Page 1

Plan van aanpak

Jenna van der Kamp IV31KB


Inhoudsopgave Voorwoord projectboek

Blz. 3

Producten t.b.v. ontwikkeling:

Blz. 4-15

001 Plan van Aanpak

Blz. 4

002 POP

Blz. 5

003 Nederlands

Blz. 6

004 Engels

Blz. 7

005 ARV

Blz. 8

006 Vectorworks

Blz. 9

007 Bronnenboek

Blz. 10

008 FPC van Mesdag onderzoek

Blz. 11

009 OEV

Blz. 12

010 Materiaal

Blz. 13

011 Raamdecoratie stroomdiagram

Blz. 14

012 Vervolgtijdlijn

Blz. 15

Projecten:

Blz. 16-22

013 Grote Kreek

Blz. 16

014 Keukenontwerp

Blz. 17

015 Creatief concept

Blz. 20

016 FPC van Mesdag interieuradvies

Blz. 21

Planning

Blz. 23

Logboek

Blz. 24

Nawoord

Blz. 25

Plan van Aanpak

2


Voorwoord projectboek In het kort De opdrachten in dit projectboek vormen een voorbereiding op de kennis die ik nodig zal hebben in het 4e jaar, daarnaast dienen ze ervoor om mij professioneler te maken. Het doel is dat ik professioneler wordt en mijn creatieve capaciteiten verder ontwikkel. Alle producten tellen mee voor mijn examinering, dus het is uiterst belangrijk dat ik alle opdrachten met minstens een voldoende afsluit. Ook dit projectboek draait om mijn eigen ontwikkeling. Zo ga ik leren om te gaan met kritiek en daartegenover leren feedback te geven aan klasgenoten. Het is belangrijk dat mijn Plan van Aanpak overzichtelijk is, dus zal ik mijn planning in een schema zetten. Per vak zal ik aangeven wat de opdracht is en wat voor producten daarbij horen. Verder zal ik het verloop van de opdrachten bijhouden in een logboek, zodat ik continu een overzicht heb van wat ik nog moet doen.

Plan van Aanpak

3


Product 001 Plan van Aanpak (TTR, individueel) Wat houdt het in: Het Plan van Aanpak is bedoeld om een betere kijk te hebben over de opdrachten. Door ze in mijn eigen woorden te formuleren kan ik eenvoudig doorkijken wat ik voor elke opdracht moet doen. Daarnaast moet er een planning komen waar per vak in staat welke producten erbij horen en wanneer ik dit af wil hebben. Waarom: Door een Plan van Aanpak te maken heb ik een duidelijk overzicht van de opdrachten en mijn planning hiervan. Op deze manier kan ik altijd doorlezen wat ik per week moet doen, wat ik moet doen, en wanneer ik wat af moet hebben. Verder wil ik met het Plan van Aanpak laten zien dat ik een planning kan maken, de opdrachten begrijp en dit ook op een duidelijke manier kan formuleren. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga per vak alle producten in het kort beschrijven, door antwoord te geven op de vragen; wat, waarom, hoe, waar en wie. Dit ga ik puntsgewijs doen, zoals de nummering is aangegeven. Waar ga ik hier aan werken: Ik ga op school aan het Plan van Aanpak werken en thuis, zodat ik het in een dag af kan hebben. Wie kan ik hierbij raadplegen: Als ik iets niet begrijp kan ik eventueel mijn tutor Henry Veldkamp raadplegen. Bij hem wordt het PvA ingeleverd. Wanneer ga ik het PvA inleveren: Week 17; vrijdag 25 april, uiterlijk 16.15. Criteria: 2.1: Werkbegroting en planning opstellen; a. Stelt op basis van het projectdossier een efficiĂŤnte en realistische projectplanning op (activiteiten, tijd en planning) 3.3: Voortgang bewaken; b. Formuleert en rapporteert op een heldere wijze over de voortgang van het project.

