Page 1

Jelske Sanders

Sint-Jozefsinstituut

Nr.6

Handel en Toerisme

Boekhouden- Informatica 2012 - 2013

Ge誰ntegreerde

Zilverstraat 26 8000 Brugge www.sintjozefbrugge.be

Proef

1


2


Ik ben Jelske Sanders , leerling van het zesde jaar Boekhouden-Informatica.Dit eindwerk is zeer belangrijk het weegt zwaar door op het einde van het schooljaar omdat het aantoont of de leerlingen de geleerde theorie in praktijk kunnen toepassen. Deze GIP omvat verschillende opdrachten voor de vakken bedrijfseconomie, informatica, Engels, Frans en Nederlands. De belangrijkste onderdelen zijn bedrijfseconomie en informatica. Ook de stage die we gelopen hebben maakt een substantieel uit van dit werk. Bij het maken van deze ge誰ntegreerde proef kreeg ik hulp van verschillende mensen. Ik wil hen graag bedanken: Meneer Vansteenhuyse voor de extra uitleg en bijsturing waar nodig, meneer Van den Eynde voor de deskundige begeleiding voor het vak informatica en ook de taalleerkrachten mevrouw De Meulder en mevrouw Vandewalle. Heel speciaal wil ik meneer Jim Goedbloed en mevrouw Tracy Neyts bedanken dat ik in hun bedrijf heb mogen stage lopen. Het was een heel leerrijke ervaring. Een laatste dankwoord is voor mijn klasgenoten. Sommige opdrachten waren groepswerken, en ik heb de samenwerking erg geapprecieerd.

3


4


Inhoud 1

inleiding..................................................................................................................... 7

2

Stage ......................................................................................................................... 8

3

4

2.1

Dagelijkse stageverslagen ....................................................................................................... 8

2.2

Weekverslagen ...................................................................................................................... 18

bedrijfseconomie ......................................................................................................24 3.1

Vergelijking boekhoudpakketen............................................................................................ 24

3.2

Case study.............................................................................................................................. 30

bedrijfsbeheer ..........................................................................................................35 4.1

Startidee ................................................................................................................................ 35

4.2

Logo + Bedrijfsnaam .............................................................................................................. 36

4.3

marketingsplan ...................................................................................................................... 38

4.3.1

Marketinganalyse .......................................................................................................... 38

4.3.2

Analyse doelgroep ......................................................................................................... 38

4.3.3

SWOT-analyse concurrentie .......................................................................................... 39

4.3.4

Analyse leveranciers ...................................................................................................... 40

4.4

Marketingmix ........................................................................................................................ 41

4.4.1

Product .......................................................................................................................... 41

4.4.2

Prijszetting ..................................................................................................................... 42

4.4.3

Plaats ............................................................................................................................. 43

4.4.4

Promotie ........................................................................................................................ 43

4.4.5

Soorten promotie .......................................................................................................... 44

4.5

financieel plan ....................................................................................................................... 45

4.5.1

Investeringen ................................................................................................................. 45

4.5.2

Afschrijvingstabel .......................................................................................................... 45

4.5.3

Financiering ................................................................................................................... 46

4.5.4

Leningen ........................................................................................................................ 46

4.5.5

Aflossingstabel............................................................................................................... 46

4.5.6

Vaste kosten .................................................................................................................. 47

5


5

6

7

4.5.7

Marges ........................................................................................................................... 49

4.5.8

Doodpuntomzet ............................................................................................................ 49

4.5.9

Haalbaarheid ................................................................................................................. 50

4.5.10

Detail van investeringen ................................................................................................ 51

Nederlands ...............................................................................................................53 5.1

Aanvraag stageplaats ............................................................................................................ 53

5.2

Interview................................................................................................................................ 55

5.3

Voorstelling stage .................................................................................................................. 56

Frans.........................................................................................................................57 6.1

Demande d’information ........................................................................................................ 57

6.2

Telephonique......................................................................................................................... 58

6.3

Mon stage .............................................................................................................................. 59

Engels .......................................................................................................................61 7.1

8

9

German project ..................................................................................................................... 61

7.1.1

Motivation company Frankfurt ..................................................................................... 61

7.1.2

Flyer ............................................................................................................................... 61

7.2

Letter of enquiry.................................................................................................................... 64

7.3

Article .................................................................................................................................... 65

7.4

presentation de british company .......................................................................................... 66

Informatica ...............................................................................................................70 8.1

Probleemstelling.................................................................................................................... 70

8.2

Vragen en antwoorden.......................................................................................................... 71

8.3

Handleiding ........................................................................................................................... 73

Conclusie ...............................................................................................................76 Logboek…………………………………………………………………………………………………………..……76 Bijlage 1………….………………………………………………………………………………………………………………81 Bijlage 2………………………………………………………………….………………………………………………………83 Bijlage 3……………………….…………………………………………………………………………………………………85

6


1 1 inleiding Het doel van de ge誰ntrigeerde proef is om zelfstandig te leren werken en inzicht te krijgen in het bedrijfsleven. Het is ook een goede voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs. Dit eindwerk omvat drie elementen: Ik heb stage gelopen in het boekhoudkantoor Omega Consulting te Sint-Andries, waar ik gevarieerde taken heb uitgevoerd. Heel interessant was een vergelijking maken van de boekhoudpakketten en de analyse van btw-percentages in de bouwsector. Voor het vak toegepaste informatica moesten we een applicatie maken om de maaltijden op school op te slaan. De taken voor Nederlands zijn stage gerelateerd: beschrijving bedrijf, interview met stagebegeleider en het maken van een CV. U vindt ze in het vijfde hoofdstuk. Tenslotte heb ik ook voor Frans en Engels opdrachten afgewerkt. Voor het vak Engels maakte ik een flyer van een Duits bedrijf, dat gevestigd in Frankfurt en zocht ik informatie over een Engels bedrijf. Voor het vak Frans vindt u verder in dit werk , een brief naar een Frans bedrijf en de voorstelling van mijn stagebedrijf.

7


2 2 Stage 2.1 Dagelijkse stageverslagen

Volgnummer:1 Naam: Sanders Jelske Klas-nr.:6BI – nr.6 Datum: 18/03/2013 Activiteiten: 8u30 - 9u15 9u15 - 10u30 10u30 - 10u50 10u50 - 11u30 11u30 – 12u30 12u30 – 13u 13u – 13u50 13u50 – 14u30 14u30 – 15u15 15u15 – 15u30 15u30- 16u45 16u45 – 17u30

Koffie met bespreking taken voor de volledige dag Bezoldiging bedrijfsleiders opvragen op belcotax en deze sorteren Bedragen van bezoldiging bedrijfsleiders controleren Uitleg krijgen over facturatie bezoldiging bedrijfsleiders en btw-listing Btw-listing afdrukken en controleren Facturatie documenten loonberekening controleren en verder opstellen Brieven sorteren met juiste loonberekening in enveloppen steken Middagpauze Bijgesloten brief aanpassen en bij in enveloppen steken Uitleg verdere taken Vennootschapsdossiers, mappen aanmaken + samenvatting loonstaat verbeteringen aanbrengen, in centrale map steken Facturen van bedrijf sorteren

Verslag: Bij Omega Consulting starten ze altijd de dag met samen een tasje koffie te drinken en de taken van de dag te overlopen. Ik werd zeer goed begeleid door Tracy Neyts. Ze nam tijd om de taken uit te leggen. Als ik vragen had kon ik telkens bij haar terecht. Vandaag heb ik een behoorlijk aantal taken moeten vervullen. Ik heb zeer veel bijgeleerd over de taken die een boekhoudkantoor vervuld. En ik vond het zeer leuk om de theorie van in de klas in praktijk uit te voeren.

8


Volgnummer:2 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6Bi – nr.6 Datum: 19/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 9u10 9u10 – 10u20 10u20 – 11u10 11u10 – 11u30 11u30- 12u05 12u05 – 12u30 12u30 – 12u50 12u50 – 14u10 14u10 – 15u40 15u55 – 16u50 16u50 – 17u05

Bespreking taken die gedaan moeten worden Samen met Tracy Neyts bekijken intracommunautaire opgave + btw-aangifte Nieuwe mappen aanmaken voor de bedrijfsleiders Documentatie opzoeken VAT en documentatie over wanneer huis bij 6% gefactureerd wordt + voorwaarden hiervoor. Kasboek in Excel zetten voor deze in te boeken. Verder opzoeken VAT en wanneer huis bij 6% gefactureerd wordt. Model maken in Excel voor de cliënt. Waarin cliënt facturen makkelijker kan maken. Middagpauze Excel model verder uitwerken: deze wordt doorgestuurd naar cliënt om te gebruiken Dag ontvangsten cliënt controleren Gevonden fouten in dag ontvangsten overlopen met stage mentor

Verslag: Vandaag heb ik een aantal zaken tegengekomen die we in de lessen hebben gezien, zoals intracommunautaire opgave en btw-aangifte. Ik vond dit zeer tof om het in praktijk toe te passen.

9


Volgnummer: 3 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 20/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 9u 9u – 9u15 9u15 – 10u30 10u30 – 10u50 10u50 – 11u40 11u40 – 12u45 12u45 – 13u30 13u30 – 15u30 13u30 – 16u10

16u10 – 16u50 16u50 – 17u30

Agenda van de dag overlopen Uitleg inboeken vf in Popsy Inboeken vf facturen 20130001 - 20130023 Controleren samen met stage mentor of deze vf correct ingeboekt zijn Facturen van één cliënt in volgorde steken Overlopen speciale gevallen tussen facturen met stage mentor Middagpauze Af inboeken in Popsy 20130001 – 20130025 Opzoeken telefoonnummer + bellen bedrijf, van dit bedrijf hadden we tickets deze konden niet ingeboekt worden. Hiervoor gebeld naar bedrijf voor de facturen hiervan. Verder de af inboeken 20130030 - 2013043 Uitleg over de taken die donderdag 21/03 en vrijdag 22/03 uitgevoerd moeten worden, doordat Tracy Neyts deze twee dagen afwezig zal zijn.

Verslag: Ik heb vandaag meer in het boekhoudprogramma popsy gewerkt. Ik vind het een Zeer goed programma waar alles overzichtelijk staat. Mijn stage mentor Tracy Neyts zal morgen en vrijdag niet aanwezig zijn. Vandaag heeft ze mij alle taken die ik dan zal kunnen uitvoeren uitgelegd. Bij vragen zal ik deze twee dagen terecht kunnen bij Jim Goedbloed.

10


Volgnummer: 4 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 21/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 8u50 8u50 – 9u10 9u10 – 12u30 12u30 – 13u30 13u30 – 14u30 14u30 – 17u30

Aankoopfacturen inboeken in Popsy (20130043 – 20130047) Bespreking met iedereen samen taken van de dag Inboeken aankoopfacturen (20130047 – 20130128) Voorbladen en tussenbladen maken voor de outprints van 2011 per cliënt dit voor eenmanszaken en vennootschappen Middagpauze Outprints van dagboeken aankoop, verkoop, diverse, financieel, balans, historiek algemene rekening van eenmanszaken en vennootschappen voor het afgesloten boekjaar 2011

11


Volgnummer: 5 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI nr.6 Datum: 22/03/2013 Activiteiten: 8u30 - 9u 9u – 11u

11u – 12u45

Overleg taken uit te voeren Outprints voor vennootschappen verder afprinten. Van dagboeken aankoop, verkoop, diverse, financieel, balans, historiek algemene rekening. Er is een cliënt die een huis heeft in Frankrijk, daardoor wordt er samengewerkt met een Frans boekhoudkantoor. Ik moest facturen kopiëren die dan worden opgestuurd naar het Franse boekhoudkantoor

Verslag: Op vrijdag middag is het boekhoudkantoor niet open, zodus ik had vandaag maar een halve dag. Ik heb alle taken kunnen doen die Tracy mij woensdag had opgegeven voor donderdag en vrijdag.

12


Volgnummer: 6 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI –nr.6 Datum: 25/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 9u15 9u15 – 10u10 10u10 – 10u40 10u40 – 11u45 11u45 – 13u 14u10 – 17u35

5 mappen aanmaken voor klanten VF omega consulting inboeken (20130030 – 20130065) Naamkaartjes voor hangmappen maken en op juiste plaats steken Uitleg inboeken bank uittreksels met afpunten Bankuittreksels inboeken (001-007) Bankuittreksels verder inboeken (007-041)

Verslag: Vandaag de bankuittreksels ingeboekt, met het afpunten. Ik vond dit een toffe taak Om te doen. Weer iets anders en het kwam bekend voor vanuit de lessen. Er zaten Ook een paar speciale tussen zoals de aflossingstabel waarvan er betaald wordt. Waarvan het gewone bedrag op een 42 rekening moest geboekt worden en de Intrest op een 65 rekening.

13


Volgnummer: 7 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 26/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 8u50 8u50 – 9u15 9u15 – 9u35 9u35 – 10u05 10u05 – 10u50 10u50 – 12u50 12u50 – 13u 14u – 14u25 14u25 – 14u50 14u50 – 15u 14u – 17u30

Bespreking taken van de dag Inboeken rekeninguittreksels van rekening 2 (001-003) en rekening 3 (001-005) Bekijken samen met stage mentor welke op wachtrekening 499000 gezet zijn Opzoeken contract conciërge/huismeesterschap en hoe voordeel belast wordt vanuit een verbintenis Rekening uittreksels die op wachtrekening overboeken op juiste rekening Voor horecazaak de AK in Excel document verdelen per soort (drank, voeding,…). Controleren of facturen van 1 bepaalde leverancier ingeboekt zijn in 2012 omdat cliënt zijn stand van zaken wil weten. Uitleg over taken Fout bij klant van 2% korting contant in 2012 moet aangepast worden voor btw De AK facturen van dit jaar ook aanpassen met 2% korting contant De Nace-codes voor 2 klanten opzoeken in verschillende documenten en op 1 Word document zetten

Verslag: Er is vandaag een cliënte gekomen die een speciaal contract wil afsluiten. Hiervoor moest ik Informatie opzoeken, spijtig genoeg was hier niet veel over te vinden. s

14


Volgnummer: 8 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 28/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 8u45 9u – 9u20 9u20 – 10u10 10u10 – 11u20 11u20 – 11u40 11u40 – 11u55 11u55 – 13u 13u – 14u 14u – 14u30 14u30 – 17u30

Taken van de dag overlopen Kasboeken uitprinten en inplakken in kaftje klant Btw-blaadjes overstekken in nieuwe mappen Inboeken kasboek van client Paar verschillende kleine taakjes doen zoals zaken uitprinten, inorde steken,… Bellen voor contactpersoon te laten aanpassen bij kinderbijslagkrant Stagementor in bespreking en klaar met taken . Opzoeken btw in bouwsector voor taak en screenshots nemen in popsy Middagpauze Uitleg inboeken rekening (financieel) met visa, mastro,… bij restaurant. Inboeken rekeninguittreksels (jan tot maart) + kasboek laatste pagina’s (maart)

15


Volgnummer: 9 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.:6BI – nr.6 Datum: 28/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 9u20 9u20 – 9u40 9u40 – 9u50 9u50 – 12u30 12u30 – 13u05 13u05 – 13u20 13u20 – 14u10 14u10 – 15u30 15u30 – 16u 16u40 – 17u

Facturen uitprinten en in Popsy controleren Bespreking taken van de dag Controleren facturen ingeboekt in 2012 Kaften van z-ticketen en rekeninguittreksels in orde steken van 20062010 voor controle Kleine zaken opruimen en taken die deze week gemaakt zijn, maar nog op bureau liggen in juiste mappen steken Ontvangsten excel-document jaar 2012 afprinten en inplakken. Middagpauze Dag ontvangsten inplakken Blaadjes in juiste mappen van client steken en kasboek klant afdrukken Voorblad maken voor dag ontvangstboek en kasboek

16


Volgnummer: 10 Naam: Jelske Sanders Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 29/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 8u40 8u40 -9u05 9u05 – 9u20 9u20 – 9u30 9u30 – 9u50 9u50 – 10u10 10u10 – 10u55 10u55 – 12u45

Brieven in juiste kaft steken van cliënt Taken van de dag overlopen Verder brieven weg steken in juiste map van cliënt Dag ontvangsten inkleven in boek Intervat btw-listing indienen (meneer Vansteenhuyse aanwezig) Verder inkleven van dag ontvangsten Samen met Tracy btw-listings indienen Controleren lijst facturen ingeboekt op juiste leverancier (belgacom en proximus) en controleren facturen Horeca Totaal

17


2.2 Weekverslagen

Naam: Sanders Jelske Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 18/03/2013 – 22/03/2013 Activiteiten: 8u30 - 9u15 9u15 - 10u30 10u30 - 10u50 10u50 - 11u30 11u30 – 12u30 12u30 – 13u 13u – 13u50 13u50 – 14u30 14u30 – 15u15 15u15 – 15u30 15u30- 16u45 16u45 – 17u30

8u30 – 9u10 9u10 – 10u20 10u20 – 11u10 11u10 – 11u30 11u30- 12u05 12u05 – 12u30 12u30 – 12u50 12u50 – 14u10 14u10 – 15u40 15u55 – 16u50 16u50 – 17u05 8u30 – 9u 9u – 9u15 9u15 – 10u30 10u30 – 10u50

Weekverslagen Maandag 18/03/2013 Koffie met bespreking taken voor de volledige dag Bezoldiging bedrijfsleiders opvragen op belcotax en deze sorteren (281.20 – 3995.20, verzamelstaat) controleren bedragen van bezoldiging bedrijfsleiders Uitleg krijgen over facturatie bezoldiging bedrijfsleiders en btw-listing Btw-listing afdrukken en controleren Facturatie documenten loonberekening controleren en verder opstellen Brieven sorteren met juiste loonberekening in enveloppen steken Middagpauze Bijgesloten brief aanpassen en bij 281.20 + 325.20 steken. Uitleg verdere taken Vennootschapsdossiers, mappen aanmaken + samenvatting loonstaat verbeteringen aanbrengen, in centrale map steken Facturen van cliëntendossier ifv verwerking voor de btw sorteren (1ste kwartaal) Dinsdag 19/03/2013 Bespreking taken die gedaan moeten worden Samen met Tracy Neyts bekijken intracommunautaire opgave + btw-aangifte Nieuwe mappen aanmaken voor de bedrijfsleiders Documentatie opzoeken VAT en documentatie over wanneer huis bij 6% gefactureerd wordt + voorwaarden hiervoor. Kasboek in Excel zetten voor deze in te boeken. Verder opzoeken VAT en wanneer huis bij 6% gefactureerd wordt. Model maken in Excel voor de cliënt. Waarin cliënt facturen makkelijker kan maken. Middagpauze Excel model verder uitwerken: deze wordt doorgestuurd naar cliënt om te gebruiken Dag ontvangsten cliënt controleren Gevonden fouten in dag ontvangsten overlopen met stage mentor Agenda van de dag overlopen Woensdag 20/03/2013 Uitleg inboeken vf in Popsy Inboeken vf facturen 20130001 - 20130023 Controleren samen met stage mentor of deze vf correct ingeboekt zijn

