Page 1

Kennismakingsgids voor u en uw kind


Welkom

Uw w kind gaat naar de basisschool. Zowel voor u als uw kind een leuke en spannende tijd. Hoe zal uw kind reageren? Deze Kennismakingsgids willen wij u meegeven zodat u uw kind kunt helpen zich voor te bereiden op onze school. In deze gids ziet u foto’s van de toekomstige klas en van allerlei activiteiten.

U kunt thuis samen met uw kind deze gids bekijken. Als de kleuter voor de eerste keer een dagdeel meedraait, herkent het vaak een heleboel, dit kan een vertrouwder gevoel geven in deze nieuwe omgeving.

Wij adviseren u niet alleen voordat uw kind bij ons op school komt deze gids samen door te kijken, maar ook in de weken daarna. Misschien kan de kleuter dan zelf al het één en ander vertellen over zijn klas.

Wij wensen zowel u als uw kind een fijne tijd toe op onze school.

Team Jeanne d’Arc Augustus 2011


De Dit is dan je nieuwe school: De Jeanne d’Arc


Dit zijn de meesters en juffen op jouw nieuwe school. 1x per jaar vieren wij hun verjaardag op meestermeester en juffendag.


De deur gaat om kwart over acht open, jij mag samen met jouw papa, jouw mama of de oppas naar binnen.


Bij binnenkomst hang je je jas op aan de kapstok, en zet je je eten en drinken in de kar. Als er luizen zijn gaat je jas in de luizenzak.


Bij het lokaal van de kleuters ligt een namenlijst, hier zet je een kruisje achter jouw j naam naam. Voor elke dag is er een vaste kleur, die zie je door de hele school bij allerlei opdrachten terug.


Nadat jij je kruisje gezet hebt mag je een leuk boek pakken, en ga je je stoel opzoeken.


Als de eerste bel gaat, gaat het stoplicht op oranje. Dit betekent opruimen,, dus zet jij je boek terug in de kast. Daarna pak je je stoel en ga je in de kring zitten.


Jouw papa, mama of oppas gaat naar huis na de eerste bel. Zo kan de juf om half negen beginnen met de les.


In de ochtendkring beginnen de kleuters met een gebed, verhalen en gesprekjes vanuit Trefwoord. In de middag zijn het verhalen, gesprekken en taalspelletjes bij het thema.


Als het buiten slecht weer is, ga je binnen gymmen De gymschoenen van de gymmen. kinderen hangen in zakken aan de kapstok. Als het mooi weer is spelen we lekker buiten.


Als je jarig bent vieren wij een feestje. Jouw moeder overlegt met de juf wanneer je het viert. Je trakteert dan jouw eigen groep en alle meesters en juffen.


Tussen 10 uur en half 11 gaan wij eten en drinken. De twee gekozen hulpjes mogen de karretjes van de gang de klas inrijden en jij pakt er vanaf wat van jouw is.

Als iedereen alles heeft, zingen we eerst een liedje voordat wij gaan eten.

Smakelijk eten, smakelijk drinken Hap slok hap, hap slok hap Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken Eet en drink maar op, eet en drink maar op


We hebben ook een werktijd: 1x ’s s ochtends en 1x ‘s middag. iddag. Je maakt een werkje over het thema of je mag spelen op de mat of in de hoeken. Er zijn veel leuke dingen die je kunt doen.


Dan wordt het tijd om op te ruimen, we gaan de jassen aandoen want je wordt opgehaald om thuis een broodje te eten of je blijft op school eten bij de overblijf


Vanaf 13:00 uur ben je weer welkom op school. Je mag weer samen met je papa,, mama of oppas naar binnen gaan. De lessen beginnen om 13:15 uur.


Speelgoed kun je beter niet meenemen naar school. Alleen Alleen na jouw verjaardag en na Sinterklaas mag je 1 cadeautje meenemen en aan de andere kinderen laten zien.


Om 15:10 0 uur gaan wij allemaal onze jassen aandoen andoen zodat wij om 15:15 uur naar buiten kunnen. Je wordt dan weer opgehaald door jouw papa en/of mama. Tot morgen!


Nog even een aantal punten voor jouw papa en mama wat makkelijk is om te weten (1).

De gymschoenen gymschoen voor op school moeten binnengympen zijn, deze schoenen hebben een witte zool en bij voorkeur met klittenband. Na iedere vakantie is er luizenpluis op school. Luizenzakken zijn te koop op school voor â‚Ź 5,00. Het schoolgeld dat u betaalt is inclusief schoolreisje voor uw kind en bedraagt in groep 1/2 â‚Ź 38,00. Er zijn in een schooljaar diverse activiteiten. activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, gezamenlijke opening van het nieuwe jaar, meestersmeesters en juffendag, Pasen, eindfeest en nog veel meer. Ook is er een projectweek met ieder jaar een ander thema. De maand februari is meekijkmaand. De ouders mogen een deel van de dag kijken in de klas hoe alles gaat. Als uw kind voor het eerst een paar maanden op school is, mag u ook buiten deze maand om een afspraak maken met de leerkracht. U wordt door meester Erwin op de hoogte gehouden d.m.v. het Schakeltje. Dit is een digitale nieuwsbrief welke meester eester Erwin naar alle ouders mailt. Meester Erwin hoort het graag als u deze niet ontvangt. Er staat een jaarkalender op de site van de school, hierin staan alle activiteiten activi die gepland zijn.


Nog een aantal punten wat voor jouw papa en mama makkelijk is om te weten (2).

Op meester- en juffendag mogen de kinderen een klein cadeautje meenemen voor de meester en/of juf van de eigen groep. Tijdens de podiumochtenden mogen de ouders en andere belangstellenden aanwezig zijn. De eerste dag na iedere vakantie openen wij gezamenlijk met alle kinderen. De overblijf kost € 2,00 per keer. Dit kan meegegeven worden aan de kinderen (in het trommeltje). De overblijfmoeders horen het graag als een kind niet komt of juist extra komt. Contactpersonen voor de overblijf zijn: Jolanda Hoften en Susanne Drent (h.drent4@upcmail.nl h.drent4@upcmail.nl of telefonisch 0525-651632. 651632. De BSO is gesitueerd in het schoolgebouw. De kleuters worden door de leidsters van de BSO bij het klaslokaal opgehaald. In de gang bij de kleuterklas ligt een schrift. Hierin Hi kunt u opmerkingen vermelden inzake uw kind. Bijvoorbeeld dat het een wensje wil maken omdat papa of mama jarig is. Ook andere zaken die u kwijt wilt mag u hierin zetten. Als u iets met de leerkracht wil bespreken, maken ze graag tijd voor u na schooltijd. Hierdoor kan de leerkracht tijdens het inloopkwartier alle aandacht aan de kinderen besteden. besteden Meer informatie voor de ouders over onze school kunt u vinden op de site www.kbsjeannedarc.nl.. Onder het kopje pje ‘School’ vindt u de jaarkalender, de jaargids, de schoolgids en het daltonbeleidsplan.

Kennismakingsgids  
Kennismakingsgids  

kennismakingsgids JD

Advertisement