Page 1

wegwijzer Driemaandelijks tijdschrift 38ste jaargang www.hetgoedeboek.be/wegwijzer

Nieuw leven


Een gat in mijn hart

W Marieke Rommel

ellicht gaat veel van wat in de literatuur geschreven is over de zin van het leven. De zin van het leven mag dan zwaar klinken, maar het is toch iets waar elk mens mee bezig is. Misschien vergis ik me, maar ik heb de indruk dat die ‘zin’ heel vaak op hetzelfde neerkomt: het verlangen geliefd te zijn. Dit viel me eens te meer op toen ik onlangs met mijn leerlingen een dichter had uitgenodigd. Zijn moderne, eigentijdse teksten konden steeds tot één thema worden herleid: Hou van mij! Hoewel mijn leerlingen zijn poëzie wat zwartgallig of zelfs een beetje pathetisch vonden, konden ze de redenering volkomen volgen: inderdaad, een mens wringt zich vanaf zijn eerste adem in allerlei bochten om zich te verzekeren van de liefde van zijn ouders, familie, oppassers,

2

vriendjes, juffen, medestudenten, collega’s, echtgenoten en dan weer van zijn kinderen. Op de leeftijd die mijn leerlingen hebben, tussen 15 en 18 jaar, beginnen ze te zoeken naar een geschikte partner, en zolang zij niet een soort van onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen gevonden hebben blijft het een onrustig zoeken en hopen. In de meeste gevallen gebeurt het dan: eindelijk vind je iemand bij wie je kunt thuiskomen. In de beste gevallen wordt dit vertrouwen niet geschaad. Zo’n relatie is heerlijk en vervult soms zelfs grotendeels het verlangen geliefd te zijn. Het ‘gat in je hart’ is gedicht. Indien we aannemen dat de mens uit het niets is ontstaan, dan zijn wij, behalve qua ontwikkeling misschien, niet te onderscheiden van de dieren. Maar ik geloof dat we ons, behalve door onze ontwikkeling, ook door liefde van dieren


Editoriaal

onderscheiden. En liefde is iets hogers dan het instinctief voldoen aan basisbehoeften. Een mens gaat op zoek naar een verbondenheid van geest en hart. Zich in alle opzichten aanvaard en gekoesterd weten is iets menselijks. Liefde is iets dat de mens onderscheidt van het dier. Wanneer ik de Bijbel lees, dan weet ik vanwaar de mens dit bovennatuurlijke aspect heeft geërfd. In deze Wegwijzer kan je het Paasverhaal uit de Bijbel nog een keer nalezen: we herdenken wat

Jezus Christus uit liefde voor de mens heeft gedaan. Ik hoop dat jij net zoals ik begrijpt waarom Pasen zo’n betekenisvol moment in het jaar is. Mijn kleine inleiding is slechts een aanloopje naar een tekst uit Jesaja. Hij was een profeet die honderden jaren voor Christus leefde, en Zijn komst hier op aarde voorspelde. De kern van ons geloof in een notendop en toch haarfijn voorspeld en uitgelegd.

Een pure liefdesrelatie is heerlijk, en vervult soms zelfs grotendeels het verlangen geliefd te zijn. Het ‘gat in je hart’ is gedicht.

Het 'gat in je hart' is gedicht. Jesaja 53:1-10

Jesaja 53:1-10

1 Wie kan geloven

Wij echter zagen hem wat wij hebben gehoord? als een verstoteling, Aan wie is de macht van de HEER door God geslagen en vernederd. 5 Om onze zonden geopenbaard? 2 Als een loot schoot hij op werd hij doorboord, onder Gods ogen, om onze wandaden gebroken. als een wortel die uitloopt Voor ons welzijn in dorre grond. werd hij getuchtigd, Onopvallend was zijn uiterlijk, zijn striemen hij miste iedere schoonheid, brachten ons genezing. zijn aanblik kon ons niet bekoren. 6 Wij dwaalden rond 3 Hij werd veracht, als schapen, door mensen gemeden, ieder zocht zijn eigen weg; hij was een man maar de wandaden van ons allen die het lijden kende de HEER op hem neerkomen. 7 liet en met ziekte vertrouwd was, Hij werd mishandeld, een man die zijn gelaat maar verzette zich niet voor ons verborg, en deed zijn mond niet open. veracht, door ons verguisd Als een schaap en geminacht. dat naar de slacht wordt geleid, 4 Maar hij was het als een ooi die stil is die onze ziekten droeg, bij haar scheerders die ons lijden op zich nam. deed hij zijn mond niet open.

8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, bedrieglijke taal gesproken. 10 nooit Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

3


Revolutie in de gevangenis Yvan Thomas

Verge De

verandert

mensen, ook in de

Gevangenis

4


Vergeving

Rekentijd

Ik probeerde me zo goed als mogelijk te installeren in de kleine gevangeniscel. In een kamertje van ongeveer 9 m2 stonden een bed, een tafel, twee stoelen, een wc met lavabo en een kast. Karel (fictieve naam) had net het evangelie van Matteüs uit en zat met enkele prangende vragen. Het verhaal van het ‘talent’, de ‘schelling’ of ‘denarie’ uit het verhaal in hoofdstuk 18, waren voor hem Chinees. Ik probeerde uit te leggen dat de 10.000 talenten waarvan sprake was in het verhaal, overeenkomen met ongeveer 600 miljoen euro, omgerekend in onze tijd. De 100 schellingen of denarie komen neer op om en bij 1.000 euro.

