Page 1

BelgiÍ – Belgique PB 8000 Brugge 1-2 3/8070

Afdelingstijdschrift van JNM Brugge, Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw Afgiftekantoor: Brugge X v.u.: Robrecht Debbaut, Peterseliestraat 100, bus JNM 8000 Brugge. Verschijnt 3 maandelijks Jaargang 54, nummer 2, december-januari-maart

P509246


Wat is JNM? JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een jeugdbeweging voor álle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Een jeugdbeweging die zó divers en levendig is als JNM kan je niet op een enkele pagina voorstellen. Je moet het gewoon zélf beleven! Aarzel dus niet om aan een aantal activiteiten deel te nemen! JNM staat open voor alle jongeren tussen 7 en 26 jaar met interesse voor natuur en milieu. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar), de ini's (13-15 jaar) en de gewone leden (16-26 jaar). Ben je tussen 7 en 12 jaar oud, dan ben je een pieper. Samen met je leeftijdsgenootjes kom je al spelenderwijs in contact met de natuur. Ben je tussen 12 en 15 jaar oud, dan ben je INI. Deze groep mag ook mee met de gewone leden. ini is een verkorting va ‘initiatielid’ en INI zijn betekent dus dat je op weg bent een gewoon lid te worden. Hoe lid worden? http://www.jnm.be/lidworden Dat gaat zeer gemakkelijk. Eenmaal per jaar hoef je onderstaand bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van het nationaal secretariaat: 001-2280592-04. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. IntroductielidHet eerste jaar dat je lid wordt (7-26 jaar) Pieplid Van het tweede leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar (je moet 7 jaar zijn vóór januari van het lopende werkjaar) Inilid Van het eerste middelbaar t.e.m. het derde middelbaar (je moet 12 jaar zijn voor januari van het lopende werkjaar) Gewoon lid Vanaf het vierde middelbaar (je moet 15 jaar zijn voor januari van het lopende werkjaar) Steunlid Je bent ouder dan 26 jaar Instelling Instelling of bibliotheek (Kikkertje + Euglena) Ons Lokaal: Peterseliestraat 100, 8000 Brugge Door het traliehek en dan links de trap op Hier gaan alle binnenhuisactiviteiten door Afdelingswebsite: http://www.jnm.be/brugge Alle activiteiten zijn op de site terug te vinden

2

€5 € 18 € 18 € 18 € 18 € 36

Contactpersoon: Tuur Verhelst 0476/07 35 35 Afdelingsrekeningnummer: 979-5932230-06


Voorwoord van de voorzitter

Vrienden,

Winter is coming! We bereiden ons met ons allen voor op een koude winter, dicht bij de kachel zitten en kijken hoe het landschap bedekt wordt met een laagje sneeuw. Ondertussen hebben we ruim de tijd om ons voor te bereiden op een schitterend voorjaar, er zijn al enkele spindoctors voor jullie de zotste excursies aan het uitdokteren waarbij we terug de natuur in zullen trekken en er voor iedereen minimum 3 lifers geregeld zal worden! Jnm Brugge goes loco dit voorjaar! Naast dit kan ik jullie ook melden dat ons lokaal eindelijk op orde staat en alles in gereedheid gebracht is voor enkele leuke piep en ini activiteiten! Ik hoop jullie allen snel te mogen ontmoeten op een van de komende tochten! En alvast een schitterend begin van 2014! Groeten Uw voorzitter!

3


Wat is JNM? .................................................................................................. 2 Voorwoord van de voorzitter ....................................................................... 3 Excursiekalender........................................................................................... 5 Zakkalender .................................................................................................. 9 Piephoek ..................................................................................................... 11 Inirubriek .................................................................................................... 13 Verslag Rood Rubber Weekend: vrijdag 8 tot zondag 10 november ......... 15 Maak zelf vetbollen voor in de tuin!........................................................... 16 Verslag Bestuurswissel (17/08/2013) ......................................................... 17 Verslag AB na bestuurswissel (17/08/2013)............................................... 18

SPECIAAL BIERHUIS

’t BRUGS BEERTJE Kemelstraat 5 8000 Brugge web: www.brugsbeertje.be mail: info@brugsbeertje.be

