Page 1

Typo3 QuickStarter Manual Senior Erhverv Danmark

Udarbejdet af WebSmedjen.dk


Indhold Afsluttende informationer ............................................. 21 Anbefalinger til indholdet på din hjemmeside . ........ 21 Informationer på hjemmesider . ............................... 21 Gemme muligheder . ...................................................... 7 Indsæt billeder . ............................................................ 18 Indsæt links .................................................................. 19 Login . ............................................................................. 3 Offentliggør siden ......................................................... 20 Oprettelse af sider .........................................................11 Rediger sideindhold . ...................................................... 5 Typo3 Backend . ............................................................. 4 Valg/ændring af template ............................................. 10 Ændre adgangskode ...................................................... 5 Ændre sprogopsætning . ................................................ 5


Tillykke med din Typo 3 cms-system! Typo3 er oprindeligt blevet udviklet af en dansker i 1998. Systemet bliver siden løbende opdateret af en gruppe dygtige programmører over hele verden. Typo3 har udviklet sig til at blive en enterprise content management system. Med en Typo3 installation har du satset på en løsning, der også bliver anvendt af helt store organisationer og virksomheder. En cms system i denne klasse koster ellers nemt flere hundrede tusinde kroner i licens og udvikling. Ydermere kan du få support, opgradering og udvidelser af flere uafhængige leverandører og er derved ikke afhængig af en enkel leverandør. Der tilbydes også træning ved flere forskellige institutioner og virksomheder.

Login

Du redigerer dit websted direkte i din browser. En browser er et program, som du bruger for at begå dig på internettet, f.eks. Internet Explorer eller Mozilla Firefox. 1. Naviger til login siden

Du logger ind ved at åbne din browser og navigere til din hjemmeside: http:www.seniorerhvervdanmark.dk. Tilføj /typo3 efter domænenavnet. Så det bliver til: http://www.seniorerhvervdanmark.dk/typo3 2. Udfyld adgangskoder

Indtast dit brugernavn og din adgangskode. 3. Log ind. Klik på knappen log in.

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 3


Typo3 Backend

Når du igen ser på webadressen, kan du se at du befinder dig på ”backend”. Det betyder, du er logget ind som redaktør på sider, som ikke er tilgængelige og synlige for andre.

Herfra kan du redigere sider ved at ændre tekster, tilføje eller slette billeder, uploade filer, etc. Du kan benytte dig af de funktioner, der er blevet installeret. Det kan være en kalender, nyhedsbrev eller andet. Når du har logget på, kan du se oversigten i Typo3. Du lægger sikkert mærke til at det er på engelsk, hvilket er en default indstilling. Det kan du nu ændre til dansk, hvis du ønsker det, da vi har installeret denne udvidelse for dig.

Side 4

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


Ændre sprogopsætning 1. Klik på Indstillinger 2. Vælg Dansk 3. Gem opsætning

Ændre adgangskode

1. Klik på Indstillinger 2. Indtast Nyt kodeord og gentag indtastning ved nyt kodeord igen. 3. Gem

Rediger sideindhold

Klik på Side i øverste venstre hjørne.

Nu får du et oversigt over hvilke sider du har på dit websted.

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 5


Klik på den side du ønsker at redigere. Klik på blyanten ved tekstafsnittet du ønsker at redigere i.

Du bliver navigeret videre til redigeringsdelen af selve tekstafsnittet.

Nu har du mulighed for at redigere i teksten ligesom i en word dokument. Prøv at foretage nogle ændringer. Du kan også ændre på font (skrifttype) eller tildele en rød, grøn eller blå farve ved ”tekst:” Du kan endda indsætte smileys, dog er det måske ikke hensigtsmæssig på en offentlig hjemmeside.

Gem dine ændringer ved at klikke på ikonet ovenfor. Se rød pil. Side 6

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


Åbne nu den side, du lige har foretaget nogle ændringer i på selve hjemmesiden (frontend). Frontend er hjemmesiden, som er tilgængelig for offentligheden. Altså alt, som man kan se uden at være logget på. Åbne evt. et nyt browservindue ved siden af. Kan du ikke finde dine ændringer skal du klikke på ny på den side (menupunktet) hvor du har foretaget ændringerne eller anvende tasten ”F5” på dit tastatur. Så henter dit program den aktuelle udgave af hjemmesiden.

