Page 1

- pagina 1 -

Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde 0525-651557 www.kbsjeannedarc.nl jeannedarc@skofv.nl

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 2 -

1. Inleiding Voor u ligt het veranderlijke gedeelte van onze schoolgids. In deze gids treft u o.a. de jaarplanning, contact gegevens en overige informatie aan, die aan verandering onderhevig zijn. Het gaat hier om aanvullende, praktische informatie, die samen met de schoolgids een duidelijk beeld van het reilen en zeilen op de Jeanne d’Arc geven. Mochten er na het lezen van de school- en/ of de jaargids nog vragen zijn, dan kunt uiteraard bij de directie terecht. Vriendelijk groetend, Namens het team van de Jeanne d’Arc

Erwin Dekker 17-08-2010

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 3 -

Inhoudsopgave 1. Inleiding

2

2. Missie en Visie van onze school 3. Algemene afspraken en informatie

4

Dieren in de school Fietsen op school Gymtijden Gymkleding Hoofdluis Internet Jarigen op school Kauwgom Klassendienst en zorg voor het gebouw Lestijden Lift Mp3 en Mobiele telefoon Ouderbijdrage Overblijven Projecten Pesten op school Roken in school Schoolarts Schoolfotograaf Skeelers- skateboards- stepjes Schoolkrant Schoolreisjes Schooltelevisie Vakanties Verloren / gevonden voorwerpen Wennen aan de nieuwe school

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9

4. Oudervereniging, MR, personeel en bevoegd gezag Oudervereniging MR Personeel Bevoegd gezag Contactpersoon ongewenste omgangsvormen Inspectie van het onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Onafhankelijk vertrouwenspersoon SKOFV / VKM Stichting Kinderopvang Elburg

5. Uitstroom van ons onderwijs

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011

10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11

12


- pagina 4 -

2. Missie en Visie van onze school

“Het beste uit kinderen halen� Mahatma Ghandi

Wat is eigenlijk het beste uit kinderen halen? We vinden dat ieder kind zijn/ haar kwaliteiten maximaal moet benutten. Kwaliteiten zijn niet alleen leerprestaties, ook sociale omgangsvormen, aanleg creatieve vakken en noem maar op. Om te ontdekken wat de talenten zijn van onze kinderen, is het van belang dat we kinderen goed (leren) kennen. We weten wat het kind bezig houdt en daar sluiten we ons onderwijs op aan. Het beste voor een kind is niet voor ieder kind gelijk. Dit staat nauw in relatie van wat het kind kan en wil. Wij benaderen ieder kind als een belangrijk individu. Dit betekent niet dat we individueel onderwijs geven, maar uitgaan van een centrale basis. We bieden de kinderen een uitdagende, aansluitende en veilige werkplek. We dragen zorg voor moderne middelen en streven naar maximale inzet van ICT. Hoe halen we het beste uit kinderen? Daltononderwijs staat centraal in onze school en wordt als middel ingezet om de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Het kind leert zelf keuzes maken, plannen en verantwoording dragen voor het (eigen) leerproces. We bieden het kind keuzevrijheid en spreken het kind aan op gemaakte keuzes. Door goed naar elkaar te luisteren en oprecht betrokken te zijn, is een kind bereid om de relatie met je aan te gaan. Juist deze relatie vinden we erg belangrijk. Goed onderwijs maken we samen, dit kunnen we en willen we niet alleen. Communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met u hebben we het voorrecht om uw kind te mogen begeleiden in zijn\ haar leerproces. Hiervoor is het van groot belang dat de communicatie zorgvuldig en veelvuldig gebeurd. Merkt u iets aan uw kind, kom gerust binnen. De deur staat open. Andersom mag u dit ook van ons verwachten. Vanuit onze Katholieke identiteit vieren en delen we met elkaar. Identiteit is een kwestie van een houding en niet van een half uurtje per dag. We schenken zeker aandacht aan de bijbel, maar verwachten niet dat de kinderen de verhalen uit het hoofd leren. Het geloof is een persoonlijk iets wat je niet kunt opdringen. We gunnen ieder kind een eigen ontdekkingsreis naar de religie.

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 5 -

3. Algemene afspraken en informatie Eten en drinken op school Het tussendoortje om tien uur is echt bedoeld als tussendoortje. De kinderen hebben hooguit tien minuten de tijd om dit op te eten. Wilt u hier rekening mee houden? Een appel en iets te drinken is voldoende voor dit moment.

