Page 1

02 december 2012 5de jaargang

“Kerngezonde kuikens door goede vertering” Kernvoer met CCM en losse tarwe pagina 4 - 5

Agrifocus voor veehouders die inspelen op uitdagingen

Agrifirm op Agriflanders pagina 6

Kalverhouders stappen over van witvlees op rosé pagina 10 - 11


In dit nummer Actua ‘Kerngezonde kuikens door goede vertering’

Ondernemen is continu in beweging blijven 3 4

Agrifirm onderneemt in een dynamische omgeving. Het meest in het oog springend is de grote volatiliteit van de grondstofprijzen. Daarnaast hebben weten regelgeving grote invloed op de toekomst en de

Agriflanders 2013

6

mogelijkheden van veel bedrijven. Schaalvergroting, zowel in de primaire sector, als in de toelevering, blijft een belangrijke trend. De dynamiek van de markt vraagt om continue beweging. Daarom zijn

SOW Control Goede en gezonde leghennen

7 8

we bij Agrifirm voortdurend met projecten bezig die gericht zijn op hogere service en betere producten. Aanpassingen gericht op het verbeteren van het resultaat op uw bedrijf! Dat is ook onze opdracht

‘Rosékalveren passen goed bij ons bedrijf’

en doelstelling in 2013. In deze Agrifocus vertellen

10

moderne ondernemers hoe zij inspelen op de dynamische markt. Willy Grispen toont hoe hij met zijn nieuwbouw vleeskuikensstal klaar is voor de

Studiedag voor melkveehouders

12

toekomst. Patrick van Herck legt uit hoe hij goede, gezonde kippen houdt die eieren van uitstekende schaalkwaliteit leggen. Bij Henri en Francoise Housiaux in Wallonië maken we kennis met de opfok van rosékalveren. Daarnaast aandacht voor Agriflanders, waar we u in januari van harte welkom

Agrifirm wenst u prettige kerstdagen & een gelukig nieuwjaar

heten op onze stand! En een verslag over onze jongveestudiedagen die een groot succes waren, we houden u op de hoogte van de data in 2013. Als laatste stellen we u onze nieuwe zeugenaanpak SOW control voor, deze zorgt voor meer arbeidsgemak en een beter rendement. Dat willen we toch allemaal? Ik wens u veel leesplezier en ontmoet u graag tijdens Agriflanders. Koen Van Broeck Commercieel manager Agrifirm Belgium

2

Agrifocus december 2012


Meer dan 100.000 liter voor Koba 16 <

<

Alle kandidates voor de verkiezing.

Ellen Vaneynde

De familie Vissers-Schroyen poseert trots bij het parade-koetje van hun

Wordt Ellen de schoonste boerin van Vlaanderen?

stal. Inderdaad, Koba 16 is er in geslaagd om sinds 2002 wel 103.000 l melk te geven.

De verkiezing Schoonste Boerin van Vlaanderen is toe aan haar vijfde editie. Doel van de verkiezing is het bijsturen van het imago van de hedendaagse boerin. Boerinnen zijn immers moderne ondernemers, die een belangrijke rol hebben in het bedrijf. Ellen Vaneynde uit Baal is klant van Agrifirm en één van de kanshebbers voor de titel.

Ze presteerde dit in 10 lactaties, waarmee ze nipt haar bazin klopt,

Ellen heeft samen met haar moeder

De winnares ontvangt een prachtige

die voorlopig strandt op 9. Maar de

een pluimveebedrijf met 60.000

reis naar Rhodos en is twee jaar lang

redactie heeft uit goede bron ver­

scharrelkippen en een zorgboerderij.

een ambassadrice voor de landbouw-

nomen dat er ten huize Vissers hard

Ze is trots op haar nominatie voor

sector. Ellen: ”Je bezoekt andere

gewerkt wordt om de stand in

‘Schoonste boerin van Vlaanderen’.

boeren­bedrijven, leert veel nieuwe

evenwicht te brengen.

