Page 1


Side 2


2018

Brande Havekreds

Bestyrelsen Formand:

Sekretær:

Lis Mercy Jakobsen

Lillian Rauff Mobil: 2268 1586

Mobil: 2149 8639

Al.rauff@mail.dk

lisjakob2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Næstformand:

Marianne Christiansen

Helene Rodian

Mobil: 2874 7165

Mobil: 4183 4781

m.c.sol@hotmail.com

Helene@rodian.info Kasserer: Karlo Kragsig Kristensen Mobil: 2534 3417

Johanne.karlo.kragsig@gmail.com

Copyright Brande Havekreds 2018 Forside: Jens-Christian Kjær, Lungeurt, copyright 2008 Side 3


Brande Havekreds aktiviteter 2018 www.haveselskabet.dk/brande

Lør. d. 27. Jan. 10-13.30 Brande Havekreds deltager med en stand på Foreningsmarked i Remisen, Brande. Sted: Remisevej 1, 7330 Brande Søn. d. 18. Mar. 9.15-15.15 Skadedyr og skønne stauder. Heldagsarrangement med kaffe, rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe. Arrangeret af Sydøstjylland Afdeling. Pris 275/300kr. Tilmelding Margit senest 4. marts tlf. 7533 3730 eller 2990 4143 efter kl. 17. Sted. Mølkjær Kro, Ribevej 105, Ødsted 7100 Vejle. Tor. 22. Mar. 19-22.15 Påskedemonstration. Blomsterdekoratør Hanne Solgård, Brande, giver sit bud på Påskens dekorationer. Bortlodning af dekorationer og amerikansk lotteri. Pris inkl. Kaffe/brød 60/100kr. Husk Kop. Sted: Brande Bibliotek, Centerparken 2, 7330 Brande Tor. d. 10. Maj 10-13

Plantemarked og byfest i Fredericia. Stort Britisk Krydstogtskib lægger til kaj, og passagererne kommer forbi standpladserne. Vil du selv sælge koster en stand 50 kr. Nærmere info hos Erik på 7573 2419 eller 40208871. Sted: Oldenborggade (Kanalbyen), Fredericia

Lør. d. 12. Maj 10-13

Plantemarked for 11. gang på AgersSide 4


Brande Havekreds aktiviteter 2018 www.haveselskabet.dk/brande

bøl Gods. Afholdes på gårdspladsen. Standplads koster en gave til tombolaen. Stand skal være opstillet og klar inden kl. 10.00. Der kan købes brød/kaffe og the. Nærmere info hos Erik på 7573 2419 eller 4020 8871. Se side 6

Sted: Agersbølvej 225, Lindved, 7100 Vejle. Tor. d. 24 Maj 18-21

Åbne Haver i 7330 Brande, entre 10 kr. pr. have. hos: Inge King Martyn, Gl. Thyregodvej 3 Fritz Bak Pedersen, Vibevej 7 Leif Voigt, Arvad Møllevej 47

Lør/Søn. 9-10 juni

Havefestival, landsdækkende med masser af åbne haver i hele Danmark. Se Haveselskabets hjemmeside og i Havebladet HAVEN.

Lør. d. 30. Jun. 07.15-18.30 Fællesudflugt til Sallingsund og Mors. Vi besøger 4 haver i alt, 2 landbohaver, 1 rosenhave og en byhave. Pris inkl. morgenkaffe, brød, frokost m. drikkevarer, eftermiddagskaffe, entreer: 350/400 kr. Tilmelding og yderligere info senest 25. jun. til Erik 75732419.

Se side 15 Side 5


Sydøstjylland Afd. arr.

Plantemarked på Agersbøl Gods afholdes på gårdspladsen Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle Lørdag den 12. maj 2018 kl. 10.00 - 13.00 afholdes på gårdspladsen

Planter og alle andre haverelaterede ting kan sælges/købes eller byttes. Standene skal være opstillet og klar til åbningen kl. 10.00. Parkering på græsset i alléen op til gården er strengt forbudt. Der kan være meget blød bund. Der vil være tombola og mulighed for at købe kaffe/the med eller uden brød. Tilmelding er ikke nødvendig. Standpladser anvises ved ankomst. For at udnytte arealet optimalt vil der være folk til at lede trafikken og anvise P-plads. En standplads koster en gave til tombolaen. Evt. spørgsmål ang. Plantemarkedet rettes til Erik Mørk Hansen tlf. 75732419 — mail: emoerk@stofanet.dk

Side 6


Brande Havekreds aktiviteter 2018 www.haveselskabet.dk/brande

Lør. d. 4. aug.