18


10u50 – 11u40 11u40 – 12u45 12u45 – 13u30 13u30 – 15u30 13u30 – 16u10

16u10 – 16u50 16u50 – 17u30

8u30 – 8u50 8u50 – 9u10 9u10 – 12u30 12u30 – 13u30 13u30 – 14u30 14u30 – 17u30

8u30 - 9u 9u – 11u

11u – 12u45

Weekverslagen Facturen van één cliënt in volgorde steken Overlopen speciale gevallen tussen facturen met stage mentor Middagpauze Af inboeken in Popsy 20130001 – 20130025 Opzoeken telefoonnummer + bellen bedrijf, van dit bedrijf hadden we tickets deze konden niet ingeboekt worden. Hiervoor gebeld naar bedrijf voor de facturen hiervan. Verder de af inboeken 20130030 - 2013043 Uitleg over de taken die donderdag 21/03 en vrijdag 22/03 uitgevoerd moeten worden, doordat Tracy Neyts deze twee dagen afwezig zal zijn. Donderdag 21/03/2013 Aankoopfacturen inboeken in Popsy (20130043 – 20130047) Bespreking met iedereen samen taken van de dag Inboeken aankoopfacturen (20130047 – 20130128) Voorbladen en tussenbladen maken voor de outprints van 2011 per cliënt dit voor eenmanszaken en vennootschappen Middagpauze Outprints van dagboeken aankoop, verkoop, diverse, financieel, balans, historiek algemene rekening van eenmanszaken en vennootschappen voor het afgesloten boekjaar 2011 Vrijdag 22/03/2013 Overleg taken uit te voeren Outprints voor vennootschappen verder afprinten. Van dagboeken aankoop, verkoop, diverse, financieel, balans, historiek algemene rekening. Er is een cliënt die een huis heeft in Frankrijk, daardoor wordt er samengewerkt met een Frans boekhoudkantoor. Ik moest facturen kopiëren die dan worden opgestuurd naar het Franse boekhoudkantoor

19


Verslag: Maandag 18/03 Bij Omega Consulting starten ze de dag altijd samen met een tasje koffie te drinken en de taken van de dag te overlopen. Ik werd op mijn eerste dag zeer goed onthaald door alle werknemers van Omega Consulting. Tracy Neyts begeleidde me zeer goed in alle taken die ik moest uitvoeren . Ze nam tijd om de taken uit te leggen. Als ik vragen had kon ik telkens bij haar terecht. Op mijn eerste dag had ik al een behoorlijk aantal taken moeten vervullen. Bepaalde taken en documenten herkende ik vanuit de lessen bedrijfseconomie. Ik vond het zeer leuk om de theorie in praktijk uit te voeren. Dinsdag 19/03 Op dinsdag had ik de intracommunautaire opgave en btw-aangifte die ik herken van uit de les. Na de middag was er een probleem met de centrale server, waardoor geen enkele werknemer aan iets op de computer kon werken. Na een half uur zoeken had ik uiteindelijk het probleem gevonden. Mijn stagementor was zeer dankbaar hiervoor. Woensdag 20/03 Op mijn derde stage dag heb ik in het boekhoudprogramma van het bedrijf gewerkt, dit is Popsy. Het is een zeer overzichtelijk programma. Ik vind het een beter programma dan het programma van op school. Mijn stagementor was er donderdag en vrijdag niet. Daarom heeft ze woensdag mijn taken uitgelegd. Donderdag 21/03 Ik heb een volledige dag zelfstandig mogen werken. De taken die ik op voorhand had Gekregen voerde ik uit, ik merkte dat ik zeer goed zelfstandig kon werken. Bij vragen kon ik terug bij een andere werknemer van het bedrijf. Vrijdag 22/03 Op vrijdag had ik maar een halve dag. Hier heb ik verder zelfstandig de taken uitgevoerd. Uiteindelijk heb ik alle taken volledig kunnen uitvoeren die mij opgelegd waren. Kort algemeen verslag Deze week heb ik ook een keer moeten bellen naar een bedrijf om facturen op te vragen. Door de variabel in taken heb ik zeer veel ervaring opgedaan , zowel het inboeken van facturen alsook de btw-aangifte. De verschillen tussen eenmanszaken en vennootschappen komt ook zeer veel aanbod. In mijn eerste stageweek heb ik al veel bijgeleerd over hoe een boekhoudkantoor werkt.

20


Naam: Sanders Jelske Klas-nr.: 6BI – nr.6 Datum: 25/03/2013 – 29/03/2013 Activiteiten: 8u30 – 9u15 9u15 – 10u10 10u10 – 10u40 10u40 – 11u45 11u45 – 13u 14u10 – 17u35 8u30 – 8u50 8u50 – 9u15 9u15 – 9u35 9u35 – 10u05 10u05 – 10u50 10u50 – 12u50 12u50 – 13u 14u – 14u25 14u25 – 14u50 14u50 – 15u 14u – 17u30

8u30 – 8u45 9u – 9u20 9u20 – 10u10 10u10 – 11u20 11u20 – 11u40 11u40 – 11u55 11u55 – 13u 13u – 14u

Weekverslagen Maandag 25/03/2013 5 mappen aanmaken voor klanten VF omega consulting inboeken (20130030 – 20130065) Naamkaartjes voor hangmappen maken en op juiste plaats steken Uitleg inboeken bank uittreksels met afpunten Bankuittreksels inboeken (001-007) Bankuittreksels verder inboeken (007-041) Dinsdag 26/03/2013 Bespreking taken van de dag Inboeken rekeninguittreksels van rekening 2 (001-003) en rekening 3 (001-005) Bekijken samen met stage mentor welke op wachtrekening 499000 gezet zijn Opzoeken contract conciërge/huismeesterschap en hoe voordeel belast wordt vanuit een verbintenis Rekening uittreksels die op wachtrekening overboeken op juiste rekening Voor horecazaak de AK in Excel document verdelen per soort (drank, voeding,…). Controleren of facturen van 1 bepaalde leverancier ingeboekt zijn in 2012 omdat cliënt zijn stand van zaken wil weten. Uitleg over taken Fout bij klant van 2% korting contant in 2012 moet aangepast worden voor btw De AK facturen van dit jaar ook aanpassen met 2% korting contant De Nace-codes voor 2 klanten opzoeken in verschillende documenten en op 1 Word document zetten Woensdag 27/03/2013 Taken van de dag overlopen Kasboeken uitprinten en inplakken in kaftje klant Btw-blaadjes overstekken in nieuwe mappen Inboeken kasboek van cliënt Paar verschillende kleine taakjes doen zoals zaken uitprinten, in orde steken,… Bellen voor contactpersoon te laten aanpassen bij kinderbijslagkrant Stage mentor in bespreking en klaar met taken . Opzoeken btw in bouwsector voor taak en screenshots nemen in popsy Middagpauze

21


14u – 14u30 14u30 – 17u30

8u30 – 9u20 9u20 – 9u40 9u40 – 9u50 9u50 – 12u30 12u30 – 13u05 13u05 – 13u20 13u20 – 14u10 14u10 – 15u30 15u30 – 16u 16u40 – 17u 8u30 – 8u40 8u40 -9u05 9u05 – 9u20 9u20 – 9u30 9u30 – 9u50 9u50 – 10u10 10u10 – 10u55 10u55 – 12u45

Weekverslagen Uitleg inboeken rekening (financieel) met visa, mastro,… bij restaurant. Inboeken rekeninguittreksels (jan tot maart) + kasboek laatste pagina’s (maart) Donderdag 28/03/2013 Facturen uitprinten en in Popsy controleren Bespreking taken van de dag Controleren facturen ingeboekt in 2012 Kaften van z-ticketen en rekeninguittreksels in orde steken van 20062010 voor controle Kleine zaken opruimen en taken die deze week gemaakt zijn, maar nog op bureau liggen in juiste mappen steken Ontvangsten excel-document jaar 2012 afprinten en inplakken. Middagpauze Dag ontvangsten inplakken Blaadjes in juiste mappen van client steken en kasboek klant afdrukken Voorblad maken voor dag ontvangstboek en kasboek Vrijdag 29/03/2013 Brieven in juiste kaft steken van cliënt Taken van de dag overlopen Verder brieven weg steken in juiste map van cliënt Dag ontvangsten inkleven in boek Intervat btw-listing indienen (meneer Vansteenhuyse aanwezig) Verder inkleven van dag ontvangsten Samen met Tracy btw-listings indienen Controleren lijst facturen ingeboekt op juiste leverancier (belgacom en proximus) en controleren facturen Horeca Totaal

22


Verslag: Maandag 25/03 Vorige week waren het veel verschillende taken. Op maandag 25/03 heb ik veel meer ingeboekt. Hieraan heb ik een volledige dag bezig geweest. Dit waren aankoopfacturen inboeken en bankuittreksels met de functie afpunten in Popsy. Afpunten is de betaling connecteren met de factuur die voordien al is ingeboekt. Dit was een zeer toffe taak om te doen. Het kwam bekend voor in het boekhoudprogramma BOB. Dinsdag 26/03 Op dinsdag heb ik verder gedaan met de uittreksels in te boeken. De inboekingen die ik niet wist had ik geboekt op een wachtrekening (499000). Daarna heb ik samen me Tracy Neyts bekeken op welke rekeningen dit wel geboekt moest worden. Woensdag 27/03 Kasboeken moeten volgens de wet niet meer ingeplakt worden. Maar Omega Consulting heeft gemerkt dat controleurs hier toch moeilijk over doen. Dus mijn eerste taak op woensdag 27/03 was om kasdocumenten in te plakken in een kasboek. Vandaag waren er ook veel klanten die een afspraak in het bedrijf hadden. Hierdoor had Tracy Neyts het zeer druk. Op de momenten dat ik geen werk had heb ik aan de taak gewerkt voor bedrijfseconomie. Donderdag 28/03 Op donderdag heb ik moeten mee helpen om facturen, bankuittreksels en z-tickets in orde te steken van het jaar 2006 tot 2010. Dit om dat de leverancier van de cliĂŤnt gefraudeerd heeft met zwart werken waardoor alle klanten van deze leverancier een controle kreeg. Daarom hebben wij alles moeten ordenen voor de controleurs. Vrijdag 29/03 Op mijn laatste stagedag heb ik kleine taakjes uitgevoerd. Op de middag zijn we dan nog met alle werknemers samen gaan eten als afsluiter van de stage. Kort algemeen verslag Het waren twee zeer toffe en leerzame weken. Ik vind het zeer spijtig dat de stageperiode zo kort was. Ik heb zeer veel bijgeleerd, mijn keuze voor het verder studeren is er misschien ook door beĂŻnvloed.

23


3 3 bedrijfseconomie 3.1 Vergelijking boekhoudpakketen Inloggen Bij het inloggen in Popsy voer je eerst een gebruiksnaam en wachtwoord in. Bij Bob is er een code voor de gebruiker maar moet er geen paswoord ingevuld worden. Hierbij is in Bob het gebruikersaanmelding en het klantendossier in ĂŠĂŠn scherm, dit is in twee scherm in Popsy. Het voordeel hieraan is dat je uit een dossier kan afmelden en een ander dossier kan openen zonder volledig Popsy af te sluiten. Dit is hetzelfde bij Bob, wil je in een nieuw dossier gaan moet je bij menukeuze bestand kiezen voor ander dossier openen.

menu Er zijn een aantal verschillen bij het menu bovenaan. Bij Popsy kies je meteen in welk boekjaar je zit. Je kan zo terug naar boekjaar 2012 gaan. In Bob zal je als je terug naar boekjaar 2012 wilt gaan telkens apart moeten veranderen. Wat bij Popsy niet aanwezig is, is een deel voor vaste activa en commercieel beheer.

24


Dagboeken Het ingeven in dagboeken. Het grootste verschil hierbij is dat in Popsy werken ze met modellen van vorige inboekingen. Zodat het zelfde als andere jaren wordt ingeboekt. Het voordeel hieraan is dat het telkens op de zelfde rekening komt en dezelfde commentaar bij staat maar in een verschillend jaar. Het nadeel aan dit systeem kan zijn als je vorig jaar een fout in boeking hebt gemaakt, die dit jaar weer voorkomt. Het documentnummer is ook anders bij BOB er wordt gewerkt met opvolgende cijfers (1,2,3,‌) , maar je kan deze wel anders instellen. Bij Popsy wordt er gewerkt met 20130001, 20130002, 20130003,‌). Ik vind dit een beter systeem omdat dit ook op de factuur genoteerd wordt. Als je een factuur opzoekt, vind je deze gemakkelijker en kan er geen verwarring zijn of de factuur van 2012 of 2013 is. Wat bij het documentnummer van BOB wel kan gebeuren. In Bob wordt meteen bij het inboeken genoteerd in welk rooster de verschillende btw- bedragen terecht komen, dit wordt niet weergegeven bij Popsy.

25


Daarnaast wordt in Popsy bij elke nieuwe lijn van rekening een nieuw venster geopend waar je alles kan invullen.In BOB wordt dit gedaan bij hetzelfde venster.

Fiches Het bekijken van klanten of leveranciers per fiche is bij beide programma’s ongeveer hetzelfde. Je kan zoeken door karakters in te vullen. Dit op naam, btw nr. , adres,‌Maar bij Popsy kan je kiezen

26


welke tabel je in alfabetische volgorde zet, dit lukt niet bij Bob. Bij beide programma’s kan je dan de gegevens van de klant of leverancier bekijken, alsook de al ingeboekte zaken. In Popsy kan je per klant invullen naar welke rekening het bedrag automatisch moet gaan.

Historieken Het raadplegen van historieken is wel verschillend van beide programma’s. Vraag je in Popsy een historiek op van het dagboek aankopen. Krijg je een scherm waarop je de periode aangeeft, daarna wordt de historiek vermeld in een pdf document. Deze kunt u vervolgens afprinten. Of je kan dit opslaan als een xml. Bij beide programma’s kan je de historieken per maand opvragen. Wilt u dit afdrukken zal u nog eens moeten terugkeren en naar de knop afdrukken gaan waar je de dagboeken kan afdrukken.

27


Inboeken financieel Bij het inboeken van het financieel gedeelte kan er in Popsy ook afgepunt worden zoals in Bob. Je geeft het nieuw bedrag van op het rekeninguittreksel aan, daarna doe je alle individuele opdrachten vanop het rekeninguittreksel in boekingen en als het verschil op nul staat is je bedrag correct.

28


Besluit Beide programma’s hebben hun voordelen en nadelen. Ik vind het makkelijker werken in Popsy, omdat het veel makkelijker is om zaken terug te vinden. Het programma kan misschien minder dan Bob maar het hangt ook vanaf wat je nodig hebt als boekhoudkantoor. Dit systeem is voor mijn stageplaats een goed programma, ze hebben nog een aparte database voor andere zaken.

29


3.2 Case study

Inleiding Voor vele mensen is het een probleem te onderscheiden welke btw-tarieven er gebruikt worden op welke momenten in de bouwsector. Ik heb tijdens mijn stage wat meer moeten opzoeken over de btw-percentages in de bouwsector. Hieronder kunt u een uitgebreid verslag vinden. In dit verslag zal ik jullie uitleggen welk btw-tarief toepast wordt. Er zijn 4 tarieven van toepassing: - De verleggingsregeling, - het verlaagde tarief van 6%, - btw-tarief van 12% - het normale tarief 21%. Er wordt een verschil gemaakt of het gebouw voor privĂŠ- doeleinden gebruikt wordt of beroepsdoeleinden. Het verschil zal ik verder toelichten. In het eerste deel zal ik de verschillende percentages voor privĂŠdoeleinden uitleggen. Deel twee zal dan over btw voor beroepsdoeleinden gaan. Daarna volgt nog een deel over werken in onroerende staat. Om af te sluiten volgt een duidelijk overzicht wanneer welke tarieven van toepassing zijn.

30


Woningen voor privé- doeleinden

woning jonger dan 5 jaar

woning ouder dan 5 jaar

woning voor sociale huisvesteging

•21%

•6%

•12%

Op de kost die gepaard gaan met het bouwen of verbouwen wordt er normaal gezien 21% btw betaald. Als uw woning ouder is dan 5 jaar kan u ze laten renoveren tegen een btw-tarief van 6%. Maar hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Het moet gaan om een private woning, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning gebruikt (dit is meer dan 50% voor privé gebruik). Kantoorwoningen of winkels komen dus niet in aanmerking om een verlaagd tarief te krijgen. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Er moet een attest overhandigd worden aan de aannemer waarin verklaard wordt dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden. De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werken aan een woning voor sociale huisvesting worden gefactureerd aan 12% btw. Het betreft privéwoningen die worden geleverd en gefactureerd aan provincies, intercommunales, gemeenten, intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn en aan gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid een meerderheid heeft. Deze woningen worden achteraf als sociale woning verkocht. Ook verblijfsinrichtingen voor bejaarden, internaten van scholen of universiteiten, jeugdbeschermingstehuizen en opvangtehuizen vallen onder het verlaagde tarief van 12%. Er zijn bepaalde handelingen waarop het verlaagd tarief niet van toepassing is. Zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg, plaatsen van afsluitingen (aanleg parking, tuinpad, plaatsing tuinhuis), maar ook zwembaden, sauna’s, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties. Ook bij reinigingswerkzaamheden mag geen verlaagd tarief toegepast worden.

31


Woningen voor beroepsdoeleinden

btw-plichtigen met btw nummer

vrije beroepen (dokter, advocaten,...)

•btw te voldoen door de medecontractant

•21%

Wanneer wordt medecontractant bij werken in onroerende staat gebruikt? Dit kan enkel toegepast worden bij twee Belgische btw-plichtigen met een btw-nummer en die een periodieke btw aangifte indienen. Bij dit systeem wordt er geen btw aangerekend op de factuur, de klant moet zelf de verschuldigde btw aan de staat voldoen. In het gebruikelijke btw-stelsel betaalt de klant de btw aan zijn leverancier die deze doorstort aan de staat. Waarom wordt dit bij de bouwsector niet op die manier gedaan? Dit is om te vermijden dat de btw door de klant moet worden voorgefinancierd. Deze regeling werd ook in het leven geroepen als fraudebestrijdende maatregel aangezien er in het verleden veel problemen zijn geweest met inning van btw bij aannemers van werken in onroerende staat. Hoe wordt dit verwerkt in de btw-aangifte. Voor de aannemer wordt in rooster 45 de maatstaf van heffing genoteerd en indien er een creditnota is, wordt de maatstaf van heffing in rooster 49 genoteerd. De klant moet de btw van werken in onroerende staat zelf in de btw-aangifte aangeven. Daardoor zullen er meerdere rooster gebruikt moeten worden. Rooster 83 Rooster 87 Rooster 56 Rooster 59

Beroepsgedeelte van maatstaf van heffing Maatstaf van heffing Verschuldigde btw (6%-21%) Beroepsgedeelte aftrekbare btw

Is er een creditnota dan worden de volgende roosters gebruikt. Rooster 85 Rooster 62 Rooster 61

Maatstaf van heffing Terug te vorderen btw (voorheen verschuldigde btw De btw die voordien aftrekbaar was

Wat als er zowel een beroeps als privégedeelte is? Voor de leverancier maakt dit niet uit, hij moet nog steeds de verleggingsregeling toepassen. Maar de klant moet in zijn btw-aangifte in het rooster 59 het beroepsgedeelte van de btw noteren. In rooster 56 komt het beroepsgedeelte van het btwbedrag. Sinds januari 2010 mogen vrije beroepen (dokters, advocaten, notarissen) ook een btw-nummer hebben. Maar voor werken aan hun kantoor of gebouw mag er niet gefactureerd worden met medecontractant. Hierbij wordt er btw op de factuur bijgezet en deze zal 21% bedragen.

