Page 1

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge

ge誰ntegreerde proef

Gemaakt door Jeffrey Heindryckx Richting: Handel Schooljaar: 2011-2012

Mentor: Dhr Decock


1 Woord vooraf Ik ben Jeffrey Heindryckx, leerling van 6 Handel van het Sint-Jozefsinstituut. Dit jaar waren wij met alle handelsklassen verplicht om een geïntegreerde proef, kortweg GIP genaamd, te maken. De GIP is een vakoverschrijdende opdracht rond de vakken: Bedrijfseconomie, Engels, Frans, Informatica en Nederlands Dit jaar draait deze GIP zoals elk jaar rond een minionderneming. De naam van onze minionderneming is Bell’O’Joli. Wij verkochten vooral cosmeticaproducten, verzorgingsproducten en producten die bij de rest van ons assortiment horen. Voor de structuur van mijn eindwerk heb ik gekozen om een chronologische volgorde te gebruiken. Ik vind dat het meest logische. Voor het maken van mijn GIP-bundel heb ik gekozen om microsoft office word tekstverwerker te gebruiken. Als laatst wil ik ook enkele mensen bedanken die mij doorheen het ganse jaar geholpen hebben: mijnheer Decock voor zijn hulp in verband met de minionderneming en andere GIP-taken, mijheer Punie, leerkracht nederlands, voor zijn aandacht voor spelfouten en structuur van het eindwerk, de leerkracht Engels,mevrouw Demeulder, voor haar inzet voor het Zwedenproject en de taken engels, mevrouw De Meyer, vakleerkracht Bedrijfseconomie, voor de uitleg van allerhande economische zaken en hulp bij de minionderneming. Als laatst had ik ook graag de rest van mijn klas willen bedanken.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

1


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

2


2 Inleiding De geïntegreerde proef, kortweg GIP genaamd, is een vakoverschrijdende opdracht betreffende de vakken: Bedrijfseconomie, Engels, Frans, Informatica en Nederlands. Je moet doorheen het jaar verscheidene opdrachten maken voor de verschillende vakken en die worden dan verbeterd door de vakleerkracht. Eenmaal je die taken verbeterd terug krijgt, krijg je de kans om die te herwerken en dan nogmaals in te dien zodanig dat je op het einde een perfecte opdracht hebt. De rode draad doorheen de GIP is onze minionderneming Bell’O’Joli. Wij verkochten cosmeticaproducten, verzorgingsproducten en toebehoren. In de klas kregen we tijd om aan dat ‘bedrijfje’ te werken. In de minionderneming kregen we elk een functie toegewezen. In de eerste periode was ik magazijnier (verantwoordelijk voor het aanvullen met nieuwe producten en het klaar zetten van producten voor de klanten) en in de tweede periode was ik technisch directeur (verantwoordelijk voor het technisch departement). Je hebt natuurlijk ook nog andere departementen: het financieel departement , zij zorgen voor al hetgene dat met geld te maken heeft. Hierbij heb je de verantwoordelijke voor de kas en bank en de boekhouder. Je hebt ook nog het commercieel departement, zij staan in voor de bevordering van de verkoop. Onder dit departement heb je een commercieel directeur, order entry en een verantwoordelijke voor de website en de reclame. Tenslotte heb je ook het administratief departement, zij zorgen ervoor dat al het administratieve in de onderneming wordt verwerkt. Boven al deze departementen staat de CEO. Maar verder in deze bundel kunt u de bedrijfsstructuur nog terugvinden. Er is ook nog een digitale versie van deze eindbundel beschikbaar op www.issuu.com.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

3


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

4


3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3 Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 4 overzicht van de bijlagen ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5 Bibliografie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 6 Eigenlijke inhoud------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6.1 Organogram ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6.2 Afdrukken aandelen --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ------------------------------------------------------------------ 11 6.4 Online registratie aandelen ----------------------------------------------------------------------------------- 11 6.5 Website mini-onderneming ----------------------------------------------------------------------------------- 12 6.6 Une campagne publicitaire ------------------------------------------------------------------------------------ 14 6.7 Marktonderzoek ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 6.8 PrÊsenter l’assortiment de votre mini-entreprise ------------------------------------------------------- 18 6.9 Brochure zwedenreis ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.10 Uitwisseling met zweden ------------------------------------------------------------------------------------- 21 6.11 Briefhoofd met userform------------------------------------------------------------------------------------- 26 6.12 De marketingmix ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.13 Sollicitatie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.14 Boekhoudkundige verwerking van verkoopfacturen -------------------------------------------------- 32 6.15 Ondernemer voor de klas: Rik Denolf --------------------------------------------------------------------- 34 6.16 Analyse jaarrekening ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 6.17 Notulen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 6.18 Bedrijfsbezoek Modular -------------------------------------------------------------------------------------- 54 6.19 Logboek----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 7 Eindverslag minionderneming-------------------------------------------------------------------------------------- 60 8 Conclusie----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

5


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

6


4 overzicht van de bijlagen Bijlagen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 Bijlage 1:Certificaten --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bijlage 2:Aandeelhoudersvergadering (basisbrief) ------------------------------------------------------------- 2 Bijlage 3:Campagne publicitaire ------------------------------------------------------------------------------------ 4 Bijlage 4:enquete ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Bijlage 5: Presenter l’assortiment de votre mini entreprise ------------------------------------------------- 7 bijlage 6: brochure Zwedenreis ------------------------------------------------------------------------------------- 9 Bijlage 7 cv-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Bijlage 8: facturen ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

7


5 Bibliografie  Uitnodiging aandeelhoudersvergadering o Cursus word  Roularta: o http://www.roularta.be/nl/home/RC-1184686276805.html o http://nl.wikipedia.org/wiki/Roularta  Woordenboeken o Frans – Nederlands o Nederlands – Frans o Nederlands – Engels o Engels – Nederlands  Analyse van de jaarrekening o http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/ o http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=nl o http://www.pro-duo.be/ o Handelvijf/zes: module 8.  campagne publicitaire o http://www.gyp.be/index_nl.php  marketingmix o handelvijf/zes: module 2  bedrijfsbezoek modular( enkel voor fotomateriaal) o http://www.supermodular.com/ o http://www.modularshop.nl/  PowerPoint presentation Belgium o http://www.vlaamsparlement.be/vp/index.html o http://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_Parlement_van_Belgi%C3%AB o http://nl.wikipedia.org/wiki/Waals_Parlement o http://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geschiedenis/  brochure zwedenreis o fotomateriaal op google afbeeldingen o http://www.gustafafklint.se/  sme-project o http://www.electrawinds.be/ o http://www.evertj.se/nocms/eng/fore/fore.htm

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

8


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

9


6 Eigenlijke inhoud 6.1 Organogram 6.1.1 eerste periode

Charlotte Vanden Berghe ceo

Jasmien Decoussemaeker

Francoise De Plancke

Mailinda Potoku administratief directrice

aankoopdirectrice

Jeffrey Heindryckx

Sammy Ayari

magazijnier

Maxim Rau

commercieel directrice

Jasper Lauwers

order entery

website

financieel direckteur

Maxime Dujardin

Hanne Stubbe verantwoordelijke reclame

kas en bank

6.1.2 Tweede periode

Sammy Ayari ceo

Majlinda Potoku onderdirectrice

Maxim Rau

Hanne Stubbe commercieel directeur

financieel directeur

Jasmien Decoussemaeker boekhoudster

Jeffrey Heindryckx

Franรงoise De Plancke

technisch directeur

Charlotte Vanden Berghe

verantwoordelijke reclame

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Maxime Dujardin

magazijnier

Sint-Jozefsinstituut

aankoper

10


6.2 Afdrukken aandelen Voor de eerste aandeelhoudersvergadering moesten alle aandelen gepersonaliseerd zijn. Wij hebben dat gedaan door lege certificaten in te vullen met de computer. Via word heb ik m.b.v. inspringen en alinea afstand de tekst op de juiste positie gekregen. Door met mailing te werken(een brief die bestemt is voor meerdere ontvangers moet met mailing niet meer afzonderlijk voor iedere persoon afzonderlijk worden afgedrukt). Om mijn basis document te bekijken, zie bijlage 1

6.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Voor de eerste aandeelhoudersvergadering op 18 oktober moest er een brief worden verstuurd aan alle aandeelhouders. In de brief moest er een inleiding, programma, uitnodiging voor een receptie, een adres om zich online te registreren(zie opdracht 6.4 online registratie aandelen),en een persoonlijk strookje dat ze op 18 oktober moeten meehebben. Voor die brief moest er ook een briefhoofd gemaakt worden van de minionderneming. Om mijn uitnodiging te zien, zie bijlage 2.

