Page 1

Hogeschool Rotterdam Portfolio

Hogeschool Rotterdam

Cluster engineering

Studierichting Autotechniek

Portfolio Algemene beroepsvaardigheden Auteur: Jeffrey Verhoef Studentnummer: 0823537 Klas: ATr2B Datum: 21 maart 2011 Studiejaar 2010-2011

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 1


Hogeschool Rotterdam Portfolio

Inhoudsopgave 1

2

3

4

Algemeen .................................................................................................................. 4 1.1

Introductie ................................................................................................................... 4

1.2

Persoonlijk profiel ........................................................................................................ 5

1.2.1

Kolb-test ............................................................................................................... 5

1.2.2

Reflectie studieaanpak ......................................................................................... 6

1.2.3

Belbin-test ............................................................................................................ 7

1.2.4

Reflectie op de teamrol ........................................................................................ 8

1.2.5

Curriculum Vitae ................................................................................................... 9

1.2.6

SWOT Analyse .................................................................................................... 10

1.2.7

Motivatie gekozen studie ................................................................................... 11

1.3

Beroepsbeeld ............................................................................................................. 12

1.4

Competentieprofiel van de opleiding fase 1 ............................................................. 13

Semester 1 .............................................................................................................. 15 2.1

POP ............................................................................................................................ 15

2.2

PAP met SMART-leerdoelen ...................................................................................... 16

2.3

Reflectieverslag van POP en PAP ............................................................................... 18

2.4

Verslagen SLC Gesprekken ........................................................................................ 19

Semester 2 .............................................................................................................. 20 3.1

POP ............................................................................................................................ 20

3.2

PAP met SMART-leerdoelen ...................................................................................... 21

3.3

Reflectieverslag van POP en PAP ............................................................................... 23

3.4

Verslagen SLC Gesprekken ........................................................................................ 25

Bewijsmateriaal ...................................................................................................... 26 4.1

Verslagen Studium Generale & Excursies.................................................................. 26

4.1.1

Verslag Excursie Broekman ................................................................................ 26

4.1.2

Verslag Lezing KONI ............................................................................................ 27

4.1.3

Verslag Excursie NedCar ..................................................................................... 28

4.2

Recente cijferlijst Osiris ............................................................................................. 29

4.3

Casus Aandrijving ‘Berekening wisselbak’ ................................................................. 30

4.4

Agenda projectvergadering ‘Techniek Voelen’ ......................................................... 34

4.4.1

Notulen projectvergadering Project ‘Techniek Voelen’ ..................................... 35

4.4.2

Korte reflectie vergadering ................................................................................ 36

4.5

Opdrachten gespreksvaardigheden .......................................................................... 37

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 2


Hogeschool Rotterdam Portfolio 4.5.1

Analyse beeldmateriaal ...................................................................................... 37

4.5.2

Vraaggesprek medestudent jaar 2 .................................................................... 38

4.6

Vacature ideale baan ................................................................................................. 40

4.7

Elevator Pitch ............................................................................................................. 43

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 3


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1 Algemeen 1.1 Introductie Ik ben Jeffrey Verhoef, 19 jaar en student op de Hogeschool in Rotterdam. Ik ben woonachtig in ’s-Gravendeel en ben oorspronkelijk Nederlands. Dit is het eerst jaar Autotechniek voor mij, ik heb hiervoor mijn VWO gedaan en ook mijn diploma behaald. Het portfolio is een persoonlijk document waarin al mijn competenties worden verwerkt. Ook testen, reflecties en opdrachten worden hierin opgenomen. Het portfolio is eigenlijk een beschrijving van mijn ervaringen en ontdekkingen op educatief gebied. Dit zal dan ook telkens een update krijgen. Jeffrey Verhoef

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 4


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.2 Persoonlijk profiel 1.2.1 Kolb-test Resultaat Kolb-test

Leerstijl: dromer Een dromer is iemand die de nadruk legt op concrete ervaringen en een groot voorstellingsvermogen heeft. Zijn sterkte is de verbeeldingskracht en fantasie waarmee hij een concrete situatie vanuit verschillende gezichtshoeken kan bekijken en snel verbanden kan leggen tussen een aantal observaties. Het zijn vaak creatieve mensen, die ook ruimte nodig hebben voor het creëren van ideeën.

Optimale leeromgeving:

     

ruimte om ervaringen en gevoelens te uiten; tijd om de ervaringen te verwerken; mogelijkheden om de groep te leren kennen en gedachten uit te wisselen; confrontatie met verschillende visies; veilige benadering; visuele presentatie van de leerstof.

Leerstijl: denker Een denker legt de nadruk op de logische samenhang tussen zaken. Hij wil bezig zijn met het vormen van begrippen en zijn grootste kracht is het maken van theoretische modellen. Logica, nauwkeurigheid en denken in heldere, abstracte begrippen staan voorop. Denkers proberen vanuit theoretische modellen naar de werkelijkheid te redeneren.

Optimale leeromgeving:

    

duidelijke doelen en helder programma; gelegenheid om naar achtergronden te vragen; confrontatie met complexe vraagstukken (worden als uitdaging ervaren); orde en rust; tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen.

Kernmerken die ik herken zijn:  Logica  Duidelijke doelen  Confrontatie met complexe vraagstukken Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 5


Hogeschool Rotterdam Portfolio  

Orde en rust Tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen

1.2.2 Reflectie studieaanpak Ik ga hier een reflectie schrijven over mijn studieaanpak tot nu toe op de Hogeschool Rotterdam volgend de opleiding Autotechniek. Op de Hogeschool wordt het bij de meeste vakken eigenlijk al meteen duidelijk: Je moet bijna alles zelfstandig doen. De omschakeling van het voortgezet onderwijs naar een HBOstudie is dan ook drastisch. Het heeft mij de nodige moeite gekost om volledig om te schakelen naar het zelfstandig werken en het plannen van je activiteiten op de hogeschool. Vooral dat laatste is een belangrijk feit. Omdat je voor activiteiten alleen een deadline krijg, moet je een hoop dingen gaan plannen. Ik vind dat nu nog steeds erg wennen omdat je makkelijk activiteiten verplaatst tot de deadline in zicht is. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en daarom wordt er al vanaf dag 1 op de hogeschool gehamerd op het plannen. Ik vond de methode waarop de hogeschool dat aanbood zeer goed werken, door programma’s als microsoft project maak je makkelijk een planning en kan je die ook tussendoor aanpassen. Dit werkt fijn en heeft mij zeer geholpen de laatste weken. Als ik terugkijk op de tijd tot nu toe op de hogeschool denk ik dat ik het redelijk doe, in de zin van het kan beter. Ik vind dat het nog beter kan omdat ik mezelf erop betrap dat ik activiteiten te makkelijk verschuif. Doordat ik soms geen motivatie heb om aan school te werken loopt je planning gemakkelijk in de soep. Ik moet er beter op letten dat ik mijn planning ruim hou, zodat het mogelijk is hier en daar een pauze te nemen. In de toekomst is het voor mij belangrijk dat ik beter ga plannen en rekening hou met alle deadlines. Dit ga ik doen door elk kwartaal alle deadlines op een rij te zetten, en elk belangrijk activiteit de nodige ruimte geef. Zo hoop ik tot een beter planning te komen, en nog veel belangrijker een beter uitwerking.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 6


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.2.3 Belbin-test Teamrol Score Onderzoeker 15.71% Waarschuwer 15.71% Groepswerker15.71% Vormer

14.29%

Bedrijfsman Voorzitter Zorgdrager Plant Onderzoeker

12.86% 10% 8.57% 7.14%

Stabiel, dominant, extrovert. Gaat op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de deur en beschikt daarvoor over talloze contacten: ontspannen, sociaal, gezellig. Is niet zozeer zelf de bron van ideeën, maar pikt ze gemakkelijk op bij anderen. Een brononderzoeker is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen. Een nieuwsgierige verkenner, die makkelijk contacten legt en over talloze relaties lijkt te beschikken. Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën. De Brononderzoeker is gericht op brainstorming, op vernieuwing en ontwikkeling en hij houdt van improviseren. Speels, steels, positief en enthousiast, is hij een permanente bron van informatie en ideeën. Al heeft hij wel eens de neiging om dingen net zo makkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt. Met als mogelijk gevolg dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint. Te vermijden gedragingen:  Overenthousiasme  Een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijke-interessante, maar voor het team irrelevante zaken  Te veel verslappen als de druk op het werk (of de prikkel van het nieuw zijn) afneemt; nonchalance met betrekking tot details of zaken die niet direct zijn hert hebben. Rol De brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep. Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren. Door zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar de kansen liggen en hij weet ze te grijpen. Drukte en afwisseling zijn voor een Brononderzoeker essentieel. Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmansfunctie, dan raakt hij snel verveeld en ineffectief.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 7