32


Algemeen overzicht tarieven bouwsector

Bouw-sector btwtarieven

PrivĂŠ-doeleinden

beroepsdoeleinden

woning >5j

woning <5j

sociale huisvesteging

btw-plichtigen met btw-nummer

vrije beroepen (dokter,advocaten,..)

21%

6%

12%

btw voldoen door de medecontractant

21%

33


Besluit De btw-wetgeving op werken in onroerende staat is niet eenvoudig. Er moet rekening gehouden worden met heel wat voorwaarden en regels om het juiste tarief te kunnen toepassen. Allereerst moet je het onderscheid maken of de werken aan het gebouw uitgevoerd worden voor particulier of voor een btw-plichtige. Indien er wordt gefactureerd aan een btw-plichtige is er steeds verleggingsregeling die je moet toepassen. Als het bedoeld is voor privĂŠpersonen wordt het normale tarief van 21% gebruikt wanneer het gebouw jonger dan 5 jaar is. Is het gebouw ouder dan 5 jaar wordt het verlaagd tarief toegepast van 6%. Vrije beroepen zijn btw-plichtig maar er wordt normaal tarief gehanteerd bij werken in onroerende staat. Tot slot worden woningen voor sociale huisvesting aan 12% gefactureerd.

34


4 4 bedrijfsbeheer 4.1 Startidee Hebt u zin in een snelle hap? Bent u vegetarisch, allergisch aan bepaalde producten, moslim die enkel hallal vlees eet of gewoon een goede vleeseter dan kunt u bij ons terecht. Wij ontwerpen voor u een fastfood keten waar u voor een degelijke prijs kunt eten en waar jij behoefte aan hebt. Je komt bij ons binnen, schuift aan, wij proberen de wachttijden te beperken. Je kiest de grootte van uw hamburger, dit kan een kleine, middelgrote of grote zijn. Daarbij kies je uw hamburger dat kan een vegetarische burger, een hallal of een gewone. Ook al willen we vooral vegetarisch eten aanbieden. Daarna mogen ze hun voorkeur bepalen van groente, saus en kaassoorten. Tijdens dit proces worden de hamburgers achteraan in de keuken gebakken samen met de gewenste portie frieten. Als de klant aan het einde van de toonbank komt moet alles tegelijk klaar liggen om mee te nemen. Op deze manier wij proberen wij zoveel mogelijk klanten te bedienen in een korte tijd. Er is al een groot aanbod aan fastfoodketens zoals Quick, McDonald’s, etc. maar wij zullen ons onderscheiden door de diversiteit in ons aanbod. Omdat we voor horecasector kiezen en hygiëne hier erg belangrijk is voorzien we hiervoor een groot budget. We zullen ook leveranciers zoeken die elke dag verse goederen leveren in ons fastfood restaurant. Ook aan onze verpakking zullen we aandacht besteden want dat zal belangrijk zijn voor ons. Deze moet aantrekkelijk zijn en opvallen, en moet aangepast aan onze doelgroep. Onze verpakking moet mee-evolueren met de trends. We streven ook naar een verpakking die milieuvriendelijk is. We willen bijdrage tot een beter milieu door recycleerbare verpakking. Onze vestigingsplaats zal gelegen in het centrum zijn van een grote stad, waar een grote groep potentiële klanten ons kan bereiken. We willen met de keuze van het gebouw opvallen in het straatbeeld. Ook aan de inrichting zullen we veel aandacht besteden. We willen een gezonde onderneming die kan uitbreiden binnen het gebouw. Onze doelstellingen zijn dan ook om kwaliteit en verse producten aan te bieden aan onze klanten.

35


4.2 Logo + Bedrijfsnaam We hebben een paar logo’s ontworpen. Vervolgens hebben we deze aan een paar mensen voorgelegd en hen een top drie laten uitkiezen. Daarbij kwamen 3 logo’s naar voren als beste, hieruit hebben we dan zelf onze keuze gemaakt. Het is uiteindelijk het onderstaande logo geworden.

De kleuren die we gebruiken in het logo zijn bruin en groen. Die verwijzen naar de biologische producten die we gebruiken. Het vorkje tussen de kleuren geeft aan dat we eten aanbieden. De naam van onze onderneming is “Vegials” Het staat symbool voor vegetarisch eten.

36


Mijn naam is Jelske Sanders en samen met Lisa Maerten wil ik een onderneming opstarten in de horecasector. De opleiding die ik op dit moment volg is Boekhouden-Informatica. In ons leerpakket is ook een onderdeel bedrijfsbeheer, hiermee zal ik een belangrijk diploma op zak hebben om deze onderneming te starten. Een van mijn sterke punten is dat ik kritisch ingesteld ben waardoor ik mij niet snel zal laten misleiden. Ik durf mijn verantwoordelijkheid opnemen en samen met Lisa gaan wij geen beslissingen uit de weg. Een van mijn zwakke punten is dat ik over bepaalde zaken onvoldoende geïnformeerd ben, daarom ga ik voor belangrijke beslissingen advies vragen aan onze boekhouder, juridisch adviseur of andere specialisten. Ik wil proberen op een vlotte manier om te gaan met mensen en hen motiveren. Ik ben ordelijk en werk nauwgezet en ik kan mijn taken en opdrachten goed organiseren. Ik ben zeer nieuwsgierig en volg dan ook de markt op de voet. Lisa en ik willen samen problemen en uitdagingen op een creatieve manier aanpakken en risico’s zeker niet uit de weg gaan. We willen we gemotiveerd doorzetten om onze onderneming te doen slagen. Ik heet Lisa Maerten en samen met Jelske Sanders wil ik graag een onderneming opstarten. De opleiding die ik momenteel volg is Boekhouden-Informatica. Hier leer ik veel bij over het runnen van een bedrijf. Met het diploma bedrijfsbeheer heb ik voldoende kennis om een onderneming te starten. Ik beschik over doorzettingsvermogen en discipline om de missie en doelstellingen van deze onderneming te bereiken. Ik neem graag initiatief en hoop anderen ermee te motiveren om ethisch ondernemen na te streven. Jelske en ik willen een goede en gezonde onderneming opstarten waarbij we betrouwbare producten verkopen van goede kwaliteit. We vinden het beiden belangrijk om winst na te streven met daarbij minimale kosten. Een goede communicatie binnen het bedrijf vind ik belangrijk. Oog voor detail is één van mijn sterke punten. Een van mijn minder goede punten is dat ik impulsief ben maar ik zal samen met Jelske elke beslissing overwegen. Werken op een efficiënte manier is een pluspunt voor elke onderneming en ik ben zeer gemotiveerd om van deze onderneming een succes te maken.

37


4.3

marketingsplan

De belangrijkste doelstelling is om kwaliteit en verse producten aan te bieden aan onze klanten. De producten zullen vooral van streekleveranciers zijn. Dit is één van onze sterke punten en samen met een goede service is dit ons belangrijkste wapen in de concurrentiestrijd. 4.3.1

Marketinganalyse

We moeten derden raadplegen en informatie verzamelen over concurrenten, leveranciers en klanten. Ook een eigen marktonderzoek kan ons helpen. Hiermee bedoelen we de concurrenten bezoeken en de zaak observeren. En nuttige informatie verzamelen bij mogelijke leveranciers. Ook het afnemen van een enquête bij potentiële klanten kan ons zinvolle informatie bezorgen. Het is belangrijk om te weten wat je eigen marktpositie is. Quick, onze grootste concurrent is een bedreiging. Deze onderneming is al een langere tijd bezig en heeft dan ook een grote kennis van de markt. Wij zullen deze zaken hieronder verder bespreken. 4.3.2

Analyse doelgroep

Wij kunnen onze producten niet aan de volledige markt verkopen. Elke klant heeft zijn eigen behoeften en voorkeuren. Wij hebben onze doelgroep bepalen op basis van geografische gegevens zoals woonplaats, land, etc. maar ook op basis van leeftijd, levensstijl en maatschappelijke situatie. Onze doelgroep zal in het begin beperkt zijn maar de groei en grootte van de doelgroep wordt een belangrijk werkpunt. Onze consumenten zullen jonge volwassenen en gezinnen zijn. We willen klanten bereiken die in en rond een stad wonen. We willen jonge mensen bereiken die in groep bediend willen worden. Gezinnen die samen iets willen gaan eten maar niet dineren behoren ook tot onze doelgroep. Toeristen die tijdens hun verblijf in een stad een snelle hap willen. Ook andere nationaliteiten vormen een doelgroep voor ons. Zelfs mensen met allergieën en vegetariërs willen we bereiken, door hen een uitgebreid assortiment aan te bieden. Hieronder een lijst van onze voornaamste doelgroepen.

38


Doelgroep en omschrijving Doelgroep: 1

2

Omschrijving: Doelgroep: Omschrijving:

Doelgroep: Omschrijving: 3

4

4.3.3

Doelgroep: Omschrijving:

Jonge gezinnen met kinderen Gezinnen die belang hechten aan kwaliteit. Meestal tweeverdieners met middenklasseninkomens. Toeristen Toeristen zijn mensen die reizen naar plaatsen buiten hun gebruikelijk milieu. Met halal vlees breiden we uit naar andere culturen. VegetariĂŤrs Dit zijn mensen die geen vlees, vis, schaaldieren, gevogelte en insecten eten, maar in plaats daarvan kiezen voor fruit, groenten, granen en peulvruchten. Dit is onze belangrijkste doelgroep. Buurtbewoners Dit zijn de mensen die we het meest moeten aantrekken. Ze zijn snel bereikbaar. Ze wonen in de buurt en dat is zeker een pluspunt.

SWOT-analyse concurrentie

We willen zoveel mogelijk over onze concurrenten te weten komen. Wat hen aantrekkelijk maakt bij de consument, welk imago ze uitstralen en hoe ze promotie maken. Onze grootste concurrent is Quick Group. We bekijken het aantal bezoekers en gaan na wat ze kopen. We maken daarna een analyse van de voor â&#x20AC;&#x201C;en nadelen van onze concurrenten en zorgen dat we in bepaalde elementen meer uitblinken (bijvoorbeeld een snellere service). We gaan niet alleen naar de prijzen van onze concurrenten kijken maar ook naar de service en betalingsvoorwaarden die zij aanbieden. Hieronder een lijst van onze concurrentie in de regio Brugge. Naam concurrentie, sterkte en zwakte 1

2

3

Naam: Sterkte: Zwakte: Naam: Sterkte: Zwakte: Naam: Sterkte: Zwakte:

Quick Kunnen kostprijs voor klant laag leggen. De hamburgers liggen klaar (elke persoon kiest de groeten en saus zelf) Subway Je kiest zelf welke groenten op je broodje ligt. Kleine panden, geen ruimte om te zitten. Frituren Gezelliger dan fastfoodketens. Prijzen zijn duurder.

39


Nadat we onze concurrent (Quick in Brugge) hebben bezocht, kunnen we een besluit nemen over de analyse van de concurrentie. Onze conclusie is dat door de lage verkoopprijzen ze een aantrekkelijke onderneming is. Hiermee bereiken ze een groot aantal doelgroepen. De ligging van de Quick is zeker een voordeel voor hun. Ze maken promotie door studenten korting te geven op vertoon van hun studentenkaart. Ook door grote affiches op de ramen te kleven. Een nadeel van Quick Brugge is de snelheid bij bestelling. Op sommige momenten kan u lang aanschuiven voor uw bestelling op te nemen. Een uniek verkoopargument waarmee wij ons onderscheiden van anderen is het uitgebreide assortiment. Wij denken dat het zeker mogelijk is om klanten van concurrenten aan te trekken. 4.3.4

Analyse leveranciers

We gaan de verschillende potentiĂŤle leveranciers vergelijken en rekening houden met de prijs, kortingen, kwaliteit, leveringstermijnen, service en betalingsvoorwaarden. Voor de goederen die elke dag vers moeten geleverd worden willen we werken met speciaalzaken uit de buurt. Zo moeten de groenten uit de groentewinkel komen. Hieronder verstaan we dat onze groenten dagelijks van een gespecialiseerde groenteboer komen.

40


4.4 Marketingmix 4.4.1

Product

Ons assortiment is uitgewerkt in diepte en breedte. Bij onze onderneming kunnen de productgroepen bijvoorbeeld frisdranken, hamburgers en desserten zijn. En elke groep kan nog verder onderverdeeld worden. Wij opteren voor een gevarieerd voedingsaanbod. Onze goederen zitten in de groep van keuzegoederen. Productenomschrijving en onderverdeling 1

2 3

Hamburgers De klant kiest zelf het broodje, soort vlees, de groenten en de saus. De hamburger wordt samengesteld door de consument. Brood Bruin, wit en meergranen brood Vlees Halal, kip, quorn, rundsvlees, notenhamburgers Frieten Dit in klein, middel of grote zakjes Slaatjes De consument kan ook een eigen slaatje samenstellen. Je kiest de grootte, de groenten, vinaigrette en/of hier nog stukjes vlees in moeten. Groenten

4

Tomaten, komkommer, salade, augurk, olijven,ajuin, rode ajuin, pepers Sausjes Mayonaise, ketchup, cocktail, joppiesaus, mosterd, looksaus, pickels Frisdrank & verse dranken De consument zal bij ons frisdranken kunnen kopen maar ook verse fruitsap, smoothies, milkshakes. De smoothies en milkshakes worden ook verkocht met soya of biomelk. Frisdrank zonder prik Frisdrank met prik Smoothies

5

Fruitsap, appelsap, Aquarius Coca Cola, Fanta, Sprite, Ice Tea, Chocolade, vanille, aardbei, banaan, bosbessen, mango

Desserten Er zullen ijsjes verkocht worden. Niet alleen roomijs maar ook sorbet of waterijsjes voor mensen met lactose allergieën. Bij ijsjes kunnen zoetigheden verkocht worden zoals smarties, stukjes chocolade,…

Roomijs vanille, aardbei, chocolade Sorbet Aardbei, mango Ons assortiment van etenswaren kan variëren. De groenten zullen seizoensgebonden zijn.

41


De kwaliteit van onze goederen speelt een belangrijke rol. Kwaliteit hangt nauw samen met het imago, orde en netheid van onze onderneming. Ook de manier waarop we werken en de tijd die we vrijmaken voor onze klanten zijn factoren die ons imago zullen versterken. Onze kennis van de producten speelt een belangrijke rol. We willen de klanten het gevoel geven dat we hoge kwaliteit leveren. We zullen uiteraard goed letten op de houdbaarheid van de etenswaren. Een goede service en een vlotte bediening zijn minimumvereisten die we aan ons personeel zullen stellen. We zullen proberen onze verkoop te doen stijgen via het creĂŤren van een goede service en een goed imago. We streven ook naar een verpakking die milieuvriendelijk is. We willen bijdragen tot een beter milieu door recycleerbare verpakking te gebruiken. De verpakking heeft ook een commerciĂŤle functie. Het is de bedoeling dat het onze herkenbaarheid vergroot. De hamburgers zullen in karton verpakt worden. De frieten worden verkocht in een puntzak. De drank zal verpakt worden in kartonnen bekers. Een verpakking draagt zeker bij tot een goed imago. Een aantrekkelijke en opvallende verpakking is belangrijk. Onze verpakking moet mee evolueren met de trends (bijvoorbeeld voor Kerstmis, rode verpakking). Het logo komt op alle verpakkingsmateriaal. De voorraad in ons bedrijf zal beperkt zijn tot dranken en niet-bederfbare producten. Er zal een klein kapitaal voorbehouden worden om dit te financieren. De kosten voor de ruimte zal ook weinig geld innemen. 4.4.2

Prijszetting

Onze variabele kosten zijn de kosten die wij zullen hebben door de aankoop van onze voedingsartikelen. De variabele kosten worden opgeteld bij de vaste kosten. De voorspelde vaste kosten zijn opslagkosten, verpakkingskosten en verkoopkosten (bijvoorbeeld verwarmingskosten). In onze onderneming gaan wij de markup-pricing toepassen. Hierbij maken we onze winstmarge zo groot mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat we onze verkoopprijzen niet moeten aanpassen als de aankoopprijs op de markt stijgt of daalt. Hierna passen we de vraaggerichte prijs- bepaling toe. Er zijn twee factoren belangrijk namelijk de vraagintensiteit en de concurrentie. Wij denken dat de koper onze prijzen, service en kwaliteit zal vergelijken met die van de concurrentie.

42


4.4.3

Plaats

Onze vestigingsplaats is in het centrum van Brugge. Het is belangrijk dat onze onderneming goed bereikbaar is. De ondergrondse stadsparking is zeker een voordeel voor ons. We zullen vóór onze onderneming plaats voorzien voor fietsrekken. Ons gebouw moet opvallen in het straatbeeld. Bij de keuze van ons gebouw zullen we hiermee rekening moeten houden. De temperatuur, geurhinder, geluidshinder en wettelijke bepalingen zijn verschillende aspecten waarmee we rekening moeten houden bij het kiezen van een vestigingsplaats. We willen een gezonde onderneming worden. Hiermee bedoelen we dat we onze sterktes kunnen uitbouwen en de zwaktes wegwerken. Onze zwakte zal de geur – en geluidshinder zijn. De sterkte van de onderneming is dat onze vestigingsplaats gemakkelijk bereikbaar is en toegankelijk voor iedereen. 4.4.4

Promotie

We kunnen promotie laten maken door reclamebureaus of grafische bureaus, hiervoor zullen we dus een budget moeten voorzien. We moeten ervoor zorgen dat potentiële klanten weten wat we verkopen en waar we te vinden zijn. Dit kunnen we doen via advertenties, verpakkingen, e-mails, folders en affiches. Met prijskortingen kunnen we de consument overtuigen om onze producten eens te proeven. We moeten die op het juiste moment en op de juiste manier toepassen. De onderneming en de klanten moeten er beter van worden. We moeten vooraf berekenen hoeveel omzet we meer moeten halen om dezelfde winst te behalen. We kunnen volumekorting toepassen. Er wordt korting gegeven bij aankoop van grote hoeveelheden. (bijvoorbeeld 3 hamburgers + 1 gratis) We willen ook promotie maken via onze eigen applicatie. De applicatie geeft de mogelijkheid aan de klant om op voorhand te reserveren. Hij kan zijn bestelling doorgeven met het uur erbij en het menu bekijken met prijzen. De locatie van de onderneming is ook vinden. Elke klant krijgt 5% korting als hij via Twitter of Facebook deelt dat hij aanwezig is.

