Page 1

EVANGELISCHE KERK JEFTA, BREDA

JEFTA NIEUWS Maart 2012

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen 3:15)

Jefta is een interculturele kerk , die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar


AGENDA - MAART Mrt.

dag

aanvang activiteit

03 04

Za. Zo

19.30 u. 11.00 u.

In His Presence op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege avondmaal Spreker: Hans van der Meulen Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

07 10 11

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Heidi Schouten Wii-united (12 t/m 14 jaar)

14 17 18

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

21 21-23 24 25

Wo Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Rafaël conferentie Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Pieter ‘t Hart Wii-united (12 t/m 14 jaar)

28 28 31

Wo Wo Za

20.00 u. 20.00 u. 10.00 u.

Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Kennismakingsavond op kantoor Gebedsuur op kantoor

Apr. 01

dag Zo

aanvang 11.00 u.

Activiteit Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege avondmaal Spreker: Hans van der Meulen Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar.


GOD IS DICHTBIJ Er is veel goed in Nederland. We behoren tot de rijkste landen ter wereld. Er zijn uitstekende sociale voorzieningen. We leven in vrijheid. Er is een goed functionerend rechtssysteem. Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. We hebben veel vrije tijd, tijd voor ontspanning. Toch kan het zijn dat terwijl je de eerste regels van deze column aan het lezen bent, je al weerstand voelt. Het gaat helemaal niet goed in Nederland! We bevinden ons in een recessie, de woningmarkt zit op slot, mensen verliezen hun baan, sociale regelingen worden versoberd, pensioenen gekort, en mensen voelen zich niet meer veilig op straat. En beide zienswijzen zijn juist: ja, er is veel goed in ons land. En tegelijkertijd is de andere zienswijze is ook juist: ja, er staat veel onder druk.

zeg, door te luisteren, door te relativeren, door te bemoedigen. Hand 17: 26 Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. 27 Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.

Als we deze tekst vertalen naar het heden dan mogen we ervan uitgaan dat we leven, op de plaats waar we leven, in deze tijd, met de bedoeling dat we God zullen zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. Hij is dichtbij! Dat is mooi! God is dichtbij voor ons, maar ook dichtbij in Azië, in Afrika, etc. God wil dat we Hem zoeken en vinden. Ons leven is een ontdekkingsreis. En op deze reis is Hij dichtbij. Op deze reis leren we Hem kennen, steeds een beetje beter. Toch ben ik enorm blij dat ik in Nederland Nooit zijn we alleen. Er is heel veel reden woon. Ik ben trots op ons land. We zijn om dankbaar te zijn! een ondernemend volk. We weten zaken te doen met zo’n beetje alle landen op deze aarde. Het zit in ons bloed. Op het zelfde Hans van der Meulen moment zijn we soms kleindenkende hei- voorganger kneuters, die iedereen die met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, veroordelen. Wat begrijp ik de mentaliteit in ons land toch goed. Ik ben blij dat ik hier woon. Ik hou van Nederland, ik hou van Breda. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar het is waar. Als ik in België was geboren, had ik waarschijnlijk dezelfde gevoelens over België. Ik denk dat het goed is je ergens thuis te voelen. Ik ben thuis is Breda en ik ben thuis in Jefta. En waar ik kom, ben ik wie ik ben. En waar ik kom, probeer ik een positieve bijdrage te leveren. Misschien niet eens door wat ik doe, maar soms door wat ik


LOGEERPARTIJ

GEDICHT Hij ging z’n éigen weg… nee, God had hij niet nodig. Z’n vrouw leefde met God, maar hij vond dat overbodig. Hij had een leuke baan en verdiende naar behoren. Ja… hij was voor ’t gelúk geboren! Toch kreeg ook híj te horen, dat hij moest gaan. Helaas moest ook híj gaan zoeken, naar een andere baan. We willen jullie deze foto niet onthouden. ’t Was vanwege de recessie, De Krabben hebben enige tijd geleden bij werd hem op een dag gezegd. John en Zoë Bazuin gelogeerd. Lekker ge- Wat deed het hem veel pijn... zellig: Creatief met: patat, mayo, ketchup en hij was zo aan z’n baan gehecht fricandellen… hoe hard… kon toch het leven zijn. Daar zat hij dan, eenzaam thuis, MEUBELS GEVRAAGD hij leek gevangen in z’n eigen huis. Met enkele van de asielzoekers die de afge- Maar z’n vrouw… zij bad tot God! lopen jaren Jefta hebben bezocht, hebben David en Janneke Koetsveld nog contact. Ze had zolang alleen gestaan Onder andere met Edmond. Hij heeft nog in haar geloof en in haar strijd. steeds geen verblijfsvergunning, maar heeft Ze had de stem van Gód verstaan sinds kort wel een onderkomen in Dor- die zei: “Ík ben het die jou leidt. drecht. Hij heeft een slaapkamer, maar geen Want ook nú… zal jij ervaren bed! Wat hij nodig heeft is: dat Ik jou weiden zal. - een bed en matras Blijf binnen mijn omheining, - een kast (voor kleding en dergelijke) daar is mijn waterval, - een nachtkastje of kleine (salon) tafel van stromend levend water - iets waar hij muziek op kan luisteren waar Ik jou brengen zal…” - een televisie Het was haar góddelijke houding, die hem had aangeraakt, Als u een van deze zaken over heeft en wilt hem deed verlangen, doneren kunt u contact opnemen met Da- ja, hem had zacht gemaakt. vid via: davidkoetsveld@hotmail.com of God trok hem met zijn liefde, 06-57381545 overspoelde heel zijn hart... Het was een heel bijzónder wonder Alvast hartelijk bedankt. want samen dankbaar biddend, maakten zij een níeuwe start! Hanny Laurita