6.4 Online registratie aandelen Op de website fikket.com heb je de mogelijkheid om een evenement aan te kondigen, promoten en om uw genodigden zich te laten aanmelden. Voor de aandeelhoudersvergadering hebben wij daar gebruik van gemaakt om een schatting te hebben voor het aantal mensen dat gingen komen. Voor onze minionderneming konden de mensen zich aanmelden op http://bellojoli.fikket.com/

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

11


6.5 Website mini-onderneming Net zoals in een echt bedrijf hadden wij voor onze minionderneming een website nodig. Voor het maken en bewerken voor onze website kregen we hulp van enkele leerlingen van IB, wij waren enkel verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie. Hieronder ziet u een printscreen van de homepage en de verwelkomingspagina van de website van onze minionderneming.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

12


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

13


6.6 Une campagne publicitaire 6.6.1 L’affiche

voir aussi annexe 3 6.6.2 Texte publicitaire Le “Body lotion” de Bell’O’Joli est le meilleur que vous pouvez trouver. Prenez-le derrière la douche. Vous allez recevoir une peau très douce. Le Body lotion de Bell’O’Joli est un produit qui hydrate pour 24 heures. Un autre avantage est que le body lotion ne colle pas à tes vêtements. Le coenzyme Q 10 est un agent produit naturellement par le corps. Il stimule les fonctions cellulaires naturelles qui raffermissent la peau et lui conservent tout sa tonicité 6.6.3 Film Cfr. Cd-rom sous-dossier: Assortiment

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

14


6.7 Marktonderzoek 6.7.1 Leeftijd:

geslacht 5 4 3 2 1 0 0-20

20-30

30-40 leeftijd

40-50

50

6.7.2 Geslacht: Wij hebben 6 mannen en 5 vrouwen bevraagd. 6.7.3 Deodorant:

deodorant 10 8 6 4 2 0 rollers

sprays

bekende merken

goedkopere merken

Hier zien we duidelijk dat we beter sprays zouden verkopen die van bekende merken zijn. We zullen moeten kijken op het internet, folders waar we goedkopere sprays kunnen verkrijgen.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

15


6.7.4 Scheerproducten:

scheerproducten 10 8 6 4 2 0 scheergel

scheerschuim

wax

scheermesjes

scheerapparaten

De meeste mensen scheren zich met scheerschuim of met scheergel en met scheermesjes, dus zouden we beter scheergel kopen in de plaats van scheerschuim en scheermesjes. 6.7.5 Leveren: Mensen zouden graag hebben dat we leveren maar ze zouden daar niet veel voor betalen en er zijn ook nog altijd mensen die graag hun producten willen afhalen. Daarom zouden we beter niet leveren omdat dat veel moeite kost en omdat er bijna geen interesse in is. 6.7.6 Online verkoop: Er zijn 8 van de 11 mensen die het gemakkelijk vinden als het assortiment online zou staan en die 8 mensen zouden dan ook nog eens kopen via online verkoop. Dus moeten we zeker werk maken van onze website, zodanig dat we veel kunnen verkopen via onze website. 6.7.7 Verkoopstand en communicatie ten opzichte van de klant: De mensen hebben geen negatieve commentaar over Bell’O’Joli. Dus dat is een teken dat we goed op weg zijn en niet veel moeten veranderen aan onze stijl. 6.7.8 Pakketjes: Er is maar 1 persoon die geen pakketjes zou aankopen bij ons. Hieronder ziet u hoeveel de mensen ervoor zouden willen geven. Hieruit kunnen we besluiten dat we pakketjes moeten maken met een hoge prijsklasse en met een lage prijsklasse.

prijs/pakketje 5 4 3 2 1 0 10-15

15-20

20-25

30-35

35

6.7.9 Waar kopen de mensen het liefst? Uit deze rondvraag bleek dat de mensen bijna overal wel graag kopen.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

16


6.7.10 eindvraag Als laatste hebben we aan de mensen gevraagd of we hun gegevens mogen gebruiken in ons klantenbestand. We mogen van de mensen wel hun gegevens gebruiken, maar enkel voor onze eigen mini. 6.7.11 Voorbeeld enquĂŞte: zie bijlage 4

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

17


6.8 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise 6.8.1 Lettre Bell’O’Joli Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Mme De Cloedt Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Invitation Madame Nous voudrions vous présenter notre mini-entreprise et nos produits cosmétiques. Vous trouvez tous nos produits dans le catalogue de 2012 en annexe. Nous voudrions par la présente vous inviter à jeter un coup d’œil à notre site web où vous pouvez trouver nos produits. Plus tard dans l'année il sera également possible de commander via notre site. Si vous souhaitez commander immédiatement, vous pouvez remplir un formulaire de commande et nous envoyer par mail ou par courriel. Enfin, je voudrais vous inviter à notre moment de vente de printemps le 20 avril 2012 dans les chambres des jeunes à Varsenare (traversée de Oudedorpsweg et Zandstraat) où une collation et une boisson seront fournies Nous sommes heureux de vous recevoir .

Jeffrey Heindryckx Directeur technique 6.8.2 Catalogue Cfr annexes 5

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

18


6.9 Brochure zwedenreis 6.9.1 Korte toelichting Ik heb mijn brochure in het gewone A4-formaat gelaten en de boven en ondermarges op 8 cm gezet. De bladzijden moeten worden afgesneden op de stippellijn. Ik heb ervoor gekozen om een gele achtergrond en blauw letterkleur te nemen omdat dat de kleuren zijn van de Zweedse vlag. In mijn koptekst heb ik de vlag van zweden gezet en onderaan het logo van onze school en een lijn aan de onderkant van de pagina en 1 aan de zijkant. Op de lijn onderaan heb ik een tekstvak gezet met de tekst:’ Zwedenreis 2012 6 handel’. Ik heb de koppen ook veranderd, eerst had ik nieuwe gemaakt maar al snel heb ik de bestaande koppen aangepast. De afbeeldingen heb ik bijna altijd op de zelfde manier opgemaakt omdat ik dat het mooiste vond. Sommige afbeelding waren direct goed om in mijn document te gebruiken andere heb ik nog moeten aanpassen. De tekst heb ik gewoon copy paste gedaan en de opmaak veranderd. Ik heb een inhoudsopgave extra aan toegevoegd en ook een woordzoeker en een mopje om de brochure een beetje leuker te maken. Voor de volledige brochure zie bijlagen p° of kijk digitaal op °°°°° 6.9.2 Printscreens

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

19


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

20


6.10 Uitwisseling met zweden 6.10.1 Questions/Answers webcam session. Questions: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

How are you? Is it snowing in Sweden Witch company are we going to visit? What do they make? Will it be cold when we are there? How is the food in Sweden? What is typical for Sweden? Do you live far from school? Are you nervous to come to Belgium? What do you do in your spare time

Answers 2:

They said it ain’t snowing yet but it will be coming

5:

They said it will be very cold when we arrive there.

6.10.1.1 Feedback: I didn’t find the webcam session that fun because we couldn’t talk that much and we couldn’t see each other that good. I think it maybe went better when we had more than one webcam and could understand each other better. I liked the idea and the concept but it was regrettably that it failed 6.10.2 Presentation of a belgian SME

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

21


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

22


6.10.3 First impression of Sweden 6.10.3.1 Before the explanation Last year we heard a few things of Sweden such as the principle that you can camp in the wild in the forest. But only if you keep it clean, because the people in Sweden will say it to the police if you weren’t neat. Also last year we had to give a PowerPoint presentation to the students of Sweden of last year, and after that presentation we had the chance to talk a few minutes with them. I also knew that Sweden has a good economy and there is much prosperity. The brands I know that are Swedish are: Volvo, Ikea and Saab. Then I looked it up on the world wide web and found that H&M, Björn Borg and Husqvarna( the brand of chainsaws we use at home) are also Swedish brands. 6.10.3.2 After the explanation I’ve learned some interesting things about Sweden like that Stockholm consists out of 14 different islands. In the PowerPoint presentation we saw who was the king of sweden, the national coin , the neighbouring countries, listened to the national anthem and saw some typical meals of Sweden. In class we also saw a video of Stockholm with all the touristic buildings, I found that not so interesting because a video of buildings doesn’t interest me. But in real life I found it more interesting because then you see the building and then you can watch what you want it’s the same with a football match in real life you can see what you want but on tape you can rewind it if you want.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

23


In class mister Punie suggested something to do in Stockholm, in class he showed us a video of the theatre in Stockholm and on that theatre you can sit in a bowl and then you can climb up the building and see Stockholm from above. Then I looked up some more things on the internet and maybe found the boat we will stay at. On the website stood that there were small rooms and small beds. But actually it doesn’t matter for me because I camp every year with my youth movement, so I am used to it. 6.10.4 Powerpoint presentation: histoy and politics In groups of 4 we had to present a subject to the Swedish students. In my group the subject was: history and politics. Here you see our powerpoint:

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

24


Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

25


6.11 Briefhoofd met userform 6.11.1 Toelichting Om eenvoudig een brief te maken voor de minionderneming hebben wij een userform gemaakt om comfortabel brieven te schrijven. 6.11.2 Screenshot’s

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

26


6.12 De marketingmix 6.12.1 De p van product Wij van de mini-onderneming Bell’O’Joli hebben voor cosmetica en verzorgingsproducten gekozen. Wij zullen in een team van 10 personen deze onderneming in goeie banen leiden tijdens de lesuren en daarbuiten. We hebben in klasverband deze productcategoriën gekozen We zullen deze producten bestellen bij: GYP in Ruddervoorde, Verfaille nv en bij het kruidvat. Later op het jaar zullen we nog andere leveranciers aanspreken. Momenteel hebben we nog geen merknamen die bekend zijn bij het brede publiek. Wij verkopen producten die duurzaam zijn, zoals de nagelknippers en de nagelvijltjes , maar wij verkopen ook producten die vaak moeten vervangen worden, zoals onze bodylotion, deodorant en onze mascara. Als je onze producten koopt zal je wel al een beetje kijken naar de kwaliteit, het zijn dus shopping goods. Veel van onze producten zitten in de verzadigingsfase zoals bijvoorbeeld onze body-lotions, de body-scrub en de nagellak. Producten uit de introductiefase en de groeifase zou uit ons standpunt niet verstandig zijn omdat dat niet genoeg opbrengt.