Plan van Aanpak

4


Product 002 POP (TTR, individueel) Wat houdt het in: In het Pop werk ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Hierbij gaat het om mijn leven nu en in de toekomst. Ik moet mijn POP en portfolio actualiseren en vastleggen op een CD. Verder moet ik de punten waar ik nog aan moet werken analyseren en bepalen waar ik deze wil oefenen. Ook maak ik een Engels verslag van mijn ervaringen en leerpunten van de afgelopen stage. Bij LLB is het de bedoeling dat ik een kijk krijg op mijn leven na het Cibap. Met mijn tutor overleg ik 2 momenten waarin ik een eerstejaars interieurstudent help bij het uitwerken van zijn/haar plan en hiervan maak ik een korte reflectie. Ten slotte moet ik in overleg met mijn BPV docent mijn gegevens voor de stage actualiseren; de sollicitatiebrief, de weekrapportage, e.d.) Waarom: Door een POP en een portfolio te maken, houd ik mijn persoonlijke ontwikkeling bij. Hierdoor kan ik terugkijken op hoe ik ben gegroeid en waar ik eventueel nog aan kan werken. Ik wil vooruitgang boeken in mijn ontwikkeling en dat wil ik aan mijn POP en portfolio kunnen zien. Hoe ga ik het aanpakken: Ik zal mijn oude POP doorlezen en bekijken wat ik kan aanpassen. Daarnaast heb ik in de stageperiode het een en ander geleerd, wat ik in het POP kan verwerken. De punten waar ik nog aan moet werken neem ik verder mee naar deze periode en ook daar zal ik analyseren of er nog punten bij zijn gekomen. Waar ga ik hier aan werken: Op school tijdens tutor of in een tussenuur en thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: Ik kan familieleden vragen of er nog punten zijn waarvan zijn vinden waar ik misschien nog aan kan werken. Verder kan ik de desbetreffende docent, Henry Veldkamp, vragen stellen. Wanneer ga ik het POP inleveren: Het POP moet ik uiterlijk week 25 inleveren. Mijn doel is om dit eerder te doen; na de meivakantie. Criteria: 2.4: Projectdossier overdragen; a. Houdt het project dossier up to date en overdraagbaar conform bedrijfsrichtlijnen. 3.2: Medewerkers aansturen; a. Instrueert, controleert en coacht uitvoerder(s) en of leerlingen op heldere wijze. Domein 1: benoemt zijn eigen ontwikkeling. Domein 2: Stuurt de eigen loopbaan.

Plan van Aanpak

5


Product 003 Nederlands (individueel) Wat houdt het in: Voor het onderdeel “schrijven” moet ik een offerte en een samenvatting maken. Voor het onderdeel “luisteren” wordt er een luistertoets afgenomen. Dit valt allemaal onder de examinering. Waarom: Door het schrijven van een offerte en een samenvatting wil ik beter worden in correct Nederlands schrijven. Daarnaast kan het schrijven van een offerte van pas komen in een toekomstige baan. Door een luistertoets te doen wil ik beter worden in belangrijke punten herkennen en mijn aandacht erbij te houden. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga mijn vorige samenvattingen en offertes bekijken en vaststellen wat hierbij beter kan en wat er eventueel aan mist. Voor de luistertoets zorg ik dat ik goed uitgeslapen op school kom, zodat ik de aandacht er goed bij kan houden. Waar ga ik hier aan werken: De luistertoets vindt op school plaats. De samenvatting en offerte kan ik maken in de lessen CVN en thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: Ik kan mijn CVN docent, Irene Munk, vragen stellen over mijn vorige offertes en samenvattingen om er achter te komen wat ik kan verbeteren. Voor spelling kan ik een woordenboek raadplegen wanneer dat nodig is. Wanneer ga ik het inleveren: Het is nog onbekend wanneer deze opdracht plaatsvindt. Ik ga de samenvatting en de offerte proberen in te leveren in de les nadat we het hebben als huiswerk hebben meegekregen. Criteria: Luisteren / lezen / gesprekken voeren / spreken / schrijven

