Page 1

EVANGELISCHE KERK JEFTA, BREDA

JEFTA NIEUWS Oktober 2012

Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Johannes 17:22-23)

Jefta is een interculturele kerk , die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar


AGENDA - OKTOBER Okt. 03 06 07

dag Wo Za Zo

aanvang 20.00 u. 19.45 u. 11.00 u.

10 12 13 14

Wo Vr Za Zo

20.00 u. 18.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

17 19 20

Wo Vr Za

20.00 u. 18.30 u. 10.00 u.

21

Zo

11.00 u.

24 27 28

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

31

Wo

Nov. 03 04

dag Za Zo

20.00 u. 20.00 u. aanvang 10.00 u. 11.00 u.

activiteit Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) In His Presence op kantoor Dienst in de Rozenkranskerk (Meidoornstraat 111) avondmaal Spreker: Ben van Buitenen Tienerdienst (15 t/m 17 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gemeente weekeinde ”Emmaus” Helvoirt Gemeente weekeinde “Emmaus” Helvoirt Dienst in de Rozenkranskerk Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) U-Turn Nederland “Emmaus” Helvoirt Gebedsuur op kantoor U-Turn Nederland “Emmaus” Helvoirt Dienst in de Rozenkranskerk Spreker: Jan Dees Wii-united (12 t/m 14 jaar) U-Turn Nederland “Emmaus” Helvoirt Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in de Rozenkranskerk Spreker: Lans Bovenberg Wii-united (12 t/m 14 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Kennismakingsavond 1 (van 2) op kantoor Activiteit In His Presence op kantoor Dienst in de Rozenkranskerk avondmaal Spreker: Hans van der Meulen

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org

Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar.


WIJ KIEZEN VOOR EENHEID Beste Rafaëlvrienden, Het is velen van jullie ongetwijfeld niet ontgaan dat op 6 oktober a.s. van 10.00 tot 17.00 uur op het Malieveld in Den Haag een ontmoetingsdag zal zijn voor christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland. Toch wil ik er nog de aandacht op vestigen, vanwege het bijzondere, historische karakter van de bijeenkomst.

Ik zou het geweldig vinden als mensen uit Rafaël in grote getale aanwezig zouden zijn. Rafaël heeft altijd getracht de eenheid te bevorderen en is altijd sterk betrokken geweest bij interkerkelijke contacten en landelijke initiatieven. Daarom beveel ik van om mensen aan te moedigen er heen te gaan.

Voor het eerst in de geschiedenis komen christenen uit de reformatorische, rooms- Met groet en zegen van God, katholieke, evangelische en pinksterkerken in Nederland bijeen voor ontmoeting met elkaar, verootmoediging naar God en gebed voor Nederland. Dit kan een belangrijke stap zijn in de verandering in het geestelijk klimaat van ons land. God zegt immers: Als mijn volk zich vernedert voor Mij, dan zal ik hen verhoren. Bedenk wat dit, na alle eeuwen van verdeeldheid, waarin de laatste decennia langzaam een kentering is gekomen, betekent. Al lijkt soms het christendom naar de mar- Piet Brinksma ge van de samenleving te zijn verdrongen, Voorzitter Rafaël Nederland als gelovigen hun krachten bundelen, is dat niet alleen een sterk getuigenis, maar kan dit ook van grote invloed zijn in de geestelijke wereld. Dat is in deze tijd meer dan ooit nodig. De ontmoeting is geïnitieerd door de groep “Wij kiezen voor eenheid”; zie de betreffende website, (www.wijkiezenvooreenheid.nl) waarop deelnemers zich kunnen aanmelden.


VERJAARDAGEN OKTOBER

Juan Milca Esther Marion Ger Jair Karen Martijn Willemijn Ben Carin Klaas Otis Johannes Esmée Johan Martin Elianne Janneke Daisy Elizabeth Pascal Nadia Tessa

van v.d. v.d. den van van van

de

v.d.

