Page 1

Nr 7/2013 (8)

.

5 kwietnia 2013

.

ISSN 2299-8845

.

jelenia.pl

.

.

Bezpłatny dwutygodnik

Nakład 8000 egz.

region turystyka kultura rozrywka sport jeleniogórski Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych www.jeleniagora.pl

str. 8 - 9

z medalami

A co na to prezydent? czytaj dalej str. 2 reklama

już otwarta

str. 11

Prezydent o referendum Stowarzyszenie osób bezrobotnych chce przeprowadzić referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miasta. W dniu 3 kwietnia 2013 roku JSOB złożyło wniosek o udostępnienie liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania. Stowarzyszenie we wniosku podało 24 powody swojej decyzji. Zgodnie z ustawą, aby w ogóle doszło do referendum, inicjator musi w ciągu 60 dni zebrać wymaganą ilość (10% uprawnionych) głosów. Podpisy zbiera się na kartach, z których każda musi zawierać stosowne informacje o przedmiocie referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać.

Wieża

Pływacy

str. 15

region Od 2004r każdy z nas otrzymał prawo do przekazania 1% od swoich rocznych rozliczeń podatkowych na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Zachęcamy mieszkańców aby przeznaczali 1 % swojego podatku na organizacje, stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje, które pracują na rzecz Jeleniej Góry oraz jej mieszkańców. Dbają o rozwój kultury i pielęgnowanie tradycji, promują zdrowie oraz rekreację, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i organizują wsparcie potrzebującym, czym wpływają na podnoszenie jakości warunków życia jeleniogórzan. W związku z realizacją projektu unijnego p.n. „Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody”, Karkonoski Park Narodowy poszukuje osób władających językiem czeskim. Przedmiotem pracy będzie tłumaczenie tekstów z języka polskiego na czeski i z czeskiego na polski” o tematyce systemów informacji geograficznej (GIS), geologicznej, geomorfologicznej, botanicznej, zoologicznej, turystycznej oraz informatycznej. Jednym z elementów „pozimowych porządków” w mieście będą prace przy porządkowaniu tzw. dzikich wysypisk. Niestety, co roku o tej porze musimy wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych na te prace – powiedział Hubert Papaj, zastępca Prezydenta Miasta. – Środki te zdecydowanie bardziej przydałyby się choćby do prac przy naprawie nawierzchni ulic. Firma, która wygra przetarg będzie musiała usunąć ok. 80 ton różnych odpadów z ok. 50 lokalizacji.

do 21 kwietnia 2013

informator

KALENDARZ

IMPREZ


2

region

5 kwietnia 2013

Prezydent o referendum

Jednym z wielu praw, jakie wywalczyło społeczeństwo polskie po 1989 roku jest instytucja referendum. Odnosząc się z szacunkiem do każdej inicjatywy społecznej, u której podstaw leżą interesy mieszkańców naszego miasta, pragnę ustosunkować się do kolejnej już w ostatnich latach zgłoszonej przez stowarzyszenie kierowane przez Pana J. Jędraszkę inicjatywy referendalnej, albowiem odnoszę wrażenie że pobudki którymi kierował się wnioskodawca mają podtekst osobisty, wręcz partykularny. Jeden z przykładów, w dniu 13 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej, na którym to rozpatrywano wniosek Stowarzyszenia Pana J. Jędraszki o zmianę zajmowanego obecnie lokalu na większy lokal użytkowy położony przy ulicy Wolności 26of. Radni m.in. dopytywali się czy prawdą jest iż Stowarzyszenie Pana J. Jedraszki posiada zadłużenie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych z tytułu najmu lokalu przy ul. Wyspiańskiego 32., a następnie w wyniku głosowania głosami 5:1 odrzucili wniosek o przyznanie większego lokalu użytkowego na rzecz stowarzyszenia. Jako Prezydent, kierując się obowiązującymi

przepisami, nie mogłem więc podjąć decyzji, o jaką wnioskowało JSOB. Należy podkreślić iż Pan Janusz Jędraszko kieruje od 12 lat JSOB, od 2005 pracuje w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Jeleniej Górze, a także jest członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu, Społecznej Rady Gospodarczej we Wrocławiu. Z informacji, jakie posiada Urząd wynika, iż poza uczestnictwem w posiedzeniach, nie wykazuje on żadnej aktywności, nie zgłasza propozycji rozwiązań, czy działań na rzecz ograniczenia bezrobocia. Bierze natomiast czynny udział w wyborach do Rady Miejskiej i Sejmu. W 2002 roku, przy wsparciu jednego ze stowarzyszeń Pan Jędraszko uzyskał, jak podaje PKW 43 głosy. W wyborach do Sejmu w 2011 roku startując z list Polskiej Partii Pracy okręgu Legnicko – Jeleniogórskiego uzyskał 236 głosów. Władze Jeleniej Góry są przychylne działaniom JSOB, udostępniły im pomieszczenia na siedzibę i osobny na punkt wydawania żywności. Finansowo od lat wspierają ich działalność. W poprzedniej kadencji, przy podobnej próbie zwołania referendum Mieszkańcy Jeleniej Góry nie dali się zwieść demagogicznym i populistycznym hasłom, bowiem

mieli świadomość, że inicjatorom nie chodziło w tym względzie o rozwiązywanie problemów z jakim boryka się samorząd, a jedynie o podejmowanie działań, dla wąskiej grupy zainteresowanych. Tu pojawia się dylemat, czy odpowiadać na wszystkie zarzuty, (nawet te, które nie są w obszarze funkcjonowania samorządu, jak na przykład problem nieuporządkowanego stanu prawnego po byłej „Celwiskozie”) czy postąpić, jak radzi wielu Jeleniogórzan: dysponując niezbędnymi informacjami i setkami argumentów - wykorzystać je na poważne rozmowy z tymi mieszkańcami miasta, którzy angażują się w jego rozwój, szczególnie w chwilach trudnych, jakie przeżywa Europa i nasz kraj, i co z tego wynika – również Jelenia Góra. Co zresztą czynię niezmiennie od początku kadencji i będę kontynuował dalej. Będąc Prezydentem wybranym w wyborach bezpośrednich, jestem przede wszystkim zobowiązany przez Obywateli do pracy na rzecz Jeleniej Góry i jej mieszkańców, dlatego też kwestie oceny działań wnioskodawców, ich pobudki i ich zasadność, pozostawiam Państwa ocenie.

Fot. K. Woliński

Dokończenie ze strony 1

Marcin Zawiła

Święta nie były czasem wolnym od kierowców na “podwójnym gazie” oraz nieprzemyślanych zachowań. Jeleniogórska Policja sporządziła statystyki dotyczące minionych Świąt. Od 29 marca br jeleniogórscy policjanci prowadzili działania prewencyjne, których celem było zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu oraz turystom, którzy w tych dniach odwiedzili ziemię jeleniogórską. Celem tych działań było zminimalizowanie skutków i ograniczenie zdarzeń drogowych. Okres ten na drogach kotliny jeleniogórskiej minął spokojnie. W tych dniach w naszym regionie doszło do 1 wypadku, 10 zdarzeń drogowych , policjanci nałożyli blisko 70 mandatów karnych za różne wykroczenia drogowe, zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych i 5 nietrzeźwych kierujących. W okresie świątecznym na drogach regionu jeleniogórskiego panował duży ruch. W całym regionie doszło do 1 wypadku i 10 zdarzeń drogowych, których najczęstszą przyczyną była nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa oraz najechanie na tył. Ponadto funkcjonariusze w tych dniach zatrzymali 5 poszukiwanych celem doprowadzenia ich do Aresztu Śledczego. W okresie świąt policjanci wielokrotnie interweniowali w domach, jak i na ulicach w przypadku zakłócenia ciszy nocnej czy awantur wszczynanych przez osoby nietrzeźwe. Przykładem może być awantura w jednym z jeleniogórskich mieszkań, podczas której nietrzeźwy konkubent wyrzucił przez okno mieszkania znajdującego się na I piętrze swoją partnerkę. Na szczęście kobieta odniosła jedynie ogólne potłuczenia. Obecnie policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ponadto w ramach działań prewencyjnych prowadzonych przez policję mających na celu zapobiegnie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych policjanci w okresie świąt interweniowali wobec kilku nietrzeźwych osób leżących na jeleniogórskich ulicach bądź znajdujących się w miejscach, gdzie ich życie i zdrowie było zagrożone. Trafili oni do miejsc zamieszkania bądź do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. KMP

Fot. J.Miazga

Świąteczne Zakopane w Karkonoszach statystyki na drogach

Mieszkańcy i turyści w Karpaczu budząc się 1 kwietnia rano nie spodziewali sie, że kładąc się spać w Karpaczu obudzą się w Zakopanem. Prima aprilisowy żart polegał na szczęście tylko na zamianie tabliczek - Karpacz na Zakopane i odwrotnie. Mieszkańcy pobliskich miejscowośći, turyści czy mieszkańcy Karpacza przyjeżdzali aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Pomysł wywołał wiele dyskusji wśród turystów i mieszkańców zarówno Karpacza, jak i Zakopanego. W większości przeważały jednak głosy aprobaty. Ten sympatyczny żart z pewnością nie miał negatywnego wydźwięku i nie spowodował dużego chaosu oganizacyjnego. Trochę dziwnie się czuje, właśnie wyjeżdzamy do domu... w okolice Zakopanego, a przed nami cały dzień jazdy - Piotr z miejscowości Rabka Pomysł nam się podoba. Oby więcej takich akcji, które są przecież skutecznymi narzędziami promocji naszych pięknych Karkonoszy. Jaro jelenia.pl reklama

Wydawca:

Linkeo Interaktywnie, 58-500 Jelenia Góra, Radarowa 1, tel/fax 75 64 64 500, kom 24h 533 75 75 75, bok@jelenia.pl www.jelenia.pl, www.wirtualnekarkonosze.pl

Reklama: 884 970 770, 665 353 642


region

5 kwietnia 2013

www.fb.com/wirtualnekarkonosze

3

Pytania i odpowiedzi w sprawie ustawy śmieciowej Kwestia „ustawy śmieciowej” to temat, który aktualnie elektryzuje mieszkańców Jeleniej Góry. Postanowiliśmy przybliżyć Państwu najczęściej zadawane pytania i podać odpowiedzi.

pady będzie sprawować gmina.

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie. Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

3. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego od-

5. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?

6. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

7. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

8. Do którego pojemnika powinniśmy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość

reklama

Tworzenie stron WWW aplikacje facebook | pozycjonowanie stron | reklama

tel. 533-75-75-75 www.realizacjastron.pl

nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

9. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).

10. Kto od połowy tego roku będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

11. Co powinienem zrobić przed 1 lipca?

Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty. W przypadku mieszkańców bloków i osiedli to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj – opłaca się sortować odpady. Zapłacisz mniej za ich wywóz. Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci nie musi w ypowiadać umowy na

wywóz odpadów – umowa z dniem zakończenia świadczenia usługi automatycznie ulega wygaszeniu – zgodnie z oświadczeniem firm świadczących usługi.

biór śmieci z firmą wywozową?

12. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

14. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim informacje o prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie, częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

13. Co powinienem zrobić jeśli mam podpisaną umowę na od-

Obecne umowy przestaną obowiązywać automatycznie – zgodnie z oświadczeniem firm świadczących usługi.