4


♠ Excursiekalender Alle tochten zijn per fiets, tenzij de aankondiging dat tegenspreekt. Handig –niet verplicht– op JNM excursie zijn: - excursiemateriaal (afhankelijk van welke tocht het is), - een beetje centen (voor thee of biertje, op terras of in de kroeg), - plakgrief en fietspomp voor EHBO van de fiets, - kledij die tegen weer en wind kan. De excursies aangeduid met ini zijn specifiek voor de leeftijdscategorie 13-15 jaar bedoeld. Ini’s zijn ook welkom op gewone activiteiten. Die activiteiten spitsen zich nog net iets meer toe op natuur. JNM pur sang dus, wil je het eens proberen? Contacteer dan gerust Robrecht, Hippoliet of de excul (ecxursieleider) van dienst. 26 januari : Provinciale INI activiteit Muurklimmen We gaan met samen gaan muurklimmen. In de touwen dus! Schrijf je in op de website, zodat we weten hoeveel man er komt! Zondag 9 februari: Piep Blader snel door naar de pieprubriek!

Zaterdag 15 februari: Zeelandtocht + INI Een jaarlijkse klassieker: de Zeelandtocht. We gaan met de bus naar Zeeland om daar de overtrekkende vogels te bewonderen. Let op! Schrijf je in op de website!

Vrijdag 21 tot zondag 23 februari: Bunkertelweekend We zoeken de vleermuizen op die in de bunkers aan het slapen zijn, iets dat iedere natuurliefhebber ooit gedaan moet hebben! Het is in Eeklo, maar laat je daar niet door afschrikken, we vertrekken vanuit Brugge. SCHRIJF JE OP TIJD IN op http://www.jnm.be/?id=9840&a=49&pag=3471&ppag=89 Waar: Eeklo, vertrek in Brugge (stuur een mail naar pietervdvn@gmail.com om af te spreken). Meenemen: fiets, slaapzak, matje, ... 28 februari: AB + Baravond Alle bestuursleden worden vriendelijk verzocht om te komen vergaderen. Waar + wanneer: vanaf 20u in het lokaal

5


Zondag 2 maart: Beestig quiz Piep Blader snel door naar de pieprubriek!

Zaterdag 8 maart: Uilen spotten met Ini’s Het wordt langzaam warmer, en de uilen beginnen al te jagen om op krachten te komen na de lange winter. Wij gaan ze zoeken met een krachtige zaklamp! Waar: zie website

Vrijdag 14 tot zondag 16 maart: Teambuilding Zaterdag 22 of Zondag 23 maart: Kruien aan zee Ini Met een net door het water ploeteren, garnalen en vissen op het droge trekken en bestuderen, kan het nog leuker? Kom zeker af! Waar: Aan zee, vertrek in Brugge Schrijf je in op de website, dan houden we je op de hoogte

Vrijdag 28 tot zondag 30 maart: Hoge Venen Weekend

6


En nog een raadseltje: Een boer is al een aantal dagen aan het reizen samen met zijn wolf, schaap en een partij witlof wanneer hij aankomt bij een rivier. Na enig zoeken langs de waterkant vindt hij een bootje. Dit bootje is te klein om met zijn allen in een keer over te steken. De boer kan maximaal 1 ding meenemen, dus 贸f de wolf 贸f de partij witlof 贸f het schaap. En er is nog een probleem! De wolf eet het schaap op als hij ze alleen achter laat. En het schaap eet de partij witlof op als hij er niet bij is. Hoe komt de boer aan de overkant met zijn dieren en de partij witlof zonder dat er iets opgegeten wordt? Oplossing op de volgende pagina!

7


Fotografen, zou je graag eens je eigen foto van een schitterende JNMactiviteit, plant of dier, in de Roerdomp willen zien? Mail je foto naar brugge_lijst@jnm.be met een beetje uitleg en als onderwerp “foto voor roerdomp”. Misschien kiezen we wel jouw foto!

‹Eckhart met lading JNM’ers (foto: Paulien Vanhauwere), ꜜBruine kikker (foto: Jan Vander Vennet), Gulke Putten, Rood Rubber Weekend

Oplossing: Eerst vaart hij met het schaap naar de overkant, en alleen weer terug. Vervolgens met de witlof naar de overkant, het schaap weer mee terug. Dan de wolf naar de overkant en alleen weer terug. Als laatste met het schaap naar de overkant en ze kunnen weer verder.