De producten worden door onze leveranciers zelf verpakt en bij ons dan afzonderlijk in het magazijn gestopt. Aan de mensen geven wij zakjes mee om verschillende producten te kunnen meenemen naar huis. De meeste van onze producten zijn verpakt in flessen met opvallende kleuren en andere producten zijn dan weer verzameld op een display dat de aandacht van de consument trekt. Later op het jaar zullen we dan ook pakketjes met verschillende producten aanbieden. Als de consument vragen heeft over het product en het staat niet op de verpakking dan kan hij ons altijd contacteren via mail. Ons assortiment is breed maar niet diep, we hebben producten voor mannen en voor vrouwen. Dit laatste assortiment is breder dan voor de mannen.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

27


6.12.2 De p van prijs Onze belangrijkste doelstelling is zoals bij veel startende ondernemingen om zoveel mogelijk winst te hebben. We hebben de prijs bepaald aan de hand van de cost plus pricing methode. We hebben namelijk bij onze aankoopprijs iedere keer 30% bijgeteld en dan mooi afgerond tot op een euro of tot op een halve euro. We hebben niet altijd deze methode gebruikt: bij de nagellak hebben we iets minder dan 30% en bij de parfum iets meer dan 30%, bij producten die niet zo goed verkopen hebben we ook minder dan 30% gerekend. Later op duurdere merken zullen we ook meer vragen dan de gewone 30% 6.12.3 De p van plaats

Verkopen doen wij eigenlijk het hele jaar door. Onze klanten kunnen altijd bij ons bestellen, waarna wij een factuur opmaken. In de loop van het schooljaar zal er de mogelijkheid zijn om producten bestellen via onze website: www.bellojolli.be. Betalen gaat altijd via factuur, omdat het niet de bedoeling is om enkel via verkoopstanden te verkopen. Wel wordt er contant betaald tijdens de verkoopmomenten die we tijdens het schooljaar organiseren. Die verkoopmomenten zijn de oudercontacten, een verkoopmoment in het shoppingcenter van Kuurne, speelplaatsverkopen en homeparty’s die we zullen organiseren. Bovendien maken we dit schooljaar een studiereis naar Zweden, waar we ook de mogelijkheid hebben om onze producten te verkopen. Het magazijn van onze minionderneming wordt geleid door Jeffrey Heindryckx en is een lokaal in onze school dat omgebouwd is tot magazijn. De producten liggen overzichtelijk bij elkaar en als we een product nodig hebben is het product voor hem binnen handbereik. Een nadeel aan ons magazijn is dat we het moeten delen met een andere minionderneming. nl. Chocolate fever.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

28


6.12.4 De p van promotie

De doelgroep van onze minionderneming is iedereen vanaf ongeveer 14 jaar. Zowel vrouwen als mannen kunnen bij ons terecht voor cosmeticaproducten. In de praktijk zal zich dit beperken tot vooral de ouders van de medewerkers van de minionderneming, leerlingen en leerlingen van de school, de ouders op oudercontacten en vrienden en kennissen van de medewerkers. Dit zijn mensen die zich allemaal binnen of net buiten Brugge bevinden. Er zijn twee momenten waarbij we aan mensen buiten Brugge zullen verkopen. Nl. het verkoopmoment in het shoppingcenter van Kuurne in februari en tijdens onze reis naar Zweden. Onze slogan “For all you need to be you, there is Bell’O’Joli komt overeen met de producten die we verkopen en deze slogan zullen de mensen die hem af en toe horen ook niet snel vergeten. Deze slogan is trouwens democratisch gestemd in de minionderneming. Het logo van Bell’O’Joli is gemaakt door iemand die dat soort software beheert, en kan overal op goede commentaren rekenen. Het is ook een simpel en makkelijk te herkennen logo. Onze huisstijl is, omdat we een zeer vrouwelijke onderneming hebben, heel vrouwelijk. (de jongens in onze minionderneming vinden dat niet erg, zolang er maar wordt verkocht). De meisjes houden zich daarom ook vooral bezig met de producten en de manier waarop er verkocht wordt. De jongens houden zich dan weer meer bezig met het administratieve en het magazijn. De verantwoordelijkheid van het ontwerp van de website ligt bij Jasper Lauwers. Het uiteindelijke online zetten van de website ligt in handen van de leerlingen van informaticabeheer.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

29


6.13 Sollicitatie Eind januari moest iedereen in de minionderneming een nieuwe functie kiezen. Daarvoor moesten we een sollicitatiebrief en een cv indienen. Daarna moesten we op sollicitatiegesprek gaan. 6.13.1 Sollicitatiebrief Jeffrey Heindryckx Kasteeldreef 4 8490 SNELLEGEM Tel.050395754 e-mail: tamade@live.be

Mr. Punie Kristof Personeelsdirecteur Bell’O’Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge

2012-01-12

Sollicitatie magazijnier Geachte heer Punie Mijn naam is Jeffrey Heindryckx, en ik zou willen deel uitmaken van uw onderneming Bell’O’Joli als magazijnier. Daarom zend ik u in bijlage mijn cv. Naar mijn mening ben ik voor uw bedrijf de juiste man op de juiste plaats want ik heb al ervaring opgedaan bij een bedrijf zoals u kunt in mijn cv. Ik zie het zeer goed zitten om te werken in uw bedrijf, en als ik iets graag doe dan ben ik zeker bereid om overuren te doen of om eens in het weekend te komen. Ik ben ook een zeer enthousiaste persoon daarom kom ik altijd met een lach toe op het werk en ontzie ik geen lastige karweien. Met beleefde groeten

Jeffrey Heindryckx Bijlagen: curriculum vitae Of bekijk mijn digitale versie: http://visualcv.com/users/279460-jeffreyheindryckx/cvs/320642 Of voor op uw smartphone:

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

30


6.13.2 Curriculum vitae Zie bijlage 7 Of digitaal op http://visualcv.com/users/279460-jeffreyheindryckx/cvs/320642

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

31


6.14 Boekhoudkundige verwerking van verkoopfacturen 6.14.1 Journaal

journaal nr. reknr.

beschrijving

credit

debit

13/01/2012 1 451 000 1 700 000 1 400 000

verschuldigde btw verkopen handelsgoederen handelsdebiteuren VF 13

1,56 7,43 8,99

14/01/2012 2 451 000 2 700 000 2 400 000

verschuldigde btw verkopen handelsgoederen handelsdebiteuren VF 14

1,16 5,88 7,04

15/01/2012 3 3 3 3

451 000 700 000 400 000 708 000

verschuldigde btw verkopen handelsgoederen handelsdebiteuren handelskorting VF 15

4 4 4 4

451 000 746 000 700 000 400 200

16/01/2012 verschuldigde btw vervoer verkopen handelsgoederen handelsdebiteuren VF 16

5 700 000 5 400 100

17/01/2012 verkopen handelsgoederen handelsdebiteuren icl VF 17

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

1,11 5,88 6,4 0,59

5,76 20 27,43 33,19

10,88 10,88

Sint-Jozefsinstituut

32


6.14.2 Verkoopdagboek

Verkoopdagboek datum nr klant 13/01/2012 13 George de Zwaluw 14/01/2012 14 Geert Hertjens 15/01/2012 15 Geert Kippeknots 16/01/2012 16 Jeffrey Heindryckx 17/01/2012 17 Nancy Rabaeys

bedrag tot. Bedrag BTW% zonder BTW 8,99 21 7,43 7,04 21+6 5,88 6,4 21 5,88 33,19 21 27,43 10,88 21 10,88

bedrag btw 1,56 1,16 1,11 5,76 0

6.14.3 Facturen Zie bijlage 8

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

33


6.15 Ondernemer voor de klas: Rik Denolf Op woensdag 21 maart 2012 kwam Rik Denolf, de CEO van Roularta Media Groep bij ons praten over zijn ervaringen in het bedrijfsleven. Nadien was er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Zijn motto is: blijven ondernemen en het simpel houden.

Eerst begon hij te praten over de grote dromen van Roularta. De eerste droom was om een krant over heel West-Vlaanderen uitbrengen. Dat is nu al gelukt. Volgens hem heeft deze krant de minste last van de economische crisis. De tweede droom was om een gratis krant te publiceren. Die krant bestaat nu ook al: de streekkrant, die krant dient als ondersteuning voor de krant van West-Vlaanderen. De derde droom was de “Zondag”, deze krant kan je op zondag gratis afhalen bij de bakker. Deze krant heeft ook geen problemen door de economische crisis. De vierde droom was om een tijdschrift te publiceren in Vlaanderen, dat bestaat nu al: ‘Knack’. Knack is een tijdschrift die geen politieke mening heeft. In de tijd dat dat voor het eerst werd uitgegeven was dat zeer uitzonderlijk. Naast Knack heb je ook nog andere tijdschriften zoals: trends(die ook een Franstalige versie heeft.), sport voetbal magazine, nest, country living, the good life( zeer recent uitgekomen), alles in het totaal heeft Roularta mediagroep 50 Belgische titels, 20 Franse en 20 Duitse titels. Door de overname van Vtm zijn er veel magazines gesneuveld. Voor al die tijdschriften en kranten wordt er per jaar ongeveer 100 000 ton papier verwerkt. De vijfde droom was om televisie te maken. Dat is ook al verwezenlijkt met de Vtm, Kanaal Twee, Jim kortom de vmma. Blijkbaar hebben ze nu wel schrik van vt4 en vijftv , nu dat ze overgenomen zijn. De zesde droom was om radio te maken want vroeger had de BRT op dat vlak een monopolie op. Het begon met Q-music en later hebben ze dan 4fm overgenomen( nu Joe fm). De zevende droom is om online websites te hebben. Ze willen deze website zo actueel mogelijk houden, zo serieus mogelijk en ze zijn niet gericht op sensatie. Je kunt die websites ook op tablet bekijken. Roularta probeert ook altijd om creatief te zijn met hun lay-out zowel op hun websites als in hun tijdsschriften. Daarna vertelde hij wat er in de laatste jaren al allemaal veranderd is in de bedrijfswereld rond Roularta. Enkele beroepen zijn verdwenen zoals mensen die de teksten moesten verbeteren( door de software van tegenwoordig) en filmmonteurs. Andere beroepen zijn dan geëvolueerd zoals bijvoorbeeld het beroep om loden letters te gieten, na een tijd moesten zij leren om ponswanden te maken maar nu verloopt alles via de pc. Journalisten moeten ook heel de dag door bezig zijn met hun vak en vroeger was dat allemaal niet, journalisten en redacteurs hebben nu ook minder sectretaressen dan vroeger omdat nu met de computer alles veel vlugger gaat. De journalisten zijn ook mee verantwoordelijk voor de verkoop. Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

34


Hij vindt het jammer dat er in het onderwijs geen genoeg stimulansen zijn om mensen te laten werken in de ICT wereld. Ik vond dat ik heel veel heb geleerd van deze man en zou graag nog een beetje langer willen luisteren naar hem.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

