Page 1

01 januari 2014

Sectorraden:

Sparringpartner en klankbord pagina 8 - 11

schakel in succes voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij

Goed ruwvoer fundamenteel pagina 12 - 13

Boomteelt op rivierklei pagina 24


In dit nummer Nuscience neemt Braziliaans bedrijf over

Samenwerken loont 3

Eind 2013 kondigden we een samenwerking met het Duitse handelsbedrijf BayWa aan. Samen richten we Agrimec op, een nieuw landbouw­

Een bouwproject volgens het boekje

mechanisatiebedrijf. De samenwerking is vooral

4

ingegeven door de behoefte en noodzaak om inkoopkracht en kennis te bundelen. Een trend die we ook zien in de andere sectoren waarin Agrifirm actief is.

Ledenvoordeel 2013 vastgesteld op 0,5 procent 5 Jongerendag 2014 Steeds meer initiatieven verantwoorde soja

6 7

Abemec, het mechanisatiebedrijf van Agrifirm, wordt een 100% dochter van Agrimec. Abemec heeft een sterke positie in Zuid-Nederland en de ambitie om verder te groeien. Met BayWa als

Coöperatief ondernemen en de sectorraden

8

partner is deze groei sneller te bereiken en kunnen we het financiële resultaat versterken. Agrifirm en BayWa delen eenzelfde bedrijfscultuur en ambitie en vertrouwen erop dat de samenwerking in

PensEfficiënt voor topsporters Voerefficiëntie zelf berekenen Specialisten op CDI-training

12 14 15

Agrimec gaat lonen. Met vier bedrijfsovernames zette Agrifirm vorig jaar nog meer strategische stappen: de aankoop van Nutreco Hongarije in Környe, de verwerving van de Servische bedrijven Sto Posto (35%) en Novimix

‘Mestverwerking is mooie uitdaging’

16

(51%) en de acquisitie van Metachem in Brazilië in december. De acquisities in Hongarije en Servië droegen vanaf het begin bij aan het bedrijfs­ resultaat van Agrifirm.

Herkomst biologische grondstoffen Vleeskuikenhouders willen bij de top horen Voorkoop gewasbeschermingsmiddelen Biologische baktarwe getest

18 19 20 21

Door samenwerking met strategische partners en overnames versterken we de positie van de coöperatie om een schakel in uw succes te blijven. Tijdens de Ledendagen in februari praten we u

Hagelnetten voor de Oekraïense fruitteelt

graag verder bij over de ontwikkelingen en onze visie

22

op de toekomst. Wij ontmoeten u graag op één van de Ledendagen en wensen u een goed en succesvol 2014 toe!

‘Prei vooral gevoelig voor te lage pH’ Boomteelt op rivierkleigrond Polybale wikkelfolie: uitzonderlijk sterk Precisielandbouw in Noord-Oost Nederland Samenspel

2

schakel in succes januari 2014

23 24 25 26 28

 on Loman T voorzitter hoofddirectie Agrifirm Group


Samenwerking Agrifirm en BayWa

Nuscience neemt Braziliaans bedrijf over Nuscience, de specialiteiten-divisie van

aanwezigheid in de opkomende

Agrifirm en het Duitse BayWa AG

Agrifirm, heeft het Braziliaanse bedrijf

markten. “We zijn verheugd om deze

richten samen het nieuwe landbouw-

Metachem Nutrientes overgenomen.

deal te sluiten”, zegt Patrick Keereman,

mechanisatiebedrijf Agrimec op.

Metachem Nutrientes is actief in de

CEO van Nuscience Group. “We zochten

ontwikkeling, productie en verkoop

naar mogelijkheden om een eigen

Met de samenwerking willen beide

van hoogwaardige veevoeradditieven.

positie in Zuid-Amerika te verwerven,

bedrijven hun positie in de mechanisatie-

Met de overname zet Nuscience een

voornamelijk in Brazilië, vanwege het

branche versterken door het bundelen

eerste voet aan de grond in Brazilië.

grote marktpotentieel vandaag en in

van de gezamenlijke kennis en ervaring

de toekomst.

in verkoop en distributie. Agrimec gaat

De overname past binnen de groei­

Metachem Nutrientes past perfect

zich richten op de Nederlandse markt.

strategie van Nuscience, met als

bij onze ambities om te groeien in het

Na toestemming van de mededingings-

belangrijkste pijlers innovatie en

veevoeradditieven-segment.”

autoriteit krijgt Agrifirm een belang van 51 procent in Agrimec. De overige 49 procent komt in handen van BayWa.

Een greep uit onze vacatures

Abemec

Abemec, het mechanisatiebedrijf

> Adviseur Vleespluimvee | Nederland | Agrifirm Feed

van Agrifirm, wordt een 100% dochter

> Accountmanager Varkens | Nederland | Agrifirm Feed

van Agrimec.

> Accountmanager Rundvee | Nederland | Agrifirm Feed > Product Manager Service | Standplaats Veghel | Abemec Kijk voor meer informatie en actuele vacatures op www.agrifirm.com/werkenbijagrifirm of volg ons op twitter @agrifirmjobs

Betalen via SEPA: ‘hoe eerder klaar, hoe beter’ De invoeringsdatum van SEPA (Single

klanten kunnen dit via Internet

Deze opdracht maakt een nieuwe

Euro Payment Area) is met een half

Bankieren regelen. Klanten van andere

machtiging aan in het Rabo systeem

jaar uitgesteld. Vanuit Agrifirm geldt

banken kunnen het registratieformulier

met het juiste mandaat ID. Deze moge-

echter: ‘hoe eerder klaar, hoe beter’.

terugsturen aan Agrifirm. Agrifirm

lijkheid kan ook gebruikt worden als u

Een aantal Agrifirm ondernemingen

stuurt dit door naar de bank.

de machtiging nog niet zelf heeft aan-

is reeds volledig over, bij een aantal

In een klein aantal gevallen blijken er

gemaakt. U zult uiteraard zelf nog

andere doen we graag nog een beroep

foutieve registraties van het mandaat

wel steeds deze machtiging moeten

op u.

ID bij de bank te zijn ontstaan. Dit kan

goedkeuren. Indien nodig nemen we

ontstaan zijn door een fout van de

aanvullend contact met u op.

Bent u klant bij Agrifirm en betaalt u

bank, maar ook door een fout van de

via automatische incasso? Stuur dan zo

klant. Agrifirm probeert dit in eerste

Als u nog vragen heeft over SEPA of

snel mogelijk de vernieuwde machtiging

instantie te corrigeren via de bank.

over de machtiging voor automatische

terug naar Agrifirm en registreer de

Specifiek bij de Rabobank maken wij

incasso, kunt u contact opnemen met

machtiging bij uw bank. Rabobank

dan gebruik van een testincasso.

Agrifirm.

schakel in succes januari 2014

3


Nieuwe jongveestal binnen een jaar gereed

Een bouwproject volgens het boekje

Hans Oosterwijk (l) en Marinus Kijk in de Vegte (m) met Exlan-adviseur Johan Keizer.

Marinus Kijk in de Vegte werkt al lang op het melkveebedrijf van Hans Oosterwijk.

van bouwtekeningen en de bouw­

De samenwerking verloopt zo goed, dat Kijk in de Vegte in de toekomst het bedrijf

begeleiding. Het is fijn als de klant

overneemt. Op de deel, waar voorheen het jongvee stond, is een woonhuis gemaakt

een duidelijk beeld voor ogen heeft.

voor Kijk in de Vegte en zijn gezin. De nieuwe jongveestal bouwden de ondernemers

Zo verloopt de samenwerking vlot.”

in samenwerking met Agrifirm Exlan.

“Het is fijn als de klant een duidelijk beeld voor ogen heeft.”

In de nieuwe stal op het bedrijf in

een ‘open front’-afdeling. Het scheiden

Laag Zuthem (Ov) is plaats voor 80 stuks

van de leeftijdsgroepen is gedaan om

jongvee van 0 tot 24 maanden. De vol-

ziektespreiding te voorkomen. “Ik ben

ledig stal is onderkelderd en heeft een

parttime KI-specialist bij CRV. Daardoor

oppervlakte van 650 m . Momenteel

kom ik veel bij collega-veehouders op

lopen er 40 stuks jongvee in. De extra

het erf en zie ik veel verschillende

Een klik

ruimte is een bewuste keuze. Kijk in

stallen. Zo heb ik veel kennis opgedaan”,

Kijk in de Vegte is het daarmee eens.

Vegte: “Zo kunnen we na de overname

aldus Kijk in de Vegte.

“De nieuwe stal was binnen een jaar

2

gereed. Johan luisterde goed naar mijn

het bedrijf eventueel uitbreiden. Daarnaast is het nu qua prijs aantrekkelijk

Samenwerking

wensen, we hadden sowieso wel een

om te bouwen.” Als Agrifirm-klant

De grote vakkennis van de ondernemer

klik. Belangrijk, want ik wil kunnen

kregen de melkveehouders 25% korting

werd door Agrifirm Exlan-adviseur

vertrouwen op de kennis en kunde van

op het adviestarief bij Agrifirm Exlan.

Johan Keizer als een voordeel ervaren.

Exlan. Johan begrijpt dat goede huis-

Keizer licht toe: “Wij hebben het

vesting zorgt voor gezond jongvee.

Compartimenten

complete traject begeleid, van alle

Uiteindelijk is het jongvee mijn melk-

De stal is opgedeeld in twee comparti-

vergunningen en het regelen van

vee van de toekomst.”

menten. De kalveren tot 12 maanden

archeologisch onderzoek tot het maken

zijn in een afgesloten deel gehuisvest. Het jongvee tot 4 maanden ligt op stro

Op www.exlan.nl/oosterwijk vindt u een foto­reportage van de bouw in Laag Zuthem.

en de kalveren van 4 tot 12 maanden

Meer weten over het bouwen van een nieuwe jongveestal? Neem contact op met

op roosters met ligboxen. Het jongvee

Agrifirm Exlan of kijk op www.exlan.nl.

van 12 tot 24 maanden staat apart in

4

schakel in succes januari 2014


Ledendagen 2014

Kies uw vertegenwoordiger in de Ledenraad Onlangs ontving u de uitnodiging voor de Ledendagen van 4 tot en met

In de uitnodiging die u per post heeft

26 februari 2014. Graag verwelkomt Agrifirm u op één van deze dagen. Tegelijk

ontvangen zijn twee data verwisseld.

met uw aanmelding kunt u ook stemmen voor de Ledenraadverkiezing.