Riet Assem Valenteyn Meulen Bakker Stokmans Meijering Hoften Brinkhuis Buitenen Buitenen Kousemaker Braaksma Stokmans Groot Konings Stehouwer Versluis Koetsveld Meijden Edwards Vreeke Samra Elbers

2 5 6 7 9 9 10 11 11 14 15 15 15 16 17 17 17 19 21 25 28 30 31 31

GEHUWD

dat Piet Brinksma en Henk Rothuizen dit weekend gastsprekers kunnen zijn.

Henk Rothuizen is de oprichter en de eerste voorzitter van Rafaël Nederland, voorganger van Rafaël gemeente “The church on the way”. Ook is hij werkzaam bij de E.O. in de afdeling Nazorg.

Piet Brinksma is de huidige voorzitter van Rafaël Nederland, en daarnaast voorganger van “Rafaël Amsterdam Noord”

Het weekend vindt plaats in conferentiecentrum Emmaus te Helvoirt. Ook voor de kinderen en de tieners is er een leuk programma. De kosten voor deelname zijn ook dit jaar weer heel aantrekkelijk: Kosten (pp) Volwassenen Studenten Tieners (12 t/m 17) Kinderen

Leden € 40 € 20 € 20 €0

• Op 15 september zijn Lukas Coenraats In het geval u slechts een deel van het weekeinde kunt bijwonen, gelden er gereen Danielle Winterberg getrouwd duceerde bedragen. Van harte geluk gewenst! Om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te gaan, is er dit jaar de mogelijkDe afgelopen tijd heeft zich afgemeld als lid heid om een sponsorbedrag te voldoen, van Jefta: zodat we in voorkomende gevallen deel• Casper, Fadma en Elias Eekhof nemers kunnen subsidiëren. AFSCHEID

GEMEENTEWEEKEND

Inschrijving via www.jefta.org of via het inVanaf vrijdagavond 12 oktober tot zaterdag schrijvingsformulier op de infotafel. 13 oktober eind van de middag genieten we van ons jaarlijkse gemeenteweekend. Alle leden en gastleden van Jefta, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd. We zijn blij


ZENDINGSREIS BULGARIJE en cadeaus voor mensen achter slot en Deze zomer is Rafaël met een team van 6 personen naar Bulgarije gegaan om daar Gods liefde te laten zien. Er is aan relaties gebouwd, wat erg belangrijk is. Ook hebben we geleerd over discipelschap, iets waar daar nog weinig onderwijs over is. Na de spannende, langdurige (en gebedsverhorende!) autoreis, hebben we een christelijk jongerenkamp helpen organiseren. De integratie tussen Roma’s en Bulgaarse jeugd stond hierbij centraal. Het is bijzonder om te zien hoe de vooroordelen in de loop van de week verdwenen. Ikzelf heb een workshop over vlaggen gegeven. Het was bijzonder om te zien hoe mensen er door aangeraakt zijn. Het is dankbaar om voor de jongeren te bidden, die zichtbaar door de Heilige Geest werden aangeraakt.

grendel en bleek het slot defect te zijn. Maar God heeft het gebed van ruim 150 mensen in het Roma dorp gehoord en het slot gin op wonderbaarlijke wijze toch open. Tot slot wil ik Jefta speciaal bedanken voor de gave van 504 euro die is opgehaald. Wij hebben Kalin hiermee kunnen zegenen, zodat zijn werk onder de Roma kerken door kan gaan.

