Page 1

‫بازگشت همه بسوی پروردگار است‬ ‫مادرم دیده بسویت نگران است هنوز غم نادیدن تو بار گران است هنوز‬ ‫آنقدر مهر وفا بر همگان کردی تو‬

‫نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز‬

‫باکمال تآسف و تآثر درگذشت مرحومه مغفوره‬ ‫شادروان والیده ( علی بابا براتی)‬ ‫عضو انجمن فرهنگی نواندیشان‬

‫که جنازه مرحومه قبآل در وطن به خاک سپرده شده است‪.‬‬

‫به اطالع دوستان و آشنایان رسانیده می شود که به همین مناسبت فاتحه ای‬ ‫مردانه روز یکشنبه تاریخ ‪ 018..80.52‬از ساعت ‪ 0‬تا ‪ 4‬بعد از ظهر در‬ ‫مرکز اسالمی ( امام علی ) واقع در شهر وین برگزار میگردد‪.‬‬ ‫تشریف آوری شما دوستان و آشنایان باعث شادی روح آن مرحومه مغفوره و‬ ‫تسلی خاطر بازماندگانش خواهد گردید‪.‬‬ ‫باعرض حرمت‪ .‬مسولین انجمن فرهنگی نواندیشان ‪.‬‬ ‫وین ‪518..80.52‬‬

بازگشت همه بسوی پروردگار است  

اعلامیه فوتی

بازگشت همه بسوی پروردگار است  

اعلامیه فوتی

Advertisement