Page 1

EVANGELISCHE KERK JEFTA, BREDA

JEFTA NIEUWS januari 2010

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen (Kol 3:15)

Jefta is een interculturele kerk , die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar


AGENDA - JANUARI jan 01 02

dag aanvang Za 10.00 u. Zo 11.00 u.

activiteit Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege avondmaal Spreker Hans van der Meulen

05 08 09

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Geertjan Schouten Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

12 15 16

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar)

19 21

Wo Wo Vr

20.00 u. 20.00 u. 19.00 u.

22 23

Za Zo

10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Ontvang de Belofte deel 1, op kantoor Interkerkelijke gebedsviering, Nieuwe Michaelkerk, Hooghout 67, Breda (Brabantpark) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Marco de Bruin Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

26 29 30

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar)

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar.


ALWEER EEN NIEUW JAAR…

Vorig jaar rond deze tijd keken we vol verwachting uit naar het jaar 2010, het nieuwe jaar. Vandaag is 2010 alweer het oude jaar. Het is voorbij. Verwachting is geschiedenis geworden. Vorig jaar hoopten we dat het Nederlands elftal wereldkampioen zou worden. Nu is deze verwachting voorbij en weten we dat we ‘slechts’ tweede zijn geworden. Tijd is een fascinerend fenomeen, het gaat maar door, het stopt nooit. Nooit kunnen we de klok terugdraaien. Soms zou ik dat best willen. Een heel fijn moment nog eens opnieuw beleven. Het gaat niet. We kunnen wel vol tevredenheid en voldoening terugkijken, nagenieten. Maar iets opnieuw beleven is niet mogelijk. Soms zou ik opnieuw kind willen zijn en alles opnieuw willen beleven, eindeloos voetballen op een veldje, spelen met vriendjes, lopend naar school, een kus van mijn moeder, van alles ontdekken. Op hetzelfde moment zou ik ook weleens 65 willen zijn (trouwens, doe maar 67, dank je Lans ☺), en niet meer zoveel dingen moeten doen, minder druk, leuke reisjes maken met Marina. Ik ben nieuwsgierig hoe het leven er dan uit ziet, hoe het met mijn kinderen gaat, waarschijnlijk hebben we dan kleinkinderen. Ook ben ik nieuwsgierig hoe het met ons land gaat, hoe het met Jefta gaat, hoe het met geloven in Nederland gaat.

Tijd is een fascinerend fenomeen. Net zomin als we terug kunnen keren in de tijd, kunnen we de toekomst naar onze hand zetten. Ik kan soms sentimenteel dromen over verleden en toekomst, zoals nu, rondom kerst en de jaarwisseling, een beetje idealiseren, het contact met de werkelijkheid een beetje verliezen. Sommige anderen doen hetzelfde maar dan ik de negatieve uitvoering. Het verleden is kommer en kwel, en de toekomst wordt alleen maar slechter. En trouwens, voor hen is het heden ook een kwelling. Paulus schrijft aan de gelovigen te Kolosse: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kol3:15 NBV) De kunst van het leven is om het heden te beleven in dankbaarheid en met de vrede, die Jezus schenkt, in ons hart. Vol vertrouwen dat God altijd bij ons is. Vol vertrouwen voor de toekomst! Een heel goed en gezegend 2011 toegewenst! Hans van der Meulen


DANK JE WEL!