8


Zakkalender o 26 januari : Provinciale INI activiteit Muurklimmen o Zondag 9 februari: Piep o Zaterdag 15 februari: Zeelandtocht + INI o Vrijdag 21 tot zondag 23 februari: Bunkertelweekend o 28 februari: AB + Baravond o Zondag 2 maart: Beestig quiz Piep o Zaterdag 8 maart: Uilen spotten met INIs o Vrijdag 14 tot zondag 16 maart: Teambuilding o Zaterdag 22 of Zondag 23 maart: Kruien aan zee INI o Vrijdag 28 tot zondag 30 maart: Hoge Venen Weekend

9


Tuur 0476/07 35 35

Hippoliet 0471/66 43 42

10

Jelle 0479/84 37 87

Edward 0499/73 32 47

Mumtaaz 0493/19 93 03

Pieter 0470/87 84 91

Robrecht 0479/13 53 18

Robin 0497/18 90 47

Jonathan 0494/37 02 93

Ward 0473/36 53 21


Piephoek

Dag piepers! Na kerstmis en de sneeuw komt een nieuw jaar in tocht. Een jaar met vele mooie wensen. Mijn grootste wens is om jullie een goed, leerrijk en supertof jaar te geven! Kunnen jullie mij helpen daarmee? Samen kunnen we veel nieuwe beestjes ontdekken in de lente, maar voor de lente zullen we eerst nog de vogels helpen met het maken van een nestje. Ik wens jullie allemaal een mega-leuk-super-tof-jaar toe.

Hippoliet

11


9 feb: Nestkastjes maken Beste piepers! In de winter is het de perfecte gelegenheid om nestkastjes te maken voor de kleine vogeltjes. We zullen de perfecte huisje maken voor onze kleine vriendjes: de koolmeesjes en de roodborstjes. Zagen en timmer werk genoeg voor iedereen die wilt komen! Waar? In ons lokaal (peterseliestraat 100, 8000 Brugge) Hoe laat? Van 14u-17u Wat meedoen? Goeie ideeĂŤn voor je persoonlijk mega cool nestkastje! 2 maart: beestige quiz voor Piepers, Jonathan verantwoordelijk Op 2 maart zal onze slimme vriend Jonathan onze kennis testen! Hij maakt nu al een mega moeilijke, maar leuke quiz klaar. Durf jij de uitdaging aan om in groepjes te quizzen? En er is natuurlijk ook een prijs voor de winnaar! Waar? In ons lokaal (peterseliestraat 100, 8000 Brugge) Hoe laat? Van 14u-17u Wat meedoen? Niets, vier-uurtje is al aanwezig

12


Inirubriek

Dag Ini's, De lange koude winter is bijna voorbij en de lente komt langzamerhand in het land. Samen met de lente komen ook de trekvogels terug, de planten en dieren ontwaken uit een lange winterslaap... Die ontwakende natuur gaan we dan ook gaan bekijken! Ik kijk er al naar uit! Pieter

13


Zaterdag 15 februari: Zeelandtocht + INI Een jaarlijkse klassieker: de Zeelandtocht. We gaan met de bus naar Zeeland om daar de overtrekkende vogels te bewonderen. Let op! Schrijf je in op de website!

Zaterdag 9 maart: Uilen spotten met Ini’s Het wordt langzaam warmer, en de uilen beginnen al te jagen om op krachten te komen na de lange winter. Wij gaan ze zoeken met een krachtige zaklamp! Waar: zie website

Zaterdag 22 of Zondag 23 maart: Kruien aan zee Ini Met een net door het water ploeteren, garnalen en vissen op het droge trekken en bestuderen, kan het nog leuker? Kom zeker af! Waar: Aan zee, vertrek in Brugge Schrijf je in op de website, dan houden we je op de hoogte