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.2.4 Reflectie op de teamrol Mijn teamrol is ‘Onderzoeker’ volgens de Belbin teamrol test. In een team houd ik me meestal veel op de achtergrond, ik zorg ervoor dat ik doe wat er van mij verwacht wordt. Als er oplossingen voor bepaalde problemen moeten worden gezocht, zou ik niet zo direct met ideeën komen, maar daar eerst goed over nadenken en het liefst daar later nog even op terugkomen met een perfecte oplossing. Een oplossing waar goed over nagedacht is. Doordat ik veel ga onderzoeken kom ik doormiddel van diverse media aan een oplossing. Ik verkrijg dus dikwijls mijn resultaten uit externe bronnen. Ik kan me daarom ook goed herkennen in het resultaat van de belbin test; ik ben een echte onderzoeker! Als een opdracht mij interesseert kan ik met volle motivatie en enthousiasme tot verschillende resultaten komen. Omdat ik altijd tot een goed eindresultaat wil komen, zal ik ervoor zorgen dat ik genoeg deelresultaten heb om daaruit de meest perfecte te kiezen. Om een voorbeeld te noemen: In het project Start ’n Go heb ik samen met Erik aan een website gewerkt, omdat ik soms een beetje perfectionistisch ben heb ik voor de lay-out diverse ontwerpen gemaakt en deze gepresenteerd aan de klas. Doordat ik het onderwerp leuk vind, kan ik met veel enthousiasme te werk gaan, wat vaak ten koste gaat van de efficiëntie van mijn werk. Ook hierin kan ik me goed vinden in de belbin test waarin genoemd wordt dat de ‘Onderzoeker’ soms overenthousiasme bezit, dit gaat vaak ten koste aan de effectiviteit maar ten goede aan de kwaliteit. Door hier een balans tussen te vinden spreek ik mezelf erop aan dat de kwaliteit niet altijd in eerste instantie goed hoeft te zijn. Soms is doorontwikkelen een beter optie, door mijn resultaten een niet te hoge kwaliteit mee te geven kan ik efficiënter te werk gaan en mijn taak voltooien. Zoals ik al eerder zei kan ik met volle enthousiasme werken aan een project of opdracht als het onderwerp mij interesseert. Maar als het onderwerp verslapt en het wordt langdradig kan ik mijn aandacht er niet meer bijhouden en dwaal ik af. Als voorbeeld neem ik de casus van het vak ‘Basic Engineering Skills’: Doordat ik niet veel nieuwe informatie kan verkrijgen over het onderwerp, wat mij in het begin zo interesseerde en volop mijn aandacht trok, verslapt mijn inzet en ga ik opzoek naar dingen die niet relevant zijn voor mijn opdracht. Als ik niet steeds geprikkeld wordt door nieuwe informatie kan ik mijn aandacht er niet goed bijhouden en zal ik de opdracht niet met kwaliteit afronden. Door eerst goed na te denken over de mogelijkheden die ik heb om aan informatie te komen hoop ik hiermee tot een keuze te komen die mij blijft interesseren. In teamverband of groepswerk ben ik vaak meer gemotiveerd, mocht ik toch mijn aandacht verliezen bij het werken aan opgedragen taken, kan ik door middel van een kort gesprek met de groepsleider of teamleden mijn aandacht er weer bij houden en zo tot een goed resultaat komen. Als onderzoeker heb ik veel respect voor de ‘voorzitters’. In het project Start ’n Go heb ik kennis mogen maken met Chris Patterson, als je het mij vraagt, een geboren leider. Chris bezit genoeg competenties om groepsleden goed aan te sturen. Ook blijft hij constant de motivatie en enthousiasme houden om de groep door de goede banen te leiden. Omdat ik bewondering heb voor het doorzettingsvermogen en de motivatie die Chris heeft, zal ik als teamlid ook meer motivatie hebben en mijn taken met een hoog rendement uitvoeren.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 8


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.2.5 Curriculum Vitae Jeffrey Verhoef

Personalia Naam: E-mail: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijbewijs: Burgerlijke staat: Sofi-nummer:

J. Verhoef Jeffrey_verhoef@hotmail.com 10-08-1991 Dordrecht Nederlands B, AM Ongehuwd 214997017

Werkervaring 2010-2011 2009-2010

Productiemedewerker FrieslandCampina B.Visser Tuinaanleg & Onderhoud (Vaste dienst jaarcontract) 2005/06/07/08 B.Visser Tuinaanleg & Onderhoud (Vakantiemedewerker zomer) 2004 Aardappelhandel Verkerk Afdeling Verkoop (Vakantiewerker)

Maasdam ‘s-Gravendeel ’s-Gravendeel ‘s-Gravendeel

Opleidingen 20102002-2010

Autotechniek HBO Studie VWO Atheneum Profiel: N&T

Rotterdam Dordrecht

Automatiseringskennis MS Word MS Excel Windows OS

Uitgebreid Uitgebreid Uitgebreid

Talen Nederlands Engels

Moedertaal Voldoende beheersend

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 9


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.2.6 SWOT Analyse

Sterkte/Zwakte analyse Onderdeel Samenwerken

Gespreksvaardigheden

Rapporteren

Presenteren

Sterke punten Feedback ontvangen; ik kan goed omgaan met de feedback van mensen en vind het ook fijn deze te ontvangen. Hierop kan ik reflecteren en competenties stellen. Met de feedback die ik van mensen krijg probeer ik zo goed mogelijk om te gaan en mijn gedrag zo snel mogelijk te verbeteren. Samenvatten; ik ben in staat om van een tekst de inhoudelijke informatie te onderscheiden van de rest.

Zwakke punten Feedback geven; Doordat je, naar mijn mening, niet genoeg met elkaar betrokken ben (binnen een projectgroep) is het moeilijk om te beoordelen of de één zijn werk beter gedaan heeft dan de ander.

Actief luisteren; alleen als inhoudelijke stof mij dermate interesseert ben ik in staat actief te luisteren en informatie op te slaan. Logische opbouw; ik zorg er Zinsopbouw; Doordat ik vaak altijd voor dat een document te gehaast typ maak ik als op een logische manier in gevolg daarvan de elkaar zit, zodat het voor zinsopbouw slordig. iedereen verstaanbaar is. Opbouw; door het veelvuldig Presentatietechniek; tijdens oefenen met presentaties het presenteren heb ik soms maken, ben ik instaat een last van zenuwen en dan goede opbouw te hanteren krijg ik de neiging om voor een presentatie. binnensmonds te gaan praten.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 10


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.2.7 Motivatie gekozen studie Mijn reden om voor de Hogeschool Rotterdam te kiezen is omdat de locatie relatief dichtbij mijn woonplaats ligt. Dit scheelt het huren van een kamer of een lange reisduur. Bij autotechniek denk je eigenlijk meteen aan sleutelen. Ik ben begonnen met scooters en vind dat nog steeds heel leuk. Maar niet alleen dit heeft mij gemotiveerd om voor deze studie te kiezen, ik vond mijn keuze zelfs heel moeilijk om te maken. Ik ben naar de HRO gekomen en een lijstje gemaakt met studies die mij het meeste aanspraken. Dit lijstje bestond uit: Informatica, Elektrotechniek en Autotechniek. Na de open dag te hebben bezocht en de informatie op de website van de Hogeschool bestudeerd te hebben, is mijn keuze toch naar Autotechniek gegaan. Datgene wat mij het meeste aanspreekt aan deze studie is dat het alles te maken heeft met auto’s, naast ouderwets sleutelen ook de toekomst zoals hybride en waterstof. Wat het uiteindelijke doel van deze studie is vind ik nog vaag en concentreer ik me momenteel nog niet op, ik vind het tot nu toe een hele interessante studie en ben alleen maar benieuwd wat de toekomst brengt. Natuurlijk is een carrière belangrijk, ik hoop later een goede maar ook een leuke baan te hebben. Het is tenslotte toch een bezigheid dat je de rest van je leven ga doen. Ik heb voor het HBO gekozen omdat ik dit meer praktijkgerichter vind dan een universitaire opleiding. Na 7 jaar VWO is het misschien zonde om voor het HBO te gaan maar ik heb bewust deze keuze gemaakt. Studeren kan heel leuk zijn, als het onderwerp je maar interesseert. Bij een opleiding die goed bij je past is dat ook een stuk makkelijker. De factoren voor succesvol studeren is bij mij redelijk op orde, ik woon nog bij mijn ouders dus hoef me financieel niet zo druk te maken. Daarnaast heb ik genoeg plaats en tijd om te studeren.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 11


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.3 Beroepsbeeld Mijn visie op het beroep wat ik hierna, met deze studie op zak, was eerst heel vaag. Ik wist niet wat ik met een studie als deze wilde worden, maar wist wel dat beroep monteur het niet zou zijn. Veel mensen vragen dan aan je: ‘Wat studeer je?’ Als je dan antwoord met Autotechniek denkt de meerderheid aan monteur, terwijl dit juist niet waar is. Omdat mijn studiekeuze een afweging is geweest tussen meerdere studies heb ik niet mijn studie gekozen via een beroepsbeeld. Ik zal nu mijn beroepsbeeld moeten gaan afstemmen op mijn studie. Door het volgen van de verschillende colleges en het uitvoeren van projecten gedurende het eerste jaar heb ik een redelijk beroepsbeeld voor mezelf geschetst. Om het beeld wat ik heb voor een beroepskeuze concreet te maken heb ik een paar vacatures opgezocht die je kan doen met de opleiding Autotechniek.    

Sales Manager Technisch Engineer Projectmanager Quality manager

Voor manager zijn er genoeg banen te vinden, op HBO niveau krijg je daarom daar ook goede trainingen in (ook bij ABV). Voor de engineering zijn er niet zo snel veel vacatures te vinden, maar je kan dan denken aan banen als: Engineering van Elektrische voertuigen, Suspension ontwerper, enz.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 12


Hogeschool Rotterdam Portfolio

1.4 Competentieprofiel van de opleiding fase 1 Competentiematrix Autotechniek, beroepsrol Research & Development Engineer kerncompetenties Een automotive Een automotive probleem product ontwerpen processen analyseren Organiseren De Automotive engineer - creĂŤert voorwaarden om de technische omgeving en opties in kaart te brengen; stelt in samenspraak technische plannen op en zorgt voor monitoring van de (tussen)resultaten en terugkoppeling t.b.v. nieuwe planning; - legt de basis voor adequate technische afstemming.