Ik heb opnieuw ervaren hoe dankbaar het is en om uit te reiken naar wezen, weduwen en armen en hen te zegenen. Iemand die God nog niet kent, is ook een wees in de geest. Het is goed om over God te vertellen en Zijn liefde te brengen. Wil je meer weten, spreek mij dan aan, , ik vertel Ook zijn we een aantal dagen in de streek je er graag meer over. rond Gabrovo geweest, om bevriende families van Albert & Sjannie van Brunschot Stephan van der Veeken te bezoeken. Hierbij is geïnvesteerd in de IN HIS PRESENCE relaties en in lokale gemeente. We hebben hier twee kinderfeesten georganiseerd. Een Zaterdag 6 oktober is er weer een In His hiervan was voor een kinderkerk die geleid Presence op het Jefta kantoor. We willen wordt door een jongen van 16 jaar (!) in een met elkaar Hem groot maken en aanbidRoma dorp. Ook wijzelf hebben we tiener- den, we willen Zijn troon bestormen met dienst geleid. Hierbij zijn we in de gelegen- alles wat ons bezighoudt en luisteren naar heid geweest profetische woorden te spre- Zijn stem en zien wat Hij voor ons in petto heeft. ken. De medevoorganger van de Foursquare kerk, ter plekke, Kalin, is aangesteld over 40 Roma kerken! Wij zijn er samen met hem op uitgetrokken om volgens de opdracht “Ga heen, genees de zieken en verkondig het evangelie” (zoals ook Paulien sprak bij mijn uitzegening). We zijn hierin bevestigd door een vrouw die ons naar een ander dorp gevolgd. Ze vertelde dat haar been was genezen. Op een zeker moment waren alle materialen voor een toneelstuk

Ben je ook nieuwsgierig wat God tegen jou wil zeggen? Kom dan naar het Jefta Kantoor. Vanaf 19:45 uur is er koffie en thee en om 20:00 uur starten we. Het streven is rond 22:00 uur af te sluiten. Kun slechts een half uur of een uur, kom dan op het moment dat het voor jou het beste uitkomt. Reserveer ook alvast de volgende zaterdagen (3 november en 1 december) in je agenda voor de volgende IHP.


Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën, laat het ons weten. Spreek ons aan na de dienst of mail ons. Heb je een gebedsverzoek, vul dan het kaartje in op de informatietafel na de dienst op zondag of mail ons. Wij zullen er dan voor zorgen dat in de diverse gebedsgroepen binnen Jefta voor het onderwerp gebeden wordt. Mailadres: de.serneetjes@filternet.nl Het IHP-team, Ad van der Heiden Roy Valenteijn Anita Serné

BIJBEL QUIZ

Op woensdag 31 oktober en 7 november organiseren we twee kennismakingsavonden. Hierin vertellen we je over wat we geloven, wat de visie en strategie van Jefta is, hoe we georganiseerd zijn. Wat eigenlijk nog belangrijker is, je kunt persoonlijk kennismaken met een aantal leiders van Jefta. Wij willen graag dat je hiervan kennis hebt genomen vóórdat je lid wordt van Jefta. (tot die tijd kan men al wel gastlid worden. Je spreekt hiermee uit dat je Jefta graag beter wilt leren kennen en dat je in afwachting van de kennismakingsavonden, toch al deel van dit deel van Gods gezin wilt zijn. Dit gastlidmaatschap vervalt automatisch na één jaar.)

De Bredase Bijbel Quiz zal plaatsvinden op vrijdagavond 16 november 2012 in GeHULPVRAAG HIP meenschapshuis “De Vianden”, Vianden- Onlangs is er bij HiP een hulpvraag binnen laan 3 in Breda. Het begint om 20.00 uur, gekomen. Het betreft hulp bij het witten maar de zaal is open vanaf 19.30 uur. van een woning voor een alleenstaande vrouw die binnenkort wordt opgeleverd. U kunt hier aan meedoen als team van vijf Deze vrouw komt uit een opvang situatie tot zeven personen of individueel aanmel- en is momenteel niet in staat om familie en den (u wordt dan ter plekke in een team in- vrienden om hulp te vragen. gedeeld). Aanmelden via: Graag willen wij een beroep op u doen om rob.van.uden@hotmail.com of te helpen met deze werkzaamheden en ook els.groeneweg@gmail.com als u eventueel nog meubilair heeft komt dit goed van pas. Graag aanmelden bij Zoe KENNISMAKINGSAVONDEN Bazuin (e-mail: zoebazuin@wxs.nl) Evangelische Kerk Jefta is één van de kerken in Breda. We zijn niet beter of slechter dan andere kerken, we zijn wel uniek, en Stichting hebben een specifieke smaak en een speciHulp in Praktijk fieke cultuur. We moedigen je aan, nadat je rustig kennis gemaakt hebt met dit deel van Gods gezin, om duidelijk uit te spreken dat je deel uit wilt maken van deze familie. We geloven dat het voor iedereen goed en gezond is om te weten bij welk gezin je hoort.


