Page 1

Arrangementer i April 2010 z

Årg. 33. April 2010. Nr.4

3/4

NBKR

D - Springstævne

10-11/4

NLR

Military

16-17/4

MBR

Undervisning Jørn S.

17/4

VNKR

D – Dressur / Pony

Deadline 18. i måneden til jens.harvest@gmail.com

Nanna Munk – Uwe . Fra Ømkr´s springstævne den 20-21 marts

Foto : Morten Fiil


Distrikts Nyt Årsmøde Årsmødet blev i år afholdt i VNKR og ca. 17 var mødt frem. Alle klubber var kommet frem og der havde været formandsskift i flere af klubberne. I Nexø var Marianne Brandt blevet formand, i NBKR fortsætter A.C.Ussing og i ØMKR blev Susanne Skov Jensen formand. De sidder alle i Distriktsbestyrelsen i forvejen, så der er ingen udskiftninger der. Ellers forløb Årsmødet godt i en hyggelig atmosfære. Der var lidt bevingede ord fra formanden, regnskaberne blev forelagt af Hanne Strøby. Det gjaldt Distriktsregnskabet samt Military Landsstævnet fra 2009. Derefter fortalte Lisbeth Krogsgård, som står for beriderundervisningen, om hvordan undervisningen havde udviklet sig i de sidste ca. 10 år. Vi fik nyt fra Distriktsbladet ved Jens Harvest. Bladet har skiftet udseende. Jens mangler stof - så alle opfordres til at komme med et indlæg en gang imellem. Det er hermed bragt videre. Ponymåler Lasse Jørgensen var også tilstede og fortalte om ændringer i ponymåling fremover. Alt skal gå på Info-sport, tilmelding og betaling - træder i kraft pr. 1. april. Hvad værre er, er at prisen er sat op til 400 kr. DRF har foretaget 11-1200 ekstra kontrolmålinger i 2009, og med stikprøver og dopingkontrol og en kontordame - ja, så skal der flere penge til. Og dem kan der jo tages fra en part - nemlig rytterne. Besigtiger funktionen er nedlagt, pga. af at chipning skulle være tilstrækkelig fremover. Military-Juntaen v. Kenneth Hemmingsen fortalte om Landsstævne 2010. Arbejdet skred goddt frem, så de ventede også på godt vejr. Under evt. fik Lisbeth Krogsgård en sammenplantning for hendes store arbejde med beriderundervisningen. Hanne Strøby afgik som kasserer, og fik også en gave. Den nye kasserer hedder lene Dahlog kommer fra VNKR. Tak til Hanne for hendes arbejde for Distriktet og velkommen til Lene Dahl. Lis, MBR


Distrikts Nyt

Hestepas Læst på DRF`s hjemmeside. Dansk Rideforbund overtager fra d.1.april registreringen af konkurrenceheste fra Landscenter. Hestepas bliver fortsat udstedt af Landscentret. Konkurrenceheste registreres fremover af DRF. DRF overtager fra 1.april registreringen af konkurrenceheste fra Landscentret. Baggrunden herfor, er en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2010. Bekendtgørelsen medfører, at alle heste skal have et pas, der skal relatere til en mærkning af af hesten. Hestepasset bliver fortsat udstedt af Landscentret for Heste. Overensstemmelse mellem den lovpligtige mærkning og hestepasset sikrer identifikationen af hesten fremover, hvorfor besigtigelse i forbindelse med registrering af konkurrence heste ikke længere er nødvendig. Dermed bliver registrering af konkurrenceheste fremover af administrativ karakter og overgår til Dansk rideforbund fra 1. april 2010.


BKS Undervisning af Kurt Klint

Hold da op hvor skal man spidse ørene… Mange nye udtryk skal forstås, både i sjov og alvor. Kurt Klint underviser både med masser energi og god humor. Vi fik alle ris og ros i forskellige mængder; noget vi alle kan arbejde videre med fremover. Undervisningen foregik fra tidlig morgen til sen aften. Dejligt med så stort frem møde. Vi startede med at have en hest, som var meget stiv i højre side. Efter 10 minutters hjælp fra Kurt, var han frigjort i halsen igen, og jeg fik vist, hvordan jeg skulle arbejde med Tiny for at løsgøre ham. Vi fik undervisning i, hvordan man stiller hesten rigtigt i hjørnerne, kører en slangegang, temposkift m.m. Desværre nåede vi ikke at få undervisning søndag, da Tiny blev syg med forkølelse. Her vil jeg godt komme med et lille hjertesuk om, at vi alle er opmærksomme på at lukke porten ud til, da det trækker ind på de heste, som står lige inde for porten. Jeg glæder mig meget til næste gang Kurt kommer, og jeg igen skal modtage hans lærerrige undervisning. Mange tak for en rigtig rigtig god undervisning og oplevelse. Hilsen Marianne, Søren og Tiny.

