Page 1

De dtu-studerendes blad

Tema: Fotografi University of North Carolina Ulighed i ingeniørfaget Basshunter på DTU Dumpet eksamen? Praktik i Sydkorea Årets hjælpelærer Solar Decathlon Spilanmeldelse 60. udgave December 2011

XFM anmelder Fototeknik


Solar Decathlon

Leder

Krydsfelt

Af Gitte Frederiksen, Ansvarshavende chefredaktør.

December 2011 3

International page

Krydsfelt runder med dette nummer 60 udgivelser. Det første

By Jebahar

4

Tip fra Studievejledningen

Krydsfelt udkom i 2004, og bladet har eksisteret lige siden pga.

Allwin,

Looking for motivated students

6

Praktikophold i Korea

kæmpe bidrag fra studerende. Krydsfelt har udviklet sig over

international

In June a summer course was organi-

årene og ønsker at afspejle, hvad der foregår på DTU. Derfor

editor and

zed for this project, where more than

er det vigtigt, at alle føler sig velkomne til at skrive artikelidéer,

student at DTU.

30 students participated to brain-

8

Ulighed i ingeniørfaget

9

Årets hjælpelærer

10

XFM anmelder: Dad Rocks!

11

Spilanmeldelse: Innovation

Månedens tema handler om fotografering og er skrevet af

12

University of North Carolina

Søren Wrang fra PF Foto. Gennem eksempler beskrives foto-

Some

13

Læserbrev: Basshunter på DTU

teknik og hvordan du kommer i gang med at tage gode bille-

on an exciting project, building a

14

Tema: Fotografi

der. Tøv heller ikke med at kontakte Krydsfelt på Krydsfelt@

positive energy house (called Fold),

The Solar Decathlon team is still look-

14

Tema: Digital spejlrefleks

pf.dk, hvis du har en idé til et fremtidigt tema.

which apart from being energy effi-

ing for students to realize this dream of

16

Tema: Landskabsfotografering

cient also produces more electri-

making the best energy efficient, posi-

17

Tema: Portræt- og modelfotografering

Eksamenerne er lige om hjørnet, og i den forbindelse rådgiver

city than what it uses. The house is

tive energy house of the world. You can

18

Tema: Koncertfotografering

Studievejledningen om, hvad der sker, hvis man dumper en

being built for a competition ‘Solar

join the project too. Team Solar Decath-

eksamen. Du kan igen læse en udvekslingsberetning og også

Decathlon’.

lon is looking for motivated students to

20 Bundfald

after which there has been a series of students working on it as special courDTU students are working

ses or as volunteers.

work on this project.

finde et uddrag af oplevelser fra et praktikophold i Korea.

22 Sudoku 22

storm about how to create this house,

tanker, ris/ros mm. til Krydsfelt@pf.dk.

Solar Decathlon is an international

Månedens foto

23 Kalender

Krydsfelt har modtaget et læserbrev om Basshunter’s optræ-

competition that will take place in

The team is divided into work groups of

den på DTU og bringer billeder fra Motionsløbet og Oktober-

September 2012 at Madrid.

the following categories:

festen.

Industries engaged

• Structure & Construction

Du finder også månedens spilanmeldelse, XFM anmelder,

It is a very exciting project with a lot of

• Energy, installations and control

sudoku, Månedens foto og skønne opskrifter på siderne

multi-disciplinary subprojects and a few

systems

Bundfald.

industries.

• Architecture, Design, Interior • Market Viability, communication, inno-

God fornøjelse.

Among others are Grundfos, Rockwool,

vation, sustainability

Upnor, Schneider Electric, Velux, Nilan,

• Health and safety

Alectia, Window master, Pihl, COWI,

Kolofon Ansvarshavende chefredaktør Gitte Frederiksen

www.Krydsfelt.dk

Design og layout Pascal Mikkelsen - 2012@prm.dk

Redaktionen kan træffes efter aftale via Krydsfelt@pf.dk

You can find more information on the

members.

official team website http://solardecathlon.dk and please feel free to contact

Krydsfelt er magasinet for de studerende på DTU med et oplag på 4.000

Udgivet af Polyteknisk Forening Studenterforeningen ved DTU Anker Engelundsvej 1 DTU Bygning 101E, 1. 2800 Kgs. Lyngby

and Henning Larsen Architects) as team

Foto Alle billeder tilhører Krydsfelt, hvis andet ikke er angivet. Stor tak til PF-Foto. Månedens forsidebillede er taget til Basshunter koncert på DTU af Mads Jensen. .

Tryk Reklameholdet Nord ISSN: 16048482 Annoncer Dansk Mediaforsyning ApS: Krydsfelt@dmfnet.dk Krydsfelt 61 Udkommer d. 26. januar Deadline d. 5. januar Krydsfelt 62 Udkommer d. 23. februar Deadline d. 2. februar

Artikler og billeder til Krydsfelt Bringes i det omfang, som pladsen tillader. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i, forkorte eller afvise indlæg. Indlæg skal være forsynet med navn, e-mail og telefonnummer samt evt. andre relevante oplysninger. De sendes til krydsfelt@pf.dk og skal være i almindelige tekstbehandlingsformater, mens evt. billeder eller grafik mailes som selvstændige JPG i den højst mulige opløsning (under 1 MB godtages ikke).

Ulrik

Eggert

Knuth-Winterfeldt

at

uegkn@byg.dtu.dk.

