Page 1

? i e v 책 p kkes u d 책 ly r e r folk r o v H Vi hjelpe


Om oss

Kurs Veiledning Bøker Undervisning

Foredrag

Familieråd

Konsulenttjenester

Coaching Ressurskoordinator

Siden selskapet vårt ikke heter “Gjør det samme som alle andre AS”, så kan det godt hende at du fra tid til annen vil oppleve oss, og det vi driver med som litt utenom det vanlige.

“Hvis du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått” Vårt mål er ikke å være som alle andre, vi ønsker å gjøre en forskjell! og da er det også naturlig å være litt annerledes. Vi vil bidra til endringer i oss selv, i deg, i samfunnet vårt og i verden for øvrig. Vi har mange ideer til hvordan vi skal få det til, og vi har ikke tenkt til å holde oss til å gjøre det samme hele tiden. Du trenger derfor ikke bli overrasket dersom du opplever at vi driver med alt fra informasjon, veldedighet, gaver og prosjekter, til tradisjonell og utradisjonell næringsdrift. Vi tror alt dette kan kombineres, og fokuset vårt ligger der vi har effekt og der vi ser at vi får utrettet noe. Vi er ikke redde for å skille oss ut!


Espen O. Simonsen Takknemlig, ambisiøs og stolt • Gründer og ideutvikler • 12 års erfaring fra Forsvaret med 2,5 år i internasjonale operasjoner. • Lang erfaring fra salg, motivasjon og ledelse i det private næringslivet. • Anerkjent kurs- og foredragsholder innenfor temaer som: Kommunikasjon, salg, anerkjennelse, motivasjon, krise/konflikthåndtering og pårørende perspektiv ved alvorlig sykdom. • Familierådskoordinator for Bufetat.

Bianca T. Vestvik Takknemlig, modig og ekstrovert • Bachelor i barnevern med tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching fra Høgskolen i Akershus. • 8 år som forsterket fosterhjem og lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier i krise. • Ettertraktet kurs- og foredragsholder innenfor temaer som: Kommunikasjon, mestring, motivasjon, krise/konflikthåndtering og ledelse. • Kursholder, foreleser og veileder for statlige høgskoler. • Familierådskoordinator for Bufetat. Bianca og Espen ga i 2012 ut boken «Etter verdens ende - En historie om å velge livet». Boken, og dens åpenhet rundt livets vanskelige temaer har engasjert et bredt publikum. Espen ga i tillegg ut boken «Sammen til verdens ende - En kjærlighetshistorie» i 2009. Bøkene er solgt i over 45 000 eksemplarer, og har ligget flere titalls uker på Norges bestselgerlister. Du finner signerte utgaver i vår nettbutikk.


Kommunikasjonskurs For par i alle aldre og alle stadier av relasjonen som ønsker å investere i det de har sammen, eller endre en negativ utvikling i parforholdet. Parkurset er livssynsnøytralt, og helt fritt for gruppearbeid eller deling i plenum.

Par som innehar denne kunnskapen har 50 % større sannsynlighet for å forbli i relasjonen og være tilfreds med det. Kurset kan leveres i flere varianter og skreddersys for bedrifter og organisasjoner. Vi er blant annet kursholdere for Forsvaret som i flere år har investert i kommunikasjonskurs for sine ansatte. De vet at par som har det bra på hjemmebane også fungerer bedre på jobb. Vi er blant de første i Norge som er sertifisert til å holde kommunikasjonskurset for par berørt av rus.

Temaene: •

Forelskelse, kjærlighet og vennskap – Hvorfor ble vi et par?

Forventninger til hverandre og parforholdet

Konfliktmønstre som kan ødelegge

Kommunikasjonsferdigheter for trygge og tydelige samtaler

En modell for problemløsning

Sensualitet og seksualitet

Tilgivelse, oppgjør og forsoning

Grunnverdier og livssyn

Lek, humor og glede

Kjærlighet

Vennskap

Glede

Lek kommunikasjon

Tilgivelse Sensualitet

Uttalelse: “Takker for et flott kurs. Fantastisk samspill og kjemi mellom dere, noe som gjorde kurset unikt! Tusen takk for gode råd og teknikker.” - Par i 30 årene


Foredrag

Kick-offs Fagkonferanser

Konferanser

Seminarer

Eventer

Møter Arrangementer

Planleggingsdager

Kurs

Vi, Bianca T. Vestvik og Espen Simonsen har lang erfaring både sammen og hver for oss i å engasjere alt fra store forsamlinger til små grupper. De siste årene har vi reist landet rundt og holdt foredrag for mange tusen mennesker på arrangementer, konferanser og seminarer med faglig tyngde, samt lettere kick off’s og motiverende eventer. Blant våre fornøyde kunder finner du NAV, Forsvaret, Aleris, Medi3, Womens Weekend, Skien kommune, RVTS, Leve, Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, A-hus, Mental helse og SOS hjelpetelefonen. Vi har utarbeidet et bredt spekter av gripbare, humoristiske og engasjerende foredrag. Under følger et utdrag av temaene vi foreleser i. Noe du ikke finner? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale om hva akkurat DU er på jakt etter.

Motivasjon, inspirasjon og humor

Kommunikasjon og forventninger

Hvordan mestre motgang og endring

Relasjonell ledelse og selvledelse

Selvfølelse vs. selvtillit

Etter verdens ende foredraget 
som bygger på boken

Fosterhjem - en investering i 
fremtiden

Samtale med barn og unge

Selvmord i nære relasjoner

Medmenneske eller fagperson?