Se foreningens hjemmeside: www.bornholmskoereselskab.dk


BKS Kørsel eller ridning – det går faktisk ud på det samme! Jeg har kun kørt ganske lidt, men til gengæld har jeg redet en del. Og det er vist en fordel, for da jeg mødte Kurt Klindt, gik det op for mig, at grundlæggende er der ingen forskel på hvordan hesten skal gå og bevæge sig. For mig som rytter er det rart, at Kurt også selv har redet. Han lægger meget vægt på, at hesten har godt af at blive redet, og at der er visse ting, der er lettere at lave fra ryggen af hesten end bag den. Det er dejligt, at der ikke behøver at være en stor afstand imellem ryttere og ”køre-folket”. Ifølge Kurt kan vi faktisk hjælpe hinanden med at opnå optimale resultater. Stemningen i ridehallen er rigtig god, når vi skal køre. Alle er altid villige til at hjælpe andre med f.eks. at holde en hest, spænde for eller andet. Og hvis man skulle være så uheldig at glemme et eller andet hjemme, så er der altid en, der har noget, man kan låne. En anden rar ting er, at de fleste kommer, når undervisningen starter og bliver til det er slut. Det betyder, at der er mennesker i hallen hele tiden, der står og kigger interesseret på undervisningen. Jeg er sikker på, at dette giver en en masse ekstra ”gratis” læring – og så er det hyggeligt, når der er mange mennesker sammen, der brænder for det samme. Og så skal der også være en stor tak til Birthe. Hun har altid kaffe, varm kakao og hjemmebag klar – både til dette arrangement, og i øvrigt hver mandag. Der mangler aldrig noget. Mange hilsner Karina

Se foreningens hjemmeside: www.bornholmskoereselskab.dk


NEXØ RIDEKLUB Telefon 56 49 31 84 Fra generalforsamlingen d. 23. marts 2010. Efter mange år i Nexø Rideklubs bestyrelse, har Bente Munch Kofoed valgt at trække sig fra formandsposten og bestyrelsen. Fra rideklubbens side vil vi gerne rette en stor tak til Bente, for det store arbejde du har lagt i rideklubben gennem alle årene. I stedet blev Marianne Brandt valgt til at være vores nye formand Samtidig en stor tak til Charlotte Hansen, som desværre ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. I stedet er Helle Vaabengaard og Linda Larsen nyvalgte til bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: Formand: Marianne Brandt Næstformand: Ethel Kofoed-Dam Kasserer: Anne-Mette Kofod Lund Sekretær: Helle Vaabengaard Menigt medlem: Linda Larsen Til de forskellige udvalg var der genvalg til alle. Sandra Pedersen kan desværre ikke fortsætte i breddeudvalget, da hun forlader øen. I stedet blev Emma Pedersen valgt. Stævneudvalget:

Marianne Brandt, Karen Brandt, Linda Holm, Karna Vedsegård og Trine Olsen Materialeudvalget: Jens Kofod, Jørn Jensen, Gunnar Kofoed, Karna Vedsegård Tur – og terrænudvalget: Ulla Nygaard og Tove Dam Cafeteriaudvalget: Ulla Nygård, Annelise R. Hansen og Mathilde Dueholm Ryttermærkeudvalget: Karina Beyer, Linda Holm og Marianne Brandt


NEXØ RIDEKLUB Telefon 56 49 31 84 Breddeudvalget: Haludvalget: Voltigeringsudvalget:

Mathilde Dueholm, Sabrina R: Hansen og Emma Pedersen Helge Rosted Hansen, Nina Westh og Christa West Hansen Hviler

Fra forsamlingen var der flere forslag til, hvad bestyrelsen kan arbejde videre med. Bl.a. var der ønske om: Fælles rideture om søndagen Vi kan hjælpes ad med at holde pænt – især toiletter ved stævner – så vi alle har lyst til at komme Arbejdsaftener for at lave udsmykning til springene mm. Fællesarrangementer evt. m. spisning så flere kan føle fællesskabet i klubben, og ikke kun have pligter.

