Page 1


Innehållsförteckning Välkommen till Ledarskolan

2

Nyheter

3

Modulerna I-IV

4

Modulerna V-VIII

5

Information

6

Föreläsare

6

Datum och pris

7

Tidigare deltagare

7

Kontakt

8

Välkommen till Ledarskolan Ledare vill se resultat och goda ledare investerar därför i både  den  personliga och i organisationens utveckling. Vi på Ledarskolan tycker att ledarskap är viktigt, utmanande och fantastiskt  spännande. Vi  tror också att ledarskap  är något man kan lära sig och att goda ledare  kan bli enastående.  Ledarskolan med dess fokus på  ledarskap med akademisk nivå,  är idag i Norge ett varumärke bland  ledarutbildningar med kristen värdegrund. Sedan 2009 finns Ledarskolan även i Sverige och från och med hösten 2012 är vi glada att kunna erbjuda “Ledarskolan skräddarsydd” som  du kan läsa mer om här i  foldern. Nytt från detta året är att Ledarskolan ägs och drivs av Sandvik Folkehøgskole vilket vi är väldigt glada för. Det ger oss en god bas för att kunna erbjuda kortkurser till mycket förmånliga priser. En annan nyhet är Coaching Academy som precis ligger i startgroparna i Oslo, och kommer därefter även till , på sidan 6 berättar vi mer. Ledarskolan är för ledare på alla nivåer en lärande miljö för alla typer av ledare. Vi undervisar med stort personligt engagemang och tycker att det är oerhört inspirerande att få möta människor som leder. Med detta välkomnar vi dig och ser fram emot många tillfällen för lärande, utveckling och nätverkande. Varmt välkommen! Jenny Bergh Ledarskolan Sverige 2


Ledarskolan, Oslo

NYHET - Vi skräddarsyr Ledarskolan Ledarskolan är en flexibel och tillgänglig utbildning för ledare på olika nivåer i församlingar, kyrkor och organisationer. Nu går vi ett steg till.

Att vi dessutom kan arrangera i folkhögskoleregi gör att detta också blir mycket kostnadseffektivt för er.

För lokala församlingar, kyrkor, samfund och organisationer Ledarskolan erbjuder nu er en möjlighet att använda de första fyra modulerna på Ledarskolan som en del av er egen ledarträning. Vi kan i samarbete med er skräddarsy ledarträning för ert sammanhang där Ledarskolans material och kompetens kan utgöra basen för kursen, men där vi arbetar tillsammans med er. Varje modul i Ledarskolan består av 12 lektionstimmar, av dessa kan ni ”äga” 4 timmar för er egen process och utveckling. Givetvis kan vi vara behjälpliga även med dem, men allt sker i samråd med er, skräddarsytt!

Varje år är det ledare från vitt skilda samfund och sammanhang i Skandinavien som använder sig av Ledarskolans undervisning. Istället för att alla kommer till Ledarskolan erbjuder vi oss att komma till er med skräddarsydda upplägg. Låter detta intressant för ert sammanhang så hör gärna av er så kan vi prata mer om hur vi kan hjälpa er.

Det är upp till er som lokal arrangör om ni vill köra en eller flera moduler (à12 timmar) per termin. Ni bestämmer också om det sker på kvällstid, vardagar eller helger, ni står för arrangemanget och vi kommer med kompetens och material.

I årets broschyr har vi segling som ämne, det ger många goda associationer med ledarskap. För de som har lärt sig att segla, betyder det inte så mycket var vinden kommer ifrån. Medvind, motvind eller sidvind. Ingen kan styra vinden, men vi kan justera seglen, navigera, och lägga händerna på rodret. För att navigera, måste vi veta vart vi ska. Vi seglar aldrig bara rakt fram, men för varje kryss närmar vi oss målet. Segling kräver lagarbete där alla talar samma språk och förstår vart vi är på väg. Allt ombord påverkas av allt annat och tillsammans måste teamet kunna följa vindskiftena... 3