Brande Havekreds fylder 90 år til nov. Vi fejrer Jubilæet d. 4 aug. Se nærmere i dagspressen.

Lør. D. 18. aug. Fra 12.30 Eftermiddagstur til Evald og Birthe Lynggaard’s gartneri Teglværksvej 1, Ådum 6880 Tarm, 97376248. Kør selv samkørsel fra N.I. Møllersplads 12.30, evt. info Lis tlf. 2149 8639 Søn. d. 26. aug. 10-14

Vorbasse Havemarked. Medbring gerne ting til haven, terrassen, drivhuset og udestuen eller planter, frugt og grønt. Stadepladser koster 50 kr. og parkering er gratis. Der kan købes kaffe/kage og drikkevarer. Se side 12 Info: Margit 7533 3730. Mail: Parkvej8@hotmail.com Sted: Markedspladsen, Hovborgvej 7, 6623 Vorbasse.

Tor. d. 6. sep. 16.30-19.30 Plantemarked og Åbne Kolonihaver. Pris for stadeplads er 1 plante eller ting til lotteriet. Info og tilmelding til Lis 2149 8639. Mail: lisjakob2@gmail.com Sted: Kolonihaveforeningens Parkeringsplads, Kolonihavevej (sidevej Side 7


Brande Havekreds aktiviteter 2018 www.haveselskabet.dk/brande

til Nordlundvej), 7330 Brande. Lør. d. 22. Sep. 10-15

Betonkursus. Pris 250 kr inkl . undervisning, beton, fro kost, eftermiddagskaffe. Yderligee info. og tilmelding til Lis 2149 8639. E-mail: lisjakob2@gmail.com Sted: Trælundvej 7, Blåhøj, 7330 Brande.

Tor. d. 22. Nov. 19-22.15 Juledemonstration ved Mattias Holm Madsen, Holm og Hauges Blomsterkunst på Stationsvej i Brande. Lotteri på dekorationer. Pris inkl. kaffe og brød 60/100 kr. Husk kop. Sted: Brande Bibliotek, Centerparken 2, 7330 Brande 2019: Tir.22. Jan. 19-22

Generalforsamling i Sognegården, Storegade 10, 7330 Brande.

Side 8


Foto fra årets åbne haver i Brande. Tor. d. 24 Maj 18-21

Åbne Haver i 7330 Brande, entre 10 kr. pr. have. hos: Inge King Martyn, Gl. Thyregodvej 3 Fritz Bak Pedersen, Vibevej 7 Leif Voigt, Arvad Møllevej 47

www.kvickly.dk Storegade 60, 7330 Brande, Telefon: 96423800 Side 9


Foto fra 2013 ved årets juledemonstration. Årets juledemonstration: Tor. d. 22. Nov. 19-22.15 ved Mattias Holm Madsen, Holm og Hauges Blomsterkunst på Stationsvej i Brande. Pris inkl. kaffe og brød 60/100 kr. Husk kop. Sted: Brande Bibliotek, Centerparken 2, 7330 Brande

Side 10


Side 11


Sydøstjylland afdeling

Vorbasse Havemarked Søndag den 27. august kl. 10 – 14 Markedspladsen, Hovborgvej 7, 6623 Vorbasse Stort Plante- og Haveloppemarked med ting til Haven – Terrassen – Drivhuset og Udestuen. Spændende planter, stauder, græsser, løg, buske og træer mm. Danske og Franske loppefund. Kreative ting og overskud af frugt og grønt fra haven. Der sælges: Kaffe/the, øl/vand, kage og boller. Gratis entre og parkering på pladsen. * Stadeplads: Tilmelding til Margit – pris kun 50 kr. * Info: Margit Pedersen tlf. 75333730 mail: parkvej8@hotmail.com Arr. Haveselskabet Sydøstjylland

Aagaard Savværk Salg af flis, barkflis og savsmuld. Grantræ—lærketræ til højbede—sandkasser og tørrestativer m.m. Vi laver næsten alt i træ, undtagen ispinde og tændstikker. Anders Mortensen Mobil 2947 0072 A.mortensen72@gmail.com Ågårdvej 13, Brande

