Page 1

Ont wer peni s. . .

communi cer enmetander en.


Ont wer peni s. . .

j edoel publ i ekkennenenbegr i j pen.


Ont wer peni s. . .

hul p/f eedbackdur venvr agenaanmeer der en.


Ont wer peni s. . .

i nspi r at i ehal enwaarmensomshetmi nstzou zoeken.


Ont wer peni s. . .

somst egendel ampl openom daar naweerdoor t egaan.


Ont wer peni s. . .

et t el i j keker enopni euw begi nnenom t ochmaar dej ui st eopl ossi ngt evi nden.


Ont wer peni s. . .

al l esgoedpl annenom mi sver st andent e ver mi j den.


Ont wer peni s. . .

pr ot ot ypenom eenbet erbeel dt egevenvanj e i deeĂŤn.


Ont wer peni s. . .

dur venr i si co’ snemenent egendest r oom i ngaan.


Ont wer peni s. . .

ni etenkeli ndi vi dueelmaarooki ngr oep kunnensamenwer ken.


Ont wer peni s. . .

somsdi ngendoent egenj ezi n.


Ont wer peni s. . .

sl i mmeopl ossi ngenzi enenont houdeni ndi enze ooi tvanpaszoudenkomen.

Jefvandenberge 3ipoe ontwerpen  

Ontwerpen is... Jef VDB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you