35


6.16 Analyse jaarrekening 6.16.1 Het bedrijf Wij hebben gekozen om te werken met de jaarrekening van Pro Duo. Wij kozen dit bedrijf omdat het soortgelijke producten verkoopt als onze minionderneming(Bell’O’Joli). Pro-Duo NV is een internationale distributeur (groot- en kleinhandel) van professionele kappers- en schoonheidsproducten, met 95 Hair & Beauty shops voor kappers, nagelstylisten en schoonheidsspecialisten in België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het is het dichtst gelegen in Sint-Michiels in de Koningin Astridlaan nummer 97. Pro-Duo is onderdeel van de moedermaatschappij Sally Beauty Holdings, een internationale distributeur van professionele schoonheidsproducten, met een jaaromzet van meer dan $2.5 miljard.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

36


6.16.2 balans 2010

2009

VASTE ACTIVA

24483516

17606798

I. Oprichtingskosten

0

0

II. Immateriële vaste activa

585.271

100.306

III. Materiële vaste activa

2.479.921

2.194.052

A. Terreinen en gebouwen

0

0

B. Installaties, machines en uitrusting

865004

626429

C. Meubilair en rollend materiaal

101446

116832

D. leasing en soortgelijke rechten

0

0

E. Overige materiële vaste activa

1513471

1450791

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0

0

6312801

4372796

6296754

4348920

1. Deelnemingen

6296754

4348920

2. Vorderingen

0

0

0

0

deelnemingsverhouding bestaat

0

0

1. Deelnemingen

0

0

2. Vorderingen

0

0

16047

23876

0

0

16047

23876

VLOTTENDE ACTIVA

20242528

9226385

V. Vorderingen op meer dan één jaar

7692194

1763584

A. Handelsvorderingen

0

0

B. overige vorderingen

7692194

1763584

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

7710428

5509604

7710428

5509604

grond- en hulpstoffen

0

0

bestellingen in uitvoering

0

0

gereed product

0

0

Handelsgoederen

7647893

5468998

onroerende goederen bestemd voor verkoop

0

0

6.16.3 balans

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen

B. Ondernemingen waarmee een

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in Contanten

A. Voorraden

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

37


Vooruitbetalingen

62535

40607

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

3383952

1548461

A. Handelsvorderingen

385835

666530

B. Overige vorderingen

2998117

881931

VIII. Geldbeleggingen

0

0

B. overige beleggingen

0

0

IX. Liquide middelen

1289102

252841

X. Overlopende rekeningen

166852

151895

TOTAAL DER ACTIVA

29620521

15893539

7879618

1681932

13049550

5049550

A. Geplaatst kapitaal

25049550

5049550

B. niet opgevraagd kapitaal

12000000

0

IV. Reserves

0

0

A. Wettelijk reserve

0

0

C. belastingvrije reserve

0

0

D. Beschikbare reserve

0

0

V. Overgedragen winst

-5169932

-3367618

VI. Kapitaalsubsidies

0

0

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0

0

BELASTINGEN

0

0

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0

0

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0

0

grote herstellings en onderhoudswerken

0

0

0

0

SCHULDEN

21740902

14211607

VIII. Schulden op meer dan één jaar

8298882

7511005

8298882

7511005

Kredietinstellingen

0

0

overige schulden

0

0

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

13297129

6467003

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

79125

117574

B. Financiële schulden

650000

825000

650000

825000

0

0

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal

4. Overige risico's en kosten

A. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen overige leningen Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

38


C. Handelsschulden

2977225

3697191

1. Leveranciers

2977225

3697191

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0

3099

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoligingen en sociale lasten

1053254

981286

1. Belastingen

180454

153254

2. Bezoldigingen en sociale lasten

872799

828032

8537526

842854

X. Overlopende rekeningen

144891

233600

TOTAAL DER PASSIVA

29620521

15893539

F. Overige schulden

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

39


6.16.4 resultatenrekening RESULTATENREKENING

2010

2009

19771435

21068055

18996393

20477723

0

0

C. Geproduceerde vaste activa

0

0

D. Andere bedrijfsopbrengsten

775042

590332

19596759

19968278

10192935

10528703

1. Aankopen

11481815

12202908

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

-1288880

-1674205

B. Diensten en diverse goederen

5032228

5377148

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3854181

3649904

0

0

495826

396253

254

0

21335

16270

III. Bedrijfswinst ( + )

174677

1099777

IV. Financiële opbrengsten

53281

184887

0

0

B. Opbrengsten uit vlottende activa

36245

13163

C. Andere financiële opbrengsten

17036

171724

712555

439188

582535

189792

0

123897

130020

125498

-484597

845476

14783

2110

0

0

I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handelsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( +) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

40


verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten

14783

2110

3608

99500

Waardeverminderingen op financi毛le vaste activa

0

1

voorzieningen voor uitz risico's en kosten

0

0

3608

81498

0

18001

-473422

748086

0

0

0

0

A. Belastingen ( - )

0

0

B. Regularisatie van belastingen en terugneming

0

0

XI. Winst van het boekjaar ( + )

-473422

748086

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

-473422

748086

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

andere uitzonderlijke kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa IX. Winst van het boekjaar v贸贸r belastingen IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

van voorzieningen van belastingen

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

41


6.16.5 Berekening en interpretatie ratio’s 6.16.5.1 Liquiditeit in ruime zin Boekjaar 2010

Boekjaar 2009

Liquiditeit in ruime zin

0,93

1,11

Vlottende activa

2010

2009

Voorraden en bestellingen in uitvoering

7.710.428,00

5.509.604,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar

3.383.952,00

1.548.461,00

Geldbeleggingen

0,00

0,00

Liquide middelen

1.289.102,00

252.841,00

Overlopende rekeningen

166.852,00

151.895,00

Totaal

12.550.334,00

7.462.801,00

Vreemd vermogen op KT

2010

2009

Schulden op ten hoogste één jaar

13.297.129,00

6.467.003,00

Overlopende rekeningen

144.891,00

233.600,00

Totaal

13.442.020,00

6.700.603,00

Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn

Conclusie: Boekjaar 2009: We vergelijken het resultaat met 1. Zoals we kunnen zien aan het resultaat, zit men boven de verwachte uitkomst met 0,11%. Hieruit kunnen we concluderen dat het bedrijf zijn vreemd vermogen op korte termijn kan afbetalen met haar vlottende activa, en dat het niet afhankelijk is van derden. Boekjaar 2010: Zoals we in boekjaar 2009 deden, vergelijken we het resultaat met 1.Het resultaat ligt onder 1 met een tekort van 0,07%. Dit wil zeggen dat het bedrijf zijn vreemd vermogen op korte termijn niet kan afbetalen met hun vlottende activa en dat ze afhankelijk zijn van derden.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

42


6.16.5.2 Liquiditeit in enge zin Boekjaar 2010 Liquiditeit in enge zin

Boekjaar 2009

0,36

0,29

2010

2009

3.383.952,00

1.548.461,00

Geldbeleggingen

0,00

0,00

Liquide middelen

1.289.102,00

252.841,00

166.852,00

151.895,00

4.839.906,00

1.953.197,00

2010

2009

13.297.129,00

6.467.003,00

144.891,00

233.600,00

13.442.020,00

6.700.603,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen

Totaal

Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen

Totaal

Vlottende activa –Voorraden & bestellingen in uitvoering Vreemd vermogen op korte termijn We tellen de voorraden er niet bij omdat we deze niet zeker zijn. Dit resultaat zal dus veel betrouwbaarder zijn. Conclusie: Boekjaar 2009: We vergelijken opnieuw met het getal 1. Zoals we kunnen zien ligt het resultaat sterk onder de 1(0,71%). Dat is zeer negatief. Hieruit kunnen we concluderen dat het bedrijf zijn vreemd vermogen op korte termijn, zonder de voorraden mee te rekenen, niet kan afbetalen. Boekjaar 2010: Het resultaat ligt eveneens onder de 1. Hieruit kunnen we dezelfde conclusie vaststellen als in boekjaar 2009. Ten opzichte van het vorige boekjaar hebben we wel al een kleine toename met 0,07%. Maar er is een nog een lange weg te gaan als niet afhankelijk willen zijn van derden.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

43


6.16.5.3 solvabiliteit Boekjaar 2010 Solvabiliteit

Boekjaar 2009

26,60 %

10,58 %

Eigen vermogen

7.879.618,00

1.681.932,00

Totaal vermogen

29.620.521,00

15.893.539,00

Eigen vermogen

x 100

Totaal vermogen

Conclusie: Boekjaar 2009: We vergelijken het resultaat met 33%. Het resultaat van boekjaar 2009 is niet zo goed. Het ligt namelijk ruim onder de 33% en dat is negatief. Hieruit kunnen we concluderen dat er niet genoeg eigen vermogen aanwezig is en dat het bedrijf dus niet solvabel genoeg is. Boekjaar 2010: Zoals in boekjaar 2009 vergelijken we opnieuw met 33%. Het resultaat is in vergelijking met boekjaar 2009 veel beter. Het resultaat blijft echter onder de 33% maar toch kunnen we vaststellen dat 26,60% niet slecht is. 6.16.5.4 EBIT Boekjaar 2010 EBIT

Boekjaar 2009

174.676,00

1.099.777,00

Bedrijfsopbrengsten

19.771.435,00

21.068.055,00

Bedrijfskosten

19.596.759,00

19.968.278,00

Bedrijfsopbrengsten – Bedrijfskosten

Conclusie: Boekjaar 2009: De onderneming heeft een grote omzet voor intresten en belastingen. Boekjaar 2010: De onderneming heeft een omzet voor intresten en belastingen. Maar in vergelijking met het vorig boekjaar zijn ze flink gedaald met hun omzet.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