Side 12


Erik Mørk,emoerk@stofanet.dk

Arrangementer i Haveselskabet Give kreds 2018 www.haveselskabet.dk/give

Onsdag d. 21. februar kl. 19.00: Podekursus-Frugttræer v/ Boi Jensen Søndermarkshallens Cafeteria – medl. 150 kr. ikke medl. 180 kr. Tilmelding til Erik tlf. 75732419 mail: emoerk@stofanet.dk Søndag d. 4. marts kl. 10 – 16: Hobby- og Fritidsudstilling Søndermarkshallen – entre: 30 kr. Give kreds kan træffes på en stand. Torsdag d. 10. maj kl. 8.00 - 12.00: Plantemarked v / Superbrugsen i Give. Gratis standplads og entre. Stande skal være opstillet inden kl. 8. Havekredsen har kaffe på kanden. Lørdag d. 30. juni: Fællesudflugt med bus til Sallingsund og Mors. Se side 15 Onsdag d. 1. og torsdag d. 2. august: Åbne Haver Eva Rasmussen, Agerbølparken 28, Give 775m2 byhave Birthe Pedersen, Agerbølparken 49, Give: 2000m2 byhave, på stejlt terræn. Tina og Jørgen Kiær, Engmarksvej 4, Give: Stor landbohave med Kant Design om bedene. Alsidig beplantning samt Køk kenhave, drivhus og frugtbuske.

Side 13


Onsdag. d. 15 august: Aftentur til Dansk Hjemmeproduktion og have. Hygildvej 5, 7361 Ejstrupholm. Vi kører i egne biler og mø des på stedet kl. 18.30. Tag selv kaffe med. Tirsdag d. 25. september kl. 19.00: Haveinspiration Ikærhallens Cafeteria.Den kendte havemand Børge Christen sen, Ålsø, øser af sin erfaring. Er der noget i haven, som trænger til fornyelse, så mød op og få inspiration og ideer. Onsdag d. 14. november kl. 19.00: Juleinspiration Ikærhallens Cafeteria v / Kirsten og Poul Erik Madsen, Grønbjerg. Kirsten giver inspiration til julens dekorationer. Poul supple rer med ting fremstillet i jern og andre materialer. Der bortloddes dekorationer. Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 : Generalforsamling, Ikærhallens Cafeteria -

Give Havekreds:

kontakt Erik Mørk Tlf.: 75732419 / 40208871

E-mail: emoerk@stofanet.dk

Side 14


Lørdag d. 30. juni Fællesudflugt med bus til Sallingsund og Mors for Give og Brande kredse Vi starter i Give, samler op i Brande og kører mod Sallingsund og Mors. På turen skal vi besøge fire meget forskellige haver, både i udformning, plantevalg og terræn. På vej op stopper vi på rastepladsen ved Flyndersø, hvor vi skal have formiddagskaffe. Vi fortsætter nordpå og stopper kun fa kilometer før Sallingsundbroen, hvor vi skal se en stor landbohave hos Maren og Karl Lundhus. Haven er på Ca. 3.600 m' og ligger højt i terrænet, så der er en fantastisk udsigt til Limfjorden. De har rigtig mange forskellige planter i haven, og mange finurligheder, som er lavet af både jern og naturmaterialer. Der er drivhus, et fint lysthus, køkkenhave og frugthave. De laver selv deres planter og har et ret stort plantesalg. Husk kontanter Derefter går turen til nordmors, hvor vi skal se Birte Sørensen's 10.000m² store rosenhave, som ligger i landlige omgivelser. I haven er der både historiske roser, buskroser og specielle roser. Haven er delt op i en englehave, rosenhave og skovhave.

Storegade 25, 7330 Brande, tlf. 97182838, post@brande-bladet.dk www.brandebladet.dk Side 15


Der er sjove opstillinger, en hel del krukker og lidt kunst i haven. Derudover er der frugttræer, stauder og sommerblomster mm. samt et stort "Driverhus" som Birte kalder det. Der er finurlige gangstier og hele tiden noget nyt omkring det næste hjørne. Birte har en lille butik i staldlængen, hvor hun sælger unikke håndlavede krukker fra Kreta samt lidt pynt og loppefund. Vi spiser frokost i Birtes have, hvor det er muligt at sidde indendørs. Næste stop er i Nykøbing, hos Tove og Poul Noppenau, hvor vi skal se en meget spændende byhave, med masser af formklippede stedsegrønne planter og mange iderige opstillinger. Tove er en "Haj" til at finde sjove loppefund og hun elsker, at finde ting i naturen, som hun forvandler til de flotteste dekorationer, som hun bruger i haven. Det er en helt unik byhave. Vi kører tilbage til Salling over Sallingsundbroen og når hurtigt frem til "Hullet" som Aase og Ejvind Jensen kalder deres 7.000m² store, helt unikke landbohave, som er indpasset i et meget kuperet område. Det er nærmest et bjerglandskab med kildevæld og fire søer/damme med karper og ænder, svaner og gæs mm. Nederst i haven løber en ret stor bæk. Beplantningen er meget alsidig og udtænkt så det passer ind i terrænet.