Onderstaand de juiste data.

U kunt zich met de papieren antwoord-

sectoronderwerp of op een datum

Zwolle

kaart voor de Ledendag aanmelden of

die u schikt.

Dinsdag 11 februari, met de sector­

online via www.agrifirm.com/cooperatie.

bijeenkomsten varkenshouderij en

U kunt dan ook uw voorkeur voor de

Programma

legpluimveehouderij

diverse programmadelen doorgeven.

Op het programma staan workshops

Nuland

Partners en medewerkers zijn van

en een toelichting van hoofddirectie

Donderdag 13 februari, met de sector­

harte welkom.

en bestuur van Agrifirm op resultaten

bijeenkomsten varkenshouderij en

2013 en plannen voor 2014 en verder.

vleespluimveehouderij

Nieuw is dat u ook online kunt stem-

Honkbalcoach Robert Eenhoorn of

men voor de Ledenraad. Tijdens de

tophockeyer Teun de Nooijer vertellen

Op alle Ledendagen zijn er tijdens de

middagsessie maken we de uitslag

meer over het realiseren van succes.

ochtend workshops specifiek gericht op de rundveehouderij en op de plant­

van de Ledenraadverkiezingen bekend.

aardige sector.

Door online te stemmen kunt u uw

Tijdens de meeste Ledendagen is

vertegenwoordiger in de Ledenraad

in de namiddag/avond nog een

kiezen, zonder op de Ledendag in uw

programma voor één sector.

Alle informatie vindt u op:

district aanwezig te zijn. U kunt dan

In het uitnodigingsboekje en op

www.agrifirm.com. Daar kunt u zich

eventueel een andere Ledendag

de Agrifirm website vindt u het

ook digitaal aanmelden.

bezoeken met een voor u interessant

complete programma.

Ledenraad stelt Ledenvoordeel vast op 0,5 procent De Agrifirm-ledenraad heeft ingestemd

Het Ledenvoordeel wordt berekend

circa de helft van de winst van

met het voorstel om het Ledenvoordeel

over de omzet die Agrifirm-leden

Agrifirm Group aan de leden uit­

2013 op 0,5 procent te zetten. ­

komend jaar zullen doen bij Agrifirm

gekeerd.

Feed, Agrifirm Plant en/of Bonda Het bedrijfsresultaat van Agrifirm

(producten voor de varkenshouderij).

In maart 2014 zal de Ledenraad de

stond in 2013 onder druk vanwege

Agrifirm-leden krijgen het geld in

definitieve resultaten bespreken en

de lastige marktomstandigheden bij

januari 2015 uitgekeerd.

goedkeuren. Tijdens de Ledendagen

de co-producten en bij de winkel­

heeft u al de mogelijkheid om deze

organisatie. Ook andere deelnemingen

Het Ledenvoordeel 2012, berekend

met de directie of de Raad van

van Agrifirm hebben in 2013 te maken

over de omzet van 2013, is eerder deze

Commissarissen te bespreken tijdens

gehad met lagere resultaten.

maand aan u overgemaakt. Daarbij is

de Ledendagen.

schakel in succes januari 2014

5


Thema bedrijfsopvolging

Succesvolle Agrifirm jongerendag

De sprekers benadrukten het belang van een duidelijke strategie en goede communicatie. De bedrijfsovername

Bijna 550 jonge ondernemers bezochten de Agrifirm Jongerendag op 8 januari.

van een familiebedrijf is geen kwestie

Vier inleiders gaven hun visie op diverse aspecten van het thema bedrijfsopvolging,

van het overnemen van het aandelen-

onder leiding van dagvoorzitter Joep van Deudekom.

pakket of het uitkopen van de eigenaar, emoties spelen een belangrijke rol. Communicatie

Communicatie is een essentieel onderdeel in dit geheel. Ga in gesprek met ouders, met familie, met deskundigen, adviseerden de sprekers. “Jonge boeren moet hulp durven vragen”, zei de 26-jarige internetondernemer Danny Mekic´, die als 15-jarige een eigen bedrijf opstartte. “Als ik iets niet wist, ging ik gewoon mensen en bedrijven bellen. Dat pakte vaak heel goed uit.” Onder­nemerscoach Sieto van Houten van Agrifirm Exlan zat vaak aan de keuken­tafel van ondernemers. Zijn ervaring leert dat ouders en opvolgers (te) weinig praten over de opvolging. “Stel samen de strategie op, bewaak dat proces en communiceer.” Strategie

De boodschap van Ilse Matser, lector Familiebedrijven, sloot hierbij aan: “De te volgen strategie moet voor iedereen helder zijn en passen in de omstandigheden.” Rabo-topman Wout Dekker schetste de kansen die wereldwijd liggen, op basis van het positieve beeld en de internationale topprestaties van de Nederlandse landen tuinbouw wereldwijd en dit biedt. “Bij de ontwikkeling van activiteiten elders hoort wel een goed verdienmodel.” Het caberetduo Van Deudekom en Urgert sloot de dag af met hun Successhow. Op een hilarische manier lieten zij zien dat succes vaak te beïnvloeden valt.

6

schakel in succes januari 2014


Steeds meer initiatieven verantwoorde soja

‘Markt komt wereldwijd in beweging’ Wereldwijd worden er grote stappen gezet op het gebied van verantwoorde soja. In

praktische en efficiënte vertaling,

de afgelopen jaren was Nederland één van de weinige landen waar de discussie

wat belangrijk is om de soja betaalbaar

speelde, maar inmiddels komt de markt wereldwijd in beweging.

te houden. Bovendien is concurrentie alleen maar goed. Communicatief is

“Al onze toeleveranciers zijn inmiddels

Ketentransitie Verantwoorde Soja

het echter wel onhandig en daarom

met het dossier verantwoorde soja

opgericht”, stelt Tijssens. Inmiddels

werkt de Europese voerindustrie aan

bezig”, vertelt Ruud Tijssens, directeur

wordt de verantwoordelijkheid ook

een systeem om de standaarden te

Corporate Affairs bij Agrifirm Group en

internationaal steeds meer opgepakt.

vergelijken en classificeren, uitgaande

voorzitter van de Europese federatie

van de RTRS standaarden.”

van mengvoederfabrikanten FEFAC.

Grote stappen

“Het ene bedrijf is actiever dan het

Wereldwijd leidend is de standaard van

andere, maar allemaal bieden ze een

de RTRS (Round Table on Responsible

vorm van verantwoorde soja aan. Dat

Soy). In Brazilië en Argentinië worden

was een paar jaar geleden nog ondenk-

deze certificaten maar door een beperkt

baar.” Het illustreert volgens hem dat

aantal toeleveranciers geboden. Veel

de markt wereldwijd in beweging komt

leveranciers hebben eigen varianten

en duidelijke stappen worden gezet op

ontwikkeld. Tijssens: “Zelfs producenten

weg naar een verantwoorde sojaketen.

en overheden komen in beweging.

“Al onze toeleveranciers zijn inmiddels met het dossier verantwoorde soja bezig.”

Soja-boeren uit de VS hebben een

Praktisch haalbaar

Verantwoordelijkheid

eigen certificeringssysteem en Brazilië

Het doel is een eenvoudig systeem

In Nederland staat verantwoorde soja

implementeert op dit moment een

dat overzichtelijk aangeeft in hoeverre

al een aantal jaren hoog op de agenda.

wet tegen ontbossing. Dat zijn echt

de soja overeenkomt met RTRS-soja.

De discussie werd met name aange-

grote stappen.”

“Zo kunnen we ook op een transpa­

zwengeld door maatschappelijke

rante manier in gesprek met de

organisaties, die protesteerden tegen

Veel initiatieven

afnemers van soja, en kunnen deze

ontbossing en andere maatschappelijke

Een nadeel van de vele initiatieven is

een heldere en afgewogen keuze

aspecten van de sojateelt. “Daarnaast

dat het wat onoverzichtelijk kan worden.

maken. Ons streven is verantwoord

hebben we als diervoederindustrie, en

“Ik ken wel vijftien verschillende keur-

geproduceerde soja, op een manier

de overige schakels in de keten, ook

merken”, lacht Tijssens. “Dat juichen

die praktisch haalbaar en betaalbaar

een eigen verantwoordelijkheid. Mede

we ook toe. Het geeft aan dat het thema

is. Dat komt steeds meer binnen

daarom is begin 2012 de Stichting

leeft en dat bedrijven zoeken naar een

handbereik.”

schakel in succes januari 2014

7


Sectorraadsleden aan het woord

‘De coöperatie is een betrouwbare partner’ Voor Schakel in Succes gaan negen sectorraadsleden met elkaar

Sectorraden

in gesprek over de rol van de sectorraden, de toekomst van de

Over de toegevoegde waarde van de

coöperatie Agrifirm en coöperatief ondernemen. Een verslag van een enerverende middag.

sectorraden hoeven de ondernemers niet lang na te denken. Bollenteler Carlo van Schagen reageert meteen: “De sectorraad is belangrijk voor Agrifirm. Door de inzet van de sector­raden ver-

“Wat ik me wel eens afvraag: kunnen

Negen ondernemers, allen lid van een

kleint Agrifirm de afstand van het

jullie de toegevoegde waarde van de

sectorraad van Agrifirm, komen in

kantoor naar de praktijk, het veld.”

coöperatie eigenlijk makkelijk uitleggen?”

