Issuu on Google+

Treball realitzat per Laura Peris, Olga Crespo, Jennifer CaĂąabate, Mar Raga i Laura Sanchez.

1.- Quan foren escrites les quatre cròniques? A) Entre el segle XIV i el segle XV


B) Al segle XV C)Entre el segle XIII i el segle XIV D) Al segle XII

2.- Qui les va escriure? A) Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. B) Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Llull i Pere el Cerimoniós. C) Jaume I, Bernat el Cerimoniós, Ramon Llull i Pere Desclot. D) Jaume I, Bernat el Cerimoniós, Ramon Muntaner i Pere Desclot.

3.- Quina és la crònica més llarga? A) Bernat Desclot B) Jaume I C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

4.- Les quatre grans Cròniques... A) Formen el millor conjunt historiogràfic de llengües catalanes. B) Formen el millor conjunt historiogràfic del món . C) Formen el millor conjunt historiogràfic de l’Europa medieval. D) Formen el millor conjunt historiogràfic de l’Espanya medieval.

5.- Quina crònica manifesta l’amor que sent cap als territoris heretats ? A) La de Pere el Cerimoniós B) La de Bernat Desclot


C) La de Jaume I D) La de Ramon Muntaner

6.- Qui és a la imatge ?

A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Ceremoniós D) Ramon Muntaner

7.- En quin temps es va crear la Generalitat de Catalunya ? A) Jaume I B)Pere el Cerimoniós C)Ramon Muntaner D) Bernat Desclot 8.- Quan va nàixer Jaume I? A) Al 1348 B) Al 1208


C Al 1253

9.- Quants anys regnà Jaume I? A) 63 Anys B) 56 Anys C) 45 Anys D) 73 anys

10.- Quina és l’única crònica que no utilitza llegendes ni cançons ? A) La de Pere el Cerimoniós B) La de Bernat Desclot C) La de Jaume I D) La de Ramon Muntaner

11.- Quants anys tenia Jaume I quan inicià el seu regnat? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

12.- Qui és a la imatge?


A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

13.- Quants anys tenia Jaume I quan es va casar per primera vegada? A) 13 B) 17 C) 20 D) 14

14.- Qui és el fill de Jaume I? A) Ramon Muntaner B) Pere el Cerimonios C) Bernat Desclot D) Ningú. 15.- Quants fills tingué Jaume I ?


A) 7 B) 11 C)16 D) 21

16.- Qui és a la imatge?

A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

17.- Les obres de ........ i ........ són les úniques autobiografies de monarques medievals. A) Jaume I i Bernat Desclot B) Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós C) Pere el Cerimoniós i Bernat Desclot D) Jaume I i Pere el Cerimoniós 18.- Quantes voltes es va casar Pere el Cerimoniós ?


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

19.- Qui és a la imatge?

A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

20.- Per qui es pensa que està escrita la crònica de Bernat Desclot? A) Bernat Escrivà B) Pere el gran C) Miquel Boix D) Per ell mateix


Quatre croniques