Ellen: “Uit alle inzendingen zijn 10

mensen kennen en zet het beroep van

vrouwen geselecteerd. Voor de

boerin in een positief daglicht. Het

Proficiat Ingrid en Herman en

benaming ‘schoonste’ is specifiek

wordt zeker een leuke ervaring”.

Marlies, Fons, Jan, Dolf, Gust, Trees,

gekozen omdat het ook verwijst

Waarom moet Ellen winnen? Ze legt

Koob, Stans en Wieza.

naar de innerlijke schoonheid van

het zelf uit: “Ik ben één van de weinige

de vrouwen en hun capaciteiten.

kandidates die echt met beiden

Het draait om meer dan alleen het

voeten in het bedrijf staat. Ik draai

uiterlijk.” De schoonste boerin van

volop mee in het management van

Vlaanderen bestaat uit een juryprijs

ons bedrijf, ben communicatief

en een publieksprijs. Voor de publieks-

vaardig en ik denk dat ik heel goed

prijs kan er vanaf 17 december

het positieve beeld van boerinnen

gestemd worden via Facebook. De

kan uitdragen.”

verkiezing en het grootste gedeelte van de praktische proeven zullen

Ook stemmen op Ellen? Ga naar

plaatsvinden tijdens Agriflanders.

www.facebook.com/deschoonsteboerin

Agrifocus december 2012

3


Kernvoer met CCM en losse tarwe

‘Kerngezonde kuikens door goede vertering’ <

Willy Grispen beoordeelt de CCM.

Tot 2009 hield Willy Grispen 60 zeugen gesloten en 30.000

schoorsteen door het dak afgezogen

vleeskuikens op zijn bedrijf in Kinrooi. Toen de varkensstallen na

naar buiten. Een ander voorbeeld is

veertig jaar dienst toe waren aan vernieuwing, besloot Willy zich te specialiseren in één bedrijfstak. Het werden vleeskuikens.

de voerkeuken die Willy plaatste. “We hebben nu drie stallen aan elkaar kunnen koppelen en het voer voor die stallen wordt centraal uit de keuken geregeld. Met het plaatsen van de voerkeuken kunnen we naast kernvoer

Na een moeizaam proces voorafgaand

Degelijk

gemakkelijk tarwe en CCM aan de

aan de bouw, waren eind augustus

De nieuwe stallen werden in twee

kuikens bijvoeren.”

de nieuwe vleeskuikenstallen een feit.

maanden tijd gebouwd. “Ze voldoen

In de twee bestaande en de twee

aan de laatste milieueisen en we hebben

CCM

nieuwe stallen worden in totaal

nergens op bezuinigd. Twee degelijke

Bij het vleeskuikenbedrijf hoort ruim

85.000 vleeskuikens gehuisvest.

stallen met alles er op en eraan zijn

dertig hectare land, waarop Corn Cob

Met de nieuwbouw is het bedrijf

het resultaat. Zo hebben we bijvoor-

Mix (CCM) geteeld wordt. Willy streeft

van Willy klaar voor de toekomst.

beeld vier Holland heaters in de nieuwe

ernaar alle CCM die hij aan het kernvoer

“Ik run het bedrijf alleen en dan is

stallen geplaatst om aan de ammoniak-

toevoegt van eigen land te halen.

gemakkelijk werken belangrijk. Boven-

richtlijn te kunnen voldoen”, vertelt

“Ik voer al jaren CCM bij en dat bevalt

dien is het leveren van topprestaties

Willy. De heaters reduceren ammoniak

heel goed. Daarmee verlaag ik de kost-

tegenwoordig een vereiste. We hebben

doordat de kachels warme lucht over

prijs van het voer, maar veel belangrijker

daarom besloten één diertak naar een

de mest- en strooisellaag blazen. CO2

is dat de kuikens het voer beter verteren.

