Issuu on Google+

EVANGELISCHE KERK JEFTA, BREDA

JEFTA NIEUWS September 2012

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Jeremia 29:12-13

Jefta is een interculturele kerk , die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar


AGENDA - SEPTEMBER

Sep dag aanvang activiteit 01 Za 9:30 u. Vrouwendag 19.45 u. In His Presence op kantoor 02 Zo 11.00 u. Dienst in de Rozenkranskerk (Meidoornstraat 111) avondmaal Spreker: Hans van der Meulen 05 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) 20.00 u. 1e Doop informatie avond op kantoor 08 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 09 Zo 11.00 u. Dienst in de Rozenkranskerk Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar) 12 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) 20.00 u. 2e Doop informatie avond op kantoor 15 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 12.45 u. Huwelijk Lukas & Daniëlle 16 Zo 11.00 u. Dienst in de Rozenkranskerk Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar) 19 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) 22 Za 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 23 Zo 9.30 u. Doop in de Asterdplas 11.00 u. Dienst in de Rozenkranskerk Spreker: Piet Brinksma Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar) 24 Wo 20.00 u. Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) 29 Za. 10.00 u. Gebedsuur op kantoor 30 Zo. 11.00 u. Dienst in de Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111 Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar) Okt. 03 06 07

dag Wo Za Zo

aanvang 20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Activiteit Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) In His Presence op kantoor Dienst in de Rozenkranskerk Spreker: Ben van Buitenen Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar.


IS ER MEER?

Volgens het tijdschrift MEER zijn er in Nederland zo’n vier miljoen spirituele zoekers. Eigenlijk geloof ik dat er zestien miljoen spirituele zoekers zijn in ons land. Wanneer ben je eigenlijk een zoeker? Als je voortdurend zoekt? Als je af en toe zoekt? Als je op een moment in je leven zoekt? En moet je weten waarnaar je op zoek bent? Wat zou een spirituele zoeker zoeken? Laat ik dichtbij mezelf blijven. Ben ik een spirituele zoeker? Ik denk het wel. Heb ik al wat gevonden? Nou en of! Ik ben een zoeker en een vinder. In mijn zoektocht naar geluk, naar innerlijke rust en vrede, naar liefde heb ik het voorrecht om te kunnen zeggen dat God zich heeft laten vinden. Eigenlijk zocht Hij mij, en omdat ik zocht vond ik Hem. En nu ik Hem gevonden heb, zoek ik Hem nog iedere dag. Elke dag opnieuw zoek ik en vind ik een beetje. Ik heb geen hoogdravende pretenties, dat ik alles weet, antwoorden heb op alle vragen. Wat ik wel weet is dat ik niet alleen ben, dat God bij mij is en zich elke dag opnieuw laat vinden, elke dag opnieuw wil voorzien in mijn behoeften, elke dag de antwoorden voor die dag wil geven. Hij is het antwoord. Ik hoop altijd een spirituele zoeker te blijven. De dag dat ik stop met zoeken en denk dat ik het gevonden heb is een gevaarlijke dag. Dan ben ik weer alleen. De Heer sprak door de mond van de profeet Jeremia tot zijn volk: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. (Jeremia 29:11-14)

Natuurlijk weet ik dat God sprak tot de Israëlieten in een bepaalde specifieke situatie in een specifieke tijd. Toch laat deze tekst het hart van de Heer zien. En God is onveranderlijk: Hij heeft ons geluk voor ogen, niet ons ongeluk. Dat is goed nieuws voor gelukzoekers zoals ik. De Heer belooft dat Hij zich laat vinden als wij Hem zoeken: en ik zal in je lot een keer brengen. We gaan als gemeente vanaf 1 september tijdelijk samenkomen in een andere ruimte, in de Anna Rozenkranskerk in de Meidoornstraat. Het toeval wil dat er een landelijke media campagne start op deze datum onder de naam MEER. Een interkerkelijk initiatief om het gesprek aan te wakkeren: “Is er meer?” Wij gaan als gemeente duizend prachtige glossy tijdschriften verspreiden in de buurt van ons tijdelijk onderkomen. Mijn gebed is dat mensen een beetje richting ontvangen in hun zoektocht. Dat ze gaan vinden. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik ben hoopvol gestemd. Hoe kan het ook anders. Ik wil blijven zoeken, en blijven vinden…

Hans van der Meulen

voorganger


VERJAARDAGEN SEPTEMBER

Malcolm Stacey Yvonne Aäron Daniëlle Sjaak Tabitha Maja Novia Bert Tom Monique Ruth Anja Kees-Jan Rudy Elisa Arianne Bob Anita Peter Angelique Jiska Debbie Trisia Jolanda

van van

v.d. van van van

van v.d.