Photo: Jebahar Allwin

3

Krydsfelt.dk December 2011


Dumpet eksamen – hvad nu? Af Louise Godt,

Du har tre forsøg


næste semestre for at kunne få plads til

Studievejled-

Dumper du et kursus, har du mulighed

at følge kurset igen.

ningen.

for at gå til eksamen igen. Enten ved at

At dumpe en eksamen kan føles

følge kurset på ny, eller ved at tilmelde

Sørg for at være realistisk: Hvis du synes,

dig eksamen i næste mulige eksamens-

at et semester med 30 point er hårdt, er

periode. Det kan være en fordel at følge

det sjældent særligt hensigtsmæssigt

undervisningen igen, fordi du så får

at prøve at rette op på dumpede kurser

mulighed for at forstå det, der var svært

ved efterfølgende at tage et semester

sidste gang.

på 40 point. Husk at hvert point, du

ubehageligt, irriterende og besværligt. Men prøv at læse med her, om

Husk at ”ej mødt” også tæller som et

hvad du kan gøre.

eksamensforsøg. Derfor er det vigtigt at

58 % af alle DTUstuderende har dumpet en eksamen

afmelde eksamener, som du på forhånd

Hvor kan du få hjælp?


ved, at du ikke vil deltage i. Du har tre

Har du spørgsmål eller tvivl om eksa-

forsøg til at bestå en eksamen.

men, studieplanlægning eller andet,

af det: Det faglige niveau på DTU er

En dumpet eksamen betyder, at du

henvendelse alle hverdage mellem kl. 10

meget højere end det var i gymnasiet.

bliver nødt til at lave en ny studieplan.

og 14, telefonisk henvendelse mellem kl.

Høje karakterer i dine yndlingsfag er

Hvis det er et obligatorisk kursus, skal

9 og 15, og så kan du selvfølgelig altid

ikke nødvendigvis en selvfølge på DTU.,

du måske bytte om på nogle kurser i de

maile os på studvejl@adm.dtu.dk.

fleste

dumper

mener

i

løbet

af

deres første to år på studiet, men erfaringerne viser også, at der bliver færre dumpede eksamener, jo længere man kommer i studiet. Du er ikke alene. Og der kan faktisk være en god læreproces i at finde ud af, hvad der virker for dig; den bedste

læseteknik,

notatteknik og planlægning af tid. Til næste eksamensperiode er du blevet en vigtig erfaring rigere.

Grow Further.

kan Studievejledningen i Bygning 101A

Lav en ny studieplan

en eller flere eksa-

Krydsfelt.dk December 2011

arbejdsindsats på ca. 28 timer.

Du har helt sikkert allerede fundet ud

De

4

tilmelder dig, principielt bør medføre en

hjælpe. Vi har åbent for personlig

DESIGN THE FUTURE

Wanted: Engineers

A unique opportunity and a fast track to a successful career: Are you willing to work on leading-edge, transformational assignments and help business leaders reshape their companies—and the future of the industry? BCG is winning. And winning creates rich opportunities for our people: broader choices, rapid learning, and fast advancement. We seek high-caliber students with an engineering background who not only want to make a difference but are determined to make it happen. Applications are accepted all year round. Please visit www.bcg.dk to learn more and submit your application.


Færdig med din uddannelse inden for det næste år?

Trainee Report

Praktikophold i Sydkorea By Mikkel

Inden jeg tog af sted på mit praktikop-

IAESTE praktikanter på ture med sydko-

Foltmar,

hold i Sydkorea, forventede jeg, at det

reanske studerende fra IAESTE Korea.

Landsformand

meste ville være meget anderledes. Jeg

Vi overnattede i et buddhistisk tempel

i IAESTE

havde ikke forventet af få sådan et godt

og deltog i flere forskellige aktiviteter:

Danmark, og

forhold til de andre IAESTE praktikanter

Bøn, morgengymnastik og morgen-

DTU-studerende

– at man på seks uger kan få noget, der

madsceremoni. Vi tog en weekend til

Sofie.

minder om familie.

Seoul, som er en smeltedigel af asiatisk og amerikansk kultur, hvor over 20

IAESTE is a student organization

Jeg arbejdede i et plantelaboratorium

millioner mennesker bor. Her prøvede vi

that provides students in higher

med otte sydkoreanere, der var rigtig

at spise på en restaurant med små grill

education with technical experi-

søde. Jeg fik lov at hjælpe med arbej-

indbygget i bordene.

ence relevant to their studies. The

det og lavede alt fra at forfatte e-mails

following are excerpts of a story

på engelsk, til at rydde op i drivhuset og

Jeg havde en uforglemmelig tur til

from a Danish student who went

deltage i planteforsøg, hvor der skulle

Sydkorea, som kun havde været mulig

abroad on an IAESTE traineeship.

fyldes jord i bakker, og plantes sojabøn-

gennem IAESTE, og jeg vil anbefale alle

Find more stories on IAESTE Den-

ner og agurk.

at tage et praktikophold og få nogle helt

mark’s homepage, www.iaeste.dk.

Fritiden tilbragte jeg sammen med andre

fantastiske oplevelser og minder.

UNDSKYLD, ER DU SØD AT BRUGE DIN CYKELHJELM! VI KAN NÅR SOM HELST FÅ BRUG FOR DINE EVNER.

x=26736-13736+606

Så er IAK stadig den billigste a-kasse for dig. Klik ind på iak.dk/blivmedlem

Gratis studiemedlemskab sikrer dig

x=13.607 – det tjener du med et gratis studiemedlemskab af IAK.