Kommende stævner: C-stævne i dressur 29-30. maj C-stævne i spring 26-27. juni Se propositioner for disse to stævner på distriktets hjemmeside http://distrikt6.rideklub.dk/ Vi vil også hænge dem op på opslagstavlen i ridehallen i løbet af april måned.

Til alle Nexø ridehals brugere!!!! Husk nu at rydde op efter jer selv når I har benyttet hallens faciliteter. Før I går så husk at slukke lyset og luk porten.


Nordbornholms Køre- og Rideforening Mæbyvej 1b, Rønne, tlf. 56 96 11 13

Har du et godt billede, en lille historie eller andre ting som du mener skal i bladet, så send det endelig til mig pr. mail… •

Kunne du evt. tænke dig at være NBKR´s nye bladskribent?? Så er du meget velkommen til at kontakte Ac. Ussing for yderligere information. PANDELOKKEN

Foreløbige stævner i NBKR 2010 • 3. april. D-spring • 24-25 Juli. C-dressur • 23-24 Okt. C-dressur • 4-5 dec. Nissestævne • Klubmesterskaberne 2829 august.

Navn: Kashmir Toustrup Født: 2003 Farve: kuld sort med en meget lille hvid stjerne i panden ☺ Race: Frieser Køn: Vallak Højde: ca. 157 cm, (har ikke målt ham på længe) Kendetegn: Utrolig rolig, altid glad og i møde kommende, charmerende, en rigtig drengerøv. Uvaner: nogle gange lidt for meget drengerøv XD, ellers ingen. Ejer: Karsten Olsen, (Karstens VVS) Hel part: Trine Locher Opstaldet: Duebjerg gård Pandelokken sendes vider til Maria Humlebæk Liland med Matsje. Sendes til Ac. Senest d. 14. i mdr.

Bladstof skal være Ac. Ussing i hænde senest d. 15. i måned på mail: acogguffi@hotmail.com


Nordbornholms Køre- og Rideforening Mæbyvej 1b, Rønne, tlf. 56 96 11 13 Dressurundervisningstilbud: Katja har fået en aftale med Mejse Olesen, om at komme og undervise i dressur i NBKR. Og alt efter behovet, vil det være muligt at dette kan foregå hver måned, så husk at melde jer til, hvis I ønsker ekstra undervisnings tilbud i dressur. NBKR´s bestyrelse: Konstitueret formand: Ann-Charlott Ussing Næstformand: Hanne Lundgaard Sek. For bestyrelse: Rikke Finne Jensen Kassere: Mette Petersen Forkvinde for ponyudvalget: Heidi Andersen Muleposebestyre: Joan Skovgård Medlem: Karina Hansen Medlem: Helle Clemmesen Suppleanter: Marie Mikkelsen og Randi Madsen. Vi byder de nye medlemmer i bestyrelsen og udvalgene velkommen, og skulle man få lyst til at træde ind i et af de forskellige udvalg – er man fortsat meget velkommen. Derudover takker vi Katja for hendes indsats i bestyrelsen, og glæder at se hende i bestyrelsen igen, når den naturlige årsag til pausen er vel overstået. Alt vedr. klubbens undervisning vil fortsat foregå via vores undervisningskoordinator Katja Lenz. Alle spørgsmål vedr. kontingent, medlemskab, herunder indmeldelse/udmeldelse skal ske til Rikke Finne Jensen. Ponystævnet: NBKR stablede hurtigt et mini ponystævne på benene, som blev afholdt søndag d. 7. marts. Tjek hjemmesiden for resultaterne. Det var en meget hyggelig dag, og dejligt at se så mange forældre til de mere urutinerede ryttere. Tak til de mange hjælpere som aktivt deltog til at stævnet blev en god succes. Hold øje med hjemmesiden, for der er planer om flere 1 dags stævner og træningsaftner i både spring og dressur.

Bladstof skal være Ac. Ussing i hænde senest d. 15. i måned på mail: acogguffi@hotmail.com


Midtbornholms Rideklub Vasegårdsvej 2 A 3720 Åkirkeby

www.midtbornholmsrideklub.dk

ARBEJDSDAG lørdag den 17. april kl. 13.00 Mød op til arbejdsdagen – Vi skal have ryddet op primært indenfor i ridehallen, der er kaffe og andet bagefter. På et par timer kan vi nå fantastisk meget, hvis vi bare er nok. Det er indendøre, så tag en kost, skovl med.

