Page 1

Särskola med Konduktiv Pedagogik – som tar dig ett steg längre


Vi ser möjligheter där andra ser svårigheter

Move & Walk Skola har ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik, KP, har integrerats med läroplan och kursplaner. KP är ett helhetskoncept som är speciellt utformat för att utveckla motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner och färdigheter parallellt, inom alla fyra områden samtidigt. Genom den konduktiva pedagogikens holistiska synsätt och aktiva inlärning kan nya förmågor utvecklas vilket i sin tur leder till högre livskvalitet och ett så självständigt liv som möjligt. Vi öppnade vår första särskola med KP i Göteborg 2008. Hösten 2014 startade vi i Malmö. Vi har även ansökt om att få öppna en skola i Stockholm från höstterminen 2016. Vårt mål är att kunna erbjuda en sammanhängande skolgång, från förskoleklass till gymnasiet, på samtliga orter. I Malmö har vi förskoleklass, grundsärskola och träningsskola samt fritidsverksamhet/korttidstillsyn. I Göteborg har vi förskoleklass, grundsärskola och träningsskola, gymnasiesärskola med individuellt program samt fritidsverksamhet/korttidstillsyn. Grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola med individuella programmet är avsedd för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Move & Walk Skola är inriktad mot barn och ungdomar som i kombination med kognitiv funktionsnedsättning har olika typer av rörelsenedsättningar och kommunikationssvårigheter, eftersom de har särskilt stor nytta av Konduktiv Pedagogik. Enligt det fria skolvalet har vårdnadshavaren rätt att välja skola för sitt barn, i eller utanför hemkommunen.


På Move & Walk Skola arbetar conductorer/specialpedagoger, speciallärare och skolassistenter. Alla våra conductorer har en akademisk högskoleutbildning i Konduktiv Pedagogik. Utbildningen finns inte i Sverige ännu, men har validerats till specialpedagog/speciallärare med inriktning mot rörelsehinder. Move & Walk Skola samarbetar bland annat med DART (kommunikations- och dataresurscenter) och SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten). All personal går regelbundet på kurser i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Vi arbetar dagligen med elevernas kommunikationsförmåga och utreder olika möjligheter för dem att lära sig att uttrycka sig.

”En skola som visar en enorm mänsklig närvaro. En nytänkande skola som inspirerar eleverna till framsteg man inte trodde var möjliga.” /En pappa

Konduktiv Pedagogik bygger till stor del på motivation kopplat till ett tydligt syfte. Inlärning sker genom aktiv motorisk, kognitiv, kommunikativ och social interaktion. Det har genom erfarenhet, vetenskapliga studier och utvärderingar visat sig vara nyckeln till lärande för vår elevgrupp. Genom att bejaka barnets motivation och ge den enskilde eleven den tid som han eller hon behöver, uppnår vi en optimal inlärningssituation. Eleverna arbetar utifrån sina egna förutsättningar och mål enligt läroplan och kursplaner. Skolans mål är att guida eleven mot ett självständigt liv fyllt med utveckling och lärande. Conductor, elev, vårdnadshavare och personliga assistenter har en nära dialog. Tillsammans skapas den individuella utvecklingsplanen med utgångspunkt från varje elevs individuella behov. Move & Walk Skola är en fristående skola, godkänd av Skolinspektionen och avgiftsfri för eleverna.


Move & Walk Skola är en särskola med ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik, KP, har integrerats med läroplan och kursplaner. Det innebär att våra elever får tillgång till KP i vardagen, under hela skoldagen. Utöver vår särskoleverksamhet med KP erbjuder vi: Move & Walk Träning – en pedagogisk re/habilitering med KP, för personer som har neurologiska funktionsnedsättningar. Genom aktiv inlärning kan motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner och färdigheter utvecklas parallellt. Move & Walk Träning är ett komplement till medicinsk re/habilitering. Move & Walk Assistans – det bästa av två världar – administration av personlig assistans i kombination med Konduktiv Pedagogik. Move & Walk har verksamheter i Göteborg, Stockholm och Malmö. Välkommen!

Vill du veta mer? Kontakta oss! Göteborg (HK) Lillhagsparken 8 422 50 Hisings Backa 031-55 84 20 Stockholm Storgatan 70 171 52 Solna 08-624 99 91 Malmö Stadiongatan 25 217 62 Malmö 040-617 40 20

Webb: www.movewalk.se E-post: info@movewalk.se www.facebook.com/movewalk

Move & Walk Skola  

Broschyr med information om Move & Walk Skola och Konduktiv Pedagogik.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you