Page 1

Treball realitzat per Laura Peris, Olga Crespo, Jennifer CaĂąabate, Mar Raga i Laura Sanchez.

1.- Quan foren escrites les quatre cròniques? A) Entre el segle XIV i el segle XV


B) Al segle XV C)Entre el segle XIII i el segle XIV D) Al segle XII

2.- Qui les va escriure? A) Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. B) Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Llull i Pere el Cerimoniós. C) Jaume I, Bernat el Cerimoniós, Ramon Llull i Pere Desclot. D) Jaume I, Bernat el Cerimoniós, Ramon Muntaner i Pere Desclot.

3.- Quina és la crònica més llarga? A) Bernat Desclot B) Jaume I C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

4.- Les quatre grans Cròniques... A) Formen el millor conjunt historiogràfic de llengües catalanes. B) Formen el millor conjunt historiogràfic del món . C) Formen el millor conjunt historiogràfic de l’Europa medieval. D) Formen el millor conjunt historiogràfic de l’Espanya medieval.

5.- Quina crònica manifesta l’amor que sent cap als territoris heretats ? A) La de Pere el Cerimoniós B) La de Bernat Desclot


C) La de Jaume I D) La de Ramon Muntaner

6.- Qui és a la imatge ?

A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Ceremoniós D) Ramon Muntaner

7.- En quin temps es va crear la Generalitat de Catalunya ? A) Jaume I B)Pere el Cerimoniós C)Ramon Muntaner D) Bernat Desclot 8.- Quan va nàixer Jaume I? A) Al 1348 B) Al 1208


C Al 1253

9.- Quants anys regnà Jaume I? A) 63 Anys B) 56 Anys C) 45 Anys D) 73 anys

10.- Quina és l’única crònica que no utilitza llegendes ni cançons ? A) La de Pere el Cerimoniós B) La de Bernat Desclot C) La de Jaume I D) La de Ramon Muntaner

11.- Quants anys tenia Jaume I quan inicià el seu regnat? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

12.- Qui és a la imatge?


A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

13.- Quants anys tenia Jaume I quan es va casar per primera vegada? A) 13 B) 17 C) 20 D) 14

14.- Qui és el fill de Jaume I? A) Ramon Muntaner B) Pere el Cerimonios C) Bernat Desclot D) Ningú. 15.- Quants fills tingué Jaume I ?


A) 7 B) 11 C)16 D) 21

16.- Qui és a la imatge?

A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

17.- Les obres de ........ i ........ són les úniques autobiografies de monarques medievals. A) Jaume I i Bernat Desclot B) Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós C) Pere el Cerimoniós i Bernat Desclot D) Jaume I i Pere el Cerimoniós 18.- Quantes voltes es va casar Pere el Cerimoniós ?


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

19.- Qui és a la imatge?

A) Jaume I B) Bernat Desclot C) Pere el Cerimoniós D) Ramon Muntaner

20.- Per qui es pensa que està escrita la crònica de Bernat Desclot? A) Bernat Escrivà B) Pere el gran C) Miquel Boix D) Per ell mateix

Quatre croniques  

Treball de les quatre cròniques