Page 1

Det händer sommar 2014

Upptäck våra kyrkor Upptäck det rika kulturarvet, gå på gudstjänst, konsert eller andakt

Sommarens alla konserter alternativ hiphop, nyskrivna verk, psalmer, panflöjt, jazz och visa

Kulturdagar Hon brinner för dialog Möt Svenska kyrkans nya ärkebiskop

Växter och kryp i närbild Naturfotograf Rikard Olsson ställer ut i Sövestad

Livsvandring i miniformat Följ med på pilgrimsvandring till Santiago de Compostela


Noterat det händer i svenska kyrkan ystad sövestadsbygden

Redaktör Jenny Wollin jenny.wollin@svenskakyrkan.se Layout: Jenny Wollin Omslagsfoto: Kristina Strand Larsson Ansvarig utgivare: Susanne Keyser, kyrkoherde Telefon och adress: 0411-69200, Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden Box 74, 271 22 Ystad, ystad.pastorat@svenskakyrkan.se Tryck: Malmö Tidningstryck AB. Distribution: Ges ut som bilaga i Lokaltidningen Ystad 25 juni 2014. Lokaltidningen distribueras som samhällsinformation med Posten. Upplaga: 15500. 14 500 distribueras via Lokaltidningen. Resterande bilagor delas ut av Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden och finns tillgängliga i kyrkor och församlingshem.

följ oss! På webben: www.svenskakyrkan.se/ystad

facebook.com/ystadsforsamling facebook.com/ sovestadsbygdensforsamling

VI GILLAR när kyrkan vågar ta ställning. ställningstagande #1 Svenska kyrkan i Jönköping får guldstjärna för sitt beslut att ringa i kyrkklockorna den 1 maj i år för att varna för fara när Svenskarnas parti demonstrerade i staden. Att våga stå upp för alla människors lika värde är alltid värt en polisanmälan eller två.

De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma. Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma en vacker klädnad till den säng som vi ger namnet sommaräng och som med solens gyllne tråd hopsömmas våd för våd. Det är Harry Martinssons ord i den svenska psalmen 202 som ger oss denna poetiska inramning av sommaren. Han ger oss bilden av människan som lever i en slags symbios med naturen. Detta är vår uppgift att ta hand om, att förvalta så att ingenting blir förstört. Det är inte bara vårt ansvar för vår egen skull utan för alla dom som kommer efter oss. En jord att värna. Vi talar mycket om klimatet nu, våra biskopar har alldeles nyss gett ut ett biskopsbrev om klimatet. Vår egen biskop Antje säger att klimatfrågan är den största utmaningen som mänskligheten har stått inför. Den förutsätter att alla goda krafter arbetar tillsammans för att lösa den. Du och jag behöver också reflektera omkring vad vi kan bidra med och hur väljer vi att leva våra liv. Kanske något att använda några av de kommande sommardagarna till, att tänka, fundera och ta ställning. Framför dig har du sommarens program från vårt pastorat. Här finner du både bredd och djup. Du som vill vara turist i din egen kyrka och samtidigt få något mer har möjlighet att besöka middagsböner med efterföljande guidning. Här finns en mängd av kvällsprogram, musik, kulturkvällar, gudstjänster och mycket mer. Kanske vill du ge dig ut på vandring, det som vi kallat pilgrimsvandring sedan urkyrkans dagar. Ett sätt att färdas långsamt för att ge rymd för tanken. En möjlighet att finna sig själv och sin Gudsrelation. Vad du än väljer att använda din sommar till så önskar jag dig allt gott och hälsar dig varmt välkommen. Susanne Keyser Kyrkoherde

Boktips försoning och förvandling I dialog med såväl bibeltexter som de judiska och kristna traditionerna diskuterar teologiprofessor Svartvik hur människan kan hantera det förflutna så att hon kan börja bygga upp en ny framtid och en förnyad gemenskap. Kunnigt och insiktsfullt som alltid. Försoning och förvandling författare: Jesper Svartvik Verbum förlag ISBN: 978-91- 526-34-165 Ca pris: 210 kr

evangelium enligt marcus Poeten, debattören och TVpersonligheten Marcus Birro berättar enkelt och personligt om sin väg till Gud. Familjen, fotbollen och missbruksproblem har varit hans ständiga följeslagare. Men också Gud!

trons vittnen Författaren Peter Halldorf presenterar en samling porträtt av kristna personligheter, mystiker och helgon - tillsammans med sin son teol. doktor Joel Halldorf. Allt genomsyras av både lärdom och djup fromhet. Texterna är korta och kärnfulla och lämpar sig väl för sk daglig läsning (365 st.) - dessutom ekumenisk prägel.

Trons vittnen författare: Peter och Joel Halldorf ISBN: 9789173873383 Ca pris: 230 kr

Libris förlag

livet efter dig En olycka lämnar Will förlamad från bröstet och ner. Han vill inte leva längre. I ett desperat försök att rädda sin son anställer Wills mamma Lou som sällskapsdam. Lou har inga ambitioner i livet och tar jobbet för att hon behöver pengarna. Hennes uppgift blir att få Will att vilja leva igen. En rörande, smärtsam berättelse om en annorlunda kärlek Livet efter dig författare: Jojo Moyes Printz Publishing ISBN: 9789187343032 Ca pris: från 35 kr i pocket.