Apeldoorn bij elkaar. Om te praten

Pluimveehouder Lammert Westerhuis

Aan het woord is varkenshouder Gerard

over hun rol in de Agrifirm-sectorraden,

vult hem aan: “We zijn ook een sparring-

van der Vegte uit Slagharen. Hij vervolgt:

over coöperatief ondernemen én

partner van de directie. Concepten

“Ik vind dat toch wel moeilijk als iemand

wat het hen oplevert. Dat dit laatste

worden vaak eerst getoetst bij de sector-

me dat vraagt.” Even blijft het stil. De

nog niet zo makkelijk uit te leggen is,

raad.” Akkerbouwer Johan Bergmans

toon is gezet: de eerste stelling van de

blijkt wel uit de eerste stelling. “Laten

geeft een concreet voorbeeld: “Voordat

middag geeft aan dat het een boeiend

we er later op terugkomen”, stelt

de samenwerking van Agrifirm Plant en

gesprek gaat worden.

Van der Vegte voor.

Holland Malt een feit was, hebben wij

8

schakel in succes januari 2014


Sectorraden - klankbord voor de directie Elke agrarische sector heeft te maken met eigen specifieke aspecten die binnen Agrifirm en daarbuiten goed geregeld moeten zijn. Daarom heeft Agrifirm sector­ raden ingesteld die als klankbord dienen voor de directie. Er zijn sectorraden in de rundveehouderij, de varkens­houderij, de pluimvee­houderij­takken en de plantaardige sectoren. Binnen de Plant sectorraad zijn aparte klankbordgroepen voor de fruit- en bollenteelt. De sectorraden komen meestal twee keer per jaar bij elkaar.

soort adviseur nodig.” Melkvee­

woordigd. Toch gaat dat volgens de

houdster Marjan van der Giezen valt

telers niet ten koste van de diepgang.

de pluimveehoudster bij: “De ene

Van Schagen: “De grond is wat ons

ondernemer wil alleen goedkope

verbindt, daar moeten we allemaal zo

grondstoffen van een voerleverancier,

goed mogelijk mee omgaan. Dat zorgt

de ander wil uitgebreid advies.

voor voldoende gespreksstof en diep-

Agrifirm moet dit beide, en alles er

gang binnen de sectorraad.” Fruitteler

tussenin, kunnen leveren.” De gespreks-

Peter Verhage: “En voor de echte

partners zijn van mening dat Agrifirm

verdieping op het gebied van teelten,

in de toekomst per bedrijf maatwerk

zijn er binnen de sectorraad klankbord-

moet gaan leveren. Een lastige klus,

groepen per sector. Dat werkt prima.”

denken de sectorraads­leden. Maar ze

<

Gerard van der Vegte aan het woord.

er in de sectorraad over gesproken. Ook

zijn positief gestemd. Van Schagen:

Verbinding

“Er wordt heel hard gewerkt om het

Van der Giezen ziet wel een voordeel

advies te verbeteren, er wordt veel geld

in één sectorraad voor Feed en Plant:

in gestoken. En vanuit de Sectorraad

verbinding tussen de sectoren. “Akker-

kunnen we goed onze mening geven.

bouwers en varkenshouders kunnen

En daar doen ze ook wat mee.” “Mits

bijvoorbeeld samenwerken op mest­

dat dan één duidelijke mening is”,

gebied. Een gezamenlijke sectorraad

aldus de ondernemers.

kan die verbinding tot stand brengen.

het centraal regelen van de nieuwe

Of misschien moet de coöperatie die

graanlogistiek is met ons besproken, om

Diepgang

rol wel op zich nemen, wat vinden jullie

te toetsen wat de reactie van telers is.”

Een belangrijk aspect dat de onder­

daarvan?” De ondernemers zijn het er

nemers aan tafel waarderen van de

snel over eens dat ze dit niet wenselijk

Adviseurs

opzet van de sectorraad is de diepgang.

vinden. “Agrifirm is primair een leveran-

Een ander thema wat regelmatig ter

Door de sectorspecifieke insteek kan

cier van voer, gewasbeschermingsmidde-

sprake komt in de sectorraden is de

dieper op onderwerpen worden inge-

len, meststoffen, zaaizaden en de bijbe-

dienstverlening van Agrifirm. Van der

gaan dan bijvoorbeeld in de Ledenraad.

horende kennis. De coöperatie moet deze

Vegte: ”Een van de onderwerpen waar

“Ik ben geïnteresseerd in andere

rol zuiver houden”, aldus akkerbouwer

we vaak over praten, is de rol van de

sectoren”, legt Westerhuis uit, “maar

Johan Barendregt. Van der Giezen: “Maar

specialisten. Wat verwacht je van je

ik wil in de sectorraad toch wel erg

je ziet wel dat sommige coöperaties,

adviseur? Welke kwaliteiten zijn

graag meer dan algemene onderwer-

bijvoorbeeld zuivelondernemingen, veel

belangrijk? En dat proberen we dan

pen bespreken. Ik wil iets meer de

meer invloed krijgen op het productie-

te benoemen.” “Maar dat is niet

diepte ingaan.” In tegenstelling tot de

proces van hun leden. Zij stellen zelfs

makkelijk”, reageert Victoire Salimans.

Feed-sectorraden, zijn in de sectorraad

eisen en voorwaarden.” “Die kant moet

“Want elk bedrijf heeft een ander

Plant meerdere sectoren vertegen-

Agrifirm niet op”, zegt Salimans.”

schakel in succes januari 2014

>

9


> Ik vind het gevaarlijk als een coöperatie

een scherpe prijs en goede voorlichting.

van het gesprek, heeft hij inmiddels

gaat bepalen wat jij wel of niet mag

Ze moeten de markt niet sturen, maar

zelf beantwoord. Zit de toegevoegde

produceren en hoe.” Barendregt denkt

meedenken met onder­nemers en hen

waarde van de coöperatie Agrifirm

dat het wat betreft Agrifirm nog niet

faciliteren om verschillende concepten

inderdaad in kwalitatief goede pro­

zo’n vaart zal lopen. “Agrifirm is primair

mogelijk te maken. Dat is volgens mij

ducten, een scherpe prijs en goede

een leverancier, de zuivel­ondernemingen

de rol en de toe­gevoegde waarde van

voorlichting? “Uiteindelijk gaat het

zijn afnemer. Wij krijgen ook voorwaar-

de coöperatie.”

om het rendement, wat je onderaan

den opgelegd door onze afnemers,

de streep overhoudt”, stelt Salimans.

coöperatie of niet.” Van der Vegte:

Betrouwbaar

Bergmans: “Ik denk dat de toegevoegde

“Agrifirm moet doen waar het goed in

De ondernemers lachen: de stelling die

waarde van de coöperatie ook in

is: goed, betrouwbaar voer maken voor

Van der Vegte inbracht aan het begin

kennis zit. In onafhankelijk onderzoek.

Deelnemers gesprek

10

Lammert Westerhuis

Carlo van Schagen

vleespluimveehouder en akkerbouwer

bloembollenteler

uit Usquert

uit Egmond

Johan Bergmans

Gerard van der Vegte

akkerbouwer

varkenshouder

uit Dronten

uit Slagharen

Victoire Salimans

Johan Barendregt

legpluimvee- en varkenshoudster

akkerbouwer uit Schermerhorn,

uit Nederweert

lid jongerenraad

schakel in succes januari 2014


< Victoire Salimans (m) en Lammert Westerhuis (r) luisteren aandachtig naar Marjan van der Giezen.

In resultaten delen met je leden en de

loop jij niet weg, maar in de voerprijs

het imago van een professionele,

klanten.” Peter Verhage: “De coöperatie

is dat veel. In de legsector is voer

ondernemende organisatie. Coöperatief

betekent voor mij een betrouwbare

70 procent van de kostprijs, een klein

ondernemen, met een belangrijke rol

partner, veel kennis en een goede kost-

prijsverschil heeft grote gevolgen.

voor ‘ondernemen’. Het is een logische

prijs. Misschien niet altijd de laagste

Dus de coöperatie moet inderdaad

stap, aldus de sectorraadsleden. “Zakelijk

prijs, maar wel een rechtvaardige prijs.”

heel scherp blijven op de prijs.”

en coöperatie horen bij elkaar, zijn niet

Melkveehouder Corne de Meijer: “Steeds

meer los van elkaar te zien.

Scherp blijven

meer ondernemers gaan shoppen voor

De coöperatie moet meegaan met de

Ook de andere noemen betrouwbaar-

de beste prijs. Als ik het bedrijf van mijn

ontwikkelingen in de sector, ook in de

heid als belangrijke factor in het zaken-

ouders overneem, zal ik ook kritisch

toekomst. Daarbij hoort bijvoorbeeld

doen met een coöperatie. Over de prijs

kijken of het ergens beter of goedkoper

ook bij welke financieringsvormen voor

willen ze het ook nog wel even hebben.

kan. Ik denk dat veel jongeren er zo over

de toekomst interessant zijn”, aldus

Barendregt: “De coöperatie moet

denken, zij hebben ook minder binding

Bergmans. “Met het bespreken van dat

scherp blijven op de prijs. Rendement is

met de coöperatie Agrifirm.”

onderwerp, kunnen we wel een hele sectorraadsbijeenkomst vullen”, reageert

belangrijk. Er zit een grens aan de meerwaarde van de coöperatie. Voor 2

Coöperatief ondernemen

Van der Giezen.“Goh, boeren is toch

procent prijsverschil loop ik niet weg,

De mensen aan tafel hebben Agrifirm

wel een erg leuk vak hè, als je het zo

maar bij 10 is het een ander verhaal.”

zien veranderen. Het ietwat stoffige

met elkaar bespreekt!” Het is de perfecte

Salimans reageert snel. “Voor 2 procent

coöperatieve imago is vervangen door

conclusie van het gesprek.

“Boeren is toch wel een erg leuk vak.”