Structureren De Automotive engineer - legt basis voor keuzes m.b.t. technische ontwikkeling, conceptbepaling en inpassing in productie; stelt in samenspraak het concept en technische productiespecificaties op en stemt de uitwerking af in actieplannen en beoordeelt tussentijds de effecten; - zorgt voor technische onderbouwing van het concept (productie en onderhoud van producten, systemen, componenten). Uitvoeren De Automotive engineer - is verantwoordelijk voor doorlopende optimalisering en verbetering van het technisch functioneren van producten, systemen en componenten; - ziet toe op optimale afstemming van technische mogelijkheden en ontwerp (productie en onderhoud van producten, systemen, componenten).

Een automotive ontwerp in productie nemen

Een automotive product in gebruik nemen

Een automotive product volgen en verbeteren

1 Definieert een technisch of strategisch vraagstuk en maakt een technische probleemanalyse of een strategische businessanalyse.

4 Stelt een technisch ontwerp op of ontwerpt een businessstrategie dat leidt tot een ontwerp dat voldoet aan het goedgekeurde pakket van eisen.

7 Stelt een plan van aanpak op voor de implementatie van het marketing- en salesplan of het productieplan.

10 Stelt in samenspraak een salesplan op voor een automotive product en toetst hierbij de techniek.

13 Initieert een technische of business-strategische monitor.

2 Stelt een plan van aanpak op om de analyse uit te voeren.

5 Werkt het eerste ontwerp uit resulterend in een technisch of strategisch concept.

8 Werkt het implementatieplan verder uit in een detailontwerp.

11 Werkt het salesplan uit in sales targets

14 Zet een monitor op en bepaalt de parameters.

3 Stelt op basis van een plan van aanpak een pakket van eisen op dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, rekening houdend met de eisen en wensen van belanghebbenden.

6 Maakt een technisch of business ontwerp.

9 Voert acties uit gericht op het implementeren van het productieplan of het marketing- en salesplan.

12 Verkoopt en adviseert over automotive producten.

15 Voert de monitor uit, verzamelt de gegevens.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 13


Hogeschool Rotterdam Portfolio Competentiematrix Autotechniek, beroepsrol Commercial Business Engineer (in Automotive-based organizations) kerncompetenties Een automotive Een automotive Een automotive probleem product of dienst ontwerp in processen analyseren ontwerpen productie nemen

Organiseren De Automotive engineer - creĂŤert voorwaarden om de technische omgeving en opties in kaart te brengen; stelt in samenspraak technische plannen op en zorgt voor monitoring van de (tussen)resultaten en terugkoppeling t.b.v. nieuwe planning; - legt de basis voor adequate technische afstemming.

Structureren De Automotive engineer - legt basis voor keuzes m.b.t. technische ontwikkeling, conceptbepaling en inpassing in productie; stelt in samenspraak het concept en technische productiespecificaties op en stemt de uitwerking af in actieplannen en beoordeelt tussentijds de effecten; - zorgt voor technische onderbouwing van het concept (productie en onderhoud van producten, systemen, componenten).

Een automotive product of dienst in gebruik nemen

Een automotive product of dienst volgen en verbeteren

1 Definieert een technisch of strategisch vraagstuk en maakt een technische probleemanalyse of een strategische businessanalyse.

4 Stelt een technisch ontwerp op of ontwerpt een businessstrategie dat leidt tot een ontwerp dat voldoet aan het goedgekeurde pakket van eisen.

7 Stelt een plan van aanpak op voor de implementatie van het marketing- en salesplan of het productieplan.

10 Stelt in samenspraak een salesplan op voor een automotive product of dienst en toetst hierbij de techniek.

13 Initieert een technische of business-strategische monitor.

2 Stelt een plan van aanpak op om de analyse uit te voeren.

5 Werkt het eerste ontwerp uit resulterend in een technisch of strategisch concept.

8 Werkt het implementatieplan verder uit in een detailontwerp.

11 Werkt het salesplan uit in sales targets

14 Zet een monitor op en bepaalt de parameters.

3 Stelt op basis van een plan van aanpak een pakket van eisen op dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, rekening houdend met de eisen en wensen van belanghebbenden.

6 Maakt een technisch of business ontwerp.

9 Voert acties uit gericht op het implementeren van het productieplan of het marketing- en salesplan.

12 Verkoopt en adviseert over automotive producten of diensten.

15 Voert de monitor uit, verzamelt de gegevens.

Uitvoeren De Automotive engineer - is verantwoordelijk voor doorlopende optimalisering en verbetering van het technisch functioneren van producten, systemen en componenten; - ziet toe op optimale afstemming van technische mogelijkheden en ontwerp (productie en onderhoud van producten, systemen, componenten).

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 14


Hogeschool Rotterdam Portfolio

2 Semester 1 2.1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor de periode: Semester 1 Persoonlijke gegevens Naam: Jeffrey Verhoef Studentnummer: 0823537 Opleiding: Autotechniek Studiejaar: Jaar 1 Klas: ATr1B SL-coach: Dhr. Ingelse Welke competenties ga ik in dit semester ontwikkelen? Beroepsspecifieke competenties: Ik weet aan het einde van het semester de precieze werking van een ottomotor door goed op te letten tijdens de praktijklessen. Voordat ik begin aan kwartaal 2 weet ik de hele aandrijflijn en de functies daarvan te benoemen door het boek van Trommelmans goed te bestuderen, en medestudenten om uitleg te vragen. Algemene competenties: In de eerste 2 weken van kwartaal 1 heb ik het programma MS Project voldoende onder de knie om volledige planningen te maken, door de workshops bij BES aandachtig bij te wonen. Ik wil over 8 weken een goede presentatie kunnen geven door het volgen van het keuzevak ‘Presenteren’.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 15


Hogeschool Rotterdam Portfolio

2.2 PAP met SMART-leerdoelen

Competenties

Welk aspect van de competentie ga je ontwikkelen? (Zie indicatoren van het competentieprofiel van je opleiding.)

Hoe ga je dit ontwikkelen? Welke acties ga je ondernemen?

Hoe is je gedrag Tijdsplanning en beschrijf wat het effect op je omgeving is als je je doel hebt bereikt?

Ik weet aan het einde van het semester de precieze werking van een ottomotor door goed op te letten tijdens de praktijklessen.

Een automotive onderwerp in kennis brengen.

Door de praktijklessen aandachtig te volgen.

Als ik mijn doel heb bereikt kan ik beter te werk gaan tijdens het project en mee discussiëren tijdens vergaderingen en bijeenkomsten.

Dit doel wil ik bereiken aan het einde van semester 1.

Voordat ik begin aan kwartaal 2 weet ik de hele aandrijflijn en de functies daarvan te benoemen door het boek van Trommelmans goed te bestuderen, en medestudenten om uitleg te vragen.

Een automotive onderwerp in kennis brengen.

Als ik mijn doel heb bereikt kan ik beter te werk gaan tijdens het project en mee discussiëren tijdens vergaderingen en bijeenkomsten.

Dit doel wil ik bereiken aan het einde van kwartaal 2.

Thuis opdrachten maken en technische boeken bestuderen. Door het boek Trommelmans te bestuderen. Medestudenten om uitleg vragen.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 16


Hogeschool Rotterdam Portfolio In de eerste 2 weken van kwartaal 1 heb ik het programma MS Project voldoende onder de knie om volledige planningen te maken, door de workshops bij BES aandachtig bij te wonen. Ik wil over 8 weken een goede presentatie kunnen geven door het volgen van het keuzevak ‘Presenteren’.

Algemene competenties ontwikkelen

BES workshops volgen. Ms Project tutorials te volgen. Veel oefenen met het programma.

Als ik mijn doel bereikt heb kan ik gemakkelijk grote planningen maken. Dit heeft als voordeel dat het maken van een planning snel gedaan is.

Ik wil deze competentie in de eerste weken van kwartaal 2 halen.

Algemene competenties ontwikkelen

Keuzevak presenteren volgen. MS Powerpoint tutorials volgen.

Als ik mijn doel heb bereikt ben ik bereid een presentatie te geven aan een grote groep mensen zonder afgeleid of overdreven zenuwachtig te zijn.

Ik wil deze competentie afronden binnen 8 weken in kwartaal 3.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 17


Hogeschool Rotterdam Portfolio

2.3 Reflectieverslag van POP en PAP In mijn POP en PAP van semester 1 zitten 4 competenties verwerkt die als volgt te weergeven zijn: Beroepsspecifieke competenties:  Ik weet aan het einde van het semester de precieze werking van een ottomotor door goed op te letten tijdens de praktijklessen.  Voordat ik begin aan kwartaal 2 weet ik de hele aandrijflijn en de functies daarvan te benoemen door het boek van Trommelmans goed te bestuderen, en medestudenten om uitleg te vragen. Algemene competenties:  In de eerste 2 weken van kwartaal 1 heb ik het programma MS Project voldoende onder de knie om volledige planningen te maken, door de workshops bij BES aandachtig bij te wonen.  Ik wil over 8 weken een goede presentatie kunnen geven door het volgen van het keuzevak ‘Presenteren’. Als ik terugkijk op semester 1 denk ik dat ik vrijwel alle competenties heb waargemaakt, ik zal per competentie kort een reflectie geven. Door het goed tijdens het 2e kwartaal met de praktijklessen mee te doen en veel te weten proberen te komen van ervaren ‘monteurs’ ben ik veel te weten gekomen over de werking van een ottomotor. Door het sleutelen aan de donorauto leer je veel over de motor en heeft positief effect op je denkbeeld over de werking van een motor. Ik kan deze competentie als geslaagd afvinken omdat ik na semester 1 de precieze werking van een ottomotor onder de knie heb. De 2e competentie sluit aan op de eerste alleen is het mij niet gelukt de hele aandrijflijn en functies daarvan te benoemen in het gestelde tijdsbestek. Na kwartaal 2 is dit wel gelukt omdat daar de praktijklessen beter op de gestelde competentie aansloten. Ik vind dat deze competentie ook als geslaagd opgevat mag worden ook al heb ik het niet binnen 1 kwartaal gehaald. Door de workshops bij het vak ‘Basic Engineering Skills’ heb ik het programma MS project goed onder de knie gekregen. Ik kan planningen maken voor projecten en grote opdrachten met de genoemde software. Ook dit punt mag als geslaagd worden afgevinkt. De competentie om beter te kunnen presenteren is helaas niet gehaald. Ik heb het keuzevak presenteren niet kunnen volgen omdat ik al bij andere keuzevakken ingeschreven stond. Gelukkig hebben we in kwartaal 2 met het vak Technisch Engels ook een presentatie moeten houden, en natuurlijk bij elke eindpresentatie van projecten zodat ik genoeg heb kunnen oefenen. Deze competentie is deels geslaagd omdat ik het keuzevak nog niet heb kunnen volgen. Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 18