Dieren in de school Op onze school zitten leerlingen die allergisch zijn voor haartjes, stof of andere zaken. Wij kunnen dan ook geen dieren in het gebouw toestaan. Conform de gemeentelijke verordening mogen er ook geen dieren op de speelplaats komen.

Fietsen op school Het verdient aanbeveling de fiets op slot te zetten. Voor schade, vermissing, e.d. aan de fiets kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld. Op het schoolplein geldt een fietsverbod. Kinderen en ouders worden vriendelijk verzocht af te stappen en met de fiets aan de hand richting het fietsenrek te lopen. Kinderen, die op de fiets komen, dienen gebruik te maken van de ingang aan de Herenveldweg. We hebben inmiddels nieuwe fietsenrekken. Nagenoeg alle fietsen passen in deze rekken.

Gymtijden De groepen 1 en 2 gymmen in ons speellokaal. We hebben een ruime gymzaal ter beschikking, die voorzien is van de nodige materialen. De groepen 3 t/m 8 gymmen in het MFC. We gaan lopend met de kinderen naar het MFC en weer terug. Indien de kinderen aan het eind van de dag of begin van de ochtend zelfstandig naar huis mogen, dient u dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind. De gymtijden zijn als volgt; Zaal 1 Donderdag 08.30 – 09.15 Groep 5/6 – Anneke B. Anne start in groep 1/2. Zaal 2 Dinsdag: 09.00 – 09.45 Groep 5/6 – Anja 09.45 – 10.30 Groep 3/4 – Marja. Roderick staat dan voor groep 1/2 Gymmoment 2 groep 3/4 Meester Roderick geeft zelf een spelles in het speellokaal of buiten (als donderdagochtend een optie is, graag op de donderdag) *: de lessen in de groepen 7 en 8 worden gegeven door de vakdocent. Dhr. Ed van Driel, overige lessen worden gegeven door de eigen leerkracht.

Gymkleding De groepen 1 en 2 gymmen in hemd en onderbroek op gymschoenen. We zien het liefst schoenen met klittenband of elastiek, dat gaat sneller met omkleden. De gymschoenen kunnen op school blijven, ieder kind heeft hiervoor een eigen gymtas. Deze gymtas hangt aan de kapstok met zijn/haar plaatje erop. De kinderen van de andere groepen gymmen in shirt en sportbroekje op gymschoenen of sportschoenen, die niet buiten gebruikt worden. Als uw kind incidenteel op blote voeten gymt, was dan goed de voeten. (Dit ter voorkoming van voetwratten of voetschimmel!). Zorg dat gymkleding mee naar huis wordt genomen, zodat u de kleding tijdig kunt wassen.

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 6 -

Hoofdluis Hoofdluis is een landelijk probleem dat op alle scholen voorkomt. Luizen zijn vooral dol op schoon en sluik haar. Men hoeft zich er niet voor te schamen dat men hoofdluis heeft, daar het goed te behandelen is en het zeker geen vorm van slechte hygiëne of zo is. Indien bij ons het vermoeden bestaat dat er luis voorkomt, worden de kinderen door de “luizenpluis” gecontroleerd. Na elke vakantie vindt er controle plaats. Bij constatering krijgen de kinderen een folder mee hoe men het beste de hoofdluis kan bestrijden. Wilt u onze school waarschuwen als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. De school kan dan de nodige maatregelen treffen.

Internet De website is een belangrijke informatiebron van onze school. Op www.kbsjeannedarc.nl vindt u de nieuwsbrieven, jaarplanning, foto’s van activiteiten en eventuele aanvullende informatie. Tevens treft u hier de formulieren “buiten gewoon verlof” en “regelgeving buitengewoon verlof” aan. Er zal regelmatig een stukje vanuit de kinderen op de website verschijnen.

Jarigen op school In de groepen 1 t/m 8 worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. ochtend. Rond 10.00 uur mag er getrakteerd worden. De leerlingen mogen bij de leerkrachten langs. Denkt u bij het maken, bedenken van de traktaties eens aan een alternatief. Er wordt vaak op snoep getrakteerd. Een leuk versierd potlood, een gummetje of fruit kan ook heel leuk zijn. Wanneer getrakteerd wordt op iets eetbaars, houd er dan rekening mee dat er wellicht kinderen in de klas zitten die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. De leerkracht kan u hierover informeren. We trakteren niet op lolly’s. De traktatie is bedoeld als een aardigheidje. De gewenste uitdeeldag kunt u ook met de leerkracht bespreken. De leerkrachten vieren hun verjaardag op de jaarlijkse meesters- en juffendag.