‘Inbreng sectorraad is heel waardevol’ Agrifirm-voorzitter Theo Koekkoek is blij verrast dat de coöperatie zo’n belangrijk thema is in het gesprek tussen de sectorraadsleden. “De rol van de sectorraad heeft natuurlijk meer betrekking op de dochterbedrijven dan op de coöperatie zelf. Het is mooi om te zien dat de coöperatie ook bij deze leden zo sterk leeft, dat ze het gesprek er zelfs mee beginnen. Natuurlijk is de coöperatie een thema bin-

Marjan van der Giezen

nen de sectorraad, maar de belangrijkste rol is toch dat ze

melkveehoudster

een sparringpartner voor de directie zijn op vaktechnisch

uit Onderdendam

gebied. Sectorraadsleden moeten vooral vaktechnisch sterke ondernemers zijn, dat is nog belangrijker dan de bestuurlijke kwaliteiten. In de sectorraad is meer ruimte om wat

Peter Verhage

dieper op vaktechnische zaken in te gaan, waar in de leden-

fruitteler

raad geen ruimte voor is. Door deze bijzondere rol kan de sec-

uit Luttelgeest

torraad ook met een andere blik naar ontwikkelingen en innovaties kijken. Zij hoeven geen rekening te houden met de andere sectoren en het totaalplaatje binnen de onderne-

Corné de Meijer

ming, dat komt daarna wel weer. Daardoor ontstaan er

melkveehouder

soms verrassende invals­hoeken of ideeën. De inbreng van

uit Zundert, lid jongerenraad

de sectorraad is heel waardevol voor de onderneming.”

schakel in succes januari 2014

11


feed

Picto

PensEfficiënt voor topsporters

‘Goed ruwvoer fundamenteel voor gezonde pens’ Met precisie en vakmanschap runt Wim Brethouwer samen

Met 75 procent droge stof kunnen we

met zijn vrouw Susan het melkveebedrijf Kressers Dairy in

die nu mooi bijvoeren als structuurbron

Winterswijk-Miste (Gld.). Een hoge gezondheid van de veestapel staat voorop.

in het rantsoen”, vertelt Brethouwer. Om de smakelijkheid van het ruwvoer te garanderen, voert hij zijn koeien twee keer daags. “In het verleden laadde ik wel eens in één keer voer voor het

“We hebben topsporters op stal staan,

Kwaliteit ruwvoer

hele weekend. Nu laad ik zeven dagen

die moeten we goed verzorgen”, aldus

Smakelijk en kwalitatief goed ruwvoer

per week vers voer, wat ik per dag in

Brethouwer. Die goede verzorging

is volgens Brethouwer een must om de

etappes voor het voerhek draai. Zo

vertaalt zich in mooie resultaten.

koeien op topniveau te laten presteren.

hebben onze koeien altijd de beschikking

“De 305-dagenproductie van onze

Daarbij spelen keuzes aan zowel de

over vers en smakelijk ruwvoer.”

75 melkkoeien ligt op 10.740 kilogram

voor- als achterkant van het voerproces

melk met 4,33 procent vet en 3,47

een belangrijke rol. “Voordat we gaan

Pensgezondheid

procent eiwit.” Brethouwer realiseert

maaien wil ik zeker zijn dat de kwaliteit

Voor een goede vertering, speelt de

zich dat dit geen vanzelfsprekendheid

en structuur goed zijn. Daarbij kijk ik

balans tussen zuren en buffers in de

is. “Een aantal jaren terug hadden we

naar mijn eigen gras, niet of de buurman

pens een belangrijke rol. “Agrifirm heeft

de nodige gezondheidsproblemen,

al aan het maaien is.” Vervolgens is er

met het concept PensEfficiënt drie ken-

zoals pensverzuring en klauwbevangen­

de keuze van inkuilen of balen maken.

getallen ontwikkeld”, vertelt Vincent

heid. Dat zie je terug in de resultaten.

“Na de eerste snede hadden we dit jaar

Leemreize, specialist Rundveehouderij

Gelukkig hebben we sinds de overstap

de kuilplaten al vol. Daarom hebben we

bij Agrifirm Feed. “De kengetallen

naar Agrifirm Feed de stijgende lijn

de volledige tweede snede langer laten

Zuurwaarde, Bufferwaarde en

weer te pakken.”

doorgroeien en in balen laten wikkelen.

BufferZuurBalans geven het risico

12

schakel in succes januari 2014


feed

< Wim Brethouwer (r) en Vincent Leemreize, specialist Rundveehouderij, bespreken het resultaat van de schudbox, die de verhouding tussen grove en fijne delen in het voer laat zien.

op pensverzuring aan. Daarmee kijken we

het restvoer vertelt het resultaat van

in het algemeen. Van een gezonde vee-

naar de balans tussen buffercapaciteit

de schudbox ook of er al dan niet wordt

stapel moet ruim tweederde van de lig-

van zuren in de pens en de zuren die

geselecteerd in het voer.

gende koeien aan het herkauwen zijn.”

door het opgenomen voer worden aan-

Ook de klauwgezondheid heeft een di-

gemaakt. Met deze gegevens stijgt de

Voorwaarden

recte link met de pensgezondheid van

voorspelbaarheid van het rantsoen fors.”

Naast het rantsoen heeft Brethouwer

de koe. Brethouwer: “De probleem­

Mocht het berekende rantsoen in de

verschillende andere aandachtspunten.

gevallen pak ik direct aan en standaard

praktijk toch niet aan de verwachtingen

“Gewoon goed naar de koeien kijken.”

behandel ik de klauwen van de koeien

voldoen, dan gebruikt Leemreize de

Een glanzende vacht, goede pensvul-

voor de droogstand. Ook laat ik twee

schudbox. “Hiermee maken we de ver-

ling en voldoende herkauwen noemt

keer per jaar de bedrijfsverzorging komen

houding tussen de lange delen en korte

hij als belangrijkste punten. Regelmatig

om het hele koppel te behandelen aan de hand van Digiklauw.”

“Met name verse koeien zijn een risicogroep voor pensverzuring.”

Sparren

Zoeken naar mogelijkheden waar en hoe het beter kan, is typerend voor Brethouwer. “Naast het standaard

delen in het voer snel inzichtelijk. De

doet Leemreize een bedrijfsbezoek. “Met

bedrijfsbezoek sluit Vincent af en toe een

korte delen zijn vaak sneller verteerbaar

name de verse koeien zijn een risicogroep

half uurtje aan bij de bedrijfsbegeleiding

en zullen daardoor sneller verzuren. Dat

voor pensverzuring. Bij deze koeien tel

van de dierenarts. We sparren dan even

betekent dat een rantsoen met teveel

ik de herkauwslagen per herkauwbrok”,

over hoe het gaat en wat we kunnen

korte delen een risico vormt voor pens-

legt Leemreize uit. “Dit geeft aan of

verbeteren. De laatste jaren hebben we

verzuring”, legt Leemreize uit. Door dit

een pens gezond is en goed draait of

met name qua manier van voeren veel

te doen voor het vers voorgedraaide

dat er qua pensgezondheid aandachts-

veranderd, de koeien reageren daar heel

rantsoen, het aangeboden rantsoen en

punten zijn. Ook kijk ik naar het koppel

goed op. Maar we moeten ook verder kijken, bijvoorbeeld naar de nieuwe mestwetgeving en de mogelijkheden die

Bedrijfsgegevens Wim en Susan Brethouwer

er zijn om straks meer kilogrammen droge stof van een hectare te halen.” Leemreize besluit: “Het fundament van het ruwvoerrantsoen moet goed zijn.

Omvang

Krachtvoer maakt het plaatje compleet

75 melkkoeien, 70 stuks jongvee,

en kan deels als compensatie worden

32 hectare gras en 13 hectare maïs

ingezet. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een goed fundament, waardoor er

305-dagenproductie

meer rust in de bedrijfsvoering is geko-

10.740 kilogram, 4,33% vet en

men. Daarbij maken Wim en Susan hun

3,47% eiwit

eigen keuzes bewust. Wat ons betreft één van de voorwaarden om een gezond bedrijf te kunnen runnen.”

schakel in succes januari 2014

13


feed

Topkoeien en topgeiten 2013 In 2013 behaalden weer een heel aantal Agrifirm topkoeien en -geiten

Voerefficiëntie zelf berekenen

de 100.000/10.000 liter melk en 10.000/1.000 kg vet en eiwit. Koeien

> 100.000 kg melk 526 koeien

Een stijging van 0,1 punt voerefficiëntie levert op een bedrijf van 100 koeien

> 10.000 kg vet en eiwit

€30.000 op. Het loont dus om de voerefficiëntie te berekenen én te verbeteren.

74 koeien

Met een nieuw rekenprogramma van Agrifirm Feed kunnen melkveehouders eenvoudig zelf hun voerefficiëntie berekenen.

Geiten

> 10.000 kg melk De voerefficiëntie is het aantal kilogram meetmelk geproduceerd uit een kilogram

43 geiten

droge stof. Op basis van de ingevoerde kilogrammen voer en de kilogrammen

> 1.000 kg vet en eiwit

geleverde melk berekent het programma de voerefficiëntie. Daarnaast toont het

1 geit

programma het financiële voordeel bij een voerefficiëntiestijging van 0,1 punt met een gelijkblijvende droge stofopname. De veehouder krijgt het verloop van de voerefficiëntie in beeld en ziet hoe het eigen bedrijf scoort ten opzichte van de norm.

Weten wie deze toppers zijn? Kijk dan op www.agrifirm.com/topkoeien en

Download het programma via www.agrifirm.com/voerefficientie

www.agrifirm.com/topgeiten

Drijfmest: meten is weten

Nieuw voor geiten:

PensBalans Met het juiste rantsoen kunnen

aan de 5 stappen in het rantsoen, van

Een goede bemesting begint bij

geitenhouders pensverzuring bij

het berekende tot het verteerde rant-

het analyseren van drijfmest. In de

geiten voorkomen. Daarom heeft

soen. Zo kan de geitenhouder tijdig

praktijk blijken de gehalten in drijf-

Agrifirm Feed het concept PensBalans

maatregelen nemen.

mest flink uiteen te lopen. Een

ontwikkeld.

bemestingsadvies berekenen met Het resultaat

gemiddelde waarden in mest sluit

Op de studiedagen Geitenhouderij is

> veilig rantsoen

daarom vaak onvoldoende aan bij de

dit nieuwe concept geïntroduceerd.

> gezonde pens

behoefte van het gewas. Meten is

Met het kengetal BufferZuurBalans kan

> vitale geit

weten: laat drijfmest onderzoeken

de specialist al vooraf voorspellen of het

om een passende bemesting uit

rantsoen risico geeft op pensverzuring.