BIJEENKOMSTEN

/ SAMENKOMSTEN

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in de ROZENKRANSKERK, Meidoornstraat 111, 4814 KB Breda (Tuinzigt). Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst. GROEPSGEBED

♦ Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed Grote Kerk Breda ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in de Rozenkranskerk ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de kinderdienst in het Rozenkranskerk HUISGROEPEN huisgroep Haagse Beemden Heksenwiel Breda Heusdenhout

leider

adres

Corné en Anita Serné Frans en Marion van der Meulen

dag/frequentie

Dorsvlegel 32

Elke week

076-7850086

Op woensdagavond, 20.00 uur

Heusdenhoutseweg 64

Elke week

076-5812978

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Roy Valenteijn

Zandhovenstraat 26

Elke week

Noord

Bij John en Anna Oei

076-5875279

Op woensdagavond, 20.00 uur

Jong Volwassenen

Michael en Nanja Valenteyn

Lageweg 12, Terheijden

5 en 19 september en 3 oktober

Breda Hoge Vught

Michel en Tineke de Joode

06-47783623

Op woensdagavond, 20.00 uur

Wisentstraat 18

Elke week

076-5151699

Op woensdagochtend, 09.30 uur

Breda Brabantpark

Lies de Leeuw

Oosterhout / Tilburg

Contactpersoon:

Spaarnwoudelaan 76

Drie keer per maand, Informatie over data en

roulerend

Kees-Jan Riemersma

Tilburg 06-22410520

locatie: Kees-Jan

J. v. Scorelstraat 65

Elke week

0162-467378

Op woensdagavond, 20.00 uur

Lans en Jeanne Bovenberg

Fam Bovenberg:

Om de twee weken

Karel en Evelien Vrijenhoek

Hubertuslaan 19

Donderdagavond

John en Zoe Bazuin

076-5601201

Data: informeer bij Jeanne

Oosterhout Noord Breda Zuid

Ben en Carin van Buitenen

ALPHA CURSUS:

Info Fam Goudswaard

0162-461246

MARRIAGE COURSE: Info Fam Goudswaard

0162-461246


ROOSTER KINDERKERK

Datum 7 oktober Thema: Het Koninkrijk van God

14 oktober Thema: De grootste schat

OKTOBER

Groep

Leiders

Kanaries (tot 4 jaar)

Jochien / Tabitha vd M. / Eveline v. S.

Krokodillen (groep 1, 2, 3) Krabben (groep 4, 5, 6)

Tabitha S. Eveline V.

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco Hens

Kanaries (tot 4 jaar)

Jolanda / R. Rick

Krokodillen (groep 1, 2, 3) Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8) Kanaries (tot 4 jaar)

21 oktober Thema: Gaven en talenten

28 oktober Thema: Blijf bidden

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

John Heidi Tineke J. / Marieke S. / Annemarijn

Krabben (groep 4, 5, 6)

Paulien Marina

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen Muis

Kanaries (tot 4 jaar)

Paulien te B. / Esther v. S.

Krokodillen (groep 1, 2, 3) Krabben (groep 4, 5, 6)

Annemiek Karel

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco Hens

Kanaries (tot 4 jaar)

4 november Thema: Je naaste

Krokodillen (groep 1, 2, 3) Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8)

John Heidi

Er is besloten om de Krabben en de Krokodillen te combineren in verband met een zeer kleine Krokodillen groep.

EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor Internet E-mail

: Voorerf 7, 4824 GM : www.jefta.org : office@jefta.solcon.nl

Breda, tel. 076-5717575 Bank : 40 99 52 184 Giro : 56 90 193

Aangesloten bij RafaĂŤl Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel

Jefta Maandprogramma Oktober 2012  

Dit is het maandprogramma voor oktober 2012 van Evangelische Kerk Jefta in Breda.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you