44


6.16.5.5 rendabiliteit Boekjaar 2010 Rendabiliteit

Winst/Verlies van het boekjaar Eigen vermogen

Boekjaar 2009

-6,01%

44,48%

-473.422,00

748.086,00

7.879.618,00

1.681.932,00

Winst(verlies) van het boekjaar na belastingen

x 100

Eigen vermogen x100

Conclusie: Boekjaar 2009: De onderneming is rendabel genoeg er is dus een risicovrije belegging voor aandeelhouders. Boekjaar 2010: In vergelijking met het vorig boekjaar is er een forse daling. De onderneming is dus niet rendabel genoeg.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

45


6.16.5.6 Horizontale analyse van de balans

Horizontale analyse van de balans I. Oprichtingskosten

2010 100,00%

2009 0,00%

II. Immateriële vaste activa

100,00%

17,14%

III. Materiële vaste activa

100,00%

88,47%

A. Terreinen en gebouwen

100,00%

0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00%

72,42%

C. Meubilair en rollend materiaal

100,00%

115,17%

D. leasing en soortgelijke rechten

100,00%

0,00%

E. Overige materiële vaste activa

100,00%

95,86%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

100,00%

0,00%

100,00%

69,27%

100,00%

69,07%

1. Deelnemingen

100,00%

69,07%

2. Vorderingen

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

deelnemingsverhouding bestaat

100,00%

0,00%

1. Deelnemingen

100,00%

0,00%

2. Vorderingen

100,00%

0,00%

100,00%

148,79%

100,00%

0,00%

100,00%

148,79%

100,00%

0,00%

VLOTTENDE ACTIVA

100,00%

45,58%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

100,00%

22,93%

A. Handelsvorderingen

100,00%

0,00%

B. overige vorderingen

100,00%

22,93%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

100,00%

71,46%

100,00%

71,46%

100,00%

0,00%

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen

B. Ondernemingen waarmee een

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in Contanten

A. Voorraden grond- en hulpstoffen

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

46


bestellingen in uitvoering

100,00%

0,00%

gereed product

100,00%

0,00%

Handelsgoederen

100,00%

71,51%

onroerende goederen bestemd voor verkoop

100,00%

0,00%

Vooruitbetalingen

100,00%

64,93%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

100,00%

45,76%

A. Handelsvorderingen

100,00%

172,75%

B. Overige vorderingen

100,00%

29,42%

VIII. Geldbeleggingen

100,00%

0,00%

B. overige beleggingen

100,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

100,00%

19,61%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

91,04%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

53,66%

EIGEN VERMOGEN

100,00%

21,35%

I. Kapitaal

100,00%

38,70%

A. Geplaatst kapitaal

100,00%

20,16%

B. niet opgevraagd kapitaal

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

A. Wettelijk reserve

100,00%

0,00%

C. belastingvrije reserve

100,00%

0,00%

D. Beschikbare reserve

100,00%

0,00%

V. Overgedragen winst

100,00%

65,14%

VI. Kapitaalsubsidies

100,00%

0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

100,00%

0,00%

BELASTINGEN

100,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

100,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

100,00%

0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

SCHULDEN

100,00%

65,37%

VIII. Schulden op meer dan één jaar

100,00%

90,51%

PASSIVA

IV. Reserves

4. Overige risico's en kosten

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

47


A. Financiële schulden

100,00%

90,51%

Kredietinstellingen

100,00%

0,00%

overige schulden

100,00%

0,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

100,00%

48,63%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

100,00%

148,59%

B. Financiële schulden

100,00%

126,92%

100,00%

126,92%

100,00%

0,00%

C. Handelsschulden

100,00%

124,18%

1. Leveranciers

100,00%

124,18%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

100,00%

0,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

100,00%

93,17%

1. Belastingen

100,00%

84,93%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

94,87%

100,00%

9,87%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

161,22%

TOTAAL DER PASSIVA

100,00%

53,66%

1. Kredietinstellingen overige leningen

digingen en sociale lasten

F. Overige schulden

Conclusie:    

Er is een toename van de vaste activa, dit kan wijzen op: Een toename van investeringen in vaste activa of een herwaardering van activa. Er is een toename van de voorraden bij een daling van de winst, wat betekent: Er is een slecht beheer van de voorraden. Er is een afname van de handelsvorderingen bij een stijging van de omzet, wat betekent: Er is een snellere inning van de handelsvorderingen. Er is een toename van het eigen vermogen, wat betekent: Er heeft een kapitaalsverhoging plaatsgevonden. Er is een stijging van de overgedragen winst. Er is ook een stijging van de reserves. Er is een afname van de leveranciersschuld, dat betekent dat het bedrijf, bij een stijging van aankopen, schulden sneller terugbetaalt. Ofwel betekent het dat er, bij een daling van de aankopen, een normale aanpassing aan de marktevolutie is.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

48


6.16.5.7 Verticale analyse van de balans Verticale analyse van de balans

2010

2009

I. Oprichtingskosten

0,00%

0,00%

II. Immateriële vaste activa

1,98%

0,63%

III. Materiële vaste activa

8,37%

13,80%

A. Terreinen en gebouwen

0,00%

0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

2,92%

3,94%

C. Meubilair en rollend materiaal

0,34%

0,74%

D. leasing en soortgelijke rechten

0,00%

0,00%

E. Overige materiële vaste activa

5,11%

9,13%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,00%

0,00%

21,31%

27,51%

21,26%

27,36%

21,26%

27,36%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

deelnemingsverhouding bestaat

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,05%

0,15%

0,00%

0,00%

0,05%

0,15%

contanten

0,00%

0,00%

VLOTTENDE ACTIVA

68,34%

58,05%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

25,97%

11,10%

A. Handelsvorderingen

0,00%

0,00%

B. overige vorderingen

25,97%

11,10%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

26,03%

34,67%

26,03%

34,67%

grond- en hulpstoffen

0,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

0,00%

0,00%

gereed product

0,00%

0,00%

25,82%

34,41%

onroerende goederen bestemd voor verkoop

0,00%

0,00%

vooruitbetalingen

0,21%

0,26%

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in

A. Voorraden

handelsgoederen

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

49


VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

11,42%

9,74%

A. Handelsvorderingen

1,30%

4,19%

B. Overige vorderingen

10,12%

5,55%

VIII. Geldbeleggingen

0,00%

0,00%

B. overige beleggingen

0,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

4,35%

1,59%

X. Overlopende rekeningen

0,56%

0,96%

100,00%

100,00%

EIGEN VERMOGEN

26,60%

10,58%

I. Kapitaal

44,06%

31,77%

A. Geplaatst kapitaal

84,57%

31,77%

B. niet opgevraagd kapitaal

40,51%

0,00%

0,00%

0,00%

A. Wettelijk reserve

0,00%

0,00%

C. belastingvrije reserve

0,00%

0,00%

D. Beschikbare reserve

0,00%

0,00%

-17,45%

-21,19%

VI. Kapitaalsubsidies

0,00%

0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

0,00%

BELASTINGEN

0,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0,00%

0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

SCHULDEN

73,40%

89,42%

VIII. Schulden op meer dan één jaar

28,02%

47,26%

28,02%

47,26%

kredietinstellingen

0,00%

0,00%

overige schulden

0,00%

0,00%

44,89%

40,69%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

0,27%

0,74%

B. Financiële schulden

2,19%

5,19%

2,19%

5,19%

0,00%

0,00%

TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

4. Overige risico's en kosten

A. Financiële schulden

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

1. Kredietinstellingen overige leningen

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

50


C. Handelsschulden

10,05%

23,26%

1. Leveranciers

10,05%

23,26%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0,00%

0,02%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

3,56%

6,17%

digingen en sociale lasten

0,00%

0,00%

1. Belastingen

0,61%

0,96%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

2,95%

5,21%

28,82%

5,30%

0,49%

1,47%

100,00%

100,00%

F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA Conclusie: 

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

51


6.17 Notulen 6.17.1 samenvatting vergadering op woe 19 oktober 2011 Aanwezigen: Jasper Lauwers, Sammy Ayari, Charlotte Vanden Berghe, Françoise Deplancke, Hanne Stubbe, Maijlinda Potoku, Maxime Dujardin, Jeffrey Heindryckx Afwezigen: Maxime Rau, Jasmien Decoussemaeker Notulist: Jeffrey Heindryckx Overzicht vergadering:  

Bedanking van charlotte voor onze inzet voor de aandeelhoudersvergadering Taakverdeling: 1. Jeffrey start met het tellen van de stock 2. Maxime Dujardin zal de kas tellen 3. Jasmien zal nieuwe goederen zo snel mogelijk moeten bestellen 4. Maxim Rau gaat de boekhouding in orde brengen, de leveranciers betalen samen met Maxime Dujardin en zorgen dat alles in orde is voor vrijdag om dan te kunne samenzitten met BI. 5. Hanna zal zorgen voor reclame op de televisie-schermen op school, gaat ook grote posters maken en ook de facebook pagina verzorgen. Verder zal zij ook de pakketjes samenstellen die we later kunnen verkopen. 6. Maijlinda zal de aandelen ronddelen. 7. Jasper moet de website updaten 8. Charlotte gaat de posters aanpassen en daarna doorsturen naar Hanna 9. Sammy zal de kijken als de kas overeenkomt met de stock  Stand? Jeffrey en Sammy zullen eens kijken wat er allemaal kan verbeteren. Dit liefst tegen vrijdag  De prijzen moeten aangepast worden volgens de groep moet de prijs van de nagellak en van de toiletzakken naar omlaag en van de parfum omhoog. Jasmien is hiervoor de meest geschikte persoon.

Volgende vergadering op 24 oktober 2011

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

52


6.17.2 samenvatting vergadering op

Bell’O’Joli 6.17.3 Notulen

14 mei ’12

8u20 – 8u 50

lokaal c 201

TYPE VERGADERING

bestuursveragdering

NOTULIST

Jeffrey Heindryckx

AFWEZIGEN

Françoise De Plancke

AANWEZIGEN

Sammy Ayari, Charlotte Vanden Berghe, Hanne Stubbe, Maijlinda Potoku, Jasper Lauwers, Maxime Dujardin, Jasmien Decoussemaeker, Jeffrey Heindryckx

Agenda

NIEUWE VERKOOPE

Het commercieel departement zal zo snel mogelijk een affiche maken+ bestelbon om te kunnen verkopen in de leraarskamer

PRODUCTENS

Jeffrey neemt tegen morgen de overige producten mee van thuis.