Het verhaal

eving

Waarover ging dit verhaal? Een dienaar was aan zijn koning 600 miljoen euro schuldig. Als je het mij vraagt, is dit een onbetaalbare schuld, een schuld die je onmogelijk in een mensenleven kunt afbetalen. Het ongelooflijke gebeurde. De koning schold deze volledige schuld kwijt aan de dienaar. Toch lees je niets over vreugdesprongen bij deze man. Integendeel, een andere dienaar die hem op zijn beurt 1.000 euro schuldig was, greep hij bij de keel en verplichtte hij onmiddellijk te betalen. Het verhaal toont aan dat de eerste dienaar eigenlijk niet echt de vergeving aanvaard heeft van de koning, want hij is nog steeds bezig om op eigen houtje zijn schuld te vereffenen. En daardoor is het voor hem ook niet mogelijk om een relatief kleine schuld van zijn medemens te vergeven.

Praktijkgericht

Karel begreep het: “De koning is waarschijnlijk de Heer Jezus. En Hij vergeeft onze enorm grote schuld - doordat we telkens weer tegen God ingaan – die wij onmogelijk kunnen vereffen. Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat wij ook onze naasten, die ons gekwetst hebben, hun schulden vergeven, die in verhouding tot onze schulden tegenover de Heer, enorm klein zijn.” “Dat is het!”, riep ik enthousiast uit. 5


Scheldwoorden, vloeken, verwijten worden luidop geroepen, gebalde vuisten gaan de lucht in.

6

Vergeving voor iedereen?

Uitgestoken hand

Het werd even stil en toen vertelde Karel verder. “Ik heb deze week iets dergelijks meegemaakt in de gevangenis.” Even stopte hij. “Het is bijna ongelooflijk maar in de gevangenis maken de gedetineerden zelf een soort gradatie op van zwaar tot minder zware misdrijven. Bovenaan de lijst staat niet moord, maar zedendelicten tegenover kinderen.” Ik knikte bevestigend want ik had al enkele keren mogen zien wat dit betekende. Een pedofiel ondergaat in de gevangenis nog eens een extra straf. Hij mag het niet wagen om mee te gaan naar de buitenwandeling of hij wordt letterlijk aangevallen door de andere gedetineerden. Ook op andere momenten worden deze mensen voortdurend getreiterd, gepest en openlijk beschuldigd. Als andere gedetineerden voorbij zo iemand passeren, weet je meteen wat deze persoon uitgespookt heeft. Scheldwoorden, vloeken, verwijten worden luidop geroepen, gebalde vuisten gaan de lucht in. In de douches krijgen ze emmers met koud water over zich heen. Nee, ze worden echt niet gespaard. Ik wil hiermee allerminst zedendelicten minimaliseren. Het zou je kinderen maar moeten overkomen. Maar het is eigenlijk niet juist dat ze nog eens gestraft worden binnen hun straf.

Karel is gekend als een nogal vinnige kerel. “Als een pedofiel door de gang kwam, dan was het zijn beste dag niet”, flapte hij eruit. Enkele maanden geleden had Karel zo iemand eerst woordelijk, maar toen ook bijna lichamelijk aangevallen. Maar doordat ik Jezus in mijn leven toegelaten had, was er precies een stem die zei: “Amai, Karel, je bent goed bezig…” Het liet Karel niet los en hij stapte uiteindelijk, in gezelschap van zijn vriend Pieter (die meteen dacht dat Karel de pedofiel te lijf zou gaan), op deze man af. “Mag ik je een hand schudden?”, vroeg Karel. De man was meteen achteruit gedeinsd in de veronderstelling dat hij enkele rake klappen zou moeten ontwijken. Maar Karel ging verder: “Ik heb je veroordeeld, terwijl ik zelf in de gevangenis zit voor strafbare feiten. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Heel voorzichtig had deze man zijn hand uitgestoken. En Karel begroette hem hartelijk. Pieter, de vriend van Karel, was zo uit zijn lood geslagen, dat hij weggelopen


Vergeving

“Ik heb je veroordeeld, terwijl ik zelf in de gevangenis zit voor strafbare feiten. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden.”

was. Later had hij Karel aangesproken. “Wat bezielde jou toch?” “Als Jezus mijn fouten op grote schaal vergeeft, dan is het maar klein bier om deze zielige man te vergeven”, had Karel meteen als antwoord klaar.

Blijde boodschap “En”, vroeg ik. “hoeeis het verder met d Pieter?” “Wel,gsindsdien begroet ook hij oe

het boek

deze man. En hij heeft gevraagd of je hem eens wil opzoeken. Hij ziet dat er iets in mijn leven serieus veranderd is.” Later ben

de

e go

het boek DVD aktie Schenk deze actie-DVD Hart van Pasen De Brug

ik Pieter gaan opzoeken. Hij was zo verrast door het gedrag van Karel dat hij meer wilde weten over dat ‘Evangelie’ dat zo’n uitwerking heeft op mensen. ’s Avonds ging ik heel tevreden naar huis in de overtuiging dat de blijde boodschap van weleer nog altijd actueel is, dat hetgeen in de Bijbel staat ook effectief werkt. Met ‘Roodkapje en de boze wolf’ verander je geen mensen in de gevangenis. Deze mensen leren de Heer Jezus kennen en er is revolutie in hun leven. In de positieve zin van het woord dan.