Plan van Aanpak

6


Product 004 Engels (individueel) Wat houdt het in: In het POP moet er een verslag in het Engels worden geschreven. Dit verslag gaat over de afgelopen stageperiode. Verder werk ik aan de onderdelen lezen en luisteren, die beide geĂŤxamineerd worden. Waarom: Ik wil mij verder ontwikkelen in het Engels schrijven en lezen. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga het verslag, voordat het definitief klaar is, door laten lezen door de docent Engels, zodat ik de spellingsfouten en foutieve zinsopbouw nog kan aanpassen. Waar ga ik hier aan werken: In de lessen CVE en thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: Mijn docent CVE, Irene Munk, kan ik raadplegen voor vragen. Qua spelling kan ik een woordenboek raadplegen of iemand die dagelijks te maken heeft met de Engelse taal. Wanneer ga ik het inleveren: Het is nog onbekend wanneer deze opdracht plaatsvindt. Aangezien het over de afgelopen stageperiode gaat, kan ik al een begin maken. Ik zal het inleveren de eerst volgende les nadat het als huiswerk is opgegeven. Criteria: Luisteren / lezen / gesprekken voeren / spreken / schrijven

Plan van Aanpak

7


Product 005 ARV (individueel) Wat houdt het in: Deze periode ga ik werken aan het domein ‘meten en meetkunde’. Dit betreft de opdrachten in het boek en op studiemeter. Aan het einde van dit domein volgt er een toets op studiemeter. Waarom: Door de opdrachten te maken wil ik mijn rekenkennis op peil houden en een voldoende halen op de toets. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga de lessen volgen en het huiswerk goed bijhouden. Waar ga ik hier aan werken: In de lessen ARV en evt. thuis aan het huiswerk. Wie kan ik hierbij raadplegen: Wanneer ik een som niet begrijp kan ik mijn docent ARV, Henry Veldkamp, raadplegen of iemand in mijn omgeving die goed is in dit onderdeel. Wanneer ga ik het inleveren: Ik ga het huiswerk af hebben op de opgegeven data. Criteria: Getallen / verhoudingen / meten en meetkunde / verbanden

Plan van Aanpak

8


Product 006 Vectorworks (INF, individueel) Wat houdt het in: Bij Vectorworks ga ik werken aan diverse projecten, waaronder 3D tekenen. Ook ga ik nieuwe toepassingen leren van het programma. Verder is mijn aanwezigheid zeer belangrijk. Waarom: Door Vectorworks te gebruiken wil ik het 3D tekenen beter onder de knie krijgen en op die manier een ruimte kunnen visualiseren. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga goed opletten in de lessen en vragen stellen wanneer ik iets niet begrijp. Waar ga ik hier aan werken: In de lessen Vectorworks en evt. thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: Mijn docent Vectorworks, Magreet Thijssen. Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 25. Het is alleen nog niet duidelijk of dit meerdere producten zijn. Dan zal er per product een datum worden vastgesteld. Criteria: 1.3: Conditie van het object bepalen/inspecteren; a. Maakt een esthetische/technische inventarisatie met behulp van relevante hulpmiddelen.

Plan van Aanpak

9


Product 007 Bronnenboek (KLI, individueel) Wat houdt het in: Ik moet een verzameling maken van mediabeelden. Het is de bedoeling dat ik elke dag een beeld uit geprinte media zoek en in mijn “bronnenboek� plak. Dit boekje spreken we aan het begin van elke KLI les. Het is belangrijk dat ik dit op een nette manier maak en dat ik geen beelden van internet af haal. In de les geef ik een motivatie voor mijn gekozen beelden. Waarom: Door dit te doen blijf ik op de hoogte van de actuele woon/meubel/stijltrends. Dit kan ik gebruiken bij andere opdrachten, waarbij ik een ruimte of meubel moet ontwerpen. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga lid worden van een woon magazine en de woonbladzijdes in de krant bekijken. Waar ga ik hier aan werken: Tijdens KLI en thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: Als ik niets kan vinden, kan ik mijn docent KLI, Femke Klein Goldenwijk, raadplegen of zij misschien nog een idee heeft waar ik kan zoeken. Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 25. Datum volgt. Criteria: 1.2: Informatie verzamelen t.b.v. het projectdossier; a. Verzamelt relevantie informatie