Jest to dokument, w którym trzeba zadeklarować, czy będzie się segregowało śmieci czy nie. Trzeba w nim również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybierze sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w deklaracji należy podać tę informację). Nie złożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku nie złożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, wójt, burmistrz lub prezydent określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Osoby, które nie zdążyły złożyć deklaracji do 31 marca, będą mogły złożyć je w terminie do końca kwietnia bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Prezydent Marcin Zawiła zapewnia o nie wyciąganiu konsekwencji wobec „spóźnialskich”. red / za UM JG


4

na sygnale

5 kwietnia 2013

Zaatakowała stojący rower

Nietypowo zareagowała 25-latka widząc stojący na Placu Ratuszowym rower reklamowy. Do zdarzenia doszło 22 marca około godziny 2 w nocy. 25-latka nie wiedząc, że jest obserwowana przez monitoring, zaatakowała stojący rower reklamowy sklepu sportowego. Agresywna kobieta zaczęła nim rzucać. Na miejsce przybył patrol Straży Miejskiej. Kobieta była agresywna,

a swój akt wandalizmu tłumaczyła znajomością właściciela roweru. Została poinformowana o zarejestrowaniu całego zdarzenia i dalszym postępowaniu. Rower zabezpieczono do czasu skontaktowania się z właścicielem sklepu. Jeśli właściciel złoży stosowne zawiadomienie sprawa może trafić do sądu. Jedno jest pewne. Wykluczone jest, żeby to rower zapoczątkował kłótnię. red

Pijany rozbił auto na lampie

okazało się, że mieszkanie jest puste. Funkcjonariusze zauważyli otwarte okno, a gdy wyjrzeli zobaczyli uciekającego mężczyznę. Ruszyli za nim w pościg, a chwilę później go zatrzymali. Okazał się nim 41-letni jeleniogórzanin. Drugiego z mężczyzn funkcjonariusze zatrzymali na przystanku komunikacji miejskiej, gdyż wybierał się do szpitala. Okazało się bowiem, że obydwaj mają złamaną nogę. Po udzieleniu im pomocy medycznej 41-latek został przekazany do Aresztu Śledczego. Drugi z mężczyzn wpłacił grzywnę, jednak okazało się, że ma on na koncie jeszcze inne przestępstwa, za które teraz grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy oraz ustalają kolejnych pokrzywdzonych. KMP Jelenia Góra

Tydzień na działce

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który hodował konopie indyjskie oraz posiadał przy sobie ponad 3 tysiące porcji marihuany. Sprawca został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w wyniku pracy operacyjnej zatrzymali 28-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz handel tymi środkami. reklama

28-letni mężczyzna, na terenie ogródków działkowych w jednej z altanek hodował 10 krzaków konopi indyjskich oraz posiadał prawie kilogram gotowego suszu marihuany wartości nie mniejszej niż 45 tys. zł. Zatrzymany sprzedawał „podziałkowany” susz prosto z altanki. Mężczyzna zatrzymany został w policyjnym areszcie. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz ich udzielanie grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. inf. nadkom. Bogumił Kotowski

Wyrzucił kobietę przez okno Około godziny 18:20 na numer alarmowy policji zadzwonił mężczyzna z informacją, że pod jego oknami w kałuży krwi leży kobieta. Do zdarzenia doszło na ulicy Drucianej. Mężczyzna słyszał krzyk, a następnie uderzenie. Wyjrzał przez okno i zobaczył leżącą w kałuży krwi kobietę. Na miejscu natychmiast pojawiło się pogotowie i kilka patroli policji. Wg. informacji sąsiadów, młodą kobiete mógł wypchnąć przez okno jej konkubent. Kobieta upadła na betonowe podłoże z wysokości około 6 metrów. KMP

Fot. Jelenia.pl

Policjanci zatrzymali dwóch poszukiwanych, którzy w akcie desperacji uciekli przez okno mieszkania znajdującego się na II piętrze. W wyniku ucieczki obydwaj złamali nogi. 41-latek poszukiwany był w celu osadzenia w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, gdzie ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy. Drugi z mężczyzn miał do odbycia 9 dni pozbawienia wolności za kradzież lub mógł wpłacić grzywnę. Okazało się jednak, że to nie wszystko, gdyż 20-latek podejrzany jest o co najmniej 9 kradzieży z włamaniem do piwnic w Jeleniej Górze, których dopuścił się od końca grudnia ubiegłego roku do marca br. Policjanci uzyskali informację, że poszukiwani mogą przebywać w jednym z jeleniogórskich mieszkań. Kiedy weszli do środka,

Fot. Jelenia.pl

Połamali nogi uciekając przez okno

Pierwszego kwietnia przed godziną 18 policja otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Wolności, na wysokości zajezdni MZK. Kierujący 32 -letni jeleniogórzanin, jadąc w kierunku Cieplic zjechał z drogi najprawdopodobniej ocierając się o znak, po czym czołowo uderzył w betonowy słup latarni. Części pojazdu porozrzucane były w promieniu kilkunastu metrów. Wg. świadka kierowca wysiadł o własnych siłach i stał z boku będąc najprawdopodobniej w szoku, patrząc na zniszczony pojazd. Pogotowie, które zjawiło się na miejscu przewiozło go do szpitala. Kierujący miał ponad 2 promile, jechał sam. nadkom. Bogumił Kotowski

Sprawcy napadu ujęci dnia po przedstawieniu im zarzutów w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze zostało już tymczasowo aresztowanych, a jeden został oddany pod dozór policji. Jak ustalili funkcjonariusze, do napadu doszło 5 października 2012 roku około godziny 14.15 w Karpaczu. Do sklepu weszło trzech napastników, jeden z nich przedmiotem przypominającym broń palną sterroryzował pracownicę sklepu, a następnie ją pobił. Bandyci rozbili gabloty, w których znajdowały się

najdroższe wyroby ze złota. Ich łupem padło łącznie kilkanaście palet biżuterii. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. Sprawcy uciekli przez okno na zapleczu. Na zewnątrz czekał na nich czwarty z mężczyzn, który kierował pojazdem, którym uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Teraz za rozbój grozić im może nawet do 12 lat pozbawienia wolności. KMP reklama

SKLEP ZOOLOGICZNY pupil-zoo z ta, ulotka,

5%

pon. - sob. 9-21, niedziela 10-19 , . tel. 518 38 38 08, www.pupil-zoo.pl pasaz tesco, al. jana pawla ii 17, jelenia gora ,

Jeleniogórscy policjanci ustalili i zatrzymali czterech mężczyzn, którzy sterroryzowali pracownicę sklepu jubilerskiego, pobili ją, a następnie ukradli wyroby ze złota. Bandyci rozbili gabloty, w których znajdowała się najdroższa biżuteria, a ich łupem padło łącznie kilkanaście palet kosztowności. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili i zatrzymali czterech mieszkańców powiatu legnickiego w wieku od 29 do 55 lat, którzy podejrzani są o rozbój. Po przedstawieniu im zarzutów w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, trzech z nich zostało już tymczasowo aresztowanych, a jeden został objęty dozorem policyjnym. Teraz grozić im może nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni zostali zatrzymani 28 marca br w ich miejscach zamieszkania w powiecie legnickim. Trzech z nich, następnego

rabatu na wszystkie produkty


region

reklama

5

Sukces jeleniogórskich hoteli Nagrody dla Hotelu Caspar i Villa Nova. Hotel Roku to plebiscyt organizowany przez HRS wspólnie z tygodnikiem Newsweek, magazynem Forbes oraz telewizją Polsat. HRS jest operatorem ogólnoświatowego systemu rezerwacji hotelowych. Obejmuje on bazę ponad 250 000 hoteli wszystkich kategorii w 180 krajach. Rozmawiamy z Grażyną Futerhendler, właścicielką wyróżnionego Hotelu Caspar. Adam Jęczmyk: Pokonkursowe emocje już za nami. Jak czuje się osoba, której praca została nagrodzona tak prestiżową nagrodą? Grażyna Futerhendler: Emocje faktycznie już opadły, jednak ekscytacja związana ze zdobyciem wyróżnienia w kategorii hoteli wypoczynkowych w kurortach towarzyszy zarówno nam, właścicielom, jak i całej ekipie hotelu Caspar. Konkurencja była bardzo silna. Poza nami w naszej kategorii o zwycięstwo walczyło 10 innych hoteli. Tym bardziej cieszymy się, że nasza praca została doceniona. Jednakże w naszym przypadku kierowanie miejscem takim jak to, nie jest tylko pracą. To coś zdecydowanie więcej, to nasz drugi dom, tym bardziej, że razem z nami pracuje na stanowisku managera gastronomii nasza córka Sandra. A.J.: Czy taki styl prowadzenia hotelu pozwolił na odniesienie tak spektakularnego sukcesu?

G.F.: Trudno jednoznacznie stwierdzić. Staraliśmy się stworzyć miejsce, które odpowiadałoby naszym osobistym wymaganiom. Nocleg i dobre jedzenie to dla nas za mało. Przede wszystkim w hotelu Caspar postawiliśmy na przyjazny, niemalże rodzinny klimat. Pragniemy, aby nasi goście nie byli anonimowi i czuli, że poświęcamy im sporo uwagi. Wynika to z zapotrzebowania gości na odmienny standard usług hotelowych. Oprócz aury tego miejsca stawiamy na sztukę – w hotelu odbywają się koncerty, wernisaże, wystawy lokalnych artystów, którzy poprzez występy u nas mają szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Za sprawą kultury staramy się nawiązać interakcję z gośćmi zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Inną formą promocji hotelu i Cieplic to nasze działania zewnętrzne, czyli Karkonoski Festiwal Światła, który już jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce. Odzew odnośnie naszych starań znajdu-

Fot. J.Miazga

www.fb.com/wirtualnekarkonosze

5 kwietnia 2013

jemy w opiniach naszych gości, którzy bardzo często do nas wracają. Te czynniki zdecydowanie wyróżniają hotel Caspar na tle konkurencji. Cieszymy się bardzo dobrymi recenzjami, co przełożyło się na zdobytą przez nas nagrodę. To właśnie dzięki pozytywnym opiniom naszych gości w serwisie HRS, zdobyliśmy tę nagrodę. Nie chcemy jednak osiadać na laurach. Wyróżnienie motywuje nas do wytężonej pracy i systematyczne podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. A.J.: Wypracowanie obecnego statusu Pani hotelu nie było jednak proste? G.F.: Było to bardzo trudne, gdyż na początku tej przygody nie mieliśmy doświadczenia w prowadzeniu hotelu. Z mężem z wykształcenia jesteśmy architektami. W wyniku styczności z projektowaniem hoteli w kotlinie jeleniogórskiej na naszej drodze pojawił się obiekt, który zdecydowaliśmy się odrestaurować i zamienić w hotel. Dokonaliśmy tego wykorzystując nasze doświadczenie i kreatywność. Na początku musieliśmy się zmierzyć z zaniedbanymi wnętrzami i ich adaptacją na potrzeby hotelu. Przebyliśmy 3 – letnią drogę od statusu domu wczasowego, do uzyskania 3 – gwiazdkowego standardu usług. Na obecny poziom naszego obiektu oprócz wymienionych wcześniej czynników, wpłynął również personel. Obecnie mamy przyjemność współpracować z grupą zdyscyplinowanych i zintegrowanych osób, które tworzą zespół zdolny sprostać każdemu zadaniu. Pani dyrektor Lena Chłąd nie boi się nowych wyzwań i pracując z nami od początku

jest współautorem tego sukcesu. A.J.: Jakie emocje towarzyszyły Państwu podczas samej gali wręczenia nagrody? G.F.: Zanim dojechaliśmy na miejsce towarzyszyło nam poczucie bezradności wobec warunków atmosferycznych w drodze do Warszawy. A całkiem poważnie mówiąc, byliśmy z mężem nadzwyczaj spokojni, gdyż nikt wcześniej nie znał wyników w poszczególnych kategoriach. Gdy usłyszeliśmy, że to nam przypadła nagroda, nie mogliśmy ukryć swojej radości. To ukoronowanie naszych starań, aby nasz hotel był dla nas i naszych gości wyjątkowym miejscem. Oprócz euforii towarzyszyło nam również poczucie dumy i niewielkiej tremy, gdyż po ceremonii udzielaliśmy wywiadu telewizji Polsat. Podkreśliliśmy wartość naszego regionu, i piękno kotliny jeleniogórskiej. Staraliśmy się „przemycić” zaproszenie nie tylko do naszego hotelu, ale do całego obszaru który nas otacza. Współpraca przedsiębiorców na tym polu w obrębie Karkonoszy i okolic jest dla nas bardzo ważna, gdyż promuje nasz region i stwarza możliwość jego rozwoju. Działa to na korzyść nas wszystkich. A.J.: Co zmieniła nagroda? Czy wobec tego pla-

ny odnośnie przyszłości hotelu uległy zmianie?

G.F.: Mimo sukcesu który nas spotkał, nie mamy zamiaru „zdejmować nogi z gazu”. Pragniemy nadal rozwijać się jako hotel, stwarzać coraz lepsze warunki do wypoczynku dla naszych gości i utrzymywać się w czołówce. Nagroda którą otrzymaliśmy jest dla nas dużym bodźcem napędowym do jeszcze bardziej wytężonej pracy. mauy reklama

Pomieszczenia do wynajęcia magazynowe, sklepowe, biurowe

Blisko centrum, dogodna lokalizacja

603 552 662 PROFESJONALNE BIURO RACHUNKOWE

infoTAX

Wieloletnie doświadczenie w zakresie: - księgowość spółek - prowadzenie kadr i płac - podatki Jelenia Góra, Kasprowicza 52 tel. 75 764 20 20 www.infotax.biz biuro@infotax.biz


6

region

5 kwietnia 2013

ły wyłącznie treści mogące kojarzyć się z zagadnieniem okultyzmu. Potrzeba postawienia wyraźnej granicy w tej kwestii zmotywowała go do opublikowania swoich przemyśleń w tej kwestii. Mauy

Ściskamy raty kredytów reklama

Płać jedną, niższą ratę! Ściskamy raty kredytów Kredyt konsolidacyjny Płać jedną, niższą ratę! Kredyt konsolidacyjny

Fot. J.Miazga

Fot. Krzysztof Białoskórski

22 Marca w siedzibie Książnicy Karkonoskiej odbyło się spotkanie z autorem książki „Aspekty Chrześcijańskie w sadze Harry Potter”, Kamilem Ziółkowskim. Podczas spotkania miała miejsce rozmowa pomiędzy autorem, a Wojciechem Wojciechowskim - krytykiem literackim. Młody twórca dzieła zaznaczającego elementy Chrześcijańskie sagi Harry Potter szczegółowo opowiedział zgromadzonym o swoich spostrzeżeniach. Skupiłem się na kwestiach zauważalnych dla każdego, które nie są dla wszystkich jasne odnośnie ich pochodzenia. Mają one swoje podłoże w Biblii, co starałem się opisać. Poddaję również analizie zagadnienia, które według mnie są istotne i osobiście mnie dotykają. Mam nadzieję, że dokonałem pełnej interpretacji sagi o Harrym Potterze – podsumował autor. Jako motywację do napisania książki Kamil podaje niejasności dotyczące stanowiska Kościoła Katolickiego wobec sagi o Harrym Potterze. Według autora w świadomości ogółu istnieje przekonanie, iż książki J.K.Rowling zostały potępione przez Benedykta XVI. Młody twórca kładzie nacisk na fakt, iż napiętnowane zosta-

