Page 1

Aimsigh do Léacht Is iomaí téatar agus seomra léachta comhroinnte atá i bhFoirgneamh na nDán/na hEolaíochta, in Áras Dán na Mílaoise agus san Fhoirgneamh IT. Faoi iamh tá roinnt mapaí chun cabhrú leat do chuid léachtaí a aimsiú.

Find your Lecture The Arts/Science Building, Arts Millennium Building and IT Building have many shared lecture theatres and rooms. See inside for maps to help you find your lectures.


Foirgneamh na nDán/na hEolaíochta Arts/Science Building Seandálaíocht Archaeology

Saotharlann Bitheolaíochta na Chéad Bhliana First Year Biology Laboratory (SC200C)

1

Téatar Cairnes (AC002) Cairnes Theatre (AC002)

Seirbhísí Gairme Career Development Centre

Micribhitheolaíocht Microbiology

Clasaicí & Dlí Classics & Law

2

Téatar D’Arcy Thompson (AC003) D’Arcy Thompson Theatre (AC003)

Oifigí na nDámh Faculty Offices

Eolaíocht an Chomhshaoil Environmental Science

Dlí Law

3

Téatar O’Flaherty (AC001) O’Flaherty Theatre (AC001)

Seirbhísí Ríomhaireachta Computer Services

Fisic Thurgnamhach Experimental Physics

Institiúid de Móra Moore Institute

4

Téatar Larmor (SC002) Larmor Theatre (SC002)

Leithris Toilets

Fisic Thurgnamhach (Optaic Fheidhmeach) Experimental Physics (Applied Optics)

Béarla English

5

Téatar Kirwan (SC001) Kirwan Theatre (SC001)

Staighre Stairs

Ceimic Chemistry

Stair History

6

Téatar Dillon (SC003) Dillon Theatre (SC003)

Ardaitheoirí Lifts

Bithcheimic Biochemistry

Béarla & Stair English & History

7

Téatar McMunn (SC004) McMunn Theatre (SC004)

Tíreolaíocht Geography

Seomraí Léachta Comhroinnte Shared Lecture Rooms

8

Téatar Tyndall (SC005) Tyndall Theatre (SC005)

9

Téatar Dunican (127) Dunican Theatre (127)

AN CHÉAD URLÁR concourse level (first floor)

Túr 1 Tower 1 Link to IT Building

Túr 2 Tower 2

Software Engineering Suite Arts Faculty Computer Suite

Link to Orbsen Building

Corrib Computer Suite

8

Seomraí Semineáir

TB301-TB308 Seminar Rooms

AC213

AC214

217

AC215

218

AC216

TB301-TB308

Breandán S. Mac Aodha Seminar Room AC216

Banc na hÉireann Bank of Ireland

5

2 1

3

4 AC AC AC 204 203 202

6

sMokey’s CafÉ

AC 201

7

Suíocháin Seating

Print That

SC200C

Seomra Físchomhdhála Videoconferencing Room

urlÁr na talÚn ground floor Bromwich Suite

Arts Science Suite

Emergency Shower

SC200A SC200B

9

Saotharlann Bitheolaíochta na Chéad Bhliana First Year Biology Laboratory SC200C


Áras Dán na Mílaoise (AM/AMB) Arts Millennium Building (AM/AMB) 1 Máirtín Ó Tnuathail Theatre (AM150)

Téatar Mháirtín Uí Thnuathail (AM150)

2 Patrick F. Fottrell Theatre (AM200) Téatar Pat Fottrell (AM200)

3 Colm Ó hEocha Theatre (AM250)

Téatar Choilm Uí hEocha (AM250)

4 Siobhán McKenna Theatre (AM214)

Amharclann Shiobhán Nic Cionnaith (AM214) Seomraí Léachta Comhroinnte Shared Lecture Rooms

AMB 2070

Leithris Toilets

SEOMRA COMHDHÁLA CONFERENCE ROOM

AN DARA hURLÁR second floor

Staighre Stairs Ardaitheoirí Lifts

4

AN CHÉAD URLÁR first floor 3

2

1

AM215 AMB G043

4

AM 205

SEOMRA TRAENÁLA 1 TRAINING ROOM 1

AMB G067 AMB G066 AMB G065

AMB G036

urlÁr na talÚn ground floor

2

1

AM122

SEOMRA TRAENÁLA 2 TRAINING ROOM 2

AM104

AM105

AM107

AM108

AM109

AM110

PRÍOMHBHEALACH ISTEACH MAIN ENTRANCE AM112

AM121

3

SEOMRA TRAENÁLA 3 TRAINING ROOM 3


Foirgneamh IT IT Building Seomraí Léachta Lecture Rooms Seomraí Léachta Comhroinnte Shared Lecture Rooms Leithris Toilets Staighre Stairs coffee on line

IT205

IT206

Ardaitheoirí Lifts

IT207

príomhbhealach isteach MAIN ENTRANCE

IT204

IT203

IT125

IT202

IT250 AN CHÉAD URLÁR first floor

príomhbhealach isteach ar an chéad urlár (ó Fhoirgneamh na nDán/na hEolaíochta) MAIN ENTRANCE First Floor (from Arts/Science Building)

Tabhair faoi deara go bhfuil seomra IT125G suite ar urlár na talún agus go bhfuil seomra IT125 ar an chéad urlár. Please note, room IT125G is located on the ground floor and room IT125 is on the first floor.

IT125G

urlÁr na talÚn ground floor príomhbhealach isteach ar urlár na talÚn (ó Fhoirgneamh na nDán/na hEolaíochta) MAIN ENTRANCE First Floor (from Arts/Science Building)

Find your Lecture  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you