Plan van Aanpak

10


Product 008 FPC van Mesdag onderzoek (KLI, 2-tallen) Wat houdt het in: Tijdens de lessen LLB ga ik mij verdiepen in de achtergrond van de patiënten van het FPC van Mesdag. De informatie die ik daarbij opdoe ga ik gebruiken in het interieurplan voor verschillende ruimtes in het FPC van Mesdag in Groningen (zie product 016). Waarom: Door mij te verdiepen in deze patiënten krijg ik misschien een andere kijk hun acties en misschien een antwoord op de vraag waarom zij een delict plegen. Daarnaast is het interessant om er achter te komen hoe een patiënt eventueel genezen wordt en of ze op het rechte pad blijven. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga samen met Shenandoah deze opdracht uitvoeren. Op internet zullen wij informatie zoeken over het centrum en zijn patiënten. Waar ga ik hier aan werken: Tijdens de lessen LLB kunnen we samen informatie zoeken en eventueel in tussenuren. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent LLB, Hans Voerman, voor eventuele vragen. Hij weet misschien een andere bron van informatie. Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 25. Datum volgt. Criteria: Domein 6: Sociaal domein Domein 7: Vitaal burgerschap

Plan van Aanpak

11


Product 009 OEV (individueel) Wat houdt het in: OEV dient als ondersteuning voor het maken van interieurplannen. De opdrachten ondersteunen mijn ontwikkeling. De opdrachten zijn als volgt: -

24 kitchen sfeerbeeld in verschillende technieken Lekkere keuken isometrie op smaak (basis voor de voorkant van mijn keukenpresentatie) Snel schetsen in korte tijd, waarin ik de sfeer / concept van mijn ontwerp weergeef. Hierbij krijgen we een praktijktoets.

Waarom: Om mijn plannen professioneler te maken en mijn creatieve capaciteiten verder te ontwikkelen. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga goed naar alle uitleg en aanwijzingen luisteren. Ik ga, wanneer het niet nodig is, niet te perfectionistisch te werk maar losjes. Ik volg de aanwijzingen van de docent. Ik dien de producten goed gearchiveerd en verzorgd aan te bieden. Waar ga ik hier aan werken: Tijdens de lessen OEV. Als het nodig is in tussenuren of thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent OEV, Martinus van der Zee. Wanneer ga ik het inleveren: -

24 kitchen: week 21 Iso: week 24 Schetsen: week 25 Toets: week 26

Criteria: 1.6: Ontwerp maken: a. CreĂŤert alternatieve plannen (schetsen). f. Maakt een handmatige 2D/3D visualisatie. l. Maakt een ontwerp voor een decoratie. m. Gebruikt decoratieve (schilder) technieken.

Plan van Aanpak

12


Product 010 Materiaalonderzoek (MK, 2-tallen) Wat houdt het in: Ik ga samen met Shenandoah een onderzoek doen naar alle bouwkundige materialen die bij de (ver) bouw van een keuken worden gebruikt. Hier maken we een overzicht van. Ook krijgen we een toets over de stof. Waarom: Om mijn materiaalkennis te verbreden. Hoe ga ik het aanpakken: We gaan opzoek naar informatie in boeken en op internet. Daarnaast gaan we naar de hoorcolleges van MK en slaan de informatie op die we daar verkrijgen. Waar ga ik hier aan werken: Tijdens MK, in tussenuren en eventueel na school. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent MK, Marjolein van der Werff. Wanneer ga ik het inleveren: Start week 23, inleveren week 25. Datum volgt. Criteria: 1.2: Informatie verzamelen t.b.v. het projectdossier; a. Verzamelt relevante informatie. b. Ordent en rapporteert in een overzichtelijk projectdossier. 1.3: Conditie van het object bepalen/inspecteren; a. Maakt een esthetische/technische inventarisatie met behulp van relevante hulpmiddelen. 2.2: Inkopen van capaciteit, materieel en materiaal; a. Voert overleg met betrokken partijen en toont commerciĂŤle kwaliteiten. Criteria materiaal: Soort / Samenstelling / Eigenschappen / Toepassingen / Onderhoud / Verwerking / Afbeelding (staal) / Prijs per eenheid / Opzet verslag volgens normen en informatie communicatiedocenten.