We ontvingen onderstaand bericht per mail en we willen het jullie niet onthouden. Met goedvinden van de verzender geplaatst: Beste medewerker van de Jefta kerk, Ik werk voor vluchtelingenwerk in het asielzoekerscentrum in Gilze. Van een van mijn cliënten begreep ik dat jullie kerkdiensten ook in het Engels vertaald worden (en eventueel in het Frans?) en dat zij zondags opgehaald wordt voor de dienst. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor deze ontzettende gastvrijheid. Voor mensen die in zulke onzekerheid zitten, alles hebben verloren en alleen hun geloof nog hebben om aan vast te houden, betekent jullie dienst het enige lichtpuntje in de week. Ik vind het bovenal echt fantastisch dat jullie haar ook nog eens op komen halen, wat de drempel zoveel lager maakt. Deze mensen (met name de mensen die net in Nederland zijn) krijgen namelijk geen zakgeld en zijn vaak bang om in Nederland te reizen door wat zij hebben meegemaakt. Hebben jullie meer ruimte om mensen op te halen? Want omdat ik het zo'n geweldig initiatief vindt, wil ik het graag aan cliënten vertellen als ik mensen tegen kom die veel waarde hechten aan geloof, maar niet weten waar ze naar een kerk kunnen. (in Gilze zit natuurlijk ook een kerk, maar deze dienst is alleen in het Nederlands en staat qua belevingswereld verder van de mensen af, gezien haar sobere aard). Dus mochten jullie hier ruimte voor hebben, vertel ik het graag verder. Het zullen geen tientallen mensen extra per week worden hoor, maar zo af en toe kom ik iemand tegen waarbij ik denk dat het een toegevoegde waarde voor hem/haar kan zijn. Ik denk er zelf ook over om eens langs te komen, dus wie weet tot zondag. Met vriendelijke groet, Eveline Langen Medewerker Vluchtelingenwerk Gilze

TERUGBLIK

2010

Hans had het eind december over een reis. Het leven kan worden vergeleken met een reis. Nou, we zijn best een eind gekomen met z’n allen het afgelopen jaar. Weer een jaar voorbij. Wat vliegt de tijd! Rare uitdrukking eigenlijk. Want ondanks dat we met z’n allen weten dat de tijd in snelheid redelijk constant is over een jaar genomen, ervaren we dat soms heel verschillend. De ene keer vliegt de tijd. De andere keer kruipt ie. Of het lijkt of ie stilstaat en dan ineens vragen we ons af waar de tijd nu weer gebleven is… We zitten middenin de tijd. We rennen, we leven, we gaan door, op onze reis, van moment naar moment. En soms heb je van die stations, waar het goed is om even te gaan zitten. Oud en nieuw is zo’n mooi station. Even zitten op het oliebollenbankje en genieten van het uitzicht. De wijde blik vooruit en het vergezicht terug. Ik hou het hier op het vergezicht terug. Want we zijn toch met elkaar langs een paar mooie punten gekomen. Hans begon 2010 met de woorden: “samen zijn we sterk!” Hij sprak geloof uit dat God richting zou gaan geven. Hij zei: “als er meer mensen gaan komen in Jefta,” (en die zijn er gekomen, we hebben dit jaar 39 nieuwe leden gekregen!) “dan moeten we gaan nadenken over huisvesting, bemanning, financiën. God zal richting geven en Hij zal voorzien ! Dat is geen vraag, maar een zekerheid voor mij. En als God richting geeft dan gaan we lopen in eenheid, in dezelfde richting ! Samen zijn we sterk. Het gaat weer een goed jaar worden. Ga jij mee ? We zijn samen sterker geworden dit jaar! Er is meer focus gekomen op de huisgroepen, wat zich niet alleen heeft geuit in groei, maar vooral in onderlinge betrok-


kenheid. Natuurlijk schrokken we van de ziektes van Luke, van Noralie, van José, van Iris, maar wat er daarna op gang kwam was enorm! We hebben gezien dat we door deze moeilijke situaties niet lam geslagen werden, maar samen er doorheen gekomen zijn en God de eer kunnen geven voor zijn nabijheid die Hij juist ín deze situaties heeft laten zien! Samen zijn we sterk, dat verklaarden vijf stellen, wiens huwelijk we hebben mogen inzegenen dit jaar, een record! Samen zijn we sterk verklaarden ook de tien dopelingen die dit jaar hun hand in die van God hebben gelegd. Samen zijn we sterk in Breda. Met twee gezamenlijke gebedsvieringen en een spetterende opening van het Jazzfestival, waarmee we zelfs de landelijke televisie hebben gehaald, is dit jaar de toon van samenwerking in de stad gezet. Het klimaat verandert in Breda. Het is tof om te zien hoe de openheid en waardering tussen de PKN, de katholieke kerk en Jefta toeneemt.