Fot. J.Miazga

Karkonosze w Sejmie RP Harry Potter i kwestia Chrześcijan

20 marca w holu głównym Sejmu RP, została otwarta wystawa fotografii o Karkonoszach. Inauguracji dokonała Marszałek Ewa Kopacz. Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów, położone w południowo-zachodniej Polsce, przy granicy z Republiką Czeską. Są najwyższym pasmem górskim w Europie Środkowej na północ od Alp i Karpat. Górujący nad całym grzbietem szczyt Śnieżki wznosi się na wysokość 1602 m n.p.m. Centralną część gór obejmuje Karkonoski Park Narodowy, utworzony 16 stycznia 1959 r. Charakteryzuje je ciekawa budowa geologiczna, zróżnicowana rzeźba terenu oraz bogactwo fauny i flory. Świadectwem zagospodarowania przez człowieka na przestrzeni wieków są m.in. ruiny średniowiecznych zamków oraz sztolnie – pozostałości po działalności górników. Rocznie przyciągają kilka milionów turystów z całej Europy urzeczonych ich pięknem i atmosferą. Otwierając wystawę marszałek Ewa Kopacz odniosła się do historii Karkonoszy: Były świadkiem wielu zdarzeń, były świad-

kiem historii kilku państw: Czech, Austro-Węgier, Polski. Dziś to wspólne góry Polski i Czech, ale przecież tak jak świat, który nas otacza, należą do wszystkich, którzy zechcą tam pojechać. Podkreśliła, też że ten region to kierunek turystyczny na stałe wpisany w plany Polaków. – Nazwy Śnieżka, Szrenica, Śnieżne Kotły, Szklarska Poręba, Karpacz są powszechnie znane już od dzieciństwa – dodała. Wspomniała również, że Karkonosze zostały wpisane do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. – Karkonosze są piękne w swej różnorodności i surowości – powiedziała Ewa Kopacz kończąc swoje wystąpienie. Karkonosze rocznie przyciągają kilka milionów turystów z całej Europy urzeczonych ich pięknem i atmosferą. Prezentowane na wystawie fotografie ukazują m.in.: najbardziej efektowne i przyciągające uwagę formy rzeźby terenu Karkonoszy, malownicze jeziora oraz połyskujące w świetle minerały skał. za sejm.gov.pl

Nowa kadra w szkołach Prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła, oraz Mirosława Dzika, zastępca Prezydenta Miasta wręczyli 27 marca nominacje nowym dyrektorom. Nominacje zostały przynane po rozstrzygnięciu procedur konkursowych dla nowych dyrektorów placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i bursy szkolnej nr 1). Dyrektorem Bursy został Krzysztof Raczek (dotychczas nauczyciel ZSRzA), dyrektorami

przedszkoli – Joanna Skoczek (MP2), Bogumiła Lepieszo (MP10), Ewa Duziak (MP 13), Joanna Konopka (Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14), Teresa Herbut (MP19). W przypadku szkół nominacje dyrektorskie otrzymali: Elwira Kozak (ZSOiT), Anna Skibińska (CKU) oraz Ireneusz Taraszkiewicz (Międzyszkolny Ośrodek Sportu). W spotkaniu udział wzięła poseł na Sejm, Zofia Czernow. red

Przejdź do meritum

Placówki Partnerskie Meritum Banku Jelenia Góra, ul. Krótka 25, tel. 75 649 60 10 Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 13, tel. 75 643 13 60 Placówki Partnerskie Meritum Banku Jelenia Góra, ul. Krótka 25, tel. 75 649 60 10 Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 13, tel. 75 643 13 60

Fot. J.Miazga

Przejdź do meritum


region

5 kwietnia 2013

www.fb.com/wirtualnekarkonosze

7

W budynku ratusza we wtorek, 2.04 miało miejsce spotkanie Prezydenta Miasta, Marcina Zawiły z drużynami koszykarek MKS MOS “Karkonosze”. Głównym tematem było omówienie ostatnich poczynań młodych sportowców. Międzyszkolny Klub Sportowy MOS „Karkonosze”, obchodzący 60-lecie istnienia ostatnio osiąga spore sukcesy w rywalizacji zespołów dziewczęcych. W sezonie rozgrywkowym 2012/2013 były to m.in.: • awans do półfinałów rozgrywek o wejście do I ligi kobiet

• awans do półfinałów Mistrzostw Polski Juniorek U-18 • awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek U-14 • awans do finałów Mistrzostw Dolnego Śląska w mini-koszykówce (rocznik 2000) Dobre wyniki sportowe i wysoko oceniane zdolności organizatorskie sprawiły, że Klubowi zostały powierzone uprawnienia do organizacji Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorek, który rozpoczyna się 3 kwietnia. Klub, starając się promować koszykówkę kobiet z jednej strony, a Miasto Jelenią Górę z drugiej wystąpił też o prawo do organizacji turnieju finałowego, który odbywać się będzie w dniach 12 – 14 kwietnia 2013. W tej sprawie nie podjęto jeszcze decyzji. Przygotowując się do udziału w turnieju półfinałowym MKS MOS „Karkonosze” wziął udział w turnieju koszykarskim w Wiedniu, w którym jedna z jego drużyn wygrała rywalizację w dużej konkurencji międzynarodowej. Turniej w Wiedniu jest największym tego typu zdarzeniem sportowym w Europie w tej kategorii zawodów, w eliminacjach startuje doń łącznie ok. 480 drużyn w różnych klasyfika-

cjach. Drużyna młodziczek w swojej kategorii zwyciężyła, rywalizując z 21 zespołami z różnych krajów Europy. Drużyna mini-koszykówki – zdobyła 3 miejsce w grupie na 24 zespoły. Podczas spotkania Prezydent komentował szeroko dotychczasowe poczynania młodych zawodniczek. Podkreślił swój szacunek wobec ich wytrwałej, sportowej postawy. Koszykarki prezentowały swoje medale i puchary, które zdobyły we wspomnianych rozgrywkach. Gospodarz miasta pod koniec spotkania poprosił o podpisanie kalendarza, który został mu wręczony przez przedstawiciela klubu. - Z najwyższą przyjemnością spotykam się ze sportowo uzdolnioną młodzieżą, która w rywalizacji w różnych dyscyplinach szuka satysfakcji, ale też promuje swoimi występami Miasto. Nie oszczędzamy ani na budowie bazy sportowej, ani na szkoleniu dzieci i młodzieży. I mam głębokie przekonanie, że dla sympatyków sportu te kierunki wydatkowania pieniędzy z budżetu są najważniejsze, bo budują autentyczne zainteresowanie najmłodszych jeleniogórzan i ich opiekunów, a poza tym są wartościowym wkładem w rozwój fizyczny młodzieży – powiedział Marcin Zawiła. mauy

Wiosenne porządki i prace polowe – to wzmożony czas prowadzenia na łąkach, pastwiskach, terenach przydrożnych, trzcinowiskach i szuwarach wypalania traw. Stanowi to poważne zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra wystosował apel o niewypalanie traw w tym okresie.

WYPALANIE TRAW JEST

NIELEGALNE I SZKODLIWE!!! amalker

Wypalanie traw prowadzi do: • wyjaławiania gleby wysoka temperatura powoduje zamieranie roślinności i organizmów glebowych odpowiedzialnych za jej żyzność i równowagę biologiczną • zabijania roślin i zwierząt od płomieni giną zarówno drobne organizmy takie jak owady, płazy, gady, a także ptaki gniazdujące na danych terenie, jak i większe zwierzęta. Wypalanie traw powoduje trwałe uszkodzenie roślinności

i utrudnia jej możliwości regeneracyjne. • zanieczyszczenia atmosfery w trakcie procesu spalania do atmosfery dostają się substancje szkodliwe, w tym dwutlenek węgla i siarki oraz węglowodory aromatyczne, rakotwórcze dla ludzi i śmiercionośne dla przyrody • niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia wypalanie traw może zagrażać bezpośrednio człowiekowi, gdy ogień pojawi się w pobliżu miejsc zamieszkania, tras ruchu drogowego czy terenów leśnych.

Wypalanie traw co roku prowadzi do poważnych zmian w otaczającym nas środowisku. Zanim podejmiesz się tego czynu zastanów się - działasz na szkodę swoją, swoich bliskich i otaczającej Cię przyrody!!! SANKCJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYPALANIA TRAW

Wypalanie traw w świetle obowiązujących w polskim prawie przepisów jest przestępstwem: kodeks karny, kodek wykroczeń, ustawa o lasach czy ustawy o ochronie przyrody. Proceder ten uznany jest za zjawisko powodujące zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin oraz prowadzi do negatywnych zmian w środowisku. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220) UM JG

Fot. Jelenia.pl

Młode koszykarki Osiedle Robotnicze Karkonoszy u Prezydenta wciąż rozkopane

Osiedle Robotnicze od długiego czasu zmaga się z rozkopaną i dziurawą drogą. Na chwilę obecną jest to chyba najbardziej uciążliwe (w użytkowaniu przez kierowców) miejsce w Jeleniej Górze. Pomimo, iż jest to jedna z ważniejszych ulic w mieście, prace modernizacyjne przebiegają już dość długo. Głos w sprawie drogi zabrał Prezydent Marcin Zawiła. Jeszcze przez kilka miesięcy ta ulica będzie trudna do pokonania, ale najgorsze, to znaczy – uciążliwe prace przy infrastrukturze podziemnej – mamy już za sobą. Prace nad finalizacją tego remontu ulicy będą realizowane latem, a zakończenie jej remontu nastąpi jesienią br. - poinformował prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła. Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze poza wymianą nawierzchni jezdni na odcinku od Podwala do „Garbatego Mostku”, przewiduje re-

mont chodników, wymianę oświetlenia, budowę chodników z pasem dla rowerzystów oraz udrożnienie lub przebudowę kanalizacji deszczowej. Jako mieszkańcy z całą stanowczością apelujemy o przyspieszenie prac związanych z remontem Osiedla Robotniczego. Przejazd przez naszą dzielnicę jest obecnie bardzo problematyczny. Piesi również mają problemy z poruszaniem się na tym fragmencie. Fakt, że ulicy przyda się w końcu rewitalizacja. Najstarsi mieszkańcy czekają na to od 40 lat ale ludzie wieżowce stawiają w kilka miesięcy - mówi Krzysztof, mieszkaniec bloku przy Os. Robotniczym Największym problemem na tym obszarze jest obecnie zwężenie odcinka jezdni za skrzyżowaniem w kierunku podwala oraz notorycznie występujące koleiny wymuszające na kierowcach powolną jazdę. Apelujemy o rozwagę i cierpliwość w pokonywaniu tego odcinka. mauy reklama

MEBLE pan MAREK S. KupujE w MERCuSIE Jelenia Góra, ul. Mostowa 2

Rabat

*

20%

do na zamówienia


8

informator

5 kwietnia 2013

informator jeleniogórski Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych www.jeleniagora.pl

5.04

spektakl dla dzieci „Brzydkie Kaczątko” wg Hansa Christiana Andersena, opracowanie Kazimiera Jeżewska, reżyseria Czesław Sieńko, scenografia Iza Toroniewicz, muzyka Mirosław Gordon, choreografia Małgorzata Fijałkowska - Studniak - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym piątek przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji musical „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” Katarzyny Gärtner na podstawie opowiadań Václava Čtvrtka, libretto Ernest Bryll, reżyseria Kazimierz Mazur, scenografia Jan Polivka, kostiumy Elżbieta Terlikowska, choreografia Julian Hasiej, kierownictwo muzyczne Jacek Szreniawa - godz. 10.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Międzynarodowy Dzień Teatru; wręczenie srebrnych kluczyków; prezentacja premierowego spektaklu Teatru Naszego Jadwigi i Tadeusza Kutów; więcej na www.nj24.pl - godz. 19.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (bilety w cenie 50 zł do nabycia w JCK) Nowiny Jeleniogórskie, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Mecenat Miasta Jelenia Góra

Obchody Roku Witolda Lutosławskiego

koncert kameralny w wykonaniu: Janusz Nykiel (skrzypce), Ewa Mutkowska (skrzypce), Marta Mutkowska (altówka), Maciej Kolendo (wiolonczela), Bartosz Kolendo (klarnet), Anna Mutkowska-Wissels (fortepian), słowo o muzyce Andrzej Zwarycz; w programie: Witold Lutosławski - Preludia, Wolfgang Amadeus Mozart - Kwartet smyczkowy C-dur KV 465, Dymitr Szostakowicz - Kwintet na fortepian, dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę op. 57 - godz. 19.0021.00 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 20 zł, 10 zł) Filharmonia Dolnośląska spektakl „Dancing w kwaterze Hitlera” Andrzej Brycht; opracowanie i adaptacja tekstu Robert Dudzik, występuje Robert Dudzik - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