acceptabele omvang te laten groeien,

en andere verbrandingsgassen worden

Dat resulteert in kerngezonde kuikens”,

en dat is gelukt.”

vervolgens via een dubbelwandige

vertelt Willy tevreden. “Het laatste jaar

4

Agrifocus december 2012


>

van de kuikens. Gemiddeld komt het mengschema op de huidige productieronde uit op 55 procent kernvoer, 15 procent CCM en 30 procent tarwe”. Door deze laatste twee componenten toe te voegen stuurt Willy zo goed mogelijk op darmgezondheid, groei van de kuikens en strooiseldroogte in

Willy Grispen

de stallen.

Bedrijfsresultaat opzet september

Vrije ondernemer

Aantal vleeskuikens:

85.000

Willy is vrije ondernemer, waardoor

Netto gewichten:

2396 gram op 40 dagen

hij alles zelf in de hand heeft. Hij koopt

Voerkosten per kilogram groei:

€0,60 ex. BTW

de eendagskuikens en regelt aan het

Saldo per m2:

€11,00 ex. BTW

einde van de ronde zelf de afzet bij

Plukon. “Het levert mij financieel meer op. Ik betaal zo veel mogelijk direct bij levering, waardoor ik geen verplichtingen heb bij leveranciers en zo de scherpste hebben we op vertering niet hoeven

lage kant door het matige groeiseizoen

condities krijg. Daarnaast vind ik het

kuren en hebben we vrijwel antibiotica-

met weinig zonuren”, vertelt Rinus.

prettig dat ik zelf mijn keuzes kan maken

vrij gedraaid.”

Aan de hand van de resultaten wordt

waar ik mijn kuikens koop en afzet,

dan ook bepaald of het rantsoen zo

evenals wie mijn voerleverancier is”,

Cruciaal

mogelijk bijgestuurd moet worden.

legt Willy uit. Agrifirm levert sinds

Om maïs te telen voor CCM, moeten een aantal belangrijke keuzes worden

2006 voer aan het vleeskuikenbedrijf. Kernvoerprogramma

Naar behoefte komt Rinus langs om

gemaakt, benadrukt Rinus Tops,

Het mengschema is samengesteld

de voortgang van het koppel te

accountmanager vleespluimvee bij

op het huidige kernvoerconcept van

bespreken, meestal twee à drie keer

Agrifirm. “De raskeuze en het dors­

Agrifirm, waarbij de focus met name

per ronde. Willy: “Het is fijn dat Rinus

moment zijn cruciaal. Het is belangrijk

ligt op de eiwituitslagen. Daarnaast

mij adviseert naar darm/diergezond-

te kiezen voor een vroeg ras, dat snel

bekijken Rinus en Willy wat prijs­

heid na sectie, evenals naar voer­

rijp is. Het optimale dors­moment is

technisch het best haalbare is,

samen­stelling, maar dat hij ook af

bij een vochtpercentage van dertig

afhankelijk van de verhouding maïs

en toe wil meedenken als het gaat om

procent”, legt Rinus uit. Na het dorsen

en tarwe in het voer. Zo bereikte Willy

technische instellingen. In de oude

wordt de opbrengst grof gemalen en

met het huidige mengschema een

stallen deden we namelijk nog heel

ingekuild in sleufsilo’s, waarna het

voerprijsverlaging van vijftien euro

veel handmatig. De stap naar

minimaal één maand kan conserveren

per ton, wat resulteert in vijf cent per

computergestuurd werken vraagt

voordat het gevoerd wordt. Van elke

afgeleverd kuiken. De moeite waard,

om extra aandacht. Dat Rinus dan

nieuwe kuil neemt Rinus een monster

maar Willy laat ook merken dat de

meedenkt wat betreft ventilatie en

om te beoordelen op eiwit, vocht en

gezondheid van zijn kuikens voorop

luchtstroming is mooi meegenomen.”

energie. “Het laatste monster was vrij

staat. “Tijdens de groeifase sturen we

Rinus besluit: “Ja, we gaan samen voor

goed. Alleen het eiwit was wat aan de

zo veel mogelijk bij naar de behoeften

het maximale resultaat.”