Modulerna I-IV Varje modul är att se som fristående och kan tas i önskad ordning. Modul I Utveckling av vision, värderingar och organisationskultur Den första modulen är grundläggande och viktig för resten av ledarskolan. Vi går igenom olika metoder för att definiera och utveckla vision, värderingar, mål och strategier. Du kommer att få en inblick i hur organisationskultur formas, och en introduktion till hur ledare kan påverka och utveckla organisationskulturen i önskad riktning. I slutet av denna kurs kommer deltagaren att kunna utveckla visioner och värderingar i den egna organisationen, samt hur man arbetar med mål och strategier. Samt har fått kunskap om hur man kan utveckla en organisationskultur som kontinuerligt utvecklar nya ledare. Modul II Leda i förändring Denna modul handlar om behovet av förändring i en organisation, och vi tar upp några av de frågeställningar som uppstår i förändringsprocesser. Med betoning på ett transformerande ledarskap, visar kursen hur olika ledarskapsmodeller kan bidra till de nödvändiga förändringar som kan ske på ett bra och konstruktivt sätt. Vi ser på indikatorer för uppgång och nedgång i en organisation, och du kommer att lära dig om en produkts livscykel, tränas i förändringsarbete och orsakerna till nedgång. Kursen kommer ytterligare att se över de fem viktigaste egenskaperna för en “lärande organisation”. Efter kursen kommer du att kunna identifiera de viktigaste faktorerna som gäller i alla förändringar. Du kommer också lära dig åtgärder som kan användas för att övervinna motstånd mot förändringar, och få kännedom om de viktigaste principerna för att du själv ska känna dig trygg i förändringsprocessen.

sin egen självkännedom och att kontrollera händelser som annars kommer att kontrollera ledarens liv. Kursen kommer att göra det möjligt för deltagaren att kunna identifiera sin egen personlighetstyp och ledarstil, och att upptäcka dessa i andra ledare. Modul IV Utveckling av nya ledare Denna modul ger en praktisk introduktion till hur ledare kan hjälpa andra bättre genom ett utrustande ledarskap, och visar hur strategisk ledarutveckling kan tillföra nya ledare från den egna organisationen. Dessutom ges kunskap om viktiga principer för användning av träning/coaching så att man på ett effektivt sätt kan utveckla andra människor och hur man startar upp ett program för att träna ledare inom sin egen organisation. Kursen understryker betydelsen av situationsbestämt ledarskap, och hur man kan sätta ihop och utveckla effektiva och kompletterande team som håller länge. Kursen skall leda till att deltagarna förmår använda sig av verktyg, modeller och principer för att upptäcka, utvälja och utbilda nya ledare runt sig.

Modul III Ledarens personliga utveckling Kursen skall ge praktiska nycklar till att leda sig själv, lärande och personlig utveckling. Den beskriver olika personlighetstyper, och understryker vikten av en god och trygg självbild. Du får kunskap om vissa modeller och principer för personlig utveckling. Dessutom identifieras åtta nyckelkompetenser som en ledare bör utveckla. Kursen hjälper deltagarna att förstå sig själva bättre, att utveckla 4


Modulerna V-VIII Varje modul är att se som fristående och kan tas i önskad ordning. Modul V Relationsledarskap och att bygga team Kursen ger en introduktion till att bygga team, relationsorienterat ledarskap och utveckling av medarbetare. Deltagarna får lära sig hur man bygger effektiva team- och samarbetsprocesser, samt hur man kan hjälpa människor i tillväxt, utveckling och lärande. Undervisningen presenterar teorier och modeller för relationsledarskap, motivationsteorier, och teamutveckling, och kommer att bearbeta ledarens roll i detta. Kursen syftar till att deltagaren skall kunna skapa goda samarbetsprocesser genom teoretisk insikt och bra verktyg som fungerar i praktiken. Modul VI Konflikthantering Denna modul ger en teoretisk och praktisk introduktion till konstruktiv konflikthantering i organisationer. Vi kommer att behandla hur ledare

