Page 1

z

Arrangementer i Oktober 2010 2-3/10 9/10 15/10 29/10 30-31/10 7/11

NLR NLR D6 D6 VNKR NLR

Besøg af Horze / Malmø Sporleg Stævne evaluerings møde Kursus. Klar – parat – start D & C spring stævne Hubertus jagt

Deadline 18. december til jens.harvest@gmail.com

Årg. 33. Oktober 2010. Nr. 9

Vindere af Klubmesterskab dressur / pony i MBR 2010 – Jasmin Larsen ( Forside billeder modtages MEGET gerne )


Distrikts Nyt Bornholms Idrætsråd har afgivet høringssvar vedrørende budget 2011: Bornholms Idrætsråd har modtaget fagudvalgenes budgetbidrag i høring.Idrætsrådet finder det grotesk at foreslå lukning af idrætshaller på Bornholm. At lukke en idrætshal eller svømmehal, vil altså få voldsomme konsekvenser og betyde frafald af aktive og ødelæggelse af foreningsliv. Det vil være helt forkert, at træffe så drastiske beslutninger for bagefter at iværksætte en analyse af idrætsfaciliteterne og deres udviklingspotentiale. Der er gennem mere end 25 år lagt masser af frivilligt arbejde etablering, driften og i de daglige aktiviteter i hallerne. Intet tyder på, at aktivitetsniveauet eller behovet er faldende. Tværtimod kan hallerne blive stedet for nye aktiviteter og initiativer. Kommunens politik er bl.a. at stille rammer til rådighed og aktiviteterne i hallerne foregår i høj grad af frivillig arbejdskraft. Flere af hallerne er selvejende. Der er brugerbetaling og der gøres i forvejen et stort arbejde for at tilvejebringe midler til driften. Hverken fald i børnetal eller påståede ændringer i befolkningens idrætsvaner kan begrunde nedskæringer og centralisering. Tværtimod er der behov for at få endnu flere motionstilbud til borgere i alle aldre, hvilket jo netop er Kommunalbestyrelsens ønske. Idrætsområdet er stillet væsentlig større besparelser i udsigt end den forholdsmæssige andel af kommunens budget. Idrætten har siden kommunesammenlægningen ydet sit store bidrag, når budgetterne skulle på plads og der er sparet forholdsvis mere på idrætten de seneste år. Det vil derfor kun være rimeligt, at friholde dette område for yderligere besparelser. Bornholms Idrætsråd opfordrer Kommunalbestyrelsen til i stedet at understøtte udviklingen af idrætslivet, som allerede yder et væsentlige bidrag til forebyggelsesarbejdet. Foreningslivet på øen er også en vigtig medspiller i den såkaldte oplevelsesøkonomi i form af en masse arrangementer til glæde for både bornholmere og turister.

Torben Kjøller


Distrikts Nyt Der afholdes Klar-Parat-Start kursus fredag den 29.oktober kl.1830 i Midtbornholms Rideklub Center Pris 150,- kr. som betales ved start. Tilmelding til: Lis poulsen, 5672072 el. lis.poulsen@hotmail.com Sidste tilmelding 20. oktober Der er plads til 28 personer, så skynd Jer at melde til.

Stævne Evaluerings møde Mandag den 15. november kl. 19.00 i NLR Alle ryttere, forældre, dommere samt officials Er selvfølgelig indbudt til dette møde, hvor ris & ros i forhold til den forgangne sæson – vil blive diskuteret. Derudover er det årets møde, til at fremkomme med nye ideer - samt forslag til aktiviteter ☺