Agrifocus december 2012

5


Agriflanders 2013 Agriflanders, dĂŠ Vlaamse landbouwbeurs, is een vaste waarde geworden voor bezoekers en voor exposanten. De beurs evolueert verder naar een evenement waarin de veehouderij in al haar facetten en de mechanisatie op erfniveau de bovenhand nemen.

Bezoek onze stand en ontdek onze concepten!

> SOW Control (Varkens) Zeugenaanpak die optimale mix van voeders, het juiste (voer)management en deskundig advies biedt. > OPFOK24 (Rundvee) OPFOK24 is de totaalaanpak met de juiste tools, advies en voeders voor een optimale jongveeopfok. In zes fasen van nuchter kalf naar robuuste vaars, met continu inzicht hoe uw jongvee en vaarzen het doen. > Vigor (Legpluimvee) VIGOR is een innovatief voer voor leghennen. Het verbetert de darmgezondheid en stimuleert de vertering en voerbenutting.

Praktische gegevens

> WellCome (Vleespluimvee)

Donderdag 10 januari t/m zondag

WellCome stimuleert de vroege voeropname en ontwikkeling van het maag-darm-

13 januari van 9u tot 18u

stelsel bij vleeskuikens. Door de toevoeging van specifieke koolhydraten wordt de

Stand Agrifirm: hal 1 stand 1368

productie en afgifte van verteringsenzymen gestimuleerd.

Adres: Agriflanders, Maaltekouter, Sint-Denijs-Westrem www.agriflanders.be

Binnenkort ontvangt u meer informatie betreffende de beurs en onze beursactie!

6

Agrifocus december 2012


Sow Control: meer arbeidsgemak, beter rendement Als zeugenhouder wilt u ‘in control’ blijven. De Sow Control zeugenaanpak van Agrifirm, een optimale mix van voeders, het juiste (voer)management en deskundige advies, helpt hierbij. Een succesvolle aanpak die zich in de praktijk bewezen heeft. Dracht

Deze aanpak zorgt voor:

Zeugen moeten keer op keer zorgen voor een grote toom uniforme

> de juiste sturing per cyclus

en vitale biggen. Alleen bij een perfecte ondersteuning gedurende

> keuze uit 1 of meer fasen voedering

de hele cyclus kunnen zeugen ‘in control’ zijn. Daarom ontwikkelde

> meer rust, verzadiging en juiste conditie

Agrifirm voor iedere fase in de cyclus een specifieke aanpak en

> sturen op vitaliteit biggen

speciale voeders, die optimaal aansluiten bij de behoefte van

> verhoogd gehalte specifieke aminozuren

hoogproductieve zeugen.

> sterk beenwerk, goede klauwgezondheid > uitermate geschikt voor groepshuisvesting

Transitie

Bij de transitie van dracht naar lactatie krijgen zeugen veel te verduren. Verhuizen naar de kraamstal, ander voer, biggen werpen en de melkproductie komt op gang. Een ingewikkeld proces waarbij

Sow Control transitievoeders zorgen voor:

verschillende orgaansystemen een rol spelen. Om dit optimaal te

> probleemloze overgang van dracht

ondersteunen moeten watergift, voeding, klimaat en de conditie van

naar lactatie

de zeug perfect op elkaar worden afgestemd. Sow Control Transitie

> sturen op volle soepele uiers

bevat de juiste kennis, hulpmiddelen en producten. Speciaal voor die

> stimuleren vlot geboorteproces

bedrijven die extra zorg willen besteden aan de overgang van dracht

> gezondere zeug en extra bigvitaliteit

naar lactatie, is er de Prelac korrel.