6.04 sobota

II Olimpiada Małolata; impreza sportowo-rodzinna skierowana do dzieci z oddziałów „0” wraz z rodzicami; konkurs plastyczny o tematyce sportowej; prezentacja w Galerii Małolata start godz. 10.00 w hali sportowej przy ul. Złotniczej 12 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Międzyszkolny Ośrodek Sportu

58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; eliminacje rejonowe - godz. 10.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury spektakl dla dzieci „Mała Syrenka”, adaptacja i reżyseria Bogdan Nauka, scenografia Iwona Makowska, muzyka Agim Dżeljilji, teksty piosenek Tadeusz Siwek, aranżacja i przygotowanie wokalne Jacek Szreniawa - godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji musical „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” Katarzyny Gärtner na podstawie opowiadań Václava Čtvrtka, libretto Ernest Bryll, reżyseria Kazimierz Mazur, scenografia Jan Polivka, kostiumy Elżbieta Terlikowska, choreografia Julian Hasiej, kierownictwo muzyczne Jacek Szreniawa - godz. 17.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

MOCNE UDERZENIE. QUEBEC W POLSCE

projekcja filmu „Cokolwiek posiadasz”, reż. Bernard Émond, znany i ceniony reżyser quebecki; po projekcji spotkanie z reżyserem filmu - godz. 18.00 w Kinie LOT przy ul. Pocztowej 11 (bilety w cenie 11 zł do nabycia w kinie) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury, Korporacja Quebek - Polska dla sztuki Jeleniogórskie Centrum Kultury, Odra Film

7.04

43. „Rajd na Raty” - piesze wycieczki z przewodnikiem; wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 7.45; trasa: Jelenia Góra - Szklarska Poręba Średnia (PKS) - Szklarska Poręba - Dom W. - Złoty Widok - Chybotek - Wodospad Szklarki - Michałowice - Grzybowiec - Sobieniedziela Hofmana szów - Jelenia Góra (MZK); długość trasy 14 km; uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od NW, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym PTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra niedziela w muzeum, wykład oraz prezentacja multimedialna „Józef Gielniak - mistrz linorytu”, prezentuje Aleksandra Krzywicka z Działu Sztuki Muzeum Karkonoskiego - godz. 11.00 w muzeum przy ul. Jana Matejki 28 (wstęp wolny) Muzeum Karkonoskie warsztaty bajkowo-plastyczne, poranki rodzinne, czyli coś dla małych i dużych, pokaz bajek „Pampalini łowca zwierząt” - godz. 12.00-13.30 w sali widowiskowej przy ul. Cieplickiej 172 (niespodzianka od Pampaliniego 10 zł) Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon” spektakl „Dancing w kwaterze Hitlera” Andrzej Brycht; opracowanie i adaptacja tekstu Robert Dudzik, występuje Robert Dudzik - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

8.04

warsztaty czerpania papieru dla dzieci „Większy Kawałek Słońca”; prowadzący Maciej Zawierucha - godz. 16.00-17.30 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831) poniedziałek Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

9.04

wtorek

projekcja filmu w DKF „KLAPS” „Dokąd teraz?”, komediodramat, reż. Nadine Labaki (Francja, Liban 2011) - godz. 18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (cena biletu 10 zł, karnet 28 zł) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

www.jeleniagora.pl

10.04

środa

11.04

czwartek

poranki - czytanki, zajęcia dla najmłodszych, gry, zabawy edukacyjne, wprowadzające w tematykę książki, biblioteki; zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami godz. 11.00-13.00 Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” prelekcja z pokazem multimedialnym „Kolory Tokio” Henryk Dumin - godz. 19.00 w muzeum przy ul. Wolności 268 (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona!) Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

MOCNE UDERZENIE. QUEBEC W POLSCE

projekcja filmu „Wiek ciemności”, reż. Denys Armand - godz. 20.00 w Kinie LOT przy ul. Pocztowej 11 (bilety w cenie 11 zł do nabycia w kinie) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury, Korporacja Quebek - Polska dla sztuki, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Odra Film

12.04

piątek

spotkanie autorskie z poetką Anną Ciupińską, autorką dwóch tomików poezji: „58-573 Stacja Piechowice”, „Między Szklarską Porębą a Karpaczem igłą sosnową pisane: wiersze i opowiadania” - godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica

Karkonoska” Gala Muzyki Amerykańskiej, koncert symfoniczny pod dyrekcją Piotra Gajewskiego w wykonaniu: Paweł Juryś (trąbka) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej; narracja Jerzy Łużniak; w programie: Leonard Bernstein - Uwertura do operetki Candide, Alexander Arutunian - Koncert na trąbkę, George Gershwin Poemat symfoniczny Amerykanin w Paryżu, Aaron Copland - Portret Lincolna - godz. 19.00-21.00 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 30 zł) Filharmonia Dolnośląska spektakl „Dancing w kwaterze Hitlera” Andrzej Brycht; opracowanie i adaptacja tekstu Robert Dudzik, występuje Robert Dudzik - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

13.04

Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach na orientację; kategorie wiekowe od 10 lat; trasa dla początkujących oraz „rodzinna”, w której startuje dziecko z osobą dorosłą; więcej na www.mkspaulinum.jelenia-gora.pl; zgłoszenia do 6 kwietnia - dutkiewiczdamian@poczta. sobota onet.pl.- biuro zawodów przy ul. Kadetów 3 Młodzieżowy Klub Sportowy „Paulinum” Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tato - Dziecko” Akademia Mamy, warsztaty „Satynowe dłonie”; prowadząca Justyna Sobaszek - godz. 10.00-13.00 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; zapisy w sekretariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji spektakl „Wojna bajek”, reżyseria Bogdan Koca, muzyka Janusz Grzywacz, scenografia Wojciech Jankowiak, animacja multimedialna Dariusz Grzybowicz, przygotowanie wokalne Róża Wysocka - godz. 17.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

14.04

43. „Rajd na Raty” - piesze wycieczki z przewodnikiem; wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 7.45; trasa: Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (PKS) - Szklarska Poręba Górna - Hutnicza Górka - Wysoki Kamień - Czarna Góra - Zakręt Śmierci - rezerwat „Krokusy w Góniedziela rzyńcu” - Piaskowy Most - Górzyniec - Jelenia Góra (MZK); długość trasy 13 km; uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw NW, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym PTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra Akademia Młodego Melomana, Niedzielne Poranki Muzyczne, koncert kameralny „Brzuchaty bęben bębni bum bum”; prowadzenie Dominika Łukasiewicz, Jacek Paruszyński - godz. 10.30-11.30 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 11 zł) Filharmonia Dolnośląska spektakl „Wojna bajek”, reżyseria Bogdan Koca, muzyka Janusz Grzywacz, scenografia Wojciech Jankowiak, animacja multimedialna Dariusz Grzybowicz, przygotowanie wokalne Róża Wysocka - godz. 17.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida międzynarodowe seminarium dla studentów, otwarte wykłady dla publiczności „Karkonosze

15.04-17.04 - miejsce spotkań i dialogu kulturowego”; więcej na www.muzeum-dgh.pl; język wykładowy:

niemiecki - muzeum przy ul. Michałowickiej 32 Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna”, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

15.04

promocja książki „Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach” - godz. 16.00 w Pałacu Schaffgotschów przy Placu Piastowskim 27 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze poniedziałek warsztaty mozaiki szklanej dla dzieci „Większy Kawałek Słońca”; prowadząca Beata Chlebowska godz. 16.00-17.30 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury spektakl „O tradycjach i obyczajach Świąt Wielkanocnych” w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Jeleniogórzanie”; prezentacja dawnych obyczajów, nieznanych dzieciom; wspaniała lekcja i rozrywka dla każdego - godz. 17.00 w kawiarni Muza przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

16.04

spektakl dla dzieci „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesław Leśmian, reżyseria, adaptacja, scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) wtorek Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji spektakl „Wojna bajek”, reżyseria Bogdan Koca, muzyka Janusz Grzywacz, scenografia Wojciech Jankowiak, animacja multimedialna Dariusz Grzybowicz, przygotowanie wokalne Róża Wysocka - godz. 10.00 na dużej scenie Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida projekcja filmu w DKF „KLAPS” „Bestie z południowych krain”, dramat, reż. Benh Zeitlin (USA 2012) - godz. 18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (cena biletu 10 zł, karnet 28 zł) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury


informator

5 kwietnia 2013

www.facebook.com/MiastoJeleniaGora www.fb.com/wirtualnekarkonosze

17.04

spektakl dla dzieci „Mała Syrenka”, adaptacja i reżyseria Bogdan Nauka, scenografia Iwona Makowska, muzyka Agim Dżeljilji, teksty piosenek Tadeusz Siwek, aranżacja i przygotowanie wokalne Jacek Szreniawa - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) środa Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji poranki - czytanki, zajęcia dla najmłodszych, gry, zabawy edukacyjne, wprowadzające w tematykę książki, biblioteki; zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami - godz. 11.00-13.00 Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

18.04

czwartek

spotkanie autorskie z Wojciechem Raginią - godz. 16.00 w Filii Nr 3 Książnicy Karkonoskiej przy ul. Ludomira Różyckiego 4 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

Obchody Roku Witolda Lutosławskiego

Zdrojowe Czwartki z Filharmonią, recital fortepianowy Beaty Bilińskiej (fortepian), słowo o muzyce Elżbieta M. Terlega; w programie: Fryderyk Chopin - Ballada g-moll op. 23, Mazurki op. 68, Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, Witold Lutosławski - Dwie etiudy na fortepian (1940-1941), Modest Musogorski - Obrazki z wystawy - godz. 19.00-21.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 20 zł) Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Filharmonia Dolnośląska koncert Michała Bajora „Od Piaf do Garou” - godz. 19.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 (bilety w cenie 50 zł) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury prelekcja z pokazem multimedialnym „Grenlandia” Jan Dziewięcki - godz. 19.00 w muzeum przy ul. Wolności 268 (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona!) Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

9

WYSTAWY, WERNISAŻE ... do 8 kwietnia

wystawa Jakuba Czyszczonia „Czasami wędrujesz całą noc, czasami przesypiasz cały dzień” - BWA przy ul. Długiej 1 (ekspozycja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę w godz. 10.00-16.00) Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych wystawa Seweryna Swacha „Historia pewnego przypadku, który prowadzi do wyboru” - BWA przy ul. Długiej 1 (ekspozycja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę w godz. 10.00-16.00) Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

8 kwietnia - poniedziałek otwarcie wystawy malarstwa Marka Głowackiego i Józefa Stachnika „Akwarele i akryle” - godz. 17.00 w Galerii „Promocje” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (ekspozycja czynna do dnia 2 maja) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury do 11 kwietnia wystawa prac członków kółka fotograficznego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze - I piętro, Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27 Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 12 kwietnia - piątek otwarcie wystawy fotografii Tadeusza Żaczka „Prawosławie” - godz. 17.00 w Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 (wystawa czynna do dnia 30 kwietnia) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

MOCNE UDERZENIE. QUEBEC W POLSCE

otwarcie wystawy Młoda Moda. Studenci i Mistrzowie Wydziału Tekstyliów Uniwersytetu Technicznego w Libercu - godz. 18.00 w BWA przy ul. Długiej 1 (ekspozycja czynna do dnia 7 maja od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę w godz. 10.00-16.00) Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

19.04

13 kwietnia - sobota otwarcie wystawy fotografii Eugeniusza Józefowskiego „30 kroków w stronę samego

projekcja filmu „Pan Lazhar”, reż. Philipp Falardeau - godz. 20.00 w Kinie LOT przy ul. Pocztowej 11 (bilety w cenie 11 zł do nabycia w kinie) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury, Korporacja Quebek - Polska dla sztuki, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Odra Film pokaz przedpremierowy spektaklu dla naj najów, czyli widzów od 1-4 lat „A - TA - YMM”; scenariusz i reżyseria Dorota Bielska, scenografia Rafael Akahira, muzyka Jacek Wierzchowski, asystentka reżysera Kinga Maciejewska - godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym piątek przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji spotkanie autorskie z Wojciechem Raginią - godz. 16.00 w Filii Nr 6 Książnicy Karkonoskiej przy ul. Wrocławskiej 71 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” promocja „Encyklopedii Solidarności” - godz. 16.30 w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Bankowej 27 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski Liga Rocka, polsko-niemieckie spotkania młodych muzyków, eliminacje; wystąpią zespoły: JOHN REVOLTA (rock), PRĄD (stoner/psychedelic rock), HOLY CHIMP (rock/ New metal), DUST & STEEL (hard rock), PROCA _ Y (rock), gościnnie z Niemiec SILLYCON X (death core) - godz. 17.00 w sali „Nova” przy ul. 1 Maja 60 (bilety w cenie 5 zł) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury, partnerzy: Radiostacja Ulicznik, Magazyn Gitarzysta, Magazyn Perkusista