Distrikts Nyt CDI dressur i Bernstorffparken Søndag den 23. august fik jeg den fantastiske oplevelse at være hjælper ved CDI dressur stævne som afholdtes i Bernstorffparken. Der var både internationale og nationale klasser. Jeg kunne vælge at være skriver eller taster for dommer. Tilbuddet gav mig mulighed for at få nogle underskrifter på mit bisidderkort (underskrifter som er et krav for at komme videre som dressurdommer), og som det nok vigtigste gav det mig mulighed for at lære noget mere. Jeg valgte jobbet som taster, da mine engelsk og tyskkundskaber kun er på et ”turist niveau”. Godt nok havde vi forinden fået tilsendt en 4 siders parlør med øvelser og kommentarer oversat fra engelsk til dansk. Men mente at det ville være en for stor mundfuld – ville jo nødig dumme mig over for de ”høje” dommere. Jeg ankom til parken ca. 1 time før klassens start. Her fik jeg udleveret armbånd til indgang og skulle derefter til fælles info i sekretariatet. Jeg skulle være taster for Susanne Baarup Christensen (som er O dommer) i en Intermediare I Kür. På dette niveau er der 5 dommere, og jeg var så heldig at skulle sidde ved C. Her har man efter min mening det bedste overblik. Alle var på plads og første rytter red rundt om banen, ventede kun på start signal. Susanne mente lige at hun en sidste gang ville tjekke at alle dommere var på deres pladser. Til hendes store rædsel manglede dommeren ved B (H.C Matthiesen). Heldigvis havde hun hans mobil nr. så ringede straks til ham. Det viste sig at han var i Netto…..men ingen panik, et halvt minut senere kom en


Distrikts Nyt anden dommer til og klassen kunne begynde. Lidt beroligende at sådanne misforståelser også kan ske på dette niveau. Klassen blev afviklet uden flere forstyrrelser lige med undtagelse af de regnbyger som generede ca. hver anden ekvipage. Det så dog ikke ud til at påvirke dem synderligt. Klassen blev vundet suverænt af Andreas Helgstrand på Famaso. Til tonerne fra ”Dirty Dancing” red han sit imponerende Kür program og dommerne var enige – Andreas var den bedste. Han opnåede 73,85 %. Herefter blev jeg og overværede stævnets sidste klasse som var en Grand Prix Kür. Desværre var klassen præget af blandet vejr, idet det regnede kraftigt i den sidste halvdel af klassen. Trods vejret, formåede det netop udtaget Kentucky hold, alle at ride over 70 %. Det blev Sune Hansen på Blue Hors Romanov der løb af med sejren, idet han red hans flotte kürprogram til 74,40 %. På andenpladsen kom Anne Van Olst på Exquis Clearwater med 73,55 %. Lige i hælene og kun 0,05 % efter kom Anne Troensegaard og Seduc. Jeg sluttede dagen af med at tage til Kbh. med Grete Rømer (som også havde hjulpet til) hvor vi hyggede med en gang pizza inden vi skulle tilbage til øen, en oplevelse rigere. Hilsner fra Karina Weise


BORNHOLMS KØRESELSKAB Formand: Axel Hansen Sosevejen 2 3720 Åkirkeby Tlf. 56972646 Blad: Katja Lund Hovedgade 52 , 3730 Nexø tlf: 56489346

Der blev af holdt kørestævne på Nørregård d.12 september, hvor der var 6 startende. Det var et godt stævne. Vejret var med os og stævne udvalget havde gjort et stort stykke arbejde, der skal også lyde en tak til dommeren i dressur og vores trofaste hjælper . Jeg personlig glæder mig til det næste stævne. I dressur vandt Stine med 87 p. En delt anden plads til Katja og Anne – Marie med 86 p. tredje pladsen gik til Axel med 83 p. og Arne fik en fjerde med 81p. og lotte en femte med 78 p. Forhindrings banen vandt Stine med bedst tid og så Lotte ,Arne, Axel, Katja og Anne marie opgav. I maratonen Var Stine hurtigst igen, derefter lotte, Arne, Anne Marie og Axel til sidst. Tiderne ligger ind på hjemmesiden. Heste folk på kryds og tværs Jeg vil gerne sige tak for en herlig og spændende dag oppe på Bakers Ranch. Vi startede kl.9.00 med at køre maraton. Det gik over stok og sten, man skulle virkelig være vågen for at blive i vognen og samtidig følge den rette rute, herligt. Efter maraton, startede terræn springningen. Dette måtte jeg også lige prøve, dog ikke med min lille molly, jeg fik lov til at låne en dejlig hest og så af sted. Hold da helt op hvor det krævede kræfter ,men sjovt var det. Det kunne godt tænkes, at det var noget jeg vil prøve igen en anden dag. Efter en tiltrængt pause hvor vi så på noget trail og fik smagt de bedste sandwichs, var det tid til ring ridning/kørsel, smadder sjovt var det, hesten i galop, tømmen i den ene hånd og lansen i den anden. Jo det gik fint, ridebanen står endnu uden skrammer. Da vi var færdige, kørte vi hjem med hest og vogn og gjorde os klar til festen om aftenen, som blev afholdt i ridehallen. En dejlig stemning og et lækkert veltilberedt svin… Da vi havde spist var det rig mulighed for at afprøve sine færdigheder på rodeo tyren, det måtte jeg selvfølgelig afprøve, flere gange, av men skide skægt. Mvh.Stine og Molly