Hogeschool Rotterdam Portfolio

2.4 Verslagen SLC Gesprekken Eind kwartaal 2 heb ik een SLC gesprek gehad met mijn SLC-coach Dhr. Ingelse. Dit was mijn eerste SLC gesprek omdat door omstandigheden eerdere afspraken vervallen waren. In dit gesprek vroeg Dhr Ingelse mij waarom ik voor deze studie gekozen heb, hoe ik het tot nu toe vond, wat mijn hobby’s zijn en of ik deze eventueel in mijn studie kan verwerken. In dit gesprek is ook het reflectieverslag van ‘Techniek Voelen’ besproken, enige commentaar wat Dhr Ingelse gaf was dat ik de beoordeling van mijn projectleden de volgende keer ook in mijn reflectieverslagen moest opnemen. Verder kwamen in het gesprek nog een paar vragen hoe mijn thuissituatie is, wat mijn vooropleiding was en hoe dat mij dat af ging. Vrij algemene vragen, wij zijn toen niet verder op de opleiding ingegaan. Omdat ik al enige ervaring heb met het maken van websites stelde hij voor dat ik daar alvast aan zou beginnen zodat er een voorbeeld is voor de rest van de klas. In kwartaal 1 ben ik ook met een website bezig geweest en vind dat leuk om te doen, dus een voorbeeld zal zeker volgen! Ik heb dit SLC-gesprek als een soort kennismaking geervaren, de studievoortgang zag er goed uit dus daar is verder niet op in gegaan.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 19


Hogeschool Rotterdam Portfolio

3 Semester 2 3.1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor de periode: Semester 2 Persoonlijke gegevens Naam: Jeffrey Verhoef Studentnummer: 0823537 Opleiding: Autotechniek Studiejaar: Jaar 1 Klas: ATr2B SLC-coach: Dhr. Ingelse Welke competenties ga ik in dit semester ontwikkelen? Beroepsspecifieke competenties: Ik wil aan het einde van kwartaal 3 weten hoe een elektrische aandrijflijn werkt. Ik wil het cad programma Inventor beter beheersen om technische tekeningen te maken van concepten tijdens projecten. Algemene competenties: Ik wil een volwaardige website van mijn digitale portfolio neerzetten eind semester 2. Ik wil in kwartaal 3 of 4 een keer projectleider zijn geweest om zo mijn verantwoordelijkheid te vergroten en producten als Plan van Aanpak en Pakket van Eisen op te zetten.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 20


Hogeschool Rotterdam Portfolio

3.2 PAP met SMART-leerdoelen

Competenties

Welk aspect van de competentie ga je ontwikkelen? (Zie indicatoren van het competentieprofiel van je opleiding.)

Hoe ga je dit ontwikkelen? Welke acties ga je ondernemen?

Hoe is je gedrag en beschrijf wat het effect op je omgeving is als je je doel hebt bereikt?

Tijdsplanning

Ik wil aan het einde van kwartaal 3 weten hoe een elektrische aandrijflijn werkt.

Een automotive probleem analyseren

Door het uitvoeren van onderzoek en het starten van een project waarbij een kitcar van een elektrische aandrijflijn wordt voorzien.

Als ik mijn doel bereikt heb zal dit te zien zijn in de kwaliteit van mijn eindproduct in de vorm van het project.

Eind kwartaal 3

Ik wil het cad programma Inventor beter beheersen om technische tekeningen te maken van concepten tijdens projecten.

Een automotive product ontwerpen

Door het volgen van tutorials op het internet of het volgen van een keuzevak met CAD software.

Als ik mijn doel bereikt heb zal ik beter en sneller met de software kunnen werken en zo gemakkelijk technische tekeningen kunnen produceren.

Eind semester 2

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 21


Hogeschool Rotterdam Portfolio Ik wil een volwaardige website van mijn digitale portfolio neerzetten eind semester 2.

Algemene competenties ontwikkelen

Door het volgen van het keuzevak ‘Webdesign met Dreamweaver’ in kwartaal 4

Als ik mijn doel Eind semester 2 bereikt heb zal dat te zien zijn aan de kwaliteit van mijn digitale portfolio.

Ik wil in kwartaal 3 of Algemene 4 een keer competenties projectleider zijn ontwikkelen geweest om zo mijn verantwoordelijkheid te vergroten en producten als Plan van Aanpak en Pakket van Eisen op te zetten.

Mezelf opstellen als kandidaat voor projectleider bij een nieuw project.

Als ik mijn doel Binnen kwartaal 3 bereikt heb zal of 4. ik ervaring hebben met het opstellen van een PVA en dergelijke. In volgende projecten zal dit ten goede komen.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 22


Hogeschool Rotterdam Portfolio

3.3 Reflectieverslag van POP en PAP In dit verslag zal ik gaan reflecteren op mijn gestelde competenties uit mijn POP en PAP die ik gemaakt heb voor semester 2. De competenties zijn als volgt te weergeven: Beroepsspecifieke competenties:  Ik wil aan het einde van kwartaal 3 weten hoe een elektrische aandrijflijn werkt.  Ik wil het cad programma Inventor beter beheersen om technische tekeningen te maken van concepten tijdens projecten. Algemene competenties:  Ik wil een volwaardige website van mijn digitale portfolio neerzetten eind semester 2.  Ik wil in kwartaal 3 of 4 een keer projectleider zijn geweest om zo mijn verantwoordelijkheid te vergroten en producten als Plan van Aanpak en Pakket van Eisen op te zetten. Op tot mijn eerste beroepsspecifieke competentie te komen heb ik voor het projectdeel van kwartaal 3 gekozen voor het realiseren van een volledig elektrisch aangedreven Marlin kitcar. Het projectdeel is sinds dat kwartaal gesplitst, één deel is het vervolgproject van ‘Techniek Voelen’ en het tweede deel is een nieuw project. Het nieuwe project bestond uit een aantal onderwerpen waar je jezelf kon inschrijven. Ik heb me toen ingeschreven bij het project ‘Electric Marlin’, met als motivatie dat ik de cursus ‘Aandrijving’ heel interessant vond en het werk met matlab mij goed afging. Het leek mij zeer leuk om dit ook bij elektrische aandrijvingen te gaan toepassen. Tijdens dit project is de kennis van de configuratie en de werking van een elektrische aandrijflijn toegenomen. Na het vooronderzoek, het berekenen van het benodigde vermogen en het opzetten bij het concept tijdens het project heeft zeer veel geholpen bij het vergaren van kennis over het elektrisch aandrijven van een voertuig. Het project is na kwartaal 3 niet meer voorgezet omdat de school het budget er niet voor had, in het diesel aandrijven werd meer potentie gezien. Ondanks deze beslissing heb ik mijn competentie met succes gehaald! De tweede competentie bestaat uit het beter beheersen van CAD software en dan met name Inventor. In het 3e kwartaal heb ik het keuzevak AutoCad3D gevolgd waarvan ik veel geleerd heb, ik heb dit keuzevak met een 8 afgerond dus je mag stellen dat ik dat programma aardig onder de knie heb. Ook voor het vak ‘Basic Engineering Skills’ veel bezig geweest met het programma Inventor, dit programma is een stuk gecompliceerder dan AutoCad3D en vereist de nodige inzet. Het is helaas nog niet gelukt dit volledig onder de knie te krijgen, ik hoop hier volgend jaar meer succes in te hebben. Verder is de competentie redelijk gelukt en ben ik weer een stap verder met het beheersen van CAD software. Als 3e competentie wil ik proberen een volwaardige digitale portfolio neer te zetten. Door het volgen van het keuzevak ‘Webdesign met Dreamweaver’ in kwartaal 4, ben ik veel te weten gekomen over de mogelijkheden van het programma maar het meeste komt uit eigen ervaring. Ik wil volgend jaar proberen nog een keuzevak te volgen wat over webdesign gaat Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 23


Hogeschool Rotterdam Portfolio om zo het nog beter onder de knie te krijgen. Het belangrijkste is dat deze competentie gelukt is, de website staat er! Omdat ik nog nooit projectleider ben geweest en weinig ervaring opgedaan had bij het maken van een Plan van Aanpak of een Pakket van Eisen, heb ik voor semester 2 een competentie opgesteld die dit moet verbeteren. Door deze competentie heb ik het projectleiderschap in kwartaal 3 bij het project ‘Electric Marlin’ op mij genomen. Verder heb ik het Plan van Aanpak opgesteld en bijeengevoegd en ontdekt hoe je het beste een pakket van eisen op kan stellen. Projectleider zijn was in het begin zwaar maar later kreeg ik de draad te pakken, dit is ook te zien aan de beoordelingen over mij in het reflectieverslag van ‘KIT02’. Deze competentie is dus succesvol afgerond.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 24