Obchody Roku Witolda Lutosławskiego

koncert symfoniczny pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego w wykonaniu: Beata Bilińska (fortepian) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: Stanisław Moniuszko - Uwertura do opery Halka, Wojciech Kilar - II Koncert fortepianowy, Witold Lutosławski - Koncert na orkiestrę - godz. 19.00-21.00 w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety w cenie 30 zł, 20 zł) Filharmonia Dolnośląska spektakl „Blackbird” David Harrower, reżyseria Grzegorz Bral, przekład Ewa Partyka; występują Katarzyna Janekowicz i Tadeusz Wnuk - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

20.04

Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tato - Dziecko” Akademia Taty „Poprzez zabawę do rozwoju - kreatywna edukacja z grami planszowymi”; prowadzący Paweł Antoniewicz - godz. 10.00-13.00 w ODK przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; zapisy w sekresobota tariacie ODK lub pod tel. 75 - 75 31 831) Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury Scena Amatora - koncert w wiosennych klimatach - godz. 16.00 w sali przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 (wstęp wolny) Miasto Jelenia Góra, Młodzieżowy Dom Kultury koncert z cyklu „Scena bliżej nas” w wykonaniu grupy U STUDNI w składzie: Dariusz Czarny, Wojciech Czemplik, Andrzej Stagraczyński, Ryszard Żarowski, wspomagani przez gości specjalnych: Olę Kiełb - Szawułę, Justynę Wojtkowiak i Adama Ziemianina - godz. 19.00 w sali widowiskowej przy ul. Cieplickiej 172 (bilety w cenie 15 zł, rezerwacja tel. 75 - 75 537 70 lub muflon@sobieszow.pl) Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon” spektakl „Blackbird” David Harrower, reżyseria Grzegorz Bral, przekład Ewa Partyka; występują Katarzyna Janekowicz i Tadeusz Wnuk - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

21.04

43. „Rajd na Raty” - piesze wycieczki z przewodnikiem; wyjście spod teatru o godz. 9.15; trasa: Jelenia Góra (teatr) - ul. Chełmońskiego - cmentarz komunalny - ul. Sudecka - dawny poligon - Łomnica - Droga Królewska - Mysłakowice - Jelenia Góra (MZK, PKS); uczestnicy niedziela we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw NW, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym PTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra PREMIERA spektaklu dla naj najów, czyli widzów od 1-4 lat „A - TA - YMM”; scenariusz i reżyseria Dorota Bielska, scenografia Rafael Akahira, muzyka Jacek Wierzchowski, asystentka reżysera Kinga Maciejewska - godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul. Park Zdrojowy 1 (bilety w cenie 15 zł, rodzinny dla 3 osób 32 zł) Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji spektakl „Blackbird” David Harrower, reżyseria Grzegorz Bral, przekład Ewa Partyka; występują Katarzyna Janekowicz i Tadeusz Wnuk - godz. 19.00 na scenie studyjnej Teatru przy al. Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie 20 zł i 30 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

do

lekcje muzealne „Żołnierze wyklęci - zapomniani Bohaterowie” - po telefonicznym

30.04 (75 - 64 29 222) uzgodnieniu z Muzeum Historii i Militariów przy ul. Sudeckiej 83 Muzeum Karkonoskie

siebie” - godz. 15.30 w Galerii „Korytarz” przy ul. Bankowej 28/30 (wystawa czynna do dnia 8 czerwca) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

do 15 kwietnia wystawa malarstwa „Zauroczenia” Elżbiety Żak - Galeria „Pod Brązowym Jeleniem” przy ul. 1 Maja 60 Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury do 15 kwietnia Miloš Hroch - Nocny krajobraz, wystawa fotografii, przestrzeń monitorów na I i II piętrze Książnicy - Galeri@ w Tle przy ul. Bankowej 27, www.galeriawtle.blogspot.com Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

15 kwietnia - poniedziałek otwarcie wystawy malarstwa Janusza Motylskiego „Karkonosze” w ramach cyklu „Śladami Hauptmanna w Karkonoszach” - godz. 17.00 w muzeum przy ul. Michałowickiej 32 (wystawa czynna do dnia 31 lipca) Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” do 16 kwietnia

wystawa fotografii Macieja Hermana „Ojcowie - lista obecności”; wystawa powstała we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI, w ramach obchodów 8. Światowego Dnia Zespołu Downa - Galeria „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172 Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”, Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa

16 kwietnia - wtorek

otwarcie wystawy prac Krzysztofa Figielskiego „Rybodrzewoptak” - godz. 16.00 w muzeum przy ul. Wolności 268 (wystawa czynna do dnia 16 czerwca) Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

do 18 kwietnia wystawa „Karkonosze na dawnej fotografii” Zbigniewa Kulika - muzeum przy ul. Michałowickiej 32 Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” do 19 kwietnia ogólnopolska wystawa fotografii „Borowice ‘2012” - Galeria „Hall” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne 20 kwietnia - sobota otwarcie wystawy rysunku Alkiony Paszkiewicz „lęk przed pustką” - godz. 17.00 w Galerii „Pod Brązowym Jeleniem” przy ul. 1 Maja 60 (wystawa czynna do dnia 15 maja) Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury do 25 kwietnia wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia „Góry, turystyka i sport” ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - Galeria Małych Form Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu do 12 maja wystawa „Z teczki Pauliny Brelińskiej”, wychowanki Atelier Pegaz - Galeria Na Górze Muzeum Karkonoskiego przy ul. Jana Matejki 28 Muzeum Karkonoskie do 15 maja wystawa „Dawna broń strzelecka” ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Jacka Klimka - Muzeum Historii i Militariów, Oddział Muzeum Karkonoskiego przy ul. Sudeckiej 83 Muzeum Karkonoskie

do 31 maja wystawa grafiki, malarstwa i fotografii „W samo południe” - Galeria N… przy ul. 1 Maja 43 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze

do 3 czerwca pokonkursowa wystawa - XII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka - muzeum przy ul. Jana Matejki 28 Muzeum Karkonoskie, Mecenat Miasta Jelenia Góra

zeskanuj i pobierz informator wersja elektroniczna zawsze aktualna na

www.informator.jelenia .pl


kultura

5 kwietnia 2013

Quebek w Polsce Mocne uderzenie! Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza do udziału od 6 - 25 kwietnia 2013 roku w projekcie Mocne uderzenie. Inicjatorem wydarzenia jest korporacja Quebek – Polska dla sztuki. Event ma za zadanie przybliżyć polskiej publiczności kilka aspektów kultury quebeckiej, stosunkowo mało znanej i wartej odkrycia. MOCNE UDERZENIE. QUEBEC W POLSCE Korporacja Quebek – Polska dla sztuki (CQPA), montrealska organizacja non-profit, która od blisko 15 lat zajmuje się promocją polskiej kultury w Quebeku (Kanada), w ramach dni międzynarodowej Frankofonii, po raz pierwszy po drugiej stronie Atlantyku. Korzystając z faktu, że kinematografia quebecka sięga ostatnio po laury na międzynarodowych pokazach i festiwalach, oraz z tego, że młody quebecki trębacz polskiego pochodzenia, Jacques Kuba Seguin uznany został przez publiczne radio i telewizję Kanady za odkrycie roku 2012/2013, CQPA wybrała właśnie film i muzykę jako dwa aspekty kultury quebeckiej warte pokazania. Aspekt kinematograficzny stanowi pokaz czterech filmów. Na otwarcie projektu: 06.04.2013 godz. 18.00 – „Cokolwiek posiadasz” – reż. Bernard Émond znany i ceniony reżyser quebecki Młody profesor literatury wschodnioeuropejskiej, pomiędzy śmiercią bogatego ojca a nieoczekiwanym spotkaniem z nastoletnią córką, przeżywa głęboki kryzys wartości i szuka pesonalnej odnowy. Jego przewodnikiem oraz intymnym partnerem w tej drodze jest poezja Edwarda Stachury. Film ten ma w sobie pewien polski akcent, bowiem wiersze i filozofia życia Edwarda Stachury grają tam istotną role w budowaniu postaci i linii dramatycznej wydarzeń. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu. Tego samego dnia o godz. 20.30 w Sali JCK przy ul. Bankowej odbędzie się koncert jazzowy z udziałem muzyków quebeckich i polskich. Jacques Kuba Séguin Quartet w składzie:

J.K. Séguin (trąbka), Paweł Tomaszewski (fortepian), Sebastian Kuchciński (perkusja), Michał Kapczuk (kontrabas) Pozostałe filmy w ramach projektu: 11.04.2013 godz. 20.00 – „Wiek ciemności” – reż. Denys Arcand 18.04.2013 godz. 20.00 – „Pan Lahzar” – reż. Philipp Falardeau 25.04.2013 godz. 20.00 – „Piękne i bestia” – reż. Liliana Komorowska Projekcje wszystkich filmów odbędą w kinie LOT w Jeleniej Górze (Pocztowa 11) bilet na seans : 11 zł bilet na koncert: 15 zł JCK

POP – ROCK – JAZZ Rekomenduje: Andrzej Patlewicz

MATT BIANCO – „Hideway”

Ear Music/ Edel/ Mystic Production Grupa przez lata przyzwyczaiła słuchaczy do muzyki spod znaku wyrafinowanego popu z odrobiną ułatwionego jazzu. Duża w tym zasługa dwóch brytyjskich muzyków Marka Reilly’ego i Danny’ego White’a. To dzięki nim Matt Bianco zaznaczył w 1983 roku swoją obecność na Wyspach Brytyjskich. Pierwszy album „Whose Side Are You On?” wydany rok po debiucie odniósł szalony sukces a piosenka „Half a Minute” w której słychać głos Basi Trzetrzelewskiej ( młodej polskiej wokalistki osiadłej na Wyspach ) stał się przebojem. Matt Bianco serwował z tej samej płyty kolejny hit „Get Out of Your Lazy Bed”. Mimo natychmiastowego odniesionego sukcesu Basia i Danny White rozstali się z zespołem. Danny rozpoczął pracę na konto Basi, która rozpoczęła solową karierę. Jej miejsce w zespole zajęła inna wokalistka, Jenny Evans z którą zespół nagrał w 1986 roku płytę zatytułowaną po prostu „Matt Bianco”. Dwa lata później grupa lansuje dwa przeboje: „Don’t Blade It On That Girl „ i „Wap – Bam – Boogie”, które docierają do 11 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Po ukazaniu się kilku kolejnych albumów Matt Bianco

zawiesił swoją działalność. Powrócili na estradę w 2003 roku a wraz z nimi Basia i Danny White .Wspólnie wydali album „Matt’s Mood” – pierwszy od 20 lat nagrany z ich udziałem. Po kolejnym rozstaniu filarami Matt Blanco zostali Mark Reilly i Mark Fisher , którzy od lat podążają wytartą ścieżką, która wiedzie przez różne muzyczne rejony świata w których dominują wysublimowane rytmy rodem z Brazylii jakże charakterystyczne dla stylistyki i brzmienia zespołu. Ich najnowszy album „Hideaway” to 12 utworów nagranych z udziałem włoskich muzyków i z nową wokalistką. Otwierający „You Are My Love” zupełnie nie podobny do Matt Bianco zawiera nowe transowe brzmienia

z dodatkową gitarą Tony’ego Remy’ego podobnie jest w „Cosmic Samba”, gdzie głos nowej wokalistki Elizabeth Antwi rozprzestrzenia się wokół powodując specyficzny klimat. Muzycy zastosowali na tej najnowszej płycie sporo nowego instrumentarium, które brzmią świeżo a na dodatek mieszczą się w konwencji zespołu. Dwa utwory „Kiss The Bride” i „ Too Late For Love” zostały zmiksowane przez klawiszowca Nerio „Papik” Poggi ( znanego z włoskich produkcji smooth jazzowych). Jego mixy są tutaj swego rodzaju mistrzostwem i nie bez powodu zaprosił do nagrania „Kiss The Bride” swoich włoskich muzyków z Massimo Guerra ( trąbka, flugelhorn) na czele.W 7-miu innych utworach za miksy odpowiedzialny jest Dave Bascombe, którego rękę wyczuwa się w „Medusa”, „Falling”, „The Other Side Of Love”, „It’s The Way It Gors” i „You’ll Never Know”. Tytułowa kompozycja „Hideaway” a właściwie zarysowany ponad minutowy temat przypomina odrobinę „Human Nature” Michaela Jacksona z wokalizą Elizabeth Antwi. Nowe pomysły muzyczne dwóch Marków ( Reilly’ego i Fisher’a ) mogą spotkać się z lekką krytyką ale nie można im odebrać inwencji poprzez zastosowanie nowych środków wyrazu.