Evangelium enligt Marcus författare: Marcus Birro Libris förlag ISBN: 9789173873314 Ca pris: 200 kr

ställningstagande #2 Svenska kyrkans biskopar tar ställning för miljön. I sitt senaste biskopsbrev om klimatet poängterar man att klimatförändringen är en vår tids allra största utmaningar, kanske den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Samtidigt finns det hopp. Till skillnad från prognoserna om framtida klimatförändringar – som bygger på kunskap om det som redan hänt – bygger hoppet på vad som är möjligt. Framtiden är inte en prognos utan resultatet av våra handlingar här och nu, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

VISSTE DU ATT SVENSKA KYRKAN FINNS I 24 LÄNDER RUNT OM I VÄRLDEN? Uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Titta in på en fika eller fira gudstjänst på din utlandssemester. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

årsredovisning 2013 klar Årsredovisningarna för både Ystads och Sövestadsbygdens församlingar för år 2013 är nu klara och finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/ystad Årsredovisningarna kan också beställas via vår expedition. Ring 0411-69200 eller skicka ett mail till ystad.pastorat@svenskakyrkan.se


möt svenska kyrkans nya ärkebiskop

- Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje

av maria lundström foto magnus aronson / ikon

En stark opinionsbildare som brinner för dialog – dialog mellan samhälle-kyrka, naturvetenskap-religion och religioner emellan. Maria Lundström, redaktör vid Lunds stift har mött Antje Jackelén, Sveriges nya ärkebiskop. Hur vill du vara som ärkebiskop? Vad vill du driva? - Det kommer att vara en växelverkan mellan person och roll. Den jag är som person sätter såklart sin prägel på uppdraget och tvärtom. Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje. Det är i gudstjänsten kyrkans puls slår. Andra punkter är en stark diakoni, en prioritering på att dela tro och liv, finna nya former för undervisning i kristen tro och sist men inte minst att föra en dialog både inomkyrkligt, ekumeniskt och interreligiöst med samhälle, politik, kultur och naturvetenskap. Efter 69 manliga företrädare blir du historisk som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop – hur känns det? - Jag är tacksam för det starka stödet. Jag har fått ta emot mycket glada tillrop både från kyrkan och från olika delar av samhället. Det är stort och glädjande. Det massmediala intresset har varit omfattande. Jag upplever att det finns en stor nyfikenhet på en kvinnlig kyrkoledare. En hel del positiva signaler har kommit från katoliker och ortodoxa som inte själva har prästvigda kvinnor. Hur ska du tackla denna tuffa roll och utmaning? - Det gäller att prioritera, vilket ibland kan vara smärtsamt. Jag kommer inte att kunna uppfylla alla förväntningar. Det handlar också om att ha goda medarbetare omkring sig. Konsten är att ta sig själv på allvar men att samtidigt ha en viss distans. Humor är viktigt och något jag uppskattar mycket.

Vad bär dig som kristen? - Bön bär mig. Bönen är trons andning och ett sätt att umgås med Gud. Jag bärs av tilliten till att jag bottnar i nåden och kan skapa i världen. Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna. Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld. Dessa tankar från Lunds stifts vision har jag levt med i många år och hoppet som ryms i den bär jag ständigt med mig. På ett övergripande sätt tar jag med mig den i mitt kommande uppdrag att inspirera och leda Svenska kyrkan. Det finns ett stort intresse för teologiska frågor idag. Vad utmärker dig som teolog? - Jag ser mig alltmer som en ekumeniskt orienterad lutheran.

”Det är i gudstjänsten kyrkans puls slår.” Att förkunna det glada budskapet om Jesus Kristus står i centrum; evangeliet bär allt. Min teologiska utbildning är bred även internationellt sett. Fokus och några av nyckelorden för mig är den skapelsetillvända tron, det befriande evangeliet, tanken på kallelsen och livet i dopet. Den kristna tron och den teologiska sakkunskapen har något att bidra med i det offentliga rummet, vare sig det är filosofi, politik eller naturvetenskap som avhandlas. Det är min övertygelse att alla livets stora frågor har en plats i kyrkan. Det betyder inte att

vi har svaren på allt! Ibland har vi svaren, och då ska vi frikostigt dela med oss av dem. Ibland är det vi som kan ställa frågor som ingen annan ställer och då ska vi vara frimodiga i det. Dina hjärtefrågor? - Vårt uppdrag är mission – i och genom gudstjänst, diakoni och undervisning. Under våren kommer biskopsmötet med ett brev om klimatet. Klimatförändringarna är kanske den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin haft att tackla. Här krävs samverkan mellan religion, naturvetenskap, politik, kultur och näringsliv. Klimatet har med våra innersta värderingar att göra. Det gör klimatfrågan också till en fråga om vår tro. Som ärkebiskop kommer du att röra dig vitt och brett på resor inom och utom landet. Får du någon fast punkt? - I Lund har jag i möjligaste mån lett morgonmässan i domkyrkan på fredagar. Onsdagsmässan klockan 08.15 i Uppsala domkyrka brukar ledas av ärkebiskopen. Det hoppas jag kan vara en sådan fast punkt också för mig. Det blir spännande att vänja sig vid och lära känna en ny katedral. Domkyrkan i Lund utmärks av den runda valvformen, den är mjuk men ändå robust. I Uppsala är formen mer uppåtsträvande. Jag gillar starkt hur blicken dras till Kristusikonen i koret i Lund. Nu ser jag fram emot att upptäcka kvalitéerna som ryms i Uppsalas dom!

om antje jackelén

på ny post: Valdes 15 oktober 2013 till ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Fick 55,9% av rösterna. Efterträdde Anders Wejryd den 15 juni 2014. bakgrund: Föddes i Tyskland 1955. Teologistudier i Tübingen och Uppsala. Prästvigdes 1980, tjänstgjort som präst i Stockholms och Lunds stift. Teologie doktor 1999 med avhandlingen Tid och evighet. Verksam vid Lutheran School of Theology i Chicago 2001-2007, Associate Professor 2003-2007. 2007-2014 biskop i Lunds stift. intresserar sig särskilt för: Relationen mellan naturvetenskap och tro och religionens roll i samhället. Frågor som rör tolerans och respekt religioner emellan. Initiativtagare till mångfaldsprojektet Social Cohesion i Malmö som handlar om hur olika religiösa gemenskaper tillsammans kan bidra till att skapa en starkare sammanhållning och förståelse i vårt samhälle. Involverad i dialogen mellan olika kristna kyrkor. valspråk: ”Gud är större” (hämtat ur 1 Joh 3:18-20). aktiv i samhällsdebatten: Första biskopen i Sverige som började använda sig av Twitter för att kommunicera. Här skriver hon om sitt arbete, sina tankar och funderingar. Vunnit pris som Skånes mest inflytelserika opinionsbildare 2012, utsedd till årets ”maktmappie” 2013 av M-magasin och årets lundensare 2014 av Sydsvenska Dagbladet. familj: Gift med Heinz Jackelén, pensionerad präst. Barn och barnbarn. gör jag gärna på min fritid: - Vandrar i naturen och umgås med familjen och barnbarnen. det största som hänt mig: - Att bli döpt och att bli mor och mormor.