Hogeschool Rotterdam Portfolio

3.4 Verslagen SLC Gesprekken Nog geen SLC-gesprek gehad in semester 2

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 25


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4 Bewijsmateriaal 4.1 Verslagen Studium Generale & Excursies 4.1.1 Verslag Excursie Broekman Tijdens de eerste dag van de introductiekamp had de school een ochtend naar Broekman Automotive gepland. Broekman Automotive is onderdeel van Broekman Group en houdt zich vooral bezig met opslag en distributie van auto’s. Ook kan het bedrijf, gevestigd in Rotterdam, achteraf gekozen opties installeren of eventuele schade repareren. In principe is Broekman Automotive een bedrijf dat zich bevindt tussen de fabriek en de dealer. Het verzorgen van een tijdelijke opslagplaats, het repareren van schade en het installeren van diverse opties na binnenkomst zijn de werkzaamheden die het bedrijf verzorgd. Tijdens de excursie, is er een kleine historie over Broekman verteld en de hoofdtaken die het bedrijf heeft zijn weergegeven. Voor Broekman staat kwaliteit bovenaan, elke auto die binnenkomt wordt als een individu behandeld. De meeste auto’s hebben namelijk ook al een koper en worden na de aflevering in Rotterdam vervoerd naar de dealer. Het terrein van Broekman telt een opslagcapaciteit van ongeveer 40.000 auto’s, dit betreffen open plaatsen, maar ook complete warehouses waar auto’s droog en veilig kunnen worden waargeborgen. We hebben een rondleiding gehad over het terrein en de verschillende afdelingen waar de binnenkomende auto’s gewassen, geïnspecteerd en eventueel gerepareerd en klaargemaakt worden. De excursie bij Broekman was kort, maar lang genoeg om het ruime terrein van het bedrijf te zien. Zeer indrukwekkend hoeveel auto’s Broekman hier kan opslaan. Ook is er duidelijk te zien dat Broekman grote waarde hecht aan de kwaliteit, door elke auto apart te inspecteren.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 26


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.1.2 Verslag Lezing KONI Op 24 maart 2011 heb ik de lezing van het bedrijf KONI bijgewoond. De lezing werd gehouden door de productmanager van de KONI Groep genaamd Frits Alkorf. Deze lezing ging over het algemeen over het bedrijf KONI, het grote bedrijf ITT waar ze onder opereren en de producten die ze aanbieden. Het bedrijf is gevestigd in het centrum van Oud-Beijerland, Zuid-Holland, en is daar nog steeds actief. KONI is als handelsnaam afkomstig van de familienaam Koni en is begonnen als een zadelmakerij in 1857, toen had het bedrijf nog geen connectie met de automobielindustrie. Later, in 1944, kwam KONI’s eerste product als schokdemper. Koni groeit eerst uit tot de schokdemperspecialist van de wereld en heeft dochtermaatschappijen actief in Frankrijk, Duitsland en de VS. Frits Alkorf vertelde over de geschiedenis van het bedrijf en hoe ze nu door samenwerking met ITT zekerheid hebben van hun marktpositie in de wereld. Niet alleen veren en schokdempers voor auto’s of andere voertuigen maar ook bij het afveren van bruggen heeft Koni een grote rol gespeeld. Zonder Koni had de Erasmusbrug het allang begeven. Koni probeert als bedrijf overal aan te denken, zo heeft een schokdemper een vorm die wij allemaal kennen, daar valt niets aan te veranderen. De looks moeten het doen, dus probeert Koni de doos zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Begonnen bij Ferrari, richt Koni zich alleen op de topend van de automotive branche en doelt op de voertuigen die meer vermogen hebben dan normale stadsauto’s. Koni wordt daarom ook het liefst geassocieerd met het Racing segment en zijn daar nu 57 jaar actief bij betrokken. Verder heeft dhr Alkorf het over de producten van Koni en behandeld de verschillende dempers en veren geproduceerd door Koni. Ook laat hij een nieuw type demper zien waar Koni pas patent op heeft aangevraagd. Deze demper maakt gebruik van de FSD-techniek, beter bekend als een schokdemper met meerdere karakteristieken. Koni is in staat met deze demper, zonder enige elektronica, selectief op verschillende frequenties te dempen: Frequency Selective Damping. Ik vond de lezing van Koni zeer interessant, leuk om de geschiedenis van het bedrijf te weten, maar belangrijker vond ik de technische aspecten. De ontwikkeling die de schokdemper heeft ondergaan wordt goed weergeven en de producten die ontwikkelt zijn door Koni zijn zeer innovatief. De spreker had een lange presentatie voor hem liggen, eigenlijk te lang voor een lezing, maar dit blijkt hoe graag hij zijn verhaal wou vertellen. Ik denk dat Koni de juiste man aangewezen heeft voor deze lezing, hij kon goed zijn verhaal vertellen, praatte duidelijk en weet heel veel over Koni en de dempertechnieken.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 27


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.1.3 Verslag Excursie NedCar Maandag 18 april hebben we met de hele 1e jaar Autotechniek een excursie gemaakt naar NedCar te Born. NedCar, eigenlijk Nederland Car, is de enige fabriek in Nederland die op grote schaal auto’s produceert. De fabriek heeft een terrein van 927.000m2 en een capaciteit van 200.000 auto’s per jaar. In de fabriek zijn momenteel bijna 1500 werknemers met 20 verschillende nationaliteiten actief. NedCar is in 1967 opgericht door DAF, het zal een uitbreiding moeten worden op de andere fabrieken die DAF al in haar bezit had. In 1972 werd Volvo de eigenaar van de fabriek en produceerde daar onder andere de Volvo 440. In de negentiger jaren ging het slecht met NedCar, het kreeg financiele problemen en dreigde in te storten. De overheid heeft toen geld geïnvesteerd en gezamenlijk met Volvo en Mitsubishi een doorstart gemaakt. Toen alles in 1999 weer op orde was heeft de overheid de fabriek weer in de handen van Volvo en Mitsubishi gelegd. Later in 2001 stopte ook Volvo in de fabriek, sindsdien is Mitsubishi 100% eigenaar van NedCar. Hedendaags maakt NedCar in dienst van Mitsubishi Motors de Colt en de Outlander, en gebruiken daarmee slechts een kwart van de capaciteit van de fabriek. Dit komt omdat de opdracht die Mitsubishi geeft aan NedCar van dermate grootte zijn die de vraag in Nederland tegemoet moet komen. Zo blijkt dat de afzet van Mitsubishi auto’s niet groot is in Nederland. Ondanks de tegenvallende afzet heeft het bedrijf bewezen dat ze goed zijn in het maken van auto’s Ze garanderen een hoge kwaliteit, zijn kostenefficiënt en hebben een hoge afleveringskwaliteit. Verder benutten ze de fabriek om werkzaamheden uit te voeren voor derden. Dit betreffen vooral onderdelen voor de auto-industrie. Tijdens de excursie hebben we een uitgebreide rondleiding gehad door de fabriek en is ons veel verteld over NedCar. We zijn ontvangen met een kennismaking en een geschiedenisplaatje over de fabriek in Born. Daarna hebben we een tour gemaakt door de fabriek met speciale treintjes waar we live mee mochten kijken naar het productieproces van de Outlander. Niet alleen praktische aspecten maar ook verschillende kantoorafdelingen zijn voorgesteld aan ons. Er zijn modellen uitgelegd die NedCar gebruikt om tot een bepaald aantal verkopen te komen, hoe we de fabriek nog beter kunnen benutten en de kwaliteit zo hoog mogelijk kunnen houden. De afleveringskwaliteit werd nog extra benadrukt: elke auto die van de band rolt wordt nauwkeurig nagekeken op oneffenheden. Ik vond de excursie zeer interessant, NedCar heeft een uitstekende dag neergezet om ons als studenten meer te vertellen over de fabriek. Ook hebben ze gedacht aan het laten zien van de plannen om NedCar goed te laten produceren en de kwaliteit hoog te houden. Ik vind het alleen jammer dat maar een kwart van de capaciteit wordt benut, hiermee lopen ze een enorme omzet mis. Dit is erg jammer want als enige autofabriek in Nederland had ik wel iets meer verwacht. Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 28


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.2 Recente cijferlijst Osiris Toetsdatum 18-05-2011 12-04-2011 11-05-2011 19-04-2011 15-04-2011 05-04-2011 22-02-2011 24-01-2011 27-01-2011 17-01-2011 20-01-2011 03-01-2011 09-11-2010 11-11-2010

Cursus ATEBES01 ATEVHS01 ATEKIT02 ENGADT01 ENGECO01 IBBACD01K ATETEN02 ENGADR01 ENGCHS01 ATECVO01 IMOEXC01K ATESNG02 ENGMTR01 ATECVO01

Toets Basic Engineering Skills Veiligheidssystemen A kitcar is born Analoge & Digitale Techniek Economie Autocad 3D English for Automotive Engineering Aandrijving Chassis Compleet Voertuig Basistraining rekenen met Excel Start 'n Go Motor Compleet Voertuig

Docent N. van Groningen E.K. Tonkens E.K. Tonkens drs A.J. Korthof drs I.A.M. Meertens ir A.C.A. Rademaker drs E.A. Molt ing R.M.M. Hogt J.J. Uwland mr ing F.C.H. van de Weijdeven C.J. de Jonge E.K. Tonkens ir A.W.B. de Bie mr ing F.C.H. van de Weijdeven

Resultaat 4 7 7 8 8 8 6 8 8 7 6 7 10 5

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 29


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.3 Casus Aandrijving ‘Berekening wisselbak’ Ik wil een deel van de Casus voor de cursus Aandrijving in mijn portfolio plaatsen omdat ik dit vak zeer interessant vond en de opzet voor de casus voor alle voertuigen gebruikt kan worden. In dit deel van de casus worden de juiste overbrengingverhoudingen berekent op een vastgesteld vermogen door middel van het computerrekenprogramma MatLab.