14


Verslag Rood Rubber Weekend: vrijdag 8 tot zondag 10 november Naar jaarlijkse gewoonte was er ook dit jaar weer een Rood Rubber weekend. Op het Rood Rubber Weekend werken we in het natuurgebied de Gulke putten. We worden daar al jaren verwelkomd werden door Eckhart Kuijken en Christine Verscheure, de bezielers van het reservaat de Gulke Putten. Er werd voor het eerst samengewerkt tussen de jnm-afdelingen van WestVlaanderen en met de Woudpekkers en de Kleine Torenvalk. We waren dus met de grootste groep die het Rood Rubber ooit gezien had! Het werk bestond uit het verwijderen van afgemaaid gras met harken, hooivorken en draagberries. Dit zorgt ervoor dat het gebied voedselarm blijft. Hierdoor kunnen gespecialiseerde plantjes, zoals dopheide en zonnedauw, terug groeien uit de zaadbank die zich onder een laag voedselrijke grond lag. Ze hadden zeer slecht weer voorspeld maar de weergoden waren ons zeer gunstig gezind en we hebben zelfs de zon een paar keer gezien. ’s Avonds, juist als we binnen waren in het parochiecentrum “de Linde”, begon het hard te regenen maar wij zaten lekker warm! De volgende dag waren we heel blij dat we onze botten mee hadden! Tussen het werk was er tijd om aan wat natuurstudie te doen: er stonden heel wat paddenstoelen op de overgebleven boomstronken. Vaak verstoorden we een dikke, bruine kikker of een (spits)muis door het harken die dan met veel enthousiasme door de jongere -en de oudere eigenlijk ook- deelnemers opgejaagd, gevangen en bestudeerd werden. Het was een meer dan geslaagd weekend en het was zeer leuk om met verschillende jeugdorganisaties samen te werken. Het enige waar ze een beetje van opkeken was dat wij geen vlees eten op kamp maar de vegetarische spaghetti werd goed gesmaakt. Zeker na een lange werkdag!

15


Maak zelf vetbollen voor in de tuin! De winter staat weer voor de deur en voor sommige diertjes, zoals de vogels, is dit een moeilijke periode om door te geraken. Gelukkig kunnen we onze gevederde vriendjes helpen door het ophangen van vetbollen. Deze zijn leuk en gemakkelijk om zelf te maken! Wat heb je nodig? o o o o

Frituurvet (Geen vloeibare, niet gezouten en ongebruikt! Het moet terug kunnen opstijven! Bv Ozo, Blanc de boeuf,… ) Zadenmengsel voor vogels Een vormpje Voor de jongere lezers: hulp van de mama of papa bij het smelten van het vet.

Gebruik ongeveer één deel frituurvet op één deel zadenmengsel. Dit is geen precisiewerk, de bol moet gewoon lekker gevuld zijn. Gebruik geen kippenvoer, deze zaden zijn te groot en te hard. Het frituurvet moet ongebruikt en ongezouten zijn. Smelt frituurvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet. Voeg daar al roerend het zadenmengsel aan toe en laat dit mengsel een beetje afkoelen. Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, een glas of een halve kokosnoot. Gebruik geen netje, de vogelteentjes en –nageltjes kunnen hierin verstrikt raken en gekwetst raken. Leg daarin, voordat de brij stolt, een stevige katoenen draad die ruim uitsteekt. Je kan ook proberen voor het terug hard is er een vorm aan te geven. Probeer bijvoorbeeld eens om een dennenappel op te vullen met de nog warme brei. Zodra de massa hard is geworden, kunnen de bollen buiten aan de draad worden opgehangen. Indien er een vormpje breekt, niet getreurd, je kan ze gewoon op de grond leggen. Sommige vogels kunnen alleen van de grond eten.

16


Verslag Bestuurswissel (17/08/2013) Aanwezig: Tuur, Robrecht, Ward, Robin, Pieter, Edward, Jonathan, Mumtaaz en Hippoliet Afwezig: Jelle Voorbije excursies Voorjaarsflora weekend: 7 Deelnemers, Vale vleermuis, weinig bloeiers, te koud, SUCCES! West-Vlaanderen bar avond Uilen/Vleermuizen INI: 1 ini Natuurstudiewedstrijd: 3 man Waterproefjes: 15 piepers, koekjes en geslaagd! Kruien INI: 4 ini’s, veel gevangen! Functies overlopen VBWG Edward: Weekendje, kamp, Ward geholpen met vlinderlijst, reputatie hoog gehouden, geen artikels in de domp, unaniem voor ZWG Tuur: Steenmarter, geen excursie, zoogdierenweetjes, unaniem voor PWG Edward: Weekendje voorjaarsflora, geen artikels, unaniem voor VWG Jonathan: 2 excursies, artikel geschreven, unaniem voor ARWG Oscar: geen verdediging, gewipt Matras: unaniem voor MWG Mathia: gewipt, niks van gehoord NHS: excursieprogramma, niveau hoog gehouden, unaniem voor Webmaster Jelle: roerdomp online! Redacteur Jelle: boekje goed gemaakt! Unaniem voor Iniverantwoordelijke Ward: enthousiaste ini’s, veel excursies, geen kamp, unaniem voor Piepverantwoordelijke Tuur: Afwisseling, elke maand excursies, 10-15 piepers per excursie, geen weekendje, unaniem voor Ping Jelle: 3 onthoudingen, 5 voor Secretaris Hippoliet: goed gedaan, unaniem voor Voorzitter Robrecht: Lokaal verhuisd, contact nationaal in orde, +88 leden, geen afdelingskamp, unaniem voor! Nieuwe Functies