> smeuige mest

Lactatie

Sow Control lactatie zorgt voor:

De Sow Control Lactatie voeders zorgen voor een vlotte melk­

> fitte zeugen met goede biestproductie

productie en daarmee voor meer biggen en een hoger speengewicht.

> veel melk

Daarnaast draagt conditiebehoud van de zeugen bij aan een pro-

> soepele overgang vanuit dracht of transitie

bleemloze en voldoende grote volgende worp. Met Air Line verliezen

> hogere voeropname

zeugen bij een gelijke voeropname minder gewicht en spekdikte en

> betere verteerbaarheid

spenen zwaardere biggen. De voerefficiëntie ligt 12 procent hoger.

> smeuige mest

Flush

De flush-voeders zorgen voor:

Optimaal flushen van zeugen na het spenen is van groot belang.

> extra energie-opname

Het stimuleert de berigheid en heeft een positief effect op de

(positieve energiebalans)

kwaliteit van de eicellen en daarmee op het aantal levensvatbare

> snelle suikers (stimuleren insuline / LH)

embryo´s. De speciale Sow Control Flush voeders kunnen dit proces

> lager eiwit (goed opdrogen uier)

aanzienlijk verbeteren.

> kortere ovulatie (betere uniformiteit biggen)

Agrifocus december 2012

7


OGS en VIGOR voor hoge gezondheid

‘Goede en gezonde leghennen, die het hele jaar presteren’ Patrick van Herck heeft in Retie een bedrijf met 30.000 leghennen.

controleert hij nauwkeurig de kwaliteit

Secuur werken staat voor hem centraal, om zo zijn hennen

van de eierschalen. “Ik ben extra scherp

gezond en productief te houden, maar ook om eieren van hoge kwaliteit aan zijn afnemer Colruyt te leveren.

op haarscheuren en raap daarom tweemaal daags de eieren, om zo de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Daarnaast zorg ik, op het moment dat de hennen wat ouder worden, dat ze een

Eind 2007 koos Patrick ervoor de leg-

gezonde kip te houden die eieren legt

extra calcium- of krijtbron binnen

batterij op zijn bedrijf af te breken, om

van uitstekende schaalkwaliteit. “Het

krijgen, zoals oesterschelpen. Op die

zo plaats te maken voor scharrelruimte

is ook de reden waarom ik het voorlopig

manier heb ik gedurende de hele ronde

en een wintergarten. Het is typerend

bij het aantal van 30.000 leghennen wil

meer zekerheid van een hoge kwaliteit

voor zijn manier van werken. “Ik wilde

houden. Het gaat mij om de kwaliteit,

van de eierschaal”, legt hij uit.

de discussie rondom de legbatterij

niet om de kwantiteit. En echte kwaliteit

niet afwachten. Door toen al de switch

leveren lukt met deze omvang beter dan

Darmgezondheid

te maken, kon ik direct beter rekening

met een grote massa”, zo stelt Patrick.

De eieren liggen als Ferme Chambert-

houden met het dierenwelzijn en

“Bovendien wil ik het bedrijf goed en

eieren in de winkelschappen. De eieren

daarmee ook met de wensen van de

zelfstandig kunnen runnen.” Om zijn

van dit merk zijn honderd procent

consument.”

werk goed te doen, is hij zorgvuldig in

Belgisch en zijn gelegd door kippen

zijn werkzaamheden. Zo strooit Patrick

uit scharrelstallen met vrije uitloop of,

Eierschalen

regelmatig de scharrelruimtes door, is

zoals bij Patrick, met een overdekte

Patrick streeft ernaar een goede,

hij secuur op de voersamenstelling en

buitenruimte. “Om aan dat merk te

8

Agrifocus december 2012


“Het gaat mij om de kwaliteit, niet om de kwantiteit.”