Se foreningens hjemmeside: www.bornholmskoereselskab.dk


BORNHOLMS KØRESELSKAB Formand: Axel Hansen Sosevejen 2 3720 Åkirkeby Tlf. 56972646 Blad: Katja Lund Hovedgade 52, 3730 Nexø Tlf: 56489346

Vi er startede på indedørs kørselen i Vestermarie kom og vær med. Hver mandag fra kl. 19.00 Pløje stævnet 18 sep. blev aflyst pga. for få tilmeldtså husk at melde til !! Det næste på aktivitets kalenderen er løvfalds turen d.10 okt. Husk general forsamling d. 24 nov. Indkommende forslag 3 dage før. Tid og sted kommer i næste blad og på hjemme siden.

Se foreningens hjemmeside: www.bornholmskoereselskab.dk


Midtbornholms Rideklub Vasegårdsvej 2 A 3720 Åkirkeby

www.midtbornholmsrideklub.dk

Stævner Det har været en travl sommer for stævneudvalget i MBR. 3 stævner tæt på hinanden og behov for en masse hjælpere, og dem har vi heldigvis mange af. Resultaterne har I sikkert allerede læst på hjemmesiden. Vi afholdt også Bornholmsmesterskabet i springning i dejligt vejr. Vi havde banebygger og teknisk delegeret fra Sjælland og de var yderst tilfredse med stævnet. Vi fik således en meget fin stævnerapport med ros til cafeteria, banepersonale - ja, alle fik ros. Alle faciliteter var ok, vi manglede et enkelt parkeringsskilt men det var også det eneste negative. For første gang i mange år vandt MBR både springning v. Line Mogensen og dressur v. Meise Olesen. Jeg kan ikke huske hvornår det sidst skete men stor tillykke til

mestrene og alle andre som fik placeringer. Sponsor var Tryg, også her var der tilfredshed med programmet , billederne, og den både vi gjorde reklame for Tryg på. Månedens Rose tilfalder cafeteriet - masser af godt humør og mange smil blev bemærket af mange.

Der har været lidt kritik af at vor bane var lukket en uge før mesterskaberne i springning. Det har vi valgt for at skåne banerne mest muligt til stævnet. Der har ikke været solgt gæstekontingent til denne uge. Og naturligvis har vore egne ryttere kunne ride indtil fredag det er deres hjemmebane og

Formand Lis Poulsen Tlf. 56 97 20 72. Ridehallens tlf. 56 97 47 99


Midtbornholms Rideklub Vasegårdsvej 2 A 3720 Åkirkeby

www.midtbornholmsrideklub.dk

Spring, heste: Michelle H. Krogsgaard – Sandro Son

klub. Klar-Parat-Start kursus afholdes i MBR fredag d. 29.oktober 1830. Tilmelding til mig: 5672072 el. lis.poulsen@hotmail.com Nu begynder indendørssæsonen - håber I møder flittigt op. Og jeg håber at vandingsanlægget er lavet til den tid.

Tillykke til klubmestrene 2010 Dressur for ponyer: Jasmin Larsen – Murphy Himself

Mønstring, senior: Annika Hansen Ringridning, senior: Tina Pilborg-Jørgensen

Stor tak for en dejlig Ridelejr 2010 Jeg vil gerne sige Midtbornholms rideklub, ponyudvalget og ikke mindst Lotte, Mejse og Lille TAK for en dejlig ridelejr. Der var det hele; konkurrence, udviklende rideundervisning, hygge, motion, god mad, sjov og godt selskab. I gør et stort stykke arbejde, og det er ganske enkelt guld værd, at vore børn får tilbudt disse oplevelser. Tak. Venlig hilsen Karens mor.

