Page 1

EVANGELISCHE KERK JEFTA, BREDA

JEFTA NIEUWS April 2012

Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. (Titus 3:7)

Jefta is een interculturele kerk , die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar


AGENDA - APRIL Apr. 01

dag aanvang Zo 11.00 u.

activiteit Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege avondmaal Spreker: Hans van der Meulen Tienerdienst (15 t/m 17 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) In His Presence (Goede Vrijdag) op kantoor Paasdienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Geert-Jan Schouten Wii-united (12 t/m 14 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Vrouwendag op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Hans van der Meulen Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Paulien de Bruin Wii-united (12 t/m 14 jaar) Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor

04 06 08

Wo Vr Zo

20.00 u. 19.30 u. 11.00 u.

11 14

Wo Za

15

Zo

20.00 u. 10.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

18 21 22

Wo Za Zo

20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

25 28

Wo Za

20.00 u. 10.00 u.

29

Zo

11.00 u.

Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege Spreker: Philip van Kesteren Wii-united (12 t/m 14 jaar) Tienerdienst (15 t/m 17 jaar)

Mei 02 05 06

dag Wo Za Zo

aanvang 20.00 u. 10.00 u. 11.00 u.

Activiteit Huisgroepen en JoVo’s (voor adressen zie achterin) Gebedsuur op kantoor Dienst in het Graaf Engelbrechtcollege avondmaal

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.jefta.org Evangelische Kerk Jefta bestaat van de vrijwillige financiële bijdragen van leden, bezoekers en vrienden. Evangelische Kerk Jefta is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Jefta zijn daarom fiscaal aftrekbaar .


OP HET LEVEN

en hoe onvoorstelbaar Gods genade voor ons is. Ik wens u allen tijdens dit paasfeest ook een moment van rust om eens stil te staan bij het geweldige wonder van Pasen.

Het jaar lijkt nog maar net begonnen. De jaarvergadering lijkt nog maar een paar weken geleden en de conferentie is nog maar net voorbij. De veertig dagen voorbereidingstijd zijn langs gevlogen en Pasen staat al weer voor de deur. En ik wens u ook een heel gezellige maaltijd met de hele familie. En als u dan aan de De knalgele attributen liggen weer in de feestelijke, mooi opgemaakte tafel aan zit – winkel en de commercie probeert ons ervan denkt u dan ook aan het moment waarop te overtuigen dat we toch echt allerlei Jezus het brood brak en de wijn schonk en spulletjes nodig hebben om een echt paas daarmee zichzelf aan ons gegeven heeft. gevoel te krijgen als we met zijn allen bij Dus als ik mijn tafelgenoten een “Smakelijk elkaar zijn aan de paas maaltijd. eten” toewens, dan zeg nu liever “Gezondheid”, maar bedoel ik eigenlijk Het leven gaat tegenwoordig zo snel dat we “Op het leven”. geen moment rust meer kunnen nemen. Maar met het paasfeest voor de deur Ben van Buitenen kunnen we er niet meer omheen. Als we ons realiseren wat er tijdens het Paasfeest allemaal is gebeurd dan kunnen we alleen nog maar in verwondering zijn… Voor de Joden is Pasen, ofwel het feest van het ongedesemd brood, het moment waarop het Joodse volk is bevrijd van de Egyptische slavernij. De engel van God ging toen de huizen voorbij die waren gemarkeerd met het bloed van een lam (Pass over): Pascha. Wij Christenen gedenken tijdens het paasfeest ook onze ontsnapping aan de dood omdat wij ook “gemarkeerd” zijn met het bloed van het Lam, waarmee wij het eeuwig leven hebben gekregen. Laten we stilstaan bij deze wonderbaarlijke gebeurtenis, waarbij God zelf al onze zonden op zich heeft genomen, in de dood is afgedaald, de dood heeft overwonnen en ons het leven gegeven heeft. Wow, wat een geschenk! Ik wordt helemaal stil als ik probeer te beseffen wat er tijdens het paasfeest is gebeurd, hoe diep dit gegaan is