Fotokonkurrence Vinderen af vinterens fotokonkurrence blev Anja Køhlert Nielsen – tillykke. Og tak til gavesponsoren Photo Passion.

Kom og hjælp - og hyg dig med alle os andre samtidigt. Meld gerne til på tlf. 56975419 eller mail gryet@os.dk

Et af Anja´s billeder. Se resten af billederne på MBR´s hjemmeside.

Stævne d. 24. og 25. april

Juniorhyggeaften

MBR skal afvikle C stævne i dressur, vi mangler nogle skrivere og speakere. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe så ring til Pia – så bliver hun rigtig glad.

Fredag den 5. marts afholdte Ponyudvalget hyggeaften for klubbens juniorryttere. Vi startede med at pudse vores medbragte hovedtøj, så det blev rent og pænt til foråret.

Formand Lis Poulsen Tlf. 56 97 20 72. Ridehallens tlf. 56 97 47 99


Midtbornholms Rideklub Vasegårdsvej 2 A 3720 Åkirkeby

www.midtbornholmsrideklub.dk

Alle gik til den med krum hals, og nu kan alle skille, pudse og samle deres eget hovedtøj. Claus havde fremtryllet en dejlig aftensmad, der blev indtaget med stort velbehag. Efterfølgende blev der disket op med slik og sodavand, og så blev der leget gæt og grimasser til den store guldmedalje. Vi fik også trukket vinderen af vores fotokonkurrence, som blev Anja Køhlert Nielsen. Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi også fik snakket om ønsker til fremtidige arrangementer.

Ponyudvalget

Formand Lis Poulsen Tlf. 56 97 20 72. Ridehallens tlf. 56 97 47 99


NORDLANDETS RIDEKLUB www.nordlandets-rideklub.dk

Nyt fra Fru Formand At sidde som formand i vores dejlige rideklub har været en fed og positiv oplevelse. Jeg havde derfor ikke betænkeligheder ved at sige ja tak til et år mere. Jeg synes vi har en rigtig god rideklub hvor sammenholdet er i top. Det er skønt at mærke. Jeg har gang på gang været forbløffet over den hjælpsomhed man møder når tingene brænder på og vi har brug for hjælp. Den tror og håber jeg også viser sig i 2011. Vi har i bestyrelsen konstitueret os efter en vel overstået generalforsamling. Følgende sidder i NLR’s bestyrelse 2010: Claus Tranberg Gurli Larsen Bech Helle Kofoed-Hansen Lotte Brix Mette Olsson Mie Hjort Morten Fiil Salina Gammelgaard Tanja Therkelsen Vi er fordelt på følgende poster: Formand: Lotte Brix Næstformand: Mie Hjort Kassér: Claus Tranberg Sekretær: Helle Kofoed-Hansen Haludvalg: Morten Fiil Stævneudvalg: Helle KofoedHansen

Tlf. 56 48 41 26

Ponyudvalg: Tanja Therkelsen/Gurli Larsen Bech Kantineudvalget: Claus Tranberg Til generalforsamlingen fik vi de nye vedtægter godkendt. En af de store ændringer er antallet af bestyrelsesmedlemmer: Fra 2011 kan bestyrelsen består af minimum 7 medlemmer hvorimod vi pt. skal bestå af 9. Generalforsamlingen vælger fremover et forretningsudvalg bestående af formand, kassér og sekretær. Derudover er det også andre ændringer som du kan læse mere om på hjemmesiden. Trappestige Der er lavet en trappestige som hjælper de ryttere med korte ben og store heste og andet godtfolk der har brug for en hjælpende hånd. Den står nede ved indgangen til ridehuset. Varmeapparat Der har været lidt bøvl med vores griselamper. De har dels hængt for højt så de ikke har varmet optimalt og dels har tændingssystemet været en by i Rusland. Det er der rettet op på nu. Lamperne er kommet længere ned og har fået sikkerhedsgitter omkring og der er sat en tænd/sluk knap op lige ved siden af som bare skal trykkes ind og som automatisk hopper ud efter 20 minutter.