VERJAARDAGEN MAART

Annelie Frans Karien Deborah Nely Sofia Casper Mayra Zoe Rick Suriëlla Aisosa Marina

v.d. v.d. v.d. de

v.d. v.d.

Eekhof Meulen Goudswaard Linden Hurk Groot Eekhof Josepha Cathalina Mede Girigori Edwards Meulen

2 3 4 4 9 10 11 19 21 21 24 26 29

AFSCHEID

De afgelopen tijd hebben afscheid genomen van Jefta:

Robyn, Laura en Michael Riemens en

Thom en Clarine Bank We wensen jullie Gods zegen op je verdere weg! IN HIS PRESENCE

Noteer alvast de volgende data in uw agenda: ♦ Zaterdag 3 maart ♦ Zaterdag 7 april (paasweekend) Roy Valenteijn en Anita Serné

KENNISMAKINGSAVONDEN JEFTA

Mensen die nieuw zijn in Jefta ontvangen een gastentas met daarin informatie over wie wij zijn en wat we doen. Als je al wat langer in Jefta komt, dan kan je overwegen om lid te worden. We vinden het belangrijk dat je wat meer weet van Jefta, voordat je lid wordt. Daarom kan je de kennismakingsavonden bezoeken. Mocht je lid willen worden, maar je hebt de kennismakingsavonden niet bezocht, dan kan dat in de vorm van gastlidmaatschap. Een formulier “hoe word ik lid van Jefta” ligt op de infotafel. Op de kennismakingsavonden, die worden verzorgd door de voorganger en oudsten, leggen we uitgebreider uit wat we geloven, hoe we kerk zijn met elkaar, maar ook hoe we deel zijn van Rafael Nederland en Foursquare International. De avonden hebben een open karakter, er is ruimte om elkaar te leren kennen en om vragen te stellen. De eerstvolgende kennismakingsavonden zullen plaatsvinden op woensdag 28 maart en woensdag 11april.

We zien al weer uit naar de 5e In His Presence. De afgelopen vier keer hebben we genoten van Gods aanwezigheid en was het mooi om te zien en te horen hoe God sprak, bemoedigde en de aanwezigen inspireerde om met passie te bidden voor diverse onderwerpen. Gebedsonderwerpen die iedere avond aan bod komen zijn de verloren zielen van de stad Breda, zieken, leiders van Jefta, eenheid onder de kerken en ook Meld je aan op office@jefta.solcon.nl persoonlijke gebedsonderwerpen.


♦ met het hoofd te weten en met het hart te ervaren wie Christus is; ♦ manieren te leren om leugens die ons gevangen houden te vervangen door Gods RAFAËL CONFERENTIE waarheid; Het thema van de Rafaël Nederland confe- ♦ de weg van discipelschap te gaan. rentie 2012, van 21 t/m 23 maart 2012 is: “Ontketende Goedheid”. Voor wie is de retraite bedoeld? Voor hen die… ♦ een hoofd vol kennis hebben maar een leeg hart of zich afvragen waar hun blijdschap gebleven is ♦ zich beheerst weten door angsten ♦ lijden aan een burn-out ♦ zich op een kruispunt bevinden ♦ zich steeds weer in moeizame of falende en gaat het over de cultuur of het klimaat relaties bevinden of steeds tegen destrucdat nodig is om uit te leven wat God gesptieve patronen aan lopen roken heeft. ♦ zich in een woestijnfase bevinden of geen De hoofdsprekers zijn: groei zien in de relatie met God. Meer info of aanmelden: www.rafael.nl. BULGARIJE REIS