Een film dat op indringende wijze de betekenis van het paasgebeuren illustreert. "De Brug" brengt op zowel aangrijpende als glorieuze wijze het grootste offer van liefde, opoffering, hoop en vergeving in beeld. U kunt korting krijgen bij afname van grotere hoeveelheden: • 50 ex.: 5% • 100 ex.: 10% • 250 ex.: 15% • 500 ex.: 20%

Voor meer info en materiaal rond deze aktie: www.hetgoedeboek.be.

7


Eieren maken geschiedenis Dick Baarsen

8


Toeval?

Vroeger hadden wij een huis met een winkeltje. De vorige bewoners verkochten er rookartikelen, tijdschriften, snoep en ook eieren. Het leek ons leuk om met die eieren door te gaan. Goed voor het sociaal contact. De eieren kochten we in bij een bedrijf in een naburig dorp. Je kon dat bedrijf bijna een eierfabriek noemen: alles ging daar automatisch. Aan de ene kant ging het voer erin en aan de andere kant rolden de eieren er aan de lopende band uit. Toch komt er aan het maken van de eieren natuurlijk geen machine te pas: dat gebeurt in de lijfjes van de duizenden kippen die daar werden gehouden.

Eieren leggen Merkwaardige dingen zijn dat eigenlijk: eieren. Meestal sta je daar niet zo bij stil, maar als je er goed over nadenkt is elk ei in feite niets anders dan een uitwendige baarmoeder van een kip! Vreemde gedachte hè, dat kippen en alle andere vogels, allemaal een soort van buitenbaarmoederlijke zwangerschappen hebben! Het heeft wel grote voordelen dat vogels eieren leggen. Niet alleen voor de consument, maar vooral voor henzelf. Want op die manier kunnen ze heel makkelijk in één keer vier of meer nakomelingen tegelijk krijgen zonder toe te nemen in gewicht. En dat is een voorwaarde om goed te kunnen blijven vliegen. Want omdat de

zwangerschap om zo te zeggen buiten het lichaam plaatsvindt, worden ze niet gehinderd door zwaarlijvigheid, ook al verwachten ze een tienling!

Productie of ontwikkeling Wonderlijk zoals dat allemaal in de natuur geregeld is. In een fabriek komt er behoorlijk wat technologisch vernuft aan te pas om een eenvoudig ei in chocolade te maken en perfect af te leveren tot aan de verpakking toe. Elke toevalsfactor wordt uitgesloten: het wordt perfect geregeld van begin tot eind. En dit voor een eenvoudig, hol chocolade-ei. Heel veel vernuftiger is de productie van een echt ei. Toch hebben de meeste mensen er geen moeite mee om aan te nemen dat de productie van eieren bij vogels volkomen vanzelf en toevallig tot ontwikkeling is gekomen.

Je zult nu wellicht zeggen dat 9


Toeval?

Dat is bijna niet voor te stellen: in elk celletje van zo’n ei zitten alle programma’s die nodig zijn om het eigeel te veranderen in een kip!

het verschil hierin ligt dat vogels levende wezens zijn, en levende organismen ontwikkelen vanzelf. Dat is waar. Maar voordat een allereerste oercel ook maar levensvatbaar kon zijn, zat ze al zo ingewikkeld in elkaar dat ze nu nog niet na te maken is in een laboratorium.

en traankliertjes. En een huidje waaruit veertjes moeten komen. En ook een kloppend hartje. En bloed met witte en rode bloedlichaampjes met afweerstoffen tegen allerlei ziekten. En van hetzelfde eigeel en eiwit moet natuurlijk ook weer een nieuwe eierfabriek worden gemaakt. Niet voor chocoladeeitjes, maar voor echte! Zo echt, dat zich daar ook weer nieuwe kippen uit kunnen ontwikkelen.

Echte eieren komen niet vanzelf

De laatste jaren leren we als mensen ook een beetje programmeren. Daar komt heel wat creativiteit en intelligentie aan te pas. Daar gebruiken we onze hersens voor: één grijze massa hardware en software van een kwaliteit en ingewikkeldheid die onze voorstelling volslagen te boven gaat. Voor het produceren van die hersenen waren ook weer oneindig veel vreselijk ingewikkelde programma’s nodig. Die ontwikkelden zich allemaal uit een minuscuul klein eitje in een zaadcelletje die daar allebei perfect voor waren programmeerd. Zulke eitjes en zaadcelletjes met alle soft- en hardware worden op hun beurt weer in grote massa’s geproduceerd in een menselijk lichaam dat daar alle hard- en software voor heeft en daar ook alle benodigde materialen voor samenstelt. Onvoorstelbaar wat een creativiteit en intelligentie er voor nodig moet zijn geweest om zulke volmaakte systemen te bedenken en tot stand te brengen.