En zo reisden we verder, langs een tienerweekend van Jefta met WK-bonus en pannendekselconcert, langs de metamorfosezomer van de kids en langs een indrukwekkend gemeenteweekend met “Beth en Gourmeth” (nee geen duo). Vele vrouwen namen de befaamde afslag van vrouwendag en vele mannen misten de door neonpijlen aangekondigde afslag van de mannendag (wat is daar toch mee?). Pit stops als de Alphacursus, Marriage course, Ontvang de Belofte werden bezocht en tanken konden we ook: koffieteam bedankt!! Als

je met Jefta op reis bent, dan hoor je muziek en zingende mensen. Onderweg is het aanbiddingsteam gegroeid en we zijn blij met de nieuwe gezichten van verschillende leeftijden. Dat geldt trouwens ook voor andere teams, zoals het beamerteam, stoelenteams en noem maar op: we zijn samen op reis! Jong en oud is betrokken, dat maakt een gemeente zo boeiend en levendig. En God geeft richting. Dat heeft Hij dit jaar gedaan, aan ons als gemeente en aan velen persoonlijk. En Hij blijft richting geven, ook komend jaar! Waar zal de reis dan naartoe gaan? Nee, eerst even bijkomen op het oliebollenbankje… Marco de Bruin WEER ‘N NIEUWE BIJBELVERTALING ?

Er is heel wat te kiezen als het om Bijbelvertalingen gaat. In 2004 is de zogenaamde Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) op de markt gebracht, de opvolger van de vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap uit 1951 (NBG). De NBV is breed geaccepteerd, betrouwbaar, en makkelijk leesbaar. Verder zijn er een paar mooie vertalingen in omloop die nog toegankelijker zijn: Het Boek (HB), de Groot Nieuws Bijbel (GNB) of Levend Woord (LW). Deze vertalingen lezen makkelijk weg, maar zijn wat minder geschikt voor studiedoeleinden. Onlangs is er een vertaling op de markt gekomen die wedijvert met de NBV qua betrouwbaarheid aan de grondtekst en qua leesbaarheid: de Herziene Staten Vertaling (HSV). De door velen gewaardeerde Staten Vertaling uit 1637 (SV) is ‘hertaald’ zoals de uitgever meldt. De oude Staten Vertaling is ‘hertaald’ naar hedendaags Nederlands. Het resultaat mag er zijn. Mocht je willen proeven van deze Herziene Staten Vertaling, dan kun je kijken op www.biblija.nl waar deze en andere vertalingen integraal toegankelijk zijn. Veel leesplezier toegewenst!


VERJAARDAGEN JANUARI

Sandra Heidi Karel Lisette Chesron Rob van den Nigel Leo Madeleine Marijke Helene Rozemarijn Ronald Aldenira Heleen Paul van den Sabitrie Gino Sophie De van der Joao Stephanie Johan

Noordzij Schouten Vrijenhoek Mepschen Girigori Hurk Genoveva Tjapilon Bazuin Weiser Witkop Dieleman Helmstrijd Stokmans Michielsen Assem Gonesh Laurita Schueren Stokmans Stehouwer Zijlstra

WEEK VAN GEBED

2 7 7 8 10 11 13 13 14 15 15 17 18 20 22 24 24 24 24 25 26 28

ONTVANG DE BELOFTE

De doop in water en de vervulling met de Heilige Geest horen bij elkaar. Dat kan je lezen in Handelingen 19 bijvoorbeeld. Als je nieuw bent in Jefta, nog maar net God hebt leren kennen of pas bent gedoopt, kan je best veel vragen hebben over de Heilige Geest. Wie is Hij? Waarom is Hij belangrijk dan? God heeft ons de Heilige Geest beloofd en die belofte is voor iedereen, ook voor jou! In een serie van twee avonden willen we je meer uitleggen over de Heilige Geest. De avonden vinden plaats op 19 januari en 2 februari op het Jeftakantoor en beginnen om 20.00 uur. Marco en Paulien zullen de avonden verzorgen. Je kan je opgeven via de lijst op de infotafel.