‘Opdracht 4, Wisselbak’ Berekeningen (Matlab) % % % % % %

Naam file: Golfmk4_Berekening_wisselbak.m ADR01, Golfmk4 Berekening wisselbak Auteur: Jeffrey Verhoef Datum: 9 dec 2005 Versie: 1.00 Status: gereed

disp('************ Golfmk4_Berekening_wisselbak.m, begin ********************'); % %% Variabelen Wisselbak: r0=0.317; %Onbelaste bandenstraal dr=0.01; %Samendrukking van het loopvlakmateriaal van de band v_min=2; %Minimale snelheid filerijden omega_min=100; %Minimale hoeksnelheid motor beta_max=30; %Max. Hellingspercentage Cz=150000; %% Berekenen idiff: reff=(r0-dr); idiff=omega_Pmax/(v_max/reff); disp('idiff'); disp(idiff); %% Berekenen i1: i1=omega_min/(idiff*(v_min/reff)); disp('i1'); disp(i1); %% Berekenen Fwiel: rdyn=(r0-((0.25*m*9.81)/Cz)); Fwiel=((C1+C2*(omega_min-omega_ref))*i1*idiff)/rdyn; disp('Fwiel'); disp(Fwiel); %% Berekenen beta_max: Beta_max=100*tan(asin(Fwiel/(m*9.81))); disp('Beta_max'); disp(Beta_max); %% Aantal Versnellingen: k0=omega_Pmax/omega_ref; n=1+(log(i1))/(log(k0)); disp('Aantal Versnellingen'); disp(n); disp('We stellen het aantal versnellingen op 5') k=nthroot((i1),4); disp('k'); disp(k); %Overbrengingsverhoudingen meetkundig:

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 30


Hogeschool Rotterdam Portfolio im5=1; im4=im5*k; im3=im4*k; im2=im3*k; im1=im2*k; % Omgekeerd meetkundig: iom1=im1; iom2=1/(1+(1/im1-1)*(5-2)/(5-1)); iom3=1/(1+(1/im1-1)*(5-3)/(5-1)); iom4=1/(1+(1/im1-1)*(5-4)/(5-1)); iom5=1; % Vectoren bepalen: vector_m=[im1 im2 im3 im4 im5]; vector_om=[iom1 iom2 iom3 iom4 iom5]; ig=1; %% Diagrammen %Zaagtanddiagram meetkundige reeks for i1=1:aantal_stappen; v(i1)=v_max*i1/aantal_stappen; omega_motor_m(i1)=(v(i1)/reff)*vector_m(ig)*idiff; if omega_motor_m(i1)>omega_Pmax, ig=ig+1; omega_motor_m(i1)=(v(i1)/reff)*vector_m(ig)*idiff; end end figure(6); plot(v,omega_motor_m); Title('Zaagtanddiagram meetkundige reeks') xlabel('Snelheid [m/s]') ylabel('Omega motor [rad/s]') grid on; %Zaagtanddiagram omgekeerd meetkundige reeks ig=1; %Gekozen versnelling resetten naar 1 for i1=1:aantal_stappen; v(i1)=v_max*i1/aantal_stappen; omega_motor_om(i1)=(v(i1)/reff)*vector_om(ig)*idiff; if omega_motor_om(i1)>omega_Pmax, ig=ig+1; omega_motor_om(i1)=(v(i1)/reff)*vector_om(ig)*idiff; end end figure(7); plot(v,omega_motor_om) Title('Zaagtanddiagram omgekeerd meetkundige reeks') xlabel('Snelheid [m/s]') ylabel('Omega motor [rad/s]') grid on; %Vermogensdiagram meetkundige reeks for i1=1:aantal_stappen M_m(i1)=C1+C2*(omega_motor_m(i1)-omega_ref)^2; P_m(i1)=M_m(i1)*omega_motor_m(i1); end figure(8); plot(v,P_m) Title('Vermogensdiagram meetkundige reeks') xlabel('Snelheid [m/s]')

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 31


Hogeschool Rotterdam Portfolio ylabel('Vermogen [W]') grid on; %Vermogensdiagram omgekeerd meetkundige reeks for i1=1:aantal_stappen M_om(i1)=C1+C2*(omega_motor_om(i1)-omega_ref)^2; P_om(i1)=M_om(i1)*omega_motor_om(i1); end figure (9); plot(v,P_om) Title('Vermogensdiagram omgekeerd meetkundige reeks') xlabel('Snelheid [m/s]') ylabel('Vermogen [W]') grid on; %Trekkracht diagram meetkundige reeks for i1=1:aantal_stappen v(i1)=v_max*i1/aantal_stappen; Ftrekkracht_m(i1)=(P_m(i1)/v(i1))*(reff/rdyn); end figure (10) plot(v,Ftrekkracht_m) Title('Trekkracht diagram meetkundige reeks') xlabel('Snelheid [m/s]') ylabel('Trekkracht [N]') grid on %Trekkracht diagram omgekeerd meetkundige reeks for i1=1:aantal_stappen v(i1)=v_max*i1/aantal_stappen; Ftrekkracht_om(i1)=(P_om(i1)/v(i1))*(reff/rdyn); end figure (11) plot(v,Ftrekkracht_om) grid on Title('Trekkracht diagram voor de omgekeerd meetkundige reeks') xlabel('Snelheid [m/s]') ylabel('Trekkracht [N]') % disp('************ Golfmk4_Berekening_wisselbak.m, einde ********************');

Resultaten Module ADR01

Opdracht 5

Groep ATr1B Student Jeffrey Verhoef

Ingaande parameters

Voor stap 1:  De topsnelheid vmax=50 m/s  De hoeksnelheid van de uitgaande as bij het maximum vermogen, ωPmax=600 rad/s  De onbelaste bandstraal r0= 0,317 m (diameter/2) o Ten behoeve van reff: Δr = 0,01 m o Ten behoeve van rdyn: cz = 150000 N/m

Voor stap 2:  De minimale snelheid voor het filerijden, vmin = 2 m/s o Bij de hoeksnelheid van de motor ωmin= 100 rad/s o Met voor de koppelkromme: c1=113,6 4 Nm en c2=-0,000521 Nm/s en ωref=ωMmax= 345,6 rad/s  Het hellingspercentage, βmax,%,wens = 30 % o Bij de massa mmax= 1140 kg

De motorhoeksnelheid bij maximum

Resultaat:

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 32


Hogeschool Rotterdam Portfolio vermogen, ωPmax=523,6 rad/s De motorhoeksnelheid bij maximum koppel, ωMmax= 345,6 rad/s Mimale aantal versnellingen: 4 Maximale aantal versnellingen: 7

  

Resultaat omgekeerde meetkundige reeks

Versnelling i 5 4 3 2 1 Versnelling i 5 4 3 2 1

Grafieken

overbrengingsverhouding ii 1,00 (reeds bekend) 1,46 (i5.k) 2,13 (i4.k) 3,12 (i3.k) 4,54 (i2.k en reeds bekend) overbrengingsverhouding ii 1,00 1,24 1,64 2,41 4,54

Omega motor [rad/s]

Zaagtanddiagram meetkundige reeks

Zaagtanddiagram omgekeerd meetkundige reeks

600

600

500

500

400

400

Omega motor [rad/s]

Resultaat meetkundige reeks

Overbreningsverhouding differentieel: 3.38 Maximale helling in eerst versnelling: 61.4% aantal versnelling met k als uitgangspunt: 4 Gekozen aantal versnellingen: 5

300

200

100

0

0

5

10

15

20 25 30 Snelheid [m/s]

35

40

45

0

50

6

5

5

4

4

3

2

1

1

5

10

15

20 25 30 Snelheid [m/s]

35

40

45

5500

5500

5000

5000

4500

4500

4000 3500 3000

2000

1500

1500

Keuze reeks

20 25 30 Snelheid [m/s]

35

40

45

50

45

50

Vermogensdiagram omgekeerd meetkundige reeks

5

10

15

20 25 30 Snelheid [m/s]

35

40

3000 2500

15

35

3500

2000

10

20 25 30 Snelheid [m/s]

4000

2500

5

15

Trekkracht diagram voor de omgekeerd meetkundige reeks 6000

Trekkracht [N]

Trekkracht [N]

Trekkracht diagram meetkundige reeks

0

10

x 10

0 0

50

6000

1000

5

3

2

0 0

0

4

Vermogensdiagram meetkundige reeks

x 10

Vermogen [W]

Vermogen [W]

200

100

4

6

300

40

45

50

1000

0

5

10

15

20 25 30 Snelheid [m/s]

35

40

45

50

e

Ik kies voor de meetkundige reeks omdat daar de trekkracht vanaf de 2 versnellingen nog veel hoger liggen dan bij de omgekeerd meetkundige reeks. Ik wil dat deze personenauto ook bij hogere versnellingen nog genoeg trekkracht heeft om rijden over de snelweg gemakkelijker te maken.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 33


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.4 Agenda projectvergadering ‘Techniek Voelen’ Onderwerp: Datum: Plaats: Voorzitter: Aanwezigen:

Demonteren donorauto 22-11-2010 Tijd: 16.30u – 18.00u RDM Campus, Rotterdam Chris Patterson Notulist: Bob Rozenhart Chris Patterson, Bob Rozenhart, Jeffrey Verhoef en Stash Koppes

1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen vorige vergadering (inclusief actiepunten) - Donorauto vastgesteld - Benodigde onderdelen voor kitcar vastgesteld - Geïnformeerd naar APK-keuring 4. Vaststellen definitieve agenda

5. Welke proeven gaan we uitvoeren op het compleet voertuig? 6. Hoe gaan we het demonteren van de donorauto plannen? 7. Hoe laten we de verschillende groepen zo werken dat iedereen iets kan doen? 8. Wat wordt er verder nog vanuit school van ons verwacht omtrent dit project? 9. Wat verder ter tafel komt

10. Samenvatting besluiten 11. Samenvatting actiepunten 12. Rondvraag 13. Volgende vergadering - Volgende vergadering op 6 december om 16.30u. RDM Campus. 14. Sluiting

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 34


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.4.1 Notulen projectvergadering Project ‘Techniek Voelen’ Onderwerp: Datum: Plaats: Voorzitter: Aanwezigen: Afwezig:

Demonteren Donorauto 22-11-2010 Tijd: 16.30u – 18.00u RDM Campus, Rotterdam Chris Patterson Notulant: Bob Rozenhart Chris Patterson, Bob Rozenhart, Jeffrey Verhoef en Stash Koppes -

Informatie 

Opening De voorzitter opent de vergadering op 16.30u en heet de aanwezigen welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen Het is bekend geworden dat we aankomende maandag(3 dec.) met de donorauto een vermogenstest mogen uitvoeren op de dyno. Stond niet op de agenda!