Plan van Aanpak

13


Product 011 Stroomdiagram raamdecoratie (MK, projectgroep) Wat houdt het in: Ik moet, samen met mijn groepsgenoten, een stroomdiagram gaan maken, waarin een consument een keuze kan maken voor alle mogelijke raamdecoratie, binnen- en buitenzonwering. Dit stroomdiagram moeten we vermenigvuldigen voor elk lid van de groep. Ter voorbereiding gaan we met school op excursie naar BéCé raamdecoraties in Nunspeet. Over deze excursie krijgen we een toets. Waarom: Door deze opdracht krijg ik meer kennis over raamdecoratie en leer ik hoe ik een goed stroomdiagram moet maken. Daarnaast moeten we laten zien dat we goed kunnen werken in groepsverband. Hoe ga ik het aanpakken: We zullen de opdracht bespreken en de taken onderling verdelen. Er worden afspraken gemaakt en wanneer er niet op school gewerkt wordt, wordt er onderling contact gehouden, zodat de voortgang van de opdracht duidelijk is. Waar ga ik hier aan werken: Zo veel mogelijk op school, in de les en in tussenuren. Eventueel thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent MK, Marjolein van der Werff. Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 22. Datum volgt. Criteria: 1.2: Informatie verzamelen t.b.v. het projectdossier; a. Verzamelt relevante informatie. b. Ordent en rapporteert in een overzichtelijk projectdossier. 1.3: Conditie van het object bepalen/inspecteren; a. Maakt een esthetische/technische inventarisatie met behulp van relevante hulpmiddelen. 2.2: Inkopen van capaciteit, materieel en materiaal; a. Voert overleg met betrokken partijen en toont commerciële kwaliteiten.

Plan van Aanpak

14


Product 012 Vervolg tijdlijnen (KG, individueel) Wat houdt het in: Tijdlijn compleet maken uit semester 5 met informatie uit semester 6. Waarom: Als ik de tijdlijn compleet maak, kan ik altijd terugkijken op dingen uit de geschiedenis. Dit kan van pas komen om bijvoorbeeld ideeĂŤn op te doen voor een interieuradvies. Hoe ga ik het aanpakken: De tijdlijn in excel aanvullen, zodat deze compleet is. Waar ga ik hier aan werken: In de lessen KG. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent KG, Martinus van der Zee. Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 25. Datum volgt. Criteria: 1.2: Informatie verzamelen t.b.v. het projectdossier; a. Verzamelt relevante informatie. 2.4: Projectdossier overdragen; a. Houdt het project dossier up to date en overdraagbaar conform bedrijfsrichtlijnen.

Plan van Aanpak

15


Product 013 Grote Kreek (KLI, individueel) Wat houdt het in: Ik moet een verkooppromotie gaan doen voor een te koop staande woning aan de Grote Kreek 29 in Zwolle. Binnen een week moet ik een visuele presentatie maken waarin de mogelijkheden van de woning zo optimaal mogelijk gepresenteerd worden. Het gaat om de visuele overtuiging, maar ik moet wel letten op de doelgroep. Ik ga werken vanuit een concept, de briefing hiervoor volgt na de bezichtiging op dinsdag 23 april. Waarom: Deze opdracht laat mij kennis maken met visuele presentatie. Zo kan ik ontdekken wat er allemaal met een woning mogelijk is d.m.v. beelden. Hoe ga ik het aanpakken: Van te voren alvast gaan brainstormen. Na de bezichtiging en het meten beginnen met tekenen. Eventueel door middel van folders en internet ideeën op doen. Waar ga ik hier aan werken: Op school tijdens alle uren in week 17. Als ik op school niet genoeg tijd heb, ga ik thuis door. Wie kan ik hierbij raadplegen: Alle docenten die deze week de lessen bijwonen. Wanneer ga ik het inleveren: In week 17, uiterlijk vrijdagmiddag om 16:15. Criteria: 1.6: Ontwerp maken; a. Creëert alternatieve plannen (schetsen) b. Maakt gebruik van beeldende elementen om zijn ideeën te visualiseren (collage) c. Stelt technische tekeningen samen volgens normeringen. f. Maakt een handmatige 2D/3D visualisatie. h. Maakt een geautomatiseerde 2D/3D visualisatie in een marktconform tekenpakket.