We komen steeds meer te weten over het leven tegenwoordig. Daarom weten we bijvoorbeeld dat er voor elk simpel dingetje dat er gebeurt in een levend celletje, een programma nodig is, net als in een computer. Dat is bijna niet voor te stellen: in elke cel van zo’n ei zitten alle programma’s die nodig zijn om het eigeel te veranderen in een kip! Moet je nagaan hoeveel programma’s er al nodig zijn voor de ontwikkeling van een pootje. Het materiaal van de spiertjes, de nageltjes, de botjes en de zenuwtjes: dat moet allemaal van het eiwit en het eigeel gemaakt worden. En van hetzelfde eiwit en eigeel moeten ook oogjes worden gefabriceerd met lichtcellen, lensjes, diafragma’s 10

Volmaakte creativiteit

Waarom zouden we eraan voorbijgaan dat de natuur te vernuftig in elkaar zit om toevallig te zijn ontstaan?


5 waarheden

Samen

die je moet weten over God

wegwijzer

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.

Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou, want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede omdat die schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.

De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.

Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je misstappen op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus.

Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...


Geduldig vertrouwen het sleutelwoord van Alain en Ann Moens-De Brucker Redactie WW

rder. zaakvoe e z n o e d ij is me ger. ; maar H f nst, ij r d dan vroe e r b n ie e n e a t sen in die s n m r e u e r u m e t r d a e n n d een n min ven, geheel a We leiden e verwer en hebbe w n a op een a ie m a r d fi n n e e e k t rs d er e inkoms e arbeide We leiden ewust kleinere w D z . n n o e r k a o v o nb ss er lonen ren. We neme e ook minder stre en. We be eel zelfgericht wa lp e h e t w r . nderen eger h waardoo ook om a ren terwijl we vro olledig veranderd u n s n o n e v e v r e lp le e e f k h er rks ze goed w n denken is de we extra als a v e manier Door onz

12


Vertrouwen

: Hoe lang zijn jullie getrouwd? Alain en ik zijn sinds januari 1990 gehuwd, dus ondertussen 20 jaar. Wij waren allebei wel enigszins gelovig toen we trouwden, in die zin dat we konden aannemen dat er een God bestaat. Van een persoonlijke band met God was er geen sprake. We waren allebei opgevoed zonder kennis van de Bijbel, en met de typisch Vlaamse norm dat rijkdom en schoonheid verwerven ongeveer het beste was waar je naar kunt streven. Op dit moment zijn wij de enigen in onze families die voor andere idealen hebben gekozen.

: Welk werk doen jullie? Wij zijn beiden van opleiding boekhouders. We hebben 12 jaar geleden een bedrijf overgenomen en we zijn momenteel zaakvoerders van een natuursteenbedrijf. Hiervoor werkte Alain als boekhouder en ikzelf als bankbediende.

: Hoe kwam het tot jullie bekering? Bij ons bedrijf werken we met platen natuursteen van honderden kilo’s. Alain heeft in 1994 een dergelijke plaat van 2 ton op zijn borstkas gekregen, waardoor hij gedurende enkele seconden ‘klinisch dood’ is geweest. Het is een wonder dat hij hier geen verder letsel aan overhield. De dokters waren erg verwonderd dat hij een dergelijk ongeval heeft overleefd. Het heeft er wel voor gezorgd dat Alain bewust is op zoek gegaan naar de zin van het leven. Via een vriend, Hans, heeft hij voor het eerst gehoord over Jezus Christus. Samen hebben ze de Bijbel bestudeerd. Alain geraakte hierdoor meer en meer overtuigd dat Jezus de enige weg naar een 13


zinvol leven is, en hij ging op zoek naar een kerk waar hij zijn nieuwe geloof kon beleven samen met andere mensen. Eerder bij toeval kwam hij terecht in Aalst. We gaan ondertussen al vijf jaar als gezin naar die christengemeente (of kerk).

: Welke doelen streefden jullie vroeger na in het leven? Hoe zijn die veranderd sinds jullie bekering? Zoals ik reeds zei, zijn we beiden opgegroeid met het idee dat je waarde wordt bepaald aan de hand van je uiterlijk, je bezittingen, en je kennis. We wilden dan ook graag mooi, rijk en slim zijn. Alains grootste doel was toen ‘het maken in het leven’: een succesvol en vooral rijk zakenman zijn. Voor mezelf, als het even kon, wou ik dat ook graag, maar daarnaast wou ik vooral ook een gelukkig gezin, want dat had ikzelf als kind niet kunnen ervaren. Dat was mijn allergrootste wens. We hebben de firma overgenomen met het doel om er rijk mee te worden. Na een paar jaar was het resultaat pover: ons huwelijk was zo goed als dood. Ik werd dikwijls belogen op verschillende vlakken. Met de firma ging het slecht. We waren bijna failliet. We zijn apart gaan wonen, en vroegen in 1991 de voorlopige scheiding aan. Met veel verdriet tot gevolg. 14

Het doel van ons leven is vandaag de dag: op weg gaan met Jezus, en Zijn stem in alles proberen verstaan.