Notulen vorige vergadering (inclusief actiepunten) - Donorauto vastgesteld - Benodigde onderdelen kitcar vastgesteld - Geïnformeerd naar APK-Keuring Notulen zijn goedgekeurd zonder correcties.

Vaststellen definitieve agenda - Voorbereiding treffen voor de vermogenstest. - Welke proeven gaan we uitvoeren op het compleet voertuig? - Hoe gaan we het demonteren van de donorauto plannen? - Hoe laten we de verschillende groepen zo werken dat iedereen iets kan doen? - Wat wordt er verder nog vanuit school van ons verwacht omtrent dit project?

Wat verder ter tafel komt - Groepsleiders en mensen voor magazijn en kwaliteitsbewaking bepaald. Rondvraag - Stash Koppes: Wanneer is de deadline dat de motor gedemonteerd moet zijn? Volgende vergadering De volgende vergadering zal gehouden worden op 6 december om 16.30u op RDM Campus, Rotterdam. Sluiting Voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering netjes om 18.00u.

 

 Besluiten:  We gaan diverse proeven loslaten op de donorauto, zoals: - Remmentest - 4-gas meting - Vermogenstest Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 35


Hogeschool Rotterdam Portfolio -

Olietest Compressiemeting

 -

De planning zal opgenomen worden in MS Project en wordt verdeeld over 3 groepen: Elektronica en interieur Motor Ophanging en aandrijving

Elke groep maakt een planning, deze worden samengevoegd en door diverse werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen kan er efficiënt gewerkt worden.

Deadline: Motor eruit over 8 weken. (12 Januari)

Actiepunten Wat? Vermogenstest Overige testen Planning Volgende vergadering Datum: Plaats:

Wie? Hele klas Per groep Per groep

6-12-2011 Tijd: RDM Campus, Rotterdam

Wanneer? Maandag 29-11 Woensdag 1-12 Maandag 6-12

16.30u

4.4.2 Korte reflectie vergadering De vergadering is goed verlopen, we zijn allereerst welkom geheten door de voorzitter: Chris Patterson. Daarna hebben we de ingekomen stukken en mededelingen behandeld, we konden onverwacht zeer snel de donorauto op de vermogensbank testen. De planning moet daardoor omgezet worden maar dat is verder geen probleem. Chris heeft netjes de agenda doorgelopen en per punt gevraagd om commentaar. De testen die we gaan uitvoeren zijn tot stand gekomen door een kleine brainstormsessie tijdens de vergadering. Op die manier hebben we ook gelijk met elkaar kunnen overleggen en besluiten kunnen maken welke testen we gaan uitvoeren. Wie welke test gaat uitvoeren en hoe de rest van de planning verdeeld zal worden is ook behandeld tijdens de vergadering. De resultaten zijn opgenomen in de notulen. Deze vergadering is zeer voorspoedig verlopen, we zijn het allemaal met elkaar eens geworden en kunnen zo de komende weken de planning afwerken.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 36


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.5 Opdrachten gespreksvaardigheden 4.5.1 Analyse beeldmateriaal In een aflevering van Voetbal International van 14 maart 2011, wordt een discussie gehouden over een beslissing van de scheidsrechter in een wedstrijd van PSV in een europees duel. Voetbal International is een praatprogramma met als voorzitter Wilfred Genee en vaste tafelgasten Johan Derksen en René van der Gijp. Het programma is vernoemt naar het gelijknamige weekblad waar Johan Derksen hoofdredacteur van is. In deze aflevering is als gast Hans Kraay jr. aanwezig, hij doet een poging René van der Gijp te overtuigen van zijn gelijk dat de scheidsrechter in het duel de juiste beslissing nam. In de aflevering van de week daarvoor waren René en Johan het duidelijk met elkaar eens dat de scheidsrechter fout gehandeld zou hebben. In deze discussie analyseer ik de volgende zin: Hans Kraay jr.: ‘Jullie zeiden dat de scheidsrechter aan het marchanderen was, maar ik vind dat het een zuivere penalty is omdat de keeper daar nooit had mogen zijn.’ Hierin is Hans Kraay jr. de zender en René van der Gijp plus de rest aan tafel de ontvangers. De zender heeft als rol in deze discussie dat hij probeert, terwijl hij sterk in de minderheid is, zijn gelijk te krijgen. Hij is er sterk van overtuigd dat de scheidsrechter volledig de juiste beslissing genomen heeft. De reden waarom Hans Kraay jr. hierop terugkomt in de uitzending is omdat hij zich flink ergerde aan de discussie een aflevering hiervoor, daar was Hans niet bij aanwezig. In die discussie waren René en Johan er juist sterk van overtuigd dat de scheidsrechter wel een fout gemaakt had. De ontvanger, René van der Gijp, luistert aandachtig naar wat Hans te vertellen heeft. René is een grappige man en dolt hierin ook een beetje met Hans. Hans raakt hierdoor lichtelijk opgefokt en probeert daardoor nog meer zijn gelijk te halen. De ontvanger heeft hierin de rol van een luisteraar en daarmee ook gelijk degene die zichzelf laat bepraten. Door het sterk overtuigende gedrag van Hans laat René zich een beetje twijfelen aan de juistheid van zijn mening. De boodschap is dat volgens Hans Kraay jr. de scheidsrechter in het duel de juiste beslissing heeft genomen. Hij wil deze boodschap heel graag aan de ontvanger overbrengen omdat hij zich geïrriteerd heeft aan de discussie en daarbij de mening van René. Hij brengt deze boodschap met veel non-verbale communicatie. Door middel van hand gebaren en het uitbeelden van de situatie met René van der Gijp als onderdeel probeert hij zoveel mogelijk aandacht naar zich toe te trekken en iedereen ervan te overtuigen dat hij gelijkt heeft. De zender ziet zijn relatie tot de ontvanger als gelijkwaardig, dit is duidelijk te merken aan zijn houding in de rest van het programma. Doordat hij beleefd en aardig blijft stelt hij zich gelijkwaardig aan de rest van de personen die aan de tafel zitten. Tijdens de discussie wordt hij lichtelijk opgefokt mede door de grapjes van René en Wilfred, als gevolg hiervan doet hij alleen nog maar meer zijn best om hun te overtuigen. De zender probeert de ontvanger te overtuigen van zijn gelijk, hij gebruikt non-verbale communicatie en verheft zijn stem. Daardoor probeert hij indruk te maken en daardoor zijn geloof in zijn gelijk te versterken. Hij pakt dit zo sterk aan omdat hij geïrriteerd is door de discussie die eerder, in het programma, buiten zijn aanwezigheid om gehouden is.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 37


Hogeschool Rotterdam Portfolio De ontvanger is assertief en blijft dit ook. Rene blijft heel beleefd en laat Hans uitpraten, wel probeert hij door grapjes de discussie ‘leuk’ of interessant te houden. Hoe groot Hans zijn gelijk ook wil uiten, uiteindelijk blijft René bij zijn eigen mening.

4.5.2 Vraaggesprek medestudent jaar 2 Interview afgenomen door: Jeffrey Verhoef Stash Koppes Niels Brandhorst

2e jaars student: Raymond van der Hooven

Doel: Het doel van het vraaggesprek met een medestudent uit het 2e jaar van de opleiding is het te weten komen van zijn motivatie voor zijn studiekeuze en zijn toekomstbeeld / beroepsbeeld met betrekking tot zijn studie. Vraag 1: Hoe ben je in contact gekomen met de studie Autotechniek? Door de opendag van Hogeschool Rotterdam Vraag 2: Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Omdat ik mij interesseer in de techniek van de automotive. Vraag 3: Wat heb je als vooropleiding gedaan om bij deze opleiding aangenomen te worden? HAVO Vraag 4: Wat vind je van het niveau van de opleiding en hoe denk je dat het verbeterd zou kunnen worden? Het niveau is redelijk. De manier van opdrachten geven kan alleen wel beter denk ik. Vaak heb je bij het krijgen van de opdracht nog veel vragen en is er grote onduidelijkheid. De bedoeling is dat je hier zelf uit gaat komen, veel aspecten dien je zelf uit te zoeken. Dit maakt je in het begin van de opdracht niet productief genoeg, daarom denk ik dat het beter is opdrachten duidelijker op te stellen. Vraag 5: Hoe is je eerste jaar verlopen en heb je je propedeuse gehaald? Het eerste jaar is redelijk verlopen, ik heb helaas mijn propedeuse nog niet gehaald hier ben ik nog mee bezig.