missa inte! Sommarpratar 25 juni kl. 13.00


Sommarkyrka Upptäck Sveriges kyrkor med hjälp av Sommarkyrkoguiden Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla berättar de om kristen tro, men byggnaderna är också fulla av landets och den lokala platsens historia. I sommar håller 333 kyrkor över hela landet öppet. Hela listan över sommaröppna kyrkor hittar du i Sommarkyrkoguiden som gavs ut i början av juni tillsammans med tidningen Amos. Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden är stolta och glada över att kunna bidra med två av de 333 sommaröppna kyrkorna, nämligen S:ta Maria kyrka i centrala Ystad och Sövestad kyrka mitt i Sövestad by. Passa på i sommar att upptäcka det rika kulturarv som finns i kyrkorna, gå på gudstjänst, konsert eller andakt. Är du fikasugen så erbjuder många kyrkor även kaffe och kaka för en billig peng. Varmt välkommen till våra kyrkor!

Sommarkyrkoguiden finns att hämta i S:ta Maria kyrka, på Klostergården och i Sövestads kyrka. Den går även att läsa och ladda ner på www.svenskakyrkan.se/sommarkyrka

S:ta Maria kyrka

SOMMARKYRKA 30 JUNI - 8 AUGUSTI måndag-fredag klockan 10.00-18.00

Följ @kulturarvet på

Är du nyfiken på vårt kyrkliga kulturarv? Följ @kulturarvet på Instagram. Här finns vackra bilder, roliga fakta och spännande tävlingar där du kan vinna fina priser.

S:ta Maria kyrka

Öppettider: Öppet varje dag året runt. 1 maj-31 augusti kl. 10-18. 1 september-30 april kl. 10-16 Adress: Stortorget 1, 271 43 Ystad

Under tiden 30 juni till 8 augusti finns vår duktiga sommarkyrkopersonal på plats i kyrkan måndag till fredag mellan klockan 10 och 18. Är det något du undrar över är det bara att fråga någon av dem. Kyrkan från 1200-talet är Ystads äldsta och en av Skånes äldsta tegelkyrkor, byggd i handslaget rött tegel. S:ta Maria kyrka har alltid varit församlingskyrka i Ystad och är ett bra exempel på flera olika epokers kyrkliga, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Här samsas tre olika byggstilar, romansk, gotisk och renässans. En relativt liten del finns kvar av den ursprungliga kyrkan från 1200-talet. Det mesta vi ser idag tillkom på 1600-talet. Sevärdheter inkluderar bl.a. ett vackert snidat altarskåpet i ek från 1400-talet, predikstol i barockstil, krucifix där Kristusfiguren har riktigt hår, träskulpturer av Johannes och Maria, en vacker altaruppsats i barockstil signerad Johan Jehrling, en kalkmålning i koromgången föreställande den heliga Dorothea, tornväktaren och mycket mer. För barnen har vi ett lekskåp fullt av spännande saker och symboler för barn (och vuxna) att utforska. Här finns kläder för att klä ut sig till biskop eller präst, saker för att leka nattvard, dop, vigsel och begravning. Allt är handgjort i gedigna material och fritt fram att leka med. Vardagar 30 juni - 8 augusti finns personal på plats som kan hjälpa till och svara på frågor kring skåpet och dess innehåll. På www.svenskakyrkan.se/ystad/stamariakyrka kan du läsa mer om kyrkan och dess sevärdheter.

Sommarkyrka för barn 8 juli - 24 juli tisdagar och torsdagar 15.00-16.30

Sandskogens camping. Pyssel, lek, sång, musik och massor med andra kul grejer för barn i åldrarna 4-10 år.

Tillgänglighet: anpassad ingång med ramp, ledstänger och elektronisk dörröppnare på kyrkans norra sida. Hörslinga. HWC. Ledstänger vid kortrappan och trappstegen är markerade med vita prickar. OBS! Inne i kyrkan kan gravstenarna i golvet upplevas som besvärliga då underlaget inte är jämnt.

Sommarkyrkans program måndag-fredag kl 10.00-18.00 10.00-18.00 Fika i kyrkan. Barnaltarskåpet öppet för lek (även öppet lördagar och söndagar, men utan personal) 12.00 - 12.30 Middagsbön med vacker musik. 14.30 och 16.00 Guidad visning av kyrkan. Ges på svenska och engelska.


Sövestad kyrka Öppettider: Under tiden 28 juli 10 augusti är kyrkan öppen och bemannad dagligen mellan kl. 11.00-16.00. Övriga tider på året är kyrkan öppen efter överenskommelse. Adress: Fårabacksvägen 1, 271 95 Ystad Tillgänglighet: Ramp finns. Hörslinga. HWC i anslutning till kyrkan.

Sommarkyrkans program dagligen 28 juli - 10 augusti kl 11.00-16.00 11.00-16.00 Fika i kyrkan.

Sövestad kyrka

Fotoutställning av naturfotograf Rikard Olsson. Läs mer i artikeln nedan. 15.00 Andakt

SOMMARKYRKA 28 JULI - 10 AUGUSTI måndag-söndag klockan 11.00-16.00

Sövestad kyrka ligger mitt i Sövestad by längs med riksväg 13. Den vitputsade kyrkan i romansk stil byggdes i slutet av 1100-talet och består idag av ett långhus med en korsarm i söder och ett torn i väster. Sevärdheter inkluderar bl. a en rikt dekorerad predikstol i barockstil, ett vackert himmelsblått, stjärnbestrött stuckparti med draperi runt koret och över altaruppsatsen med motiv från Golgata. På www.svenskakyrkan.se/ystad/sovestadkyrka kan du läsa mer om kyrkan och dess sevärdheter.