Na een paar maand zijn we weer gaan samenwonen, en ik moet zeggen, het ging toen slechter dan tevoren. Er was geen vertrouwen meer, geen basis. Ik wou eigenlijk niet in dit huwelijk blijven, maar ik kon op dat moment financieel geen kant op. Ik herinner me die periode van ongeveer drie jaar als erg pijnlijk. Ik werd stilaan apathisch, helemaal onverschillig naar mijn echtgenoot toe, en dat is eigenlijk nog erger dan ruzie of verdriet. Het ongeluk, dat in 1994 is voorgevallen, en de grote ommekeer door Alains geloof in God, was onze redding. Alain is letterlijk herboren. Plots besefte hij de waarde van een gezin, van eerlijkheid, van trouw, van liefde. Ik kon hem voordien echt niet vertrouwen, en ik vreesde dat ik dat nooit meer zou kunnen…maar God liet mij stap voor stap dat vertrouwen herwinnen en Hij liet me zien dat alles mogelijk is bij Hem. Het doel van ons leven is vandaag de dag: op weg gaan met Jezus, en Zijn stem in alles proberen verstaan. De leiding van ons leven leggen we dag na dag in Zijn handen. Alle beslissingen over welk


Vertrouwen

domein van het leven dan ook, zowel zakelijk als privé, proberen we te nemen met Jezus’ richtlijnen als norm. Je zou kunnen zeggen dat Hij medezaakvoerder is! Wat het de zaak betreft, gaat er inderdaad anders aan toe. We nemen bewust kleinere werken aan en hebben minder mensen in dienst, waardoor we ook minder stress ervaren. De inkomsten die we verwerven van de firma helpen ons nu ook om anderen te helpen. We belonen ook onze arbeiders extra als ze goed werk leveren, terwijl we vroeger heel zelfgericht waren. De sfeer is volledig veranderd op het werk door onze nieuwe manier van denken.

: Hoe hebben jullie kinderen de verandering door het geloof ervaren? Ik merk aan onze kinderen dat ze minder angstig zijn als we eens ruzie hebben. Stilaan groeit het vertrouwen dat een ruzie niet automatisch het einde van ons huwelijk hoeft te betekenen. Ze blijven onderhuids nog onzeker, maar toch minder dan vroeger. Jammer genoeg denk ik dat we daar een fout hebben gemaakt die we misschien niet meer volledig kunnen rechtzetten. Als ik hen vraag of zij zelf in Jezus geloven, willen ze hier liever niet openlijk over praten, en ik wil hen hier ook niet in forceren. Wij bidden echter dat God hen allebei zal beschermen en dat ze ook Jezus’ stem zullen verstaan ! We bidden dagelijks samen als gezin, voor het eten, en ze gaan mee naar de dienst. Er is ook een samenkomst voor

Alain heeft in 1994 een plaat natuursteen van 2 ton op zijn borstkas gekregen, waardoor hij gedurende enkele seconden ‘klinisch dood’ is geweest. Het is een wonder dat hij hier geen verder letsel aan overhield.

Arbeidsongevallen 2009 werd gekenmerkt door een aanzienlijke vermindering van het aantal arbeidsongevallen, zowel op de arbeidsplaats als op de arbeidsweg: 20 099 minder ongevallen, oftewel een daling van 10,7 %. In 2010 leefde de economie weer op en nam de werkgelegenheid deel aan deze opwaartse beweging, vooral in de sectoren die het meest door de crisis waren getroffen, namelijk de uitzend-, industrie- en logistieke sector. De heropleving van de economie in 2010 leidde tot een lichte toename van de arbeidsongevallen, maar het totale aantal (178 499) blijft nog onder het niveau van 2008 (188 300). Het herstel van de werkgelegenheid heeft in 2010 geleid tot een stijging van het aantal ongevallen met 6,1 %. Het aantal arbeidsongevallen in 2010 blijft echter onder de cijfers van de laatste 5 jaar, met uitzondering van 2009 toen de economische activiteit sterk verminderde. 15


Vertrouwen

de tieners, en ze hebben mogelijkheden genoeg om God te leren kennen. Daarnaast zien ze ook dat wij nu op een andere manier met elkaar omgaan, en dat is misschien wel de grootste getuigenis voor hen.

welke richting Hij ons sturen wil. Geduldig vertrouwen is soms een moeilijke oefening voor ons mensen, die zelf graag de touwtjes in handen houden. Toch richten wij ons op het doel dat voor ons ligt: Jezus Christus, onze Heer, en we vergeten wat achter ons ligt.

: Hoe hebben andere mensen op jullie geloof gereageerd? Dit is heel verschillend. Onze familieleden staan hier over het algemeen nogal wantrouwig tegenover, maar toch ook af en toe een beetje nieuwsgierig. Van andere mensen horen we dat Alain fel is veranderd (bij hem is het verschil blijkbaar groter). Wat velen verbaast, is dat wij, ondanks zo'n felle strijd, toch nog steeds samen zijn, en dat wij nu zelfs onze huwelijksbeloften willen hernieuwen. En dat terwijl meesten rondom ons uiteindelijk niet samen blijven en gaan scheiden. Soms zelfs omwille van minder grote conflicten dan de onze.