Plan van Aanpak

16


Product 014 Keukenontwerp (KLI, individueel) Wat houdt het in: Ik moet een complete keuken ontwerpen voor een opdrachtgever. In mijn ontwerp moet ik de gehele indeling van de begane grond onder de loep nemen. Naast een technische uitwerking, moet ik ook een ruimtelijke visualisatie maken. Dit moet ik doen door een isometrie en een maquette te maken. Ten slotte moet ik een verkoopgesprek voorbereiden met de opdrachtgever. Voor ik ga beginnen moet ik een offerte voor de opdrachtgever maken van de uren die ik denk te gaan besteden aan het ontwerp. Verder moet ik tijdens het ontwerpproces een volledig projectdossier bijhouden, waarin ik alle communicatie met de klant vastleg en alle onderzoeken naar materialen, showrooms, fabrikanten, prijzen, e.d. Aan het einde van het project moet ik een vergelijking maken van mijn geoffreerde uren met de daadwerkelijke uren, waarna ik een korte beschouwing hierover moet schrijven. Na afloop van het project moet ik nog, als onderdeel van het projectdossier, een vragenlijst t.b.v. het meten van de klanttevredenheid maken. Waarom: Door deze opdracht te doen leer ik hoe ik een keuken moet ontwerpen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast leer ik een verkoopgesprek voor te bereiden en ga ik verder met het ontwikkelen van mijn ruimtelijke visualisatie. Ook het ontwerpproces moet ik bijhouden, waardoor ik kan checken of ik de planning na kom. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga gebruik maken van het IKEA assortiment of een andere bestaande fabrikant. Ook ga ik een showroom bezoeken, van de fabrikant die ik uitgekozen heb, om de collectie te leren kennen. Verder maak ik een handmatige en een Vectorworks tekening en een planning van de uit te voeren werkzaamheden. Waar ga ik hier aan werken: In de lessen KLI en thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent KLI, Femke Klein Goldenwijk Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 22. Datum volgt. Criteria: 1.1: Wensen en eisen van de opdrachtgever inventariseren; a. Luistert actief en stelt gerichte vragen. 1.2: Informatie verzamelen t.b.v. het projectdossier; c. Stelt na analyse van de gevonden gegevens een PvE samen in correct Nederlands.

Plan van Aanpak

17


1.3: Conditie van het object bepalen/inspecteren; a. Maakt een esthetische/technische inventarisatie met behulp van relevante hulpmiddelen. 1.6: Ontwerp maken; a. Creëert alternatieve plannen (schetsen). b. Maakt gebruik van beeldende elementen om zijn ideeën te visualiseren (collage). c. Stelt technische tekeningen samen volgens normeringen. d. Stelt een kleur- materiaaladvies samen. e. Stelt een verlichtingsplan samen. f. Maakt een handmatige 2D/3D visualisatie. g. Maakt een 3D object (maquette, prototype, meubel, decoratie). h. Maakt een geautomatiseerde 2D/3D visualisatie in een marktconform tekenpakket. i. Is creatief en innovatief. j. Presenteert zijn plan als eenheid (lay-out, e.d.). k. Geeft (verf) technisch informatie. n. Toets zijn plan aan relevante normen (bouwbesluit, ergonomische, ARBO, milieu). 1.7: Calculeren; b. Maakt een m1, m2 overzicht van de te behandelen ondergronden. c. Maakt een kosten raming (begroting) middels kengetallen en bedrijfsnormen. 1.8: Voorstel presenteren; a. Communiceert tijdens het ontwerpproces op heldere wijze met betrokken partijen. b. Beargumenteert keuzes in correct Nederlands/Engels. 1.9: Offerte opstellen; a. Stelt een offerte volgens branche normen op. 2.1: Werkbegroting en planning opstellen; a. Stelt op basis van het projectdossier een efficiënte en realistische projectplanning op (activiteiten, tijd en planning). 2.2: Inkopen van capaciteit, materieel en materiaal; a. Voert overleg met berokken partijen en toont commerciële kwaliteiten. 3.3: Voortgang bewaken; b. Formuleert en rapporteert op een heldere wijze over de voortgang van het project. 3.4: KAM zorg uitvoeren/bewaken; a. Bewaakt de KAM zorg en stelt deze, indien nodig, met behoud van afgesproken eindresultaat bij. 3.5: Meer- en minderwerk opnemen; a. Bewaakt kosten en planning en stelt deze indien nodig, na overleg met leidinggevenden/opdrachtgever bij en legt dit vast.