NORDLANDETS RIDEKLUB www.nordlandets-rideklub.dk

Karenundervisning Karenundervisningen har desværre været uheldig ramt her i vinter/foråret. Enten har vi haft booket hallen op eller også har hun skulle til stævne. Men det bliver der rådet bod på nu. Karen kommer derfor næste gang d. 13. og 14. maj (kristi Himmelfart) og 12. og 13. juni. Det er begge gange lige før dressurstævner i hhv. ØMKR og hos os selv. Lotte er stadig manager for Karen og det er derfor hende man skal ringe til hvis man ønsker en plads til Karen. Lottes nummer er 40 59 47 50 Jeg regner med at Karen også kommer i august og derefter med jævne mellemrum i hele efteråret. Military Vores næste stævne ligger den 10. og 11.april og er et militarystævne hvor vi har spring og dressur på NLRs faciliteter og terrændelen på NBKRs faciliteter.

Tlf. 56 48 41 26

Nyt fra undervisningen Anja er startet på igen med et trækker-begynderhold for de mindste ryttere. Dette hold ligger søndag fra kl. 13. Ud over at lære at ride, lærer man også en del om hestepleje og hestens opbygning. Det er vigtigt at man kontakter Anja hvis man ønsker at ride hos hende så hun kan se om du passer ind på holdet. Anjas nummer er 51345150. Ny undervisningskoordinator Jeg – Lotte – takker af efter mange år som underviserkoordinator. Jeg synes der trænger til nyt blod på denne post. Salina Gammelgaard lægger blodårer til og bliver ny underviserkoordinator. Årets konfirmander Et stort tillykke til konfirmander.

årets

www.nordlandets-rideklub.dk


Vestermarie – Nylars Køre- & Rideforening - tlf. 56 99 93 42 Formand Axel Hansen, tlf. 56 97 26 46 www.vnkr.dk Ny kasserer - nye tider. Jeg er blevet ny kasserer i VNKR. Jeg kan kontaktes på følgende måde: Telefon: 56 99 00 42 Mobil: 40 44 20 42 Fax: 56 99 00 48 Mail: vnkr@vnkr.dk (meget gerne) Ved indmeldelse/udmeldelse/ad af VNKR bedes fremsendt en mail med flg. Informationer: Navn – fuld adresse – kontaktoplysninger samt fødselsdato. Adresseændringer bedes ligeledes oplyst hurtigst muligt. Til- og framelding til undervisningshold sker til Maiken for tirsdag spring og onsdag dressur, Alle andre hold ved en besked til mig. Betaling af kontingent kan ske ved overførsel via netbank på et nærmere angivet kontonr. Jeg vil løbende prøve at informere om ændringerne, efterhånden som de indføres. Der arbejdes på at indføre et foreningsprogram, så man kan tilmelde sig via klubbens hjemmeside. Det er dog endnu ikke tilgængeligt, men hold øje med hjemmesiden. Jeg håber, at det hele kan munde ud i, at vi får en tilgængelig medlemsliste med kontaktoplysninger,

Og en hold-medlemsliste, så vi kan se hvor de forskellige rider henne. Ang. VNKR-mailen kan jeg i øvrigt oplyse, at lige p.t. går den til formand Axel Hansen,

Sekretær Lene Dahl og kasserer Karen-Lisbeth Hansen. Mvh. Karen-Lisbeth Hansen Bestyrelsen: Bestyrelsen i VNKR har konstitueret sig som flg: Formand: Axel Hansen Næstformand: Christian Kofoed Kasserer: Karen-Lisbeth Hansen Sekretær: Lene Dahl Medlem: Thomas Enni Frispring: På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om, at Hal A blev reserveret en aften om ugen til frispring. Derfor er Hal A reserveret fra kl. 19.00 og resten af aftenen til dette. Dette gælder i en forsøgsperiode frem til udendørssæsonen. Vi minder om, at der også er reserveret tid til frispring i Hal A, fredag kl. 17.00 og resten af aftenen som hidtidigt. Husk at kontakte Vilmer hvis man ønsker at springene skal blive stående. Frispring er på eget ansvar og ingen må springe alene.