NIEUWE PRIJSZETTING EINDATUM

Sammy Ayari en Maxime Dujardine maken tegen woensdag nieuwe prijzen

UITNODIGINGEN

Jasper en Maijlinda zorgen zo snel mogelijk dat de barcode op de uitnodigingen komt.

Volgende vergadering op maandag 21 mei

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

53


6.18 Bedrijfsbezoek Modular

Op donderdag 26 april 2012 hebben wij het bedrijf Modular te Roeselare samen met onze Zweedse uitwisselingstudenten bezocht. Als je aankomt bij het gebouw van Modular ben je al snel onder de indruk. Dit komt doordat het gebouw zeer modern is en de onderneming ook veel met licht werken aan de buitenkant. Later werd duidelijk dat er ‘s nachts een mooi lichtspel gecreëerd word en is een wand van het gebouw voorzien van een LED- scherm( dat maar hetzelfde verbruik heeft als een wasmachine). Eenmaal je binnen bent is het nog spectaculairder. De manier waarop met het licht gespeeld wordt is fantastisch. In de bijna futuristische bar vertelde Tom over de historie en de werking van het bedrijf. Modular is een bedrijf dat Paul Romain in 1980 heeft opgericht en die architecturale verlichting ontwerpt en produceert. Het is een dochterbedrijf van Phillips maar is toch onafhankelijk in zijn activiteiten, dit geeft het bedrijf ook een groot voordeel op technologisch vlak want de nieuwe technologie die Phillips ontwikkeld kan Modular zeer goed gebruiken om in zijn armaturen te verwerken. Het bedrijf is absoluut niet de goedkoopste producent op de markt maar alleszins wel de meest originele en kwalitatieve. De prijzen variëren tussen de €35 voor de goedkoopste en €900 voor de duurste, althans toch voor de verlichting wat je in hun catalogus kan vinden Als je verlichting op maat wild, betaal je snel tussen de 6000 à 7000 euro. Het bedrijf is dan ook pionier in hun branche. Het is een internationaal bedrijf en krijgt bestellingen van over heel de wereld. Als gewoon particulier kan je er wel niet aan kopen maar wel via een architect. Het bedrijf is dan ook goed gekend bij de architecten, ook door middel van agenten verkoopt Modular veel. Maar de hoofdzetel bevindt zich in België. De profielen die ze gebruiken om hun LED lampen in te steken bestaan vooral uit aluminium en sommige zijn goudkleurig verkrijgbaar. Wat de marketing betreft werkt Modular vooral rond bepaalde woorden om een bepaalde sfeer te creëren, ze denken ook “out of the box”, ook met de 3 letters pvk( permanent verliefde klanten), het staat veel op beurzen waar het bedrijf heel grote, unieke en originele standen heeft De pers is ook heel belangrijk voor het creëren van hun goed imago. Bij Modular werken er 160 werknemers. En Modular heeft geen grote hiërarchie waardoor kan alles veel sneller gedaan kan worden.

Modular heeft een omzet van 40 miljoen euro waarvan 80% export is. Het bedrijf verkoopt in 75 verschillende landen.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

54


Modular heeft al veel awards gehad bijvoorbeeld Henry Van de Velde Label voor Armor (2007) en Branch (2008), de Red Dot Design Award voor zijn Every Square (2006), de Best of the Best Products Award tijdens 100% Design Rotterdam (2007) voor Traffic, de Henry Van de Velde Prijs voor de ‘Belgisch Design Bedrijf van het Jaar’ (2006) en de Amerikaanse Good Design Award in 2004.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

55


6.19 Logboek datum

duur

omschrijving

vak

5/09/2011

8u20-9u10

leveranciers zoeken

bec

6/09/2011

13u55-14u45

leveranciers zoeken

bec

7/09/2011

11u05-11u55

leveranciers zoeken

bec

9/09/2011

9u10-10u

uitleg vlajo mevr. kennes

bec

12/09/2011

8u20-9u10

vergaderen

bec

13/09/2011

13u55-14u45

organigram maken

bec

14/09/2011

11u05-11u55

aandeelhouders zoeken

bec

16/09/2011

9u10-10u

aanmaken aandeelhouderslijst

bec

19/09/2011

8u20-9u10

aanmaken aandeelhouderslijst

bec

20/09/2011

13u55-14u45

aanmaken aandeelhouderslijst

bec

21/09/2011

11u05-11u55

aanmaken aandeelhouderslijst

bec

22/09/2011

18u-18u30

verbeteren aandeelhouderslijst

bec

23/09/2011

9u10-10u

magazijn opruimen

bec

26/09/2011

8u20-9u10

vergaderen, kalender creĂŤren, leveranciers zoeken

bec

26/09/2011

15u50-16u40

brief aandeelhoudersvergadering tekst zoeken

ned

27/09/2011

13u55-14u45

leveranciers zoeken

bec

27/09/2011

17u-18u30

brief aandeelhoudersvergadering

inf+ned

28/09/2011

11u05-11u55

aanduiden op lijst welke producten in aanmerking komen om te bestellen+ magazijn verder opruimen en vegen

