Page 1

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Hallo allemaal, Wat gaat de tijd toch snel want we hebben alweer een kwart van het schooljaar gehad. In die tijd is meester Erwin goed van start gegaan op twee basisscholen, is de eerste crea ronde alweer geweest, is juf Alma helemaal gewend op school, zijn de kinderpostzegels alweer verkocht, is juf Toos met pensioen gegaan en is de Kinderboekenweek alweer bijna ten einde. Als ik terug kijk naar het eerste kwartaal van het schooljaar moet ik zeggen dat we goed gestart zijn en de school “loopt als een zonnetje”. Maar dit heeft natuurlijk ook te maken met de mensen en kinderen die zich geweldig inzetten voor de school. Als dank hiervoor biedt de Jeanne d’Arc jullie volgende week een welverdiende vrije week aan. Veel leesplezier, Meester Walter Agenda 14 oktober: Podium ochtend als afsluiting Kinderboekenweek 17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie In dit Schakeltje: - Kinderboekenweek - podium ochtend - Start 2e ronde crea middag - Ouderbijdrage - Start kanjertraining. - Pepernotenactie - Verjaardagen. - Avonturen van Pablo. Kinderboekenweek Woeste Willem, Pippi Langkous, Harry Potter en Hermelien. Het zal u niet ontgaan zijn dat er een aantal Superhelden uit eigen boek hebben voorgelezen in de verschillende groepen. Dit heeft natuurlijk te maken met de Kinderboekenweek en het thema. ‘Maak je eigen Superheld!’ In de afgelopen week zijn alle leerlingen op een eigen manier met dit thema aan de slag gegaan. Er zijn werkstukken gemaakt. Er zijn eigen Superhelden ontworpen. Leerlingen zijn voorgelezen maar hebben ook zélf voorgelezen aan leerlingen in andere groepen. Kortom, de afgelopen week hebben de leerlingen allemaal toegewerkt naar dat ene moment waarop alles aan elkaar en de ouders getoond kan worden…

-2-


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Podiumochtend …dit gebeurt natuurlijk tijdens de Podiumochtend. Van 11.00-11.45 laten de leerlingen hun werkstukken zien of hebben ze een stukje voorbereid, waarop zij laten zien wat voor verschillende Superhelden er allemaal zijn. U bent van harte uitgenodigd om deze Podiumochtend met ons mee te maken! Start 2e ronde creamiddag Op vrijdag 4 november start de 2e ronde van de creamiddag. De data van de 2e ronde zijn: - 4 / 1 1 / 18 / 25 november - 2 / 9 december Ouderbijdrage en schoolreisje Net als vorig jaar gaan we dit jaar de ouderbijdrage in één keer innen, tezamen met de kosten voor het schoolreisje of schoolkamp. De ouderbijdrage is bedoeld voor de extra activiteiten door het jaar zoals Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, Jaarafsluiting etcetera. Deze bijdrage is voor ieder kind gelijk. Voor het jaar 2011-2012: 22,50 Euro. De kosten voor de schoolreis of -kamp variëren per groep: 22 Euro voor groep 1tm6 en 65 Euro voor groep 7,8. Uw kind krijgt deze week van de juf/meester een brief mee met daarin het voor uw kind van toepassing zijnde totaalbedrag. Het verzoek aan u is dat dan op korte termijn over te maken op het in de brief genoemde rekeningnummer. Vorig jaar hebben enkelen gekozen te betalen in 2 termijnen: dat is vanzelfsprekend geen probleem. Wel ontvangen we in dat geval de laatste termijn graag uiterlijk 4 weken voor het schoolreisje/-kamp. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via nummer 652641. Met vriendelijke groet, namens de Medezeggenschapsraad Han Dieben Start kanjertraining Tijdens de studietweedaagse, in Dalfsen, zijn alle leerkrachten geschoold om de kanjertraining toe te kunnen passen in de groepen. Door het succes van deze training, die vorig jaar in groep 5/6 gestart is, leek het ons belangrijk dat alle leerkrachten hierin geschoold werden. Na de herfstvakantie zal er in alle groepen begonnen worden met de kanjertraining. Op maandag 21 november staat er een kanjer ouderavond gepland. Hier zal een voorlichting gegeven worden over de kanjer training. De avond is van 19:30 tot 21:00 en alle ouders zijn hierbij uitgenodigd. Voor meer informatie over de kanjertraining kunt u kijken op www.kanjertraining.nl.

-2-


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Pepernotenactie In het vervolg op de zeer succesvolle bloembollen-verkoop-actie van afgelopen jaar organiseert de oudervereniging dit jaar een nieuwe verkoopactie namelijk een pepernoten verkoopactie. De opbrengst van vorige keer is geheel besteed aan de aanschaf van mooie Jeanne d’Arc sportshirts voor de hogere groepen. Voor dit jaar is het de bedoeling dat de opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van shirts of hesjes die gebruikt kunnen worden bij schoolreisjes (met name voor de lagere groepen) en bij voldoende opbrengst voor het organiseren van iets extra’s bij het eindfeest. Uw kind krijgt een pepernotenfolder mee. Op deze folder staan de pepernoten afgebeeld. De pepernoten zijn verpakt in een leuk blik in spaarpot vorm. De blikken kosten € 4.50. Met als aanbieding 2 blikken voor € 8,- Op de achterkant van iedere folder is een bestelformulier afgebeeld. Deze kan worden ingevuld door ouder, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, kennissen enz. Uiterlijk dinsdag 8 november (of natuurlijk eerder) kunnen de kinderen de bestelformulieren weer inleveren op school bij meester Roderick. Ongeveer eind november worden de bestelde blikken met pepernoten aan uw kind meegegeven. Dit zal via een email bij u kenbaar worden gemaakt zodat de kinderen een tas mee kunnen nemen of even met de auto kunnen worden opgehaald. Diegene die pepernoten bij uw kind heeft besteld hoeft de betaling pas te doen bij de levering. Als uw kind alles binnen heeft, kan het geld worden ingeleverd bij meester Roderick. Wij wensen de kinderen veel succes en veel verkoopplezier! Verjaardagen 29 oktober: Joost van Heerde Avonturen van Pablo

-2-

schakeltje 13102011  

schakeltje 13102011

Advertisement