Page 1

A J A T I O H I H Ă„ L

Ylivieskan ammattiopisto


Lähihoitaja on arjen auttaja Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Hän toimii monipuolisissa ja vastuullisissa työtehtävissä, jotka vaativat itsenäisiä ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on pätevä perustason hoito- ja hoivatyöhön, jossa edellytetään teoreettista tietoa, monipuolista käytännön taitoa sekä työvälineiden ja -menetelmien hallintaa.

Opiskele näköalapaikalla!


Ylivieskan ammattiopistossa voit suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja valmistua lähihoitajaksi. Tarjolla on käytännönläheistä opiskelua, ammattitaitoista ohjausta ja näköalapaikka alan työelämään – unohtamatta erinomaisia työllistymismahdollisuuksia! Opintoihin sisältyy myös useita työssäoppimisjaksoja, joilla voit syventää ammattitaitoasi.

Ylivieskan ammattiopisto tunnetaan avoimesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristään. Monenlaiset yhteiset tapahtumat ja projektit tuovat vaihtelua opintoihin. Ja jos kansainvälisyys kiinnostaa, yhteistyökumppaneidemme kautta lähes koko maapallo on ulottuvillasi! Lähihoitajan pätevyyden lisäksi voit hankkia myös valkolakin: Ylivieskan ammattiopisto tarjoaa yhteistyökumppaneidensa avulla mahdollisuuden

kaksoistutkinnon suorittamiseen. Ylivieskan ammattiopistossa on tarjolla viisi eri koulutusohjelmaa/osaamisalaa: ■■ Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus ■■ Mielenterveys- ja päihdetyö ■■ Sairaanhoito ja huolenpito ■■ Vammaistyö ■■ Vanhustyö Tarkemmat koulutussisällöt: www.jedu.fi/web/ylivieska/nuoret


Oman työn jälki näkyy arjessa Lähihoitajaopinnoista voi hankkia itselleen laajan ammattitaidon. Hyvä esimerkki tästä on Kirsi Mattsson, joka on valmistunut Ylivieskan ammattiopistosta lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen sekä mielenterveys- ja päihdetyön ohjelmista. Jo aiemmin hän on ehtinyt pätevöityä myös sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Monipuolinen koulutus on tarpeen, sillä nykyinen työ perhekodissa tuo Mattssonille eteen elämän koko kirjon. Lähihoitajaopinnot ovat hänen mukaansa antaneet hyvät eväät niin ristiriitatilanteissa toimimiseen, lasten ja perheiden tukemiseen kuin vaikkapa netti- ja peliriippuvaisten nuorten auttamiseen.

”Nuorten kanssa työskentely vaatii keskittymistä, rauhallisuutta ja hyvää itsehillintää. Omalla käytöksellä on suuri merkitys. Tärkeintä on saada aikaan luottamus nuoren kanssa”, Mattsson pohtii. ”Kun nuori toimii oma-aloitteisesti ja saa onnistumisen kokemuksia, silloin tietää itsekin onnistuneensa.” Hyödyllisiä kokemuksia Mattssonille ovat tarjonneet työssäoppimisjaksot Kiinassa ja Unkarissa, joissa hän työskenteli päiväkodeissa - Kiinassa jopa kahteen otteeseen. Samalla hän pääsi toteamaan, kuinka omalla työllä voi vaikuttaa asioihin.

”Eri kulttuureissa käytännöt vaihtelevat paljon, ja toisilta voi aina oppia jotain. Kiinassa työskennellessämme yritimme omalla esimerkillämme näyttää, miten vaikkapa käsihygieniaa saa parannettua. Kun vuoden päästä palasin samaan paikkaan, sain todeta asioiden todella menneen eteenpäin.” Ulkomailla opiskelussa ja työskentelyssä parasta ovat Mattssonin mukaan aidot kokemukset, joita paikalliseen elämänmenoon tutustuminen tarjoaa. ”Etenkin lasten kanssa työskennellessä pääsee pintaa syvemmälle uuteen kulttuuriin, sillä he ovat usein aidosti oma itsensä.”