Kijk voor meer informatie op

PensBalans besteedt daarnaast aandacht

www.pensbalans.nl

14

schakel in succes januari 2014

te voeren.


feed

NA

CONTROL

EI

OP

E

RO

BIG

VO E R

M

ON DH EI D

G

GEZ

Big Control

50 gram extra groei per dag Big Control. Een totaalaanpak voor een goede voeropname, gezonde biggen en maximale groei. Het groeipotentieel van uw biggen wordt met Big Control optimaal benut. Het resultaat: tot 50 gram extra groei per dag. De groeistijging is onder andere te dan-

set van natuurlijke grondstoffen die de

voeropname flink worden verhoogd en

ken aan Air Line® [2.0] Big, één van de

gezondheid verbeteren. Door de toe-

blijven de biggen ook na het spenen

voeders binnen Big Control. Air Line®

voeging van Darmfit® aan het biggen-

eten. Een hoge voeropname is de basis

voeders onderscheiden zich door de

voer worden voedingsstoffen beter

voor een goede gezondheid. Onder-

unieke, gepatenteerde processing.

opgenomen. Het resultaat: betere

steund met de juiste voeders zorgt dit

Hierdoor zijn de voeders veel beter

(darm)gezondheid, meer groei en

uiteindelijk voor maximale groei.

ontsloten, hebben ze een hogere

uniforme biggen.

energiewaarde en verbetert de verte-

Gebaseerd op onderzoek Voeropname in kraamhok

Big Control is een succesvolle aanpak

Het verstrekken van een smakelijke en

die zich in de praktijk bewezen heeft.

Optimale darmgezondheid

goed verteerbare biggenkorrel in het

Het is ontwikkeld door de nutritionis-

Big Control is daarnaast ook gericht op

kraamhok zorgt voor gewenning aan

ten van Agrifirm Feed in samenspraak

ring met gemiddeld 6 procent.

optimale darmgezondheid en een hogere

vast voedsel en stimulering van het

met het Agrifirm Innovation Center en

voeropname. Optimale darmgezondheid

maagdarmkanaal. Met het juiste voer

uitvoerig getest op Researchfarm

wordt bereikt met Darmfit®, een unieke

en het juiste voermanagement kan de

Laverdonk en in de praktijk.

CDI training voor de buitendienst Het gebruik van computergestuurde

trainingen vonden plaats bij een aantal

droogvoerinstallaties (CDI’s) bij zowel

klanten in verschillende regio’s.

vleesvarkens als in de zeugenhouderij

Belangrijke aandachtspunten bij de controle zijn:

neemt vrij snel toe. Reden om de

Tijdens de training werd onder andere stil

> Gewichtsbepaling van de weger

buitendienst maximaal bij te scholen

gestaan bij de technische installatie zelf.

> Voorraadbeheer van de silo’s

op dit gebied.

Hoe werkt deze precies, welke systemen

> Sluitertijd kleppen

zijn er? Ook leerden de specialisten hoe

> Interval tussen twee porties voer

De buitendienst volgt regelmatig

ze kunnen controleren of het voer op de

trainingen om klanten van het beste

juiste plaats komt en wat de historische

advies te kunnen voorzien. Dit najaar

voeropname is. Inzicht in voeropname-

Tot slot werd het ijken van de installatie

stond onder andere een praktische

verloop is een van de belangrijkste

besproken.

CDI-training op het programma. De

factoren voor het technisch resultaat.

schakel in succes januari 2014

15


feed

Varkenshouders verkennen nieuw terrein

‘Mestverwerking is een mooie uitdaging’ Als ze iets doen, doen ze

In het Limburgse Vredepeel hebben

Al in 1996 raakten de toen zestienjarige

het goed. Zo kwam het dat

Harold en Anne van Gennip een bedrijf

Harold en zijn vader geïnteresseerd in

met 1.000 SPF-zeugen en 7.500 vlees-

het scheiden en verwerken van mest.

varkens. Sinds 2011 hebben Harold en

Na jaren van experimenteren, waarin

om de mest van de eigen

Anne daarnaast een mestverwerkings-

ondertussen het varkensbedrijf verder

varkens te verwerken, uit­

bedrijf. Onder de naam Van Gennip

uitgebouwd werd, bouwden ze in 2007

Solutions bouwen en leveren ze in­

een biogasinstallatie. In 2011 volgden

stallaties voor de verwerking van mest

de installaties om de mest te scheiden

bedrijfstak voor Harold en

of afvalwater, verhuren ze een mobiele

en verder te verwerken. Van Gennip

Anne van Gennip.

mestscheider en bieden ze begeleiding

scheidt de mest in een dikke en een

en advies.

dunne fractie. De dunne fractie gaat in

wat begon als een oplossing

groeide tot een volwaardige

een zuiveringsinstallatie waar vrijwel

16

schakel in succes januari 2014

Hobby

schoon water uit komt, dat direct in

“Het is eigenlijk een beetje een uit de

het riool geloosd mag worden. De

hand gelopen hobby”, lacht Harold.

dikke fractie gaat in de vergister voor

“Toen we ons verdiepten in mest­

de productie van biogas. Het digestaat

verwerking was dat vooral bedoeld

dat hierbij overblijft wordt weer

als oplossing voor onze eigen mest.”

gescheiden en van Gennip exporteert


feed

< Harold (l) en Anne van Gennip met sectormanager Jeroen van Driel van Agrifirm bij de zuiveringsinstallatie. Van Driel is als relatiebeheerder nauw betrokken bij het bedrijf.

VOF Van Gennip Vredepeel

Solutions drie mensen in dienst. Eén van hen is verantwoordelijk voor de verhuur van de mobiele mestscheider, één voor de verkoop van de installaties

Harold Van Gennip komt uit een

en onderdelen en de derde voor de

echte varkenshouderijfamilie. Van

biogasinstallatie. Om een breder publiek

zijn vier zussen is er één die een

te bereiken staat Van Gennip Solutions

melkveebedrijf heeft, de anderen

binnenkort op de LIV Venray.

zijn allemaal varkenshouder. Vader Harry Van Gennip kocht het bedrijf

Opkomende markt

in Vredepeel in 1990 en bouwde het

De ondernemers zien de markt voor

om van pluimvee naar vleesvarkens.

mestverwerking als een opkomende

In 2005 breidden Harold en zijn vrouw

markt. “Veehouders, met name varkens-

Anne het uit met 1.000 zeugen en

houders, zullen er de komende jaren niet

stapten ze over naar SPF. Ze werken

aan ontkomen om hierin te investeren”,

met PICxHypor zeugen en een PIC

stelt Anne. “Veel ondernemers wachten

eindbeer. Sinds 2009 voeren de on-

nu nog af, maar in 2015 zal de markt wel

dernemers van Agrifirm. Alle dieren

in beweging moeten komen.” Kort ge-

op het bedrijf krijgen brijvoer.

zegd hebben veehouders drie opties: ze

Samen met nutritionist Jan van

kunnen de mest zelf verwerken, in een

Gisbergen bepalen de varkens­

eigen installatie of bijvoorbeeld een mo-

houders de samenstelling van

biele mestscheider, ze kunnen de mest

de aanvullende voeders.

door een ander laten verwerken of ze kunnen de verplichting afkopen. Harold: “Dat laatste komt er op neer dat ik meer verwerk dan nodig is, terwijl een ander

de dunne en dikke fractie naar akker-

75.000.” Het is een vorm van dienst­

niets verwerkt. We kunnen dan een ver-

bouwers in Duitsland en Frankrijk.

verlening die past bij het aanbod van

vangende verwerkingsovereenkomst

Van Gennip Solutions; een bedrijf dat

sluiten, waarmee we aantonen dat ik

Van Gennip Solutions

eigenlijk spontaan ontstaan is. “Toen

hun verwerkingsplicht overneem.”

Voor de vergisting gebruikt Van Gennip

we de installatie net hadden staan,

ook dikke fractie van derden; in de ove-

vroeg een collega-varkenshouder die

Uitdaging

rige installaties verwerken ze alleen de

ook ging bouwen of wij hem het mate-

Vanuit zijn eigen interesse en de

mest van de eigen varkens. Anne: “We

riaal niet konden leveren. Niet veel later

opgedane kennis op het gebied van

zijn wel bezig met de vergunning om

vroeg een ander of wij hem niet konden

mestverwerking, wil Van Gennip collega’s helpen om het mestprobleem

“Varkenshouders ontkomen de komende jaren niet aan mestverwerking.”

op hun bedrijf op te lossen. “Of dat nou het leveren van een installatie betekent, of alleen meedenken en adviseren. Ik was er natuurlijk niet mee begonnen als ik niet dacht dat

ook mest van anderen te verwerken.

helpen met de bouw van zijn installatie

er brood te verdienen was, maar ik

Nu verwerken we ongeveer 24.000 kuub

en zo is het balletje gaan rollen”, vertelt

vind het vooral heel interessant en

mest, maar we hebben capaciteit voor

Harold. Inmiddels heeft Van Gennip

een mooie nieuwe uitdaging.”

schakel in succes januari 2014

17


feed

Biologische sector maakt concrete stappen

Regionale herkomst steeds belangrijker De herkomst van grondstoffen voor de biologische productie wordt steeds belangrijker.