: Hoe zien jullie je toekomst ? Vroeger wilden wij graag weten hoe onze toekomst eruit zou zien, en ik ging daarom vroeger zelfs jaarlijks bij een astrologe. Nu hoef ik het niet te weten, omdat ik weet dat er Iemand is die voor ons zorgt, die voor ons pleit, die ons beschermt en die ons leidt. We gaan de weg die voor ons is uitgestippeld. De weg die Hij voor ons heeft voorbereid. Die weg is volmaakt, wat er ook gebeurt. Soms is die weg ook pijnlijk en vol strijd, soms is die weg fantastisch en vol vreugde, maar het is de juiste en enige weg die wij willen gaan, al weten we niet altijd meteen in 16

Ann: "Toch richten wij ons op het doel dat voor ons ligt: Jezus Christus, onze Heer, en we vergeten wat achter ons ligt."


Ontmoeting

JE STEEN Veeg met je mouw je tranen weg want mijn olie is vreugde doe je ogen niet dicht Leg je zwarte kleren in mijn witte kast want Ik geef je leven in plaats van rouw Doe in Gods naam je haat voor Mij weg want Ik ben voor je en gaf je mijn liefde Wentel in Gods naam je steen van Mij weg want mijn graf is open sluit je hart niet dicht

Maria Segers  

17


Waaro Waarom?

K.H.

18


om? Waarom Waarom?

Het is maar een klein woord dat dagelijks uit het hart en de mond van vele mensen komt. Het komt uit angstige, verbitterde en teleurgestelde zielen. Waarom? Dit is het woordje dat de raadsels van het leven wil oplossen, licht in het duister moet brengen, een antwoord op alle vragen eist.

‘Waarom?’ ‘Waarom?’

houdt ons wakker wanneer we piekeren ‘s nachts.

‘Waarom?’ ‘Waarom?’

beheerst ons leven wanneer we met ziekte geconfronteerd worden.

‘Waarom?’ ‘Waarom?’

is de muur waartegen we botsen wanneer we onrecht of een groot verlies te verwerken krijgen.

‘Waarom?’ ‘Waarom?’

ontneemt ons onze rust en blijdschap.

Troost

Waarom Waarom, een woord uit de angst geboren Misschien werkt het hart nog maar zwakjes, valt aan een zware operatie niet meer te ontkomen, of vertragen complicaties na een operatie de genezing. Soms is een lange pijnlijke behandeling de enige, maar onzekere kans op overleven. Op zo’n momenten schreeuwt het hart: ‘Waarom?’ Naast mij zijn er mensen die midden in het leven staan - kerngezond en blijkbaar zonder enige lichamelijke beperking. Maar ik hoor er niet meer bij, ik ben aan de kant gezet. Waarom juist ik? Dit ‘Waarom?’ heeft zijn oorsprong uit de angst voor ons leven. Wij willen leven. Wij willen dit of dat nog beleven. Wij willen graag weten hoe de kinderen en de kleinkinderen zich gaan ontwikkelen en ontplooien. Wij willen er nog zijn voor onze familie, want we weten dat zij ons nodig hebben. Misschien is het niet eens zozeer de angst om onszelf maar de zorg om onze geliefden, die ons doet vragen: “Waarom moet ik deze donkere weg gaan, wanneer komt er eindelijk een licht aan het einde van de tunnel? Waarom duurt alles zo lang? Zal de zware weg op deze wereld ooit een einde hebben?” Wij vragen “Waarom?” het allemaal niet goed begrijpen. Onze logica schiet tekort. “Ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en

19


onaanvaardbaar” roept de auteur van Psalm 73 (Bijbel) toen hij in ziekte en nood verkeerde.

Waarom Waarom, een woord dat aan grenzen stoot.

Wanneer mensen onze ‘waarom?’ willen beantwoorden dan bevredigt ons dat maar zelden. Vele antwoorden beginnen met het woord ‘misschien’, en daarmee laten zij al duidelijk blijken dat zij het ook niet weten. Soms hebben wij het idee dat de antwoorden van de mensen om ons heen helemaal niets met onze situatie te maken hebben. Zij praten langs ons heen. Wij bespeuren dat zij ons niet begrijpen, zij blijven aan de oppervlakte. Zij dringen niet door tot de diepte waar wij ons bevinden. Soms richten we - bij gebrek aan een sluitend antwoord van mensen onze ‘waarom?’ tot God. Toen Jezus Christus, de zoon van God, de redder van de wereld, aan het kruis hing, door de mensen verstoten als een vervloekte, vernederd en gefolterd, heeft Hij ook ‘Waarom?’ uitgeroepen. “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Dat is de grootste nood, wanneer wij God niet meer kunnen begrijpen, wanneer wij in de nachten van het leven denken dat Hij niets meer van ons wil weten, dat Hij ons de rug heeft toegekeerd. Sinds Jezus die ‘Waarom?’ geroepen

20

heeft, hoeven wij ons niet meer te schamen over onze eigen ‘waarom?’. Ook wij mogen God vragen stellen over alles wat in ons hart opkomt, wat voor ons een raadsel is en wat ons pijn doet. Wees niet bang: God verwacht niet dat wij dit met hoogdravende woorden doen. Hij verwacht slechts dat wij een diep verlangen naar Hem hebben. Hij hoort onze vragen en geeft er gehoor aan, al is het maar een zuchten van ons bange hart. Want Hij is met ons begaan en wil ons troosten zoals geen mens dat kan.

www.erts.org

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radio-uitzendingen op de nationale zender. De radio-uitzendingen kunt u beluisteren elke 1ste en 3de woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen, op Radio 1. De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

Wegwijzer... is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo’n zevenhonderd door de overheid erkende evangelische kerken.  (Je leest er meer over op www.alliantie.org). We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens.  God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven. Coördinatie: Dieter Schleppi, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge. Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be Redactie: Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppi, Yvan Thomas. Eindcorrectie: Ines Roels Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.