OGS en VIGOR

Met het vorige koppel is Patrick daarom van start gegaan met Organisch Gebonden Sporenelementen (OGS). Sporenelementen als koper, ijzer en selenium helpen bij een goede stof­ wisseling van de leghennen en zorgen onder andere voor een sterkere huid van de kip en een betere schaalkwaliteit van het ei. “Het resulteert in een goede opstart van het koppel, wat net als de darmkwaliteit invloed heeft op de prestatie die de hennen moeten leveren”, aldus Robert. In combinatie <

Patrick van Herck.

met OGS is Patrick met het huidige koppel, die sinds 2 november in de

kunnen voldoen, houd ik in mijn

stallen zit, gestart met het complete

management rekening met de eisen

voeder VIGOR. “De darmgezondheid

die Colruyt stelt. Zo is bijvoorbeeld

van mijn hennen kan nog steeds beter

één van de voorwaarden dat mijn

en Robert adviseerde mij daarom VIGOR

leghennen plantaardig voer krijgen.”

te gaan voeren. Ik heb er positieve

Samen met Robert Torfs, bedrijfs­

ervaringen over gehoord en dus ben

adviseur bij Agrifirm, zorgt Patrick

ik het met vertrouwen gaan proberen.”

voor een zo compleet mogelijk voer

Het voer stimuleert naast de darmge-

waarop zijn leghennen prima kunnen

zondheid de vertering en voerbenutting.

presteren. “Met het verenpakket zit

“Tot nu toe bevalt dit voer heel goed en

het op mijn bedrijf wel goed, maar

zal ik het zeker tot aan het einde van de

de darmgezondheid vergt aandacht.

ronde blijven voeren”, zo stelt Patrick.

Hier hebben we nu de focus op, zodat

Dat het met vertrouwen wel goed zit,

we dat kunnen verbeteren.” Robert

legt Patrick als volgt uit: “Sinds ruim

vult hem aan: “Daarnaast blijkt in

twintig jaar ben ik deze ronde voor het

de praktijk dat kippen die plantaardig

eerst als vrije ondernemer aan de slag

voer krijgen, meer last hebben van

gegaan. Ik voer al jaren van Agrifirm en

Vigor

leververvetting. We zorgen daarom

voor mij was er nu dan ook zeker geen

> krachtige en gezonde hennen

voor elementen in het voer die helpen

reden om naar een andere voerleveran-

> stimuleert de vertering

zowel de darm- als leverkwaliteit te

cier over te stappen. Als het vertrouwen

> verbetert de darmgezondheid

verbeteren.”

goed is, voel ik mij ook goed in de firma.”

Agrifocus december 2012

9


Kalverhouders stappen over van witvlees

‘Rosékalveren passen goed bij ons bedrijf’ Vier jaar geleden stapten Henri en Francoise Housiaux van

Opfok

blanke vleeskalveren over op de opfok van rosékalveren.

De kalveren komen op een leeftijd van

Er waren weinig aanpassingen aan het bedrijf voor nodig en de manier van werken bevalt goed.

twee weken aan bij de familie Housiaux en gaan ongeveer 10 weken later weer weg. De eerste drie weken worden ze individueel gehuisvest, daarna lopen de kalveren in groepen van zes. Waar

Henri en Francoise hebben in Florée,

te stappen naar rosékalveren. Francoise:

blanke kalveren enkel op melkpoeder

in Wallonië, 500 rosékalveren in opfok.

“Dat was vooral ingegeven door de vraag

groot gebracht worden, is het streven

Daarnaast hebben ze 60 melkkoeien

vanuit de markt, maar het bevalt ons

bij de rosékalveren om zo snel mogelijk

en 2.000 vleesvarkens. “Risicospreiding

ook goed. Het past beter bij het bedrijf,

over te schakelen op ruw- en krachtvoer.

vinden we belangrijk”, vertelt Henri.

we hebben 70 hectare grond en kunnen

Al in de eerste week krijgen de jonge

“Toen we het bedrijf in 1995 overnamen

de kalveren nu eigen ruwvoer voeren.