Specialistische kennis en productie

Zowel de regelgeving als de consument en kwaliteitssystemen vragen om het

De gespecialiseerde, biologische produc-

gebruik van regionaal geteelde grondstoffen.

tielocatie van Agrifirm Feed in Emmen is goed ingericht om invulling te geven

Regionaliteit is een belangrijk element

het gebied van tracking and tracing

aan deze regio-eis en ont足wikkeling.

in de basisprincipes voor de biologische

voor houderijsystemen in Duitsland

Veehouders kunnen op verschillende

landbouw, vastgesteld door de

en EU-buurlanden. Dit houdt in dat

manieren aan de eisen voldoen. Via

International Federation of Organic

KAT-bedrijven naast de biologische

mengvoer met een aandeel grondstoffen

Agricultural Movements (IFOAM).

richtlijnen ook moeten voldoen aan de

uit de regio, maar ook via kernvoer aan-

Sinds 2013 worden in wet- en regel足

Duitse eisen voor regionaliteit. Door

gevuld met losse regionale grondstoffen.

geving eisen gesteld aan regionaliteit

deze ontwikkeling is in Nederland,

Dit biedt mogelijk ook nieuw perspectief

van biologische grondstoffen. 20 tot

maar ook in Duitsland, de vraag naar

voor de eigen teelt van graan of eiwit-

60 procent van de grondstoffen in de

regionale biologische grondstoffen

teelt voor de vee足houderij. Afgelopen jaar

biologische veehouderij moet afkom-

sterk toegenomen. Een regionale teelt

is bijvoorbeeld ook in de biologische

stig zijn uit de regio. Dit percentage

krijgt meerwaarde en dat zien we terug

sector ervaring opgedaan met de teelt

verschilt per diersoort. De definitie van regionaal verschilt per land: iedere EU-lidstaat bepaalt zelf de grootte van de regio voor haar veehouders. Regionaliteit

20 tot 60 procent van de grondstoffen in de biologische veehouderij moet afkomstig zijn uit de regio.

Behalve wettelijke eisen, heeft ook de consument verwachtingen als het gaat

in de grondstofprijzen. Dit is voor bio足

van soja in Nederland. Het lokaal ver-

om herkomst en regionale productie.

logische telers een interessante ont-

werken van in Nederland geteelde soja

Dit wordt ook vertaald in de eisen

wikkeling. Waar Nederlandse herkomst

op bijvoorbeeld het eigen erf, eventueel

van kwaliteitssystemen. Het Duitse

van baktarwe voor bepaalde bakkers en

onder begeleiding van teeltspecialisten

kwaliteitssysteem KAT heeft voor de

verwerkers al meerwaarde had, gaat dit

van Agrifirm Plant, draagt bij aan het

Duitse eiermarkt aanvullende eisen op

ook voor voergranen gelden.

sluiten van kringlopen.

18

schakel in succes januari 2014


feed

Vleeskuikenhouders zetten grote stappen

<

‘We willen bij de top horen’

Klaas (l) en Arjan Haan.

Op een steenworp afstand van hun

de stallen alvast aan te vragen”, vertelt

hoog mogelijk percentage eigen tarwe

thuis­locatie bouwde de familie Haan

Klaas Haan.

kunnen voeren. Ons streven is (minimaal) 35 procent”, legt Klaas uit. Het past

twee nieuwe stallen voor elk 55.000 vleeskuikens. Waar twee jaar geleden

Beste oplossing

binnen de ambitie van de ondernemers

de aardappels nog op het land stonden,

“Doordat het allemaal zo lang duurde,

om zo goed mogelijk te draaien en toch

staan nu twee gloednieuwe stallen

hebben we goed over de stallen na

de kosten in de hand te houden.

en drie graansilo’s op een strak

kunnen denken”, lacht zoon Arjan. “We

aangelegd erf.

hebben niet overal de goedkoopste oplossing gekozen, wel de beste. Zo

Aan de overkant van de weg liggen

hebben we tweemaal zoveel klep­

de bestaande en gerenoveerde stallen

motoren, waardoor we gemakkelijker

en een nieuw pand voor de kantine,

kunnen variëren in de ventilatie.” De

“Je moet nooit achterover leunen, het kan altijd beter.”

douches, houtkachel en opslag. De

ventilatoren zitten niet in de achtergevel,

Top

familie Haan heeft in het Drentse

maar in ventilatiekokers. Op deze manier

“We willen bij de top horen”, stelt Klaas.

Nieuw-Weerdinge een bedrijf met

wordt een hogere luchtsnelheid gerea-

In de eerste rondes in de nieuwe stallen

190.000 vleeskuikens, 60 hectare

liseerd. Arjan: “Dat hebben we samen

realiseerden de pluimveehouders gemid-

akkerbouw en loonwerkactiviteiten.

met Agrifirm Exlan ontworpen om de

deld een voederconversie bij 1.500 gram

buurt tegemoet te komen. We voldoen

van 1,241. Een gewicht van 2.147 gram

Groei

zelfs aan de eisen voor binnen de

werd bereikt in gemiddeld 35,6 dagen. De

Eind 2012 maakten de ondernemers de

bebouwde kom.”

uitval was 2,2 procent. Het afgelopen jaar

stap van 80.000 naar 190.000 kuikens.

was het medicijngebruik laag, met een

De vergunning voor nog een stal van

Tarwe

DDD van 5. Succesfactoren zijn volgens

55.000 ligt al klaar. “De oude stal bij

Een opvallend element van het bedrijf

vader en zoon de stal, goed uitgangs­

huis wordt dan gesloopt, zodat we op

zijn de graansilo’s met een capaciteit

materiaal en het management. “Sinds de

215.000 kuikens komen. We wilden ge-

van 1.500 ton. De ondernemers slaan

bouw kunnen we op de computer continu

leidelijker groeien, maar de procedures

hier hun eigen tarwe op, aangevuld

alles bewaken en dus heel snel bijsturen.

duurden zo lang dat we besloten twee

met tarwe van collega’s en Agrifirm.

Je moet nooit achterover leunen, het

stallen tegelijk te bouwen en alle drie

“We breken de tarwe zodat we een zo

kan altijd beter”, sluit Arjan af.

schakel in succes januari 2014

19


plant

< Mark Haverkamp (l) met specialist Dick Douma.

Ervaar de voordelen van voorkoop

‘Hoe efficiënter de teler bestelt, hoe groter het voordeel’ Voorjaar 2013 nam Mark Haverkamp uit Bant (FL) het akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf van zijn ouders over. Hij besloot over te stappen naar Agrifirm Plant en bestelt de gewasbeschermings­middelen met het voorkoopordersysteem. Mark Haverkamp bewerkt 66 hectare

bouwplan is. Met de zaaiuien kwamen

computerprogramma verdelen we de

land, waarvan de helft in eigendom.

we nog niet goed uit. Daarom verhuren

bestelling over vier leveringen. Zo is de

Daarnaast houdt hij 2000 vleesvarkens.

we nog een stuk land. Over een jaar of

kortingsstaffel voor grotere partijen

Sinds de ondernemer in 2007 tot de

twee à drie wil ik het rond hebben”,

het gunstigst, zonder dat het een hoge

maatschap toetrad, is de omvang van

vertelt hij.

piek in de kosten betekent en veel

het akkerbouwbedrijf verdubbeld. Het

opslagruimte kost.”

bouwplan bestaat nu uit 22 hectare

Planning

pootaardappelen, 12 hectare suiker­

Haverkamp vindt een goede planning

Advies

bieten, 12 hectare wintertarwe, 5 hectare

erg belangrijk. Begin 2013 stapte hij over

Het eerste seizoen met bestellen in

naar Agrifirm Plant. “De inzichten en de

voorkoop is Haverkamp goed bevallen.

efficiënte manier van leveren, bevallen

“Ik miste niets en de geleverde voorraad

me.” Voor de start van het seizoen

is in twee à drie weken op. En mocht ik

besprak hij het bouwplan en de keuze

toch iets tekort komen, dan bestel ik het

in gewasbeschermingsmiddelen met

alsnog. Voor 9.00 uur besteld is dezelfde

Dick Douma, specialist akkerbouw van

dag nog in huis.” De ondernemer krijgt

zaaiuien, 5 hectare witlofwortels en

Agrifirm Plant. Douma: “Van 80 a 90%

wekelijks advies van specialist Dick

5 hectare winterpeen. De resterende

van de gewasbeschermingsmiddelen

Douma. “In de akkerbouw moet je alles in

5 hectare verhuurt hij als tulpenland.

weet je dan al wat je nodig hebt, alleen

één keer goed doen. Als je dat niet doet,

“Het is nog even puzzelen wat het beste

nog niet precies wanneer. Met een

kost het veel geld”, aldus Haverkamp.

“De efficiënte manier van leveren bevalt me.”

Landelijke graandagen 2013 Agrifirm Plant organiseerde op 13 en 14 december 2013 de Landelijke graandagen in Kampen en Emmeloord. Meer foto’s zijn te bekijken op www.agrifirm.com/landelijkegraandagen of op de Facebook pagina van Agrifirm Plant.

20

schakel in succes januari 2014


plant

Hogere uitbetaalprijzen biologische tarwe door hoger eiwitgehalte Om de maximale meerwaarde uit de tarweteelt te halen is de afzet van biologische

biologische graanpoolcommissie brood

tarwe voornamelijk gericht op het baktarwe segment. Door baktarwe te leveren is

van de gezonde tarwerassen.

er een mooie premie te behalen. Bakwaarde

Agrifirm Plant test op de Broekema­

Om de gewenste kwaliteit bij de

Verschillende factoren maken uit wat

hoeve in Lelystad elk jaar biologische

molenaars en maalderijen te leveren

de bakwaarde van een ras is. Bijvoorbeeld

winter- en zomertarwerassen op

streven we naar verbeteringen van het

het ras, de weersomstandigheden tijdens

geschiktheid voor de biologische teelt

rassenassortiment. De gezonde rassen

de teelt en de beschikbaarheid van stik-

en afzet. Al een aantal jaren is het ras

van het demoveld worden daarom

stof. Meer opneembare stikstof tijdens

Lavett de enige gezonde biologische

getest op bakwaardigheid. Biologisch

de bloei heeft naast een hogere op-

zomertarwe die ook de gewenste

bakker Kor Pool bakt en beoordeelt bij

brengst, ook een positief effect op het

bakkwaliteit levert.

BD Granen onder toeziend oog van de

gehalte en de kwaliteit van het eiwit in de korrel. Hoe hoger het eiwitgehalte in de korrel hoe beter de tarwe bakt. Een hoog eiwitgehalte wordt vanwege deze bakwaarde goed gewaardeerd door afnemers van biologische baktarwe. Agrifirm Plant adviseert daarom een verse stikstofgift rond het bloeitijdstip. Want hoe hoger het eiwit­gehalte van de tarwe, hoe hoger de uitbetaalprijs van uw tarwe. Meer weten over biologische tarwe? Neem dan contact op met uw Agrifirm Plant specialist.