Side 16


Der er en stor køkkenhave anlagt i højbede samt drivhus. Midt i denne naturskønne have, er der en flot udsigt til Limfjorden. Der er lidt plantesalg. Husk kontanter. Vi drikker eftermiddagskaffe i haven. Helt mættet af skønne indtryk fra de fire haver, går turen hjemad til Brande og Give. Afgang Give: Bøgetorvet kl. 7.15 Afgang Brande: N. I. Møllers Plads kl. 7.35 Pris: Medlem. 350 kr. ikke medlem 400 kr. inkl. Bus, entreer, frokost og to gange kaffe. Tilmelding til Erik emoerk@stofanet.dk

tlf. 75732419 mail:

senest d. 25. juni. Ret til ændringer forbeholdes

Side 17


Skadedyr og skønne stauder - En hel dag i havens tegn! Søndag den 18. marts 2018 kl. 9.15—15.15 Mølkjær Kro, Ribevej 105, Ødsted, 7100 Vejle. Ankomst kl. 09.15 til kaffe/te og rundstykke. Haveplantekonsulent Finn Bruun fra planteskolen ’Anne- Stine stauder og Haveselskabets ”Plantedoktor” Magnus Gammelgaard, begge fra Sydvestsjællands afdeling, vil denne dag holde indlæg om henholdsvis nye trends i staudeplantninger og sygdomme og skadedyr i havebruget. To emner der ikke umiddelbart har så meget med hinanden at gøre, men det vil vise sig, at det har de så alligevel. Kl. 10.00 - Magnus vil fortælle om Plantesygdomme og skadedyr. Havebrug og dyrkning af planter er en spædende passion som mange af os deler. Vi fryder os når det lykkes at frembringe smukke og sunde planter, men får det dårligt hvis resultatet ikke svarer til forventningerne. Med et bedre kendskab til de mest almindelige sygdomme og skadedyr du møder i haven eller i drivhuset, kan undgå de værste nedture og løse problemerne på en bæredygtig måde. Vi skal tale om havetyper, Biodiversitet og naturlig bekæmpelse og bekæmpelsesmidler/metoder, i relation til de mest almindelige skadedyr og svampesygdomme du støder på derude. Foredraget ledsages af fotos.

Frokost ca. kl. 12.00: Varm hovedret, samt kaffe og kage. Kl. 13.15 - Finn vil fortælle om en helt ny måde at anvende stauder på. Stærkt inspireret af "den hollandske staudebølge", hvor bl.a. den kendte planteskolemand Piet Oudolf, har været foregangsmand til at benytte stauder og græsser på en ny måde. Piet Oudolf er blandt andet kendt for sit arbejde med the High Line i New York, Lurie Garden i Chicago, kommunale parker i Enköping, Sverige, m.fl. Den hollandske stadebølge kendes under mange forskellige navne: Dynamiske bede, præriehaver, naturalistisk design m.fl. Finn Bruun vil fortælle om 1) de planter, der anvendes i forbindelse med dette plantedesign, 2) om historien bag den nye staudebølge og 3) om de havepersonligheder, der har bidraget til denne nye havetrend. Finn Bruun vil endvidere vise eksempler på beplantninger i ind- og udland, der er udtryk for eller inspireret af den hollandske staudebølge. Foredraget ledsages af fotos. Efter foredraget vil der være plantesalg, idet Finn Bruun medbringer stauder fra sin planteskole, som kan købes. Pris: medl.: 275 kr. ikke medl.: 300 kr. inkl. to gange kaffe og frokost Tilmelding: Margit senest 4. marts tlf: 7533 3730 eller mobil 2990 4143 efter kl. 17 eller på Side 18


STYR -

PÅ DET KEDELIGE

PLADS TIL DET SJOVE

Storegade 36, 7330 Brande. Tlf. 4456 4800

Som medlem af havekredsen får man følgende:

10 numre af HAVEN direkte ind ad døren.

Haveråd pr. mail eller telefon Månedens medlemstilbud

Gratis rådgivning pr. mail, tlf. eller brev webshop med gode tilbud 20% på drivhusforsikring Find mange flere spørgsmål og svar på www.haveselskabet.dk Side 19


Brande haveselskab 2018  

Medlemsblad for Brande Havekreds

Brande haveselskab 2018  

Medlemsblad for Brande Havekreds

Advertisement