kalveren ruwvoer naast de melk en

was het alleen rundvee, met melkkoeien

De blanke kalveren kregen enkel melk-

vanaf de tweede week wordt dat

en Belgisch Wit-Blauw. Met het vlees-

poeder. Het is ook een meer natuurlijke

geleidelijk vervangen door brok en maïs,

vee zijn we in 2000 gestopt en in de

manier van werken, je hoeft de dieren

met ruwvoer als aanvulling. “Veel rosé-

tien jaar daarna hebben we een kalver-

minder te forceren.” De overgang verliep

kalverhouders geven gehakseld stro

stal en een varkensstal gebouwd.”

gemakkelijk. De stal, gebouwd voor

als ruwvoer, maar Henri en Francoise

blanke kalveren, was niet geschikt

voeren luzerne. Dat heeft een betere

Gemakkelijke overgang

voor het afmesten van rosékalveren,

pensprik en smaak, waardoor de kalveren

Na vier jaar ervaring met de blanke

maar voor de opfok waren eigenlijk geen

nog beter groeien”, vertelt bedrijfsadvi-

kalveren besloten de veehouders over

aanpassingen nodig.

seur rundvee Nick Verlooy van Agrifirm.

10

Agrifocus december 2012


Henri en Francoise Housiaux bij de kalveren.

Technische ondersteuning

blijven jonge herkauwers. Een veilig en

een vaste structuur is daarnaast ook heel

Henri en Francoise voeren hun kalveren

evenwichtig rantsoen is een voorwaarde.”

belangrijk”, zegt Nick.

blanke kalveren werkten we op contract

Resultaten

Markt

en kwam Toine van den Broek van

Voor een goed rendement is het

De markt voor rosékalveren, die voor­

Agrifirm Nederland als begeleider”,

management echter ook bepalend.

namelijk van export afhankelijk is, groeit.

vertelt Henri. “Dat beviel goed en nu

Henri en Francoise behalen een groei

“Ik verwacht dat die markt zich verder

we geen contract meer hebben zijn

van 800-850 gram en een sterfte van

zal ontwikkelen”, denkt Henri. “Rosévlees

we bij Agrifirm gebleven. De rosé

2 tot 3 procent. Goede resultaten, wat

is wat goedkoper dan blank kalfsvlees

kalverhouderij is in Nederland al veel

een voorwaarde voor succes is. Francoise:

en daarom zal de vraag bij de consument

groter dan in België en Agrifirm heeft

“We werken nu in een vrije markt. We

wel toenemen.” “In Nederland bestaat

daardoor veel ervaring. De technische

hebben wel een gegarandeerde mini-

de kalversector al voor 25 procent uit

ondersteuning vinden we heel belang-

mumprijs, maar de bonus is afhankelijk

rosé en ik denk dat het in België ook die

rijk.” Nick werkt nu samen met Toine

van de technische resultaten. Bij de

kant wel op gaat”, vult Nick aan. Henri en

van den Broek voor de dagelijkse bege-

integratie hadden we meer zekerheid,

Francoise zien dan ook zeker toekomst

leiding. “We begeleiden kalverhouders

maar gemiddeld is het rendement nu

voor de rosékalveren. Op korte termijn

in het hele traject. Dat gaat verder dan

hoger.” Dat is sterk afhankelijk van het

zijn er echter geen uitbreidingsplannen.

voeding, we hebben bijvoorbeeld ook

management, benadrukt Nick. “Wie het

“We willen het werk met zijn tweeën

contacten met afnemers”, vertelt Nick.

goed doet, kan in deze sector een goed

kunnen blijven doen. Met een goede

“Maar voeding is natuurlijk wel heel

rendement halen.” Dat begint al met de

automatisering kan dat ook. Op langere

belangrijk. We hebben een speciale

nuchtere kalveren. Henri en Francoise

termijn willen we misschien wel een

brok voor de opfok van rosékalveren,

vragen kalveren die goed ontwikkeld zijn,

stal bouwen voor het afmesten van

code 4701 BEEF start excellent, waar-

zodat ze een goede start kunnen maken.

