Page 1

RödLila Sumererna 1 Riken, städer och statsmakt Landet där floderna Eufrat och Tigris flyter fram heter idag Irak. I Irak för femtusen år sedan bodde det ett folk som kallades för sumerer. Sumererna skapade ett samhälle som inte liknade något annat samhälle som hade funnits tidigare. Sumererna var jordbrukare och marken där sumererna bodde var väldigt bördig. Det gjorde landet rikt och så småning om växte det upp stora städer nära floderna. Eridu, Ur, Uruk och Nippur är de mest kända. Dit kom det många människor som bosatte sig där. Varje stad hade sin egen gud och åt guden byggde man ett stort tempel. I Ur dyrkade de en mångud som heter Nanna, i Nippur dyrkar de stormguden Enlil och i Eridu vattenguden Enki. Av: Gabriel Eklycke

2 Palats, tempel, hus, trappor och murar Ett stort ziggurat, ett tempel trappform, byggdes cirka 2100 år f.kr. av kung Ur-Nammu i Ur. I varje stad stod ett tempel till stadens skyddsgud eller skyddsgudinna. Sumererna byggde kanske vasshus som liknade det här, som byggdes av träskaraberna som bor vid Tigris stränder i södra Irak. Av: Oscar Sumererna har oftast bosatt sig nära stora floder som var, Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Sumererna hade också något liknade som var nästan som en pyramid. Den kallades Ziggurat och som var ett tempel i trappstegsform. Ziggurat var ett tempel som var byggt på ett annat tempel som en mur på en annan och i mitten av templet var det en helgedom vigt åt månguden Nanna. Ziggurat byggdes cirka 2100 f.Kr. av kung Ur-Nammu i Ur.

Av Hampus 1


RödLila 3 Härskare Sumererna bildade ett rike i varje stad och varje rike styrdes utav en kung. Den som var kung var den högste av prästerna som arbetade i templen och han kunde tala om för folket vad gud ville. Kungagravar

När man begravde kungar så begravdes de tillsammans med drottningen och man offrade även slavar, oxar och åsnor när man begravde de. Hammurabi – Kung av Babylon

År 2000 f. Kr. attackerades sumerernas städer av ett annat folk om hette amoriter. Amoriterna byggde en ny stad som skulle heta Babylon. Där bodde kungen i deras rike. De mest kände av alla kungar i Babylon hette Hammurabi och han regerade på 1700-talet f. Kr. Man vet vem han är för att det finns en stor samling av lagar lagrade från den tiden. Hammurabi ristade in lagarna på ett stort stenblock. Den stenen finns förvarad på ett museum i Paris i Frankrike. Hammurabis lagar är den äldsta lagsamlingen i världshistorien. Av: Karl Flensburg 4 Religion Nanna var sumerernas mångud i manlig skepnad. Han kallades för ödets herre han var Enlills och Ninlils äldsta son. Enill utgör tillsammans med An och Enki den första Mesopotamisk gudatriaden. Det var An som var över guden och han har fått stå modell för de senare religioners gud. Han är Jaha, Gud och Allah alla tre i en och samma skepnad. Enlill var luftens gud och i staden Nippurs var han skyddsgud och straffade mänskligheten med katastrofer. Enki han var sövattnets gud och han var en beskyddare av hantverk och magi. Enki var tillsammans med Ningikuga och de fick en dotter som hette Ningal och hon blev vassgudinnan. Nanna valde Ningal till hustru och dom fick tre barn som hette Inanna, Utu-shamash och Ishkur. Utu var i sin tur solguden och att vaka over rättvisa och ordning i landet. Inanna, morgonsjärnas gudina, vakade över krig och över kärleken. Nanna var mästare över kalendern och han bestämde hur årstiderna skulle vara och vilka krafter den hade, han var också gud över 2


RödLila växtligheten och fruktbarheten i landet. Hans huvudtempel låg i Ur och tillsammans med Shamash och Hadad utgör han den andra Mesopotamiska gudatriaden. Ett andra namn på Nanna är Simbabba, Nama, Nannar, Zuen och Suen beroende på vilket språk. Ningal anses utgöra urtypen för kvinnan och kvinnligheten. Av: Natascha

5 Klassamhälle På sumerernas tid var alla olika värda. Varje rike i landsbygden bildade en stad som styrdes av en kung. Han var den högsta av de många prästerna som arbetade i templen, han kunde tala om för folket vad guden ville osv.. Det var bara han som visste vad och hur man kunde offra till guden. Om han nu inte gjorde det på precis rätt sätt skulle guden kunna sända sjukdomar, missväxt och andra olyckor i världen, så trodde sumererna. Jägarna och samlarna var jämlika, alla bestämde lika mycket och jobbet var uppdelat bra. Dom som var högst upp på listan hos sumererna var prästerna och krigarna, de som var längst ner var såklart bönderna. Präster och krigare bodde i stora riken och palats, medan bönderna bodde i hyddor av lera och halm. Av: Emma

6 Uppfinningar Under sumerernas tid gjordes många viktiga uppfinningar. Sumererna bodde i varma länder och odlade, men dem lyckades att få vattnet från floderna att rinna till skörden med långa kanaler så dem kunde få vatten när marken var torr. Det kallas konstbevattning. Det var sumererna som uppfann hjulet och plogen, det var två viktiga uppfinningar för sumererna kunde då odla jorden bättre och få större skördar och de kunde frakta olika saker lättare när de hade hjul på vagnarna. Dom kunde också frakta byggmaterial till de stora tempelbyggena på ett lättare sätt och man blev inte lika trött. De gjorde också stridsvagnar dem var gjord av trä och vagnarna hade hjul och blev dragna av åsnor. Dem började också behandla koppar och brons, de smälte ner det och gjorde om det till vapen och redskap. Sumererna kom på att man kunde blanda koppar och tenn till brons och gjorde bronset till svärd, yxor och smycken. 1000 f. Kr. började man också använda järn. Av Hannes

