Page 1

EVANGELISCHE KERK JEFTA, BREDA

JEFTA NIEUWS mei 2011

Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is‌ ( 2 Kor. 7:6)

Jefta is een interculturele kerk , die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar


AGENDA - MEI mei 01

dag aanvang Zo 11.00 u.

activiteit Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege avondmaal Spreekster: Heidi Schouten Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

04 07 08

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar)

11 13-14

20.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Vrouwenweekend Loon op Zand

14 15

Wo VrZa Za Zo

10.00 u. 11.00 u.

Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Geertjan Schouten Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

18 19 21 22

Wo Do Za Zo

20.00 u. 20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Informatieavond doop op kantoor Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar)

25 26 27 28 29

Wo Do. Vr. Za Zo

20.00 u. 20:00 u. 17.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Informatieavond doop op kantoor Kinderwerkersavond Pure Love op kantoor Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Bart Groeneveld (Rafaël Sion – Meppel) Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar.


EXAMENS,

TENTAMENS,

PROEFWERKEN

Een van de leuke consequenties van een gemeente met veel jonge mensen is dat je vaak aan je eigen jeugd herinnerd wordt. En op sommige terreinen is er niet zo veel veranderd. Nog steeds loopt het school of studiejaar van september tot juli. Nog steeds zijn de centraal schriftelijke eindexamens in het middelbaar onderwijs in mei. De maanden mei en juni zijn voor veel studenten en scholieren belangrijk en vaak zelfs beslissend. De komende maanden bepalen of iemand blijft zitten of overgaat met alle bijbehorende consequenties. De komende maanden bepalen of iemand zijn eindexamen haalt en kan gaan studeren. De komende maanden bepalen of je studievertraging gaat oplopen met bijbehorende, soms ook financiële, consequenties. Dat is nu zo en dat was vijfentwintig jaar geleden ook zo. Je hebt mensen die goed kunnen omgaan met de bij deze tijd behorende spanning en je hebt mensen die dat minder goed kunnen. Je hebt mensen die vol vertrouwen zijn en je hebt mensen die twijfelen aan hun capaciteiten. Ik hoop voor alle jonge mensen dat ze goed door de komende maanden heenkomen. Ik hoop dat examens gehaald worden en proefwerken goed gemaakt worden. Ongetwijfeld zal er voor sommigen ook teleurstelling zijn. Misschien zit je niet op de juiste plaats, of misschien heb je andere talenten, misschien heb je zoveel last van de onrust in je ‘systeem’ dat leren bijna niet gaat. Misschien moet je ook wel toegeven dat je er met de pet naar hebt gegooid.

Wat zeker is, is dat een gemiste kans, niet het einde van de wereld betekent. Soms is het sluiten van een deur de reden dat zich een nieuwe deur opent. Soms zitten mensen zo op de verkeerde plaats ………. Weet je, God is betrokken bij ons leven, Hij weet waar we door heen gaan. En in alle omstandigheden ziet Hij het zitten met ons. Hij wil je te hulp komen. Paulus beschrijft het heel mooi in onderstaande verzen: 2 Korinthiers 7 5 Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. 6 Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en door de komst van Titus heeft hij ook ons moed gegeven. God geeft moed aan wie terneergeslagen zijn! En in het geval van Paulus is Titus degene die goede moed komt brengen. Misschien heb jij goede moed nodig? Misschien kun jij de brenger van goede moed zijn voor iemand? Veel zegen de komende maand, speciaal voor de studenten en scholieren! Hans van der Meulen


GOSPELDIENST IN GROTE KERK Het is alweer het derde jaar op rij dat de Bredase Raad van Kerken een gospeldienst organiseert. De dienst vindt plaats direct voorafgaand aan de opening van het Breda Jazzfestival, op Hemelvaartsdag 2 juni, om 11.30 u in de Grote Kerk. Muzikale medewerking wordt verleend door Denise Jannah, begeleidt door het Jan Willem van Delft trio en door gospelgroep Share. Voorgangers in deze interkerkelijke dienst zijn Rob van Uden, Ton van Prooijen en Hans van der Meulen. Mensen die een zitplaats willen wordt aangeraden op tijd te komen. De kerk gaat om 11.00 uur open, vanaf 11.15 is er een sing-in, voorafgaand aan de viering.

VROUWENWEEKEND

13-14 MEI

Heb jij je al opgegeven voor het vrouwenweekend op 13-14 mei a.s.?