Rafaël Den Bosch nodigt je uit voor deze zendingsreis naar Bulgarije van 27 juli t/m Voor de conferentie kan men zich nog op- 18 augustus 2012. Grijp je kans om mensen te ontmoeten die leven onder totaal andere geven via de website: www.rafael.nl. levensomstandigheden als wij. Bouw samen Op vertoon van je bevestiging van inschrij- met anderen mee aan Gods Koninkrijk. ving sponsort Jefta: 30% voor leden. Maak Zijn Naam bekend en ga er dan op uit. Je krijgt vooraf genoeg bagage mee, zodat je goed voorbereid bent. Het belooft weer een unieke reis te worden die jouw leRAPHA RETRAITES ven en het leven van anderen zal verandeEr komt weer een rapha retraite aan! Deze ren. Kosten 850 Euro p.p. all-in is van zondag 11 maart t/m vrijdag 16 maart 2012. De retraite wil u helpen… Opgeven via albertvanbrunschot@live.nl ♦ om te wortelen in Gods liefde en gena- U ontvangt dan een inschrijfformulier devolle aanvaarding; Bezoek www.rdb2bulgaria.org voor im♦ om vrij en effectief in Zijn dienst te staan pressies van vorige reizen met de juiste motivatie; Jerry Cook

Jan Pool

Piet Brinksma


BIJEENKOMSTEN

/ SAMENKOMSTEN

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in de aula van het GRAAF ENGELBRECHT COLLEGE, Ganzerik 3 (Haagse Beemden), 4822 RK Breda. Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst. GROEPSGEBED

♦ Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed Grote Kerk Breda ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de kinderdienst in het Graaf Engelbrecht College HUISGROEPEN

huisgroep Haagse Beemden roulerend Haagse Beemden Heksenwiel Breda

leider

adres

Rick en Tabitha van der Mede

Info: 076-5228860

Raymond en Deborah vd Linden

076-5427362

Hans en Marina van der Meulen

076-5420948

Corné en Anita Serné Frans en Marion van der Meulen

Heusdenhout

dag/frequentie 7 en 23 maart Op woensdagavond, 20.00 uur

Dorsvlegel 32

Elke week

076-7850086

Op woensdagavond, 20.00 uur

Heusdenhoutseweg 64

Elke week

076-5812978

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Roy Valenteijn

Zandhovenstraat 26

Elke week

Noord

Bij John en Anna Oei

076-5875279

Op woensdagavond, 20.00 uur

Jong Volwassenen

Michael en Nanja Valenteyn

Lageweg 12, Terheijden

7 en 23 maart

Breda Hoge Vught

Michel en Tineke de Joode

06-47783623

Op woensdagavond, 20.00 uur

Wisentstraat 18

Elke week

076-5151699

Op woensdagochtend, 09.30 uur

Breda Brabantpark Oosterhout

Lies de Leeuw

Elke week

Sjaak en Karien Goudswaard

0162-461246

Oosterhout

Yvonne Barendregt

J. v. Scorelstraat 65

Elke week

Noord

Bij Ben en Carin van Buitenen

0162-403542

Op woensdagavond, 20.00 uur

Lans en Jeanne Bovenberg

Fam Bovenberg:

Om de twee weken

Karel en Evelien Vrijenhoek

Hubertuslaan 19

Donderdagavond

John en Zoe Bazuin

076-5601201

Data: informeer bij Jeanne

roulerend

Breda Zuid

Op woensdagavond, 20.00 uur

ALPHA CURSUS:

Info Fam. Schouten (Haagse Beemden) 076-5428557

MARRIAGE COURSE:

Info Fam Goudswaard

0162-461246


ROOSTER KINDERKERK MAART

Datum 4 maart

11 maart

18 maart

25 maart

1 april

Groep

Leiders

Kanaries (tot 4 jaar)

Marieke St. Veronica en Anqelique

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Paulien + Kees-Jan De verloren zoon en de goede vader Karel Bidden. Waarom en hoe

Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

Kanaries (tot 4 jaar)

Tabitha, Margriet en Annemarijn

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Annemiek + Nely Het verloren geldstuk Marina Bidden. Waarom en hoe?

Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8)

Heidi

Kanaries (tot 4 jaar)

Marieke Sch. En Imelda

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Eveline + Maxime De goede Herder John en Zoë Wie is de Heilige Geest?

Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

Kanaries (tot 4 jaar)

Kathy, Heleen en Eveline

Krokodillen Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Paulien + Rick Zacheüs

Krabben (groep 4, 5, 6)

Karel Wie is de Heilige Geest?

Kingfishers (groep 7, 8)

Ellen

Kanaries (tot 4 jaar)

Neeltje, Jolanda en Fernanne

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Annemiek + Nely De drie knechten

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marina Wat doet de Heilige Geest?

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor Internet E-mail

: Voorerf 7, 4824 GM : www.jefta.org : office@jefta.solcon.nl

Breda, tel. 076-5717575 Bank : 40 99 52 184 Giro : 56 90 193

Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel

Jefta Maandprogramma Maart 2012  
Jefta Maandprogramma Maart 2012  

Dit is het maandprogramma voor maart 2012 van Evangelische Kerk Jefta in Breda.

Advertisement