Gemme muligheder

Du har flere muligheder at gemme dine ændringer på: 1. Gem siden og forbliv i redigering 2. Gem og åbne siden i et nyt vindue, så du kan se resultatet. 3. Gem og luk siden.

Prøv alle 3 muligheder af, så du ved hvordan du bedst kan lide at arbejde.

Sidetemplates/Skabeloner QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 7


Du kan vælge mellem 4 skabeloner (Templates) for at tildele siden en anden opbygning og udseende. 1. Design til en forside:

2. Design I til en forside eller underside

Denne skabelon er egnet til korte tekster, der holder sig indenfor rammen. Du kan vælge mellem forskellige billeder på venstre side ved oprettelse. Se punkt oprettelse af en ny side og valg/ændring af template.

Side 8

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


3. Design II til en forside eller underside

Denne skabelon er egnet til tekster, der fylder mere end tekstrammen. Rammen i bunden rykkes nedad ved mere indhold. Også her kan du vælge mellem forskellige billeder på venstre side ved oprettelse.

4. Design III til en forside eller underside

En skabelon til indsættelse af flere elementer.

Der kan selvfølgelig tilføjes flere templates til Typo3 systemet, hvis behovet og ønsket opstår. Der kan også udarbejdes flere billeder til skabelonerne.

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 9


Valg/ændring af template 1. Vælg sidemenu. Grøn pil.

Først vælger du i venstre menu at du ønsker lave ændringer på siden.

2. Vælg den side, som skal have et andet udseende (template). Se blå pil. 3. Klik på blyanten for sideopsætning. Se rød pil.

Du bliver navigeret til de generelle sideindstillinger. Her kan du ændre navnet på siden, som du kan se i selve menuet på hjemmsiden. Det er også den titel af denne side i din browser.

Side 10

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


1. 2. 3. 4.

Vælg faneblad ”extended” for at ændre sidetemplate. Blå pil. Vælg side skabelon struktur. Rød pil. Vælg den samme skabelon design. Rød pil. Gem evt. med preview, så du kan se det nye design.

Oprettelse af sider

1. Vælg igen side i venstre menu. Se grøn pil 2. Klik evt. på en af dine sider i sidemenuet. Se rød pil 3. Klik på side i toppen med plustegnet. Se blå pil

Du kan nu på højre side vælge hvor din side skal ligge henne. Skal den tilføjes som underside til - i denne eksempel - ”Forside”? Skal den ligge selvstændigt inden ”Forside”, inden ”For virksomheder” eller efter ”For virksomheder”. Vælg en position. Du bliver dirigeret videre til udvalg af templates. Vælg en skabelon.

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 11


Indtast en sidetitel. Se blå pil.

Det er det navn, som din side har på både Internettet og i menuet. Du kan nu bestemme om siden skal være skjult for offentligheden (Frontend). Se gul pil. Du kan selvfølgelig offentliggøre siden på et senere tidspunkt.

Gem din side og du vil se at menuet bliver opdateret. Din side er tilføjet, men fordi den er skjult på den aktive hjemmeside er den markeret med et rødt ikon foran navnet. Du har nu mulighed for at tildele siden et andet template eller beholde det, som er sat til default. Se vælg/ændring af template. Prøv at gå videre med default template og vælg nu et billede til default templatet.

Side 12

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


Klik på din nye side i menuet. Se rød pil. Du kan se 2 kolonner ved default template (design 3). Under ”Content” - se gul pil kan du tilføje tekster og billeder og ved ”Billed” vælger du et billede, der skal ligge på venstre side af menuet. Vi indsætter først et billede. Klik på sideikonet med plus tegnet under ”Billed”. Se blå pil. Du bliver navigeret videre til udvalget af elementer, som du kan indsætte på din side. Nu skal vi kun indsætte et designbillede. 1. Vælg kun billeder. Se blå pil.

2. Klik nu på fanebladet ”Media”. Se blå pil.

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 13


3. Klik på iconet for mappe. Se gul pil.

Nu åbner der et nyt vindue, hvor du kan vælge et billede. Du skal sikre dig, at du er i mappen, der hedder ”ImgVenstreDefault”. Den mappe indeholder de billeder, der er blevet udarbejdet til netop denne template. Sæt evt. flueben til i ”vis miniaturer” i bunden på venstre side. Så kan du se billederne i små udgave. Vælg et billede.