RIKARD OLSSON Bor: Tomelilla Gör: Jobbar som lokförare. Fotar natur och djur på fritiden. Aktuell: Fotoutställning i Sövestad kyrka 28 juli - 10 augusti kl. 11-16. Finns möjlighet att köpa bilderna som ställs ut samt andra naturbilder. Finns även inramade ex. Prislista finns i kyrkan. Se mer av Rikards bilder på www.rikard-olsson.se

Växter och kryp i närbild

På www.suzanne-rahm.se hittar du smakprov på Suzannes texter.

av jenny wollin foto rikard olsson

Pappa först och främst, sen naturintresserad fotograf och lokförare. Så beskriver Rikard Olsson sig själv. 28 juli – 10 augusti ställer han ut ett tjugotal av sina naturbilder i Sövestad kyrka. Bilderna får sällskap av korta texter av prästen Suzanne Rahm. Med hjälp av en nyinköpt kamera och goda tips och råd från andra fotografer på nätet började han fota när han blev pappa 2007. - När min dotter föddes köpte jag en kamera för att dokumentera mitt nya liv som pappa. Jag ville minnas allt. Men jag kunde inte bara fota min dotter hela tiden, så efter ett tag tog jag med kameran ut i trädgården och sen var jag fast. Han älskar att vara i naturen, oavsett årstid och kameran är alltid med. - Jag är ofta i Fyledalen, Skoghusets enefälad

och på Stenshuvuds sydsluttning. Det är rekreerande för själen. Jag kan sitta på en sten och bara suga in atmosfären. Och när man ligger där på en äng och fotar känns det nästan andligt. Kameran är mitt sätt att vara i stunden, att fånga den. Ibland hastar man igenom när man är ute i naturen. Men med kameran som förstoringsglas stannar man upp och tittar närmare på saker. Och han älskar att komma riktigt nära sina motiv, viket tydligt avspeglas i hans bilder. Favoritmotiven är ängsblommor, fjärilar och trollsländor, gärna i kombination. - Jag är en sucker för fjärilar. De är som små ädelstenar som flyger omkring. Titta närmare på en blåvinge, så förstår du vad jag menar. Rikard gillar både att ta rena omanipulerade bilder och att efterarbeta bilder i Photoshop. - Många som fotograferar kör bara omanipulerat, men jag tror man förlorar på det. Jag

gillar den kreativa processen när jag bearbetar bilden i efterhand. På något sätt berikar motsatserna i den rena bilden och den behandlade varandra och jag lär mig att ta bättre bilder. I utställningen i Sövestad kyrka får några av Rikards bilder sällskap av korta texter inspirerade av bilderna. Texterna är skrivna av prästen Suzanne Rahm. Hon delar Rikards kärlek till naturen och beskriver sig själv som en trädgårdsnörd. Skrivit har hon gjort sen barnsben och framförallt naturlyrik ligger henne varmt om hjärtat. - Jag var mycket ute i skogen som barn med mina föräldrar. Sen hade vår familj förmånen att lära känna Harry Martinssons familj. Mitt intresse för naturen, lyriken och rymden kommer därifrån. Han gav mig mina första lyrikböcker och öppnade min själ för lyriken, säger Suzanne.


Tema pilgrimsvandring

pilgrimsvandring till santiago de compostela

Det handlar om vår livsvandring foto håkan nilsson och vera lingärde.

Veckan efter påsk bar det äntligen iväg för de sju vännerna från Sövestadsbygden. Målet var Spanien och att under en vecka vandra på de klassiska pilgrimsvägar som leder till staden Santiago de Compostella i Spaniens nordvästra hörn. Deltagarna, som tillhör studiegrupper i församlingen, hade planerat sin resa under en längre tid och var väl förberedda både mentalt, andligt och rent fysiskt – en nödvändighet om man skall orka med nästan 3 mil per dag. Trots detta blev det ett och annat skoskav… Själva vandringen gick i det mest skiftande landskap. Ibland i ren vildmark, ibland på asfaltsvägar. Byar och även städer passerades. Leden var en mix av allt från sköna naturstigar till gator ackompanjerade av bruset från motorvägen intill. - Precis som livet. Själva vandringen är ju en symbol för den vandring som utgörs av livet - och livets vandring går ju också genom ett skiftande ”landskap”! Pilgrimsvandringen speglar livet. Den utgör en livsvandring i miniformat”. Det är tanken, , säger prosten Jan Wenzelberg, som var ledare för gruppen. Syftet med allt är, trots ansträngningen, heller inte att späka sig – utan att genom växlingen mellan tystnad och uppsluppen samvaro ”komma till tals med sig själv ”– och därmed också med Gud. Avgörande för att nå detta mål är dock en sund balans mellan tystnad och samvaro. Därför varvades också den ansträngning som själva vandringen innebar, med vila och fest. Det gjordes även flera glada besök på pubar (man upptäckte ett mycket gott spanskt öl på kuppen!). Samtidigt omgärdades helheten med andakter flera gånger om dagen. Ibland firades mässa i naturen, ibland i någon kyrka tillsammans med lokalbefolkningen och andra pilgrimer. - Jag kommer aldrig att glömma när vi pilgrimer fick gå fram och bli särskilt välsignade i en av dessa kyrkor på vägen” säger Cissi, barnfödd i Hedeskoga och en av deltagarna.

Nattvard i det gröna

Slutmålet – den vackra medeltidsstaden Santiago de Compostella - med sin fantastiska domkyrka (säkert fem gånger större än vår egen i Lund) var en upplevelse i sig. Känslan av fira mässa i en fullsatt katedral med människor av alla åldrar och från världens alla hörn var enorm. Och den blev inte mindre av att denna mässa firats där, på samma sätt i 1000 (!) år. - Kanske det mest fantastiska med hela vandringen, att människor har pilgrimsvandrat på dessa vägar i 1000 år! Det handlar inte om en dagslända eller en tillfällig modenyck i vår stressade tid. Tvärtom. Pilgrimsvandring är en urgammal tradition, som tydligt uttrycker människans grundläggande behov av att inkludera arbete, ansträngning, vila, glädje – men också andlighet på sin livsvandring”, inflikar Vera från Bussjö, ” Vännerna har fått mersmak efter sin upplevelse i Spanien. Kanske blir det en pilgrimsvandring hemmavid i sommar?