Ontdek de Bijbel per post

Abonnement

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, maar weet je niet goed hoe te beginnen?

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer? Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post viermaal per jaar Wegwijzer.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Je betaalt slechts e 7,5 voor een heel jaar.

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Ja, ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam:

..........................................................................................................................................................................

Naam:

..............................................................................................................................................................................

Adres:

..........................................................................................................................................................................

Adres:

..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Je kan de Bijbel niet alleen in boekvorm CHRIST ON WEB bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites kun je meer te weten CHRIST ON WEB komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevenementen, verenigingen, CHRIST ON WEB organisaties, enz... CHRIST ON WEB Bezoek ook de site 'waarom Pasen'. Een verrijkende aanvulling rond dit thema. CHRIST ON WEB Neem alvast een kijkje. CHRIST ON WEB CHRIST ON WEB 21


Pasen, leven voorbij de dood Marieke Rommel

Pasen, van oorsprong een vreugdevol feest

D Het kruis is voor elk mens de plaats waar Jezus de weg wijst naar het leven voorbij de dood.

22

at Jezus Christus uit Nazareth, Judea, IsraĂŤl, de kruisdood is gestorven, wordt geschiedkundig als waar aanvaard. Je kunt een uitgebreid en viervoudig verslag over zijn veroordeling door het Joodse volk en zijn terechtstelling door de Romeinse overheid in Judea in de Bijbel terugvinden, maar dit wordt dus ook door andere bronnen bevestigd, indien je er moeite mee hebt om de Bijbel voor waar aan te nemen. In de katholieke traditie wordt zijn dood op Goede Vrijdag herdacht,

wat in het dagelijks leven van veel Vlamingen concreet betekent dat er vis op het menu staat. Toch is het ook voor sommigen een moment van bezinning over de draagkracht van deze gebeurtenis voor de mensheid. Drie dagen na zijn dood is Hij opgestaan uit het graf. Dit wordt niet door iedereen voor waar aangenomen. Deze bovennatuurlijke gebeurtenis is voor veel mensen het bewijs dat de christelijke leer op fabels berust. Voor mensen die in de


Opgestaan

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

goddelijkheid van Jezus geloven is dit het bewijs dat Jezus Gods zoon is. De dood is een gevolg van de zondige natuur in elk mens. Hij verbreekt de macht van de dood door een oplossing voor de zonde te bieden: Hij neemt onze rechtmatige straf op aan het kruis. Het kruis is voor elk mens de plaats waar Jezus de weg wijst naar het leven voorbij de dood. Daarom is Pasen zo’n vreugdevol feest.

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Bijbel: Lucas 23:44-49 en Lucas 24: 1-8

23


Het verhaal van de brug Redactie Wegwijzer

“Heb ik mijn levensbrug eigenlijk wel goed gebouwd? Zal hij in de stormen van het leven werkelijk stand houden?” 24

D

e schrijver Max Eyth (1836-1906) beschrijft in één van zijn novellen, onder de titel “Beroepstragiek” een jonge ingenieur die aan het begin van de vorige eeuw op een zekere dag een bijzonder grote opdracht krijgt. Hij moet over een rivier, die meer een zeearm is, een spoorbrug bouwen. Het is een bijzonder moeilijke opdracht omdat eb en vloed en hevige najaarsstormen op de pijlers van de brug inwerken. En men had in die tijd nog niet de mogelijkheden van nu om dit alles precies te berekenen.

Toch gaat de jonge ingenieur de uitdaging aan en ontwerpt hij deze reusachtige brug. Wanneer ze klaar is, wordt ze feestelijk in gebruik genomen met muziek, vlaggen en reporters van de kranten. Vooraanstaande figuren rijden per trein over de brug. De jonge ingenieur staat in het middelpunt van de belangstelling. Alle kranten vermelden zijn naam. Op korte termijn is hij in staat om in Londen een groot


Levenslijn

rekent hij na of hij de pijlers wel echt sterk genoeg gemaakt heeft en of hij de winddruk op de pijlers wel correct berekend heeft. Wanneer de herfststormen voorbij zijn, is hij terug in Londen. Dan is hij weer die belangrijke man die in het maatschappelijk leven van de stad een prominente rol speelt. Niemand merkt aan hem dat hij in het diepst van zijn hart altijd een heimelijke angst koestert: “Is de brug goed geconstrueerd, is ze echt sterk genoeg?” Max Eyth schildert heel schokkend af hoe die ingenieur in een vreselijke stormnacht opnieuw angstig naar zijn brug staat te kijken. Hij ziet hoe er een trein de brug oprijdt. Hij ziet nog de achterlichten van de trein. Maar eensklaps zijn ze in het razen van de storm verdwenen. En hij weet: nu is de trein in het kolkende water gestort. De brug is middendoor gebroken. architectenbureau op te richten. Hij trouwt met een rijke vrouw. Kortom: hij heeft het gemaakt in het leven. Och, is er in zijn leven één, diep geheim, waar alleen zijn vrouw weet van heeft. Elk jaar, wanneer het herfst wordt trekt hij er even tussenuit. Dan reist hij naar zijn brug. En wanneer ‘s nachts de storm woedt en het pijpenstelen regent, dan staat hij, in zijn regenjas gedoken, buiten bij zijn brug en is hij bang. Hij voelt als het ware mee hoe de storm tegen de pijlers van de brug beukt. Iedere keer weer