Het thema is “Een vrouw naar Gods hart”…Wie wil dat niet zijn? Vanwege het grote succes van twee jaar geleden, hebben we gekozen voor de dezelfde locatie en spreekster. Dit wordt vast weer geweldig! Leuk als je een vriendin wilt meenemen, maar vermeld het wel bij de betaling of op de inschrijflijst. Het begint op vrijdagavond om 19.30 uur en eindigt op zaterdagavond met een Koninklijke avond om ca. 21.30 uur. We gaan als het ware bij de Heer aan tafel. Neem hiervoor mooie kleding mee waar jij je lekker in voelt. Verdere informatie over locatie e.d. staat in de uitnodiging en ligt op de informatie balie. Degenen die betaald hebben, krijgen

Vast in de stemming komen? Bekijk de tv-registratie van de viering uit 2010. Kijk op www.zvk.nl onder “televisie kerkdiensten”, zoekterm “breda.” binnenkort een brief per email met de routebeschrijving en andere bijzonderheden. Als je email adres niet bekend is, dan dit graag op de inschrijflijst vermelden. Zijn er bijzonderheden omtrent vervoer of dieet dan ook graag even doorgeven. Hopelijk tot dan! Het vrouwenteam (Marleen, Robyn, Johna en Arianne)


JEFTA

25 JAAR!

We willen je dit jaar graag op tijd op de hoogte brengen van het gemeenteweekend van Jefta. Waarom? Omdat dit een speciaal jaar is: dit jaar bestaat Jefta 25 jaar!!!! En dat gaan we vieren! Hoe het er precies uit komt te zien weten we nog niet, maar reserveer alvast het volgende weekend in je agenda:

Wij willen graag deze dag onder de aandacht van de Jeftanen brengen om zeker te zijn dat we de reservering door kunnen zetten. Laat ons gauw weten op hoeveel liefhebbers mogen rekenen door een mail te sturen naar: jefta.mannen@gmail.com met vriendelijke groet, namens het mannenteam Gino

9, 10 en 11 september 2011 Het gemeenteweekend zal plaatsvinden van vrijdag 9 september tot zaterdag 10 september in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt. De zondag 11 september wordt een feestelijke dienst!

U-TURN EUROPE

MANNENDAG IN JUNI

Na de succesvolle mannendag van 5 februari zien wij graag uit naar de volgende mannendag op 25 juni. Op basis van het succes van een paar jaar geleden willen wij weer een sportieve dag houden met als onderdelen: buggy rijden, bowling en lekker eten. Er is voldoende gelegenheid om aan het hoofddoel van deze dag te voldoen, namelijk een goeie relatie met elkaar opbouwen in een ontspannen ongedwongen sfeer. De bezetting van de buggy’s is kennelijk heel hoog want wij konden met moeite alvast een tijd reserveren op de 25e juni.

De voorbereidingen voor het U-turn Europe zomerkamp zijn in volle gang. Het belooft een geweldig kamp te worden. De aanmeldingen beginnen goed op gang te komen, het gonst in Europa! Alle info over het kamp is te vinden op www.uturneurope.com. Daar kan je je ook opgeven. Geef je snel op!


VERJAARDAGEN MEI

Bright Cathy Annemarijn Bas Philip Gisele Melanie Thomas Michel Pieter Rob Fleur Femke Joëll Diederik Thea Sanne Nathaniël Edwin Zwanetta Michel Luke Jeanne Natascha Joseph Michel Niels Richard Ita

van van

van de de

de

te

Edwards Michielsen Seters Witkop Kesteren Doh Hitipeuw Mepschen Riemens Meijden Bieren Groot Kustermans Stehouwer Meijering Valenteyn Jacobs Maduro Dieleman Geertsma Joode Serné Bovenberg Peijs Hitipeuw Smith Barendregt Braak Lawalata

OVERLEDEN

3 3 4 5 6 7 10 13 14 15 16 16 16 16 18 18 21 21 22 22 23 23 25 26 27 27 30 31 31

NIEUWE LEDEN

De afgelopen tijd heeft zich aangemeld als lid van Jefta: - Rob en Dorothé de Vries - Jan en Ineke Hack Heel hartelijk welkom bij Jefta! AFSCHEID VAN JEFTA

De afgelopen tijd heeft afscheid genomen van Jefta: - Grace leBlanc We wensen je Gods zegen op je verdere weg!