<

Biologisch bakker Kor Pool (r) geeft de graanpoolcommissie toelichting op de bakresultaten.

schakel in succes januari 2014

21


plant < Hagelnetten

Hagelnetten voor de Oekraïense fruitteelt

‘Dit project was echt een mooie uitdaging’ Agrifirm Plant leverde onlangs hagelnetten voor de eerste fase van 60 hectare

opgerold, want sneeuw in hagelnetten

van een grootschalig fruitbedrijf in de Oekraïne. Dankzij een goede samenwerking

is desastreus. In de ‘zebranetten’ zit om

met de Oostenrijkse fabrikant en wederzijds vertrouwen is de levering naar

de 1,5 meter een sterkere donkerder

tevredenheid verlopen. Negentig vrachtwagens waren nodig om het benodigde

streep in het hagelnet geweven plus

materiaal te vervoeren.

een steviger strook in het midden. Alle bevestigingspunten met clips en klem-

In de Oekraïne wordt, ondersteund

beschermen de teelt tegen hagel,

door EU-geld, een enorm fruitbedrijf

vogels en zonnebrand. Grotere

gerealiseerd van 300 hectare met

projecten, zoals dit, doen we in overleg

Ondersteuning op afstand

appels. De eigenaren van Ukrainien

met de fabrikant.”

De projectbegeleiding gebeurde vanuit

Garden hebben een Nederlandse

Het systeem bestaat uit sterke en

Nederland. Samen met de leverancier

bedrijfsleider aangesteld. Via hun eigen

duurzame Kieferhouten palen uit Italië

organiseerde Budding een cursus in

netwerk kwam Agrifirm Plant in beeld

en speciale ‘zebranetten’ en bevestigings-

Nederland voor de medewerkers van

als leverancier van de hagelnetten.

clips van Frustar. “Eerst gaan er iedere

het Oekraïense bedrijf, zodat ze het

“Omdat zij naast prijs vooral voor

8 meter Kieferpalen van 5 meter lengte

systeem daar zelf op kunnen bouwen.

men vallen in deze donkere banen.”

kwaliteit gaan, kwamen ze bij ons terecht. In april hebben we het contract getekend. In december heeft de laatste vrachtwagen de materialen afgeleverd. Het was echt een mooie uitdaging voor

“Via Skype, Facebook en WhatsApp onderhouden we de contacten.”

ons”, zegt Cor Budding, teamleider Fruit, de grond in. Daar komen in de lengte

“We hebben instructieboeken waarin

en breedte kabels aan om de palen te

stap voor stap wordt uitgelegd hoe je

Hagelnetten

verankeren. Meestal gebeurt dit voor het

een hagelnettensysteem moet bouwen.

“We zijn dealer voor Nederland en België

planten van de bomen. Een jaar later

Via Skype, Facebook en WhatsApp

van de hagelnetten van de Oostenrijkse

volgen de netten. Dat gebeurt in de

onderhouden we de lopende contacten.”

onderneming Frustar. We werken nu al

Oekraïne het komende seizoen. De net-

Agrifirm Plant gaat in samenwerking

weer vijf jaar met hen samen. De netten

ten worden tussen oktober en maart

met Fruitconsult teeltadvies geven.

Boomteelt en Openbaar Groen.

22

schakel in succes januari 2014


Effect van gebreken in prei duidelijk in beeld

‘Prei vooral gevoelig voor te lage pH’ <

Preitelers bekijken het gebreksziektenveld in Rolde.

De pH van de bodem en de aanwezig-

Voor een goed bemestingsplan adviseert

Gebreksziektenveld

heid van stikstof, fosfaat, magnesium

Oonk daarom een Spurway analyse.

Het gebreksziektenveld is in 1953 aan-

en kalium hebben de grootste invloed

“Via deze analyse krijgt de teler in beeld

gelegd om het nut van bemesting in

op de groei en ontwikkeling van het

wat de directe beschikbaarheid en de

diverse gewassen aan te tonen. Nu

gewas prei. Dat blijkt overduidelijk uit

onderlinge verhouding van alle belang-

wordt het gebruikt om te kijken hoe

de resultaten van het gebreksziekten-

rijke elementen is. De Agrifirm Plant

gewassen reageren op een tekort aan

veld op PPO Marwijksoord in het

specialist kan de teler daarmee veel

voedingselementen. Op ieder veld is

Drentse Rolde.

gerichter adviseren voor het behalen

reeds zestig jaar achtereen één bepaald

van een goed resultaat.”

element nooit meer toegediend. Het

Preitelers uit heel Nederland werden op 29 oktober uitgenodigd om met eigen ogen de verschillen tussen de tekorten

gaat om de elementen stikstof, fosfaat,

“De pH vormt de basis.”

van stikstof, magnesium en kalium te

kalium, magnesium, koper, borium, kalk en chloor. Eén referentieveld wordt jaarlijks optimaal bemest. Het doel van

bekijken. Tijdens de excursie gaf Karin

Resultaten

het onderzoek dit jaar was om duidelijk

Oonk, kenniscoördinator R&D van Agri-

Uit alle proeven blijkt dat prei het

in beeld te brengen voor welke elemen-

firm Plant uitleg over de interacties van

meest gevoelig is voor een te lage pH.

ten prei gevoelig is en wat dit voor

deze elementen in de bodem.

“De pH vormt de basis. Je zou kunnen

effect heeft op de opbrengst, kwaliteit

zeggen dat de pH de ‘regisseur van de

en minerale samenstelling van het

Interacties

bodem’ is”, aldus Oonk. Bij een te lage

geoogste product. Met de opgedane

“Een tekort van een bepaald element

pH is bekalking dan ook voorwaarde

kennis wordt een monitoringssysteem

kan leiden tot een verhoogde of ver-

nummer één. Op het gebreksziekten-

voor het gewas prei ontwikkeld.

laagde opname van een ander element.

veld vallen ook de velden met stikstof-,

Een tekort aan stikstof kan bijvoorbeeld

kalium-, fosfaat- en magnesiumgebrek

Wilt u meer informatie of advies over

de opname van magnesium belemmeren,

meteen op. Deze gebreken leiden tot

bemesting? Neem dan contact op met

terwijl een tekort aan magnesium de

een sterke groeiachterstand met voor-

uw specialist of bel naar de afdeling

mangaanopname juist kan stimuleren.”

namelijk dode bladpunten.

Verkoopondersteuning 088 - 488 12 10.

schakel in succes januari 2014

23


plant

Picto

Boomteelt op rivierkleigrond

‘Grote invloed bodem en bodem­ structuur’ <

Het gebruik van rupsbanden tijdens de oogst kan de structuur ontzien.

In de regio Opheusden hebben veel bedrijven zich gespecialiseerd in het kweken en

Gips

telen van laanbomen op rivierklei. Een prachtige, maar niet eenvoudige teelt op een

“In veel gevallen is het aandeel calcium

vruchtbare en stugge bodem.

duidelijk te laag”, zegt Overheul. “De pH is vaak echter voldoende tot hoog, die

Kees Overheul, specialist boomteelt

Overheul. “Dat blijkt uit nieuwe gegevens

wil je niet verder verhogen. We hebben

van Agrifirm Plant, kent de regio en de

op basis van de vernieuwde bodem­

goede ervaringen met het strooien van

teelten als zijn broekzak. Het hele jaar

analyse, waarmee ook de CEC-bezet-

gips, om het aandeel calcium te verho-

rond bezoekt hij de telers en adviseert

ting wordt weergegeven.” CEC staat

gen zonder dat de pH stijgt. Op gedeel-

ze over geïntegreerde gewasbescherming

voor het kleihumuscomplex, het ver-

ten van het perceel waar de pH toch te

en bemesting. Daarbij valt het hem op

mogen van de grond om voedingsstof-

laag is, kan dat eerst hersteld worden

dat de invloed van de bodem en de

fen te binden en vrij te geven. Onder

met een kalkmeststof.” Voor percelen

bodemstructuur op de groei en de

andere Altic biedt een vernieuwde

met een moeilijke structuur is het ook

gezondheid van de planten groot is.

bodemanalyse aan die de teler inzicht

belangrijk om de bodem te ontzien.

“Op percelen of perceelgedeelten waar

geeft in de bezetting van het kleihumus-

Het gebruik van rupsbanden tijdens de

de stuctuur echt een probleem is zie

complex met calcium, magnesium,

oogst kan bij slechte omstandigheden

ik duidelijk een verhoogde kans op de

kalium en natrium. Met deze gegevens

de structuur ontzien. “Feit blijft dat een

schimmel Verticillium en andere

bij de hand blijkt het veel eenvoudig

bodem die de juiste balans calcium,

bodemziekten”, aldus Overheul.

om met bemesting te sturen. Dat geldt

magnesium en kali heeft, de beste

zeker voor de rivierkleigronden. Uit

bodemstructuur heeft. Deze winter

Vernieuwde analyse

nieuw onderzoek van Altic blijkt name-

ga ik in gesprekken met telers hier nog

“De gronden in dit gebied zijn over het

lijk dat de CEC-verhouding een directe

meer aandacht voor vragen, want

algemeen van nature kali-fixerend met

relatie heeft met de structuur van deze

een goede bodem is de basis voor een

een vrij lage calcium toestand”, vertelt

rivierkleigronden.

gezonde teelt.”

24

schakel in succes januari 2014


U  itzonderlijk sterke wikkelfolie

‘We willen geen klachten over slecht gewikkelde pakken’ Wil de Regt exploiteert samen met drie broers het loon- en grondwerkbedrijf <

P.H. de Regt & Zonen BV in Etten-Leur. Sinds De Regt Polybale wikkelfolie gebruikt,

Wil de Regt (l) en Jos Bekkers.

stapt men nog zelden van de tractor om de folie te repareren en krijgen hun klanten goed afgesloten pakken. Met 20 vaste medewerkers verzorgt

stengels scheuren de meeste folies snel

Kortom: Polybale is een prima kwaliteits­

het loonbedrijf bijna alle voorkomende

tijdens het wikkelen. Dit zorgt voor grote

folie en dat tegen een gangbare prijs”,

loonwerkzaamheden. De grasoogst

ergernis bij de chauffeurs. Bij andere

besluit Wil De Regt.

vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

folies moesten ze regelmatig van hun

Dan draaien er onder andere drie Claas

tractor af om de gescheurde folie te

grootpakpersen en twee Kverneland

herstellen.”