Kauwgom Wij hebben een kauwgomverbod bij ons op school.

Klassendienst en zorg voor het gebouw Met de kinderen hebben wij afgesproken dat wij er met zijn allen voor moeten zorgen dat de school een fijne en verzorgde plek blijft. Iedere leerling heeft de zorg over zijn eigen werkplek. Per toerbeurt zijn er leerlingen die in een groep de zorg hebben voor bijvoorbeeld de kasten, het bord, de planten, etc. De school wordt schoongehouden door onze interieurverzorgers die dit met veel zorg en liefde doen. Het is echter niet de bedoeling hen extra werk te bezorgen. Het schoonhouden van het gebouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer we ons allen hier aan houden dan stappen we elke dag een schoon gebouw binnen. Wij respecteren elkaar, maar ook onze omgeving.

Lestijden Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

Dinsdag

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

Woensdag

08.30 – 12.15

08.30 – 12.15

Donderdag

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

Vrijdag

08.30 – 12.00

08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

Lesuren per week

23:45 uur

25:45 uur

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 7 -

Lift De lift is enkel voor het gebruik van minder validen en voor het personeel. Kinderen mogen zelfstandig geen gebruik maken van de lift

Mp3 en Mobiele telefoon We kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen handig is dat uw kind een mobiele telefoon mee heeft naar school. Overlegt u dit eerst met de leerkracht van uw kind. Telefoons staan onder schooltijd uit. Dat betekent niet op stil, maar echt uit. Tijdens schooltijden zijn wij bereikbaar op ons telefoonnummer 0525-651557. Mp3- spelers zijn niet voor het gebruik op school. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de mobiele telefoons. Realiseert u zich wel dat wij niet verzekerd zijn voor dergelijke materialen op school.

Ouderbijdrage Op de MR jaarvergadering van afgelopen schooljaar is definitief gesteld dat naast de ouderbijdrage geen extra bijdragen van ouders worden verwacht. Over de hoogte van de bijdrage zal op de eerstvolgende MR- vergadering (september) gesproken worden. De ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten en vieringen in school te organiseren. De bijdrage is vrijwillig en wettelijk niet verplicht. De hoogte van de ouderbijdrage wordt aan het einde van het schooljaar, tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging opnieuw bekeken. Vaststelling vindt plaats aan de hand van het financieel verslag van de penningmeester tijdens deze vergadering. Ook de schoolreisjes en het schoolkamp worden betaald vanuit de ouderbijdrage.

Overblijven Voorschoolse en naschoolse opvang In navolging van de nieuwe wet op de Buitenschoolse opvang (per 1 augustus 2007) heeft onze school een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Elburg (SKE). De SKE huurt een ruimte in ons gebouw, dus de kinderen kunnen veilig vanaf school naar de SKE. Tussenschoolse opvang Het overblijven op school is een voorziening van ouders, voor ouders en door ouders. Per dag zijn er drie ouders die het overblijven begeleiden. De kinderen eten op een vaste plek en gaan daarna spelen, waarbij ze het schoolterrein niet mogen verlaten. We willen van het overblijven een gezellig uurtje maken, waarbij de kinderen zich lekker kunnen ontspannen. Om alles in goede banen te leiden en duidelijkheid te geven aan alle kinderen, zijn er overblijfregels opgesteld. Schroom niet en informeer eens bij de desbetreffende overblijfouder naar het wel en wee van uw kind tijdens het overblijven. Het overblijfrooster met oppasouders en hun telefoonnummers wordt ieder schooljaar in de eerste week bekend gemaakt en staat op de website. Overblijfcoördinator tussenschoolse opvang Contactpersonen voor het overblijven zijn Jolanda Hoften en Susanne Drent. U kunt ze op school aanspreken met vragen of problemen wat betreft het overblijven of telefonisch contact opnemen.

Projecten Ieder schooljaar werken alle kinderen aan een centraal project. Binnen zo’n project worden allerlei activiteiten in de groep gedaan m.b.t. een bepaald onderwerp of thema. Vaak zijn ook overstijgende activiteiten onderdeel van het project. Soms organiseren wij daarbij een afsluiting voor de ouders. De data van deze projecten staan in de jaarkalender. Bovendien wordt er melding van gemaakt in het schakeltje.