rosé­kalveren, maar voorlopig gaan we

van de kalveren veilig veel op kunnen

De luzerne zorgt ervoor dat de dieren zo

met hetzelfde aantal door. Onze oudste

nemen. Het is een intensieve sector,

snel mogelijk ruw- en krachtvoer op

zoon is 12, eerst maar eens kijken waar

waarin hard wordt gevoerd, maar het

kunnen nemen. “Een goed protocol en

zijn interesse ligt.”

>

sinds het begin van Agrifirm. “Bij de

“Goede technische ondersteuning vinden we heel belangrijk.”

<

Nick Verlooy (l) en Henri Housiaux.

Agrifocus december 2012

11


Studiedag voor melkveehouders

opfok24,

van kalf tot robuuste vaars

Op 20 en 29 november organiseerde Agrifirm studiedagen voor melkveehouders. Een verloren gegane traditie van oud-Cehave werd hiermee in ere hersteld. Was in het verleden de studiedag nog

melk. Er is de traditionele manier met

de hele dag intern, nu werd gekozen

ruwvoer, brok en water maar ook de

voor een theoretisch deel in de voor-

all-in-one, waar naast water alleen

middag en een bedrijfsbezoek in de

een brok gevoerd wordt met stro en

namiddag, bij de familie Dierckx op

andere ingrediënten. Makkelijk, zeker

De Zegge in Geel en bij de familie

en smakelijk. En voor alle systemen

Deeren op de Beauvoordse Walhoeve

geldt: meten is weten.

te Veurne. De dag in Geel werd bezocht door ruim 80 rundveehouders en een

Bedrijfsbezoek

twintigtal studenten aan de Katholieke

Na een lunch met friet en stoofvlees

Hogeschool Kempen. In Veurne waren

trok de ganse groep richting het praktijk-

70 deelnemers. Het thema van de

bedrijf. De groepen werden hartelijk

studiedag over jongvee was “OPFOK24,

ontvangen door Jef en Rob Dierckx op

van kalf tot robuuste vaars”.

20 november en José en Jan Deeren op 29 november. In de stal werd de groep

Opfok

gesplitst om de praktijk aan de theorie

Ger van Wersch, specialist van Nutri-

te toetsen. De deelnemers hebben de

feed, trapte af met een uiteenzetting

biestkwaliteit en de kruishoogte van een

over de melkperiode in de opfok. Hij

vaars gemeten en met een rookapparaat

benadrukte het belang van biestmelk

werd de ventilatie in de stal beoordeeld.

en van het op de juiste manier gebrui-

Een boeiende materie en belangrijke

ken van goede kwaliteit melkpoeder,

onderdelen van de jongveeopfok.

naast ruwvoer en water, én het belang van goede huisvesting. Daarna was het

De geslaagde dag werd afgesloten met

opfok24

de beurt aan Nick Verlooy te Geel en

een drankje en een bedankje en is

> gezonde kalveren

aan Sofie Hoorelbeke te Veurne, beide

zeker voor herhaling vatbaar.

> robuuste vaarzen

rundveeadviseur bij Agrifirm. Ze

> hoge levensproductie

vertelden over de verschillende

Volgend jaar bent u opnieuw van

systemen in de opfokperiode na de

harte welkom!

colofon

Agrifocus is het klantenblad van Agrifirm Belgium en verschijnt 2 keer per jaar. Redactie Afdeling Marketing en Communicatie Agrifirm Belgium Fotografie Marcel Bekken en Agrifirm Belgium Concept en realisatie JEEN bureau voor communicatie Drukwerk Artoos, Kampenhout

Agrifocus december 2012  

Relatiemagazine van Agrifirm Belgium voor Vlaamse ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you