Bladstof mailes til Karina Weise senest den 15. i hver måned på mail:  karina.weise.hansen@brk.dk


Vestermarie – Nylars Køre- & Rideforening - tlf. 56 99 93 42 Formand Axel Hansen, tlf. 56 97 26 46 www.vnkr.dk

Aktivitetsoversigt forår 2010 Mandag:

Hal A 17.00-22.00 Hal B 20.00-22.00 Tirsdag: Hal A 15.00-20.30 Hal B 16.30-17.15 (derefter opvarmning til spring) Onsdag: Hal A 18.15-19.15 Torsdag: Hal A 16.00-19.00 19.00 fortrin til frispringning Fredag: Hal A 15.30-17.00 17.00 – fortrin til frispringning Lørdag: Hal A Evt. løsspringning 9.00-11.00 Alm. Bestemmelser: Ridecentret er åbent for friridning for rideklubbens medlemmer. Der kan ikke rides i ridehuset, når der er andre aktiviteter. Ridecentret er lukket for friridning ved stævner. Hal B er altid åbent for friridning, undtagen er dog mandag kl. 20-22 og tirsdag kl. 16.30-17.15 samt under stævner. Husk at læse ”Ridehusreglement”. Arbejdsdag: Søndag den 18. april kl.10 er der arbejdsdag. Se på hjemmesiden hvad der er planlagt af arbejdsopgaver. Mød talstærkt op, så vores ridecenter kan tage sig godt ud.

Propositioner til D-ponydressurstævne I VNKR lørdag den 17. april 2010. Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse

1: 2: 3: 4: 5: 6:

LD1B dressur LD2B dressur LC1B dressur LC2B dressur Mønstring Ringridning

Alm. Bestemmelser: Stævnet afvikles i VNKR ridecenter. Stævnet er åbent for alle ponyrytter i distrikt 6, der ikke har startet til C-stævner., kun urutinerede stævneryttere. Startgebyr: Kr. 45,- pr. klasse 1-4. Kr. 20,- pr. klasse 5-6. Der kan startes 2 dressurklasser og klasse 5-6. Klasse 5 og 6 afvikles efter dressuren. Klasse 6 opdeles i 2 afdelinger, en for trav og 1 for galop. Præmier: Alle ekvipager med bedømmelse til 50 % eller derover får rosetter. Tilmelding til Karen-Lisbeth på tlf. 56 99 00 42 eller mail vnkr@vnkr.dk senest mandag den 5. April. Starttider vil blive offentliggjort på www.vnkr.dk senest onsdag den 14. april.

Bladstof mailes til Karina Weise senest den 15. i hver måned på mail:  karina.weise.hansen@brk.dk


Vestermarie – Nylars Køre- & Rideforening - tlf. 56 99 93 42 Formand Axel Hansen, tlf. 56 97 26 46 www.vnkr.dk Boganmeldelse: Titel: ”Den kompetente rytter” Forfatter: Heidi Møller Sideantal: 256 siders grundbog i rytterpsykologi Forlag: Gyldendals forlag Oplag: Trykt i 2. oplag Udgivelsesår: 2005 Vejledende pris: kr. 279,00 Kan bl.a. købes på: www.gyldendal.dk

Modeltræning – Præstationsangst – Indre ro og selvtillid.

”Den kompetente rytter”, en meget tankevækkende bog, som alle ryttere kan have stor glæde af at læse

Den kompetente rytter er en selvhjælps bog, bygget op med let forståelig teori, cases, en masse praktiske eksempler og arbejdsredskaber. Bogen er inddelt i 8 kapitler med hvert sit tema. Kapitel 1. Lederskab – Psykologisk profil af hest og rytter – Motiver og behov. Kapitel 2. Rytterens grunduddannelse – Kropsbevidsthed – Samspilskompetencer. Kapitel 3. Mental træning – Visualisering – Afspændingsøvelser – Koncentration. Kapitel 4. Find den røde tråd vha. af målsætninger – De 10 måltyper. Kapitel 5. Selvtillid – Træne- og handleplan for opbygning af selvtillid. Kapitel 6. Angst og frygt for hesten – Træne- og handleplan for angsthåndtering. Kapitel 7. Selvkontrol – Få styr på temperament – Træne- og handleplan for selvkontrol. Kapitel 8. Konkurrencepsykologi –

I 2010 udgiver Heidi Møller en CD med afspændings – og visualiseringsøvelser. I alt 4 programmer, der kan hjælpe konkurrencerytteren til at få styr på nerver og overvinde præstationsangst. CD´en kan bruges direkte som mental opvarmning til ridekonkurrence. www.rytterpsykologi.dk