PILGRIMSVANDRA PÅ HEMMAPLAN Ystad-S:t Olof

27-29 juli. totalt 4,7 mil Tredagarsvandring med två övernattningar. Viss vandringsvana krävs. Avslutas 29 juli klockan 15.00 med pilgrimsmässa i S:t Olofs kyrka. Pris: 600 kr. I priset ingår övernattning, vegetarisk mat samt hemtransport från S:t Olof till Ystad. Var och en tar med egen lunch till dag 1. Anmälan senast 14 juli via ystad. pastorat@svenskakyrkan.se eller ring 0411-692 00. Ange ev. allergier i samband med anmälan.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den väg som ska binda samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Från Trelleborg i söder och Malmö i väster går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka som är navet på leden. Från Lund fortsätter vägen norrut mot Skånes Fagerhult där Pilgrimsleder SmålandÖland tar vid. Leden österut från Lund förbinder premonstratenskloster som fanns i Skåne på medeltiden i Lund, Övedskloster, Tumathorp och Bäckaskog. Detta är också vägen till den stora vallfartsorten S:t Olof på Österlen. Vägen går sedan norrut längs kusten i öster.

Axplock från www.pilgrimsvagen.se 21 juni kl. 11.30 – 15.00

Pilgrimsvandra i Johannes döparens anda. Kiviks kapell-Haväng.

10 juli kl. 18.30 – 21.00 Vandra som pilgrim med Frälsarkransen mitt inne i Lund.

Pilgrimscykla i Sövestadsbygden

24 augusti. totalt 1,4 mil. Cykla eller kör bil mellan Sövestad, Baldringe och Högestad kyrkor. Var och en tar sig mellan kyrkorna på det sätt som känns bäst, tänder ljus – umgås på vägen, fikar och grillar korv och samlar samtidigt in pengar som delas mellan Kyrkans arbete för nödlidande och Sövestads IF:s ungdomsarbete. Pris: Frivillig avgift – men riktmärket är 60 kr för vuxen och 20 kr för

barn upp till 15 år. Gåvan läggs i kollekten under dagens inledande andakt i Sövestads kyrka. Program:

Kl 9.30 Samling och andakt i Sövestad kyrka. Etapp 1: Sövestad kyrka - Baldringe kyrka. Baldringe kyrka är öppen kl 10.15 – 11.30 (musik, ljuständning). Varje pilgrim gör först ett kort besök i kyrkan. Sen serveras kaffe, saft och bullar i gröngräset utanför (självkostnadspris). Etapp 2: Baldringe kyrka - Högestad kyrka. Kyrkan är öppen kl 11.15 – 13.30 (musik, ljuständning). Vi bjuder på dryck! Etapp 3: Högestad kyrka - Sövestads idrottsplats Sövestads IF har förberett för korvgrillning och glad samvaro! Öppet mellan kl 12.00 - 15.00 (cirka). Korv med tillbehör säljs till självkostnadspris.

19 juli kl. 10.00 – 14.00 Pilgrimsvandra med en Franciskanbroder från Assisi. Arrangör Broby-Emmislövs församling. Läs mer på www.pilgrimsvagen.se


Musik Njut av sommarmusik i våra kyrkor När sommarkvällen faller på bjuder vi in till konsert i våra kyrkor. Kom och njut av vackra orgeltoner, alternativ hiphop, nyskrivna verk, psalmer, panflöjt, jazz och mycket mer. Våra egna arrangemang är givetvis gratis. Konserter med andra arrangörer där inträde tas är markerade med symbolen

25 juni 19.00 S:ta Maria kyrka HOMMAGE À OTTO OLSSON

En av Sveriges största romantiska kompositörer, Otto Olsson avled för exakt 50 år sedan i år. Det uppmärksammar vi med en suggestiv konsert för orgel, sång och violin. Del av Skånes orgelveckor.

2 juli 19.00 S:ta Maria kyrka DUETTER FÖR HARMONIUM OCH PIANO

Orgelharmoniet var under sin tid ett av de populäraste instrumenten och det skrevs en enormt stor repertoar för harmonium. På senare tid har instrumentet nästan glömts bort. I denna konsert får instrumentet visa upp sig. Tillsammans med pianot bildas musik som sällan får höras. Spelar gör Thomas och Maria Wallin. Del av Skånes orgelveckor.

10 juli 19.00 S:ta Maria kyrka

23 juli 19.00 Baldringe kyrka

OKÅ

Okå är en alternativ hiphopgrupp med rötterna i Ystad. Gruppen består av Christoffer Zaar, Frida Green och Tim Nilsson. Med sig har dom musikerna Anders Dahllöf, Rasmus Ahlm, Dick Örnå och Peter Haeggblom. Tillsammans utgör de det Okå som spelat flitigt i Ystadtrakterna under det senaste året. Musiken beskrivs som alternativ hiphop, där klassisk rap blandas med härliga pop-komp, rockiga solo och klämkäcka refränger. Som sång fast rap, som rap fast sång, beskrev Bengt Eriksson det när bandets debutalbum ”Möt Herr Mig” recenserades i YA med 4 av 5 möjliga lurblåsare.

DUO HÄSTBACKA PERSSON

Duon består av saxofonisten Linn Persson och pianisten Christopher Hästbacka. I sin konsert bjuder de på originalmusik för saxofon och piano av tonsättare som Fernande Decruck och Darius Milhaud samt arrangemang av mer kända stycken av till exempel Lili Boulanger och Claude Debussy.

17 juli 19.00 S:ta Maria kyrka TRIO ENCHANTÉE: MUSIK I SVENSKA POETERS SÄLLSKAP

20 juli 19.00 S:ta Maria kyrka DANA DRAGOMIR: PANFLÖJT I SOMMARKVÄLLEN.

Dana Dragomir, världens första kvinnliga professionella panflöjtist bjuder på en smakfull blandning av det bästa av populärklassiker, melodier från film och musikaler, modern melodiös internationell och svensk pop av bl.a. Benny Andersson & ABBA samt svensk och rumänsk folkmusik och visor. Ackompanjatör: Marcus Fernholm. Entré. Biljetter: Ystads Turistbyrå, telefon 0411-57 76 81, www.ticnet.se, telefon 077-170 70 70 och samtliga Ticnetombud. Arrangör: Pandana.

Målning av Emilia Lindholm.

Duo Hästbacka

24 juli 19.00 S:ta Maria kyrka TRION GLÖD: FRÅN FIGAROS BRÖLLOP TILL KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA

Trion Glöd består av Malin Gustafsson - saxofon och slagverk, Andreas Lindgren - piano och Frida Engström – sång.