Du får altså en måneds dagpenge – i 2011 svarer

det til 13.607 kr. Normalt skal nyuddannede ellers vente en hel måned, før de kan få dagpenge.

Et gratis studiemedlemskab i IAK er en mulighed for dig, som

• studerer til ingeniør • er under 30 år

• har mindst 1 år tilbage af dit studie • har et studiejob.

Søg om optagelse på iak.dk. Her kan du også læse meget mere om studiemedlemskabet.

dk og vind Løs en ligning på iak.

biografbilletter

– du har chancen hver uge. Vi søger med jævne mellemrum nyuddannede ingeniører, som har viljen og evnerne til at ændre verden. Læs om mulighederne på cowi.dk

Ingeniørernes A-kasse


!

Kvindelige ingeniører er mindre værd?

Af Eva-Maria Færgemann, IDA/IAK studenterkontakt ved DTU, Design og Innovation.

Er du kvinde, ung og ingeniør, er du ikke meget værd - i hvert fald ikke, hvis man spørger dig selv. Stadig flere piger bevæger sig ind på de såkaldte mandedomæner og søger uddannelser, der hidtil har været meget dominerede af mænd. Tilmed viser det sig, at pigerne ofte bliver meget dygtige til deres fag. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at ledigheden for kvinder i ingeniørfag er højere end for deres mandlige kolleger – 4 % mod 3,3 % for mænd. Hvad er grunden til det? Eller hvad med det faktum, at kvindelige ingeniører allerede i deres første job får lavere løn end deres mandlige kolleger med samme uddannelse og erfaring? Og ikke nok med det; de forventer tilmed en lavere løn? Der må være en årsag?

Kvindelige studerende anser sig selv for mindre egnede Vi kan hurtigt udelukke, at kvinder er dårligere ingeniører end mænd.

Måske skal spørgsmålet findes i kvin-

Krydsfelt.dk December 2011

De 10 mest roste hjælpelærere

der mindre egnede i tekniske fag end

Af Peter Busk,

Jakob er blevet indstillet grundet hans

mænd?”. Og vi taler altså ikke om, hvad

Næstformand

engagement i kursus 01009 – Matema-

alle studerende mener, men udeluk-

i PF, Teknisk

tik 1 F/E10. Dette var hans tredje gang

kende om kvindelige studerende. Det er

Biomedicin.

som hjælpelærer i faget, og jeg kan

Jakob Egeberg Mortensen

kvinder, der har valgt en teknisk uddan-

fortælle, at han er startet på sin fjerde

(Matematik 1)

nelse som deres fremtid, men de forføl-

sæson. I de mangfoldige nomineringer

ger et mål, de åbenbart ikke selv tror på.

skriver de studerende om Jakob:

Hao Yuan (Modelanalyse for Kemi)

Der må stikke noget under

Årets underviser er en pris, PF har

- ”Der er bred enighed om, at Jakob

78 % af de adspurgte kvinder peger i

uddelt i årevis. I år valgte vi at starte

er den mest pædagogiske hjælpe-

Jakob Møller-Andersen

undersøgelsen på lavere faglig selvsik-

en ny tradition, vi synes nemlig, at

lærer, der indtil nu er set”

(Matematik 1)

kerhed som en af årsagerne. Det kan

prisen Årets hjælpelærer er mindst

i hvert fald delvist forklare den lavere

ligeså vigtig.

- ”Det virker ikke til, at det for ham

Mirja Frejlo Hansen

handler om løn og timer, men mere

(Bygningsmekanik)

forventning til startløn. Vi bad derfor alle de studerende om

succesen ved at lære fra sig, og det

Hvis man ikke tror tilstrækkeligt på sig

at nominere en hjælpelærer, som, de

skinner igennem når man sidder

Mikkel Dahl Hougs

selv, er det svært at forhandle lønnen

mente, fortjente en ekstra hæder. Det

som studerende og skal have hjælp.”

(Elektromagnetisme)

op. Måske kan man ikke oversætte

var et tilbud, som de studerende tog til

østrigske forhold direkte til Danmark,

sig, og vi modtog omkring 100 indstil-

- ”Han lægger et kæmpe stykke

Christian Brams

men at der er forskel på mænd og kvin-

linger.

arbejde i, at vi som elever ikke bare

(Intro. til numeriske algoritmer)

skal forstå matematikken, men også

der i ingeniørfagene (fx ledighed og løn), er der ikke tvivl om.

Hos IAK er der dog ingen forskel

Jakob Egeberg Mortensen

synes, at det er sjovt at arbejde

Johan Sebastian Nielsen

med”

(Matematik 2)

(Matematik 1)

Stort tak

Uanset køn kan du dog sikre dig selv

David Kofoed Wind (Algoritmer og Datastrukturer samt Grafteori)

økonomisk, hvis du blive arbejdsløs, ved at melde dig ind i IAK som gratis studie-

PF vil gerne sige tak for det store stykke

medlem.

frivillige arbejde, Jakob har lagt ved

Daniel

siden af det obligatoriske som hjælpe-

(Betonkonstruktioner)

Melder du dig ind, mens du stadig har

lærer. Dette indebærer at møde op uden

mindst ét år tilbage af din studietid, får

for normal tid og hjælpe de studerende

Ulrich Kudahl

du ret til dagpenge fra dag ét efter din

til at lave omfattende Maple-ark med

(Intro. til bioinformatik)

sidste eksamen. Det eneste, det kræver,

formeloversigter og guides.

er, at du har et job ved siden af studiet.

derne selv. Et østrigsk studie viser fx,

8

Årets hjælpelærer

Og vinderen er...