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 8 -

Pesten op school Zoals u al heeft kunnen lezen in de schoolgids, willen wij bereiken dat de kinderen zich veilig voelen op onze school en er met plezier naar toe gaan. Pesten is een landelijk probleem dat ook in ‘t Harde en dus ook op onze school voorkomt. Wij proberen door onze manier van werken (ons schoolconcept) de leerlingen zelfstandig te maken waarbij ze elkaar leren respecteren en waarderen. Alle leerlingen zijn waardevol en dienen respectvol met elkaar om te gaan. Meer informatie over dit thema kunt u vinden in de schoolgids. Het is belangrijk dat we hier samen scherp op zijn. Pesten gebeurt juist vaak op de momenten dat wij of u er geen zicht op hebben. Merkt u iets bijzonders aan uw kind, schroom dan niet om binnen te lopen bij de leerkracht van uw kind. Samen weten we meer dan alleen en juist bij deze problemen is uw hulp essentieel.

Roken in school In het gehele schoolgebouw geldt een rookverbod.

Schoolarts De sociaal- geneeskundige begeleiding van schoolgaande kinderen wordt in ‘t Harde uitgevoerd door de GGD Noord- Veluwee hiervoor een speciale afdeling heeft. Elk schooljaar vinden er onderzoeken plaats bij de kinderen van groep 2 en de kinderen van groep 7. In principe vinden de onderzoeken plaats op school. De ouders ontvangen schriftelijk bericht van de dienst. GGD Noord- Veluwe T 0341 - 474300 I http://www.ggdregionoordveluwe.nl

Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt in de loop van het schooljaar om uw kind op de foto te zetten. Tevens worden er groepsfoto’s gemaakt. Meestal zijn nabestellingen of vergrotingen mogelijk. De fotograaf stelt geen negatieven beschikbaar. Definitieve informatie leest u ruim van tevoren in de nieuwsbrief.

Skeelers- skateboards- stepjes Door de enorme snelheid die men hierop kan ontwikkelen is het gebruik hiervan onder schooltijd verboden. Kinderen die bijvoorbeeld op skates naar school komen, doen deze bij de ingang uit, om vervolgens hun schoenen aan te trekken.

Schoolkrant Ieder jaar verschijnen er enkele schoolkranten. De school beschikt over een schoolkrantcommissie die de schoolkrant gaat verzorgen.

Schoolreisjes De school organiseert voor iedere groep een schoolreisje. De bestemming voor groep 1 t/m 6 blijft een verrassing. Groep 7/8 gaat in ieder geval op schoolkamp.

Schooltelevisie Uit het aanbod van de televisie programma’s van de schooltv maken wij ieder jaar een selectie. Verschillende programma’s worden met de kinderen bekeken. Doordat wij digitaal werken en in het bezit zijn van digitale schoolborden kunnen wij altijd uitzendingen bekijken via www.uitzendinggemist.nl

Vakanties Voor een overzicht van de vakanties wil ik u graag verwijzen naar de jaarkalender. Hier vindt u een overzicht van wanneer welke vakanties en/of studiedagen zijn gepland.

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 9 -

Verloren / gevonden voorwerpen Om verwisselingen en zoekraken van eigendommen te voorkomen is het handig dat u bekers, kleding, gymspullen, laarzen e.d. van een naam voorziet. In de lerarenkamer staat een doos met gevonden voorwerpen. Spullen zonder naam, die na verloop van tijd niet zijn afgehaald, worden naar een goede bestemming gebracht.

Wennen aan de nieuwe school Als een kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag het komen wennen op onze school. De leerkracht waar uw kind bij in de groep komt maakt daarbij in overleg met de ouders / verzorgers de afspraken rondom de wendagen. Er worden maximaal 4 dagdelen gepland om het kind te laten wennen. Als het kind daadwerkelijk vier jaar is geworden is het de gehele dag welkom. Het is de bedoeling dat de kinderen zindelijk zijn op het moment dat ze naar school gaan.