Trio Enchantée. Foto: Rikard Olsson.

Konserten uppmärksammar Britt G Hallqvists jubileumsår. Förutom psalmer och tonsättningar av hennes texter signerade George Riedel, har Trio Enchantée fått tillägnat sig ett alldeles nyskrivet verk av Malmötonsättaren Staffan Storm. Han har tonsatt tre dikter och av detta musikstycke har konstnären Emilia Linderholm inspirerats till tre konstverk som kommer att visas som en fond under konserten. Musik och bildkonst i skön förening! Programmet vävs samman av dikter av fler svenska poeter, bl a Bo Setterlind och Pär Lagerkvist som fått musikalisk dräkt i både klassisk ton och viston. Trio Enchantée består av Eva Lundgren - piano, Mikael Ekholm - flöjt och Karolina Törlind - sång.

Trion Glöd


28 juli 19.30 S:ta Maria kyrka THE SAMMY RIMINGTON INTERNATIONAL BAND: A TRIBUTE TO THE LEGENDS OF NEW ORLEANS JAZZ

Multi-instrumentalisten Sammy Rimington är en av världens ledande exponenter inom New Orleans Revival jazz idag. Han har spelat professionellt i mer än 50 år, turnerat samt spelat in med många legendariska amerikanska jazzmusiker. Missa inte en konsert med det bästa av autentisk, traditionell New Orleans Musik; Jazz, Blues, Hymns & Spirituals! Arrangör: Sammy Rimington International Band med stöd av Kulturnämnden i Ystad och Ystad-Tryck AB. Biljetter finns att köpa på Bokhandeln i Ystad, Stortorget 3, 0411-100 36 eller i kyrkan konsertkvällen (endast kontanter).

30 juli 19.00 Högestad kyrka

Ingela Sundberg

Sven-Eric Erlö

ENSAM VANDRADE DU ALDRIG

Musik i sommarkväll med Staffan Svensson och Riitta Seppänen. Duon bjuder på blandade svenska sommarpärlor och psalmer i egen tappning. En och annan popballad så som ”Fields of gold” och ”Brusa högre lilla å” för piano och elgitarr ryms också i programmet.

Spjutstorps badorkester

31 juli 13.00 S:ta Maria kyrka DUKE ELLINGTON SACRED CONCERT

Anders Ekdahl Seven Piece Band med Eva Ekdahl Kammarkör. Del av Ystad Jazz Festival. Biljetter: Köps via www.ystadjazz.se eller hos Ystads Turistbyrå, telefon 0411-57 76 81. 260 SEK/ student 130 SEK (studentlegitimation ska uppvisas vid entrén)

31 juli 19.00 S:ta Maria kyrka DET HÄR ATT VARA MÄNNISKA

Dialogmusikern Ingela Sundbergs repertoar hämtar inspiration ur livsbagaget och samtalet mellan sångerna går bortom “mellansnacket”. Det blir till en dialog som väver ihop musik, ord, toner. Mottot är “Öppna Alla Grindar” helt enkelt för att hon vill det, och gör det. Musik och ord öppnar inåt och utåt och det är i det enkla och ärliga det svänger.

6 aug 19.00 Sövestad kyrka MUSIK I SOMMARKVÄLL

Annika Stoltz har många strängar på sin lyra kyrkomusik, orgel, tvärflöjt och sång. I denna konsert bjuder hon på ett blandat program med olika typer av musik.

7 aug 19.00 S:ta Maria kyrka SOMMARKONSERT

Avslutar årets sommarkyrka. Medverkande: ungdomar från Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden.

14 aug 19.00 Bromma kyrka SPJUTSTORPS BADORKESTER

Musik i sommartid med badorkestern från Spjutstorp. Många av orkestern medlemmar har gått i skolan i Spjutstorp och det var folkskolläraren som lät dem välja instrument och lärde dem att spela. De bildade så småningom en skolorkester som senare blev en ungdomsorkester. När Spjutstorpsbadet jubilerade 1988 ombads orkestern att åter spela. Därav namnet Spjutstorps badorkester.

20 aug 19.00 Baldringe kyrka JAZZIGT OCH TILLBAKALUTAT

Traditionell sommarkonsert med Pia och Jon Åkesson Röding samt Eskil Fagesrström. Hela bygden sluter upp och njuter varierad musikalisk kost i fantastisk aukustisk miljö.

21 aug 19.00 S:ta Maria kyrka MOONLIGHT SERENADE

Musik från jazzens och populärmusikens gyllene era med Sven-Eric Erlö sextett. Sven-Eric Erlö, piano och keyboard. Ulf Dahlström, klarinett. Ulf Holmström, saxofon. Natale Bellan, vibrafon. Per Ekman, kontrabas. Bengt Isaksson, trummor.


Kultur Fred & frid präglar årets kulturdagar För sjunde året i rad arrangerar Svenska kyrkan i Ystad 4-9 juli kulturdagar i S:ta Maria kyrka. Precis som tidigare år har programmet den övergripande rubriken ”Mening och Sammanhang”, men i år binds dagarna även samman av ett underliggande tema om frid och fred. Fred och frid inom varje människa, mellan människor och mellan nationer. Föreläsare inkluderar kända namn som Mustafa Can och KG Hammar. Välkommen att tanka kropp och själ med kraft!

4-9

juli 2

014

foto: mustafa can - johan bergmark. kg hammar - kristina strand larsson. övriga: pressbilder

6 juli 20.00 S:ta Maria kyrka LYRIKGUDSTJÄNST: GUD SYNS INTE MEN FINNS I DIN NÄRHET Lyrikgudstjänst med dikter av poeten Bo Setterlind och musik framförd av organisten Thomas Wallin med flera. Präst är Lars Rubin.

9 juli 20.00 S:ta Maria kyrka 4 juli 20.00 S:ta Maria kyrka MUSTAFA CAN: TÄTT INTILL LIVET Hur överlever man att förlora sju av sina femton barn? Hur kan man fortsätta älska och leva? Vad är egentligen livskraft och hur reser man sig ur nederlaget? Om detta handlar Mustafa Cans föreläsning Tätt intill livet. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Cans bok Tätt intill dagarna som handlar om hans egen mor, Güllü Can som lämnade Kurdistan tillsammans med sin man och sina överlevande barn för ett nytt liv i Sverige.