17


Vieze beestjes (VBWG): Edwar Zoogdieren (ZWG): Tuur Bootsmannetje: War Planten (PWG): Edward en Robrecht AmfibieĂŤn en reptielen (ARWG): Jonathan Vogels (VWG): Jonathan Vissen (nieuwe functie!): Robrecht Matras: Tuur -> beloofde een biljart tafel Milieuverantwoordelijke: Robin NHS: Jonathan Webmaster: Pieter -> website aanpassen: kalender, gastenboek op peil houden en waarneming spot maken Redacteur: Pieter Piepverantwoordelijke: Hippoliet Piepbegeleiders: Mumtaaz en Pieter Iniverantwoordelijke: Pieter en Robin Ping: Jelle Secretaris: Edward Voorzitter: Tuur

Varia T-shirts: Tuur en Hippoliet Lokaal opruim!! Verslag AB na bestuurswissel (17/08/2013) Aanwezig: Robrecht, Tuur, Hippoliet, Ward, Robin, Mumtaaz, Pieter, Edward Afwezig: Jelle Het excursieprogramma werd besproken... We gaan dat hier niet herhalen! Kijk maar naar de zakkalender!

18


Functie Voorzitter Contactpersoon Secretaris Penningmeester Piepverantwoordelijke

Wie Tuur Verhelst Tuur Verhelst Edward Debbaut Jelle Lecomte Hippoliet Vandermeulen Iniverantwoordelijke Pieter Vander Vennet Iniverantwoordelijke Robin Van Den Broek Redacteur Pieter Vander Vennet Webmaster Pieter Vander Vennet Natuur Ward Tamsyn Milieu Robin Van Den Broek Materiaalassistent Tuur Verhelst Piepbegeleider Mumtaaz Viaene Piepbegeleider Pieter Vander Vennet AmfibieĂŤn en reptielen Jonathan Meire Vogels Jonathan Meire Planten Robrecht Debbaut Zoogdieren Tuur Verhelst Vieze Beestjes Edward Debbaut Vissen Robrecht Debbaut Activiteitenkalender Jonathan Meire Bootsmannetje Ward Tamsyn

19

Telefoon 0476/07 35 35 0476/07 35 35 0499/73 32 47 0479/84 37 87 0471/66 43 42

Mail verhelst.tuur@gmail.com verhelst.tuur@gmail.com edward_debbaut@hotmail.com jelle.lecomte@gmail.com hippoliet@live.be

0470/87 84 91 pietervdvn@gmail.com 0497/18 90 47 vandenbroeck.robin@gmail.com 0470/87 84 91 pietervdvn@gmail.com 0470/87 84 91 pietervdvn@gmail.com 0473/36 53 31 wardtamsyn@hotmail.com 0497/18 90 47 vandenbroeck.robin@gmail.com 0476/07 35 35 verhelst.tuur@gmail.com 0493/19 93 03 mumtaaz@telenet.be 0470/87 84 91 pietervdvn@gmail.com 0494/37 02 93 0494/37 02 93 0479/13 53 18 0476/07 35 35 0499/73 32 47 0479/13 53 18 0494/37 02 93 0473/36 53 31

jonathanjnm@hotmail.com jonathanjnm@hotmail.com robrechtdebbaut@hotmail.com verhelst.tuur@gmail.com edward_debbaut@hotmail.com robrechtdebbaut@hotmail.com jonathanjnm@hotmail.com wardtamsyn@hotmail.com


20

De Roerdomp, j54, n2, december-januari-februari  

Tijdschrift van JNM, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, afdeling Brugge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you