bec

28/09/2011

13u30-15u30

brief aandeelhouders + aandelen ontwerpen

inf+ned

28/09/2011

17u-18u30

verder werken brief aandeelhouders + aandelen ontwerpen

inf+ned

28/09/2011

20u-22u30

definitief afwerken brief aandeelhouders,aandelen ontwerpen+ afdrukken

inf+ned

30/09/2011

9u10-10u

verbeteren aandeelhouderslijst

bec

30/09/2011

15u50-17u30

afhalen goederen GYP en in magazijn zetten

bec

bestelbon maken

bec

goederen uit verpakking halen+ foto's nemen met charlotte

bec

verder werken bestelbon

bec

goederen uit verpakking halen van verfaille+ foto's nemen met charlotte

bec

code's maken met Jasmien+ email sturen naar mogelijke gastspreker

bec

4/10/2011 5/09/2011

13u55-14u45

7/10/2011 10/10/2011

9u10-10u

11/10/2011 12/10/2011

10u15-11u55

verder werken aan code's mini+goederen wegzetten

bec

13/10/2011

15u-15u50

verder werken aan prijsbepaling

bec

13/10/2011

17u30-21u

persvoorstelling

bec

14/10/2011

8u20-9u10

verder werken aan prijsbepaling

bec

16/10/2011

9u-12u

bestelbon aanmaken

bec

16/10/2011

13u-14u30

etiketten maken

bec

17/10/2011

8u20-10u

etiketten maken, bestelbon bespreken, nog te doen lijstje maken

bec

18/10/2011

13u-22u30

aandeelhoudersvergadering voorbereiden

bec

19/10/2011

11u05-11u55

bespreking aandeelhoudersvergadering

bec

stock tellen

bec

filmpje frans

frans

21/10/2011 22/10/2011

16u-19u

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

56

bijlagen

email gastsprek


23/10/2011

14u-16u

ideeĂŤn bespreken van frans gip

frans

24/10/2011

8u20-9u10

stock tellen

bec

24/10/2011

19u30-20u

notullen opstellen

ned

25/10/2011

11u05-11u55

stock tellen

bec

26/10/2011

11u05-11u55

kijken als kas overeenkomt met stock

bec

26/10/2011

13u-18u

filmpje filmen,monteren tekst maken, afdrukken affiche

frans

28/10/2011

9u10-10u

kijken als kas overeenkomt met stock

bec

28/10/2011

15u50-einde oudercontact

opzetten stand, verkopen en opruimen

bec

7/11/2011

8u20-9u10

magazijn op orde zetten+tellen

bec

8/11/2011

13u55-14u45

magazijn op orde zetten+tellen

bec

9/11/2011

11u05-11u55

productlijsten aanpassen

bec

12/11/2011

14u30-15u45

marketingmix maken

bec

13/11/2011

20u-21u30

sollicitatie frans+ verbeteren brief informatica

frans+inf

14/11/2011

8u20-9u10

vergaderen

bec

14/11/2011

15u50-16u40

marketingmix maken

bec

14/11/2011

19u30-21u

marketingmix maken

bec

15/11/2011

13u55-14u45

productlijsten aanpassen

bec

16/11/2011

11u05-11u55

presentations sweden

eng

16/11/2011

14u30-16u30

enquĂŞtes afnemen

ned

16/11/2011

20u-22u30

samenvatten van enquĂŞtes

ned

18/11/2011

9u10-10u

helpen met sammy om facturen te maken

bec

21/11/2011

8u20-9u10

vergaderen

bec

21/11/2011

15u50-16u40

cv maken

ned

22/11/2011

13u55-14u45

kijken voor mogelijkheden voor pakketjes

bec

23/11/2011

11u05-11u55

presentations sweden

eng

24/11/2011

13u55-14u45

producten tellen+ lijst aanpassen en helpen met pakketjes

bec

25/11/2011

9u10-10u

presentations sweden

eng

25/11/2011

15u-16u30

goederen klaarzetten voor verkoop op markt

bec

28/11/2011

8u20-9u10

goederen op orde zetten in magazijn

bec

28/11/2011

15u50-16u40

logboek verder afwerken

bec

28/11/2011

19u-20u30

logboek verder afwerken

bec

29/11/2011

13u55-14u45

tellen in magazijn

inf

30/11/2011

11u05-11u55

tellen in magazijn

bec

2/12/2011

9u10-10u

voorstelling ppt zweden

eng

2/12/2011

10u15-11u55

brochure

inf

3/12/2011

18u-18u30

brochure

inf

4/12/2011

14u30-17u

brochure

inf

5/12/2011

8u20-9u10

vergaderen

bec

6/12/2011

10u-10u20

verkopen op speelplaats

bec

6/12/2011

13u55-14u45

brochure

inf

7/12/2011

11u05-11u55

goederen uit winkel speelplaats halen

bec

9/12/2011

10u-10u20

verkopen op speelplaats

bec

9/12/2011

9u10-10u

goederen klaarzetten voor howest

bec

11u30-11u45

goederen uit magazijn halen

bec

12/12/2011

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

57


12/12/2011

13u-14u30

brochure afwerken+ oploaden

inf

14/12/2011

11u30-11u45

goederen uit magazijn halen

bec

15/12/2011

11u45-11u55

goederen uit magazijn halen

bec

21/12/2011

14u-20u

verkopen HOWEST

bec

2/01/2012

8u20-9u10

magazijn rangschikken + tellen

bec

2/01/2012

15u50-16u40

sollicitatie brief en cv schrijven

ned

3/01/2012

13u55-14u45

vergaderen

bec

3/01/2012

15u-15u50

preparing webcam session

eng

4/01/2012

11u05-11u55

magazijn tellen

bec

6/01/2012

9u10-10u

controleren magazijn met verkoop

bec

9/01/2012

8u20-9u10

vergadering

bec

10/01/2012

13u55-14u45

aankoopfacturen herzien

bec

11/01/2012

11u05-11u55

solicitatie brief maken

ned

13/01/2012

9u10-10u

pakketjes voor zweden

bec

16/01/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

17/01/2012

13u55-14u45

controleren magazijn met verkoop

bec

18/01/2012

11u05-11u55

controleren magazijn met verkoop

bec

20/01/2012

8u20-10u

alles klaarmaken voor zweden

bec

31/01/2012

13u55-14u45

vergaderen+ nieuwe functies

bec

1/02/2012

11u05-11u55

samenzitten met charlotte voor hompartie

bec

3/02/2012

9u10-10u

helpen met charlotte om alles in dozen te steken voor Kuurne

bec

4/02/2012

12u30-18u30

verkoop Kuurne

bec

6/02/2012

8u20-9u10

afwezig

bec

7/02/2012

13u55-14u45

kijken voor visitekaartjes + organogram

bec

8/02/2012

11u05-11u55

prezi+ cloud maken voor de mini

bec

10/02/2012

9u10-10u

werken aan visual cv

inf

10/02/2012

19u-20u

afwerken visual cv

inf

13/02/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

14/02/2012

13u55-14u45

email controleren

bec

15/02/2012

11u05-11u55

uitnodiging maken homeparty+ doorsturen

bec

17/02/2012

9u10-10u

bevestigen van genodigden homeparty

bec

23/02/2012

9u-12u

aanvullen logboek+ verbeteren brochure

inf+bec

27/02/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

27/02/2012

15u50-16u40

verbeteren taken nederlands

ned

28/02/2012

13u55-14u45

bedrijf zoeken voor jaarrekening

bec

28/02/2012

18u-18u30

bestand downlaoden en opslaan + bestigen van genodigden homeparty

bec

29/02/2012

11u05-11u55

email controleren en voor bereiden homeparty

bec

29/02/2012

18u-22u

homeparty

2/03/2012

9u10-10u

goederen terug in magazijn zetten van homepary

4/03/2012

19u45-20u

verzamelen van taken voor eindbundel

5/03/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

6/03/2012

13u55-14u45

opstellen lijst: wie wat nog moet hebben voor homeparty

bec

7/03/2012

11u05-11u55

helpen om goederen uit magazijn te halen

9/03/2012

9u10-10u

nieuwe goederen bestellen

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

bec

bec

Sint-Jozefsinstituut

58


12/03/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

13/03/2012

13u55-14u45

jaarreking in excel zetten

bec

14/03/2012

10u20-11u55

ondernemer voor de klas:Rik Denolf

bec

16/03/2012

9u10-10u

logboek verder afwerken

bec

18/03/2012

10u30-12u30

catalogus maken voor frans

frans

18/03/2012

19u30-20u

brief maken frans

frans

19/03/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

19/03/2012

19u-20u

ondernemer voor de klas:Rik Denolf( schrijven)

bec

20/03/2012

13u55-14u45

catalogus hernieuwen

bec

21/03/2012

11u05-11u55

catalogus hernieuwen

bec

22/03/2012

19u-21u

belgian sme

eng

23/03/2012

9u10-10u

catalogus hernieuwen

bec

26/03/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

27/03/2012

13u55-14u45

bestelbon hernieuwen

bec

28/03/2012

11u05-11u55

bestelbon hernieuwen

bec

5/04/2012

10u-12u

taken verbeteren

alle

6/04/2012

9u-12u

userform maken

inf

9/04/2012

9u-12u

bundelen eindwerk

ned

16/04/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

17/04/2012

13u55-14u45

woord vooraf

ned

18/04/2012

11u05-11u55

inleiding

ned

20/04/2012

9u10-10u

emails controleren+verpakken voor lenteverkoop

bec

20/04/2012

17u30-22u

lenteverkoop

bec

24/04/2012

13u55-14u45

vergaderen

bec

25/04/2012

10u20-11u55

stadsspel zweden voorberijden

bec

2/05/2012

11u05-11u55

vergaderen

bec

4/05/2012

9u10-10u

nieuwe verkoopprijzen bespreken

bec

7/05/2012

8u20-9u10

vergaderen

bec

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

59


7 Eindverslag minionderneming Ik ben Jeffrey Heindryckx van de minionderneming Bell’O’Joli. Ik was in deze minionderneming eerst actief als magazijnier en vanaf januari werkte ik er als Technisch Directeur. De producten die wij verkochten waren vooral cosmetica, huidverzorgingsproducten en parfums. Ik vond het bijzonder moeilijk om deze producten te verkopen. Vooral als we met een stand werkten, want op verkopen op oudercontacten, verkopen op de speelplaats en op andere plaatsen verkochten wij als mini niet veel. Ik denk dat dat dan aan onze stand ligt, want we hebben wel veel verkocht via vrienden, ouders en familie. Naar mijn persoonlijke mening was de stand in orde( mooie schikking, ordelijk, proper), maar hij sprong er niet uit als je sommige andere stands bekeek. Misschien kwam dat omdat we niet origineel genoeg waren met onze stand ofwel omdat het een beetje saai was, maar het kan ook door andere dingen zijn. Ik vond het wel spijtig dat we zo weinig verkochten omdat we op voorhand iedere keer er zoveel moeite voor hadden gedaan. Ik vond de minionderneming een zeer leerrijke ervaring vooral als je kijkt naar later ( bijvoorbeeld bij een sollicitatie, als je wilt promoveren of als je je eigen zaak wilt beginnen). Ik vind het concept heel goed gevonden vooral ook dat je begeleiding krijgt van een leerkracht en van een dreamcoach. Ik vind wel dat er nog meer begeleiding mag zijn, maar dan meer functiespecifiek, want soms wist ik niet goed wat ik moest doen en hoe ik het kon doen. De positieve kanten zijn dat je veel bijleert. In mijn geval was dat vooral hoe ik efficiënt een magazijn kan beheren, hoe een bedrijf werkt, hoe je efficiënt een vergadering kan voeren, hoe je de mensen aanspreekt zodanig dat ze van je kopen en hoe je de relatie met je aandeelhouders goed kan onderhouden. De eerder negatieve kanten van de minionderneming liggen niet aan het concept minionderneming maar aan de manier waar ermee wordt omgegaan. Het is de bedoeling dat iedereen even veel doet maar als een bepaald aantal mensen heel veel werk naar zich toetrekken zodanig dat er niet veel meer overschiet voor de anderen, is dat voor die anderen niet zo leuk. Ik vind dat heel leuk dat die mensen dat willen doen en heb er ook veel respect voor maar had zelf graag veel van hun werk willen opvangen.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

60


8 Conclusie Ik vond het zesde jaar het tofste,aangenaamste jaar maar wel het zwaarste. Namelijk de GIP, dat is een enorme pak meer werk, maar je kan wel zelf plannen wanneer je je taken maakt, je kan beginnen vanaf je de uitleg gekregen hebt en dan heb je tijd tot aan de datum dat je je werk moet inleveren. Ik vind het ook heel goed dat je de kans krijgt om je taken te laten verbeteren zodanig dat je een perfecte eindbundel hebt. De uitleg voor de verschillende taken was op tijd gegeven en altijd uitgebreid genoeg, al verschilde het wel van leerkracht tot leerkracht. Ik vond het wel spijtig dat je voor bepaalde vakken veel werkt voor je taken en dan zeer weinig punten krijgt, als je dan de punten krijgt had je dan liever die tijd ergens anders in gestoken zoals je ander schoolwerk. Ook van sommige taken versta ik het nut niet: het afdrukken van aandeelhouderscertificaten vond ik niet zo verstandig om dat met 38 leerlingen allemaal afzonderlijk te maken om dan maar 4 taken effectief te gebruiken. Dit moet allemaal gebeuren voor de startvergadering waar we al heel veel mensen nodig hebben om die zo goed mogelijk te maken, ik denk als we die taak per minionderneming in groepjes van 2 gemaakt hadden we veel minder tijd hadden verloren.