Jakob er dog ikke den eneste, som har

Ser vi alene på det teoretiske funda-

at kvindelige studerende på tekniske

Du kan melde dig ind på: www.iak.dk/

ment, er kvinderne faktisk en lille smule

universiteter selv anser sig for mindre

studiemedlem eller udfylde en fysisk

bedre. I hvert fald får de kvindelige

egnede end mænd. Undersøgelsen

indmeldelsesblanket, som du kan finde

Årets hjælpelærer blev Jakob Egeberg

Da det altid er dejligt at blive rost for det

dimittender generelt bedre karakterer

viser, at 62 % af de adspurgte kvinde-

til IDA og IAKs events her på DTU og på

Mortensen, som læser Fysik og Nano-

arbejde, man udfører, bringer vi her...

end deres mandlige medstuderende.

lige studerende på et teknisk universi-

PF sekretariatet i Bygning 101. Vi glæder

teknologi på 10. semester.

tet, svarer ja på spørgsmålet ”Er kvin-

os til at se jer.

lagt et stort stykke arbejde, udover hvad man kunne forvente af en hjælpelærer.

9

Krydsfelt.dk December 2011


Spilanmeldelse

XFM

anmelder

Smukke efterårsballader i kollision mellem Island og Canada. Af Camilla Gummer,

Innovation

Der er et sted, hvor ideer bliver til forretning

Af Mikkel

man hver tur udføre to handlinger med

Effekt og relevans varierer meget fra

Foltmar,

hver fire muligheder:

kort til kort, men også fra spil til spil. Ud

Næstformand i PFantasy Dôme.

radiovært på Calexas Mixtape, Radio XFM,

• Træk et kort. Nye kort skal trækkes

over effekter har kortene også ikoner,

fra den tidsalder, man er i, så verden

som definerer hvorvidt, man er påvirket

bevæger sig støt fremad.

af negative, positive eller neutrale effek-

• Læg et kort på bordet. Kortene bliver

Bæredygtig byplanlægning og mobilitet.

ter fra andre spillere.

lagt øverst og findes i fem farver. Manden bag Dad Rocks!, dansk-islandske Snævar

• Opnå en bedrift. Der er ni bedrifter

Njáll Albertsson har i samarbejde med canadiske

Innovation er et kortspil, der går ud

baseret på tidsaldrene. Man skal både

Charles Spearin fra Broken Social Scene skabt et

på at opnå bedrifter gennem ald-

være i den rigtige

album fyldt med drømmende folk-pop, som du kan

rene. Hvis man tog et vilkårligt ’Civi-

tidsalder og have nok point til at samle

ikke kan undgå at forelske dig i henover efteråret.

lization’ spil og fjernede alt bortset

den typer bedrifter op. Der er fem andre

fra teknologierne, så ville man være

bedrifter, der samles op på anden vis.

efterladt med Innovation.

Umiddelbart lægger bandnavnet ikke op til akustiske balla-

• Benyt dig af et af de kort, du har lagt. Derefter udføres effekterne på kortet,

der og eftertænksomme udtryk, navnet refererer blot til, Man starter i stenalderen. Herefter kan

at Albertsson blev far kort før EP’en Digital Age udkom i

man har valgt.

Kortspillet Innovation

2010. Mount Modern er en sammenhængende fornøjelse, og albumåbneren ved samme navn som pladen introdushc.dk

cerer dig til den drømmende musikalske verden som Dad Rocks! befinder sig i. Dog er der enkelte numre på pladen, der stikker dybere. Højdepunktet på Mount Modern findes på nummeret Weapons, hvor Charles Spearin medvirker og

MEDLEM OG

taler til vores fælles følelse af at være beruset af ærlighed ”and then late at night when it’s drunk-dial time, I’ll tell you how I feel”. Albertsson, som også står bag postrockbandet Mimas, er nu på gaden med denne smukke iørefaldende plade, hvor den dybe følelse i det melodiske udtryk ikke altid stemmer overens med lyrikken. Men det er blot én af de finurligheder, der fylder pladen med uforudsete små overraskelser. Kort sagt: Dad Rocks! rocks! Dad Rocks! : Mount

T Y N 1 F A K S

Scion DTU i Lyngby ligger tæt på DTU campus og har alt, hvad du har brug for i en start-up fase. Du kan vælge at leje et kontormiljø eller enkeltmandskontorer, og der er mulighed for laboratorier og værksteder. Du skal ikke tænke på ekstra mødelokaler, gæstemodtagelse, printservice eller frokost - det klarer vi!

SCOR

R 2 BIO BILLETTE

Besøg os på Diplomvej 381 eller www.sciondtu.dk.

Modern udkommer 8. novemer 2011 på Father Figure Records/Playground Music og kan opleves d. 24. november i Huset i Magstræde, København. Scion DTU a/s Diplomvej 381 DK-2800 Lyngby Tel +45 8870 8000 Fax +45 8870 8090

Kender du en ingeniørstuderende eller stud.scient., du kan melde ind i IDA? 1 nyt medlem = 2 biografbilletter. X nye medlemmer = X*2 biografbilletter. Kampagnen løber på ida.dk/studerende til 31. januar 2012. 11

Krydsfelt.dk December 2011


Hey y’all Letter from Down South

Basshunter på DTU

Af Kristina

daten fra det private eliteuniversitet 20

fik man venner, det være sig en hel del

Endnu en J-dag er overstået i det

salen, og det var vel netop dét, der var

Linde Hansen,

km væk, til de to kurser på computer-

udvekslingsstuderende

Frankrig,

danske byliv, og endnu en gang har

forventningen til de to til tre sange, som

Matematik og

fakultetet, hvor pigerne kan tælles på én

Tyskland, Australien og Århus), som

Tuborgs Julebryg indtaget hylderne

størstedelen kendte til.