Dressur for heste: Signe Eriksen – Dolores

Formand Lis Poulsen Tlf. 56 97 20 72. Ridehallens tlf. 56 97 47 99


NEXØ RIDEKLUB Telefon 56 49 31 84 Hjemmeside: www.nexorideklub.dk Mailadresse: mail@nexorideklub.dk

Ryttermærke 3: Nu starter undervisningen i Ryttermærke 3. Første gang fredag den 1. oktober kl. 16.15 - 17.30. Derefter undervisning hver fredag samme tid. Ind i mellem vil vi også træne om lørdagen kl. 11.30. Bindende tilmelding første gang. Det koster i alt kr. 275,00 som dækker undervisning, elevhæfte, prøve og diplom. Beløbet skal indbetales første gang der er undervisning eller ved overførsel til klubbens konto 4720 4720309068 inden 1. oktober, så vi kan bestille elevhæfter til dem der har tilmeldt sig. Underviseren er Marianne. Nogle af gangene vil andre af klubbens trænere tage sig af undervisningen. Vi regner med at gå op til prøve inden jul. Ryttermærke 3 og 4 skal du bruge, hvis du gerne vil have rytterlicens og ride C-stævner (dog ikke nødvendigt til træningsklasser). Du skal også have gennemført et klar-parat-start kursus. Det vil stå i bladet, når der er klarparat-start kursus næste gang.

Pudsning af seletøj: Søndag den 31. oktober kl. 10.00 mødes vi i hallen og bruger et par timer på at pudse seletøj. Medbring sadel, hovedtøj m.v. og noget pudsegrej. Vi tager også rideskolehestenes udstyr med, så der vil være nok at pudse. Der vil være kaffe/te/saftevand og nybagte boller. Arrangementet er for alle. Deltagerne i ryttermærkeundervisning kan her bl.a. øve sig i at samle en trense.

Til salg: Ines er til salg. Se vores hjemmeside for nærmere info. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret. NYT OM RIDESKOLEHESTENE: Vi har besluttet at købe Nala - en lille oldenborg, med et dejligt temperament. Så er der lidt til vores større ryttere - både de unge og dem med nogle flere år på bagen! Rigtig god fornøjelse til jer alle ☺

Undervisningsplan:


NEXØ RIDEKLUB Telefon 56 49 31 84 Hjemmeside: www.nexorideklub.dk Mailadresse: mail@nexorideklub.dk

Mandag 17.00 - 17.45

Spring

Louise

17.45 - 18.30

Spring

Louise

17.30 - 18.15

Dressur

Linda

18.15 - 19.00

Dressur

Linda

19.00 - 19.45

Dressur

Linda

16.30 - 17.00

Miniryttere begynderhold (Hintzegård)

Marianne / Line

17.00 - 17.30

Miniryttere begynderhold (Hintzegård)

Marianne / Line

Torsdag 17.15 - 18.00

Dressur (spring en gang om måneden)

Emma

18.00 - 18.45

Dressur (spring en gang om måneden)

Emma

Tirsdag

Onsdag

Fredag

16.15 - 17.30

Ryttermærkeundervisning

Marianne m.fl.

Lørdag

10.30 - 11.30

Basisridning

Anne-Mette

Søndag

Resultater Klubmesterskaber Nexø Rideklub 2010

Klubmestre: Dressur pony: Karoline Vaabengaard Dressur hest:Katrine Lilliendal Western Pleasure: Helle Frederiksen Springning pony: Thomas Kofoed-Dam Springning hest: klassen udgik Mønstring junior: Thomas Kofoed-Dam Minigames: Thomas Kofoed-Dam Årets rytter: Kira Ragnarsdöttir Årets medlem: Linda Holm


Nordbornholms Køre- og Rideforening Mæbyvej 1b, Rønne, tlf. 56 96 11 13

Har du et godt billede, en lille historie eller andre ting som du mener skal i bladet, så send det endelig til mig pr. mail… Foreløbige stævner i NBKR 2010 • 02. okt. D6 ponygames • 23-24 Okt. C-dressur • 4-5 dec. Nissestævne

PANDELOKKEN.. Gives videre til Sofia Madvig med Patty..

Ponystafetten sendes til acogguffi@hotmail.com inden d. 14. i mdr. og gerne med billede

Skribent for NBKR? Går du med en lille blad skribent i maven, ja, så henvend dig endelig til mig, da jeg gerne vil have en pause fra denne opgave en tidsperiode. Mvh formanden.