Edwards Riet Druten Valenteyn Bovenberg Goudswaard Mede Bieren Hitipeuw Seters Stehouwer Buitenen Anzola Campenhout Riemersma Valenteyn Serné Hoften Meulen Serné Danyluk Heinze Hidden Braaksma Briesen Riemersma

01 01 02 03 04 05 07 09 09 11 12 14 16 19 19 20 22 24 24 26 26 27 27 28 28 29

Voorafgaand aan de doop willen we je graag goed informeren. Daarvoor is een serie van twee doopinformatieavonden gepland, op woensdag 5 en 12 september om 20.00 uur in het Jefta kantoor. Tijdens deze avonden gaan wie dieper in op vragen als: waarom laat je je dopen, waarom volwassen doop, wat betekent de doop eigenlijk? De avonden zijn ook geschikt als je gewoon meer over de doop wilt weten. Inschrijven kan via de lijst op de infotafel of per mail. GEBOREN

Er zijn weer kleine Jeftanen bijgekomen! • Bij Rick en Linda Motta is op 24 februari geboren: Davi Eliano • Bij David en Carolina Verboven is op 7 juli geboren: Benthe • Bij Arnoud en Marieke Stoppels is op DOOPDIENST 23 SEPTEMBER 26 juli geboren: Jasmijn Rosalyn Voor degenen die zich willen laten dopen is er goed nieuws: er komt weer een doop- Van harte geluk gewenst! dienst aan! VREDESWEEK

Datum: zondag 23 september 2012 Plaats: Asterdplas, 9.30 uur

Op 14 september om 19.30u is vindt er een oecumenische viering plaats in het kader van de Vredesweek. Dit vindt plaats is in het ‘orthodoxe kerkje’ aan de Vogelenzanglaan 21 Breda (Ginneken). Ook Jefta zal een bijdrage leveren in deze viering.


GEMEENTEWEEKEND

Reserveer 12 en 13 oktober 2012 alvast in je agenda! Vanaf vrijdagavond tot zaterdag eind van de middag genieten we van ons jaarlijkse gemeenteweekend.

heid om een sponsorbedrag te voldoen, zodat we in voorkomende gevallen deelnemers kunnen subsidiëren. Inschrijfformulieren worden per mail toegezonden aan Jefta-leden. Inschrijving is ook mogelijk via www.jefta.org of via het formulier op de infotafel.

Alle leden en gastleden van Jefta, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd. We zijn blij DIENSTEN IN ROZENKRANSKERK dat Piet Brinksma en Henk Rothuizen dit De ruimte in het Graaf Engelbert college, weekend gastsprekers kunnen zijn. waar Jefta gewoonlijk de zondagse samenkomsten viert, wordt verbouwd en uitgebreid. Daarom zullen de diensten voorlopig, met ingang van 2 september niet meer in de zaal van het Graaf Engelbert college worden gehouden maar in de Rozenkranskerk. Meidoornstraat 111 Henk Rothuizen is de Piet Brinksma is de 4814 KB Breda (Tuinzigt) oprichter en de eerste huidige voorzitter van voorzitter van Rafaël Rafaël Nederland, en Nederland, voorganger daarnaast voorganger van Rafaël gemeente van “Rafaël Amster“The church on the dam Noord” way”. Daarnaast is hij werkzaam bij de Evangelische Omroep als leidinggevende van de afdeling Nazorg en schreef tevens diverse boeken. Het weekend begint op vrijdagavond en eindigt zaterdag zo rond 16 uur en vindt plaats in conferentiecentrum Emmaus te Helvoirt. Ook voor de kinderen en de tieners is er een leuk programma. De kosten voor deelname zijn ook dit jaar weer heel aantrekkelijk: Kosten (pp) Volwassenen Studenten Tieners (12 t/m 17) kinderen