Bladstof mailes til Karina Weise senest den 15. i hver måned på mail:  karina.weise.hansen@brk.dk


Østermarie Køre - og Rideforening Formand: Susanne S. Jensen - Tlf 56 47 02 72 e-mail: susanne.skov@jensen.tdcadsl.dk

Ryttermærker Her i vinter har nogle af klubbens yngste medlemmer deltaget i ryttermærkeundervisning på Nørregård i Ibsker. Vi ønsker tillykke til: Freja Andersen og Ellen Gornitzka med ryttermærke 3 og til Lærke Enni med ryttermærke 3 og 4. Rigtig flot piger! Rideundervisningen i sommer Undervisningen for sommeren ligger endnu ikke klar, men vi regner med at starte op omkring 1. maj – hvis og såfremt banen er klar efter vinteren. SÅ – når vi har styr på trænere, træningstider, ugedage og banen, sender vi mails rundt til klubbens medlemmer. Planen vil også blive bragt i næste nummer af bladet og blive lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen

Ny redaktør Mit navn er Eva Gornitzka, og jeg er mor til Ellen som rider i ØMKR. Fra og med dette blad, har jeg sagt ja til at bestride jobbet som redaktør m.m. for rideforeningen. Da jeg er i den grafiske branche, mente nogle i ØMKR, at det lige måtte være ”jobbet” for mig. Om det er det må tiden vise. SÅ – sidder du med en idé til nogle artikler/historier fra foreningen som jeg kunne skrive om, er du meget velkommen til at kontakte mig på mobilnr: 61 11 88 19 eller mail: jordt@post4.tele.dk - eller hvis du selv har skrevet noget, så send det til mig. BRUG bladet – der er mange som ser disse sider. Det også vigtigt at jeg ligger inde med jeres email, så I kan få information udover bladet. M.v.h Eva Gornitzka

Bladstof skal være Eva i hænde senest den 10. i måneden på jordt@post4.tele.dk Se mere på hjemmesiden www.rideforening.dk


Distrikts Nyt

Rytter kategori. Bemærk venligst, at der fra 1-1-2010 er indført regler om kvalificering til spring klasser. Du kan selv checke din kategori på www.infosport.dk

Reglerne er beskrevet på www.rideforbund.dk under reglementer.

Husk det er rytterens ansvar at der meldes til i de rigtige klasser !!

Er du i tvivl, så spørg din underviser i klubben.


REDAKTIONEN: Distribution

Jens Harvest

BKS

Vips Christensen

MBR

Lis Poulsen, Sosevej 5 3720 Aakirkeby Ac. Ussing, Bolsterbjergvej 11 3700 Rønne Lotte Brix

NBKR NLR NEXØ

Jens.harvest@gmail.com munkhoej@mail.dk. 56 97 20 72 acogguffi@hotmail.com lotte.brix@mail.dk

VNKR

Tove Dam Jensen, Havnevej 18 3730 Nexø Karina Weise Hansen

ØMKR

Eva Gornitzka - jordt@post4.tele.dk

61 11 88 19

Layout

Jens Harvest : jens.harvest@gmail.com

20 25 70 07

Kasserer

Lene Dahl - lenemaegaard@hotmail.com

HESTEPENSION tilbydes

Godt rideterrain Ridebane og Ridehus til rådighed Ll. Sursænkegård Tlf.: 56 96 30 29

56 48 83 04 Karina.Weise.Hansen@brk.dk


G

DÆKCENTRET Borgm. Nielsens Vej 28 · Rønne

Tlf. 56 95 37 70

Tlf. Fax

Tegn forsikring Tegn forsikring for din hest for din hest, før Bornholmsk forsikring er Uge 6 2. - 8. februar det erdet forletteste for jer. Uge 14 30. marts - 5. april Uge 23sent. 2. - 7. juni Nærmeste 27. juli - oplyses 2. august på Det it t synsmand

20 22 66 97 56 96 66 91

Sandershøjvej 1 · 3782 Klemensker

Grafisk Hus Burgundia tryk Bornholms Tidendes Tryk

Sammen er vi bedre!

29. sept. - 5. oktober 30. nov. - 7. decemb.

Lillevangsvej 6 C 3700 Rønne Tel. 5690 3090 Grafisk design og layout Trykkeri og Bogbinderi

Distrikt 6  

Distrikt 6 - April 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you