Teknologi.

hånd, og videre til min klasse om GIS

gerne tager med på festival, på hike i

i de danske supermarkeder og gjort

Hvad finder S-huset dog på til næste år?

med professoren, der har lidt svært

bjergene, på kaffebar, i teatret, til hjem-

en helt almindelig fredag til noget

ved engelsk, men til gengæld er evigt

mefootballkamp (og som vel at mærke

mange knap nok kan huske.

morsom, når han snakker om jiazz og

også synger med på ”I’m a Tar Heel

data-sauce.

born”) og til late-night study sessions på

Meningerne om Tuborgs Julebryg er

de døgnåbne biblioteker.

delte, og det samme kan også gives til

For et år siden kom jeg alvor til

(fra

at tænke på et udlandssemester.

I Danmark har jeg aldrig rigtigt talt med

Belejligt nok lå netop i november,

de udvekslingsstuderende. Jeg tror, at

Jeg har også et par tætte amerikanske

scenen til S-husets fest fredag d. 4

og jeg fik skrevet, afleveret og god-

det hænger sammen med, at de typisk

venner (jo tak, jeg vil gerne på week-

november.

kendt min ansøgning. Først hos

er på deres kandidat (og læser vindmøl-

endbesøg hos dine forældre på deres

BASSHUNTER kendes af mange for

DTU, dernæst ved UNC – universi-

ler). Herovre er udvekslingsstuderende

gård ved kysten), og som noget ganske

særligt to hits ”Boten Anna” og ”DOTA”,

tetssamarbejdet i North Carolina

seje (”Oh Europe – you do art?”), og folk

særligt er jeg blevet optaget i et fraternity

hvor førstnævnte var det gennembry-

og sidst ved UNC i Chapel Hill – en

smiler, snakker og er imødekommende

(google det, eller se en hvilken som helst

dende hit fra 2006.

collegetown af ”Tar Heels” klædt i

– det kunne Danmark og den skandina-

amerikansk college-film) som den første

Carolina Blue med stolte traditioner

viske coolness lære noget af.

udvekslingsstuderende nogensinde.

kende om BASSHUNTER, der indtog

som økologiske farmers market’s,

Hvad kan man forvente om live performance fra en svensk person, der laver

indiemusik og Michael Jordan.

Blandingen af hele tiden at opleve noget

”ligetil, ligegyldige sange med beats fra

nyt og følelsen af at høre til er fantastisk

de sene 90’ere”?

Papirarbejdet foran et ophold er over-

– go out there, bliv flydende på engelsk,

kommeligt for den vakse elev, og nu

besøg et universitet, der ikke kun laver

Det blev en optrædende, hvor et show

hvor jeg tænker tilbage, går det op for

ingeniører, udvid dit syn på verden. På

på knap 50 minutter blev fyret af, men

mig, hvor let alting gik. Du – ja dig – bør

den måde kommer man også til at sætte

med optrædende på backtrack, hvor

således straks overbevise dig selv om,

mere pris på Danmark - på de små ting.

alt afspilles fra CD på nær mikrofonen.

at det er alting værd, og ikke vente et

BASSHUNTER valgte nemlig selv at

sekund med at få udset et land og lavet

P.S.

dig en ansøgning.

Det er også sjovt, at følge med i livet

anbefalingen kun lyde, at han investerer

på Dutten herovrefra. Senest i forbin-

i en fuld PlayBack CD. For tonerne blev

Klokketårn på campus

synge hele vejen igennem, og til det kan

delse med den nyvalgte rektor kom jeg

kun sjældent ramt, hvilket tydeligt blev

Trods stor kontrast til DTU gik det hurtigt

i tanke om, hvordan jeg tidligere har talt

observeret blandt publikum.

for mig at skabe en hverdag. Når jeg

med selv samme – på det tidspunkt

om morgenen cykler de syv minutter fra

var han dog ”kun” prorektor – om, hvor

Mellem hvert nummer optrådte BASS-

mit kollegie til første forelæsning, er det

vigtigt det er at nyde sin studietid. Nyd

HUNTER med lidt kikset stand-up, som

alt det ved siden af studiet, som også

ikke ligefrem gavnede showets karakter,

er studiet. Husk det, og gør det på den

og hvor BASSHUNTERS selvironi tyde-

måde, der passer dig bedst; som vektor,

ligt sprang frem.

som studenterpolitiker, som Etherrums-

Men når det så er sagt, så er der ingen

akkompagneret af skolens eget klokketårn, der mandag-onsdag-fredag spiller skolens slagsang og tirsdag-torsdag spiller Do-Re-Mi fra Sound of Music.

12

Læserbrev fra anonym studerende

Photoshoot med skolens maskot - lucky me!