Som de fleste forhåbentlig allerede ved, så har NBKR indgået et samarbejde med ØMKR i forbindelse benyttelse af klubbens faciliteter i vinterhalvåret. Se officiel meddelelse på hjemmesiden. Vi byder alle ØMKR medlemmerne hjertelig velkommen og ser allerede frem til flere fælles arrangementer.

TÆNKE BOKS: Går du og tænker, at der er nogle ting som kunne være anderledes, arrangementer som ville være gode at afholde m.m. og er du en, som ønsker at have en stor indflydelse på hvordan tingene i hverdagen fungere.. Så spekuler allerede nu på, at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet eller i et af de mange udvalg klubben har – jo flere vi er til at løfte opgaverne jo flere muligheder og fornøjelser kan der komme ud af det til vores medlemmer. Tjek undervisningsplan m.m på hjemmesiden, da den jævnligt opdateres ved ændringer – ØMKR´s tider er indskrevet.

Bladstof skal være Ac. Ussing Bergenholz i hænde senest d. 15. i måned på mail: acogguffi@hotmail.com


Nordbornholms Køre- og Rideforening Mæbyvej 1b, Rønne, tlf. 56 96 11 13

Vi har været på ridelejr i NBKR i weekenden, d. 4-5 sep 2010. Mange tak til alle de voksne, som havde arrangeret en spændende, sjov og super hyggelig weekend for alle os piger og heste. Rideture i skoven, spring, pony games, ringridning, konkurrencer osv. og en masse god mad, hygge med hestene og de andre piger. Til jer, som ikke var med i år, kan vi kun sige tilmeld jer til næste år og få en fantastisk oplevelse☺ mvh Amanda & Callahan. Til vores distrikt stævne d. 23-24 okt. skal vi have hjælpere til muleposen, skrivere for dommeren, kritikhenter m.m. henvend dig allerede nu hvis du har en dag som passer bedste.

Bladstof skal være Ac. Ussing Bergenholz i hænde senest d. 15. i måned på mail: acogguffi@hotmail.com


NORDLANDETS RIDEKLUB www.nordlandets-rideklub.dk

Nyt fra bestyrelsen Jeg synes hurtigt at efteråret haler ind på os. Med efterårets komme begynder mange af indendørsaktiviteterne. Pt. bliver lysarmaturerne i hallen udskiftes, så det både giver et bedre lys men også sparer på strømmen. Tjek det ud – det kan virkelig ses.. Vi ser frem til efterårets og vinterens aktiviteter som for os betyder Sporleg, Hubertusjagt, juleklippedag, TorbensCup og et stævne i mellemjulen. Klubmesterskab Årets højdepunkt er jo vores klubmesterskaber, hvor mange medlemmer havde afsat et par dage, enten som startende eller medhjælpere. Lørdag var vejret fint men vi havde valgt at rykke dressuren indendørs pga af våd dressurbane. Søndag skulle springningen foregå udendørs og dagen startede da også med flot vejr. Men just som første klasse startede, startede det også med at regne, og det fortsatte det meste af dagen. Derfor endte vi også med at rykke sidste klasse indendørs, det var nemlig højdespringningen. Alt i alt endnu et hyggeligt og dejligt klubmesterskab.

Tlf. 56 48 41 26

Tillykke til årets klubmestre som i år var: Mønstring Pony: Jessica/Diamond Højdespring Hest: Salina/Andi Ponygames: Sarah/Minnie Mouse Hestegames: Salina/Robber Ringridning Pony: Lærke/Olympia Ringridning Hest: Ronja/Peter Dressur Pony: Mie/Jackoo Dressur Hest: Salina/Robber Spring Pony: Ofelia/Tjalfe Spring Hest: Claus/Andi Bent Erlandsen Mindespring: Pony: Sarah/Minnie Mouse Hest: Claus/Andie Se øvrige hjemmesiden.

esultaterne

Tak til vores sponsorer: Keld Bech Skærpingegård Hestehandler Lars Frederiksen Fam. Olesen Nordbornholms Byggeforretning Malene og Jan Kaggaard Horze Malmø Tak til hjælpere og dommere. Sporleg Sporlegen finder sted lørdag d. 9. oktober. Vi starter kl. 10. Tilmelding på opslagstavlen i kantinen når vi nærmer os. Tjek efterårets undervisningsplan ud på: www.nordlandets-rideklub.dk


NORDLANDETS RIDEKLUB www.nordlandets-rideklub.dk

Klubmesterskabsfest Ca. 50 havde meldt til vores klubmesterskabsfest. Her blev årets klubmestre hædret og et enkelt spil rundbold eller to blev det også til. Alt i alt en rigtig dejlig aften i den sædvanlige NLR ånd.