7 juli 20.00 S:ta Maria kyrka INGMAR KARLSSON: ROTEN TILL DET ONDA Freden i Versailles efter det första världskriget har betecknats som ”en fred som gjorde slut på all fred” Detta gäller inte minst Mellanöstern. Författaren och fd ambassadören Ingmar Karlsson visar i sin föreläsning hur dagens problem har sina rötter i den uppdelning av området som Frankrike och Storbritannien gjorde i Versailles för att tillgodose sina nationella intressen. Han redogör också för de konsekvenser denna politik fått för regionen och för möjligheterna att nå fredliga lösningar.

5 juli 20.00 S:ta Maria kyrka NADJA ERIKSSON: ANGEL SONGS Najda Eriksson med vänner framför Angel songs, en samling av sånger om änglar som andliga väsen och om gudomligheten i inspirationen och musiken. Vi är alla älskade och ingen lämnad utanför. Det finns änglar för varje utsatt människa och vid varje övergivet barn. Änglarna är högt stående väsen och nära Gud. Texterna är på engelska och utvalda bitar ur texten, läses därför på svenska som inledning för varje sång.

8 juli 20.00 S:ta Maria kyrka

KG HAMMAR: FRED ÄR VÄGEN TILL FRED Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. KG Hammar är gästprofessor emeritus i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet. Tidigare biskop i Lunds stift och ärkebiskop i Svenska kyrkan.

KONSERT MED PETRI SÅNGARE: FRID - NÄR SKA DU NÅGONSIN SLUTA DINA VINGAR OMKRING MIG? Konsert med Petri sångare från S:t Petri kyrka i Malmö, under ledning av dirigenten och den konstnärlige ledaren Alexander Einarsson. Petri sångare är en blandad kammarkör med ca 35 medlemmar och hemvist i S:t Petri kyrka i Malmö. Körens framträdande kännetecknas av en rund och lyrisk körklang med en stark musikalisk och textlig närvaro. Tyngdpunkten ligger på verk för kör a capella med visst fokus på nutida musik.


möt anna jerrhag, ny sjukhuspräst

- Man kommer väldigt nära livet av jenny wollin foto jenny wollin

Mästarnas mästare är bäst på tv. Inget slår låten Fields of Gold med Sting och att hon skulle bli präst var ingen självklarhet. Hon skulle forska på gamla testamentet. Möt Anna Angelsmark Jerrhag, ny sjukhuspräst på Ystads lasarett. Cirkeln är sluten. Anna är tillbaka där allt började. Född och uppväxt i Ystad var det i Ystads församling Anna först kom i kontakt med kyrkan. Hon var med i Kyrkis och konfirmerades några år senare i S:ta Maria kyrka. Även om hon efter konfirmationen inte fortsatte i kyrkans verksamhet fanns intresset för teologi kvar. När det efter gymnasiet och jobb utomlands blev dags att läsa vidare föll valet på teologi. Annas bror Ola bodde i Linköping och där hamnade också Anna med siktet inställt på att forska på Gamla testamentet. Hon kom att stanna i 10 år och staden har präglat henne. På vilket sätt har Linköping format dig? - I Linköping präglar tron staden. Det är självklart att vara troende och att fira mässa. Det är en del av livet. Kanske beror det på att frikyrkorna är så närvarande. Människor är alltid medlem i någon kyrka och det är viktigt för kyrkorna att profilera sig. Sen spelar det naturligtvis in att Linköping är en stiftsstad med en biskop. När jag bodde där var Martin Lind biskop och han var ju väldigt tongivande. Så småningom väcktes tankar på att jobba inom Svenska kyrkan och Anna sökte sig till Vadstena och Svenska kyrkans grundkurs och därifrån vidare till Lund där hon prästvigdes 2005. Varför valde du att bli präst? - På grund av människor som jag mött på vägen. En som har påverkat mig mycket är Jonas Ahlner som var pilgrimspräst i Vadstena när jag gick Svenska kyrkans grundkurs där. Varför stannade du inte kvar och läste till präst i Linköping? - Jag trivdes jättebra i Linköping, men jag är ju skåning. Mentaliteten är inte den samma och

så saknade jag havet. Linköping ligger ju mitt inne i ingenting. Efter prästvigningen i Lunds domkyrka väntade en tjänst som pastorsadjunkt i Bromölla, Ivetofta och Gualövs församlingar. I samma veva föddes Annas och maken Daniels första barn, Nils, idag 9 år. Förutom Nils består familjen numera också av 7-åriga tvillingarna Helge och Hilding. På frågan om vad hon gör när hon inte är präst skrattar Anna och säger: - Har jag egentligen ett liv utanför prästyrket och familjen? Nej, men jag gillar spinning. Att spänna fast sig på en cykel och sen bara trampa. Sen blir det några pass på Friskis också och jag gillar det där med trädgård. Att odla egna grönsaker är kul. Spenat, rädisor, morötter, rödbetor och så har vi satt potatis. Och bönor i alla möjliga former. En viktig plats i Annas liv är Killans bönegård. Där tankar hon kraft hos sin mentor LarsErik Axelsson. - Sen några år tillbaka är jag volontär på Killans bönegård. Lars-Erik som driver Killan är en av mina stora förebilder och min mentor sen flera år. Han var min assistent vid prästvigningen och jag jobbade som tjänstebiträde hos honom när han var verksam på Linero i Lund. Jag brukar åka ut en gång i månaden, över dagen. Stillheten, bönen, alla goda samtal och möten ger viktig påfyllnad. Vad utmärker dig som präst? - Jag har nog en förkärlek till det enkla och avskalade. Säkert har tiden i Linköping spelat in. Sen är närvaro i mötet med andra människor väldigt viktigt för mig. Du har alltid prästkragen på dig. Varför det? - Det är mycket för min egen del faktiskt. Jag vill att det ska vara tydligt att det är jag som är prästen. Då behöver inte jag förklara eller människor fråga. Sen tror jag att det är ett bra sätt att synliggöra kyrkan på. Fördelen är också att det blir tydligt för mig själv när jag är i tjänst och präst och när jag är privatpersonen Anna. Vad var det som gjorde att du sökte tjänsten som sjukhuspräst? - Efter åtta år i Ljunits församling var jag redo

för nya utmaningar. Och jag gillar verkligen kombinationen av att både jobba externt och i församlingsverksamheten. Sjukhuskyrkan är en viktig verksamhet där allt ofta ställs på sin spets. Man kommer väldigt nära livet. Sen tycker jag det är jätteroligt att fira gudstjänst och ha dop, vigslar och begravningar också. Det skulle jag inte vilja vara utan. Hur tänker du kring arbetet i Sjukhuskyrkan? - Jag vill att det ska bli självklart för de som vistas på lasarettet vem sjukhusprästen är. Jag tror på ett långsiktigt och medvetet relationsbyggande där namnet och personen bakom titeln kommer fram. Det är lättare att ta kontakt med Anna, sjukhusprästen än med Sjukhusprästen.