Plan van Aanpak

18


3.6: Kosten bewaken; a. Handelt meer en minderwerk correct af.

3.9: Project opleveren; a. Coรถrdineert de oplevering en rapporteert hier over. 3.10: Klachten afhandelen en nazorg leveren; a. Houdt tijdens en na afloop van het project de klanttevredenheid in het oog en evalueert dit.

Plan van Aanpak

19


Product 015 Creatief concept (KLI, individueel) Wat houdt het in: Ik moet een creatief meubel ontwerpen voor een brillenverzameling. Als opdrachtgever moet ik een bekende brildager kiezen. Het meubel moet bij deze persoon passen. Naast de vaste collectie, moeten er in het meubel twee brillen een prominente plek krijgen. Waarom: Ik leer creatief denken, maar toch functioneel. Verder doe ik ontdekking naar een object waar ik zelf mee te maken heb, maar niet op deze manier gebruik van maak. Hoe ga ik het aanpakken: Ik ga op internet op zoek naar afbeeldingen voor ideeën. Daarna ga ik schetsen om tot een definitief ontwerp te komen, dit ga ik waarschijnlijk uitwerken op papier. Waar ga ik hier aan werken: Tijdens KLI en eventueel thuis. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent KLI, Femke Klein Goldenwijk Wanneer ga ik het inleveren: Uiterlijk week 25. Datum volgt. Criteria: 1.6: Ontwerp maken; a. Creëert alternatieve plannen (schetsen) b. Maakt gebruik van beeldende elementen om zijn ideeën te visualiseren (collage) i. Is creatief en innovatief. j. Presenteert zijn plan als eenheid (lay-out, e.d.).

Plan van Aanpak

20


Product 016 FPC van Mesdag interieurplan (KLI, 4-tallen) Wat houdt het in: Met de kennis van product 003 ga ik met drie klasgenoten aan de slag met het oplossen van een aantal interieurproblemen in de verkeersruimtes in het pand van de van Mesdag in Groningen. Daarnaast willen ze een voorstel waarbij de patiënten betrokken worden bij de uitvoering van onze plannen. In week 26 krijgen we meer informatie. Waarom: Ik leer in teamverband een interieurplan te maken en aantal problemen op te lossen. Hoe ga ik het aanpakken: Goed met de anderen overleggen en afspraken maken, oplossingen bedenken en op een nauwkeurige manier uitvoeren. Waar ga ik hier aan werken: Tijdens KLI. Wie kan ik hierbij raadplegen: De docent KLI, Femke Klein Goldenwijk Wanneer ga ik het inleveren: Week 26. Datum volgt. Criteria: 1.6: Ontwerp maken; a. Creëert alternatieve plannen (schetsen). b. Maakt gebruik van beeldende elementen om zijn ideeën te visualiseren (collage). c. Stelt technische tekeningen samen volgens normeringen. d. Stelt een kleur- materiaaladvies samen. e. Stelt een verlichtingsplan samen. f. Maakt een handmatige 2D/3D visualisatie. h. Maakt een geautomatiseerde 2D/3D visualisatie in een marktconform tekenpakket. i. Is creatief en innovatief. j. Presenteert zijn plan als eenheid (lay-out, e.d.). k. Geeft (verf) technisch informatie. l. Maakt een ontwerp voor een decoratie. n. Toets zijn plan aan relevante normen (bouwbesluit, ergonomische, ARBO, milieu). 1.7: Calculeren; a. Realiseert gewenste prijs/kwaliteit verhouding. b. Maakt een m1, m2 overzicht van de te behandelen ondergronden. c. Maakt een kosten raming (begroting) middels kengetallen en bedrijfsnormen.

Plan van Aanpak

21


1.8: Voorstel presenteren; b. Beargumenteert keuzes in correct Nederlands/Engels. c. Presenteert zijn plan op een overtuigende en passende wijze (doelgroep, hulpmiddelen). 1.9: Offerte opstellen; a. Stelt een offerte volgens branche normen op. 2.1: Werkbegroting en planning opstellen; a. Stelt op basis van het projectdossier een efficiĂŤnte en realistische projectplanning op (activiteiten, tijd en planning).