I’m a Tar Heel born I løbet af ganske kort tid (aka. dag 1

stamgæst, som frivillig lektiehjælper,

tvivl om, at BASSHUNTER har ramt plet

Fra min ene statistik-klasse, hvor alle

på vej ind til velkomststalen: En svensk

som udvekslingsstuderende - før det er

med flere af hans hits. Der blev trampet

(andre) studerende er asiater på kandi-

Christina, og det måtte være skæbnen),

for sent.

og festet igennem blandt folk i Oticon-

Krydsfelt.dk December 2011

13

Krydsfelt.dk December 2011


product supply graduate – a two-year international career journey

Tema: Fotografi Over

Push for the top with the Novo Nordisk Product Supply Graduate Programme and get a life-changing career. Apply before 12 February 2012 at novonordisk.com/graduates. Begin the journey of a lifetime in September 2012: With Base Camp, the Novo Nordisk Graduate Programme, you can choose between 10 different paths to become a valued specialist or future leader. The Product Supply Graduate Programme is a great platform for steep career climbing, offering you a unique chance to use your Master’s degree to push for the top in a global pharmaceutical company: Novo Nordisk, the world leader in diabetes care.

Drømmer du om at tage fantastiske billeder? Uanset ambitionsniveau kan

Around Novo Nordisk and the world in 24 months

du i månedens tema finde tip til at tage billeder, der gør et indtryk. Et godt

Product Supply employs more than 9,000 people across production sites in Denmark, United States, France, Brazil, China and Japan and is, among other things, responsible for the production of all of Novo Nordisk products.

kamera er naturligvis en god start, men med viden om fototeknik som bl.a. komposition, belysning og blænde, kan man komme langt på et lille

By joining the Product Supply Graduate Programme, you will get responsibility, challenges and an international network. You will gain experience in various areas including sourcing, production, LEAN, logistics and support functions. You will also be part of a constantly changing and intensive learning environment with a strong focus on leadership development, shared with international colleagues.

budget. Som eksempler gennemgås landskabsfotografering, portræt- og modelfotografering samt koncertfotografering. Temaet er skrevet af Søren Wrang fra PF Foto, som bl.a. hyppigt tager billeder for Krydsfelt. Eventuelle kommentarer bedes rettes til Krydsfelt@

During the two-year programme, you will complete three rotations of eight months each. One of your rotations will take place at an affiliate or production site outside Denmark, giving you valuable insight into international business processes and supply chain management. By the end of the programme, you will have gained leadership skills and extensive knowledge of project management.

pf.dk, hvor idéer til fremtidige temaer også er meget velkomne. Rigtig god fornøjelse.

Realise your potential starting September 2012 •

Do you have a top of the class MSc in Engineering (Mechanical, Chemical, etc.), natural sciences, Supply Chain Management, Business Administration or equivalent?

Do you have outstanding academic results, international mindset and lots of drive?

Do you have experience in or passion for leadership?

Do you embrace change, invite feedback and empower and motivate others?

Then we would like to hear from you!

Do you want to know more? Learn more about the Product Supply Graduate Programme, the recruitment process, and meet some of our current Graduates at novonordisk.com/graduates. You are also welcome to contact: Sara Behbahani at +45 3075 1481. Navid Choudhury at +45 3075 1318.

Apply online Please submit your motivational letter and CV in English and add a scanned copy of your diploma. Application process opens on 1 December 2011.

Af Søren

hav af kreative muligheder.

Tre af de 4 objektiver jeg selv ejer, er

Wrang, PF Foto,

Som førstegangskøber af DSLR-kame-

primeobjektiver. Den helt store styrke

Bygningstek-

raer det en god idé at investere i et kit,

ved primeobjektiverne er den store

nologi.

indeholdende kamerahus samt et kit-

blænde; objektivet er lysstærkt, og man

objektiv (typisk 18-55 mm eller 18-200

har mulighed for at lege med en yderst

mm).

lille

dybdeskarphed.

Blænder

APPLY FOR NEXT EXPEDITION BY

12 FEBRUARY 2012

man

ned, til fx f/8.0, tegner disse objektiver Efterhånden som man får lært at betjene

væsentligt skarpere end de fleste zoom-

kameraet og får blod på tanden vil man

objektiver i samme klasse.

I takt med at priserne på entry-level

få meget glæde af at investere i et eller

Sidst men ikke mindst, så er primeob-

spejlreflekskameraer er faldet, er denne

flere supplerende objektiver. Gode bud

jektiver noget man faktisk kan betale

type kamera efterhånden blevet et

på spændende og gode objektiver til

sig fra. Til Nikon fås fx et fantastisk

mangemandseje.

en relativt billig pris er fx et 50 mm f/1.4

skarpttegnende 35 mm f/1.8 objektiv til

De billigste DSLR-kameraer (digitale

primeobjektiv. Primeobjektiver har en

omkring 1500 kr.

spejlreflekskameraer) koster efterhån-

fast brændvidde, hvilket vil sige at man

den “kun” i omegnen af 3000 kr. Disse

ikke kan zoome ud/ind. “Zoom” fore-

I det følgende gives tips og tricks til

begynderkameraer leverer mærkbart

går derfor ved at bruge fødderne, altså

forskellige typer fotografering. Der tages

bedre billedkvalitet end med diverse

bevæge sig frem/tilbage i forhold til moti-

udgangspunkt i fotografering med et

kompaktkameraer,

vet. Dette kan umiddelbart virke som en

DSLR-kamera, men størstedelen af de

billedsensor og bedre optik.

stor ulempe, men man vil hurtigt vænne

beskrevne teknikker og overvejelser kan

Samtidig er der langt flere indstillingmu-

sig til det og opdage at det faktisk ikke

selvfølgelig bruges til fotografering med

ligheder og funktioner, hvilket giver et

er den store hæmsko.

fx et kompaktkamera.