COLLECTE GOD BLESS YOU HOMES

Stichting “God Bless You Homes” zet zich in voor weduwen en wezen in Kenia. Zij doet dit door middel van het gebed, het bouwen van woningen en het zorgen voor onderwijs en werk-gelegenheid. Op dit moment worden in twee huizen, weeskinderen opgevangen. Deze kinderen groeien op in gezinsverband. Alle kosten die dit met zich meebrengt, zoals de huur van de huizen, worden betaald. De kinderen gaan naar school en ook wordt er voor voedsel en kleding gezorgd. In de dienst van 22 april zal speciaal voor dit project worden gecollecteerd. Klaas Kousemaker, bestuurslid van deze stichting, zal deze collecte van harte bij u aanbevelen. JAARVERGADERING

Voor leden van Jefta is het verslag van de jaarvergadering op het voor leden bestemde deel van de website www.jefta.org geplaatst DE KUNST OM GETROUWD TE ZIJN

Ap en Anita Verwaijen hoeven we natuurlijk niet meer voor te stellen. Zij hebben twintig jaar ervaring op het gebied van huwelijkscounseling en het geven van huwelijkslessen. Zij hebben ook enkele boeken geschreven over het huwelijk,

waaronder ‘De kunst van een gelukkig huwelijk’. Het huwelijksseminar is al op veel plaatsen in Nederland en in Europa gehouden en Ap en Anita hebben al langer het verlangen om ook in Jefta dit seminar te organiseren. Door dit onderwijs hebben velen zich goed op het huwelijk kunnen voorbereiden, bij anderen is hun huwelijksrelatie hersteld en weer anderen hebben het seminar ervaren als een soort APK en hebben een hele positieve boost ontvangen voor hun huwelijk. In dit seminar leer je hoe je een bestendige huwelijksrelatie kunt ontwikkelen. Je ontvangt hulpmiddelen om problemen te voorkomen en op te lossen. De bedoeling is niet alleen kennis over te brengen, maar vooral een verandering van hart en gedrag teweeg te brengen. Het seminar zal gehouden worden van vrijdagavond 1 tot en met zaterdag 2 juni 2012. Op vrijdagavond wordt je om 19.30 uur verwacht en zal de avond duren tot ongeveer 22.00 uur. De zaterdag start om 10.00 uur en zal om ongeveer 16.00 uur afgelopen zijn. De kosten van het seminar zijn € 15,00 per persoon en € 25,00 per echtpaar, de lunch is hierbij inbegrepen. Als locatie hebben we gekozen voor het Jefta kantoor, Voorerf 7, Breda. Voor verdere informatie en voor opgave (graag vóór 25 mei) kun je terecht bij Ad en Tineke van der Heiden. Spreek ze zelf aan of neem contact op via telefoon of internet: 0161-233711, 06-51981951, ad@dekunstomgetrouwdtezijn.nl.


VERJAARDAGEN APRIL

Iris Stephanie Yvonne David Paulien Imri Wilna Roy Michael Anouk David John Stephan Jurian Nathalie Sabrina Fern Nicolette Hans Tineke

v.d. te v.d.

v.d. van van v.d. de

Lynch Braaksma Melis Veeken Braak Linden Wolters Valenteyn Valenteyn Elbers Koetsveld Pichardo Veeken Bieren Elbers Riet Bazuin Damme Meulen Joode

2 4 5 6 10 10 10 11 12 14 14 17 17 21 21 23 24 25 25 26

activiteiten voortgekomen uit Uturn Europe, noemen we Uturn Europe Serves. Er zal keuze zijn uit drie projecten in Hongarije, Estland en Engeland In de komende maanden zal meer informatie volgen… IN HIS PRESENCE, GOEDE VRIJDAG

We zien al weer uit naar de 6e In His Presence. De afgelopen vijf keer hebben we genoten van Gods aanwezigheid en was het mooi om te zien en te horen hoe God sprak, bemoedigde en de aanwezigen inspireerde om met passie te bidden voor diverse onderwerpen. Gebedsonderwerpen die iedere avond aan bod komen zijn de verloren zielen van de stad Breda, zieken, leiders van Jefta, eenheid onder de kerken en ook persoonlijke gebedsonderwerpen. Let op: Ditmaal is “In His Presence” op Goede Vrijdag (6 april)

