, cykelhjelme, cykelTøj m.m.

R ALEIGH

Service og reparation af alle cykler 7


Dagli’Brugsen Tim tilbyder: Blomster fra Afrodite dag til dag levering Inter-flora Fest Begravelse Håndkøbsudsalg fra Ringkøbing Apotek Tips & Lotto Postbutik Bageriudsalg

Åben hverdage 7.00 - 19.00 lørdag/søndag 7.00 - 18.00

TIM - Tlf: 97 33 30 08 8


Gudstjenester. 1. januar Nytårsdag: kl. 16: Koch 13. januar 1. søndag efter Helligtrekonger: kl. 9: Kaasgaard 20. januar Sidste søndag efter Helligtrekonger: kl. 10.15: Koch Gudstjenesten vil blive TSK-tolket (=tegnstøttet kommunikation) af TSK-tolk Mette Gautier 27. januar Søndag septuagesima: kl. 9: Koch 10. februar Fastelavn: kl. 9: Koch 17. februar 1. søndag i fasten: kl. 10.15: Koch 24. februar 2. søndag i fasten: kl. 10.15: Koch

Kirkebil.

Hvis man har brug for at blive kørt til kirke eller til et af menighedsrådets arrangementer, kan man ringe til Anna-Grethe Pedersen, 97 33 34 31 eller Margit Kjær Kristensen, 97 33 16 33 senest kl. 12 dagen før gudstjenesten eller arrangementet. Så vil de sørge for, at man får kørelejlighed.

Gudstjenester på Tim plejehjem.

23. januar kl. 14.30 27. februar kl. 14.30 Vi drikker kaffe sammen efter gudstjenesten.

9


SØREN KIERKEGAARD HAR FØDSELSDAG Kirkehøjskole om fødselaren lørdag den 23. februar i Ulfborg. Den 5. maj 2013 er det 200 år siden, Danmarks verdensberømte filosof Søren Aabye Kierkegaard blev født. Den runde dag fejres i hele landet med forskellige arrangement året igennem. Nord-og vestsognenes kirkehøjskole bidrager til festlighederne med et arrangement i Ulfborg lørdag den 23. februar fra kl. 9 til 15. Dagens foredragsholder er Søren Bruun, Vanløse. Søren Bruun har været ansat på Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Han har især beskæftiget sig med Kierkegaards opbyggelige taler og skrev i 2003 ph.d.afhandling om Søren Kierkegaard og viljens problem. I dag er Bruun sognepræst ved Slagslunde, Ganløse, Veksø og Stenløse kirker. Program: 09.00 09.45 10.15 11.45 12.45 14.15 15.00

Morgengudstjeneste i Ulfkær kirke Prædikant: Søren Bruun Morgenkaffe i Ulfborg Sognehus Søren Kierkegaard og humor med stadigt henblik på det opbyggelige forfatterskab. Frokost Tekstlæsning og gruppearbejde. Nøgle til Kierkegaards forfatterskab: Mennesket som modsætning. At læse højt og videre – selv. Opsamling, spørgsmål og afrunding. Kaffe og tak for i dag

Nord- og vestsognenes kirkehøjskole er et samarbejde mellem VembGørding-Bur, Husby-Sønder Nissum-Thorsminde, Ulfborg-Ulfkær, StabyMadum og Tim-Stadil-Vedersø sogne.

10


Indsamling af jern og metal På Svensgaardsvej 10 ved LP Parts kan I løbende aflevere gammelt jern, metal og dåser og på denne måde være med til at støtte Tim GIF. Ved LP Parts er der åbent hele tiden. Har du stort/tungt skrot, kommer vi gerne og henter det! Så ring til Ole: 2961 6002 eller Per: 2493 3775

Vibrator til fliselægning Vibrator til gulvlægning Vibrator til sokkel Mobilblander Blandemaskiner Stillads Afstivning m.m.

www.vmblandere.dk

Udlejning

VM-blandere A/S

Svensgaardvej 5 • DK-6980 Tim • Tlf. 97 33 30 46 • Fax. 97 33 32 13 11


Holstebrovej 138 . 6980 Tim . Tlf. 97 33 36 22 Mail: kjeldstrup@firma.tele.dk www.hanskjeldstrup.dk Tømrerfirmaet Hans Kjeldstrup er grundlagt i 2000 og udfører kvalitetshåndværk indenfor tømrer- og bygningssnedkerfagene.

Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 12

lukket 9 - 17 9 - 17 9 - 19 9 - 17 8 - 12

HUSK: Solcentret er åbent kl. 7.30 - 22.00


Stadil Sparekasse Bjerregårdvej 12, Stadil, 6980 Tim Tlf. 97 331505 www.stadil-sparekasse.dk stadil-sparekasse@mail.tele.dk Hvis du går med ønsker du gerne vil have realiseret, så spørg os – vi hjælper gerne, hvor vi kan. ”Lille sparekasse – STOR forskel”

13


ST BU O AL ,R K D O LI G L SO O

G d til nye kunder

G R AT I S B A N K S K I F T E

Velkommen i en solid bank, du kan være tryg ved!

I Ringkjøbing Landbobank er du sikker på at blive modtaget med et smil af en vores dygtige og veluddannede medarbejdere. Vi står til din rådighed, og har tid og overskud til at sætte os ordentligt ind i dine sager og din situation. Du vil mærke, at vi tager os tid til dig, og vi har hjertet med i rådgivningen - det giver dig tryghed og ro i sjælen! Ring til os - så aftaler vi et møde, hvor du kan få et godt tilbud på dine pengesager.

www.landbobanken.dk / Tlf. 9732 1166

14


Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden Svendgaardsvej 9 6980 Tim Telefon: 96747576, Fax:96747577 tim@optimera.dk

Plejehjemmets Venner Tim Plejehjem

På genbrugspladsen har vi opstillet en container, hvor man kan sætte gode, brugte ting, som er velegnet til at blive solgt på Plejehjemmets loppemarked til foråret. »Lopperne« kan også afhentes hjemme hos jer. Ring til: Frede Mathiesen Grete Nygaard Jensen

9733 3178 / 2422 5577 9733 3373

Plejehjemmets Venner

er en forening af frivillige, som står for forskellige arrangementer til gavn og glæde for Plejehjemmets beboere. Alle kan være medlem af foreningen 15


Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Daginstitutionen Fresiahaven

Sted: Børnehaven på Fresiavej 4 Dato: 28.02.13 Kl. 19.00 Dagsorden. 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Beretning ved formanden Godkendelse af det reviderede regnskab Valg af bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant a. Tanja modtager ikke genvalg b. Maria Holmstrøm stiller op til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. indkomne forslag 7. eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Støtteforeningen for Daginstitutionen Fresiahaven 16


TIM-BYG

ApS

ALT I TĂ˜MRER OG SNEDKERARBEJDE

97 33 34 03

40 11 34 03

V/ Kenneth Pedersen, Svensgaardsvej 13, 6980 Tim www.tim-byg.dk, mail: post@kennethpedersen, fax: 97333633

Lemvig/Tim Jernhandel 17


18


Nyt fra Tim Kraftvarmeværk

4.12.2012

I 2011 blev der besluttet et tiltag for at modstå den stigende pris på naturgas. Dette for at fastholde den varmepris, som vi p.t. har. Valget faldt hurtigt på solfangere, som Ringkøbing Fjernvarme allerede havde god erfaring med. Valget faldt også hurtigt på Tjæreborg Industri (TI) som leverandør. De har leveret ”Værket” i sin tid, og vi må konstatere, at det stadig kører stort set problemfrit efter 20 års drift. I uge 18, 2012 blev projektet sat i gang ved en betinget kontrakt, som forudsatte, at diverse ansøgninger og godkendelser faldt på plads, samt at en Museumsundersøgelse ville foregå planmæssigt. Alt gik uden de store problemer, og selve projektet påbegyndte i uge 38. Herefter er alt stort set gået efter den tidsplan, som TI havde fastlagt - dog begynder vejret at drille lidt. Opstilling og tilslutning af solfangere forventedes færdig i uge 49. Dette har dog ikke kunnet lade sig gøre. Først p.g.a. den megen regn, vi har fået, som umuliggjorde arbejdet med udjævning af marken, og siden har vi fået sne…… De øvrige dele begynder at tage form. Forbindelsen fra Værket til solfangerne er gravet ned. Den nye akkumuleringstank er næsten færdig, og indenfor i Værket er diverse forberedelser også godt i gang. Anlægget skulle have været klar til overtagelse i uge 7, 2013. Det forventer vi udsat p.g.a. vejret. Et projekt af denne størrelse kan ikke gennemføres uden forstyrrelser til ulempe for nogle af vore forbrugere.

