Page 3

n as

s

thi s to e u n onti a” c ppears. r a l a “C 26. wasted” “

rs a pea p a o” “wh to thin. d r o s w egin The b . ” 5 a r 2 “Cla

24.

stly nd la

di ears n ” a ra ppe “Cla 27. away” a “

“a”.

A

” as

30.

s “is

T

ord he w

f

.

ears

pp or” a

32.

d mon s e D to “ ns in ms out. r u t “D” ra zoo 31. e cam

Gro slei

” as “D p u ses nd ri the left. u o r g The s in from 29. e com

he t of t e s e r e id off th nds ups s n u d” la igh r e sle Desmon h T “ .

ide eft s l e h ff t uns o he right. r t x t te s off The 36. leigh run s

e

as th

Design Portfolio  

Final design portfolio for SCAD Portfolio class.

Design Portfolio  

Final design portfolio for SCAD Portfolio class.

Advertisement