på ett konstruktivt sätt kan hantera konflikter i organisationer och grupper: lära sig att känna igen olika typer av konflikter och tillämpa metoder för att arbeta sig igenom en konflikt. Det kommer också att läggas vikt vid att beskriva processer i organisationen för hur man förebygger för konflikter. Genom den här kursen skall deltagaren få lära sig om olika modeller och metoder för att förebygga och lösa konflikter. Dessutom får deltagarna stärka sin förmåga till konstruktiv konflikthantering genom att lyssna med empati och kompetens för att leda genom processer. Modul VII Kreativitet och organisatoriskt lärande Kursen skall ge deltagaren en praktisk introduktion till kreativitet och utveckla förmågan att skapa kreativa processer i team och i organisationer. Kursen kommer även att vara en praktisk guide till att bygga en innovativ och lärande organisation som behärskar utmaningarna i förändringsprocesser, samt bygga en kultur av glädje, mening, kreativitet och tillfredsställelse. Undervisningen tar upp vad kreativitet är, hur man kan utveckla sin kreativitet, hur man skapar deltagande i organisationer och hur man kan utveckla en förmåga att skapa kreativa processer för medarbetare, team och organisationer. Efter denna modul kommer deltagaren kunna organisera och leda kreativa idéprocesser, från idé till genomförande. Deltagaren kommer också att lära sig om olika modeller, strategier och verktyg för lärande mellan individer och mellan grupper och organisationer. Modul VIII Projektledning Denna kurs kommer att undersöka verktyg som möjliggör för ledaren att på ett effektivt sätt leda projekt. Man kommer få kunskap i hur man kopplar vision och mål till ett projekt, och hur man skall leda och hantera ett projekt för att målen skall uppnås. Metoder för planering, genomförande och utvärdering av projekt kommer att presenteras. Undervisningen kommer att täcka projektets faser, viktiga roller i projekt och metoder för projektplanering. Efter denna modul kommer deltagaren att ha kunskap om användbara modeller och verktyg för projektledning, kunskap om viktiga utmaningar och kriterier för inledande, genomförande och avslutande av projekt, och förmåga att hantera enkla rutiner för planering, administration och ekonomistyrning av projekt.

5


Ledarskolan är grunden till högskolepoäng

Ledarskolan ger inte högskolepoäng i sig själv, men kan kompletteras med studiedagar på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) och på så sätt ge högskolepoäng - sammanlagt kan man ta 60 högskolepoäng i Verderingsbaserad Endrings Ledelse (VEL) på detta sätt. HLT ger följande kurser på Högskolan (10 stp/ECTS pr kurs): »» VEL-101 Verdibasert endringsledelse i organisasjoner »» VEL-102 Ledelse og utvikling av menneskelige ressurser »» VEL-103 Relasjonsledelse og teamarbeid »» VEL-104 Kreativ organisasjonslæring og prosjektledelse »» VEL-105 Coaching og veiledning »» VEL-106 Coaching og mentoring Vi rekommenderar varmt vidare studier vid HLT. Informationen finns att tillgå på hemsidan för HLT (www.hoyskolen.org)

Coaching Academy

Under sex år har Ledarskolan utvecklat en coachingutbildning. Från hösten 2012 erbjuds Coaching Academy som en fristående men integrerad del av Ledarskolan. Man kan nu gå CA utan att först ha gått Ledarskolans moduler. Coaching Academy består i sin helhet av åtta moduler. I den ingår det bland annat coaching och mentorskap samt coachande ledarstil. Den riktar sig till ledare som vill utvecklas inom dessa områden. Coaching Academy ger en certifiering och möjlighet till att bli antagen som medlem i ICF (International Coach Federation). Genom vidare påbyggnad via HLT kan man därtill ta upp till 20 högskolepoäng inom mentorskap och coaching. Se ytterligare info www.ledarskolan.com och www.lederskolen.no.