19


Varmeforsyningen har som bekendt allerede været nede i 2 dage, og der vil mindst komme endnu en dag i forbindelse med omkobling til den nye akkumuleringstank. Vi håber på forståelse for dette og beklager de gener, det evt. har måttet medføre. Hold øje med dagspressen, hvor vi vil invitere til åbent hus på Værket, så alle kan se, hvad og hvordan det endelige resultat er blevet. På vegne af bestyrelsen Peter Mortensen

Piet Hein: Venner, du kan regne med –

Volder verden dig fortræd gækker livets spil dig – trøst dig, du har mangt et sted venner du kan regne med, når de trænger til dig.

Hvis du ængster.

Hvis du ængster tiden bort, gør du livet tomt og kort. Hvis du glæder dig ved mangt, gør du nuet rigt og langt.

20


TIM DYREKLINIK Medicinsk og kirurgisk behandling - Røntgendiagnostik Konsultation for mindre husdyr Mandag 16 - 18 eller aftal din egen tid og undgå ventetid Tlf: 70 22 44 42 • www.dcvest.dk Dyrlæge Center Vest • Hovedgaden 12 • 6980 Tim

Reparation og service af alle cykler og almindelige plæneklippere Træffes: Mandag, onsdag og fredag 9.30-11.30 og 13.30-16.30 Jørn Christensen Fabriksvej 3 Tlf. 9733 3572

- kan evt. afhentes

21


Tryksager i alle afskygninger - til udkantspriser!* Vil du ha’ det sort, er det OK med os! Du kan også få det i farver! Vi kan lave det grafiske arbejde eller vi trykker direkte fra din fil. Vi trykker også på plastikkort. Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk 08-09-2010 meller@meller.dk 14:43:02

Annonce gitter.indd 1

*Indtil VESTJYLLAND bliver en fri og uafhængig stat, vil vores produkter være pålagt lovpligtige danske skatter og afgifter.

tter.indd 1

22

08-09-20


TIM VANDVÆRK Vand af høj kvalitet uden pesticider Formand: Birger pedersen

Kasserer: Karl Snogdal

Jens Nielsen Kjeld Andersen Benny Mohr jensen

TIM KRAFTVARMEVÆRK

A.m.b.A. Høbrovej 9 F • 6980 Tim • Tlf: 97 33 34 44 • Giro 3 77 82 82 Træffetid:

Bedst mellem 8.30 - 9.30 på hverdage

Driftsleder:

Smedegaard Tim • Tlf: 51 50 75 82

Bestyrelse:

Birger Graversen, formand  Tlf: 97 33 31 31 Christian Husted Pedersen, næstformand • Tlf: 97 33 37 10 Finn Jensen, sekretær  Tlf: 96 74 74 60 Peter Mortensen, kasserer  Tlf: 97 33 39 19 Henrik Linnet  Tlf: 97 33 32 56

Tilslutningspriser:

Tilslutningsafgift: 9.375 kr. Stikledning: 788 kr. pr. m for de første 10 m. derefter 625 kr. for de resterende m. Nye forbrugere afregner selv med smeden vedrørende husinstallation.

23


Vestjysk Maskinudlejning 6980 Tim 40436393 www.vestjysk-maskinudlejning.dk

Smedeg책rd Tim A/S Holstebrovej 148 6980 Tim 96 74 72 00 24


Er det dig der har vundet? I Præmiespil 10. trækning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

præmie (300 kr.) præmie (150 kr.) præmie (100 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.)

Nr. 410 Nr. 449 Nr. 247 Nr. 417 Nr. 37 Nr. 281 Nr. 14 Nr. 69

Tina Aarup Hardy Hansen Margrethe Kock Tina Holm Pedersen Donata Scvickiene Jens Jensen Knud Nielsen Marianne Rasmussen

Vin præmier Nr. 263 Nr. 52 Nr.13 Nr.76 Nr. 255 Nr. 74

Nanna Snogdal Laurine Harpøt Birger Graversen Peter Mortensen Mette Deleuran Benny Bjerg

Præmierne kan afhentes i Dagli Brugsen. Med venlig hilsen Eventgruppen i Tim GIF.

25


Er det dig der har vundet? I Præmiespil Ekstra trækning på 1000 kr. som blev vundet af Nr. 64.

Tillykke til Gurli Pedersen 11. trækning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

præmie (300 kr.) præmie (150 kr.) præmie (100 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.) præmie (50 kr.)

