Page 1

PRAKTISCH

ondernemerschap

BOUW JE IDEALE TEAM Met alleen het uitspreken van je visie, missie en strategie ben je er niet. Je wilt ze tenslotte ook realiseren! Maak daarom ook een helder stappenplan naar aanleiding van de doelen die je stelt. Zorg daarbij voor extra aandacht bij het onderdeel medewerkers. Als je collega’s je niet ondersteunen en meedoen is het doel per Jelle Bartels, directeur Next Step Factory definitie niet haalbaar.

E

en effectief plan voor en met de medewerkers moet antwoord geven op drie vragen: 1. Wat wordt er van mij verwacht? 2. Hoe moet ik dat doen? 3. Hoe help ik hiermee aan het realiseren van de visie van het bedrijf?

Je wilt natuurlijk zo effectief mogelijk met je team werken. Het is dan belangrijk om helder te hebben wat je van je team verwacht. Vergeet daarbij echter niet ook elk teamlid als mens, als individu te zien. De samenwerking binnen een team is afhankelijk van het vertrouwen in elkaar. En daarvoor moet je elkaar leren kennen. Je kan het vergelijken met een sportteam: een voetbalelftal kan ook alleen winnen als er wordt samengewerkt; als ieder individu niet alleen het beste uit zijn eigen rol wil halen, maar bereid is zich ook in te zetten voor het team om er uiteindelijk sterker uit te komen. In succesvolle bedrijven weten buiten- en binnendienstmedewerkers dat ze net als de spits en de verdediging bij voetbal van elkaar afhankelijk zijn. Alleen door samen te werken zullen ze uiteindelijk de wedstrijd winnen. Als deze mensen niet samenwerken zal de belofte aan de klant nooit echt worden waargemaakt. Daarom moet je verkoopvaardigheden afwegen tegen administratieve vaardigheden, leidinggevende tegen operationele, financiële tegen communicatieve. Om werkelijk de toegezegde waarde te kunnen leveren moet er worden gezocht naar de balans die passend is bij jouw bedrijf en voor jouw klanten. Uiteraard blijven er altijd bepaalde spanningsvelden bestaan tussen de verschillende vaardigheden en persoonlijkheden. Dat is alleen maar natuurlijk en gezond. Als de spanning er niet is, betekent dat over het algemeen dat er een bepaalde groep dominant is en dat is nooit goed voor de balans en dus het optimaal presteren van het team en het bedrijf. Een voetbalelftal speelt tenslotte ook niet met elf spitsen. Natuurlijk is het samenstellen van het juiste team van

18

Verhelderend, Verdiepend, Praktisch

groot belang, maar dat je medewerkers werk doen dat ze leuk vinden is nog veel belangrijker. Dat ze goed zijn in het werk dat ze doen en daar ook de verantwoordelijkheid voor krijgen. Mensen zijn over het algemeen het meest gelukkig met hun werk als hun vaardigheden tot hun recht komen. Daarbij is het jouw rol om ze te ondersteunen in deze rol. Op deze manier leg je de basis voor het leveren van topprestaties.

Jelle Bartels: “Start met een leeg vel papier.”

UITGAAN VAN EINDRESULTAAT

Nu duidelijk is dat het van groot belang is om de juiste mensen op de juiste plek te zetten, wil je ook weten hoe je dat kunt doen. Begin met het bekijken van je business model en werk terug vanuit het gewenste eindresultaat: – Waar staat je bedrijf over drie tot vijf jaar? – Wat voor soort klanten heb je dan overwegend? Wat voor klanten heeft je bedrijf nodig? – Welke diensten moet je bedrijf dan leveren? Waar vragen je klanten om? Zodra je weet welke diensten je bedrijf gaat leveren aan welke klanten, inventariseer je welke kennis er in huis is. Daardoor weet je ook in welke aanvullende kennis je nog moet investeren of extern moet inhuren. Zo begin je te bouwen aan je ideale team. Bij de eerste inventarisatie start je ‘anoniem’. Verbind dus nog geen namen aan de functies die je wilt, maar begin met het omschrijven van de wensen op basis van wat je wilt leveren aan je klanten. Pas als je dat duidelijk hebt, kan je kijken wie van je medewerkers het beste past bij


de functie die je zoekt. Je geeft ze hiermee ook heldere handvatten voor hun persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek (bron: FP Advance Business Fitness Report) laat zien dat een goede invulling van de functies en duidelijke functie-omschrijvingen de winst per werknemer* met 45 procent kan verbeteren! Natuurlijk hebben bestaande bedrijven al een soort team opgesteld. Dan is het helemaal belangrijk om net te doen of je vanaf nul begint. Start met een leeg vel papier en begin de wensen in kaart te brengen. Als je een (hernieuwde) lijst van kennis, vaardigheden, mensen en rollen hebt gemaakt, kan je vervolgens zo objectief mogelijk bekijken hoe je die wensen gaat bereiken. Misschien heb je de juiste mensen al in huis, maar het is best mogelijk dat je verdere ontwikkeling nodig hebt door middel van extra training. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je nieuw personeel moet aannemen. De juiste persoon op de juiste plek zal zich op veel manieren terug betalen. Een persoon op de verkeerde plek doet niet alleen afbreuk aan de prestaties van je onderneming, maar gaat zelf ook met steeds minder lol naar zijn werk. Met alle problemen van dien. MOTIVEREN EN INSPIREREN