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 10 -

4. Oudervereniging, MR, personeel en bevoegd gezag Oudervereniging De oudervereniging is een onmisbaar onderdeel voor onze school. De taken uit de oudervereniging bestaan met name uit het mede- organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld; excursies, schoolreisjes, kerstviering etc. Tijdens de jaarvergadering wordt er verslag gedaan van het afgelopen jaar. De oudervereniging bestaat uit de volgende leden; Marion Nagelhout Alice van Gelder Mark Timmers Marion Nagelhout Francis Waterlander Elle Griek Aliene Mannens

- Voorzitter - Penningmeester - Secretaris - Lid - Lid - Lid (PR) - Lid

MR De MR heeft inspraak bij het bestuur van de school. De raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Bij veel beslissingen van het schoolbestuur heeft de MR adviesrecht en bij belangrijke zaken instemmingsrecht. Ouders en leerkrachten kunnen met hun wensen, opmerkingen etc. terecht bij de MR. De leden van de MR vergaderen regelmatig en zijn indien nodig vertegenwoordigd bij vergaderingen van de oudervereniging. Zo houdt men voeling met wat er bij de ouders leeft. Alle medezeggenschapsraden van de scholen die onder ons bestuur vallen hebben samen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert namens alle medezeggenschapsraden het meeste overleg met het bestuur van de overkoepelende stichting SKOFV . Onze MR is in de GMR vertegenwoordigd met een stemgerechtigde. De MR bestaat uit; Oudergeleding Han Dieben Roel Fidder

- Voorzitter - Lid

Teamgeleding Anneke van der Vossen Toos Mulder

- Lid - Lid

Personeel We werken dit jaar met groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld; Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 Vakdocent gym ICT-er ConciĂŤrge IB-er \ zorgcoach Directeur

; Marja van de Beek en Anneke Blokzijil ; Roderick Dijk en Toos Mulder. ; Marlies van Spijker en Anne Nijhuis ; Walter Troost ; Ed van Driel ; Walter Troost ; Rudolf Koning ; Anneke Blokzijl ; Erwin Dekker

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 11 -

Bevoegd gezag Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV) College van Bestuur: - Voorzitter: de Heer Koen Oosterbaan - Lid: Mevr. Annelies Verbeek Bezoekadres: Meentweg 14 8224 BP Lelystad Postadres: Postbus 608 8200 AP Lelystad E-mail: Secretariaat@skofv.nl Tel.: 0320 -225040 Internet: www.skofv.nl

Contactpersoon ongewenste omgangsvormen Anneke van der Vossen, leerkracht Susanne Drent, schoolouder 1 x vacant, schoolouder

Inspectie van het onderwijs Postbus 10048, 8000 GA Zwolle Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle Telefoonnummer (038) 425 78 20 Faxnummer (038) 425 78 25

Nederlandse Dalton Vereniging Secretariaat Nederlandse Dalton Vereniging Bezuidenhoutseweg 251-253 2594 AM Den Haag Telefoon: 070-3315281

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel.: 070-3925508 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) www.geschillencies-klachtencies.nl

Onafhankelijk vertrouwenspersoon SKOFV / VKM De ‘vertrouwenspersoon’ is opgenomen in het abonnement Ongewenste Omgangsvormen. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, telefoonnummer 0320 276211.

Stichting Kinderopvang Elburg Locatie Kids Klup Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Tel.: 06-20620955 www.kinderopvangelburg.nl

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011


- pagina 12 -

5. Uitstroom van ons onderwijs Afgelopen jaar hebben 17 leerlingen meegedaan aan de Cito eindtoets basisonderwijs Toets

Jeanne d’Arc

Eindtoets basisonderwijs 2007 Eindtoets basisonderwijs 2008 Eindtoets basisonderwijs 2009 Eindtoets basisonderwijs 2010

Landelijk gemiddelde

536,1 535,0 538,3 538,5

538,1 536,4 536,5 534,9

Schooltype 2 (meer informatie en terugblik op de CITO 2009 kunt u vinden op: www.cito.nl/po/lovs/eb/bestanden/Cito_EB09_Terugblik.pdf)

Uitstroom van de leerlingen 2010 – 17 leerlingen Praktijkonderwijs Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) BBL-KBL TLW HAVO Atheneum/Gymnasium

0 leerlingen 1 leerlingen 1 leerling 6 leerlingen 6 leerlingen 3 leerling

2009 – 16 leerlingen Praktijkonderwijs Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) BBL-KBL TLW HAVO Atheneum/Gymnasium

0 leerlingen 2 leerlingen 2 leerling 1 leerlingen 8 leerlingen 3 leerling

8 7 6 5 4

2009 2010

3 2 1 0 PO

LWOO

BBL KBL

TLW

SK

HAVO

Gym Ath

Jaargids KBS Jeanne d’Arc, schooljaar 2010 - 2011

Jaargids 2010 2011  

Jaargids 2010 2011

Jaargids 2010 2011  

Jaargids 2010 2011

Advertisement