43


Wij vinden een goed logo zeer belangrijk. Het moet een logo zijn dat herkend wordt en uniek is. We kunnen onze eigen huisstijl maken met een vast lettertype en een vast kleurenpalet. De bedrijfsinrichting kan aangepast worden aan de kleuren van het logo. 4.4.5

Soorten promotie

Milieubewuste reclame

Hiermee bedoelen we het internet. We zouden jongeren willen bereiken via sociale media zoals Twitter, Facebook, Instagram en via onze eigen website plus alle bijkomende updates. We denken dat dit de beste manier is om jongeren te bereiken en ons bedrijf bekend te maken.

Affiches

We kunnen het plaatsen van affiches beperkt houden tot de omgeving waar we gevestigd zijn en aan de ramen en muren binnenin in onze winkel zelf.

Reclamespot

Deze kunnen we op Youtube plaatsen, hierdoor hebben we gratis reclame.

44


4.5 financieel plan 4.5.1

Investeringen

We verkiezen om een gebouw te huren. Hierdoor moeten wij bij de start van onze onderneming geen investering doen. We maken ook gebruik van de publieke parkings in de stad waardoor we ook geen kosten hebben om terrein aan te kopen. De hardware en software zou zijn voor de kassaâ&#x20AC;&#x2122;s en onze eigen computers. 4.5.2

Afschrijvingstabel

45


4.5.3

Financiering

Wij zouden van onze onderneming een NV maken. De voorwaarde hierbij is dat het startkapitaal € 61 500,00 moet zijn. Hiervoor brengen wij zelf samen een bedrag van € 15 375,00 in. De andere € 50 000,00 zouden we lenen bij een bank. 4.5.4

Leningen

De lening van € 50 000,00 zouden we op 10 jaar willen afbetalen. We hebben de intrestvoeten opgezocht en gemiddeld zou dit 3,90% bedragen. Hierdoor zou onze maandelijkse aflossing € 511 bedragen. 4.5.5

Aflossingstabel

46


4.5.6

Vaste kosten

4.5.6.1 Huisvestingskosten

Het pand dat we zoeken zou in het centrum van Brugge zijn. Hier liggen de huurprijzen redelijk hoog. Dit zal voor ons een grote kost worden. 4.5.6.2 Administratiekosten

4.5.6.3 Marketingkosten

We willen niet veel kosten maken voor publiciteit in de eerst komende twee jaar. We zouden zoveel mogelijk gratis publiciteit proberen te gebruiken. Onze verpakking is wel zeer belangrijk, daarvoor hebben we een iets groter budget voorzien. 4.5.6.4 Exploitatie â&#x20AC;&#x201C;en productiekosten

47


4.5.6.5 Personeelskosten

4.5.6.6 Verplaatsingskosten

4.5.6.7 FinanciĂŤle kosten

4.5.6.8 Totaal

48


4.5.7

Marges

4.5.7.1 Producten /diensten

4.5.8

Doodpuntomzet

49


4.5.9

Haalbaarheid

4.5.9.1 Interne haalbaarheid

We rekenen op ongeveer 40 klanten per dag. Gemiddeld zou dit â&#x201A;Ź 8,20 per persoon zijn. Onze voorraad zou verkocht geraken in ongeveer 45 dagen. 4.5.9.2 Externe haalbaarheid

Wij denken dat we de omzet zullen halen als we rekening houden met marktpotentieel en marktspelers. Wij kunnen onze prijzen duurder zetten dan onze concurrentie. Omdat mensen voor plaatselijke producten, seizoensgroenten en vegetarische producten meer willen betalen. 4.5.9.3 Omzetprognose

Deze omzet iets meer gedetailleerd: Verwachte inkomsten per klant = â&#x201A;Ź 8,20. Gamma van producten = 19 (8,20 * 19 = 155,80) 155,80 * 365 dagen = 56 867,00 56 867,00 * 0,21 = 11 942,07 (56 867,00 + 11 942,07 = 68 809,07) Onze omzetprognose is niet hoger dan onze doodpuntomzet maar we verwachten in het tweede jaar het doodpuntomzet wel te halen. Hiermee houdt ons plan rekening.

50


4.5.10 Detail van investeringen

We kopen grote lichten aan die een grote oppervlakte verlichten waardoor we minder lampen nodig hebben.

51


Uitleg tafels: â&#x201A;Ź 50 per tafel * 25 Uitleg stoelen: â&#x201A;Ź 10,5 per stoel * 100

52


5 5 Nederlands 5.1 Aanvraag stageplaats Jelske Sanders Bonkelaarstraat 7 8200 Sint-Andries Tel. 050 39 68 58 e-mail: mail@jelske.be

Brugge, 15 november 2012

Omega Consulting Messem 7 8200 Sint-Andries

Aanvraag stageplaats Geachte mevrouw Geachte heer Ik zit momenteel in het laatste jaar Boekhouden-Informatica (TSO) in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. In deze richting wordt een zeer groot boekhoudpakket aangeboden , ondersteund door informaticatoepassingen. Ik heb uw bedrijf leren kennen via de website, die ik zeer interessant vond. De werkzaamheden in uw bedrijf sluiten goed aan bij mijn interesses en studie. In het laatste jaar moeten de studenten in het kader van hun GIP stage lopen om praktijkervaring in het vakgebied op te doen. Deze stage zou ik graag in uw bedrijf lopen. Die zou doorgaan van 18 maart 2013 tot 29 maart 2013. Er wordt van ons ook verwacht dat we op voorhand een kijkdagstage volgen binnen het bedrijf. De datum hiervoor wordt nog bepaald door onze school. Zoals u in mijn curriculum vitae kunt lezen heb ik een vakantiejob gedaan waarbij facturatie mijn verantwoordelijkheid was. Daardoor heb ik ook veel ervaring met het omgaan met deadlines. Stiptheid is zeker ĂŠĂŠn van mijn sterkste kanten. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit om de kennis en vaardigheden die ik de afgelopen jaren tijdens mijn studie heb verworven in de praktijk toe te passen. Bij verdere vragen kunt u ook terecht bij mijn Stagebegeleider meneer Vansteenhuyse (jefvs@skynet.be). Vriendelijke groeten Jelske Sanders Bijlage: Curriculum vitae

Curriculum vitae Algemene gegevens

53


Familienaam: Voornaam: Adres: Telefoon/gsm: Geboortedatum en â&#x20AC;&#x201C;plaats: E-mailadres: Nationaliteit: Burgerlijke staat:

Sanders Jelske Bonkelaarstraat 7, 8200 Sint-Andries 0499472183 27 januari 1995, in Jette mail@jelske.be Belg vrijgezel

Studies - Moderne (2007-2009),O.-L.-V.- Hemelvaart Sint-Andries - Handel (2009-2011), Sint-Jozefsinstituut Brugge - Boekhouden-Informatica (2011-2013), Sint-Jozefsinstituut Brugge Bijkomende opleidingen - Rijbewijs B (voorlopig rijbewijs, in opleiding) Ervaring - Studentenjob TSC Communication Group, (2011, 2012) - Lesgever bij Aquanimo (zwemclub), sinds september 2012 wekelijks Vaardigheden - Attest animator - Organisatietalen en verantwoordelijkheidsgevoel - Windows & Office 2010 Talenkennis - Nederlands: moedertaal - Engels: mondeling zeer goed, schriftelijk goed - Frans: mondeling matig, schriftelijk matig Andere activiteiten - Monitor bij Kazou Brugge - Reizen - Kunstschaatsen Referenties - De heer Steven Sanders, zaakvoerder TSC Communication Group Bonkelaarstraat 7, 8200 Sint-Andries (050 39 68 61)

54


5.2 Interview Het interview werd afgenomen van Tracy Neyts, die mijn stagementor was . Ze werkt al 2 jaar voor Omega Consulting. Haar functie, toen ze bij het bedrijf startte, was administratief medewerkster. Het bedrijf is nog maar net verhuisd en er zijn een paar veranderingen doorgevoerd waardoor Tracy Neyts nu een nieuwe functie heeft, boekhouder en office - manager. De Office-manager zorgt ervoor dat alles op het kantoor goed verloopt. Ze heeft een opleiding van graduaat accountancy en fiscaliteit gevolgd aan het KHBO te Brugge. Momenteel volgt ze een cursus “fiscalist” aan het vorminingstituut Syntra West. Ze heeft voor deze job als boekhouder gekozen omdat ze graag met cijfers werkt. En ook omdat ze alles graag onder controle heeft. Ze wist al zeer lang dat ze handel wou studeren. Voordien heeft ze nog 5 jaar gewerkt voor Transwest, een transportbedrijf. Daar stond ze voornamelijk voor de boekhouding , input , aankoop en de verkoop. Credit was één van haar belangrijkste taken. Credit control wil o.a. zeggen dat de klant op ene respectvolle maar duidelijke manier gewezen wordt op het uitblijven van betaling. Het leukste aan haar job vindt ze de afwisseling. De klanten komen advies vragen voor verschillende soorten problemen, niet alleen op boekhoudkundig vlak maar ook op fiscaal vlak. Hoe pakken ze het best aan, hoe schrijven ze zich in als onderneming, welke marketingstrategieën moeten ze volgen. Snel reageren op deze vragen is de boodschap, het vergt veel werk maar zo vliegen de dagen voorbij. De minder leuke kant aan boekhouder zijn de deadlines die je hebt. Want per kwartaal moet de personenbelasting + aangiftes, vennootschapsbelastings-aangifte, de btw-aangiftes ingediend worden. Ook als er controle is moeten de dossiers op een bepaald tijdstip voorbereid zijn voor de controleur, banken vragen cijfers op om leningen te kunnen toestaan aan ondernemingen en dat allemaal willen ze liefst zo snel mogelijk hebben. Dit zorgt voor stress. ’s Avonds of in het weekend betrapt ze zichzelf er op dat ze soms nog met het werk bezig is, ze is betrokken met de dossiers van de cliënt. Tracy Neyts wil dat haar cliënt het goed doet als onderneming. Bijvoorbeeld als ze een restaurant binnengaat ziet ze soms een goed ideetje, en dat speelt ze dan door aan haar. Ook volgt ze nog 3 avonden per week avondschool voor haar verdere opleiding. Het bedrijf Omega Consulting werd opgestart door Jim Goedbloed en bestaat al 10 jaar. Een tijdje geleden is het bedrijf verhuisd. Tijdens de verhuis zijn er ook 2 personeelsleden veranderd van job waardoor er nu reorganisatie is. Momenteel hebben ze 1 persoon extra aangeworven waardoor ze nu met 3 personeelsleden zijn. In de toekomst zouden ze nog een persoon willen aanwerven. Het is een zeer uitgebreid pakket diensten dat Omega Consulting verleent aan de klanten. Het begint meestal met het opstarten van de onderneming. Voordien neemt Omega Consulting de btw-verplichtingen alsook de fiscale verplichtingen voor hun rekening. Ze doen ook de controles zodanig de cliënt hier mee niet moet bezig zijn. Ze kunnen het volledige boekhoudpakket van een onderneming overnemen. Omega Consulting is momenteel bezig met het ontwerpen van een nieuw logo om grotere naambekendheid te verkrijgen. Maar ze willen er vooral voor zorgen dat de huidige klanten zeer tevreden zijn, tevreden klanten vertellen dit ook door. Mond- aan- mond reclame is nog altijd de beste promotie voor een bedrijf.

55


5.3 Voorstelling stage Ik volg mijn stage volgen bij het Bedrijf Omega Consulting. Het bedrijf bestaat ongeveer 10 jaar. Het werd opgericht door De heer Jim Goedbloed. Een paar maanden geleden is het bedrijf verhuisd waarbij 2 personeelsleden veranderd zijn van job. Hierdoor zijn er momenteel reorganisaties bij het bedrijf. Het is een klein bedrijf met 3 werknemers. Maar in de toekomst zou willen uitbreiden tot 5 werknemers. Indificatiegegevens: Jim Goedbloed Messem 7 8200 Sint-Andries Stagementor: Tracy en Jim Goedbloed tracy@omegagroup.be jim@omegagroup.be Het pakket van diensten dat het bedrijf Omega Consulting aanbiedt is zeer uitgebreid. Ze nemen het volledige boekhoudpakket van de ondernemingen over. Dit begint van bij de opstarting van de onderneming. Omega Consulting neemt ook de btw en fiscale verplichtingen voor zijn rekening, dit kan personenbelasting of vennootschapsbelasting zijn. Maar ook de controles voeren ze uit zodat de cliënt zich hiermee niet moet bezighouden. Omega Consulting heeft 3 werknemers. Jim Goedbloed, de woordvoerder, is fiscaal jurist. Hij is gespecialiseerd in zowel juridische als fiscale zaken. Hij neemt ook de oprichting van de vennootschappen wat normaal bij notarissen moet gebeuren. Dit is een voordeel voor de klant. Zo moet hij zijn verhaal geen twee keer vertellen maar kan hij alles bij Jim Goedbloed regelen. Tracy Neyts is office-manager. Hiermee wordt bedoeld alles in goede banen leiden qua administratief voor de klant. Natalie houdt zich bezig met de administratieve taken binnen Omega Consulting.

Jim Goedbloed Tracy

Natalie

Jelske Sanders Mijn taken binnen het bedrijf zullen gevarieerd zijn. Ik zal mogen werken met het boekhoudprogramma van het bedrijf. Daarnaast zal ik een aflossingstabel moeten maken voor langetermijnkrediet. Ik zal ook een dag op de administratieve dienst mogen meewerken. Ik werkte elke dag van 8u30 ‘s morgen tot 17u ’s avonds. Op vrijdag had ik maar een halve dag en werkte ik ’s middags tot 12u45.

56


6 6 Frans 6.1 Demande d’information Jelske Sanders Bonkelaarstraat 7 BE-8200 SINT-ANDRIES Mail@jelske.be

Mylène, Maurice and François-Thomas BON Chateau de Lugagnac FR-33790 Pellegrue

Votre lettre du

vos références

nos références

Bruges 2012 – 11- 06

Demande de catalogue

Madame, monsieur

J'ai dégusté un de vos vins et il m'a beaucoup plu. Nous avons l’intention de placer une commande importante chez vous.

Nous vous serions reconnaissants de si vous pouviez me faire parvenir votre dernier catalogue, ainsi que votre liste de prix. Je suis intéressée par vos vins rouge : l’Eos Bordeaux Supérieur et l’Eos Bordeaux sec . Vous offrez

des réductions lors de l'achat de grandes quantités? En même temps, Je vous prie de nous communiquer vos conditions de livraison. Pouvez-vous me donner une offre sans engagement pour 2 palettes de vin rouge.

Veuillez agrées, Nous espérons une réponse rapide de votre part et vous en remercions.

Jelske Sanders

57


6.2 Telephonique Dialogue 1 : Jonathan Bonjour. Mon nom est Jonathan Lips et je travaille pour Inofec. Je vous téléphone pour avoir des renseignements concernant les fournitures de bureau. Bonjour , Monsieur. Le représentant du service des Ventes est absent. Mais, Jelske peut-être je peux vous aider aussi. Il s’agit de quels produits exactement ? Jonathan J’aimerais connaître le prix de dix fournitures de bureau T145 et le délai de livraison. Le prix de ces produits est € 10 par pièce. Toutes les commandes sont livrées Jelske dans les quinze jours. Je vous envoie des échantillons de différentes couleurs. J'ai noté votre information nécessaire. Jonathan Mon nom est Jonathan Lips. Le nom de l’entreprise est Inofec notre adresse est Gentseweg 4 Waregem. Quel est votre numéro de téléphone ? Jelske Jonathan Mon numéro est le 0477984269. Merci. Mais pour plus d’informations, notre représentant du service des Jelske Ventes ? Jonathan C’est bien merci. Vous aurez de nos nouvelles dans les prochains jours. Jelske Jonathan Je vous remercie de ces renseignements. Dialogue 2 : Jelske Bonjour. Ici Jelske Sanders de la société Branché. Votre firme a reçu notre offre ? Vous être intéressé dans notre offre ? Vous avez encore des questions sur l’offre ? Jonathan Bonjour, Madame. Oui, j’ai questions. Jelske Qu’est-ce que vous aimeriez savoir exactement ? Jonathan Serait-il possible d’obtenir une remise, vu la grande quantité que nous envisageons commander ? J’aimerais aussi fixer un rendez-vous avec votre représentant. Jelske Vous obtenez une remise, vu la grande quantité. La remise est de 4%. Un rendez-vous est possible. Quelle date vous convient ? Jonathan Je propose demain à quinze heures à l’accueil de notre firme. Jelske C’est possible. Jonathan Je voudrais savoir le nom du représentant et le numéro de GSM de votre représentant. Jelske Son nom est Filip Desmet et son numéro de GSM est le 0421101200. Jonathan Merci, je vous remercie de votre appel.

58


6.3 Mon stage Coordonnées : Omega Consulting Jim GoedbloedMessem 7 8200 Sint-Andries Tuteurs de stage : Tracy Neyts et Jim Goedbloed tracy@omegagroup.be jim@omegagroup.be

J'ai fait mon stage à Omega Consulting. Il s'agit d'un bureau de comptabilité à SintAndries. C’est une société à responsabilité limitée. Cette société existe depuis 10 ans et a été fondée par Jim Goedbloed. Il y a quelques mois, la société a déménagé, 2 members du personnel ont changé de travail. Pour cette raison, il y a actuellement des réorganisations dans l’entreprise. Il s'agit d'une petite entreprise avec monsieur Goedbloed à la tête et deux employés. A l'avenir ils veulent étendre à 5 salariés. Bientôt le nom du mon entreprise de stage changera en ‘Het Boekhoudhuis‘. L'ensemble des services que l'entreprise Omega Consulting offre est vaste. Ils prennent tous les logiciels de comptabilité des entreprises. Les fonctions de ma tutrice de stage ont été étendues. Elle s'occupe de la comptabilité et de la gestion du bureau.

Ma première impression du bureau, est qu’on travaille très sérieusement et on est très stricts. Mais à la fin de mon stage, c'était très bien et intéressant.

59


J'ai pu faire beaucoup de tâches différentes au cours de mon stage. J'ai fait l'achat, la vente d’une entreprise et les relevés bancaires vérifiés dans le programme de comptabilité. J'ai même préparé la déclaration de TVA et j’ai pu la soumettre. Les difficultés au cours de mon stage étaient les factures et les relevés bancaires. Parfois j’ai dû rechercher quelque chose dans le programme de comptabilité. Quand il y avait des problèmes, je pouvais toujours demander de l'aide à Madame Tracy Neyts. Ce que j’ai apprécié le plus pendant mon stage, était le travail dans les programmes de comptabilité et l'ambiance entre les employés. Il y avait aussi quelques choses que je n’ai pas, mais tous comptes faits, c'aimés un stage très instructif et très agréable. Ce stage a changé mon regard sur mes études futures. Je me sens plus ouverte à la comptabilité. J’avais de très bons collègues et j'étais toujours autorisée à poser des questions.