Artyści obiektywu

W piątkowe (22 marca) popołudnie w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii. Otwarcie wernisażu nastąpiło punktualnie o godzinie 17-tej. Na wystawie swoje prace zaprezentowali uczniowe Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Prace, które się tam znalazły można podzielić na ciekawe i fantastyczne, na pewno warto tu zajrzeć - podsumowała po wystawie Katarzyna z Cieplic. Wystawę można będzie oglądać przez cały miesiąc na I piętrze Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Jaro

reklama

Żywiec Club "Gazownia" ul. Pocztowa 8 pon - sob: od 12.00 do 22.00

Z TYM KUPONEM DO KOŃCA KWIETNIA 2013 OTRZYMASZ 45% UPUSTU NA OKNA

Fot. J.Miazga

10


sport

5 kwietnia 2013

reklama

www.fb.com/wirtualnekarkonosze

Jelenia Góra, ul. Kopernika 4

www.skatesports.pl

11

, snowboardowy i nie tylko sprzet

Dobre występy pływaków z Just Swim (23.03) walczyły ze sobą roczniki starsze, tj.: 2001 i starsi. Już w piątek młodzi zawodnicy świetnie zaprezentowali się zdobywając 3 medale: - Jakub Miliszkiewicz (2004) srebro w konkurencji 25m. st. dowolnym (0’17”88) oraz brąz w konkurencji 25m. st. grzbietowym (0’21”66) - Alicja Kowalska (2003) brąz w konkurencji 50m. st. grzbietowym (0’48”49). Pozostali reprezentanci MUKP Just Swim Jelenia Góra także zajęli dość dobre rezultaty. Wśród dziewcząt: - Amelia Kowaliszyn (2004) 7 miejsce na 25m. st. dow. (0’19”22) oraz 6 miejsce na 25m. st. grzb. (0’22”98), - Natalia Stelmaszczyk (2004) 9 miejsce 25m. st. dow. (0’20”53) oraz 10 miejsce 25m. st. grzb. (0’23”38) - Monika Kopczyńska (2003) 7 miejsce 50m. st. dow. (0’55”39) i 14 miejsce na 50m. st. grzb. (0’54”61), Bardzo dobre wyniki osiągnęła Dominika Książek (2005), która rywalizując ze starszym rocznikiem zajęła 11 miejsce na 25m. st. dow. (0’20”98) oraz 12 miejsce na 25m. st. grzb.

(0’24”43) Wśród chłopców: - Maksym Woźny (2005) 6 miejsce na 25m. st. dow. (0’20”34) i 14 miejsce na 25m. st. grzb. (0’23”83), - Mikołaj Krawczyk-Demczuk (2004) 13 miejsce na 25m. st. dow. (0’21”05) i 10 miejsce na 25m. st. grzb. (0’23”49), - Henryk Koguciuk (2004) 16 miejsce na 25m. st. dow. (0’21”70) i 9 miejsce na 25m. st. grzb. (0’23”48). Drugi dzień zawodów rozpoczął się mocnym akcentem ze strony dziewcząt reprezentujących jeleniogórski klub. W pierwszej konkurencji tj. 50m. stylem motylkowym w swoich kategoriach wiekowych medale wywalczyły: - Martyna Zawadzka (2001) złoty medal (0’40”62) - Ada Dojs (2000) srebrny medal (0’38”02). W późniejszych startach dorobek medalowy klubu powiększyli jeszcze: - Wiktoria Antoniak (2001) brąz na 100m. st. grzb. (1’38”36) i brąz na 100m. st. dow. (1’24”90), warto zaznaczyć iż ta zawodniczka dopiero stawia pierwsze kroki w zawodach pływackich

- Ada Dojs (2000) brąz na 100m. st. grzb. (1’17”67), - Wojtek Mynarski (1999) srebro na 100m. st. grzb. (1’20”01), - Oskar Jędrzejczyk (1999) srebro na 100m. st. dow. (1’04”01) oraz srebrna

męska sztafeta 4x50m. st. dow. (Oskar Jędrzejczyk, Igor Wertepny, Wojtek Mynarski, Paweł Jędrzejczyk) z czasem 1’55”55. aneq

Fot. użyczone

Bardzo dobrze spisali się pływacy MUKP Just Swim Jelenia Góra w II edycji tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych we Wrocławiu. Nasi zawodnicy Michał Stelmach i Ewelina Nowak poprawili swoje rekordy życiowe. Oboje od ostatniej edycji ligi poprawili swoje czasy o 5-10 sek. Michał zajął dwukrotnie szóstą lokatę na Dolnym Śląsku, co jest bardzo dobrym osiągnięciem. - Trzeba jeszcze trochę czasu i jeszcze więcej mądrej, świadomej, sumiennej pracy na treningach. Widać postęp zarówno podczas startów, jak i na treningach i to bardzo cieszy. - podsumowuje trener Andrzej Jaworski. Podobnie Start w VI Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Lubania był dla zawodników MUKP Just Swim Jelenia Góra szansą porównania swoich umiejętności z czołowymi zawodnikami Dolnego Śląska. W tym roku zawody odbywały się w dwóch blokach: w piątek (22.03) rywalizowali między sobą zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi, w sobotę

Jeleniogórzanie na Turnieju Shidokan tawy, Łasku Katowic, Zgorzelca, Shidokan Jelenia Góra oraz sekcji judo – Gwardia Jelenia Góra. Łączna liczba uczestników to 67 dzieci i 64 reprezentantów grupy młodzieżowej. Już w godzinach rannych turniej rozpoczęli najmłodsi zawodnicy, którzy rywalizowali w konkurencji sumo-

Fot. użyczone

Młodzi jeleniogórscy fighterzy wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Shidokan dla Dzieci oraz Lidze Sparingowej K1 dla młodzieży. W imprezie walczyli zawodnicy z Żagania, Świętoszowa, Jawora, Wojcieszowa, Bolkowa, Żar, Szpro-

-grappling i bare knuckle karate (od 4 do 13 lat) z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe. Dla większości był to pierwszy występ na ringu i przy tak licznej publiczności. Najwięcej emocji wzbudziły pojedynki 4-5 latków, którzy wzrostem dosięgali jedynie do pierwszej liny. Każdy z uczestników otrzymał medal, dyplom, nagrodę oraz słodki poczęstunek. Trenerzy i współorganizatorzy otrzymali pamiątkowe upominki i podziękowania. Wyniki jeleniogórskich zawodników, którzy zwyciężyli w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych: Siofer Eryk III m-ce, Smolińska Nikola IV m-ce, Mizera Mateusz IV m-ce, Ines Gredes III m-ce, Natasza Marek I m-ce, Hubert Sztac II m-ce, Okoń Oskar I m-ce, Sokół Agata I m-ce, Kuliczkowski Eryk II m-ce, Molęda Krystian II m-ce, Gawlik Robert I m-ce, Pęczek Wiktor I m-ce, Zawadziłło Julia I m-ce, Biegus Radosław III m-ce, Szajkowski Kacper I m-ce, Omelko Kacper I m-ce, Sokół Kasper II m-ce, Korwin Adrian II m-ce, Grzesiak Michał III m-ce, Damaszko Hubert II m-ce, Gadecki Szymon IV m-ce, Gierdal Hugo I m-ce, Etienne Hubert II m-ce, Szymański Miron I m-ce, Etienne Mateusz III m-ce, Tyrpak Jakub II m-ce.

W godzinach popołudniowych odbyły się walki sparingowe w formule K1 dla początkujących. Dla większości był to pierwszy występ na ringu. Pojedynki toczyły się na zasadach K1 Rules (2 rundy x 2 min). Dla trenerów wynik walk był mniej znaczący, chodziło głownie o sprawdzenie swoich zawodników pod znakiem technicznym, kondycyjnym oraz odporności na stres. Taka konfrontacja pozwoliła na ocenę fighterów pod kątem dalszych startów w turniejach ogólnopolskich. Dla zaawansowanych zawodni-

ków był to dobry sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski- K1 w Starachowicach. Ogólnopolski Turniej Shidokan odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz wsparciu: MOS Jelenia Góra, reklamy Bonio i firmy Dragon-Sports. Już 7 kwietnia br w Żarach kolejna Liga K1, w której wystąpią nasi zawodnicy, a w gali finałowej, gdzie odbędzie się sześć walk zawodowych (3 x 3 min) zadebiutuje podopieczny Mariusza Ligiżyńskiego - Mateusz Kaczmarczyk. aneq


12

5 kwietnia 2013

Tekst sponsorowany

S

klep Skatesports.pl przy ul.Kopernika 4 zaprasza wszystkich pasjonatów dwóch kółek, którzy marzą o nowym I niezawodnym sprzęcie. Spośród wielu modeli rowerów NS każdy, nawet najbardziej wybredny rajder znajdzie coś dla siebie. Nasi doświadczeni i kompetentni sprzedawcy pomogą w doborze sprzętu dostosowanego do Waszych wymagań. Oprócz samego roweru w sklepie dostępny jest szereg akcesoriów niezbędnych do wyczynowej jazdy na rowerze – począwszy od butów, aż po kask. Jednak Skatesports.pl to nie tylko sklep. To również profesjonalny serwis rowerowy, w którym dokonamy nawet najbardziej skomplikowanych napraw. Oczywiście zajmujemy się również sprzętem, który nie został nabyty w naszym sklepie. Długoletnie doświadczenie w dziedzinie użytkowania I serwisowania rowerów, decyduje o naszej pozycji w branży. Nie boimy się wyzwań. Jeśli myślisz, że z Twoim rowerem nie da się już nic zrobić, przyprowadź go do nas! Zajmiemy się nim!

Poznajcie nasze produkty:

ogłoszenia Metropolis 3 podobnie jak inne rowery wyposażony został w świetne i dobrze trzymające opony Kenda Small Block 8! Metropolis 2 zbudowany został na pięknej ramie NS wykonanej w 100% ze stali cro-mo. Wyposażony został w suport mid-BB, zintegrowane stery oraz kompletny kokpit NS’a składający się z lekkiego mostka Quark oraz kierownicy Mint i gripów Sama Pilgrima. Amortyzator Marzocchi DJ3 o skoku 100mm zapewni pewniejsze pokonywanie większych przeszkód. Kolejnymi fajnymi rzeczami w tym rowerze są na pewno customowe obręcze NS i kompaktowy napęd. W sezonie 2013 wolnobieg zastąpiony został wysokiej klasy driverem 11T oraz piastą Octane One. Dodaliśmy również opony Kenda Small Block 8. Dzięki tym zmianom rower awansował do zupełnie innej ligi.

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach?

Polub nas na portalu FACEBOOK!

http://www.facebook.com/SklepSkatesports Zaglądaj też na: skatesports.pl Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma https://www.rzetelnafirma.pl/BU5F7BJL/1

Metropolis 3 zbudowany został na bazie solidnie wykonanej ramy NS wyposażonej w wysokiej klasy komponenty NS / Octane One. W tym przedziale cenowym jest to rzadko spotykane. Celem projektantów było stworzenie roweru, który oferowałby 100% funkcjonalności jaką mają maszyny z najwyższej półki. Jedynym kompromisem była nieco wyższa waga. Ale to możecie zniwelować sami i to za darmo – jedzcie mniej i ostro trenujcie!Na sezon 2013 Metropolis 3 otrzymał amortyzator RST Dirt RA o skoku 100mm, który charakteryzuje się doskonałym stosunkiem funkcjonalności do ceny. Z tyłu znalazło się miejsce na hamulec tarczowy zamiast tradycyjnego v-brake’a (przedni hamulec i tak jest zdejmowany przez riderów).

Jak implanty to tylko w KCM! W KCM Clinic szybko, bezboleśnie i w komfortowych warunkach, a przy tym niedrogo, można wszczepić implanty renomowanych firm. W części przypadków wystarczą dwie wizyty – pierwsza, podczas której specjalista ustali zakres leczenia i druga, po której wyjdziemy z nowymi pięknymi zębami. Stomatolodzy Dental Clinic przy ul. Bankowej, jako jedni z nielicznych w Polsce stosują najnowsze metody nieinwazyjnego leczenia zębów: Ozonoterapię oraz Abrazję Powietrzną. Klinika Zapewnia najnowocześniejszą kompleksową diagnostykę radiologiczną – do dyspozycji pacjentów jest tomografia stożkowa 3D z szerokim polem obrazowania, cefalometria 2D, pantomografia oraz radiowizjografia. Oferują szeroki zakres zabiegów stomatologicznych w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze. Bezbolesne leczenie zapewnia zastosowaniu unikalnego komputerowego systemu znieczulania The Wand. Dental Clinic znane jest z bardzo wysokiego poziomu usług implantologicznych. Czym są tak naprawdę implanty? - Stanowią one długotrwałe rozwiązanie odbudowy brakujących zębów – mówi chirurg szczękowo-twarzowy, Karol Borkowski - Utrata zęba w dzisiejszych czasach nie oznacza automatycznie pogorszenia funkcji żucia. Nowoczesne i sprawdzone leczenie w oparciu o implanty zębowe spełnia najwyższe oczekiwania, zapewniając wysoką estetykę oraz komfort użytkowania. Dr Karol Borkowski zajmuje się diagno-

styką i leczeniem operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz właśnie implantologią stomatologiczną. Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej. W roku 2000 odbył miesięczny staż Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego w Londynie. Karol Borkowski to także konsultant z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej i implantologii w kilku renomowanych ośrodkach Dolnego Śląska i Wrocławia. Jest autorem i współautorem prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych między innymi z zakresu implantologii. Sam zabieg wszczepiania implantów wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a więc jest bezbolesny, jest również możliwość przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Uzupełnienia oparte na implantach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają Pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania i są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne. W ramach Implantologii KCM Clinic oferuje: Implanty dobierane do indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta Korony, mosty i protezy oparte na implantach, sterowaną regenerację kości i diagnostykę implantologiczną 3D. Aby się umówić na wizytę wystarczy zatelefonować pod nr tel. 75 645 30 50; 536 26 90 02