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Opintojen myötä saat valmiudet ■■ terveiden vastasyntyneiden hoitoon sairaaloissa ja kodeissa ■■ lasten perustason sairaanhoitoon ■■ lasten päivähoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ■■ varhaiskasvatuksen toteuttamiseen työryhmän jäsenenä ■■ koulunkäyntiavustajana työskentelyyn Työllistäjiäsi voivat olla esimerkiksi ■■ lasten päivähoito ■■ perhekodit, lastenkodit ■■ vastasyntyneiden osastot sairaaloissa ■■ koululaisten iltapäivätoiminta ■■ koulunkäynnissä avustaminen ■■ nuorisotyö, järjestöt


Vanhustyö Opintojen myötä saat valmiudet ■■ suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhusten hoitoa ja kuntoutusta ■■ toimia vanhustyön verkostoissa ■■ toteuttaa ja arvioida vanhusten lääkehoitoa moniammatillisen työryhmän jäsenenä ■■ huolehtia vanhuksen yksilöllisistä tarpeista ja ohjata häntä apuvälineiden käytössä ■■ edistää vanhuksen arjen mielekkyyttä eri menetelmin Työllistäjiäsi voivat olla esimerkiksi ■■ kotihoito, päiväkeskukset, vanhainkodit ■■ päiväsairaalat, terveyskeskusten vuodeosastot, pitkäaikaissairaalat ■■ sairaaloiden dementiayksiköt sekä geriatriset ja psykogeriatriset osastot ■■ asumispalveluyksiköt, palvelutalot ■■ pienryhmäkodit, toimintakeskukset

Lähimmäistä arvostaen Tong Kaila suoritti lähihoitajaopinnot aikuisryhmässä monimuoto-opiskeluna. Vanhustyöhön suuntautunut Kaila on omalla alallaan ihmisläheisessä työssä. ”Vanhusten kanssa työskentely vaatii erityisesti kärsivällisyyttä ja kykyä kuunnella. Heidän kanssaan saa käydä hienoja keskusteluja ja oppia paljon toisen ihmisen arvostamisesta.” Oulusta kotoisin oleva Kaila halusi tulla opiskelemaan juuri Ylivieskaan, jossa opinnot alkoivat hänen kannaltaan sopivasti vuodenvaihteessa. Lisäksi hän oli kuullut hyvää palautetta oppilaitoksesta ja sieltä valmistuneista. ”En tuntenut ennestään ketään Ylivieskasta, mutta olen saanut paljon uusia kavereita. Täällä on ollut helppoa tulla toimeen ihmisten kanssa.”

Kailan mukaan Ylivieskassa otetaan hyvin vastaan kaikenlaiset opiskelijat. ”Täällä arvostetaan monenlaisia taitoja ja taustoja, ei pelkkää koulumenestystä. Koulun ilmapiiri on avoin, ja opettajien kanssa on helppoa työskennellä.” Kaila arvioi saaneensa Ylivieskan ammattiopistosta hyvät valmiudet työelämään. ”Valmistuneet saavat hyvin töitä, ja miespuolisille hoitajille on alalla tarvetta.” Jatkossa Kaila suunnittelee opiskelevansa lisää erityisesti kuntoutuksesta, ja myös fysioterapian opinnot kiinnostavat. Hän muistuttaakin, että lähihoitajan koulutus antaa hyvän pohjan monenlaiseen työhön.


Mielenterveys- ja päihdetyö Opintojen myötä saat valmiudet

Työllistäjiäsi voivat olla esimerkiksi

■■ kohdata eri-ikäisiä mielenterveys- tai päihdeongelmaisia yksilöllisesti ja kuntouttavaa työotetta käyttäen

■■ psykiatriset sairaalat ja avohoidon yksiköt

■■ suunnitella, toteuttaa ja arvioida heidän hoitoaan.

■■ päiväosastot, päivätoimintakeskukset

■■ toimia mielenterveys- ja päihdetyön verkostoissa

■■ tehostettu perhetyö ja tuettu asuminen

■■ toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä

■■ vanhustenhoitolaitokset ■■ kuntoutumiskodit ■■ päihdetyön kuntoutuslaitokset ja asumispalveluyksiköt

Vammaistyö Opintojen myötä saat valmiudet

Työllistäjiäsi voivat olla esimerkiksi

■■ kohdata eri-ikäisiä vammaisia henkilöitä yksilöllisesti

■■ asumisyksiköt, palvelutalot

■■ suunnitella, toteuttaa ja arvioida heidän hoitoaan kuntouttavaa työotetta käyttäen

■■ perhehoito, perheet, päivähoito

■■ toimia vammaistyön verkostoissa ■■ toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä

■■ perhekodit ■■ opetus ■■ laitoshoito ■■ työ- ja toimintakeskukset ja tuettu työ

■■ tukea vammaista henkilöä ammatillisessa koulutuksessa, itsenäisessä, tuetussa tai ohjatussa työssä sekä eri asumismuodoissa ■■ toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa ■■ huolehtia vammaisen henkilön yksilöllisistä tarpeista ja ohjata häntä apuvälineiden käytössä