Leden € 40 € 20 € 20 €0

Om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te gaan, is er dit jaar de mogelijk-

IN HIS PRESENCE

De vakanties liggen weer achter ons en lekker uitgerust pakken we alles weer op wat even stil heeft gelegen. Ook de In His Presence avonden starten weer vanaf september, elke eerste zaterdag van de maand ben je welkom op het Jeftakantoor. Jij bent daarvoor van harte uitgenodigd. Het afgelopen jaar is een heerlijk jaar geweest. We zijn met elkaar en natuurlijk onder Zijn leiding aan de slag gegaan en hebben gezalfde avonden met elkaar mogen beleven. God was zo aanwezig! Ook voor deze nieuwe periode verwachten we heel veel.


Zaterdag 1 september is er weer een In His Presence op het Jefta kantoor, het thema voor is dan: Onze God is een sprekende en handelende God, Zijn arm is nooit te kort en Zijn oor nooit doof (Jes. 59). We willen met elkaar Hem groot maken en aanbidden, we willen Zijn troon bestormen met alles wat ons bezighoudt en luisteren naar Zijn stem en zien wat Hij voor ons in petto heeft.

HUWELIJK DANIELLE EN LUKAS

Op 15 september om 12.45u trouwen Lukas Coenraats en Danielle Winterberg. Hun huwelijk zal worden ingezegend door ds. Bert Berkhof en Hans van der Meulen. Lukas en Danielle zijn voornemens zich op termijn in Breda te vestigen. Plaats van handeling: De Boschwachter, Huisdreef 4, Breda

Ben je ook nieuwsgierig wat God tegen jou wil zeggen? Kom dan naar het Jefta Kantoor. Vanaf 19:45 uur is er koffie en thee en om 20:00 uur starten we. Het streven is rond 22:00 uur af te sluiten. Kun slechts een half uur of een uur, kom dan op het moment dat voor jou het beste uitkomt. Reserveer ook alvast de volgende zaterdagen (6 oktober, 3 november en 1 december) in je agenda voor de volgende IHP. Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeĂŤn, laat het ons weten. Spreek ons aan na de dienst of mail ons. Heb je een gebedsverzoek, vul dan het kaartje in op de informatietafel na de dienst op zondag of mail ons. Wij zullen er dan voor zorgen dat in de diverse gebedsgroepen binnen Jefta voor het onderwerp gebeden wordt. Mailadres: de.serneetjes@filternet.nl Het IHP-team, Ad van der Heiden Roy Valenteijn Anita SernĂŠ BESTELLING BIJ OPWEKKING

Voor iedereen die nog iets wil bestelling bij Stichting Opwekking, wordt vanuit Jefta op 1 oktober nog eenmaal een bestelling geplaatst. Als je nog iets wilt bestellen, kun je dit nog doorgeven bij de boekentafel. De uiterste datum daarvoor is 30 september. Bestellingen mogen ook doorgegeven worden via e-mail: raymonddeborah@ziggo.nl.

HUISGROEPEN

Elke zondag om 11 uur is er een dienst waar iedereen natuurlijk welkom is. Naast de zondagse samenkomst is er een ander belangrijk ontmoetingsmoment: de huisgroep. Een huisgroep bestaat uit een groep mensen die in de huiskamer samenkomt om elkaar en God te ontmoeten. Omdat dit een relatief kleine groep betreft, gemiddeld 10 personen, biedt dit extra mogelijkheden tot gesprek, kennismaking, persoonlijk contact. Elke huisgroep gebruikt de preek van voorgaande zondag als vertrekpunt voor een groepsgesprek. De preken, inclusief suggesties voor dit groepsgesprek zijn te downloaden van de website www.jefta.org of worden op verzoek toegestuurd. Er is een speciale huisgroep voor jongvolwassenen (>18). Kijk achter in het maandprogramma voor adressen en tijdstippen. Er is vast ook een groep bij jou in de buurt. Van harte aanbevolen!