Tekst sponsorowany


ogłoszenia

5 kwietnia 2013

www.fb.com/wirtualnekarkonosze

13

WWW.OPENFOTO.PL

ROMUALD GNIEWEK UL. KONWALIOWA 17, 58-500 JELENIA GÓRA

Biuro usług finansowo-księgowych

„action„

ul. okrężna 12, 58-500 jelenia góra tel. 75 75 214 59, 605 058 427

tel. 697 507 697

prowadzenie ewidencji podatkowej KPiR, pełna księgowość, kadry i płace, szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, pisma urzędowe

dowóz: pn. sob. 11.00 - 19.00 ul. Grunwaldzka 25 /za stacją paliw TESCO/ Zamówienia od: Jelenia Góra 36 zł, Cieplice 45 zł, Oś. Czarne 40 zł, Jeżów Sudecki 36 zł

Żywiec Club "Gazownia" ul. Pocztowa 8 pon - sob: od 12.00 do 22.00

ul. Bankowa 36, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 752 57 57, kom. 794 784 293, www.kredyt-invest.pl

Odzyskiwanie skasowanych danych 510 972 000


14

rozrywka

5 kwietnia 2013

Zapraszamy na EVERYBOARD FEST 2013! Już 20 i 21 kwietnia wokół stadionu miejskiego w Karpaczu zgormadzą się pasjonaci każdego rodzaju desek. Przed nami EveryBoard Festival 2013, memoriał Kuby „Futka” Futerhendlera druga edycja jedynej na świecie imprezy tego typu. Na te dwa dni Karpacz stanie się stolicą sportów deskowych. EveryBoard Festival - Memoriał Kuby „Futka” Futerhendlera Karpacz 20 - 21 kwietnia 2013 Organizatorzy opowiadają o idei projektu i pierwszej edycji EveryBoard Fest: Pamiętacie, jak w głowach dwóch przyjaciół pojawił się pomysł zorganizowania Festiwalu zrzeszającego miłośników wszystkich sportów deskowych?T akie odważne przedsięwzięcie zorganizowali pasjonaci z Karpacza i przyjaciele dla pasjonatów z Polski i świata. Jeszcze nikt na świecie nie zgromadził tylu dyscyplin deskowych w jednym miejscu. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Karpaczu, mamy możliwość zorganizowania po raz drugi imprezy typu „whole city event”, czyli całe miasto będzie tętnić festiwalowym życiem. Zawody deskowe zostaną zorganizowane w ok. 10 konkurencjach takich jak: longboard, freeboard, snowboard, skateboard, mountainboard, wakeboard, skimboard, freeski, narty wodne, fingersboard i trickboard. Oprócz zawodów będziemy mogli zobaczyć

różnego rodzaju deski i pasjonatów, którzy na nich jeżdzą takie jak: windsurfing, kitesurfing, windskate, waveboard, supboard, skatecycle, bikeboard. Impreza, oprócz zawodów sportowych będzie zawierać również aspekty kulturalne oraz edukacyjne: promocja sportu wśród osób niepeł-

nosprawnych, pokazy i szkolenia z ratownictwa medycznego i górskiego, spotkania z trenerami sportów ekstremalnych, akcja „jazda w kasku nie boli” czyli bezpieczeństwo w sporcie, nauka i wykłady dla dzieci i młodzieży czyli jak uprawiać bezpieczny sport, targi sprzętu sportowego, parada desek „EveryBoard EveryBody”.

Imprezy towarzyszące sprawią, że będzie to święto sportów ekstremalnych oraz kultury z tymi sportami związanej. W imprezie wezmą udział najlepsi polscy przedstawiciele wszystkich dyscyplin „deskowych”.

CHCEMY JEDNOCZYĆ I WSPIERAĆ LUDZI Z PASJĄ!

PLAN IMPREZY:

19.04.2013 (piątek) Ten dzień przeznaczony będzie na nieoficjalne treningi z poszczególnych konkurencji 20.04.2013 (sobota) 08:00 - 15:00 Biuro zawodów, miejsce: stadion miejski 09:00 - 18:00 Longboard, trasa: ul. Konstytucji 3 Maja (deptak) 09:00 - 18:00 Freebord, trasa: ul. Konstytucji 3 Maja (deptak) 10:00 - 13:00 Mountainboard (Downhill), trasa: w trakcie negocjacji 10:00 - 13:00 Skimboard, miejsce: stadion miejski (boisko do koszykówki) 11:00 - 14:00 Skateboard, miejsce: stadion miejski 13:00 - 15:00 Trickboard, miejsce: stadion miejski (boisko do koszykówki) 13:00 - 16:00 Wakeboard, miejsce: stadion miejski 15:00 - 17:00 Freeski, miejsce: stadion miejski 17:00 - 20:00 Snowboard, miejsce: stadion miejski 19:00 - 21:00 Mountainboard (Freestyle), miejsce: stadion miejski 22:00 - ... After Party 21.04.2013 (niedziela) 12:00 - 15:00 Parada Everyboard Everybody, miejsce: ul. Konstytucji 3 Maja (deptak) 15:00 Rozdanie nagród, oficjalne zakończenie Festiwalu, miejsce: stadion miejski Organizator

22 marca w siedzibie Muzeum Karkonoskiego odbyła się wystawa pokonkursowa prac oraz wręczenie nagród laureatom XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Wydarzenie jest oddaniem swoistego hołdu wybitnemu grafikowi związanego z regionem jeleniogórskim. Powróciło ono do kalendarza tej placówki po 10 latach przerwy i spotkało się ze sporym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników, jak i widzów. Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka jest międzynarodowym przedsięwzięciem artystycznym, obejmującym techniki graficzne druku wypukłego. Przez szereg lat dawał możliwość zaprezentowania osiągnięć artystów grafików i przeglądu aktualnych tendencji w tej dziedzinie. Jego celem jest uhonorowanie pamięci Józefa Gielniaka – wybitnego grafika, który przez szereg lat żył i tworzył na ziemi jeleniogórskiej. Jury, w którego skład weszli: prof. Janusz

reklama

Akermann - Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. Jacek Szewczyk - wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Barbara Chojnacka, historyk sztuki specjalizująca się w grafice współczesnej, poddali ocenie 188 prac 102 autorów. Wystawa, której Kuratorem jest Pani Katarzyna Kułakowska z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zgromadziła 104 prace dostępne od dziś dla zwiedzających. Będzie miała swoją odsłonę również w innych miastach Polski, Słowacji i Rosji. Została jednocześnie włączona do planu wydarzeń związanych z obchodami 500 - lecia Kowar w 2013 roku. Jest to miasto szczególnie bliskie sercu Józefa Gielniaka. Konkurs miał zasięg międzynarodowy, obok grafik z Polski, znalazły się też prace z Grecji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Meksyku, Kanady, USA, Brazylii, RPA, Tajwanu. Zdobywczynią GRAND PRIX XII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka została Anna

Fot. mauy

Nagrody XII Konkursu im. Józefa Gielniaka rozdane!

Rybak, za zestaw linorytów: „Labirynt myśli I” oraz „Labirynt myśli II”. Artystka z Radomia nie kryła zaskoczenia wygraną w tym prestiżowym konkursie: Tworzę od pięciu lat, od momentu kiedy rozpoczęłam studia. Twórczość Józefa Gielniaka zainspirowała mnie do tworzenia tego typu prac plastycznych. Patrząc na tak doświadczone grono uczestników konkursu jestem zaskoczona i jednocześnie szczęśliwa, że to właśnie mnie uhonorowano pierwszym miejscem. Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, co urzekło Jury odnośnie moich prac. Staram się tworzyć pod wpływem emocji – akt twórczy jest dla mnie ściśle powiązany z moimi wewnętrznymi przemyśleniami. Staram się

być szczera w swojej twórczości i to prawdopodobnie dostrzeżono. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. To dla mnie ogromne wyróżnienie – podsumowała zwyciężczyni. Pozostali nagrodzeni zostali uhonorowani trzema miejscami równorzędnymi: Magdalena Hanysz - Stefańska, za zestaw prac w technice linorytu kolorowego „Męski rajd”, „Jeździec bez głowy”, Hyun - Jin Kim (Tajwan) za linoryt „Existence #5401” oraz Zbigniew Purczyński za zestaw linorytów: „Znaki efemeryczne” oraz „Cykl II” Prace nagrodzone i wyróżnione przejdą na własność Muzeum Karkonoskiego, wzbogacając kolekcję grafiki współczesnej. mauy


turystyka

5 kwietnia 2013

www.fb.com/wirtualnekarkonosze

Z

15

bliżająca się wiosna z pewnością skłoni nas do spacerów i pieszych wycieczek. Z ochotą wybierzemy się by podziwiać miejsca, które do niedawna pokryte były spora warstwą śniegu. Amatorom aktywnego spędzania wolnego czasu polecamy wieżę widokową ulokowaną na historycznym Wzgórzu Krzywoustego. Właśnie w tym miejscu w X wieku powstał gród warowny, który stworzył podwaliny dla Jeleniej Góry.

Jako symboliczny dowód wdzięczności dla władcy, na pierwszym piętrze Ratusza wyeksponowana jest płaskorzeźba przedstawiająca jego popiersie.

Na przełomie XV I XVII w. intensywnie eksploatowano walory estetyczne tego miejsca i wykorzystywano je jako punkt widokowy. Obecnie wieża widokowa jest miejscem stanowiącym wizytówkę miasta. Prowadzi do niej kilka tras: od Centrum Miasta, w kierunku dworca pks, przez przejście podziemne, od ulicy Grunwaldzkiej, czy od strony Perły Zachodu. Licząca 22 metry budowla dysponuje niepowtarzalnym widokiem na miasto. Na jej szczycie możemy podziwiać imponującą panoramę miasta, na której zobaczymy w pełnej krasie dzielnicę Zabobrze oraz Centrum Miasta. Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego, czyli popularny „Grzybek”, udostępniona jest dla zwiedzających od dnia 1 kwietnia do 30 listopada 2013 r. w godzinach 8.00 - 20.00. Gigapanoramę z wieży można zobaczyć online skanując poniższy kod

Był to dar mieszkańców na 850- lecie założenia miasta. reklama


16

ogłoszenia

5 kwietnia 2013

Dam pracę

Projektowanie - www.realizacjastron.pl

Zatrudnie fryzjerke damsko-męską. Więcej informacji 505103891 lub 517164640

Zapraszamy na szkolenia Paralotniowe do Jeżowa Sudeckiego. Przeżyj niezapomniana przygodę, nauczymy latać każdego.

Dam pracę

Poszukuję pracownika na stanowisko serwisanta technicznego obiektów. Praca w terenie. Wymag.prawo jazdy kat.B. Mile widziane upraw.elektryczne. Praca od zaraz. Tel. 794 103 829. Firma Opoltrans poszukuje handlowca. wymagania: znajomość motoryzacji, komunikatywność, obsługa komputera, prawo jazdy kat B. CV na adres: praca@opoltrans.com.pl Tel. 77 40 99 505 B&WC poszukuje kierowców C+E do pracy w Niemczech. Wymagana komunikatywna znajomość jęz.niem. oraz doświadczenie. Wyn. 1900 euro netto. CV na adres:robert-irl@o2.pl Tel.508 250 297 Firma WIK Wojciech Głogowski poszukuje osoby na stanowisko Przedstawiciela handlowego. Praca na terenie woj.dolnośląskiego. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@wik-jgora.pl B&WC poszukuje elektryków oraz hydraulików do pracy w Niemczech. Wymag. komunikatywny niemiecki i doświadczenie. Zakwaterowanie zapewnione. Stawka 11/12 euro+diety+nadgodziny. CV na adres:robert-irl@ o2.pl Tel.508 250 297 Makropol Sp. z o.o. dla swojego Klienta, Zakładów Mięsnych na terenie Wielkopolski zatrudni: pakowaczy, konfekcjonerów, wykrawaczy mięsa wołowego (lub wieprzowego do przyuczenia). Kontakt: personalny@makropol.pl, Tel. 61 8460 708, 61 8460 703. Poszukuje kobiet do opieki nad starszymi osobami w Niemczech. Wymagane: komunikatywna znajomość j.niemieckiego. Pośrednictwo. Tel.666 242 432, 7564 628 90 Poszukuje osoby, której zlecę lakierowanie samochodu lub samochodów. Tel.783 024 514 Zatrudnię pracownika do sklepu Żabka w Kowarach. Praca na pełen etat, na stałe, od około 10 kwietnia. CV proszę kierować na adres e-mail: bednara116@wp.pl