Roy Valenteijn en Anita Serné In navolging van Uturn-summercamp 2011 U TURN EUROPE

in Hongarije willen wij, Uturn Europe, NACHT VAN GEBED komende zomer weer een actie op touw zetten om het werk dat wij in de zomer van Op 1 juni aanstaande is er weer de jaarlijkse 2011 zijn begonnen een stapje dichter bij de Nacht van Gebed. Ook dit jaar stellen Leo en Dorothé van Loon hun huis daar weer afronding te brengen. voor open! Mensen die de aanbidding Uturn Europe is kunnen ondersteunen worden hiertoe van een netwerk van harte uitgenodigd. jongeren in Europa die één keer in de drie jaar samenkomen tijdens een summercamp, ergens in Europa. En er in de tussenliggende jaren erop uit gaan, vanuit de relaties die zijn ontstaan tijdens het kamp, om samen uit te reiken in verschillende plaatsen in Europa. Al deze

U bent van harte welkom op vrijdagavond 1 juni vanaf 19.30 uur tot uiterlijk 24.00 uur. Spiebos 3, 4854 RJ Bavel. Tel. 0161-434099 Meer informatie over de nacht van gebed: www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed


VROUWENDAG

Wanneer ik stil sta bij het Kruis, zie ik alleen maar liefde, liefde en nog eens liefde. Ik zie geen wedijver, ik zie geen trots of vooroordelen, of misbruik van macht, ik zie geen machtswellust, geen manipulatie, geen woede of boosheid, of egoïsme. Als ik stilsta bij zijn offer zie ik alleen nog maar de liefde van God Ik zie geen onvergevingsgezindheid, ik zie geen haat of jaloezie, ik zie geen conflicten, bitterheid of afgunst, ik zie geen eigen koninkrijkjes, ik zie geen eigendunk, hoogmoed of arrogantie. Als ik stilsta bij zijn offer zie ik alleen nog maar de liefde van God Als ik bij het kruis stil sta zie ik: overgave, zelfopoffering, redding, nederigheid, goedheid, vertrouwen, geloof, vergeving en vooral liefde en nog eens liefde.

Als vrouwen elkaar ontmoeten, merk je al gauw wat hen beweegt, waar hun hart sneller van gaat kloppen, iets dat God als verlangen in hen heeft gelegd. Een bewogenheid om bijvoorbeeld schilderworkshops te geven als evangelisatiemiddel, gedetineerden te bezoeken of om vrouwenhandel onder de aandacht te brengen. Ieder van ons heeft wel iets te geven; creativiteit, muzikaliteit, Johan & Renée Zijlstra sportiviteit, gastvrijheid, kooktalent etc.

Jij maakt het verschil waar je bent! Jij bent Jezus’ ogen, oren, handen en voeten! Kom en luister naar verschillende bewogen zussen en laat je inspireren. God kan BULGARIJE REIS oneindig veel meer doen dan wij ooit Rafaël Den Bosch nodigt je uit voor deze kunnen bidden of beseffen (Efeziërs 3:20) zendingsreis naar Bulgarije van 27 juli t/m 18 augustus 2012. Grijp je kans om mensen Zaterdag. 14 april van 10.00 tot circa 15.00 te ontmoeten die leven onder totaal andere uur. Waar: Jefta kantoor, Voorerf 7, 4824 levensomstandigheden. Bouw mee aan GM Breda. Kosten (incl. lunch): 7,50 op Gods Koninkrijk. Maak Zijn Naam bekend. bank rekening 55.64.42.059 t.n.v. A. Van Je krijgt vooraf voldoende voorbereiding. Het belooft weer een unieke reis te worden Hoften te Oosterhout o.v.v. Vrouwendag die jouw leven en het leven van anderen zal veranderen. Kosten 850 Euro p.p. all-in Info: infotafel of arianne@tiscalimail.nl Opgeven via albertvanbrunschot@live.nl Graag willen wij u opmerkzaam maken op U ontvangt dan een inschrijfformulier Bezoek www.rdb2bulgaria.org voor de tekst van het prachtige lied: “When I look at the blood” van Godfrey impressies van vorige reizen Birtill. Dit is de vertaling… WHEN I LOOK AT THE BLOOD


BIJEENKOMSTEN

/ SAMENKOMSTEN

Dienst: elke zondag om 11.00 uur in de aula van het GRAAF ENGELBRECHT COLLEGE, Ganzerik 3 (Haagse Beemden), 4822 RK Breda. Na de dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek en/of gebed en is er tevens koffie, thee en limonade. Babyopvang en kinderdiensten tijdens elke dienst. GROEPSGEBED