Nr. 82 Nr.200 Nr. 299 Nr. 60 Nr. 190 Nr. 262 Nr. 87 Nr. 162

Sabrina Jensen Lone Rejkjær Søllmann Ellen Østergård Tim Gif Elna Lundsgård Finn Jensen Bent Sørensen Ejnar Pedersen

Vin præmier Nr. 242 Nr. 475 Nr.116 Nr.37 Nr. 315 Nr. 16

Sannah Schou Elsebeth Mogensen Tim GIF Donata Shoickiene John Olesen Lene Thomsen

Præmierne kan afhentes i Dagli Brugsen.

26

Med venlig hilsen Eventgruppen i Tim GIF.


Babysittere / barnepiger. Caroline Pedersen Kamilla Eskildsen Michelle Kaspersen Kim Kaspersen Natasja Grøne Karen Brandt Kathrine Bundgaard Sørensen Laura Damgaard

tlf. 97 33 36 27 tlf. 97 33 31 76 tlf. 61 75 23 53 tlf. 61 75 23 53 tlf. 60 71 95 27 tlf. 97 33 38 01 tlf. 29 62 33 53 tlf. 50 71 15 14

Hvis du har lyst til at passe børn, så ring til Vibeke på tlf. 97 33 30 99, så du kan komme med på listen.

HUSK: Næste deadline til Tim Nyt er: Onsdag, den 6. februar kl. 14.00 Bogbussen fra Ringkøbing Bibliotek holder på P-pladsen ved Brugsen hver mandag kl. 16.10 – 16.40. Tim Lokalarkiv holder åbent hver onsdag kl.14.00-16.00. Indgang gennem skolens ”Multirum”. Borgerforeningens hjemmeside er: www.tim-sogn.dk Web-master: Jens Clausen kan kontaktes på E-mail via hjemmesiden.

Kontaktperson - Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Har du viden om lokale nyheder eller begivenheder fra lokalområdet så hører jeg gerne fra dig. Vibeke Eybye tlf. 97 33 30 99 E-mail: oveogvibeke@mail.dk

27


Oversigt over foreninger og institutioner mv. i Tim Sogn. Borgerforeningen for Tim Sogn Tim Gymnastik- og Idrætsforening Formand: Henrik Ellersgaard Formand: Per Voldsgaard tlf. 97 33 38 35 tlf. 24 93 37 75 Tim – Torsted Havekreds Formand: Dorte Nygård Pedersen tlf. 97 33 35 51

Tim Badminton- og Tennisklub Formand: Halfdan Rune Sckerl tlf. 97 33 00 77

Tim Lokalarkiv Kontaktperson:

Tim Menighedsråd Formand: Jette Rømer tlf. 97 33 39 12

Peder Svendsen tlf. 97 33 30 02

Tim Jagtforening Formand: Palle Pedersen tlf. 97 33 36 05

D.D.S-Spejderne Tim Gruppe Formand: Frans Krone Jørgensen tlf. 97 33 38 33

Tim Skytteforening Formand: Karl Snogdal tlf. 97 33 33 82

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik Hovedgaden 3, Tim: tlf. 97 33 09 23 Formand: Gerda Nielsen tlf. 97 33 33 71

Tim Skole Inspektør: Jan Jensen tlf. 96 59 12 31

Tim og Omegns Seniorklub Formand: Erik Olesen tlf. 97 33 38 38

Skolebestyrelsen Formand: Henning Fjord Aaser tlf. 97 33 36 00

Plejehjemmets Venner Formand: Anna Grethe Pedersen tlf. 97 33 34 31

Skolefritidsordningen Leder: Jørgen Westergaard tlf. 97 33 36 04

Tim Hallen Formand: Bjarne Brixen tlf. 97 33 06 06

”SFO-klubben” (10-14 årige) Afdelingsleder: Lotte Pedersen tlf. 97 33 31 16

Tim Erhvervssamvirke Formand: Karsten Conradsen tlf. 97 33 32 44

Tim Børnehave Leder: Hanne Slot Nielsen tlf. 97 33 33 81

Stationen: Kontaktperson: Kurt Jensen tlf. 97 33 30 51

Tim Foreningssamvirke Formand: Henrik Ellersgaard tlf. 97 33 38 35

Område 2 Tim Ældrepleje Områdeleder: Maibritt Friborg Enhedsleder: Lisbeth Rets Områdets tlf. 99 74 22 00

Støtteforeningen for Tim Skole Formand: Pernille Kjær tlf. 21 38 09 13

28

Borgerforeningens hjemmeside:

www.tim-sogn.dk

Tim Nyt jan 2013  

Tim Nyt jan 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you