Tillykke Tillykke til Sarahs og Butters flotte 8. plads ved DM for ponyer i dressur og til Mies og Jackoos flotte resultater ved landsstævnet i Solrød. Tillykke til Per og Susanne der d. 21. august blev gift. Karenundervisning Karen kommer næste gang weekenden d. 30. og 31. oktober. Der er stadig ledige pladser. Tilmeld dig hos Lotte 40 59 47 50 hvis du er interesserede eller bare vil høre nærmere. Medlemsmøde Vi afholder medlemsmøde fredag d. 12. november kl. 18 hvor vi vil evaluerer vores propositioner til klubmesterskaberne. Efterfølgende vil der være fælles spisning.

Tlf. 56 48 41 26

Hubertus Husk Hubertusjagten d. 7. november. Vi mødes traditionen tro på Vallensgård hvorefter vi rider den sædvanlige rute og afslutter med opløb igen ved Vallensgård. Besøg af Horze Horze Malmø vil igen besøge os med mange gode tilbud. Det sker lørdag d. 2. oktober fra 10 til 18 og søndag d. 3. fra 10 til 14. Der er mange gode tilbud f.eks 3 underlag for 2’s pris, dækkener nedsat fra 15%. Juniorridebukser fra 80 kr., dameridebukser fra 159 kr., læderridestøvler fra MountainHorse fra 1359 kr., og en masse andet lækre ting. Er der specielle ønsker så kontakt Anette 23361096 så giver hun Horze besked. Mindeord En af vores æresmedlemmer, Kaj Lund, er død. Kaj var i mange år særdeles aktiv særligt på den daværende Skærpingegårds Rideskole. Her underviste Kaj både børn og voksne. Kaj var en del af det gamle Ambassadørhold og familieholdet. Han var et loyalt menneske som var fremadsynet, positiv og fordomsfri. Han var med helt fra begyndelsen af NLR tid. Også i fremtiden vil Kaj spille en rolle i rideklubben da både hans børnebørn og oldebørn rider i klubben. Kaj blev 84 år. Æret være Kajs minde.


Bornholmske Husmænds Kreaturforsikring G/S - Kl. AI Heste op til 20.000 10 % - Vedr. Nytegnede heste i Kl.AI - Kl. AII Heste op til 12.000 5 % fra - Kl. AIII Heste op til 7.000 3 % 12.000 – 20.000 kr. Kræves dyrlægeattest. - Kvæg, svin, får, geder forsikres. - Års syn er gratis. - Efterfølgende 75 kr. pr. syn. Henv. Johs Andersen Tlf.: 56 47 07 18

B/E Bil og Trailer kørekort


Vestermarie – Nylars Køre- & Rideforening - tlf. 56 99 93 42 Formand Axel Hansen, tlf. 56 97 26 46 www.vnkr.dk

Resultaterne for klubmesterskabet den 4.+5. september 2010

90 cm mix: Louise Andersen/ Vendi 100 cm mix: Louise Andersen/ Lucky Lime Pony dressur LB Pony mesterskab: Sacha LD1B: Karoline Nielsen/ Mortensen/ Mille Another Strike LC hest mesterskab: Katrine LD2B: Astrid Andersen/ Store Janus Liliendal/ Filia T LC2B: Sarah Jørgensen/ H. Day Dream **************************** LB2B: Jessica Andersen/ Diamond Hest dressur LB2A: Louise Andersen/ Lucky Lime LA1A: Louise Andersen/ Lucky Lime LA2A: Louise Andersen/ Michell LA4A: Katrine Liliendal/ Oscar Mon Amour LA6A: Karina Reker Hansen/ Petruska Hesteklewa MB2A: Katrine Liliendal/ Oscar Mon Amour

Klubmestre 2010. Dressur, pony: Sarah Jørgensen / Hesteklewa Day Dream Dressur, hest: Karina Reker Hansen / Petruska Hesteklewa Spring, pony: Sacha Mortensen / Mille Spring, hest: Katrine Liliendal / Filia T.