Jim Goedbloed Tracy Neyts

Natalie

Jelske Sanders

60


7 7 Engels 7.1 German project 7.1.1

Motivation company Frankfurt

I have chosen this company because my aunt lives in Hamburg and knows this company, she recommended to have a look at their products. Then I looked on the website of this company, and I got really interested . Itâ&#x20AC;&#x2122;s a company that was founded in Frankfurt by only one person. And it has grownt to a large company, that now sells their watches all over the world. They make special things of which I had never heard of before: like watches that can stand very high and very low temperatures. And also very sophisticated and cool diving watches. So I have learned a lot through this company and I got motivated to investigate more about the things they make.

7.1.2

Flyer

61


62


63


7.2 Letter of enquiry Jelske Sanders Bonkelaarstraat 7 8200 Bruges Belgium

Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main Im Füldchen 5 – 7 Frankfurt am Main / Rödelheim Germany th

5 November 2012

Dear sir,

I found your business on the internet, and I am interested in your products. The variety in the different ranges, and also the special watches, attracted my attention I would be obliged if you could send me a copy of your latest illustrated catalogue, together with your pricelist. In particular I’m interested in your diving watches. At the same time, I should be pleased to receive your delivery terms and payment conditions. Is it possible to order online? And are there special conditions? I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Jelske Sanders

64


7.3 Article

Je vindt het artikel in bijlage 1. There is currently a European crisis. Big countries go in the closet as Greece succumb but Germany comes forward as the most valued player in the European economy. Europe cannot exist without Germany. If you want to do business in Europe that means Business in Germany. But the biggest business city in Germany is Frankfurt. All the largest financial centers have their headquarters in Frankfurt. Most of the money from Germany finds itself in this city. Then it’s no surprise that the airport outplaces every other air transit hub in Germany. Lufthansa calls Frankfurt its home base. The focus in this airport goes to the legendarily upper-crust Senator Lounge. It’s like a particularly well-designed living room. More than 300 visitors find there hospitality. This facility is for Senator members of the carrier’s Miles & More , Gold status and other Star Alliance programs. In the Senator lounge they find themselves in a space where relaxation is mandatory. With two spas, showers, ever-present staff, they will make the transition from earth to air comfortably as possible by Lufthansa. Germany is great in music and design in the world culture but not in food. But in the Senator Lounge you have a buffet with all kinds of food. As last you have a City Lights Bar where you can drink al sorts of beers. The idea of Senator Lounge is that considering Europe’s prolonged economic woes,a little bliss goes a long way. Frankfurt is really an international business capital because one in three of the people living in Frankfurt don’t hold a German passport.

I found it a really interesting article. And I want to visit the airport.

65


7.4 presentation de british company

Type of business Since its formation in 1871, Hamburg Süd has evolved from a conventional shipping company into a globally operating transport logistics organisation. Hamburg Süd also enjoys a reputation beyond the shipping sector as a competent and reliable partner for individual all-round solutions tailored to customer needs. History of enterprise In 1871 Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft was established by a conglomerate of 11 Hamburg-based merchant houses. Three steam-ships began sailing to Brazil and Argentina in a monthly shipping service. By 1914 the company was operating over 50 ships totaling. World War I culminated in the loss of all Hamburg Süd's vessels, and the company was forced to begin again by chartering vessels. The early 1950s saw the company embark on tramp shipping and tanker shipping, and large growth of refrigerated cargoes. In 1955 the Dr. August Oetker company took the company over, and began rapid expansion of the liner and passenger services. The takeover of Deutsche Levante Linie in 1956 saw the company commence its first foray into the Mediterranean. 1957 saw liner services begin between North America and Australia/New Zealand, with the Columbus New Zealand being the first container ship to ply trade-lanes in the region in 1971, pioneering containerization in the Pacific. Range of products/services The Hamburg Süd Group combines an array of one-source services to create the perfect logistics chain. In container shipping it is represented by two brands: Hamburg Süd as a German carrier and Aliança as a Brazilian shipping company operating vessels under the Brazilian flag. In addition, it is a presence on the world's oceans in bulk and product tanker shipping under the names Rudolf A. Oetker (RAO) and Aliança Bulk (Aliabulk). Human resources We asked some questions at the office in UK. They work there with a total of 112 people and 103 of them are based in the main office in Manchester.

66


The Employment prospects for their staff are good, says David Barbour had of general mangager of the UK organization. They have a very loyal workforce and are known to look after their staff. The organization in UK is a strong one, enabling that to maintain steady growth over recent years. Employment prospects in general in Manchester vary a lot, depending on the industry and the qualifications of the people looking for work. Manchester is in general a large and successful city with a mixture of prosperity along with some post industrial deprivation.

67


Marketing strategies As for marketing strategy, they aim to provide a high quality, personalised service which enables is to maintain loyal support from the best paying segment of the various markets they compete in. Hamburg Süd aim for a partnership and friendly approach with all the customers so that even if they don’t win some business because they are being undercut on price by other lines, at least Hamburg Süd retains a good relationship with the customer and will get a chance to regain support when circumstances change. In this respect they are one of the very best lines in the UK market and this stategy works well for Hamburg Süd. At the same time this company are always managing the performance measured against targets for specific customers, types of customer and market shares, as well as always filling their vessel space with cargo that produces the best possible revenue and yield. So it is a constant balancing act! David Barbour didn’t say to use how they do this.

European dimension Hamburg Sud is located anywhere in the world.

68


This is a list from the offices in Europa.

The future They think the future of UK office is strong. They have the global strength of Hamburg Sud company and services backed by their strong ownership. And second they have the high quality of a local UK team with experienced, motivated and well organized people working well in the particularly challenging UK market.

Je vindt de e-mails in bijlage 2.

69


8 8 Informatica 8.1 Probleemstelling Voor de middag worden de afwezigen opgenomen in de klas via het groen briefje dat de leerkrachten daarna in een brievenbus moeten steken. Deze worden door het secretariaat ingevoerd in de database. Onder de aanwezigen heb je verschillende groepen thuiseters, broodeters en warmeters (internen en externen). Deze worden op verschillende plaatsen gescand. 1. Warmeters De warmeters worden vanaf ze binnenkomen meteen gescand in de refter. Hiervoor hoeft geen verantwoordelijke bij het apparaat te staan. Als de scan succesvol is brand er een groen lampje. Lukt de scan niet dan brandt het lichtje niet en als het saldo van de persoon onder 0 staat dan brandt er een rood lampje en komt een geluidssignaal. Er kan tot 3 beurten onder 0 een maaltijd worden verbruikt. Daarna kunnen ze geen maaltijd meer bestellen, maar moeten ze een beurt gaan kopen aan het secretariaat. Om een beurt aan te kopen, geef je je leerlingenkaart af aan het secretariaat samen met het geld voor een maaltijd. Dit gebeurt allemaal tijdens de eerste speeltijd van 10.00 uur tot 10.15 uur. Met een scanneer scant de mevrouw die aan het secretariaat zit 1 beurt op de kaart. Na het middagmaal krijgt het secretariaat een lijst van alle leerlingen die onder 0 zijn gegaan. Uiteraard staat alle informatie op dit blad zoals : naam, voornaam, datum, klas en natuurlijk hoeveel beurten ze onder 0 staan. 2. Broodeters De leerlingen worden gescand in de Tabigha zaal. Die leerlingen worden opgeslagen in de database. 3. Thuiseters De leerlingen die thuis eten worden gescand in het naar buiten gaan van de school. Die leerlingen worden ook opgeslagen in de database. Het secretariaat heeft een code-boek in hun bezit waar alle codes van iedere leerling in staat. Bij het vergeten van de studentenkaart wordt daar de code in gescand. Na de middag kan het secretariaat met 1 knop al de lijsten opvragen. Er kan een lijst opgevraagd worden voor de personen die onder 0 zijn gegaan bij betaling, een lijst van de personen die nergens gescand zijn dit wordt gedaan aan de hand van de leerlingen die â&#x20AC;&#x2122;s morgens aanwezig waren( afwezigen al van afgetrokken) hiervan trekken we de gescande vanaf en zo krijgt het secretariaat een lijst van de personen die niet aanwezig waren. Er kan ook het aantal warmeters opgevraagd worden.

70


8.2 Vragen en antwoorden In de nulde normaalvorm hebben we alle gegevens, die volgens ons in de database behoren, in één tabel gezet. Vervolgens hebben we de primaire sleutels toegekend. Tijd en datum waren herhalende gegevens. Die twee gegevens hebben we uit de oorspronkelijke groep gehaald en in een aparte groep gestoken. Bij normaalvorm twee hebben we opladen en afsluiten onder Soort_verrichting gezet. Deze omvat de soort verrichting dat verandert aan het saldo, 1 is opladen en 2 is afsluiten. Dit is hetzelfde als bij maaltijd. Voorgaand hadden we koud, warm, buiten en nergens maar dit hebben we onder Soort_maaltijd gezet. Als iemand koud eet komt dit in het vak Soort_maaltijd. Elke soort maaltijd heeft z’n eigen cijfer (voorbeeld warm = 1), zo weten we welke soort maaltijd de leerling gekozen heeft. We hebben in iedere groep de attributen met bijhorende sleutel opgenomen. Er waren geen velden functioneel afhankelijk van een veld dat niet behoort tot de sleutel. Nv 0 Leerling Voornaam leerling Achternaam leerling Klas Straat + nr. Gemeente Postbode Saldo Datum_verrichtinng Tijd_verrichting Opladen afsluiten datum_maaltijd tijd_maaltijd koud warm buiten nergens datum_afwezigheden

Nv 1 Leerling #id_leerling Voornaam leerling Achternaam leerling Klas Straat + nr. Gemeente Postbode Saldo Verrichting #id_verrichting Datum_verrichting Tijd_verrichting Opladen afsluiten

Nv 2 Leerling #id_leerling Voornaam leerling Achternaam leerling Klas Straat + nr. Gemeente Postbode Saldo

Nv 3 Leerling #id_leerling Voornaam leerling Achternaam leerling Klas Straat + nr. Gemeente Postbode Saldo

Verrichting #id_verrichting Datum_verrichting Tijd_verrichting Soort_verrichting

Verrichting #id_verrichting Datum_verrichting Tijd_verrichting Soort_verrichting

Maaltijd #id_maaltijd Datum_maaltijd Tijd_maaltijd Koud warm Buiten nergens

Maaltijd #id_maaltijd #Id_leerling Datum_maaltijd Tijd_maaltijd Soort_maaltijd

Maaltijd #id_maaltijd #Id_leerling Datum_maaltijd Tijd_maaltijd Soort_maaltijd

Afwezigheden #id_afwezig #Id_leerling Datum_afwezigheden

Afwezigheden #id_afwezig #Id_leerling Datum_afwezigheden

Afwezigheden Id_afwezig Datum_afwezigheden

71


72


8.3 Handleiding Inleiding

Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van het programma. Algemeen

Bij het openen van het startformulier hebt u de keuze tussen 4 gebruikers, u kiest de passende gebruiker.

Na uw keuze komt er een nieuw scherm tevoorschijn waarin het wachtwoord gevraagd wordt. Deze wachtwoorden zult u in het begin van het jaar ontvangen.

Om naar een andere gebruiker te gaan kunt u drukken op de rubriek “Menu welkom” in de bovenbalk. Om naar een vorig scherm te navigeren kunt u drukken op de rubriek “Vorige” in de bovenbalk.

Indien u wilt afdrukken, klik dan op dit icoontje.

Indien u gegevens wilt zoeken in de database, klik dan op dit icoontje.

73


Secretariaat Onder secretariaat vind je de functies om afwezige leerlingen in de database op te slaan. De leerling wordt eerst opgezocht en daarna kan je deze opslaan. Onthaal

Onder onthaal vind je de functies om leerlingen die te laat komen op te slaan in de database. Ook is er een mogelijkheid om het saldo per leerling op te laden en op het einde van het schooljaar af te sluiten.

Te laat Eerst wordt de leerling opgezocht via de naam en klas. Indien de leerling met een reden te laat is gekomen, kunt u dit erbij typen en daarna opslaan. Nadien kunt u dit allemaal terugvinden in het formulier “historiek te laat”.

Opladen Het opladen van de maaltijden gebeurt via het scannen van de leerlingenkaart, nadien wordt het nieuw bedrag opgeslagen.

Afsluiten Op het einde van het schooljaar moeten alle rekeningen van elke leerling afgesloten worden. Eerst worden de resterende saldo’s uitgeprint, dit saldo wordt verrekend met de laatste schoolrekening. Daarna worden alle saldo’s op nul gezet. Eetzaal In dit formulier wordt een onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die warm of koud (in Tabigha) eten.

Warme eters Eerst wordt de leerlingenkaart gescand, vervolgens komen de gegevens van de leerling op het scherm. Na het scannen wordt er in de database opgeslagen waar de leerling die middag eet. Ook wordt er automatisch een beurt van het saldo afgetrokken.

Tabigha Eerst wordt de leerlingenkaart gescand. Na het scannen wordt er in de database opgeslagen waar de leerling die middag eet.

74


Onderzoek Bij onderzoek hebt u de mogelijkheid om de historieken op te vragen per leerling. Ook kunt u een nieuwe leerling aanmaken, een bestaande leerling wijzigen of verwijderen.

Historiek saldo In dit formulier kunt u het saldo opvragen per leerling. Om het saldo van deze leerling te bekijken moet u op de knop “toon historiek saldo” klikken, daarna hebt u de mogelijkheid om dit af te drukken.

Historiek te laat In dit formulier kunt u de dagen wanneer hij/zij te laat op school was opvragen per leerling. Om de dagen te bekijken moet u op de knop “toon historiek te laat” klikken, daarna hebt u de mogelijkheid om dit af te drukken.

Historiek ziek In dit formulier kunt u de dagen wanneer hij/zij ziek was opvragen per leerling. Om de dagen te bekijken moet u op de knop “toon historiek ziek” klikken, daarna hebt u de mogelijkheid om dit af te drukken.

Leerling toevoegen In dit formulier kunt u de gegevens van de nieuwe leerling invullen. Wanneer u klikt op de knop “toevoegen” wordt dit opgeslagen in de database.

Wijzig leerling In dit formulier kunt u de gegevens van een leerling wijzigen, opslaan of verwijderen. Eerst wordt de leerling gezocht. Indien u gegevens wilt opslaan, klik dan op dit icoontje. Indien u een leerling wilt zoeken, klik dan op dit icoontje. Indien u gegevens wilt verwijderen, klik dan op dit icoontje.

75


9 Conclusie Deze geĂŻntrigeerde proef heeft me veel bijgeleerd. Ik heb mijn theoretische kennis kunnen toepassen in de praktijk. Dankzij mijn planning kon ik ook altijd de deadlines halen. Het was zeer veel werk om alle taken klaar te krijgen maar ik ben tevreden met mijn prestatie. Bij de informatica opdracht liet de techniek ons even in de steekâ&#x20AC;Ś maar het is toch opgelost geraakt. Ik vond ook het pitching event een zeer leerrijk gebeuren en aan mijn stage zal ik goede herinneringen bewaren. Ik wil nogmaals alle mensen bedanken die mij geholpen hebben bij dit eindwerk.

76


Datum 1/10/2012 2/10/2012 3/10/2012

Tijd 13:40 – 13:55 13:05 - 13:55 20:10 - 20:30

Vak Toeg. Informatica Nederlands Toeg. Informatica

3/10/2012 6/10/2012 9/10/2012 9/10/2012 13/10/2012 15/10/2012

8:20 - 9:10 10:00 - 10:30 13:05 – 13:55 19:10 – 19:30 19:30 – 20:00 15:55 – 16:60

Nederlands Bedrijfseconomie Nederlands Nederlands Bedrijfsbeheer Informatica

16/10/2012

10:45 – 11:00

Informatica

16/10/2012 24/10/2012 29/10/2012

21:30 – 21:45 20:50 – 21:10 12:00 – 15:00

Informatica Informatica Engels

30/10/2012 6/11/2012

16:00 – 16:40 17:00 – 18:30

Frans Bedrijfsbeheer

12/11/2012 13/11/2012

15:00 – 17:00 17:00 – 18:30

Engels Bedrijfsbeheer

15/11/2012 15/11/2012 20/11/2012 24/11/2012 26/11/2012

15:50 – 16:40 20:00 – 20:30 16:40 – 17:30 13:00 – 13:30 13:05 – 13:55

Informatica Bedrijfsbeer Informatica Frans Informatica

26/11/2012

20:10 – 20:30

Informatica

27/11/2012

16:20 – 18:15

Informatica

27/11/2012 28/11/2012

20:15 – 21:30 14:20 – 14:40

Informatica Informatica

22/12/2012 22/12/2012 7/01/2013 10/ 01/ 2013 13/01/2013

10:00 – 12:00 14:00 – 16:40 18:00 – 20:15 16:40 -17:00 14:00 – 14:30

Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer Informatica Informatica

13/01/2013

14:30 – 15:00

Bedrijfsbeheer

Beschrijving Bekijken data afspreken volledige groep Werken aan CV Informatie over opdracht afprinten en gesorteerd in map steken Opmaak logboek maken Werken aan sollicitatiebrief Zoeken stageplaatsen Verder werken aan CV en sollicitatiebrief Thuis afwerken cv en sollicitatiebrief Afwerken 3 ideeën ondernemingsplan Uitschrijven antwoorden interview , probleemstelling verder uitwerken In les verder uitwerken van probleemstelling Ontwerp maken voor deel 1 Alles samenvoegen in ontwerp Duits bedrijf, folder maken, commerciële brief en leaflet over artikel Commerciële brief schrijven Ondernemingsplan deel 1 , eigen kenmerken en uitgebreid idee Folder opnieuw maken, uitgebreider Ondernemingsplan deel 1, eigen kenmerken en uitgebreid idee Deel 2, tabellen opstellen en normisatie Afwerken ondernemingsplan deel 1 Deel 2, tabellen relaties leggen Commerciële brief verbeteren Deel 2, relaties tussen tabellen en normalisatie Uitzoeken tabellen, onderdelen door stap voor stap overlopen Samen in normalisatiestappen uitvoeren, en invoeren in excel. In excel uitvoeren om de relaties te leggen Lay-out blad maken + documenten erin zetten Ondernemingsplan deel 1 Ondernemingsplan deel 1 Ondernemingsplan marketingplan Vorige deel verbeteren Verbetering op computer, invoegen in bestand doorsturen Ondernemingsplan marketingplan

77


15/01/2013 18/01/2013 19/01/2013 19/01/2013 29/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2013 5/02/2013 8/02/2013

17:00 – 18:30 9:10 – 11:05 10:15 – 11:55 12:30 - 13:30 16:50 – 18:00 14:30 – 16:15 16:30 – 18:00 10:00 – 12:00 19:00 – 20:30 9:10 – 11:05

Bedrijfsbeheer Informatica Informatica Bedrijfsbeheer Informatica Engels Bedrijfsbeheer Engels Engels Informatica