De week van 16 tot 23 januari is door de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken uitgeroepen tot landelijke gebedsweek. Op vrijdag 21 januari 2011 vindt een gebedsviering plaats, die wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Breda. Aanvang : Locatie:

19.00 uur Nieuwe Michaelkerk, Hooghout 67, Breda (Brabantpark)

Van harte aanbevolen!


BIJEENKOMSTEN / SAMENKOMSTEN

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in de aula van het GRAAF ENGELBRECHT COLLEGE, Ganzerik 3 (Haagse Beemden), 4822 RK Breda. Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst. GROEPSGEBED:

Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed Grote Kerk Breda Elke zaterdagmorgen om 10.00 uur op het Jeftakantoor Elke zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College Elke zondagmorgen 10.30 uur voor de kinderdienst in het Graaf Engelbrecht College

♦ ♦ ♦ ♦

HUISGROEPEN huisgroep Haagse Beemden roulerend Haagse Beemden Heksenwiel

leider

adres

Rick en Tabitha van der Mede

Info: 076-5228860

Raymond en Deborah vd Linden

076-5427362

Hans en Marina van der Meulen

076-5420948

Corné en Anita Serné

dag/frequentie 12 en 26 januari Op woensdagavond, 20.00 uur

Dorsvlegel 32

Elke week

076-5426985

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Frans en Marion van der Meulen

Heusdenhoutseweg 64

Elke week

Heusdenhout

Thomas Bank

076-5812978

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Roy Valenteijn

Zandhovenstraat 26

Elke week

Noord

Bij John en Anna Oei

076-5875279

Op woensdagavond, 20.00 uur

Jong Volwassenen

Michael en Nanja Valenteyn

Waterloostraat 11

Elke week

06-34002821

Op woensdagavond, 20.00 uur

Wisentstraat 18

Elke week

076-5151699

Op woensdochtend, 09.30 uur

Breda Hoge Vught Breda Brabantpark Oosterhout

Lies de Leeuw

Elke week

Sjaak en Karien Goudswaard

0162-461246

Oosterhout

Yvonne Barendrecht

J. v. Scorelstraat 65

Elke week

Noord

Bij Ben en Karin van Buitenen

0162-403542

Op woensdagavond, 20.00 uur

Klaroenring 217

12 en 26 januari

( 076-5015155

Op woensdagavond, 20.00 uur

roulerend

Etten-Leur

John en Zoë Bazuin

Alpha cursus:

Op woensdagavond, 20.00 uur

Info Fam. Schouten (Haagse Beemden)

Marriage Course: Info Fam Goudswaard

076-5428557 0162-461246


ROOSTER KINDERKERK Datum

Les no. 1 02-01-11

Verhaal

Noach’s ark – Beloftes Gen 7:7 8:3-12 9:12-16

Les no. 2 09-01-11

De barmhartige Samaritaan – houd van mensen Lukas 18-25-37

Groep Kanaries (tot 4 jaar)

Leiders

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Eveline en Stephanie

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marco en Danielle

Kingfishers (groep 7, 8)

John en Zoë

Kanaries (tot 4 jaar) Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Paulien en Elisa

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marina en Femke

Kingfishers (groep 7, 8)

Heidi

Kanaries (tot 4 jaar) Les no. 3 16-01-11

Huis op de rots – goede kuezes Matt 7:24-27

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Tania en Nely

Krabben (groep 4, 5, 6)

Karel

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen

Kanaries (tot 4 jaar) Les no. 7 23-01-11

Helden

1 Sam 17:4-11 32-40 4550

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Magda en Pleuni

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marco

Kingfishers (groep 7, 8)

John en Zoë

Kanaries (tot 4 jaar) Les no. 8 30-01-11

God maakte de wereld Gen 1:1-31 2 1-2

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Madeleine en Fern

Krabben (groep 4, 5, 6)

Paulien

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen

EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor : Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575 Internet : www.jefta.org Bank : 40 99 52 184 E-mail : office@jefta.solcon.nl Giro : 56 90 193 Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel

Jefta Maandprogramma Januari 2011  

Dit is het maandprogramma voor januari 2011 van Evangelische Kerk Jefta te Breda.

Jefta Maandprogramma Januari 2011  

Dit is het maandprogramma voor januari 2011 van Evangelische Kerk Jefta te Breda.