BIJEENKOMSTEN

/ SAMENKOMSTEN

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in de ANNA ROZENKRANSKERK, Meidoornstraat 111, 4814 KB Breda (Tuinzigt). Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst. GROEPSGEBED

♦ Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed Grote Kerk Breda ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in de Rozenkranskerk ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de kinderdienst in het Rozenkranskerk HUISGROEPEN huisgroep

Haagse Beemden roulerend Haagse Beemden Heksenwiel Breda

leider

adres

Rick en Tabitha van der Mede

Info: 076-5228860

Raymond en Deborah vd Linden

076-5427362

Hans en Marina van der Meulen

076-5420948

Corné en Anita Serné Frans en Marion van der Meulen

Heusdenhout

dag/frequentie

5 en 19 september en 3 oktober Op woensdagavond, 20.00 uur

Dorsvlegel 32

Elke week

076-7850086

Op woensdagavond, 20.00 uur

Heusdenhoutseweg 64

Elke week

076-5812978

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Roy Valenteijn

Zandhovenstraat 26

Elke week

Noord

Bij John en Anna Oei

076-5875279

Op woensdagavond, 20.00 uur

Jong Volwassenen

Michael en Nanja Valenteyn

Breda Hoge Vught

Michel en Tineke de Joode

Breda Brabantpark Oosterhout

Lies de Leeuw

Lageweg 12, Terheijden 06-47783623

5 en 19 september en 3 oktober Op woensdagavond, 20.00 uur

Wisentstraat 18

Elke week

076-5151699

Op woensdagochtend, 09.30 uur Elke week

Sjaak en Karien Goudswaard

0162-461246

Oosterhout

Yvonne Barendregt

J. v. Scorelstraat 65

Elke week

Noord

Bij Ben en Carin van Buitenen

0162-403542

Op woensdagavond, 20.00 uur

Lans en Jeanne Bovenberg

Fam Bovenberg:

Om de twee weken

Karel en Evelien Vrijenhoek

Hubertuslaan 19

Donderdagavond

John en Zoe Bazuin

076-5601201

Data: informeer bij Jeanne

roulerend

Breda Zuid

Op woensdagavond, 20.00 uur

ALPHA CURSUS:

Info Fam. Schouten (Haagse Beemden) 076-5428557

MARRIAGE COURSE:

Info Fam Goudswaard

0162-461246


ROOSTER KINDERKERK

Datum 2 September

SEPTEMBER

Groep

Leiders

Kanaries (tot 4 jaar)

Esther + Imelda

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Pauline + Zoe

Thema: Liefde: Makkelijk, moei- Krabben (groep 4, 5, 6) lijk?

9 September

Kingfishers (groep 7, 8)

Heidi

Kanaries (tot 4 jaar)

Tabitha M + Fadma

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Eveline + Kees Jan

Thema: Verandering, ben je er Krabben (groep 4, 5, 6) klaar voor? Kingfishers (groep 7, 8)

16 September Thema: Oplossing, wat had je gedacht?

23 September

Thema: Eind in zicht, had je gedacht â˜ş

Karel Wie is de Heilige Geest? Ellen

Kanaries (tot 4 jaar)

Jiska + Rick

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Pauline + Zoe

Krabben (groep 4, 5, 6)

John

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

Kanaries (tot 4 jaar)

Fernanna + Neeltje

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Annemiek + Maxime

Kingfishers (groep 7, 8)

Marina: Wat doet de Heilige Geest? Heidi

Kanaries (tot 4 jaar)

Tinneke + Annemarijn

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Eveline + Rick

Krabben (groep 4, 5, 6)

Karel

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen

Thema: Leven, Krabben (groep 4, 5, 6) hoe en waarom?

30 September

Marina + Maaike (?)

EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor Internet E-mail

: Voorerf 7, 4824 GM : www.jefta.org : office@jefta.solcon.nl

Breda, tel. 076-5717575 Bank : 40 99 52 184 Giro : 56 90 193

Aangesloten bij RafaĂŤl Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel


Jefta Maandprogramma September 2012