Sairaanhoito ja huolenpito Opintojen myötä saat valmiudet

Työllistäjiäsi voivat olla esimerkiksi

■■ suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan sairaanhoitoa ja lääkehoitoa perushoidon eri osa-alueilla kuntouttavaa työotetta käyttäen

■■ terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosastot

■■ huolehtia asiakkaan tai potilaan yksilöllisistä tarpeista eri hoitoja hoivaympäristöissä

■■ sairaaloiden vuodeosastot ■■ kotihoito, palvelutalot, vanhusten hoitolaitokset


Oppisopimuksella vammaistyön ammattilaiseksi ”Vammaistyössä oman persoonan saa laittaa peliin täysillä. Samalla saa hyödyntää kaikkea osaamista ja luovuutta mitä itseltä löytyy. Ennen kaikkea työ vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä ja avarakatseisuutta”, Ylivieskan ammattiopistossa vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja Minna Kokkonen kertoo. Kokkosen työnantaja on kehitysvammaisten palvelukoti, jossa asuu ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asukkaita. Siellä Kokkonen työskenteli alun perin keittiön puolella, mutta

oma kiinnostus ja työnantajan kannustus saivat hänet hankkimaan myös hoitoalan tutkinnon. Oppisopimuskoulutuksen ansiosta hän pystyi joustavasti yhdistämään opiskelun ja työnteon. ”Oppisopimuskoulutus on hyvä ratkaisu sellaiselle joka on jo työelämässä. Aikuisiällä opiskelu on motivoivaa, sillä kaikkea oppimaansa voi saman tien hyödyntää työelämässä. Samalla opinnot tuovat lisää varmuutta omaan työskentelyyn.”

Opintojen aluksi Kokkonen laati yhdessä oppilaitoksen kanssa yksilöllisen opintosuunnitelman. Opinnot sisälsivät lähiopetusta, työssä oppimista ja tutkintotilaisuuksia, jotka Kokkonen suoritti päiväkodissa, vuodeosastolla ja omalla työpaikallaan. ”Työssäoppimisjaksoilla ja tutkintotilaisuuksissa pääsee näkemään monenlaisia työtehtäviä erilaisissa paikoissa. Näistä kokemuksista on paljon hyötyä, vaikka opiskelisikin varta vasten oman työnantajan tarpeisiin.”

Rohkeutta unelmien toteuttamiseen Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmasta valmistunut Miia Aitto-oja muistaa yhä päivän, jolloin hän yhdessä muiden koululaisten kanssa kävi tutustumassa Ylivieskan ammattiopistoon. ”Lämmin ja avoin ilmapiiri vakuutti minut. Tämä tuntui heti mukavalta ja sopivan kokoiselta opiskelupaikalta.” Aitto-ojan opiskeluajan mieleenpainuvimpia kokemuksia oli kuuden viikon työssäoppimisjakso Kiinassa, jossa hän työskenteli shanghailaisen sairaalan kardiologisella osastolla. Aitto-oja pääsi tekemään monenlaisia sairaalan perustehtäviä sekä tutustumaan aitiopaikalta toisenlaiseen kulttuuriin. ”Omaisia pyöri ympärillä, ja rantatuoleja oli parkkeerattu potilassänkyjen päätyihin. Omaiset saattoivat myös pestä ja syöttää potilaita.

Ei meilläkään välttämättä pahitteeksi olisi, jos omaiset saisivat halutessaan osallistua enemmän”, Aitto-oja pohtii. Valmistumisensa kynnyksellä Aitto-oja lähti vielä toistamiseen Shanghaihin. Siellä hän suoritti paikallisesti tarjottavan valinnaisen tutkinto-osan, joka perehdyttää perinteiseen kiinalaiseen hoitamiseen. Lähihoitajaksi valmistuttuaan Aitto-oja aikoo opiskella edelleen sairaanhoitajaksi. Hän tuntee olevansa oikealla alalla työssä, joka vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja rohkeutta tarttua asioihin. ”Kolmen vuoden aikana olen itsekin kasvanut henkisesti ja saanut lisää rohkeutta. Tuntuu haikealta lähteä tästä koulusta, ja toisaalta iloitsen jo uusista haasteista. Niinhän se on että uusi ovi avautuu kun toinen sulkeutuu.”


Löydä

www.jedu.fi/ylivieska TEKSTI: HANNA PERKKIÖ • KUVAT: IMAGOKUVA.FI, JENNI KANKAANPÄÄ, YLIVIESKAN AMMATTIOPISTON ARKISTO • LAYOUT: SOLART.FI

! i s i r a k n a sisäinen s

Ylivieskan ammattiopisto

Lähihoitaja  

Ylivieskan ammattiopiston lähihoitajakoulutuksen esite