Is dit niet het verhaal van ieder mens? Wij bouwen allemaal aan de brug van ons leven. En af en toe, wanneer wij eens een slapeloze nacht hebben of wanneer het een en ander ons diep raakt, komt de vrees naar boven: “Heb ik mijn levensbrug eigenlijk wel goed gebouwd? Zal hij in de stormen van het leven werkelijk stand houden?” En dan beseffen we vaak: het klopt niet helemaal! De brug van ons leven is niet volkomen in orde! In de Bijbel lezen wij dat alleen het geloof in Jezus de zekerheid biedt dat je levensbrug stand houdt. Jezus zelf heeft gezegd dat wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven zal hebben. 25


Na de dood

26

Na de dood is er niks. Dat hoor je vaak beweren. Sommige mensen zijn zelfs zo ontgoocheld in het leven dat ze ernaar verlangen om dood te zijn. Soms voegen ze eraan toe dat, omdat er niks is, ze ook niet bang zijn van de dood maar wel van het sterven zelf. Sterven is een alles behalve aangenaam gebeuren. Je sterft niet zomaar, je sterft omdat je lichaam niet meer verder kan, omdat een deel van je lichaam niet meer functioneert. Of omdat er iets belangrijks ontbreekt: zuurstof, vocht, voedsel. Dat gaat gepaard met pijn, lijden en met onbehagen.

begint het echte leven dan pas. En nog steeds volgens de Bijbel zijn er twee mogelijkheden: of je bent in de hemel, of je gaat naar de hel.

En daarna? Wat dan? Is het na de dood echt allemaal voorbij? De Bijbel leert duidelijk dat er wel nog ‘iets’ is. Eigenlijk

Nadat je lichaam gestorven is, ben je dus ofwel in de hemel bij God, ofwel in de hel met ander gezelschap. Dat is een plaats waar je gescheiden

In de hemel ben je bij God, jouw ontwerper, jouw schepper en ook degene die van je houdt. Hij houdt van je zoals je bent. Knap of lelijk, groot of klein, slim of dom, blank of zwart dat doet er niet toe. Hij houdt van je. En de liefde waarmee God van je houdt is onbeschrijfelijk. Hoe veel we ook van elkaar mogen verschillen, we hebben allemaal gemeen dat we zondaars zijn. Zonde is opstand tegen God. God wil dat je Hem erkent als God. Het is een geestelijke keuze die je maakt. En er is geen herexamen mogelijk!


Hemel

Voor het andere boek naar …

vzw

uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je graag advies voor een geslaagde aankoop. Brugge :

Moerkerksesteenweg 56 8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt) 050 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be Di. tot zat.: 10-12u. en 14-18u. Ma. gesloten.

Genk :

Vennestraat 345 3600 Genk (Bouke en Karin Middelbos) 089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18u. Zat.: 10-17u.

Gent :

Noël Soetaert

Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u. Zat.: 13.30-17u.

Leuven :

bent van God, een plaats waar alles ontbreekt wat we echt nodig hebben. Zuurstof, water, liefde... zul je er niet vinden. Nooit! In de hel sterf je een eeuwigheid lang, elke seconde, zonder ophouden, zonder dood te gaan. "Waarom?" vraag je je misschien af. Omdat je ooit eens 10 euro hebt gestolen? Of jaloers bent geweest? Of iemand hebt begeerd? Nee, wel omdat je God geen plaats hebt gegeven in je leven. Het geeft niet wat je voor slechts of goeds hebt gedaan in jouw leven. Wat telt is of je God hebt erkend in je leven, of je hebt erkend dat je een zondaar bent en Jezus erkent als jouw Verlosser. Erg ingewikkeld kun je de keuze niet noemen. Waar wacht je dan nog op om ze te maken?

Grotesteenweg-Noord 15 9052 Zwijnaarde (Dirk De Baere en team) 09 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be

Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee (Linda Smit en team) 016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u. Zat.: 10-17u.

Kortrijk :

Overleiestraat 16 8500 Kortrijk (Annie Thermote) 056 35 78 99 kortrijk@hetgoedeboek.be Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18u. Zat. 9.30-12 en 14-17u. Di. gesloten.

Verzending door heel Vlaanderen

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft. Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels. web:

www.hetgoedeboek.be


V.U.: Wilfried Goosens, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel

HEMEL

Vriendelijk aangeboden door:

Zonder Jezus kom je door het leven maar niet in de hemel.

wegwijzer 2012 01  

Paasnummer 2012 - Wegwijzer biedt de lezer een eigentijds, bezinnend en rijkelijke inhoud dat geloofsopbouwend als geloofskennend is.