Ponylege: Lærke Enni/ Isabella Ringridning pony: Katrine M. Jensen/ Soffi Ringridning Hest: Karina Reker Hansen/ Petruska Hesteklewa Springning 60 cm pony: Dorthe Dahl/ Nancy, Amalie Hansen/ Teista, Camilla Ellebye/ Luna, Sarah Jørgensen/ H. Day Dream 70 cm mix: Dorthe Dahl/ Nancy 80 cm mix: Katrine M. Jensen/ Soffi

Ringridning, pony: Katrine Malmstrøm Jensen / Soffi Ringridning, hest: Karina Reker Hansen / Petruska Hesteklewa Mønstring, pony: Zenia Hoffmann Koefoed / Valhalle More Magic Mønstring, hest: Karina Reker Hansen / Petruska Hesteklewa

Bladstof mailes til Karina Weise senest den 15. i hver måned på mail:  karina.weise.hansen@brk.dk


Vestermarie – Nylars Køre- & Rideforening - tlf. 56 99 93 42 Formand Axel Hansen, tlf. 56 97 26 46 www.vnkr.dk

Ridelejr i Vestermarie Hej jeg hedder Amalie, og det her er min historie om ridelejr : Jeg skulle til ridelejr med min veninde Sarah. Hun skulle låne min pony De lux fordi hendes pony Day Dream havde fået føl. Vi red derop og min mor kom med vores ting. Vi fandt en plads hvor ponyerne skulle stå, så de stod ved siden af hinanden. Så da vi havde fået vores ting og sat ponyerne ind i deres bokse så gik vi ind i rytterstuen hvor vi skulle mødes. Så blev der fortalt hvad vi skulle idag og i morgen. Bagefter gik vi ud og snakkede med de andre piger, de var rigtig søde. Nu kom de og sagde vi skulle gøre klar fordi vi skulle øve til pony games. Jeg red på Teista (en islænder) og Sarah red på De lux. Da jeg skulle varme op gik det fint indtil jeg skulle prøve banen. Teista er rigtig svær at få til at bakke og det var det første vi gjorde. Det gik ikke godt, jeg knoklede med at få hende til at bakke. Men jeg måtte stoppe for der var andre der skulle til. Ellers gik det rigtig fint. Det gjorde det også for de andre. Så jeg troede at jeg ikke kunne vinde. Nu var alle færdige med at prøve, så vi gik ind og spiste. Bagefter vi havde spist skulle vi gøre klar til den rigtige konkurrence. Hvor vi havde fået en streng dommer Stinna . Jeg øvede mig meget med

at bakke på Teista. Nu var det min tur og starten var gået jeg travede hen til det med at bakke, så stoppede jeg hende og tænkte: ”kom så, Teista du kan godt”. og hun gjorde det så let som ingenting. Det viser jo bare hvor vigtigt det er at øve. Bagefter måtte vi ikke vide, hvem der vandt, næ, vi skulle vente til om aftenen. Så vi sadlede hestene af og skyllede dem. Teista var svær, hun kan ikke så godt lide vand. Så slappede vi af. Men lige pludselig kom der vandkamp, det var rigtig sjovt så da vi var tørre igen skulle vi spise aftensmad, det smagte rigtig godt. Nu skulle vi lave strigle konkurrence, det gik ikke godt for mig jeg var ikke særlig god. Men Sarah lavede De lux rigtig flot. Bagefter skulle vi sadle dem op, for det skulle dommeren Stinna se. Nu skulle vi have guf og vide hvem der vandt. Først sagde hun at vi alle var rigtig gode. Og så sagde hun vinderne i pony games: Freja på Pippi og Amalie på Teista. Jeg blev helt forvirret, men også glad. Sarah kom på en anden plads på De lux. Og så i strigle konkurrencen: det var igen Freja på Pippi, hun virkede rigtig glad. Bagefter strøede vi halm ud som ponyerne skulle sove på og gav dem mad. Nu skulle vi sove, (forsættes næste side)