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED ANNA?

Ring Sjukhuskyrkan på telefon 0411-897007 eller maila till anna.jerrhag@svenskakyrkan.se

OM SJUKHUSKYRKAN

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller anställd vid Lasarettet i Ystad och vill prata med någon, behöver någon som lyssnar eller delar din oro, när du önskar förbön eller vill fira nattvard. Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Alla är välkomna, oavsett religiös tillhörighet. Om du föredrar att prata med en annan präst eller diakon inom Svenska kyrkan eller med en företrädare för en annan kyrka och tro, förmedlar vi gärna kontakt.Ibland är det viktigt att få tala med någon som delar den tro eller det språk man har. Alla som jobbar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och vi för inga journaler. stilla rummet Sjukhuskyrkan vid Ystads lasarett har ett andaktsrum, Stilla rummet, utanför akutmottagningen. Rummet är öppet dagtid varje vardag. så kommer du i kontakt med sjukhuskyrkan Du når sjukhuspräst Anna Jerrhag på Sjukhuskyrkans telefon 0411-897007.


Sommarens gudstjänster Hos oss i Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden kan du fira gudstjänst flera gånger i veckan. Högmässa, morgonmässa, kvällsmässa, musikgudstjänst, familjegudstjänst och sinnesromässa. Det är bara några av de typer av gudstjänster som du hittar hos oss. För dop, vigsel och begravning, kontakta vår expedition, 0411-692 00. För bikt, kontakta präst. För enskilt samtal, kontakta präst eller diakon. Kontaktinformation och mer om våra gudstjänster hittar du på www.svenskakyrkan.se/ystad

JUNI sö 29 juni 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst M Persson. klockan 13.00 S:ta Maria kyrka DOPGUDSTJÄNST: Präst M Persson.

JULI ti 1 juli 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Kärlek & relationer”. Präst L Rubin. on 2 juli 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst M Persson. sö 6 juli 09.30 Hedeskoga kyrka MÄSSA: Präst S Rahm. klockan 20.00 S:ta Maria kyrka

LYRIKGUDSTJÄNST: GUD SYNS INTE, MEN FINNS I DIN NÄRHET

Dikter av poeten Bo Setterlind och musik framförd av organisten Thomas Wallin med flera. Präst L Rubin. on 9 juli 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst I Appelgren. sö 13 juli 09.30 Sövestad kyrka HÖGMÄSSA MED DOP: Präst S Rahm. klockan 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst C G Holmström. klockan 13.00 S:ta Maria kyrka DOPGUDSTJÄNST: Präst C G Holmström. tisdag 15 juli 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Kärlek & relationer”. Präst I Appelgren. on 16 juli 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst C G Holmström. sö 20 juli 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst I Appelgren. klockan 13.00 S:ta Maria kyrka DOPGUDSTJÄNST: Präst I Appelgren. klockan 18.00 Hedeskoga kyrka KVÄLLSGUDSTJÄNST: Präst J Wenzelberg. tisdag 22 juli 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Kärlek & relationer”. Präst I Appelgren.

on 23 juli 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst J Wenzelberg. sö 27 juli 09.30 Sövestad kyrka HÖGMÄSSA: Präst J Wenzelberg. klockan 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst C G Holmström. klockan 13.00 S:ta Maria kyrka DOPGUDSTJÄNST: Präst C G Holmström. ti 29 juli 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Kärlek & relationer”. Präst C G Holmström. on 30 juli 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst C G Holmström.

AUGUSTI sö 3 augusti 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst I Appelgren. klockan 18.00 Hedeskoga kyrka MUSIKMEDITATION: Präst I Appelgren. ti 5 augusti 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Att växa och mogna”. Präst J Wenzelberg. on 6 augusti 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst C G Holmström. sö 10 augusti 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst I Appelgren. klockan 13.00 S:ta Maria kyrka DOPGUDSTJÄNST: Präst I Appelgren. ti 12 augusti 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Att växa och mogna”. Präst L Rubin.

Detalj från predikstolen i Hedeskoga kyrka. Foto: Anders Andersson

on 13 augusti 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst A Jerrhag. sö 17 augusti 11.00 S:ta Maria kyrka MÄSSA: Präst A Jerrhag. klockan 15.00 S:ta Maria kyrka

TYSK GUDSTJÄNST

dagliga andakter

klockan 18.00 Hedeskoga kyrka KVÄLLSMÄSSA: Präst J Wenzelberg.

vardagar 30 juni - 8 augusti 12.00

ti 19 augusti 18.30 Klosterkyrkan KVÄLLSMÄSSA: Tema ”Att växa och mogna. Präst I Appelgren. on 20 augusti 08.00 Klosterkyrkan MORGONMÄSSA: Präst M Persson.

S:ta Maria kyrka MIDDAGSBÖN måndag till söndag 28 juli - 10 augusti 15.00 Sövestad kyrka

ANDAKT

svenska kyrkan ystad sövestadsbygden postadress: box 74, 271 22 ystad besöksadress: klostergatan 12 telefon: 0411-692 00 fax: 0411-655 15 www.svenskakyrkan.se/ystad ystad.pastorat@svenskakyrkan.se www.facebook.se/ystadsforsamling

Det händer Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden sommar 2014  
Det händer Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden sommar 2014  

Läs om vad som händer i Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden sommaren 2014.

Advertisement