Ledarskolans föreläsare

På ledarskolan i Sverige har vi glädjen att ha Aril Svartdahl, Jenny Bergh och Niklas Ås. I varje modul tillkommer ett antal föreläsare som breddar och fördjupar utbildningen. På detta sätt upprätthåller vi en

kontinuitet i den akademiska undervisningen samtidigt som man får möta många olika ledare som delar med sig av sina erfarenheter från många olika miljöer och situationer. Föreläsare under tidigare år har bland andra varit Anders Blåberg, Pelle Hörnmark, Scott Wilson, Andreas Nielsen, Sune Nordin, Ulrika Stenstrand, Marcus Ardenfors, Daniel Norburg, Daniel Alm, PerJohan Stenstrand, Anette Carlsson. 6


Tidigare deltagare och vad de sagt om Ledarskolan Mattias Törnell: Projektledare/ Församlingsledare Fristadskyrkan, Eskilstuna Ledarskolan är mycket bra och ger mycket användbart för både jobbet och mitt engagemang i kyrkan. Den är viktig och jag kan rekommendera den för att utvecklas, fylla på förrådet och reflektera över livet. Stefan Beimark: Pastor i Pingstkyrkan Örnsköldsvik Ledarskolan har gett mig konkreta och praktiska verktyg för att leda. De har varit användbara i arbetet med en etablerad församling såväl som i vårt pionjärarbete att starta ny församling. Sven-Olov Eriksson: Målare och församlingsledare i Pingstkyrkan, Norrtälje Jag har fått viktiga verktyg och nycklar till utveckling i mitt eget liv och i min tjänst i församlingen. Utbildningen är lättförstålig, rolig, seriös och känns genomarbetad och viktig för alla speciellt om man är ledare. Edward Sköllerfalk: Ordförande Pingst Ung, Örebro Ledarskolan har varit en ögonöppnare kring olika delar av ledarskap. Stärker och uppmuntrar ledarens identitet och uppdrag, både teoretiskt och praktiskt. Du får bra verktyg, ord på det man redan kan samt öppnade ögon för saker som man måste komplettera med.

Datum och pris Aktuell information för datum, pris, plats och ort hittar du alltid på vår hemsida samt på facebook.com/pages/Ledarskolan-Sverige. Vi håller igång och startar utbildningsprojekt över hela Sverige. Kontaktinformation hittar du på sista sidan.

7

Kristin Gnisterhed: Kursledare, Alterna Jönköping Min behållning av ledarskolan är: fantastiskt spännande intressant, verktyg till min verktygslåda, det har satt igång många processer och modulerna ger mervärde åt varandra. Marianne Skimmelå: Församlingsledare Handledare, Skarpnäck Ledarskolan har mycket god kvalité, bättre än förväntat! Relevant praktisk undervisning om ledarskap med verktyg som är värdefulla och användarvänliga svarar på frågan hur, detta saknades i min fyraåriga pastorsutbildning!


Ledarskolan i Norge och Sverige ägs av och drivs av Sandvik Folkehøgskole Församlingen Filadelfia Oslo, Norge Ledarskolan i Norge och Sverige drivs i samarbete med Sandvik Folkehøyskole 8664 Mosjøen, Norge Verksamhetsledare för Norge och Sverige Aril Svartdahl För Ledarskolan Sverige kontakta Jenny Bergh 070-914 07 86 Niklas Ås 070-877 88 22 E-post: info@ledarskolan.com Web: www.ledarskolan.com www.lederskolen.no

LEDARSKOLAN GÖR DET LÄTTARE ATT LEDA BÄTTRE

– kopplar människor med mening w ledarskolan.com / lederskolen.no

Ledarskolan Sverige  
Ledarskolan Sverige  

Presentation av Ledarskolan, kursupplägg, innehåll,skräddarsydda erbjudanden, coaching academy.

Advertisement