Op 18 maart 2011 is Wil Melis overleden. We wensen Yvonne veel sterkte, troost en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd. DOOPDIENST

Voor degenen die zich willen laten dopen is er goed nieuws: er komt weer een doopdienst aan! Datum: zondag 5 juni 2011 Plaats: Asterdplas, 9.30 uur

Voorafgaand aan de doop willen we je graag goed informeren. Daarvoor is een serie van twee doopinformatieavonden gepland. Tijdens deze avonden gaan wie dieper in op vragen als: waarom laat je je dopen, waarom volwassen doop, wat betekent de doop eigenlijk? De avonden zijn ook geschikt als je gewoon meer over de doop wilt weten. Inschrijven kan via de lijst op de infotafel of per mail. Data doopinformatie: 19 en 26 mei Plaats: Jefta kantoor


BIJEENKOMSTEN / SAMENKOMSTEN

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in de aula van het GRAAF ENGELBRECHT COLLEGE, Ganzerik 3 (Haagse Beemden), 4822 RK Breda. Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst. GROEPSGEBED

♦ ♦ ♦ ♦

Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed Grote Kerk Breda Zaterdagmorgen om 10.00 uur op het Jeftakantoor Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College Zondagmorgen 10.30 uur vóór de kinderdienst in het Graaf Engelbrecht College

HUISGROEPEN huisgroep Haagse Beemden roulerend Haagse Beemden Heksenwiel

leider

adres

Rick en Tabitha van der Mede

Info: 076-5228860

Raymond en Deborah vd Linden

076-5427362

Hans en Marina van der Meulen

076-5420948

Corné en Anita Serné

dag/frequentie 4 en 18 mei Op woensdagavond, 20.00 uur

Dorsvlegel 32

Elke week

076-5426985

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Frans en Marion van der Meulen

Heusdenhoutseweg 64

Elke week

Heusdenhout

Thomas Bank

076-5812978

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Roy Valenteijn

Zandhovenstraat 26

Elke week

Noord

Bij John en Anna Oei

076-5875279

Op woensdagavond, 20.00 uur

Jong Volwassenen

Michael en Nanja Valenteyn

Waterloostraat 11

Elke week

Breda Hoge Vught

06-34002821

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Wisentstraat 18

Elke week

076-5151699

Op woensdagochtend, 09.30 uur

Brabantpark Oosterhout

Lies de Leeuw

Elke week

Sjaak en Karien Goudswaard

0162-461246

Oosterhout

Yvonne Barendrecht

J. v. Scorelstraat 65

Elke week

Noord

Bij Ben en Carin van Buitenen

0162-403542

Op woensdagavond, 20.00 uur

Etten-Leur

John en Zoë Bazuin

Klaroenring 217

4 en 18 mei

076-5015155

Op woensdagavond, 20.00 uur

roulerend

Op woensdagavond, 20.00 uur

Alpha cursus:

Info Fam. Schouten (Haagse Beemden)

076-5428557

Marriage Course:

Info Fam Goudswaard

0162-461246


ROOSTER KINDERKERK MEI Datum Verhaal

01-05-11

Bileam en zijn ezel Numeri 22:21-27

08-05-11

Grote kracht van Simson Rechters 13

15-05-11

Jozef, zoon van Jakob Genesis 37 Baby Mozes

22-05-11 Exodus 2:1-10

29-05-11

In het begin – God, de prachtige maker Genesis 1:1-31

Groep Kanaries (tot 4 jaar)

Leiders Maja, Esther en Amber

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Eveline

Krabben (groep 4, 5, 6)

Karel en Daniëlle

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen

Kanaries (tot 4 jaar) Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Angelique, Tabitha en Judith Annemiek

Krabben (groep 4, 5, 6)

John en Zoë

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

Kanaries (tot 4 jaar)

Imelda, Neeltje en Picca

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Stefanie & Elise

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marina en Femke

Kingfishers (groep 7, 8)

Heidi

Kanaries (tot 4 jaar) Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Jolanda, Marieke Sch. en Fernanne Magda & Pleunie

Krabben (groep 4, 5, 6)

John en Zoë

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen

Kanaries (tot 4 jaar)

Sandra, Renee en Amber

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Maddy & Fern

Krabben (groep 4, 5, 6)

Karel en Daniëlle

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

Op vrijdag 27 mei wordt er een avond speciaal voor alle kinderwerkers gehouden. De avond heeft als thema Pure Love en zal in het teken staan van diverse onderwerpen: onderwijs over het onderwerp pure love, creativiteit, omgaan met groepen, autisme… Lokatie: Jeftakantoor Tijd: 18.00 uur – 22.00 uur Maaltijd wordt verzorgd. Aan de avond zijn geen kosten verbonden.

EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor : Voorerf 7, 4824 GM Internet : www.jefta.org E-mail : office@jefta.solcon.nl

Breda, tel. 076-5717575 Bank : 40 99 52 184 Giro : 56 90 193

Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel

Jefta Maandprogramma Mei 2011  

Dit is het maandprogramma van mei 2011 van Evangelische Kerk Jefta te Breda