Plan van Aanpak

22


Planning

Planning Product PvA POP + Portfolio

Startweek Week 17 Week 20

Inleveren Week 17 Week 25

CVN

Week 17

Week 26

CVE

Week 17

Week 26

ARV

Week 17

Week 26

VW

Week 17

Week 25

Bronnenboek

Week 20

Week 25

FPC onderzoek

Week 20

Week 25

OEV

Week 20

Week 26

MK onderzoek

Week 23

Week 25

Stroomdiagram

Week 20

Week 22

Tijdlijn Grote Kreek Keuken

Week 20 Week 17 Week 20

Week 25 Week 17 Week 22

Creatief concept

Week 23

Week 25

FPC interieuradvies

Week 26

Week 26

Plan van Aanpak

Opdrachten - PvA maken - POP/Portfolio aanpassen - Offerte - Samenvatting - Luistertoets - Stageverslag - Lezen + luisteren - Meten en meetkunde - Studiemeter - Keuken - FPC - Beelden verzamelen uit geprinte media - Verdiepen in achtergrond patiënten (verslag) - 24 kitchen - Isometrie - Snel schetsen - Verslag bouwkundige materialen (ver) bouw keuken - Raamdecoratie in schema verwerken - Excursie BéCé - Toets - Completeren - Visualisatie - Fabrikant uitzoeken - Bezoek aan showroom brengen - Handmatig + vw tekening op schaal - Isometrie en maquette Verkoopgesprek - Planning werkzaamheden - Vragenlijst - Ontwerp meubel brildrager - Visualisatie - Oplossen interieurproblemen

Waar maken School, thuis TTR, thuis

Afronden 22-04 Week 22

CVN

Week 25

CVE, thuis

Week 25

ARV, thuis

Week 25

INF

Week 24

KLI, thuis

Week 24

KLI, LLB

Week 24

OEV

Week 25

MK, thuis

1 dag voor inleverdatum

MK

Week 21

KG School, thuis KLI, thuis

Week 24 25-04 1 dag voor inleverdatum

KLI, thuis

1 dag voor inleverdatum

KLI

Vrijdag week 26.

23


Logboek Verloop opdrachten Product PvA POP + Portfolio CVN

CVE ARV VW Bronnenboek FPC onderzoek OEV

MK onderzoek Stroomdiagram

Tijdlijn Grote Kreek Keuken

Creatief concept FPC interieuradvies

Plan van Aanpak

Opdrachten - PvA maken - POP/Portfolio aanpassen - Offerte - Samenvatting - Luistertoets - Stageverslag - Lezen + luisteren - Meten en meetkunde - Studiemeter - Keuken - FPC - Beelden verzamelen uit geprinte media - Verdiepen in achtergrond patiënten (verslag) - 24 kitchen - Isometrie - Snel schetsen - Verslag bouwkundige materialen (ver) bouw keuken - Raamdecoratie in schema verwerken - Excursie BéCé - Toets - Completeren - Visualisatie - Fabrikant uitzoeken - Bezoek aan showroom brengen - Handmatig + vw tekening op schaal - Isometrie en maquette - Verkoopgesprek - Planning werkzaamheden - Vragenlijst - Ontwerp meubel brildrager - Visualisatie - Oplossen interieurproblemen

Verloop

24


Nawoord Conclusie Na dit PvA gemaakt te hebben heb ik een aardige indruk gekregen van de opdrachten en wat ze inhouden. Ik denk dat dit een drukke periode gaat worden met vooral veel druk i.v.m. de examinering. Ik ga ontzettend mijn best doen om voldoendes te halen en over te kunnen naar het vierde jaar. Als ik het zo bekijk denk ik dat de keuken het lastigste onderdeel wordt. Vooral omdat hier heel veel opdrachten bij zitten en het in drie weken af moet zijn. Het bronnenboek lijkt mij een eenvoudige en leuke opdracht om op de hoogte te blijven van de trends. Ik ga de periode in met genoeg motivatie, dus ik hoop dat het zo blijft en dat ik alles voldoende af zal ronden.

Plan van Aanpak

25

Pva periode 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you