Bladstof mailes til Karina Weise senest den 15. i hver måned på mail:  karina.weise.hansen@brk.dk


Vestermarie – Nylars Køre- & Rideforening - tlf. 56 99 93 42 Formand Axel Hansen, tlf. 56 97 26 46 www.vnkr.dk så vi sagde godnat til hestene og gik ind i teltet, hvor vi skulle sove. Næste dag: Vi vågnede og så gik vi ud til hestene og gav dem morgenmad og gik ind og selv fik morgen mad. Bagefter skulle vi være klar, for vi skulle ride til Rytterknægten. Det var rigtig sjovt, nogen gange var vi delt op i hold det ene var skridt og trav hold og det andet et trav og galop hold. Man måtte selv vælge. Jeg valgte trav og galop holdet, det gjorde Sarah også. Nu nåede vi hjem og jeg ordnede ponyernes spiltov sammen med Sarah og fejet halmen væk, for jeg skulle lidt tidligere hjem og vi pakkede vores grej sammen og red hjem. Min mor hentede tingene. Det var super fedt at møde nye ride veninder. Tak for en dejlig ridelejr SLUT☺

Nyt fra bestyrelsen: Hallen er lukket: Hal A og B er udlånt til Retrieverklubben d. 16. oktober. Begge haller er lukket hele dagen. Flytning af springstævne: Vores C og D springstævne er blevet flyttet fra d. 16.-17. oktober til d. 30.-31. oktober.

Aktivitetsoversigt: Der er sket ændringer i undervisningen, derfor er der kommet ny aktivitetsoversigt på hjemmesiden. www.vnkr.dk

Bladstof mailes til Karina Weise senest den 15. i hver måned på mail:  karina.weise.hansen@brk.dk


REDAKTIONEN: Distribution

Jens Harvest

BKS

Katja Lund

MBR

VNKR

Lis Poulsen, Sosevej 5 3720 Aakirkeby Ac. Ussing, Bolsterbjergvej 11 3700 Rønne Lotte Brix Brommevej 14, 3760 Gudhjem Tove Dam Jensen, Havnevej 18 3730 Nexø Karina Weise Hansen

ØMKR

Eva Gornitzka - jordt@post4.tele.dk

61 11 88 19

Layout

Jens Harvest : jens.harvest@gmail.com

20 25 70 07

Kasserer

Lene Dahl - lenemaegaard@hotmail.com

NBKR NLR NEXØ

HESTEPENSION tilbydes

Godt rideterrain Ridebane og Ridehus til rådighed Ll. Sursænkegård Tlf.: 56 96 30 29

Jens.harvest@gmail.com peter.lund@pc.dk 56 97 20 72 acogguffi@hotmail.com Lotte.brix@skolekom.dk 40594750 56 48 83 04 Karina.Weise.Hansen@brk.dk


Afs. Jens Harvest Llimensgaden 9 3720 ÅAakirkeby

DÆKCENTRET Borgm. Nielsens Vej 28 · Rønne

Tlf. 56 95 37 70

Telefon 20 22 66 97 Fax 56 96 66 91 SandeRSHØJveJ 1 3782 klemenSKeR

Tegn forsikring for din hest, før det er for sent. Tegn forsikring for din hest ingsselskab i 2009 mens den har det allerbedstNærmeste distriktssynsmand Bornholmsk forsikring er

Uge 6 februar henvises på 2. - 8.for det letteste jer. Uge 30. marts - 5. 14 telefon: U april 2. - 7. juni Uge 23 27. juli - 2. Nærmeste Uge 40 synsmand august oplyses på Uge 4 30. 29. nov. sept.- -7.5.decemb. oktober 9

 56 99 00 42

Sammen er vi Sandemandsvej 7 • 3700 i en.....! Tlf. 5695 0340 • Fax Rønne bedre! 5695 5540 Grafisk Hus Burgundia tryk Bornholms Tidendes Tryk

2

burgundiatryk@mail.dk • www.burgundiatryk.dk

Lillevangsvej 6 C 3700 Rønne Tel. 5690 3090 Grafisk design og layout Trykkeri og Bogbinderi

Distrikt 6  

Distrikt 6 - Oktober måned 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you