3


RödLila ● Sumererna kom på två väldigt viktiga uppfinningar. Det var plogen och hjulet som de kunde bearbeta jord och mark mycket bättre och de konst-bevattnade åkrarna också så blev det mycket bättre skörd. När man kom på att vagnar med hjul gick mycket snabbare och tidigare att frakta blev handeln mellan de olika områdena lättare. Att frakta byggnadsmaterial till tempelbyggnad blev ju såklart också mycket enklare. Det var tur att man uppfann det för det var viktigt att man forsla landsbygdens varor in till de stora städerna. Av hjulet gjorde att de kunde bygga stridsvagnar och skydda sig mer.

● Koppar och brons lärde sig sumererna också att använda och skapa vapen och redskap. Bara för kanske 8 000 år sedan började man hålla på och använda koppar, i Främre Orienten händer det att det finns rena koppar klumpar ute i naturen som enkelt kan hakas ner. Sumererna testade att blanda koppar och tenn, det blev brons. Malmen hettades upp i en ugn tills metallerna började smälta. Brons var mycket hårdare och starkare än det vanliga koppar. Man började göra svärd Bronsen var den viktigaste metallen tills ca. 1 000 f. Kr. då man framställde järn.

Av: Jossan L

7 Konst Sumerernas städer hade en egen gud som sumererna byggde ett eget tempel till. De här templen kunde vara väldigt stora. Den första pyramiden byggdes i Sakkara åt kung Djoser. Ett spelbord har hittats i den kungliga begravningsplatsen i Ur. Sumererna hade murar runt sina städer för att skydda sig mot fiender. Det fanns palats och det fans tempel för gudarna, byggda uppe på höga pyramider som kallades Zikkurrat. En pyramid tog ungefär 20 år att bygga och man byggde pyramider med stenblock. Av: Alexander Holmberg 4


RödLila Mosaik och reliefer var två saker som sumererna tillverkade . Reliefer var lera som dem hade fått att stelna och sen hacka ut märken. Mosaik är en annan sak sumererna tillverka det var som en tavla med massa människor och varje Mosaik berätta något Av: Erik

8 Yrken Kungar och Präster: Det var kungen som var högst och det var han som bestämde över alla sen kom prästerna. Prästerna arbetade i templet och det var dom som kunde säga till folket vad guden ville. Det var bara han som visste hur man offrade till deras gud, om man gjorde det på fel sätt skulle guden skapa olyckor och en massa missväxt och andra sjukdomar det var iallafall vad sumererna trodde. Prästerna hjälpte även kungen att styra riket, all jord ägdes av gudens tempel och dit betalde alla bönder och en del av skörden gick till skatt på så sätt fick präster och kungens krigare sina löner. Prästerna var ofta klädda med olika djurskinn. Hantverkare: Det var sumererna uppfann hjulet för att transportera saker fortare och smidigare, hantverkare kom på att använda olika metaller till vapen och redskap. Redan för omkring åttatusen år sedan började man använda koppar. I Främre Orienten förekommer koppar ren i naturen, och i början tog man helt enkelt koppar klumpar och hamrade ut den till den form dom vile ha. Sumererna kom på att man kunde blanda koppar och tenn till brons. Malmen hettades då upp i en ugn tills metallerna smälte. Sedan kunde man hälla den smälta metallen i gjutformar och framställa svärd, yxor och vackra smycken. Av Mathias och Carl

9 Skriftspråk. Kilskrift hette det första skriften i världen som har uppfunnits. Den har varit väldigt användbar förr i tiden när sumererna skickade meddelanden till andra ställen och när det skrev ner lagar och när präster skulle hålla reda på alla varor som dom fick av bönderna. Alla varor fick sitt eget tecken. 5


RödLila Av: Oliver

Sumerernas språk var först. Det började med att prästen ville veta vilka varor bönderna betalade i skatt, så man hittade på ett tecken till varje vara. De man skrev på var en mjuk tavla av lera, namnet blev kilskrift eftersom att avtrycken blev kilformiga. De tog in lertavlan i ugnen så att den skulle bli hård och så att skriften skulle hålla bättre. I Irak har arkeologer hittat flertal av tavlorna med olika tecken på. Sedan började prästen använda tecknen till mera än bara kolla var bönderna betalade skatt på. Nu går det att läsa deras skrifter och man kan ta reda på hur dom bodde och levde på den tiden mer en vad man vet. Av: Josefine

10 Kläder Sumeriska män och kvinnor är praktfullt utstyrda. Kvinnorna bar oftast mycket smycken och ibland peruker med en sorts hatt gjord av fågelfjädrar. Männen odlade stor långa skägg. Männen var så stolta över skäggen att ett av straffen i lagboken gick ut på att den dömde fick välja med att få skägget avklippt eller näsan avskuren. Av: Jasmina Två sumeriska män med typiska skägg.

Så här såg kvinnorna oftast ut. 6


RรถdLila

7

Sumererna rödlila  
Sumererna rödlila  
Advertisement