♦ Dinsdagmiddag 12.30 uur oecumenisch middaggebed Grote Kerk Breda ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de dienst in het Graaf Engelbrecht College ♦ Zondagmorgen 10.30 uur vóór de kinderdienst in het Graaf Engelbrecht College HUISGROEPEN

huisgroep

Haagse Beemden roulerend Haagse Beemden Heksenwiel Breda

leider

adres

Rick en Tabitha van der Mede

Info: 076-5228860

Raymond en Deborah vd Linden

076-5427362

Hans en Marina van der Meulen

076-5420948

Corné en Anita Serné Frans en Marion van der Meulen

Heusdenhout

dag/frequentie

4 en 18 april Op woensdagavond, 20.00 uur

Dorsvlegel 32

Elke week

076-7850086

Op woensdagavond, 20.00 uur

Heusdenhoutseweg 64

Elke week

076-5812978

Op woensdagavond, 20.00 uur

Breda

Roy Valenteijn

Zandhovenstraat 26

Elke week

Noord

Bij John en Anna Oei

076-5875279

Op woensdagavond, 20.00 uur

Jong Volwassenen

Michael en Nanja Valenteyn

Lageweg 12, Terheijden

4 en 18 april

Breda Hoge Vught

Michel en Tineke de Joode

06-47783623

Op woensdagavond, 20.00 uur

Wisentstraat 18

Elke week

076-5151699

Op woensdagochtend, 09.30 uur

Breda Brabantpark Oosterhout

Lies de Leeuw

Elke week

Sjaak en Karien Goudswaard

0162-461246

Oosterhout

Yvonne Barendregt

J. v. Scorelstraat 65

Elke week

Noord

Bij Ben en Carin van Buitenen

0162-403542

Op woensdagavond, 20.00 uur

Lans en Jeanne Bovenberg

Fam Bovenberg:

Om de twee weken

Karel en Evelien Vrijenhoek

Hubertuslaan 19

Donderdagavond

John en Zoe Bazuin

076-5601201

Data: informeer bij Jeanne

roulerend

Breda Zuid

Op woensdagavond, 20.00 uur

ALPHA CURSUS:

Info Fam. Schouten (Haagse Beemden)

076-5428557

MARRIAGE COURSE:

Info Fam Goudswaard

0162-461246


ROOSTER KINDERKERK APRIL

Datum 1 april

8 april

Groep

Leiders

Kanaries (tot 4 jaar)

Neeltje, Jolanda en Fernanne

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Annemiek + Nely De drie knechten

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marina Wat doet de Heilige Geest?

Kingfishers (groep 7, 8)

Marco

Kanaries (tot 4 jaar)

Renee, en Fadma

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Eveline + Maxime Het Pasen van Jezus John & Zoë Wat doet de Heilige Geest? Heidi

Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8)

15 april

Kanaries (tot 4 jaar)

Marieke St Esther en Angelique

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Paulien en Tabitha Twee leerlingen op weg naar Emmaüs Karel Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest. Marco en Kaas Jan

Krabben (groep 4, 5, 6) Kingfishers (groep 7, 8)

22 april

Kanaries (tot 4 jaar)

Neeltje, Jolanda en Fernanne

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Annemiek + Nely

Krabben (groep 4, 5, 6)

Marina Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest. Ellen

Kingfishers (groep 7, 8)

29 april

Kanaries (tot 4 jaar)

Kathy en Heleen

Krokodillen (groep 1, 2, 3)

Zoë

Krabben (groep 4, 5, 6)

John Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad? Marco

Kingfishers (groep 7, 8)

E VA NGE LISCHE KE RK Kantoor : Voorerf 7, 4824 GM Internet : www.jefta.org E-mail : office@jefta.solcon.nl

JEF TA Breda, tel. 076-5717575 Bank : 40 99 52 184 Giro : 56 90 193

Aangesloten bij Rafaël Nederland en The International Church of the Foursquare Gospel

Jefta Maandprogramma April 2012  

Dit het maandprogramma van Evangelische Kerk Jefta in Breda, voor april 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you