9/02/2013

14:00 – 18:00

Bedrijfsbeheer

19/02/2013

10:15 – 11:55

Informatica

26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 3/03/2013 4/03/2013

18:10 – 19:20 19:30 – 20:30 19:00 – 22:00 10:00 – 12:00 16:30 – 17:00

Informatica Frans Bedrijfsbeheer Frans Engels

6/03/2013 10/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 12/03 /2013

14:00 – 16:30 15:00 – 17:00 18:30 – 19:00 19:00 – 20:30 10:00 – 11:55

Informatica Bedrijfsbeheer Frans Bedrijfsbeheer Informatica

12/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 18/03/2013 19/03/2013

17:30 – 18:30 18:00 – 19:00 14:00 – 18:00 20:00 – 22:00 20:00 – 21:00 17:30 – 18:00 21:30 – 23:20

Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer Nederlands Nederlands Nederlands Bedrijfseconomie Informatica

19/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 21/03/2013

17:30 – 18:00 19:00 – 20:30 17:30 – 18:00 21u30 – 23u15 18u – 19u45

Bedrijfseconomie Informatica Bedrijfseconomie Informatica Informatica

21/03/2013 22/03/2013

17:30 – 19:00 14u15 – 14u40

Bedrijfseconomie Informatica

22/03/2013

13:00 – 13:45

Nederlands

22/03/2013

21u35 – 1u30

Informatica

Vorige deel verbeteren en marketingplan Database ontwerpen in visuel basic verbeteren Marketingplan Programmeren eerste formulieren German project Financieel plan German project German project Vorige deel verbetering bekijken en de formulieren verbeteren in visual basic Definitieve versie maken van ondernemingsplan Beginnen met programmeren. (frmWelkom, frmWachtwoord + bovenbalk) Programmeren Telefoon gesprek Definitieve versie verbeteren Telefoon gesprek Email zenden en opzoeken over Engels bedrijf Samen met Anne, verder programmeren Pitching voorbereiden Telefoon gesprek verbeteren Pitching voorbereiden Verder programmeren, met uitzoeken probleem in database Inoefenen tekst pitching Pitching oefenen Naar stage interview afnemen Maken van interview en voorstelling stage Afwerken interview en voorstelling stage Stage verslag maken Nieuwe database en project maken, dts en formulieren opnieuw maken Stage verslag maken Verder nieuwe formulieren aanvullen Stage verslag maken Formulieren aanmaken en dts Samen met Jill, laatste formulieren aanmaken. Dan gezien dat er weer een fout in database zat. Stage verslag maken en weekverslag maken Samen met meneer kijken wat het probleem is Weekverslag afwerken en naar school brengen Programmeren van opslaan en een nieuw record toevoegen

78


23/03/2013

9u45 – 11u

Informatica

23/03/2013

13u- 15u

Informatica

23/03/2013 23/03/2013

16u – 19u30 20u30 – 2

Informatica Informatica

24/03/2013 24/03/2013

16:00 – 20:00 21:00 – 24:00

Informatica informatica

25/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 29/03/2013 4/04/2013 2/04/2013 2/04/2013 3/04/2013 4/04/2013 6/04/2013

17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 18:00 – 18:45 13:00 – 13:45 18:00 – 19:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 10:00 – 13:30 10:00 – 15:00 13:30 – 16:00

Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Nederlands Nederlands Engels Frans Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Engels Bedrijfseconomie

6/04/2013 19/04/2013

16:00 – 17:00 16:00 – 16:45

Frans Informatica

20/04/2013 24/04/2013

14:00 – 16:30 12:30 – 15:30

Engels Informatica

25/04/2013 27/04/2013

12:30 – 13:00 10:00 – 13:30

Informatica Nederlands

29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 3/05/2013

18:30 – 20:00 20:00 – 20:30 16:45 – 18:00 12:30 – 13:00

Nederlands Frans Informatica Informatica

6/05/2013 7/05/2013 9/05/2013 11/05/2013

21:00 – 22:00 16:45 – 17:30 17:00 – 18:00 11:00 – 12:30

Engels Informatica GIP-Bundel Nederlands

11/05/2013

13:00 – 15:00

Informatica

13/05/2013

20:50 – 22:00

Informatica

16/05/2013 1/05/2013

20:00 – 21:30 20:30 – 22:00

GIP-Bundel Informatica

Opzoeken in map, hoe met codes inscannen programmeren Verder opzoeken hoe bepaalde zaken moeten geprogrammeerd worden Verder programmeren Programmeren en screenshots nemen voor in document Programmeren en document maken Laatste programmeren en document maken Stageverslag maken Stage verslag maken Stage verslag maken Stage verslag maken Stage verslag maken Weekverslag maken Weekverslag afwerken en afgeven in school Engels bedrijf en emails Voorstelling stage bedrijf Maken vergelijking Bob – Popsy Maken case study Taak over Engels bedrijf Verder werken case study en vergeliking bob – Popsy Afwerken voorstelling stage bedrijf Bekijken verbetering en al aanpassen in Visual basic Engels bedrijf verslag maken Code opzoeken en uitproberen in Visual basic Probleem oplossen samen met meneer Verbeteren van intervieux, voorstelling stagebedrijf en weekverslagen. Voorwoord, inleiding en conclusie Stage voorstellign verbeteren Code uitproberen in Visual basic Probleem oplossen samen met Meneer Vanden Eynde Engels bedrijf verbeteren Buttons print zoeken Starten met gip-bundel te maken Voorwoord, inleiding en conclusie verbeteren Nakijken alle objecten juist benoemd, en verder benoemen Extra code toevoegen in document + afprinten word- document Werken aan volledige Gip-bundel Verder uitzoeken programmeren

79


19/05/2013 20/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 25/05/2013

15:00 – 16:00 19:00 – 21:30 18:00 – 19:00 20:00 – 21:00 11:05 – 11:55 8:00 – 14:00

GIP-Bundel Informatica GIP-Bundel GIP-Bundel Informatica GIP-Bundel

Alle documenten samen voegen Werken aan verder programmeren Lay-out maken Werken aan lay- out Werken aan programmeren Ontwerpe, afdrukken

80


Frankfurt Airport: All business    

SENATOR LOUNGE AUGUST 25, 2012 BY: DAVID BOOTH PERRY Subscribe

Run to the light Credits: Lufthansa Advertisement

Even as Spain, Italy, and Portugal huddle in the closet as Greece is sliced and diced by the economic equivalent of Leatherface,Germany remains the virtuous Vestal Virgin who emerges unscathed, if a little frazzled, by the time the credits roll. Even as the European Union has the mother of all Maalox moments, the Fatherland’s economy hums along regardless, coming in at #5 in terms of size according to the International Monetary Fund, World Bank, and CIA World Fact Book, making Germany the most valued player in Europe’s economy (rival Russia is #6). The facts are clear: The eurozone, and Europe as we know it, cannot exist without Germany.

81


If doing business in Europe means doing business in Germany, then doing business in Germany means doing business in Frankfurt. Continental Europe’s largest financial center, here sits the European Central Bank, the German Federal Bank, the Frankfurt Stock Exchange and the Frankfurt Trade Fair, with the HQs for Deutsche Bank, Commerzbank, and DZ Bank thrown in for color. With all that money sloshing around, it should come as little surprise that Frankfurt Airport — technically Frankfurt am Main Airport — outpaces every other air transit hub in Germany (56.4 million passengers in 2011), and that Lufthansa calls Frankfurt its home base. Few other world airlines are as synonymous with rarified quality as Germany’s flag carrier, and that fact snaps into focus upon entering Lufthansa’s legendarily upper-crust Senator Lounge in Frankfurt’s Terminal 1, laid out much like a particularly well-designed living room…that just so happens to be a whopping 1,800 square meters of luxurious hardwood floors, low couches and chairs upholstered in soft leather, high-tech everything (flat-screen TVs, business center, wireless connections, yadda-yadda-yadda) and cascades of natural light streaming through. Capable of swaddling up to 300 visitors in German hospitality, the facility is open to Senator members of the carrier’s Miles & More frequent flyer program, along with travelers holding Gold status on other Star Alliance programs. And while Frankfurt is truly continental Europe’s business capital, however business-driven guests to the Senator are, they soon find themselves in a space where relaxation is pretty much mandatory. From the sealed-off smoking room to the leather day beds, from the two spas to the 10 shower nooks, Lufthansa and its ever-present staff do everything within its power to make the transition from earth to air as seamless and comfortable as possible. While Germany is a great contributor to world culture with regard to music and design, its cuisine has been known to be little more hitor-miss, but the self-serve buffet is stocked with rich morsels of all sorts to please the diverse palates that come though. Off to the side is the City Lights Bar, and it is easy to spot: Its name has been spelled out in capital letters and integrated into the architecture of the space, craftily dividing the brightly-lit bar (30,000 LEDs!), filled with exemplary native beers, ales, and Reislings, from the more low-key lounge. The whole idea of the Senator Lounge is to convey the sense even the most strident exec can be cut some slack for blissing out. Considering Europe’s prolonged economic woes, a little bliss goes a long way. Contact: www.lufthansa.com When we say “business capital,” we mean it: Reflecting just how much foreign capital chugs through it, almost one in three of the people living in Frankfurt do not hold a German passport

82


We chose this company because my uncle works for it. He is a member of the executive board in Hamburg. We asked him to give us the contact information of the British office. We got contact information from David Barbour. And he answered or questions. Below you find the email communication.

83


84


85


Dit is de voorlopige code. De definitieve code wordt bij mondelinge GIP voorstelling in extra bijlage bezorgd.

Object btnSecretariaat

Gebeurtenis Click

btnOnthaal

Click

btnEetzaal

Click

btnOnderzoek

Click

Doel De gebruiker gaat naar alle activiteiten die door het secretariaat uitgevoerd worden De gebruiker gaat naar alle activiteiten die door het onthaal uitgevoerd worden De gebruiker gaat naar alle activiteiten die in de eetzaal uitgevoerd worden Hier kunnen alle historieken opgevraagd worden

Public Class frmWelkom

Private Sub Secretariaat_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSecretariaat.Click 'invullen soort gebruiker strGebruiker = "Secretariaat" 'juist formulier tonen frmWachtwoord.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub Onthaal_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOnthaal.Click 'invullen soort gebruiker

86


strGebruiker = "Onthaal" 'juist formulier tonen frmWachtwoord.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub Eetzaal_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnEetzaal.Click 'invullen soort gebruiker strGebruiker = "Eetzaal" 'juist formulier tonen frmWachtwoord.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub Onderzoek_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOnderzoek.Click 'invullen soort gebruiker strGebruiker = "Onderzoek" 'juist formulier tonen frmWachtwoord.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub

87


10 2.2 frmWachtwoord.vb Object btnMenuWelkom btnAanmelden

Gebeurtenis Click Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker voert een wachtwoord in en zal zich kunnen aanmelden om verder in het programma te gaan

Public Class frmWachtwoord Private Sub btnAanmelden_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAanmelden.Click 'controleren van het wachtwoord per gebruiker Select Case lblGebruiker.Text Case "Secretariaat" 'controleren van het wachtwoord per gebruiker If txtWachtwoord.Text = "Secretariaat123" Then 'juiste formulier openen frmSecretariaat.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() Else 'indien wachtwoord verkeerd is: melding geven MessageBox.Show("Geef een correct wachtwoord in.", "Opgepast!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 'textvak leegmaken txtWachtwoord.Text = "" End If Case "Onthaal" 'controleren van het wachtwoord per gebruiker If txtWachtwoord.Text = "Onthaal123" Then 'juiste formulier openen frmOnthaal.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() Else

88


MessageBox.Show("Geef een correct wachtwoord in.", "Opgepast!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 'textvak leegmaken txtWachtwoord.Text = "" End If Case "Eetzaal" 'controleren van het wachtwoord per gebruiker If txtWachtwoord.Text = "Eetzaal123" Then 'juiste formulier openen frmWarm.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() Else MessageBox.Show("Geef een correct wachtwoord in.", "Opgepast!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 'textvak leegmaken txtWachtwoord.Text = "" End If Case "Onderzoek" 'controleren van het wachtwoord per gebruiker If txtWachtwoord.Text = "Onderzoek123" Then 'juiste formulier openen FrmOnderzoek.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() Else MessageBox.Show("Geef een correct wachtwoord in.", "Opgepast!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 'textvak leegmaken txtWachtwoord.Text = "" End If End Select End Sub Private Sub frmWachtwoord_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'toon de juiste gebruiker in de label lblGebruiker.Text = strGebruiker End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMenuWelkom.Click 'dit scherm sluiten Me.Close() 'welkom scherm openen frmWelkom.Show() End Sub End Class

89


11 2.3 frmSecretariaat.vb Object btnMenuWelkom btnAfwezigheden

Gebeurtenis Click Click

btnZiektes

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm Hier gaat de gebruiker naar het scherm waar de leerlingen worden ingegeven die afwezig zijn Hier gaat de gebruiker naar het scherm waar wordt ingegeven of een leerling een ziektebriefje heeft of niet tijdens de ziekte.

Public Class frmSecretariaat Private Sub btnAfwezigheden_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAfwezigheden.Click 'frmafwezig openen frmAfwezigheden.Show() 'dit scherm verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub btnZiektes_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnZiektes.Click 'frmziek openen frmZiek.Show() 'dit scherm verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMenuWelkom.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen frmWelkom.Show() End Sub End Class

90


12 2.4 frmAfwezigheden.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

btnVerzenden

Click

picBarcode

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar de vorige pagina (frmSecretariaat.vb) Er wordt in de database opgeslagen welke leerling op welke datum ziek is Invullen van de Naam en voornaam en opzoeken van de leerling in de database

Public Class frmAfwezigheden 'publieke variabelen declareren Dim intLeerlingID As Integer

Private Sub btnVerzenden_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnVerzenden.Click

''dit moet nog gedaan worden met inscannen van kaartje!

''de leerling die afwezig is wordt opgeslagen 'Me.Validate() 'Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() 'Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) ''de datum wanneer de leerling afwezig is wordt opgeslagen 'Me.Validate()

91


'Me.TblAfwezighedenBindingSource.EndEdit() 'Me.TableAdapterManager1.UpdateAll(Me.DtsHistoriekZiek) ''nadat de afwezige is opgeslagen wordt het document gesloten en het vorige scherm geopend Me.Hide() frmSecretariaat.Show() End Sub

Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'invullen soort gebruiker strGebruiker = "Secretariaat" 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub vorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'invullen soort gebruiker strGebruiker = "Secretariaat" 'juist formulier tonen frmSecretariaat.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub

Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click 'Aangezien je werkt met een Access db gebruiken we een OLEDB connectie, rest 'is hetzelfde als bij sqlclient connectie Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Wanneer resultaatset uit meerdere rijen en kolommen bestaat 'Dim sdrResultaat As OleDb.OleDbDataReader 'Wanneer Resultaatset uit 1 resultaat element bestaat (bv enkel ll id moet geweten zijn) 'Dan gebruik je executescalar Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") lblVoornaam.Text = strVoornaam lblAchternaam.Text = strFamilienaam cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPconnectieVandenEynde scmdZoekLeerling.Connection = cnnGIP scmdZoekLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _

92


"WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'"

cnnGIP.Open() 'Wanneer je werkt met executereader -> meerdere gegevens in resultaatset 'sdrResultaat = scmdZoekLeerling.ExecuteReader 'Wanneer 1 gegeven nodig is, bv enkel llid. strResultaatID = scmdZoekLeerling.ExecuteScalar 'Testen resultaat => werkt MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden") End If 'volgende stappen: '-> bewaren van het id vd leerling in een globale variabele zodat je ze kan gebruiken nadat 'de datum is geselecteerd intLeerlingID = strResultaatID '-> bewaren van de geselecteerde datum 'Declareren van een datumvariabele Dim dteGeslecteerdedatum As DateTime 'dteGeslecteerdedatum = mocAfwezig.Show

'-> nadat datum is geselecteerd het nieuwe record (= id leerling en datum) invoeren in de 'tabel afwezigheden. '-> dit kan terug via connected toegang (zie hierboven). Ipv select statement wordt het een scmdZoekLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & intLeerlingID

'update statement (zie cursus en smartschool). Let wel op, je gebruikt een access db dus 'maw geen sqlclient gebruiken maar zoals hierboven een oledbclient (zie cursus begin).

'Sluiten van de connectie met de databse cnnGIP.Close()

''verwijderen van vorig resultaat txtBarcode.Text = String.Empty

93


'declareren van variabelen 'Dim cnnGIP As New SqlClient.SqlConnection Dim scmdCode As New SqlClient.SqlCommand Dim strCommand, strNaam As String Dim strBarcode As String = String.Empty Dim dteLeerling As SqlClient.SqlDataReader ' Dim strVoornaam, strFamilienaam As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") lblVoornaam.Text = strVoornaam lblAchternaam.Text = strFamilienaam 'connection initialiseren cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPConnectionString 'dte initialiseren 'scmdCode.Connection strCommand = "SELECT strCommand = " WHERE & strFamilienaam & "')" scmdCode.CommandText

= cnnGIP Voornaam, Achternaam, Klas, LeerlingID FROM tblLeerling" (Voornaam = N'" & strVoornaam & "') And (Familienaam =N'" = strCommand

Try 'connection openen + uitvoeren cnnGIP.Open() dteLeerling = scmdCode.ExecuteReader() Do While dteLeerling.Read = True strNaam = dteLeerling.Item("Voornaam") & " " & dteLeerling.Item("Achternaam") & " " & dteLeerling.Item("Klas") strBarcode = dteLeerling.Item("LeerlingID") lblVoornaam.Text = strVoornaam lblAchternaam.Text = strFamilienaam Loop 'datareader sluiten dteLeerling.Close() 'connectie sluiten cnnGIP.Close() 'controleren Select Case txtBarcode.Text Case 0 MessageBox.Show("Leerling is niet gevonden", "Geen gevonden", MessageBoxButtons.OK) Case 1 txtBarcode.Text = strBarcode End Select Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "Fout bij vinden leerling") End Try End Sub End Class

94


13 2.5 frmZiek.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

btnVerzenden

Click

picBarcode

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar de vorige pagina (frmSecretariaat.vb) Hier wordt opgeslaan of de leerling wettig of onwettig afwezig was Opgeven van de zieke leerling en laten opslaan in de tabel voor de zieken

Public Class frmZiek

Private Sub btnVerzenden_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnVerzenden.Click 'overgenomen van de save knop bovenaan Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) 'nadat de afwezige is opgeslagen wordt het document gesloten en het vorige scherm geopend Me.Hide() frmSecretariaat.Show() End Sub Private Sub frmZiek_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'een variable aanmaken om de gegevens in de combobox te stekken Dim objtblLeerling As New dtsLeerlingTableAdapters.tblLeerlingTableAdapter 'zeggen welke gegevens in de combobox moet komen objtblLeerling.Fill(DtsLeerling.tblLeerling) End Sub

Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click

95


'Declareren van de variabelen die we nodig hebben om de ziieken op te slaan in de Database Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZiekeLeerling As New OleDb.OleDbCommand Dim strZiektebriefje As String Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") 'Voornaam en achternaam klaarzetten in de tekstvakken lblVoornaam1.Text = strVoornaam lblAchternaam2.Text = strFamilienaam 'Verschillende gegevens opzoeken in de database om ervoor te zorgen dat je met die gegevens kan werken. scmdZiekeLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _ "WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'" 'Openen van de connectie cnnGIP.Open() 'Wanneer slechts 1 gegeven nodig is strResultaatID = scmdZiekeLeerling.ExecuteScalar 'Testen of het resultaat werkt en of de leerling word terug gevonden in de database. MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden") End If 'Controleren of de leerling een ziektebriefje heeft If chkGeenZiektebriefje.Checked = True Then strZiektebriefje = "Geen" Else strZiektebriefje = "Jwel"