Klik på billednavn af det billede du ønsker indsætte.

Side 14

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


I eksemplet blev valgt billedet, der hedder business1.jpg. Du kan se, at det er blevet indsat automatisk.

OBS: Inden du gemmer, skal du bestemme den rigtige ”position”. Ellers sidder billedet ikke på det rigtige sted. 1. Gå til punktet ”position”. 2. Vælg Over, venstre. Se blå pil. 3. Gem, evt. med preview.

Nu har du oprettet en ny side, givet den et navn og bestemt hvilket designbillede den skal have. Nu skal du bare tilføje noget indhold. Du har sikkert lagt mærke til, at sidens bund ligger for højt oppe. Det ser lidt sjovt ud ved ”default template”. Det skyldes at siden ikke har fået noget indhold endnu. Sidens bund rykkes ned med indhold. Sider, som er skjulte for offentligheden har også et rødt mærke med ”preview” på højre side. QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 15


1. Klik igen på sidenavnet i menuet (sidetræet). Rød pil.

I vores eksempel hedder den ”Ny side”. Du kommer tilbage til oversigten. Nu tilføjer vi en indholdselement til siden.

2. Klik på iconet med plustegn i kolonnen ”Content”. Se gul pil.

3. Denne gang vælger vi en almindeligt Tekstelement. Se rød pil.

Man kan også sagtens indsætte billeder, når man vælger denne option. I vores ”QuickStart Manual” nøjes vi med at prøve denne mulighed.

Det, som nu sker er, at vi indsætter et afsnit til siden. Du kan nøjes med kun et afsnit. Du kan også lave flere overskrifter og tekstafsnitte indenfor 1 afsnit.

Side 16

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


1. Nu kan du indsætte overskriften.

2. Klik på fanebladet ”Tekst”. Blå pil.

Her kan du igen redigere og indsætte tekst som du ellers er vant til fra andre tekstforarbejdningsprogrammer, som f.eks. MS Word.

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 17


Indsæt billeder

1. Sæt curseren det sted, hvor du ønsker at indsætte et billede. 2. Klik på det lille icon med bjerget og solen. Se rød cirkel. 3. Klik nu på gennemse.

4. Naviger til det billede, som du ønsker at indsætte fra din computer.

Du kan se at billedet nu er blevet tilføjet i den højre kolonne under Billeder. Læg mærke til stien, hvor du indsætter billedet til. Se grøn pil. I denne eksempel kommer dit billede at ligge i en mappe, der hedder user_upload/_temp. 5. Klik nu på billedets navn for at indsætte det endeligt. Blå pil. 6. Gem.

Billedet er nu indsat. Du kan flytte det ved at trække i det. Side 18

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


Indsæt links Du kan selvfølgelig også indsætte links på markerede områder. 1. Marker billedet eller tekstområde, som du ønsker at indsætte et link på. 2. Klik på ikonet med den lille verden med kæde på. Se blå pil.

_blank

Der åbner et nyt vindue, hvor du skal vælge hvor du ønsker at din webbesøger bliver navigeret hen til, når hun/han klikker på linket. Det er altid en god ide at der åbner et nyt vindue, når webbesøgeren klikker på dit link. Det er mest brugervenligt, fordi dine webbesøger ikke kommer til at lukke din side, når de kun ønsker at lukke den information, som de blev navigeret hen til ved linket. Det kan du definere, når du indtaster _blank ved Mål: eller vælger ”nyt vindue” ved drop down menuet til højre af. Vælg herefter faneblad Fil, Ekstern Url eller Email for at bestemme hvad linket skal udføre. Det er alt afhængig om det skal være en fil, du ønsker at der skal åbnes eller om du ønsker at webbesøgeren bliver navigeret hen til en anden hjemmeside ved klik eller om der skal åbnes webbesøgerens e-mail program, når der skal linkes til en e-mail adresse. QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 19


Prøv de forskellige muligheder og gem herefter dine indstillinger. Husk at der skal indhentes lov til at linke til andre hjemmesider.

Offentliggør siden Når du er færdig med din side, kan du nemt offentliggøre siden ved at slå fluebenet fra igen i sideoversigt. 1. Sikre at siden er markeret. Se grønne pil. 2. Slå faneblad Generelt op. 3. Slå flueben fra ved ”skjul side”. Se blå pil.