Prowadzimy szkolenia paralotniowe w pełnym zakresie. www.sztukalatania.pl,telefon: 781 333 838,Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aloha Aviation STRONY internetowe i aplikacje internetowe - 533 75 75 75 Szamba betonowe ekologiczne. Produkcja, montaż zbiorników betonowych na szambo, deszczówkę, gnojówkę, gnojowicę. Tel.798 633 918 Ogrody - projekt, opieka, brukarstwo - tel. 530 445 898 Firma Dominor oferuje wynajem fontann czekoladowych oraz alkoholowych, które są doskonałym pomysłem na urozmaicenie Państwa uroczystość. Tel.605 994 929 Profesjonalna fotografia - 510 972 000 Wieszanie TV na ścianie, instalacje antenowe, podłączanie sprzętu RTV, naprawa komputerów i laptopów, podłączenie wifi itp. Tel.792 846 133 Młody, ambitny i solidny a zarazem tani fotograf. Fotografia okolicznościowa, reportażowa, reklamowa. 796 363 578/f.zbyszynski93@gmail.com Kompleksowa I fachowa pomoc przy pisaniu prac maturalnych z języka polskiego. Konspekty, bibliografie oraz prezentacje multimedialne. 660 135 014 Przewóz materiałów budowlanych i stali, auto skrzyniowe z zamontowanym dźwigiem, możliwość samo załadunku i rozładunku. Tel.601 570 608 Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe, glazura, kafelki, regipsy, układanie paneli i wiele innych. Tel.519 622 539 Przedstawienia teatralne z udziałem Państwa dzieci. W repertuarze znajdują się bajeczki tj: „Calineczka”, „Pinokio”, „Czerwony Kapturek” itd. Tel.790-414-212. Pogotowie komputerowe. Tel.510 972 000

Zatrudnię pracownika ochrony w Jeleniej Górze. Zainteresowane osoby proszę o kontakt 23.03.2013r. w godz. 11:00 - 17:00. Tel.607 454 112

Naprawa laptopów. Tel.533 75 75 75

Szukam pracy

Inwestycje kapitałowe, nowoczesne rozwiązania finansowe. Oferta do twoich potrzeb. Tel.535 848 624

Szukam pracy

Szukam pracy jako kierowca kat. B,C,CE aktualne badania. Szukam pracy tez jako pomocnik, pracownik stacji benzynowej, pracownik produkcyjny, mechanik itp. Silny, młody, ambitny. Wykształcenie średnie-mechanik. Tel.725 162 907 Kobieta 43 lata. Szukam pracy we Francji. Znam dobrze język. Ukończyłam Studium Hotelarskie. Doświadczenie w hotelarstwie, gastronomii. Chętnie podejmę też pracę przy zbieraniu owoców, opiekę nad starszą osobą lub inne. Tel.505 693 133 Usługi

usługi

Dawid - radiowy prezenter oraz DJ Matishe profesjonalnie poprowadzą każdy rodzaj imprezy: wesela, studniówki, chrzciny, rodzinne uroczystości, dyskoteki, Andrzejki, Sylwestra itp Tel.695 854 806

Nieruchomości

Nieruchomości

Mam do wynajęcia mieszkanie na 1 piętrze, 50m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż. Blisko centrum, umeblowane m.in. szafy zabudowane, po generalnym remoncie, kominek. Jasne i słoneczne. Tel.607 668 778 Mam do wynajęcia m-2 w Jeleniej Górze kuchnia, łazienka, umeblowane, ogrzewanie gazowe czynsz 800 zł+kaucja+opłaty za media szczegółowe informacje. Tel.664 695 015 Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie po remoncie o powierzchni 38 m2 blisko centrum Jeleniej Góry. Umeblowane, w pełni wyposażone. 750 zł + czynsz 350 zł (z ogrzewaniem miejskim) + media. Kaucja. Umowa najmu okazjonalnego. Tel.793 022 001 Sprzedam ładne mieszkanie 84m2,parter. 3 pokoje, garderobę, przestronną kuchnię z jadalnią, dużą łazienkę z prysznicem oraz osobną toaletę. Piwnica, część zieleni oraz miejsce na garaż. Blisko Jeleniej Góry (samochodem - 5 min) - komunikacja miejska, blisko przystanek autobusowy, sklepy, apteka, przychodnia. Atrakcyjna cena. Tel. 602 221 517 Do sprzedania mieszkanie we Wrocławiu w centrum, w spokojnej okolicy. 36,7 m2 Lokalizacja: Wrocław – Fabryczna. 2 pokoje rozkładowe, na 2 piętrze w budynku 4 piętrowym. niski czynsz - około 300 złotych/miesięcznie. Cena: 225.000 zł. Kontakt z właścicielem. Tel.601 58 13 58, 881 68 10 20. Do wynajęcia mam 40m mieszkanie w centrum miasta. Pokój z aneksem kuchennym plus sypialnia. Bezczynszowe. Kontakt: roman.staron1@wp.pl Kamienna Góra. Sprzedam dom wolnostojący z pięknym ogrodem i dużą działką pow. 230 m kw, 6 pokoi, gotowy do zamieszkania. Działka 5. 240 mkw. Cena 580.000 zł. W rozliczeniu może być mieszkanie plus dopłata. Tel.602 501 955 Dom własnościowy w Strzegomiu. Znajduje się pod Górą Krzyżową na osiedlu domków jednorodzinnych. Pow. działki to 8,5 ara. Pow. całkowita domu 275,4 m2, w tym powierzchnia użytkowa 149,4 m2. 3 kondygnacje. 6 słonecznych pokoi w tym 2 z balkonami. Cena do negocjacji. Tel.530 737 900.

Sprzedam dom jednorodzinny w Brzeźniku 7 km od Bolesławca. dom został wybudowany w 1995r, 3-kondygnacyjny o pow. użytkowej 350mkw. Tel.661 023 352 Kupię lokal ok. 100m kw. na biuro, najchętniej na parterze. Blisko lub w centrum albo przy głównej ulicy, z dobrym dojazdem i parkingiem. kimeraj@onet.pl Sprzedam działkę budowlaną 6500m2 w Czernicy gm. Jeżów Sudecki,działka posiada warunki zabudowy, prąd, pozwolenie na budowę wodociągów, dojazd droga utwardzoną do drogi głównej 50m. Cena do uzgodnienia. Tel.607 37 06 15 Mam do wynajęcia lokal użytkowy blisko ścisłego centrum Jeleniej Góry. Lokal może być wykorzystywany na różną działalność, magazyn lub małą produkcję. Powierzchnia całkowita 112,06 m2. W tym główna hala o pow. 100,4 m2, natomiast pomieszczenie socjalne 6,2 m2 i łazienka 5,46 m2. Tel.604 358 155. 3- pokojowe mieszkanie na Kiepury. Mieszkanie położone jest na 1- piętrze 4-piętrowego bloku. W pobliskiej okolicy znajduje plac zabaw, sklepy. Mieszkanie wymaga generalnego remontu. Czynsz wynosi 250,- miesięcznie. Cena 176 tys. do negocjacji. Nieruchomości Perfect lic. 17200 Justyna Fornal 788916958 Sprzedam działki budowlane w DZIWISZOWIE - 601 328 807 2 pokojowe, położone na wysokim parterze, przy ul. Morcinka. Cena 143 tys. do negocjacji.Nieruchomości Perfect lic. 17200 Justyna Fornal 788916958 3-pokojowe mieszkanie przy Komedy Trzcińskiego. Mieszkanie znajduje się na 7 piętrze 10-piętrowego bloku. Cena 150tys. Nieruchomości Perfect lic. 17200 Justyna Fornal 788916958 Do sprzedania 2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu przy ulicy Moniuszki. Cena 122000 do negocjacji. Polecam i zapraszam na prezentacje. Nieruchomości Perfect lic. 17200 Justyna Fornal 788916958 Sprzedam duże mieszkanie 5 pokojowe na 2 piętrze w jednej z ładniejszych kamienic na Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Cena 230 tys. zł 517 707 896

Różne

RÓŻNE

Wizy USA wyjazdy, każdy przypadek. Tel.501 809 644 Sprzedam stary zegar z początku XX w, bijący, stan dobry. Cena około 350 euro. Tel.509 315 413 Sprzedam stara szafę biblioteczna z początku XX w, rzeźbiona z witryna. Cena około 350 euro. Tel.509 315 413 Sprzedam stare koła ze szprychami do starego sportowego auta, Austin Halley lub Jaguar, 15 cali, lata 50 te, do małej renowacji, bardzo rzadkie, gratka dla konesera. Tel.695 702 259

Oddam ślicznego szczeniaka. Pozostał już tylko jeden samiec. Tel.794 42 52 53. W poniedziałek 25.03 w okolicach Bukowca kolo Kowar zaginął mały kundelek. Około 30 cm. Długowłosy, ciemnoszary z białą krawatką i bródką. Wabi się Titek. Tel.888 836 424. Sprzedam używany przez rok (w stanie idealnym) gazowy podgrzewacz wody za 999zł, sprawdzał się bezproblemowo, cena do negocjacji, niewygórowana. 795 061 109 Witam sprzedam Korg Kaoss Pad 3 procesor efektu w dobrym stanie 795061109

Profesjonalna pomoc przy pisaniu prac lic. mgr i zal. Tel.691 161 962

Motoryzacja

Mam do sprzedania niedrogo tablice z napisem młoda para i ozdoby na auto. Zdjęcia mogę przesłać na maila. Tel.665 913 708

Sprzedam Reno Scenic 1.6 1998r. w ciągłej eksploatacji ubezpieczony i zarejestrowany. Tel.698 265 036

Kupię garaż blaszany wymiary 3x5m lub większy. Tel.506 501 022 Kupię antyki, meble, obrazy, zegary, szkło, srebrne sztućce, monety, biżuterię oraz inne stare przedmioty. Tel.695 702 259 Tanio do sprzedania różnego rodzaju ubrania z Niemiec. Kurtki, spódnice, buty, bluzy, bluzki t-shirty. Tel.660 497 922 25 marca w Jeleniej Górze bądź w okolicach zgubiono tablice rejestracyjną o nr DSW 8J83. Znalazcę proszę o kontakt. Tel.723 206 320 Przyjmę stare zepsute komputery, nienadające się do użytkowania. Nie wyrzucaj na śmietnik, przyjadę i odbiorę własnym transportem. Tel.604 186 987 Sprzedam tanio płyty winylowe z prywatnej kolekcji. Stan bardzo dobry. Nie zawierają rys. Cena 5,00 zł za sztukę, łącznie komplet (15szt.) 75,00 + 13,00 na paczkę. Tel.600 563 765 Sprzedam fotelik dziecięcy samochodowy, wózek spacerowy składany, strój księżniczki dla dziewczynki od 3 do 5 lat, matę muzyczną do tańca. Tel.607 540 659 Skupujemy telefony Nowe, używane oraz uszkodzone. Oferujemy najlepsze ceny skupu telefonów On-line. Tel.794 543 821

Motoryzacja

Sprzedam Peugeot Partnera dostawczy 1999 benzyna stan ogólny dobry, do drobnych poprawek. Cena 4900. Tel.508 234 074 Sprzedam Opla Astrę, wersję „H” z silnikiem 1,9 CDTi. Zarejestrowany oraz ubezpieczony. Stan b.dobry, rok prod.2006, oszczędny, bogate wyposażenie. Cena 21, 950 zł, do negocjacji. Tel.501 307 549 Ford Tranzit 2.5 turbo skrzyniowy 4x2m aluminiowe burty,3,5t DMC, ładowność 1460 kg, hak do przyczepy 2 tony, zarejestrowany i ubezpieczony. Cena 11700 zł. Tel.601 158 154 Sprzedam felgi stalowe z nowymi oponami letnimi mazda 6. Tel.500 766 817 Kupię auta całe, popsute, rozbite, szybki odbiór , legalne dokumenty , zwrot z ubezpieczenia Oc 604211979 Do sprzedania Peugeot 206 plus, rok 2010. Sinik 1.4 HDI, oszczędny diesel,5 drzwi, kolor srebrny, cena 20.900 zł. Tel.515 206 246 Kupię Alufelgi Mazda 5x114,3 15lub 16 cali ET 45-50 otwór centrujący 67,1.W rozsądnej cenie. rydek@op.pl 606964948 Kupię w rozsądnej cenie alufelgi z oponami lub bez do mazda 6. 5x 114,3 15” lub 16” ET od 45 do 50. Tel.606 964 948

Strony internetowe z panelem zarządzania - 510 972 000

Malowanie, tapetowanie, gładzie, regipsy, panele, glazura, cała wykończeniówka czysto solidnie i terminowo. Wiosna 20% taniej. Dojazd i wycena prac gratis. Tel.509 061 763 Pośrednictwo handlowe w kontaktach na czeskim rynku. Pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w Czechach. Tłumaczenia ustne i pisemne. Tel.663 937 173 Detektyw. Dolnośląskie Centrum Detektywistyczne. Jelenia Góra. Tel. 788 659 998 Lekcje języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Mówimy od pierwszych zajęć. Nauka szybka i skuteczna. 35zł-h. Tel.697 973 900 STRONY internetowe i aplikacje internetowe - 533 75 75 75

Dodaj bezpłatne ogłoszenie w portalu a inni zostaną poinformowani o nim dzięki bezpłatnym powiadomieniom sms

Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (8)  

Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze (8)