'Update van de database. Zieke leerling opslaan in de database en aangeven of hij een ziektebriefje heeft of niet. scmdZiekeLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & ("Hij heeft " & strZiektebriefje & "een ziektebriefje") End If End Sub End Class

96


14 2.6 frmOnthaal.vb Object btnMenuWelkom btnTeLaat

Gebeurtenis Click Click

btnOpladen

Click

btnAfsluiten

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker gaat naar het scherm voor leerlingen in te geven die te laat zijn De gebruiker gaat naar het scherm waar er geld op de kaart kan bijgezet worden De gebruiker gaat naar het scherm dat alleen op einde van het jaar gebruikt wordt voor de saldoâ&#x20AC;&#x2122;s op nul te zetten

Public Class frmOnthaal Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen frmWelkom.Show() End Sub Private Sub btnTeLaat_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnTeLaat.Click 'frmziek openen frmTeLaat.Show() 'dit scherm verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub btnOpladen_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOpladen.Click 'frmziek openen frmOpladen.Show() 'dit scherm verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub Afsluiten_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAfsluiten.Click 'frmziek openen frmAfsluiten.Show() 'dit scherm verbergen Me.Hide() End Sub End Class

97


15 2.7 frmTeLaat.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

btnVerzenden

Click

picBarcode

Click

picControle

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar de vorige pagina (frmOnthaal.vb) Als de gebruiker op verzenden klikt wordt de persoon opgeslagen in de database die te laat was Invullen van de Naam en voornaam en opzoeken van de leerling in de database Controleren of de opgegeven leerling al in de database zit

Public Class frmTeLaat 'publieke variabelen declareren Dim intLeerlingID As Integer Private Sub btnVerzenden_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnVerzenden.Click 'Me.Validate() 'Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() 'Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsHistoriekTeLaat) 'declareren van variabelen Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Dim strCommand As String(niet gebruikt) 'Dim strCommandW As String(niet gebruikt) 'declareren variabele die gelijk staan aan de gegevens die worden ingevoegd op het formulier Dim strBarcode, strTijd, strReden As String

98


'initialiseren vna de bovenstaande strings strBarcode = txtBarcode.Text strTijd = Now.ToShortTimeString strReden = txtReden.Text 'declareren van datum Dim strDag, strMaand, strJaar, strDatum As String strDag = Now.Day strMaand = Now.Month strJaar = Now.Year strDatum = strDag & "/" & strDag & "/" & strJaar 'controleren of er een barcode is ingevuld If strBarcode.Length < 16 Then MessageBox.Show("U moet eerst een barcode inscannen", "Foutmelding", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If 'controleren of er een reden is ingevuld If strReden = String.Empty Then If MessageBox.Show("Weet u zeker dat u geen reden wilt opgeven", "Reden", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) = Windows.Forms.DialogResult.No Then txtReden.Focus() End If End If 'nadat de afwezige is opgeslagen wordt het document gesloten en het vorige scherm geopend Me.Hide() frmSecretariaat.Show() End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen frmOnthaal.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub frmTeLaat_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Tekstvak van de barcode readonly maken omdat er niks mag ingevuld worden. txtBarcode.ReadOnly = True End Sub Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click

99


'Aangezien je werkt met een Access db gebruiken we een OLEDB connectie, rest 'is hetzelfde als bij sqlclient connectie Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Wanneer resultaatset uit meerdere rijen en kolommen bestaat 'Dim sdrResultaat As OleDb.OleDbDataReader 'Wanneer Resultaatset uit 1 resultaat element bestaat (bv enkel ll id moet geweten zijn) 'Dan gebruik je executescalar Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPconnectieVandenEynde scmdZoekLeerling.Connection = cnnGIP scmdZoekLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _ "WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'"

cnnGIP.Open() 'Wanneer je werkt met executereader -> meerdere gegevens in resultaatset 'sdrResultaat = scmdZoekLeerling.ExecuteReader 'Wanneer 1 gegeven nodig is, bv enkel llid. strResultaatID = scmdZoekLeerling.ExecuteScalar 'Testen resultaat => werkt MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden") End If 'volgende stappen: '-> bewaren van het id vd leerling in een globale variabele zodat je ze kan gebruiken nadat 'de datum is geselecteerd intLeerlingID = strResultaatID '-> bewaren van de geselecteerde datum 'Declareren van een datumvariabele Dim dteGeslecteerdedatum As DateTime 'dteGeslecteerdedatum = mocAfwezig.Show

'-> nadat datum is geselecteerd het nieuwe record (= id leerling en datum) invoeren in de 'tabel afwezigheden.

100


'-> dit kan terug via connected toegang (zie hierboven). Ipv select statement wordt het een scmdZoekLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & intLeerlingID

'update statement (zie cursus en smartschool). Let wel op, je gebruikt een access db dus 'maw geen sqlclient gebruiken maar zoals hierboven een oledbclient (zie cursus begin).

'Sluiten van de connectie met de databse cnnGIP.Close() ''verwijderen van vorig resultaat txtBarcode.Text = String.Empty 'declareren van variabelen 'Dim cnnGIP As New SqlClient.SqlConnection Dim scmdCode As New SqlClient.SqlCommand Dim strCommand, strNaam As String Dim strBarcode As String = String.Empty Dim dteLeerling As SqlClient.SqlDataReader ' Dim strVoornaam, strFamilienaam As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam 'connection initialiseren cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPConnectionString 'dte initialiseren 'scmdCode.Connection strCommand = "SELECT strCommand = " WHERE & strFamilienaam & "')" scmdCode.CommandText

= cnnGIP Voornaam, Achternaam, Klas, LeerlingID FROM tblLeerling" (Voornaam = N'" & strVoornaam & "') And (Familienaam =N'" = strCommand

Try 'connection openen + uitvoeren cnnGIP.Open() dteLeerling = scmdCode.ExecuteReader() Do While dteLeerling.Read = True strNaam = dteLeerling.Item("Voornaam") & " " & dteLeerling.Item("Achternaam") & " " & dteLeerling.Item("Klas") strBarcode = dteLeerling.Item("LeerlingID") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam Loop 'datareader sluiten

101


dteLeerling.Close() 'connectie sluiten cnnGIP.Close() 'controleren Select Case txtBarcode.Text Case 0 MessageBox.Show("Leerling is niet gevonden", "Geen gevonden", MessageBoxButtons.OK) Case 1 txtBarcode.Text = strBarcode End Select

Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "Fout bij vinden leerling") End Try

End Sub End Class

102


16

2.8 frmOpladen.vb

Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

btnOpladen

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar de vorige pagina (frmOnthaal.vb) Het nieuwe saldo wordt opgeslagen in de database

Public Class frmOpladen

Private Sub frmOpladen_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'de gegevens uit de database halen en in formulier zetten Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsLeerling.tblLeerling) End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen frmOnthaal.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub

Private Sub btnOpladen_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOpladen.Click

103


'code overgenomen van de saveknop Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling)

'Variabelen declareren om op te slaan met welk bedrag de leerling zijn leerlingenkaart wil opladen 'Constante declareren die 0 is om te controleren of het getal die ingegeven is om op te laden niet negatief is Const cbytControle As Byte = 0 Dim intOpladen As Integer 'Variabelen initialiseren intOpladen = CInt(txtSaldo.Text)

'Controleren of het opgegeven getal If intOpladen < cbytControle Then 'messagebox weergeven om duidelijk te maken dat een ander bedrag moet worden opgegeven met een positief getal MessageBox.Show("Geef een positief getal op om uw kaart op te laden", "Controle", MessageBoxButtons.OK) 'tekstvak leegmaken zodat een nieuw bedrag kan worden ingevuld txtSaldo.Text = ""

End If End Sub End Class

104


17

2.9 frmAfsluiten.vb

Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

picPrint

Click

btnSaldoOpNulZetten Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar het vorige scherm (frmOnthaal.vb) Als er hier op geklikt wordt zal er een pfd of word bestand moeten komen die afgedrukt kan worden Als er hier op geklikt wordt het saldo van iedere leerling op nul gebracht

Public Class frmAfsluiten 'publieke variabelen declaeren, deze zijn gekend over het gehele formulier Private cnnGip As New SqlClient.SqlConnection Private scmdSaldo As New SqlClient.SqlCommand #Region "Print related declarations" Protected WithEvents pd As Printing.PrintDocument 'used by Print sub Protected Ratio As Single = 0, CurrRow As Integer = 0 #End Region Private Sub TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 'Code die achter de save knop zit(als dit verwijderd word keert dit automatisch terug Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) End Sub Private Sub frmAfsluiten_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'de gegevens in de tabellen laten komen

105


Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsLeerling.tblLeerling) End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen frmOnthaal.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub btnSaldoOpNulZetten_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSaldoOpNulZetten.Click 'variable declareren 'Dim objObject As Object 'cnnGip.Open() 'parameter krijgt waarde van geselecteerde gebruiker 'scmdSaldo.Parameters(0).Value = txtSaldo.Text 'objObject = scmdSaldo.ExecuteScalar 'cnnGip.Close() 'If Not objObject Is Nothing Then 'txtSaldo.Text = objObject.ToString 'Else 'txtSaldo.Text = "0" 'End If 'Variabele aanmaken van messageboxresult Dim msgResultaat As MsgBoxResult Dim strVerwijder As String 'Messagebox voor het vragen aan de gebruiker of hij wel zeker is of hij het saldo op 0 wil msgResultaat = MessageBox.Show("Weet u zeker dat u dit saldo op 0 wil zetten", "Zeker?", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation) 'Kijken welk resultaat de gebruiker gekozen heeft en dit resultaat opslaan in een variabele. If msgResultaat = MsgBoxResult.Ok Then 'gebruiker kiest ja strVerwijder = "JA" Else 'gebruiker kiest neen strVerwijder = "Neen" End If End Sub

106


Private Sub picPrint_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picPrint.Click 'Ervoor zorgen dat de eigenschap printdocument werkt. maw afpringen van het document. PrintDocument1.Print() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As System.Object, e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'Meegeven welk object moet afgeprint worden Dim bm As New Bitmap(Me.dgvAfsluiten.Width, Me.dgvAfsluiten.Height) dgvAfsluiten.DrawToBitmap(bm, New Rectangle(0, 0, Me.dgvAfsluiten.Width, Me.dgvAfsluiten.Height)) e.Graphics.DrawImage(bm, 0, 0) End Sub End Class

107


18 2.10 frmWarm.vb Object btnMenuWelkom

Gebeurtenis Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm

Public Class frmWarm 'hier wordt door het inscannen van een code, het saldo verminderd (hier naartoe zitten zoeken, maar weten 'niet hoe we het moeten doen) Private Sub TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem.Click 'Code van de saveknop in de bindingnavigator Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) End Sub Private Sub frmWarm_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Variabele om te controleren of de leerling aanwezig of afwezig is Dim strAanwezig As String Dim strAfwezig As String 'de gegevens uit de database halen in op formulier zetten s Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsLeerling.tblLeerling) 'Alle velden Readonly maken omdat er niks moet ingevuld worden. De gegevens moeten ingescand worden. txtAchternaam.ReadOnly = True txtKlas.ReadOnly = True txtLeerlingID.ReadOnly = True txtSaldo.ReadOnly = True txtVoornaam.ReadOnly = True 'bij het inscannen word opgeslaan dat de leerling aanwezig is of afwezig 'Als leerling afwezig is in de eetzal voor de warmeters strAfwezig = "De leerling was afwezig op" & Today.Date 'Als de leerling Aanwezig is in de eetzaal voor de warmeters strAanwezig = "De leerling was aanwezig" & Today.Date 'Bedrag van de warme maaltijd aftrekken van het saldo van de leerling7 'constande declareren die de prijs van de warme maaltijden bevat Const cintWarmemaaltijd As Integer = 4.5 'puntje gebruiken en geen komma

108


'Aftrekken van het bedrag bij het reeds bestaande saldo End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub End Class

109


19 2.11 frmOnderzoek.vb Object btnMenuWelkom btnHistoriekSaldo

Gebeurtenis Click Click

btnHistoriekTeLaat

Click

btnHistoriekZiek

Click

btnWijzigGegevens Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker gaat naar scherm voor historiek van saldo per leerling te zien De gebruiker gaat naar scherm voor historiek van hoeveel keer welke leerling te laat was te zien De gebruiker gaat naar scherm waar er kan gezien worden wie er ziek was op welke datum De gebruiker gaat naar scherm waar er gegevens gewijzigd kunnen worden

Public Class FrmOnderzoek Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen frmWelkom.Show() End Sub Private Sub btnHistoriekSaldo_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnHistoriekSaldo.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen frmHistoriekSaldo.Show() End Sub Private Sub btnHistoriekTeLaat_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnHistoriekTeLaat.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen frmHistoriekTeLaat.Show() End Sub Private Sub btnHistoriekZiek_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnHistoriekZiek.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen

110


frmHistoriekZiek.Show() End Sub Private Sub btnWijzigGegevens_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnWijzigGegevens.Click 'dit scherm verbergen Me.Hide() 'welkom scherm openen frmWijzigGegevens.Show() End Sub

End Class

111


20 2.12 frmHistoriekSaldo.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

btnToonHistoriekSaldo Click picBarcode

Click

picPrint

Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar het vorige scherm (frmOnderzoek.vb) De gebruiker kiest de leerling waarvan hij de historiek van het saldo wilt zien Er kan op deze knop geklikt worden als er een leerling in de database moet gezocht worden. De gebruiker klikt op dit object en lstHistoriekSaldo wordt afgeprint

Public Class frmHistoriekSaldo 'dataview aanmaken Private dtvHistoriek As DataView 'publieke variabelen declareren Dim intLeerlingID As Integer Private Sub frmHistoriekSaldo_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'vullen van de tableadapter met gegevens Me.objTblAfwezighedenTableAdapter.Fill(objDtsHistoriekZiek.tblAfwezigheden) 'Datavieuw initialiseren dtvHistoriek = objDtsHistoriekZiek.tblAfwezigheden.DefaultView 'Sorteren van de lijst ''Ascending'' dtvHistoriek.Sort = "Voornaam ASC"

112


'binding source verder instellen. objTblAfwezighedenBindingSource.DataSource = dtvHistoriek

End Sub Private Sub btnToonHistorieksaldo_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnToonHistorieksaldo.Click 'Variabele declareren die de locatie van het record zal bijhouden Dim strVoornaam, strAchternaam As String Dim intIndex As Integer 'Variabele gelijk zetten aan datvieuw 'intIndex = dtvHistoriek.Find(txtVoornaam.Text) 'Als indexnummer <> -1 dan is het niet gevonden anders wel If Not intIndex = -1 Then objTblAfwezighedenBindingSource.Position = intIndex Else MessageBox.Show("Uw zoekopdracht werd niet gevonden, voer een andere zoekopdaracht in alstublieft")

End If 'Initialiseren van de variabelen strVoornaam = txtVoornaam.Text strAchternaam = txtAchternaam.Text 'Naam & Achternaam toevoegen in de listbox lstHistoriekSaldo.Items.Add(strVoornaam.ToString & " " & strAchternaam.ToString)

End Sub

Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen FrmOnderzoek.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub picPrint_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picPrint.Click

113


'Ervoor zorgen dat de eigenschap printdocument werkt. maw afpringen van het document. PrintDocument1.Print() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As System.Object, e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'Meegeven welk object moet afgeprint worden Dim bm As New Bitmap(Me.lstHistoriekSaldo.Width, Me.lstHistoriekSaldo.Height) Me.lstHistoriekSaldo.DrawToBitmap(bm, New Rectangle(0, 0, Me.lstHistoriekSaldo.Width, Me.lstHistoriekSaldo.Height)) e.Graphics.DrawImage(bm, 0, 0) End Sub Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click 'Aangezien je werkt met een Access db gebruiken we een OLEDB connectie, rest 'is hetzelfde als bij sqlclient connectie Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Wanneer resultaatset uit meerdere rijen en kolommen bestaat 'Dim sdrResultaat As OleDb.OleDbDataReader 'Wanneer Resultaatset uit 1 resultaat element bestaat (bv enkel ll id moet geweten zijn) 'Dan gebruik je executescalar Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtLeerling.Text = strFamilienaam cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPconnectieVandenEynde scmdZoekLeerling.Connection = cnnGIP scmdZoekLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _ "WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'"

cnnGIP.Open() 'Wanneer je werkt met executereader -> meerdere gegevens in resultaatset 'sdrResultaat = scmdZoekLeerling.ExecuteReader 'Wanneer 1 gegeven nodig is, bv enkel llid. strResultaatID = scmdZoekLeerling.ExecuteScalar 'Testen resultaat => werkt MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden")

114


End If 'volgende stappen: '-> bewaren van het id vd leerling in een globale variabele zodat je ze kan gebruiken nadat 'de datum is geselecteerd intLeerlingID = strResultaatID '-> bewaren van de geselecteerde datum 'Declareren van een datumvariabele Dim dteGeslecteerdedatum As DateTime 'dteGeslecteerdedatum = mocAfwezig.Show

'-> nadat datum is geselecteerd het nieuwe record (= id leerling en datum) invoeren in de 'tabel afwezigheden. '-> dit kan terug via connected toegang (zie hierboven). Ipv select statement wordt het een scmdZoekLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & intLeerlingID

'update statement (zie cursus en smartschool). Let wel op, je gebruikt een access db dus 'maw geen sqlclient gebruiken maar zoals hierboven een oledbclient (zie cursus begin).

'Sluiten van de connectie met de databse cnnGIP.Close()

''verwijderen van vorig resultaat txtLeerling.Text = String.Empty 'declareren van variabelen 'Dim cnnGIP As New SqlClient.SqlConnection Dim scmdCode As New SqlClient.SqlCommand Dim strCommand, strNaam As String Dim strBarcode As String = String.Empty Dim dteLeerling As SqlClient.SqlDataReader ' Dim strVoornaam, strFamilienaam As String

'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling")

115


strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam 'connection initialiseren cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPConnectionString 'dte initialiseren 'scmdCode.Connection strCommand = "SELECT strCommand = " WHERE & strFamilienaam & "')" scmdCode.CommandText

= cnnGIP Voornaam, Achternaam, Klas, LeerlingID FROM tblLeerling" (Voornaam = N'" & strVoornaam & "') And (Familienaam =N'" = strCommand

Try 'connection openen + uitvoeren cnnGIP.Open() dteLeerling = scmdCode.ExecuteReader() Do While dteLeerling.Read = True strNaam = dteLeerling.Item("Voornaam") & " " & dteLeerling.Item("Achternaam") & " " & dteLeerling.Item("Klas") strBarcode = dteLeerling.Item("LeerlingID") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam Loop 'datareader sluiten dteLeerling.Close() 'connectie sluiten cnnGIP.Close() 'controleren Select Case txtLeerling.Text Case 0 MessageBox.Show("Leerling is niet gevonden", "Geen gevonden", MessageBoxButtons.OK) Case 1 txtLeerling.Text = strBarcode End Select

Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "Fout bij vinden leerling") End Try End Sub End Class

116


21 2.13 frmHistoriekTeLaat.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

toonHistoriekTeLaat Click picAfprinten picBarcode

Click Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar vorige scherm (frmOnderzoek.vb) Als er op toon historiek te laat wordt geklikt wordt er bij lstWeergave een lijst getoond. De listbox lstWeergeven afdrukken Er kan op deze knop geklikt worden als er een leerling in de database moet gezocht worden.