Vraag 6: Heb je een voorkeur voor bepaalde vakken en waarom? Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 38


Hogeschool Rotterdam Portfolio Ik heb voorkeur voor de vakken Veiligheidsystemen en Ophanging. De colleges zijn leuk en interessant om te volgen omdat er veel praktijkvoorbeelden worden gegeven. Hierdoor kan je beter je aandacht bij de lessen houden. Vraag 7: Waar hoop je stage te gaan lopen in het derde jaar? Hier ben ik nog vrij onzeker over, ik weet nog niet goed wat ik ervan moet verwachten. Als ik iets zou moeten kiezen zou ik een bedrijf kiezen wat zich bezig houdt met het ontwikkelen van motoren. Vraag 8: Wat is je beroepsbeeld bij deze opleiding en is deze in het eerste jaar veranderd? Ook hier heb ik nog niet echt een duidelijk beeld van, het beroepsbeeld van de opleiding kan heel breed zijn. Als mij zoiets gevraagd wordt denk ik meestal het eerst aan het ontwikkelen van automotive technieken, wat precies weet ik nog niet. Vraag 9: Zou je deze opleiding aanraden aan andere (toekomstige) studenten? Ja, ik zou de opleiding zeker aanraden als je geïnteresseerd ben in de techniek rondom auto’s of voertuigen. Evaluatie interview: Tijdens het interview bleef hij heel kort en bondig antwoord geven op de vragen, door verder door te vragen hebben we nog iets meer informatie weten te krijgen. Ik denk dat we ons doel voldoende bereikt hebben, we weten hoe zijn beroepsbeeld eruitziet ook al vind hij dat zelf nog erg vaag. Zijn houding was redelijk, hij probeerde de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden maar kwam vaak niet met een motivatie. Verder was hij er wel actief bij en vroeg het ons als hij een vraag niet goed begreep. Evaluatie van medestudent: Hij vond dat we het goed deden, leuke vragen verzonnen waar we ons doel mee konden bereiken. Verder vond hij de vragen niet allemaal even open, op een deel van de vragen kon alleen maar met één woord of zin geantwoord worden waardoor we niet goed achter zijn motivatie konden komen. Hij vond verder wel dat we actief luisterend waren en dat we probeerde door te vragen als de vraag te gesloten bleek te zijn.

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 39


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.6 Vacature ideale baan Mijn droomvacature zal er als volgt uitzien: Omschrijving van branche en bedrijf (welke sector, wat voor soort bedrijf) Een bedrijf dat producten ontwikkelt voor de VAG groep, BMW of Mercedes. Een bedrijf zoals PON bijvoorbeeld. Of binnen deze automobielindustrie bij het bedrijf zelf.

Omschrijving van je functie (naam functie, werkzaamheden) Medeontwikkelaar van nieuwe technieken die toepasbaar zijn om nieuwe modellen van de automerken. Zoals, ontwikkelen van een betere hybride of elektrische aandrijving. Optimaliseren van de body, chassis en technische systemen.

Benodigde functie-eisen (opleiding, werkervaring, certificaten, rijbewijs) - HBO Diploma, Autotechniek of andere technische opleidingen. - Liefst via stage een baan krijgen binnen het bedrijf

Vereiste competenties (bijvoorbeeld projectmatig werken, creatief, communicatief) - Projectmatig werken - Klantgericht - Creatief - Hoog technisch denkvermogen

Aanbod van het bedrijf (salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden) - € 2750 - € 3500 bruto per maand

Vacatures (5) wat je met deze studie (Autotechniek) zou kunnen gaan doen: Test Engineer HSPro Maastricht B.V. Functieomschrijving Als test engineer motor/voertuig proefstanden maak je deel uit van een team gedreven specialisten binnen een vooraanstaand internationaal opererend automotive lab in de regio Eindhoven. Je bent werkzaam binnen een high tech testcentrum van wereldformaat. Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 40


Hogeschool Rotterdam Portfolio Powertrain testing is een vak op zich; Hierbij is een gedegen motor/voertuig kennis, praktische aanpak en creativiteit een must en ben je in staat zelfstandig een test programma op te stellen en uit te voeren. De resultaten te analyseren, rapporteren en ben je continue bezig met het optimaliseren van de processen en heb je een belangrijke adviserende rol in de projecten. Dit alles uiteraard in goede samenwerking met de klant, motorpreparateur en instrumentatie engineers. Technisch Engineer (Electro) M/V bij Van Eck Group Functieomschrijving Als (elektro) technisch engineer verantwoordelijk voor het ontwerpen van de technische systemen die in de voertuigen ingebouwd worden. Dit zijn voornamelijk elektrotechnische systemen, maar ook pneumatische hoogteregel- en remsystemen of zelfs hydraulische aandrijvingen die in de voertuigtechniek worden toegepast. U ontwerpt deze systemen volgens de eisen van de klant, werkt de systemen uit in productietekeningen en begeleidt de montage in onze productieafdelingen Beproevingstechnicus Automotive Functieomschrijving: Als Beproevingstechnicus maak je deel uit van het multidisciplinair simultaneous engineering team dat gezamenlijk een bepaald type motor ontwikkelt. Allerlei soorten technische vragen vanuit het team weet je te vertalen in een teststrategie. Je analyseert en rapporteert de testresultaten en adviseert proactief over verbetermogelijkheden aan de motor. Je hebt hierbij de beschikking over geavanceerde middelen zoals een toonaangevend geluidmeetgebouw en een hightech motorentestlaboratorium. Project engineer Automotive Functieomschrijving: Als Project-engineer (mechanisch) richt je je hoofdzakelijk op het aansturen van een team en het ontwerpen (conceptueel) van mechanische en pneumatische voertuig/systemen die voldoen aan de specificatie en randvoorwaarden binnen gestelde budgetten, planningen, richtlijnen en normen. De werkzaamheden worden in projectvorm uitgevoerd. Engineer Engine Installation Functieomschrijving: De Afdeling Ontwikkeling Chassis bestaat uit vijf constructiegroepen: Frame & Suspension, Vehicle Installation, Engine Installation, Driveline en NSO & Inquiries. Gezamenlijk zijn zij binnen Productontwikkeling verantwoordelijk voor de realisatie van (deel)projecten voor het gehele chassis. Engine Installation is verantwoordelijk voor de vakgebieden koeling, luchtinlaat, schakelbediening en koppelingsbediening, uitlaat, inkapseling en standkachel. De realisatie gebeurt in sterke mate in overleg met diverse toeleveranciers en een aantal Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 41


Hogeschool Rotterdam Portfolio ontwikkelpartners, maar altijd op basis van een eigen eindverantwoordelijkheid in de conceptbepaling en uitwerking. We zijn op zoek naar een Engineer voor de groep Engine Installation. Functieomschrijving Als Engineer Engine Installation krijg je de verantwoordelijkheid over componenten die ontwikkeld moeten worden binnen één of meerdere projecten. Hierbij werk je in een dedicated team onder leiding van een Project Lead Engineer. Als Engineer Engine Installation heb je onder andere de volgende taken: • het realiseren van ontwikkeling van componenten, zowel zelfstandig als extern bij engineeringbureaus en/of toeleveranciers • het opstellen van systeem requirements • het mede initiëren van risico-analyses en validatieplannen • het verzorgen van tekeningen en het vrijgeven van componenten voor productie- en beproevingstoepassingen • het werken volgens de Design For Six Sigma (DFSS) methodiek in een multi-disciplinaire werkomgeving waarbij je de leidende rol vervult • slagvaardig en proactief ingrijpen bij dreigende problemen of vertragingen in activiteiten van de eigen groep en daarbuiten • het bijhouden van je werkplanning en de systeemplanning om de projectplannen te ondersteunen Tevens stuur je DAF-/gedetacheerde medewerkers aan bij de uitvoering van toegewezen taken, begeleid je uitbesteed werk en onderhoud je contacten met meerdere toeleveranciers. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor het opbouwen, uitdragen en borgen van specialistische vakkennis en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen en kostprijsreducties

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 42


Hogeschool Rotterdam Portfolio

4.7 Elevator Pitch Vind u niet dat we de laatste tijd veel te veel waarde hechten aan al milieueisen in het verkeer? Laten we nu eerst is kijken naar onze eigen portemonnee! Ik ben Jeffrey Verhoef en volg de opleiding Autotechniek aan de Hogeschool in Rotterdam, waar ik met een drietal medestudenten werk aan het volledig elektrisch aandrijven van een kitcar. Elektriciteit is een stuk voordeliger dan de brandstoffen die we vandaag de dag in onze auto laden, en met dit project helpen we ook het milieu! Met deze projecten proberen we onze kennis in de automotivewereld te vergroten en telkens nieuwe techniek te ontwikkelen. Door mijn vooropleiding op het VWO heb ik een brede theoretische kennis van exacte vakken als wiskunde en dergelijke. Met deze opleiding wil ik mijn theoretische kennis aanvullen en door middel van projecten tot praktische ontwikkelingen komen. Omdat ik me interesseer in de ontwikkeling die uw bedrijf voortzet in de techniek, zal ik graag mijn ervaring bij uw bedrijf verder willen uitbreiden in de vorm van stage. Ik moet er nu helaas vandoor, ik zal even een kaartje voor uw pakken met mijn gegevens erop dan hoop ik dit gesprek spoedig voort te zetten. Jeffrey Verhoef

Portfolio Jeffrey Verhoef – 0823537 – 1e jaar Autotechniek 43

Digitaal Portfolio - Jeffrey Verhoef  

Digitaal Portfolio - Jeffrey Verhoef

Digitaal Portfolio - Jeffrey Verhoef  

Digitaal Portfolio - Jeffrey Verhoef

Advertisement