«Innsikten, ærligheten, tydeligheten og humoren i foredraget ga seminaret en ekstra uvurderlig dimensjon. Anbefales sterkt!»

Frank S. Thrana, Kommuneoverlege, Tønsberg kommune

«Underveis får man som tilhører lære om gode og enkle «verktøy» som man kan bruke for å få kontroll på sin egen hverdag og sitt eget liv, og tilbake sitter man med en ny og herlig kunnskap om hvordan man kan komme seg gjennom hverdagen med mer glede, takknemmelighet og overskudd!»

Heidi Gyldenås Olsen


Vi tilbyr også

Private Grupper

Ungdom

Familier Idrettslag

Yrkesgrupper

Bedrifter

Organisasjoner

Veiledning og Coaching - mental trening Vi har lang og variert erfaring som ledere, veiledere og mentale trenere i offentlig og privat sektor. Denne erfaringen har gitt oss kompetanse til å realisere menneskers potensial, og gjennom økt mestringstro skape vekst i seg selv og sine omgivelser. Vi har en genuin menneskeinteresse, vilje og evne til å være direkte og ærlig. Vi hjelper folk å lykkes både privat, profesjonelt og sosialt.

Ressurskoordinator

Gjør en forskjell har lang erfaring i å bistå familier i krise og sorg. Familie og nettverk ønsker ofte å hjelpe de som er utsatt for en krise. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva man skal gjøre, og tungt å uttrykke et behov. Er barn en del av familien er det viktig at også disse blir tatt på alvor, og inkludert i familiens utfordringer. En ressurskoordinator fra oss kan bistå med å etablere en trygg felles plattform der familie og nettverk blir hjulpet til å hjelpe seg selv i en vanskelig og krevende tid.

Familieråd

Vi har løpende oppdrag som familierådskoordinator for barnevernstjenestene på Østlandet. Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir den aktuelle familien og deres nettverk mulighet til å være med på å bestemme når viktige avgjørelser i deres liv skal tas.

Konsulenttjenester

Vi tar på oss kortere og lengre konsulentoppdrag. Vi har spesielt kompetanse innenfor relasjonell ledelse og prosjektledelse. Barnevern, kommunikasjon, salg og service.

Populære Kurs MED HJERTET FORAN OG HODET KALDT - Når magefølelsen sier at noe er galt. Hva da? Et kurs som styrker ansatte i barnehager, SFO, skoler, lag og foreninger i deres viktige rolle når det kommer til å ta mistanke om omsorgssvikt på alvor. VÅG Å SNAKKE SANT OM LIVET - Samtale med barn og unge. Et kurs som har til hensikt å gi kunnskap om teknikker for støttende kommunikasjon med barn. Temaet vil gjøre deg tryggere og bedre rustet til å møte barn og unge som har opplevd kriser eller sorg. F. eks. skilsmisse, rus i nær familie, fysisk eller psykisk misbruk, mobbing, dødsfall, psykisk eller fysisk sykdom i nær familie, mor eller far i fengsel og lignende.


Engasjement Å gjøre en forskjell handler for oss om engasjement og et valg om å ta leder­skap. Først og fremst lederskap i eget liv, for deretter å kunne engasjere oss i noe større enn oss selv. Vi i Gjør en forskjell AS tør å tenke stort og bredt. Vi brenner for trygghet og velvære, fysisk og psykisk helse for unge som gamle, nytenkning og nyskap­ning. Vi vil utfordre satte paradigmer i samfunnet og oppfordre til å tenke utenfor boksen. Vi engasjerer oss blant annet i bo og velvære forholdene til de eldre i kommunen vår via prosjektene «Gi et hjem» og «Fryd for eldre». Vi er involvert i forskning, politikk og prosjekter for å sikre barns medvirkning i barnevernssaker. Vi brenner for å fremme verdighetsbasert lederskap, og engasjerer oss derfor i Global Dignity. Dette for å nevne noe av det vi bruker energien vår på ved siden av å drive vår virksomhet. Vil du være med oss å gjøre en forskjell i fremtiden? Anser du oss som en spennende samarbeidspartner for ditt eget prosjekt? Eller er du rett og slett bare nysgjerrig og ønsker å vite mer om oss og hva vi driver med? Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss, eller besøke oss på nett: VÅR HJEMMESIDE | www.gjorenforskjell.no Her finner du vår nettbutikk, kurskalender og mer utdypende informasjon om våre produkter og tjenester.

HVERDAGEN | www.gjorenforskjell.net Dette er bloggen vår. Her kan du følge utviklingen i prosjektene vi engasjerer oss i, lese de snurrige tankene vi deler fra hverdagen vår, og få innsikt i det som gir oss mental næring og inspirasjon.

LIK OSS PÅ FACEBOOK | www.facebook.com/gjorenforskjell Lik oss gjerne på facebook og følg oss der vi deler våre siste nyheter, informerer om kommende aktiviteter og kurs, eller bare forsøker å henge med i utviklingen.


! ft ø et l de g V ig ir GJĂ˜R EN FORSKJELL AS | www.gjorenforskjell.no Bianca T. Vestvik Mobil: 93 21 56 50 E-post: bianca@gjorenforskjell.no

Espen O. Simonsen Mobil: 94 88 94 78 E-post: espen@gjorenforskjell.no

Brosjyre Gjor en forskjell  
Brosjyre Gjor en forskjell  
Advertisement