Public Class frmHistoriekTeLaat 'Object devlareren als instantie van je dataset klasse Private objdtsHistoriektelaat As New dtsHistoriekTeLaat 'publieke variabelen declareren Dim intLeerlingID As Integer Private Sub TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 'code van de saveknop op de bindingnavigator Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsHistoriekSaldo2) End Sub

117


Private Sub frmHistoriekTeLaat_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'declareer een object(tableadpter) Dim objtblHistoriekTA As New dtsHistoriekTeLaatTableAdapters.tblTeLaatTableAdapter 'Vullen met gegevens. objtblHistoriekTA.Fill(objdtsHistoriektelaat.tblTeLaat) End Sub Private Sub btnToonHistoriekTeLaat_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnToonHistoriekTeLaat.Click 'Variabelen declareren Dim intIndex As Integer Dim strVoornaam, strAchternaam As String 'Iteratie om alle elementen uit de datatable te tonen For intIndex = 0 To objdtsHistoriektelaat.tblLeerling.Count - 1 lstWeergeven.Items.Add(objdtsHistoriektelaat.tblLeerling.Rows(intIndex).Item("Voornaam ")) Next 'Initialiseren van de variabelen strVoornaam = txtVoornaam.Text strAchternaam = txtAchternaam.Text 'Invullen van de naam in de listbox lstWeergeven.Items.Add(strVoornaam.ToString & " " & strAchternaam.ToString) End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen FrmOnderzoek.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub picAfprinten_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picAfprinten.Click 'Ervoor zorgen dat de eigenschap printdocument werkt. maw afpringen van het document. PrintDocument1.Print() End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As System.Object, e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'Meegeven welk object moet afgeprint worden Dim bm As New Bitmap(Me.lstWeergeven.Width, Me.lstWeergeven.Height)

118


Me.lstWeergeven.DrawToBitmap(bm, New Rectangle(0, 0, Me.lstWeergeven.Width, Me.lstWeergeven.Height)) e.Graphics.DrawImage(bm, 0, 0) End Sub Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click 'Aangezien je werkt met een Access db gebruiken we een OLEDB connectie, rest 'is hetzelfde als bij sqlclient connectie Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Wanneer resultaatset uit meerdere rijen en kolommen bestaat 'Dim sdrResultaat As OleDb.OleDbDataReader 'Wanneer Resultaatset uit 1 resultaat element bestaat (bv enkel ll id moet geweten zijn) 'Dan gebruik je executescalar Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPconnectieVandenEynde scmdZoekLeerling.Connection = cnnGIP scmdZoekLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _ "WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'"

cnnGIP.Open() 'Wanneer je werkt met executereader -> meerdere gegevens in resultaatset 'sdrResultaat = scmdZoekLeerling.ExecuteReader 'Wanneer 1 gegeven nodig is, bv enkel llid. strResultaatID = scmdZoekLeerling.ExecuteScalar 'Testen resultaat => werkt MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden") End If 'volgende stappen: '-> bewaren van het id vd leerling in een globale variabele zodat je ze kan gebruiken nadat 'de datum is geselecteerd intLeerlingID = strResultaatID '-> bewaren van de geselecteerde datum

119


'Declareren van een datumvariabele Dim dteGeslecteerdedatum As DateTime 'dteGeslecteerdedatum = mocAfwezig.Show

'-> nadat datum is geselecteerd het nieuwe record (= id leerling en datum) invoeren in de 'tabel afwezigheden. '-> dit kan terug via connected toegang (zie hierboven). Ipv select statement wordt het een scmdZoekLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & intLeerlingID

'update statement (zie cursus en smartschool). Let wel op, je gebruikt een access db dus 'maw geen sqlclient gebruiken maar zoals hierboven een oledbclient (zie cursus begin).

'Sluiten van de connectie met de databse cnnGIP.Close()

''verwijderen van vorig resultaat txtLeerling.Text = String.Empty 'declareren van variabelen 'Dim cnnGIP As New SqlClient.SqlConnection Dim scmdCode As New SqlClient.SqlCommand Dim strCommand, strNaam As String Dim strBarcode As String = String.Empty Dim dteLeerling As SqlClient.SqlDataReader ' Dim strVoornaam, strFamilienaam As String

'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam 'connection initialiseren cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPConnectionString 'dte initialiseren

120


'scmdCode.Connection strCommand = "SELECT strCommand = " WHERE & strFamilienaam & "')" scmdCode.CommandText

= cnnGIP Voornaam, Achternaam, Klas, LeerlingID FROM tblLeerling" (Voornaam = N'" & strVoornaam & "') And (Familienaam =N'" = strCommand

Try 'connection openen + uitvoeren cnnGIP.Open() dteLeerling = scmdCode.ExecuteReader() Do While dteLeerling.Read = True strNaam = dteLeerling.Item("Voornaam") & " " & dteLeerling.Item("Achternaam") & " " & dteLeerling.Item("Klas") strBarcode = dteLeerling.Item("LeerlingID") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam Loop 'datareader sluiten dteLeerling.Close() 'connectie sluiten cnnGIP.Close() 'controleren Select Case txtLeerling.Text Case 0 MessageBox.Show("Leerling is niet gevonden", "Geen gevonden", MessageBoxButtons.OK) Case 1 txtLeerling.Text = strBarcode End Select

Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "Fout bij vinden leerling") End Try End Sub End Class

121


22 2.14 frmHistoriekZiek.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

btnToonHistoriekZiekte Click PicPrint picBarcode

Click Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar het vorige scherm (frmOnderzoek.vb) Als de gebruiker hier op klikt komt in lstHistoriekZiek een lijst met ziek per leerling Afprinten van de listbox lstHistoriekziek Er kan op deze knop geklikt worden als er een leerling in de database moet gezocht worden.

Public Class frmHistoriekZiek 'publieke variabelen declareren. Private dtvZiekte As DataView 'publieke variabelen declareren Dim intLeerlingID As Integer Private Sub TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 'code van de saveknop in de bindingnavigator Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsHistoriekZiek) End Sub Private Sub frmHistoriekZiek_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Declareren van de variabele Dim intAantal As Integer 'Iteratie om alle elementen uit datatable te tonen in de listbox For intAantal = 0 To DtsHistoriekZiek.tblAfwezigheden.Count - 1

122


lstHistoriekziek.Items.Add(DtsHistoriekZiek.tblAfwezigheden.Rows(intAantal).Item("Voor naam")) Next End Sub Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen FrmOnderzoek.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub

Private Sub picPrint_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picPrint.Click 'Ervoor zorgen dat de eigenschap printdocument werkt. maw afpringen van het document. PrintDocument1.Print()

End Sub Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As System.Object, e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage 'Meegeven welk object moet afgeprint worden Dim bm As New Bitmap(Me.lstHistoriekziek.Width, Me.lstHistoriekziek.Height) Me.lstHistoriekziek.DrawToBitmap(bm, New Rectangle(0, 0, Me.lstHistoriekziek.Width, Me.lstHistoriekziek.Height)) e.Graphics.DrawImage(bm, 0, 0) End Sub Private Sub btnToonHistoriekZiekte_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnToonHistoriekZiekte.Click 'declareren van de variabelen om de opgegeven naam in de listbox te krijgen. Dim strVoornaam, strAchternaam As String 'Initialiseren van de variabelen strVoornaam = txtVoornaam.Text strAchternaam = txtAchternaam.Text 'Naam & Achternaam toevoegen in de listbox lstHistoriekziek.Items.Add(strVoornaam.ToString & " " & strAchternaam.ToString) End Sub Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click 'Aangezien je werkt met een Access db gebruiken we een OLEDB connectie, rest

123


'is hetzelfde als bij sqlclient connectie Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Wanneer resultaatset uit meerdere rijen en kolommen bestaat 'Dim sdrResultaat As OleDb.OleDbDataReader 'Wanneer Resultaatset uit 1 resultaat element bestaat (bv enkel ll id moet geweten zijn) 'Dan gebruik je executescalar Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPconnectieVandenEynde scmdZoekLeerling.Connection = cnnGIP scmdZoekLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _ "WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'"

cnnGIP.Open() 'Wanneer je werkt met executereader -> meerdere gegevens in resultaatset 'sdrResultaat = scmdZoekLeerling.ExecuteReader 'Wanneer 1 gegeven nodig is, bv enkel llid. strResultaatID = scmdZoekLeerling.ExecuteScalar 'Testen resultaat => werkt MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden") End If 'volgende stappen: '-> bewaren van het id vd leerling in een globale variabele zodat je ze kan gebruiken nadat 'de datum is geselecteerd intLeerlingID = strResultaatID '-> bewaren van de geselecteerde datum 'Declareren van een datumvariabele Dim dteGeslecteerdedatum As DateTime 'dteGeslecteerdedatum = mocAfwezig.Show

124


'-> nadat datum is geselecteerd het nieuwe record (= id leerling en datum) invoeren in de 'tabel afwezigheden. '-> dit kan terug via connected toegang (zie hierboven). Ipv select statement wordt het een scmdZoekLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & intLeerlingID

'update statement (zie cursus en smartschool). Let wel op, je gebruikt een access db dus 'maw geen sqlclient gebruiken maar zoals hierboven een oledbclient (zie cursus begin).

'Sluiten van de connectie met de databse cnnGIP.Close()

''verwijderen van vorig resultaat txtLeerling.Text = String.Empty 'declareren van variabelen 'Dim cnnGIP As New SqlClient.SqlConnection Dim scmdCode As New SqlClient.SqlCommand Dim strCommand, strNaam As String Dim strBarcode As String = String.Empty Dim dteLeerling As SqlClient.SqlDataReader ' Dim strVoornaam, strFamilienaam As String

'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam 'connection initialiseren cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPConnectionString 'dte initialiseren 'scmdCode.Connection strCommand = "SELECT strCommand = " WHERE & strFamilienaam & "')" scmdCode.CommandText

= cnnGIP Voornaam, Achternaam, Klas, LeerlingID FROM tblLeerling" (Voornaam = N'" & strVoornaam & "') And (Familienaam =N'" = strCommand

Try 'connection openen + uitvoeren

125


cnnGIP.Open() dteLeerling = scmdCode.ExecuteReader() Do While dteLeerling.Read = True strNaam = dteLeerling.Item("Voornaam") & " " & dteLeerling.Item("Achternaam") & " " & dteLeerling.Item("Klas") strBarcode = dteLeerling.Item("LeerlingID") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam Loop 'datareader sluiten dteLeerling.Close() 'connectie sluiten cnnGIP.Close() 'controleren Select Case txtLeerling.Text Case 0 MessageBox.Show("Leerling is niet gevonden", "Geen gevonden", MessageBoxButtons.OK) Case 1 txtLeerling.Text = strBarcode End Select

Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "Fout bij vinden leerling") End Try End Sub End Class

126


23 2.15frmWijzigGegevens.vb Object btnMenuWelkom btnVorige

Gebeurtenis Click Click

picNieuw picWijzig picVerwijder picBarcode

Click Click Click Click

Doel De gebruiker keert terug naar het beginscherm De gebruiker keert terug naar vorige scherm (frmOnderzoek.vb) Een nieuwe leerling toevoegen Een bestaande leerling aanpassen in de database Een leerling verwijderen Er kan op deze knop geklikt worden als er een leerling in de database moet gezocht worden.

Public Class frmWijzigGegevens 'publieke variabelen declareren Dim intLeerlingID As Integer

Private Sub MenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspMenuWelkom.Click 'juist formulier tonen frmWelkom.Show() 'dit formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub tspVorige_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles tspVorige.Click 'juist formulier tonen FrmOnderzoek.Show() 'dit formulier verbergen

127


Me.Hide() End Sub

Private Sub picNieuw_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picNieuw.Click 'nieuwe leerling toevoegen Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) End Sub Private Sub picWijzig_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picWijzig.Click 'leerling wijzigen in de database Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) End Sub Private Sub picVerwijder_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picVerwijder.Click 'Variabelen Dim msgResultaat As MsgBoxResult 'weet je zeker of je het wilt verwijderen msgResultaat = MessageBox.Show("Wil je het zeker verwijderen?", "Delete", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning) If msgResultaat = MsgBoxResult.Yes Then 'zoja code om een rij te verwijderen Else 'anders messagebox opdracht beindigd MsgBox("opdracht beindigd") End If End Sub Private Sub picBarcode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles picBarcode.Click 'Aangezien je werkt met een Access db gebruiken we een OLEDB connectie, rest 'is hetzelfde als bij sqlclient connectie Dim cnnGIP As New OleDb.OleDbConnection Dim scmdZoekLeerling As New OleDb.OleDbCommand 'Wanneer resultaatset uit meerdere rijen en kolommen bestaat 'Dim sdrResultaat As OleDb.OleDbDataReader 'Wanneer Resultaatset uit 1 resultaat element bestaat (bv enkel ll id moet geweten zijn) 'Dan gebruik je executescalar Dim strVoornaam, strFamilienaam, strResultaatID As String 'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPconnectieVandenEynde scmdZoekLeerling.Connection = cnnGIP

128


scmdZoekLeerling.CommandText = "SELECT LeerlingID FROM tblLeerling " & _ "WHERE Voornaam = '" & strVoornaam & "' AND Achternaam = '" & strFamilienaam & "'"

cnnGIP.Open() 'Wanneer je werkt met executereader -> meerdere gegevens in resultaatset 'sdrResultaat = scmdZoekLeerling.ExecuteReader 'Wanneer 1 gegeven nodig is, bv enkel llid. strResultaatID = scmdZoekLeerling.ExecuteScalar 'Testen resultaat => werkt MessageBox.Show(strResultaatID) If strResultaatID = "" Then MessageBox.Show("Niet gevonden") Else MessageBox.Show("Gevonden") End If 'volgende stappen: '-> bewaren van het id vd leerling in een globale variabele zodat je ze kan gebruiken nadat 'de datum is geselecteerd intLeerlingID = strResultaatID '-> bewaren van de geselecteerde datum 'Declareren van een datumvariabele Dim dteGeslecteerdedatum As DateTime 'dteGeslecteerdedatum = mocAfwezig.Show

'-> nadat datum is geselecteerd het nieuwe record (= id leerling en datum) invoeren in de 'tabel afwezigheden. '-> dit kan terug via connected toegang (zie hierboven). Ipv select statement wordt het een scmdZoekLeerling.CommandText = "UPDATE tblAfwezigheden SET LeerlingID = '" & intLeerlingID

'update statement (zie cursus en smartschool). Let wel op, je gebruikt een access db dus 'maw geen sqlclient gebruiken maar zoals hierboven een oledbclient (zie cursus begin).

129


'Sluiten van de connectie met de databse cnnGIP.Close()

''verwijderen van vorig resultaat txtLeerling.Text = String.Empty 'declareren van variabelen 'Dim cnnGIP As New SqlClient.SqlConnection Dim scmdCode As New SqlClient.SqlCommand Dim strCommand, strNaam As String Dim strBarcode As String = String.Empty Dim dteLeerling As SqlClient.SqlDataReader ' Dim strVoornaam, strFamilienaam As String

'initialiseren van de variabelen strVoornaam = InputBox("Voornaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") strFamilienaam = InputBox("Achternaam van de leerling", "Zoeken van de leerling") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam 'connection initialiseren cnnGIP.ConnectionString = My.Settings.GIPConnectionString 'dte initialiseren 'scmdCode.Connection strCommand = "SELECT strCommand = " WHERE & strFamilienaam & "')" scmdCode.CommandText

= cnnGIP Voornaam, Achternaam, Klas, LeerlingID FROM tblLeerling" (Voornaam = N'" & strVoornaam & "') And (Familienaam =N'" = strCommand

Try 'connection openen + uitvoeren cnnGIP.Open() dteLeerling = scmdCode.ExecuteReader() Do While dteLeerling.Read = True strNaam = dteLeerling.Item("Voornaam") & " " & dteLeerling.Item("Achternaam") & " " & dteLeerling.Item("Klas") strBarcode = dteLeerling.Item("LeerlingID") txtVoornaam.Text = strVoornaam txtAchternaam.Text = strFamilienaam Loop 'datareader sluiten dteLeerling.Close() 'connectie sluiten cnnGIP.Close() 'controleren Select Case txtLeerling.Text Case 0 MessageBox.Show("Leerling is niet gevonden", "Geen gevonden", MessageBoxButtons.OK) Case 1

130


txtLeerling.Text = strBarcode End Select

Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "Fout bij vinden leerling") End Try End Sub End Class

131


24 2.16 frmEetzaal.vb Object btnEetzaal

Gebeurtenis Click

btnTabigha

Click

Doel Doorschakelen naar het formulier Warm waar je dingen kan opvragen van de mensen die warm eten in de eetzaal Doorschakelen naar het formulier koud waar je dingen kan opvragen van de koudeters

Public Class frmEetzaal 'Dit is een formulier om ervoor te zorgen dat er kan worden doorgeschakeld naar de formulieren warm en koud

Private Sub btnEetzaal_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnEetzaal.Click 'dit formulier sluiten Me.Hide() 'formulier koud openen frmWarm.Show()

End Sub Private Sub btnTabigha_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnTabigha.Click 'dit formulier sluiten Me.Hide() 'formulier koud openen frmKoud.Show() End Sub End Class

132


25 2.17 frmKoud.vb Object btnWelkom

Gebeurtenis Click

Doel Als de gebruiker op deze knop klikt keert hij terug naar het welkomstscherm.

Public Class frmKoud Private Sub TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 'code overgenomen van de saveknop Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerling) End Sub Private Sub frmKoud_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Variabele om te controleren of de leerling aanwezig of afwezig is Dim strAanwezig As String Dim strAfwezig As String 'de gegevens uit de database halen Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsLeerling.tblLeerling) 'objecten readonly zetten omdat het moet ingescand worden en de ingescande gegevens moeten in de tekstvakjes komen. Er moet niks zelf ingevuld worden. txtAchternaam.ReadOnly = True txtKlas.ReadOnly = True txtVoornaam.ReadOnly = True txtLeeringID.ReadOnly = True 'bij het inscannen word opgeslaan dat de leerling aanwezig is of afwezig 'Als leerling afwezig is in tabigha strAfwezig = "De leerling was afwezig op" & Today.Date 'Als de leerling Aanwezig is in tabigha strAanwezig = "De leerling was aanwezig" & Today.Date End Sub Private Sub tspMenuWelkom_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnWelkom.Click 'Dit formulier Sluiten Me.Close() 'frmWelkom openen frmWelkom.Show() End Sub End Class

133

Gip Sanders Jelske  

Geïntegreerde proef

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you