Digital spejlrefleks

grundet

bedre

Scan the QR code with your smartphone and visit our website.

Meet our graduates at novonordisk.com/graduates and find out what it is like to be part of the expedition.


Landskabsfotografering

denne regel, tværtimod. Det skal bare

Fototeknik

Der findes en række metoder og over-

nævnes at fx en centralt placeret hori-

Også fototeknisk er der en række regler,

vejelser i forbindelse med landskabsfo-

sont sjældent giver det mest afbalance-

der er gode at følge. Brug gerne en

tografering, som kan hjælpe med til at

rede billede.

relativt lille blænde, fx f/11 for at sikre at billedet er skarpt i forgrunden såvel som

skabe spændende og velkomponerede billeder.

Fotograf: Søren Wrang, exif: 10 mm, f/11, 25 sek, ISO 200

Tema: Fotografi

Et andet kompositionsmæssigt værktøj

baggrunden.

er lead-in-lines der, som navnet antyder,

Ved brug af lille blænde, eventuelt kombi-

Komposition

leder beskuerens øje ind i billedet og

neret med dårlige lysforhold ved solop-

En vandret og velplaceret horisont er

skaber dybde. På nedenstående billede

gang/solnedgang,

helt essentiel. En generel tommelfinger-

er hegnet og grusstien brugt som

ofte forholdsvist lang og et stativ eller en

regel siger at horisonten bør placers

lead-in-lines. Ydermere er det en god

jævn overflade kan ofte være nødven-

enten en tredjedel oppe i billedet (fra

idé at inkludere en et eller flere objek-

digt. Det vigtigste er blot at kameraet er

bunden) eller en tredjedel nede i billedet

ter i forgrunden af billedet, for at skabe

fuldstændig i ro under hele eksponerin-

(fra toppen). Dette gøres for at frem-

dybde og blikfang.

gen. Kameraets selvudløser kan anven-

bliver

lukkertiden

efter ønske, og for at skabe en afba-

På billedet i højre øverste hjørne er

kameraet) for at undgå små bevægelser

lanceret og spændende komposition.

stenene brugt som forgrundsobjekter.

og rystelser, som opstår, når der trykkes

Fototeknik

på kameraets udløser.

Den væsentligste faktor i denne type

Det er naturligvis ikke forbudt at bryde

Fotograf: Søren Wrang, exif: 10 mm, f/11, 1/320 sek, ISO 200.

fotografering er lyset. Forkert belysning kan fuldstændig ødelægge et billede. Undgå altid direkte og hårdt lys, som bl.a. optræder ved brug af den indbyggede flash eller i direkte sollys. Med hård og direkte belysning følger hårde skygger, hvilket ikke er ønskværdigt. Det er derfor nødvendigt enten at opbløde lyset eller fylde skyggerne ud ved hjælp af endnu en lyskilde eller ved brug af en reflektor. En nem, spændende og tilmed gratis måde at komme i gang med portræt-/ modelfotografering, er simpelthen at gå udenfor. Solen er en eminent lyskilde, som på en overskyet dag leverer et perfekt og blødt lys. Hvis der ingen skyer er på himlen kan modellen trækkes ind i skyggen, hvor lyset er langt mere jævnt og blødt. Biilledet til højre er taget i skyggen af en stor bygning på en solrig dag. Læg

Fotograf: Søren Wrang. Model: Amalie Bramming. Exif: 50 mm, f/1.8, 1/1600 sek, ISO 10.

Portræt- og modelfotografering

des (hvis man ikke ejer en fjernudløser til

hæve enten forgrunden eller himlen, alt


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Tema: Fotografi

Fotograf: Søren Wrang, exif: 35 mm, f/2.8, 1/125 sek, ISO 800.

mærke til den behageligt bløde og jævne belysning. En ting som mange glemmer at tænke over, er valg af baggrund. En rodet og forstyrrende baggrund kan nemt ødelægge et ellers flot billede. Man kan komme rundt om dette ved dels at trække modellen nogle meter frem foran baggrund og samtidig skyde ved en forholdsvist stor blænde (fx f/3.5) for at opnå en lav dybdeskarphed hvorved baggrunden sløres mest muligt. På viste billede står modellen cirka 1-1,5 meter foran baggrunden, men pga. den store blænde (f/1.8) er baggrunden sløret og uforstyrrende.

You’re not an engineer You’re a fact-loving environmentalist on a mission Join our 2 year Postgraduate Programme

En sikker vej til en god beskæring og en afbalanceret komposition er at følge det gyldne snit. Ved fx et close-up portræt er øjnene ofte den vigtigste del af billedet og bør placeres i det gyldne snit. Det skal naturligvis nævnes, at dette blot er en af de sikre og “idiotsikre” måder at gøre det på. At

eksperimentere

med

Impact

alternative

kompositioner kan føre til helt unikke og yderst spændende billeder. Koncertfotografering Denne disciplin er forholdsvist svær at

is one of the key words

mestre, da belysningen ofte er meget ringe, og man har sjældent mange sekunder til at fange de rette situationer reduceringsværktøj i efterbehandlingen

på scenen. Som oftest er det ikke tilladt

at skyde ved stor blænde og at skrue

at bruge flashudstyr under koncerter, så

ISO-værdien (sensorens lysfølsomhed)

af billedet, samt at tilføje ekstra skarp-

man må nøjes med det forhåndenvæ-

i vejret. Brugen af stor blænde og høj

hed.

rende lys. For at opnå et skarpt billede

ISO-værdi er ikke en god cocktail hvad

Ovenstående billede er taget på DTU

er en tilpas hurtig lukkertid essentiel.

billedkvalitet og støj angår. Det kan

under en koncert i 2011 med The Floor

Det betyder at det ofte er nødvendigt

derfor være en god idé at bruge et støj-

Is Made Of Lava.