Is je team klaar? Zijn de rollen duidelijk? Dan is de laatste uitdaging om ze te inspireren en enthousiasmeren. Daarbij is niet alleen het delen van je visie en businessplan noodzakelijk, maar ook dat je van ze leert wat belangrijk voor ze is. Onderzoek deze vier belangrijke onderwerpen met je medewerkers: 1. Wat motiveert ze ten diepste? 2. Wat zijn hun persoonlijke kernwaarden? 3. Wat zouden ze het liefste leren of willen ontwikkelen? 4. Waar vinden ze dat ze sterk in zijn en wat zijn hun talenten? Door met je medewerkers in gesprek te gaan over deze vier onderwerpen krijg je de kans om echt te gaan begrijpen wat hen drijft en hoe je ze kunt motiveren en inspireren. Met deze informatie kan je ze gaan ondersteunen om behalve hun eigen doelstellingen ook de doelstellingen op het werk en voor je bedrijf te halen. Ons onderzoek (bron: FP Advance Business Fitness Report) wijst uit dat werknemers die de mogelijkheid krijgen om ook hun persoonlijke doelstelling te behalen door een actieve ondersteuning in hun ontwikkeling de winstgevendheid per persoon met wel 33 procent kunnen verbeteren.

één keer per jaar) worden getoetst. Door de doelen met elkaar te bepreken zorg je voor de juiste houding en verwachting. Net als bij een financieel plan geldt: als je doelen stelt, moet je ze onderhouden. Anders is het zonde van de tijd. Door ze ieder jaar te bespreken neem je de werknemer serieus en kan je ondersteunen als doelen gefinetuned moeten worden. Bedrijven die de doelstellingen en wensen van hun werknemers op regelmatige basis evalueren laten volgens het FP Advance Business Fitness report een enorme stijging van de winst per werknemer zien. Tot wel 200 procent! IMPACT OP WINSTGEVENDHEID

Het laatste – maar zeker niet onbelangrijke – stukje van de puzzel van het werknemersplan is de financiële compensatie voor de medewerkers. Het is belangrijk om salaris en/of het pakket van aanvullende voorwaarden ook mee te nemen bij de beoordelingen. Daarbij kan je bekijken in hoeverre de verbeterde vaardigheden en kennis een grotere bijdrage hebben geleverd aan de algemene prestaties van het bedrijf. Afhankelijk van de toegevoegde waarde kan je daarvoor een passende beloning toezeggen. Bij de een is dat een hoger basissalaris, terwijl de ander het zoekt in andere werktijden of extra vrije dagen in het jaar. Ook hier laat onderzoek zien dat een juiste beoordeling en een daarbij behorende financiële compensatie zich direct vertaalt in een hogere winst per medewerker (tot wel 400 procent). Je zult begrijpen dat het samenvoegen van alle bovengenoemde onderdelen de grootste impact heeft op je winstgevendheid. Ondernemers die hun werknemersplan goed op orde hebben en alle fundamenten als hierboven omschreven inzetten, presteren aanzienlijk beter dan bedrijven die slechts één of twee van de fundamenten geregeld hebben. «« * Let op: bij de berekeningen van de winstgevendheid per werknemer is uitgegaan van een gemiddeld salaris van 60.000 euro per werknemer.

IS JE BEDRIJF KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP? +LÄUHUJPwSLZLJ[VY]LYHUKLY[PUYHW[LTWV,Y^VYK[Z[LLKZTLLY]LY^HJO[]HUOL[ RLUUPZUP]LH\LUKL]HHYKPNOLKLU]HUQV\LUQLTLKL^LYRLYZ/L[ULNLYLU]HUKLaL ZP[\H[PLOLLM[KPYLJ[NL]VSNLU>HHYQLU\UVNYLKLSPQR]VVY\P[RHUTL[OL[O\PKPNL UP]LH\PZKH[ZULSHJO[LYOHHSKLUSVVWQLHJO[LYKLMLP[LUHHU/L[THRLU]HULLU

DOELEN ONDERHOUDEN

WLYZVULLSZWSHUPZLLU]HUKLILSHUNYPQRZ[LVUKLYKLSLUHSZQLQLVUKLYULTPUNUHHY

Het is wel noodzaak om alle doelstellingen en afspraken serieus te nemen. Zorg dat deze regelmatig (minimaal

OL[]VSNLUKLUP]LH\^PS[IYLUNLU

vakblad voor financieel adviseurs | 21 JANUARI 2014

19

Vvp 01 2014: bouw je ideale team  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you