Eindwerk Jeffrey Heindryckx

2011-2012

Sint-Jozefsinstituut

61


Bijlagen


Bijlage 1:Certificaten Bell’O’joli

M1A03

Gysels Janne Rijksweg 123 8710 Wielsbeke

35041

Brugge 18 oktober 2011

Gysels Janne Rijksweg 123 8710 Wielsbeke Bell’O’joli Sint-Jozefinstituut Brugge

18 oktober 2011

M1A03


Bijlage 2:Aandeelhoudersvergadering (basisbrief)

Bell’O’joli Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43

bellojoli@hotmail.com

Fax 050 34 30 51

www.Bell’o’joli.be

mevrouw Janne Gysels Rijksweg 123 8710 WIELSBEKE

2011-10-11

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Geachte mevrouw Gysels Naar aanleiding van de start van de minionderneming Bell’O’joli waarvan u een aandeel kocht nodigen wij u vriendelijk uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering. Tevens zal er een verkoopstand aanwezig zijn. Daar kunt u onze kwaliteitsproducten bezichtigen. Dit alles zal doorgaan op dinsdag 18 oktober om 19.30 u. in de Schilderskapel van het Sint-Jozefinstituut, Zilverstraat 26. De indeling van de avond ziet er als volgt uit:  Verwelkoming door CEO’S van de vier miniondernemingen  Speech van mijnheer Vandorpe  Een show van de vier miniondernemingen en van het Zwedenproject.  Een gastspreker


Daarna volgt er een receptie zijn met een hapje en een drankje waar u onze standjes kunt bezichtigen. Wij hopen alvast uw talrijke aanwezigheid. Als u op dit gebeuren aanwezig zal zijn, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om uw aanwezigheid te bevestigen op www.fikket.com. Dit is een website waar u zich online kunt aanmelden. Gelieve ook onderstaand strookje meebrengen op 18 oktober. Mochten er nog vragen zijn, kan u ons natuurlijk altijd mailen op bovenstaand e-mailadres. Alvast bedankt en hopelijk tot op onze aandeelhoudersvergadering. Met vele groeten.

Management Bell’O’joli

Bell’O’joli

Jeffrey Heindryckx

35041

mevrouw Janne Gysels

Aandeelhoudersvergadering

Neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming Bell’O’joli en verklaart hierbij dat haar aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben

Schilderskapel st.-Jozefinstituut brugge

www.bell’o’joli.be

Handtekening:

18 oktober 2011

Zilverstraat 26 8000 BRUGGE


Bijlage 3:Campagne publicitaire

Le meilleur cadeau pour une belle peau!!!


Bijlage 4:enquete Wij zijn de minionderneming Bell’O’Joli. Dit jaar worden wij opgleid tot echte ondernemers. En om onze zaak zo goed mogelijk te laten verlopen, hopen wij op uw medewerking. Zou u alstublieft zo vriendelijk willen zijn om een door ons opgestelde enquête in te vullen. 1. Wat is uw leeftijd 0-20 20-30

30-40

40-50

+50

2. Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw 3. Wat verkiest u voor uw deodorant? o Rollers o Sprays 4. U heeft liefst: o Bekendere merken ( bv Gillet, Dove, Bodysol) o Iets goedkopere merken (bv 365, andere huismerken) 5. Welk soort product verkiest u om zich te scheren? o Scheerschuim o Scheergel o Wax 6. Hoe scheert u zich het liefst? o Met scheermesjes o Met scheerapparaten 7. Als u producten bestelt bij ons, wenst u die dan zelf af te komen halen, of heeft u liever dat we die tegen een kleine vergoeding bij u leveren? o Leveren o Afhalen 8. Zo ja hoeveel bent u bereid om bij te betalen? 0 1-5 5-10 10-15 +15

9. Zou u het gemakkelijk vinden als wij ons assortiment online aanbieden? o Ja o Nee 10. Zo ja, zou u dan online kopen bij ons? o Ja o Nee 11. De medewerkers van Bell’O’Joli zijn: o Vriendelijk o Aangenaam o Gewoon o Onbeleefd 12. Heeft u ons verkoopstandje al gezien? Zo ja, o Nog niet gezien o Mag wat creatiever o Leuk gezellig o Onopvallend o Te druk


13. Zou u pakketjes kopen als cadeau voor feest- of verjaardagen? o Ja o Nee 14. Hoeveel bent u bereid te betalen voor een pakketje met een vijftal cosmeticaproducten? ( deodorant, bodywash, face crème, gel, toiletzak) de pakketjes zullen samengesteld zijn uit degelijke merken die worden gebruikt in professionele wellnescentra. 10-15 15-20 20-25 30-35 +35

15. Waar koopt u het liefst cosmeticaproducten? o Homeparties o Markt o Verkoopstands op school o Shoppingcenter o Online op www. Bellojoli.be 16. Naam Straat en nr. Gemeente

Tel. Gsm e-mail

Dank u voor uw medewerking, www.bellojoli.be

bellojoli@hotmail.com

Zilverstraat 26

Tel. 050 33 19 43

8000 BRUGGE

Fax 050 34 30 51


Bijlage 5: Presenter l’assortiment de votre mini entreprise

1

Scent Sensations Hand & Bodylotion 250ml (blue / Lotus Lounge)

2

Les lipgloss Bonbon & Sorbet

3

4

5

Le lotion de scent senations est très rafraîchissante et réactive la peau et vous donne une sensation de fraîcheur

4,50 €

nos brillants à lèvres bonbon fournissent vos lèvres avec son goût subtil de fraises

2,50 €

Lipgloss à la figure des animaux sur le capuchon en 5 modèles différents (girafe / fraise, chien / fruits rouges, le singe / banane, la grenouille / citron et pingouin / Candy)

avec un choix de 5 saveurs différentes pour tous les goûts

Eau de Toilette en talons GIRLS ONLY

Ce parfum a une odeur agréablement douce qui sera apprécié par tout le monde

Affichage avec 12 miroirs compact (1 vision latérale normale, 1 côté grossissement 2x)

ce miroir à deux faces a certainement ses avantages dès que vous avez une erreur à somnoler

2,50 €

5,00 €

4,00 €


6

7

8

9

sac à cosmétiques GLAMOUR noir / or

Taft power gel titane

Gillette series gel large

MANIFEST Body Wash (recharging) 250ml lavage corporel transparente

vernis à ongles 10

Raspberry fields forever

Ce sac de cosmétiques qui est disponible en noir ou en or a beaucoup d'espace et est très facile à utiliser, parce qu'il y a sacs sont traitées a l’intérieur.

Tenue ultime qui résiste même à l'humidité

12,00 €

5,00€

Ce gel de rasage ne vous donne aucune sensation de brûlure après le rasage et adoucit la peau

3,50 €

Ce produit de lavage corporel ouvre les pores et donne à votre peau l'énergie nouvelle dont elle a besoin

4,50 €

Le vernis vous donne une belle couteuse avec sa couche ultra gagne.

4,00 €


bijlage 6: brochure Zwedenreis


Bijlage 7 cv


Bijlage 8: facturen Factuur 1 George de Zwaluw Paddenstraat 8 8490 Jabbeke

Minionderneming Bell'O'Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 bellojoli@hotmail.com www.bellojoli.be

Factuur Uw Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Orderdatum Debiteurnummer referentie 13

Beschrijving Compact spiegeltje

13/01/2012

Periode

13/02/2012

Producten

Prijs

BTW

1

3,31

21%

Bonbon

1

2,07

21%

Tenenspreider hartjes

1

2,07

21%

€ 3,31 € 2,06 € 2,06

21% btw

€ 7,43 € 1,56

Totaal

€ 8,99

Subtotaal Giro: Bnp Paribas: BE04 0016 5259 2131

Bedrag

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering 'CGU Insurance (polisnr. 8814243)' en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.


Factuur 2 Geert Hertjens Oudedorpsweg 25 8490 VARSENARE

Minionderneming Bell'O'Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 bellojoli@hotmail.com www.bellojoli.be

Factuur Uw Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Orderdatum Debiteurnummer referentie 14

Beschrijving Compact spiegeltje

14/01/2012

Periode

14/02/2012

Producten

Prijs

BTW

1

3,31

21%

Bonbon

1

2,07

21%

tijdschrift 'nagels'

1

0,50

6%

€ 3,31 € 2,07 € 0,50

BTW

€ 5,88 € 1,16

Totaal

€ 7,04

Subtotaal Giro: Bnp Paribas: BE04 0016 5259 2131

Bedrag

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering 'CGU Insurance (polisnr. 8814243)' en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.


Factuur 3 Geert Kippeknots stoverstraat 23 8490 SNELLEGEM

Minionderneming Bell'O'Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 bellojoli@hotmail.com www.bellojoli.be

Factuur Uw Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Orderdatum Debiteurnummer referentie 15

Beschrijving Compact spiegeltje

15/01/2012

Periode

15/02/2012

Producten

Prijs

BTW

1

3,31

21%

Bonbon

1

2,07

21%

Tenenspreider hartjes

1

0,50

21%

€ 3,31 € 2,07 € 0,50

21% btw

€ 5,88 € 0,59 € 1,11

Totaal

€ 6,40

Subtotaal handelskorting 10% Giro: Bnp Paribas: BE04 0016 5259 2131

Bedrag

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering 'CGU Insurance (polisnr. 8814243)' en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.


Factuur 4 George de Zwaluw Paddenstraat 8 8490 Jabbeke

Minionderneming Bell'O'Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 bellojoli@hotmail.com www.bellojoli.be

Factuur Uw Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Orderdatum Debiteurnummer referentie 16

Beschrijving Compact spiegeltje

13/01/2012

Periode

13/02/2012

Producten

Prijs

BTW

1

3,31

21%

Bonbon

1

2,07

21%

Tenenspreider hartjes

1

2,07

21%

€ 3,31 € 2,06 € 2,06

21% btw

€ 20,00 € 27,43 € 5,76

Totaal

€ 33,19

vervoer Subtotaal Giro: Bnp Paribas: BE04 0016 5259 2131

Bedrag

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering 'CGU Insurance (polisnr. 8814243)' en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.


Factuur 5 Nancy Rabaeys Route de Quissac 3168 30140 ANDUZE FRANCE

Minionderneming Bell'O'Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 bellojoli@hotmail.com www.bellojoli.be

Factuur Uw Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Orderdatum Debiteurnummer referentie 17

Beschrijving Compact spiegeltje

17/01/2012

Periode

17/02/2012

Producten

Prijs

BTW

1

3,31

21%

Bonbon

1

2,07

21%

Tenenspreider hartjes

1

0,50

21%

hakschoen girls only

1

5,00

21%

Subtotaal Giro: Bnp Paribas: BE04 0016 5259 2131

Bedrag € 3,31 € 2,07 € 0,50 € 5,00

€ 10,88

21% btw

Totaal

€ 10,88

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering 'CGU Insurance (polisnr. 8814243)' en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

gip Jeffrey Heindryckx  

6handel Gip

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you