Polybale wikkelfolie

wikkelaars op de graslandpercelen. “Jaarlijks persen en wikkelen we ruim

Gouden tip

10.000 pakken gras. Voor sommige

Jos Bekkers van Agrifirm Plant adviseerde

Agrifirm Plant is voor Nederland

klanten zelfs meer dan 1.000 stuks.

De Regt om de Polybale folie te testen.

exclusief dealer van de 5 laagse

Om het waardevolle voer optimaal

De Polybale wikkelfolie beschikt over een

Polybale wikkelfolie. Polybale is geen

te conserveren eist de klant perfect

uitzonderlijk hoge stretchcapaciteit en

getrokken maar een geblazen folie.

gesloten pakken. Klachten over slecht

prik- en scheurweerstand. “We hebben

Hierdoor heeft de folie een uitzonderlijk hoge stretchcapaciteit en

“Sinds we Polybale gebruiken, hoeven we de trekker niet meer af.”

prik- en scheurweerstand. De dichtheid zorgt voor het behoud van een optimale voerkwaliteit. De unieke kleefeigenschappen van Polybale

gewikkelde pakken is het laatste wat

hier twee jaar goede ervaringen mee

zorgen bovendien voor een onmid-

we willen horen. Daarom zoeken we al

opgedaan”, weet Jos Bekkers. “Een

dellijke hechting tussen de lagen en

jaren de beste wikkelfolie.”

gouden tip”, beaamt De Regt. “Polybale

tijdens de opslag tussen de balen.

is stukken beter. Ik constateer het zelf Scheuren

en hoor het van onze medewerkers.

Wilt u meer informatie over de

De Regt vervolgt: “Alle folies die we in de

Deze wikkelfolie is stijver en daardoor

kwaliteiten van Polybale wikkelfolie?

afgelopen jaren gebruikten vertoonden

beter bestand tegen hogere tempera-

Neem dan contact op met uw specialist

vaak gaten, met scheuren tot gevolg.

turen. Een bijkomend voordeel is dat

of de bel naar de afdeling Verkoop­

Vooral bij temperaturen boven de circa

de kokers van recyclebaar karton zijn

ondersteuning: 088 - 488 12 12.

25 graden Celsius en met harde gras-

gemaakt in plaats van plastic.

schakel in succes januari 2014

25


plant

Picto

Precisielandbouw in het Noordoosten

Alleen bekalken waar het nodig is Plaatsspecifieke bekalking biedt kansen om het rendement van zetmeelaardappeltelers in Noord-Oost Nederland te verhogen. Agrifirm Plant is betrokken bij een praktijknetwerk dat deze nieuwe vorm van precisielandbouw onderzoekt.

26

schakel in succes januari 2014

Akkerbouwers in het Noordoosten staan

pH als sleutel

de komende jaren voor een geweldige

Binnen een van deze praktijknetwerken

uitdaging. De directe Brusselse steun

wordt een plaatsspecifiek en verbeterd

voor de zetmeelaardappel is ontkoppeld

bekalkingsadvies ontwikkeld. Dit advies

en de toeslagrechten worden de komen-

helpt telers om beter in te spelen op de

de jaren verder afgebouwd. Een ontwik-

grote verschillen in pH en bodemtypen in

keling die grote gevolgen heeft voor de

de Veenkoloniën (zandkoppen/humeu-

inkomens van zetmeelaardappeltelers.

ze gronden). Bij alle deelnemers aan het

Voormalig staatssecretaris Henk Bleeker

praktijknetwerk is een perceel in kaart

stelde daarom in 2012 5 miljoen euro

gebracht met de Veris bodemscan.

beschikbaar voor onderzoek en ont­

Deze innovatieve machine brengt binnen

wikkeling in de veenkoloniën om de

een perceel de variatie in beeld van de

opbrengsten te verhogen. Inmiddels

pH, het organische stof gehalte, de

draaien er 65 praktijknetwerken die elk

elektrische geleidbaarheid en de hoogte­

vanuit een andere invalshoek bijdragen

verschillen. Met een gangbaar bouw-

aan hogere opbrengsten en beter rende-

land onderzoek komen de excessen

ment. Agrifirm Plant is bij een aantal

binnen het perceel er niet uit, maar de

van deze praktijknetwerken betrokken.

Veris bodemscan geeft elke variatie weer.


plant

Agrifirm Plant vertaalt deze gegevens tot een plaatsspecifieke strooikaart voor kalk.

“Met de nieuwe techniek kunnen we per strooibreedte van de machine en op kleine afstanden de kalkgift laten variëren.”

Variabel en traditioneel bekalken

Elke deelnemer aan het praktijk­ netwerk gaat op het gescande perceel

(14 meter) en op kleine afstanden de

Ik verwacht dat pH één van de oorzaken

stroken variabel en andere stroken

kalkgift laten variëren. De GPS/RTK

is van deze verschillen en laat daarom

traditioneel bekalken. PPO ’t Kompas

zorgt dat we op het juiste spoor blijven

een perceel in kaart brengen.”

in Valthermond legt proeven aan met

en de strooicomputer vertaalt de bere-

Precisielandbouw is niet nieuw voor

plaatsspecifieke kaligiften gebaseerd

kende gift naar de Hydro motor van de

Emmens. In de pootaardappelteelt

op de organische stof- en EC-waarden

strooier.”

dient hij al jaren APP toe in de rij, om

(geleidbaarheid) die de Veris bodemscan

de meststof daar te brengen waar

heeft gemeten.

Ruilverkaveling

die het beste tot zijn recht komt.

De pH-variatie blijkt een belangrijke

Johan Emmens uit Rolde is pootgoed­

De poters doen het er goed op en

factor te zijn in de opbrengstverschillen

teler en lid van Weco de Hondsrug. Op

door de efficiënte toediening lukt

binnen een perceel. De eerste scans

een ledenvergadering hoorde hij over

het hier om binnen de wettelijke

laten zien dat verschillen van 1,5 punt

de Veris bodemscan en van de mogelijk-

normen te bemesten. Het variabel

pH niet uitzonderlijk zijn. Vooral suiker-

heden om percelen te homogeniseren

bekalken is een nieuwe ontwikkeling

bieten en gerst geven een grote op-

qua pH. “Met de ruilverkaveling op

die in feite hetzelfde doel dient:

brengstreductie in een veenkoloniaal

onze oude esgronden zijn jaren geleden

alleen bekalken waar het nodig is.

bouwplan. Bij een te lage pH kan dat

soms wel 40 kleine akkers samen­

oplopen tot wel 40 procent.

gevoegd tot één groot nieuw perceel.

Meer informatie? Neem contact op

Maar zelfs 30 jaar na de ver­kaveling

met uw specialist of de bel naar de

aangepaste kalkstrooier

komen de oude akkers onder bepaalde

afdeling Verkoop­ondersteuning:

Bedrijfsleider Bert Roosjen van werk­

omstandigheden weer naar voren.

088 - 488 12 12.

tuigencoöperatie Weco de Hondsrug in Borger ziet de voordelen van deze nieuwe ontwikkeling in precisielandbouw en koos ervoor om in deze nieuwe techniek te investeren. De werktuigencoöperatie heeft haar kalkstrooier aangepast en kan vanaf nu plaatsspecifiek bekalken. “We hadden al een paar tractoren met GPS en RTK waarmee we aardappelen poten. De ontwikkelingen op gebied van precisielandbouw gaan snel en wij willen mee in deze ontwikkeling. Wij gaan met onze kalkstrooier in eerste instantie aan de slag bij deelnemers aan het praktijknetwerk maar ook onder onze leden is animo voor het in kaart brengen van de percelen. Met de nieuwe techniek kunnen we <

per strooibreedte van de machine

Johan Emmens (l) en twee medewerkers van Weco de Hondsrug bij de aangepaste kalkstrooier.

schakel in succes januari 2014

27


“Ik vertrouw op de adviezen van Arjo. Hij houdt mij op de hoogte van alle veranderingen op het gebied van ontsmetting en gewasbescherming en hij draagt prima alternatieven aan.” Aad Prins, bloembollenteler in Breezand

“Aad is een pionier in de bollenteelt. Vooral op het gebied van hygiënemaatregelen loopt hij voorop.” Arjo van den Berg, specialist bloembollen Agrifirm Plant

Samenspel Aad Prins heeft in Breezand een Calla-knollenkwekerij en een kwekerij voor virusvrij uitgangsmateriaal van lelies en Calla’s. Zowel de knollenteelt als de teelt van de weefselkweekplantjes is zeer ziektegevoelig. Het is dan ook zaak om ziektes, virussen en schimmels buiten de deur te houden. Prins heeft veel geïnvesteerd in hygiënemaatregelen op zijn bedrijf. Om te voorkomen dat bezoekers ziektes meebrengen in de gesloten kas in Breezand, dragen zij beschermende kleding en handschoenen. Ook heeft Prins ontsmettingspoortjes Prins nu ongeveer 5 jaar op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Tijdens het teeltseizoen van de Calla hebben ze wekelijks contact, buiten het seizoen is het wat onregelmatiger.

colofon

schakel in succes is het relatiemagazine van Agrifirm en verschijnt 6 keer per jaar. Redactie Afdeling Communicatie Agrifirm (communicatie@agrifirm.com) Fotografie ANP, Marcel Bekken, Jan Buwalda, Albert Brunsting, Ivo Hutten, Marnix Klooster, Wim Roefs, Lex Salverda en Agrifirm Concept en realisatie JEEN bureau voor communicatie Drukwerk Ten Brink, Meppel

ISSN 2211-5811

geïnstalleerd en een vaste routing in de kassen ontwikkeld. Arjo van den Berg is specialist bloembollen bij Agrifirm Plant. Hij adviseert

Agrifirm Schakel in Succes 01, jan 2014  

Relatiemagazine van Agrifirm voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you