We are looking for ambitious and devoted environmentalists who wants to make an impact instead of just a difference

postgraduate.danfoss.com


B

d l a f nu d

Elizabeths Opskrifter Af Elizabeth Rasmussen, Gastronomy and Health, LIFE.

Motionsløbet 2011

Daniellas færøske drøm – med karamel creme

Mandel-chokoladekage

Af Simone Witzansky, Teknisk

150 g mandler

Biomedicin.

100 g sukker 2 æg

Bunde: 4 æggehvider, 200 g sukker og 1

100 g chokolade

håndfuld cornflakes.

Foto: Mads Jensen

Fyld: 1/4 piskefløde, 21⁄2 dl. creme fraiche

1. Æg og sukker piskes til en luftig

og ca. 4 æbler.

masse med en el-pisker (dette

Karamel creme: 4-5 spsk. lys sirup, 80-100

kan tage lidt tid).

gr. flormelis, 11⁄2 spsk. vanillesukker og 1/4

2. Mandlernes blendes til mel eller

l piskefløde.

hakkes fint, hvis man ikke har en blender.

Først laves bundene. Æggehviderne piskes,

3. Chokoladen hakkes, så der

dernæst piskes sukkeret i,
 og til sidst

både er fine og lidt grovere styk-

vendes en håndfuld knuste cornflakes i

ker i blandt.

dejen.

4. Mandlerne og chokoladen

Der laves to bunde, som kan laves aflange

vendes forsigtigt i æggemassen,

eller runde, og som bages på bagepapir

så luften ikke bliver slået ud under

midt i ovnen ved 125 grader i 90 min.

processen. 5. Massen hældes nu i en spring-

Før kagen lægges sammen, skal bundene afkøle. Fyldet laves ved at

form foret med bagepapir. Bage-

skære æblerne i små stykker og piske fløden til flødeskum. Hernæst

papiret kan med fordel gøres

kan creme fraichen og æblerne forsigtigt vendes i flødeskummen.

vådt, så det er lettere at forme. 6. Kagen bages ved 165oC i

Oktoberfesten

Karamel cremen laves i en gryde, hvor alle ingredienser blandes

30-35 min., eller indtil den er

sammen og koges ved svag varme til ønskede konsistens.

gylden og sprød ovenpå.

Kagen lægges nu sammen, og karamel cremen serveres ved siden af. Velbekomme!

Serveringsforslag: Råcreme Lige dele flødeskum og enten skyr

Krydsfelt fik ved en fejl trykt et

eller cremefraiche blandes forsig-

forkert portrætbillede til Simo-

tigt. Blandingen smages til med

nes artikel i sidste udgivelse.

flormelis og vaniljesukker eller

Således figurerede Elizabeth

vanilje essens. Friske eller optø-

Rasmussen dobbelt i bladet,

ede bær kan med fordel blandes

og Simone udeblev. Vi bekla-

i for at give en mere frisk og let

ger meget.

smag.

Foto: Mads Jensen

20

Krydsfelt.dk December 2011

21

Krydsfelt.dk December 2011


8

2

5

7 6 8

2

8

9

4

5

2

9

7

2

6

5

7

7

1

8

3

6

1 7

7

3

1 8

5 2

3

1

4

5

4 9

8

3

9 1

5

6

9

4

2 6

4 1

7

8

4

8

svær

4

nem

3

3

6 5 8

4 5

1

Picture of the month On the way to Nordkapp, Summer 2011 Photographer: Thorbjørn Jørgensen www.pf-foto.dk

Canon 400D - 18mm - f/5.0 - 1/100

tor. 1. IAK: Uddeling af æbleskiver. Sidste dag for tilmelding til treugers kurser fre. 2. Sidste undervisningsdag lør. 3. søn. 4 man. 5. tir. 6. ons. 7. tor. 8. Første eksamensdag. PF-Auto julefrokost fre. 9. lør. 10. søn. 11. man. 12. tir. 13. Eftertilmeldingsperiode for treugers kurser åbner ons. 14. tor. 15. fre. 16. lør. 17. søn. 18. man. 19. tir. 20. ons. 21. tor. 22. Sidste eksamensdag fre. 23. Juleferie lør. 24. Juleaften søn. 25. 1. juledag man. 26. 2. juledag tir. 27. ons. 28. tor. 29. fre. 30. Vil du have noget med i Krydsfelts kalender? Send en mail med begivenlør. 31. Nytårsaften hed inkl. dato til krydsfelt@pf.dk. Man. 2. 3-ugers starter

23

Krydsfelt.dk December 2011


verden er lige om hjørnet Derfor har vi brug for medarbejdere i verdensklasse. Hos Rambøll skal du have fagligheden i orden og lyst til en fremtid som rådgiver. Vi arbejder på nogle af branchens mest udfordrende projekter fra 200 kontorer i 23 lande. Du har faglig indsigt, globalt udsyn og mod på at arbejde for dagsordener, der rækker ud over din egen. Se mere på:

www.StuDent.Ramboll.Dk

Krydsfelt 60  
Krydsfelt 60  

DTU student magazine

Advertisement