Nu har du fået de elementæreste redskaber til at redigere på din hjemmeside og oprette sider i Typo3. Der er mange flere muligheder og finesser i Typo3. Når du først føler dig tryg og sikkert ved at foretage ændringer, som beskrevet i denne manual, står intet i vejen for at eksperimentere yderligere. Der kan ingen ting ske ved det end at du samler på erfaringer og hurtigere opnår de resultater, som du ønsker at opnå. God arbejdslyst!

Side 20

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk


Afsluttende informationer Informationer på hjemmesider

Undersøgelser viser, at en webside, der har for mange informationer på en gang hurtigt bliver klikket væk fra. Verden i dag er præget af travlhed, derfor skal information være nemt at finde og samtidig præsenteres i små portioner. En hjemmeside skal vække interesse, afspejle afsenderen og formidle et budskab. Hvis man ”overfalder” webbesøgeren med hjemmesider, der bugner med tekster vil webbesøgeren miste overblik og interesse. Derfor har vi sammen med denne vejledning påført nogle anbefalinger til netop din hjemmeside.

Anbefalinger til indholdet på din hjemmeside

WebSmedjen.dks kunder kan drage fordel af vores ekspertise indenfor de forskellige områder, som indgår i udarbejdelse af hjemmesider, tryksager og andet markedsføringsmateriale. Med uddannelsen som Multimediedesigner med speciale i Visualisering og Konceptudvikling på Nordjyllands Erhvervsakademi og erhvervserfaring indenfor IT branchen, bl.a. hos IBM i Irland medbringer Jeannine Thrane solide erfaringer og viden indenfor salg og markedsføring og visuel udformning af budskaber. Der indgår flere overvejelser ved fremstilling af markedsføringsmateriale. Derfor giver WebSmedjen.dk de enkelte Seniorerhverv afdelinger følgende forslag: • Når du føler at du har meget at fortælle, så husk hvem dine målgrupper er og prøv at sætte dig i deres situation. • Husk, at du også henvender dig til virksomheder, der skal få interesse i at engagere en seniormedarbejder. Hvad vil sådan en virksomhed gerne have at vide og hvad forventer den? Hvordan kan man vække interessen for kontaktsøgning? • Prøv at holde tekster meget korte på din hjemmeside. Lav hellere 2 eller flere sætninger ud af en lang sætning. • Lav hellere flere undersider til et emne, når der er meget indhold. • Lav gerne dokumenter - og helst pdf-filer, som du kan indsætte på hjemmesiden. • Husk at virksomheder, der leder efter information kun har kort tid til at finde relevante informationer. Opdeling og inddeling betyder derfor rigtig meget. • QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Side 21


For at motivere seniorer til at tilslutte sig Senior Erhverv, kunne det være en god ide at indbyde til faste mødetidspunkter. Det kunne man gøre ved at have kontortider på forsiden som ”åbent-hus-indbydelse”. Så seniorer føler sig trygge ved at komme forbi til en uforpligtende snak. Faktisk er det generelt en god ide ikke at fortælle alt på hjemmesiden. Fortæller hjemmesiden det hele, fristes man ikke til at søge kontakt for at høre mere.. Det er højst anbefalelsesværdigt at afdelingerne koordinerer og har nogle fælles menupunkter (indhold), så der afspejles fællesskab. Fællesskab signaliserer at man har styr på sit og desuden en stor kompetence. Tænk på andre store organisationer. Hvordan ville det virke på dig, hvis deres afdelingers hjemmesider adskiller sig væsentligt fra hinanden. Hvordan ville du opfatte organisationen og produktet? Derfor anbefaler WebSmedjen.dk at hovedsiden Seniorerhverv Danmark indeholder alle informationer og afdelingerne (netværkene) fortæller om: • • • •

De lokale succeshistorier Kontor,- og kontaktpersoner Lokale arrangementer Åbningstider og adresse

WebSmedjen.dk håber at du får glæde for denne vejledning og din nye hjemmeside. De bedste ønsker og succes til dig og din afdeling. Med venlig hilsen WebSmedjen.dk Jeannine Thrane

Side 22

QuickStarter Manual 2009 © WebSmedjen.dk

Typo3 Quick starter manual  

typo3, cms, manual