Page 1

Rachunek nr 1/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 28.10.2013. Data wykonania usługi: 28.10.2013.

Sprzedawca Imię i nazwisko: Adres: Miejscowość: Kod pocztowy:

Jędrzej Tazbir

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

ul. Kopernika 17

Adres:

97-545

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP Bank:

Nr konta:

Nr konta:

Tłumaczenie Pisemne POL-> ENG, 1331531 znaków przekładu

Stary Rynek 100 Poznań

NIP

Nazwa towaru lub usługi

mLingua Sp. z o.o.

Miejscowość

Gomunice

Bank:

L.p.

1

Nabywca

Ilość

J.m. 1125 znaków przekładu

1184

778-14-35-103

Cena jednostkowa zł

gr

45

03

Razem

Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Wartość zł 53315

53315

53315,52

Pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście złotych, pięćdziesiąt dwa grosze przelew 11.11.2013.

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

gr 52

52

Rachunek  
Rachunek  

Rachunek wykonany w ramach ćwiczeń na praktykach mLingua za hipotetyczne tłumaczenie 3 dokumentów zawierających łącznie 1331531 znaków tłum...

Advertisement