Page 1

Inschrijfkaart nieuwe leerling                                          Blad 1 Jeanne d'Arc Hertog Willemweg 5 8084 VP 't Harde

Familienaam: ___________________________________________

Roepnaam: ____________________________

Voornamen: ___________________________________________

BSN/sofinummer: __________________

Adres: ___________________________________________

Geslacht: _______

Pc Woonplaats: _________________________________________

Leerjaar: _______

Telefoon & mobiel: __________________­____________________ Groepsnaaam: _____________ Geboortedatum: ____­____­________

CvI­nummer: ____________________________

Geboorteplaats: _________________________________________

Aanmelddatum:  ____­____­________

Geboorteland: ___________________________________________ Inschrijfdatum:  ____­____­________ Nationaliteit: ___________________________________________

Geloofsovert.: ______________________

E­mailadres: ___________________________________________

Bank/Giro: __________________

Thuistaal: ________________________

Gegevens van eerste ouder of verzorg(st)er (verantw. pers)

Gegevens van tweede ouder of verzorg(st)er

Naam:            ____________________________________________    ____________________________________________ Adres:           ____________________________________________    ____________________________________________ Pc Woonplaats:   ________ ___________________________________    ________ ___________________________________ Geboortedatum:   ____­____­_______                                                       ____­____­_______                            Geboorteland:    ____________________________________________    ____________________________________________ Opleiding:       ____________________________________________    ____________________________________________ Beroep:          ____________________________________________    ____________________________________________ Telefoon/mobiel: ___________________ ________________________    ___________________ ________________________

Was uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving op onze school ingeschreven op een andere school of instelling voor onderwijs?   ja / nee Hierbij verklaart de heer/mevrouw __________________________________ dat de bovenstaande gegevens juist zijn, en dat hij/zij accoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids. 't Harde,   ____­____­________ Handtekening ouder / verzorg(st)er : WinSas


Inschrijfkaart nieuwe leerling                       Blad 2 Jeanne d'Arc Hertog Willemweg 5 8084 VP 't Harde

Huisarts van het kind

Bij afwezigheid ouders

Naam

: ______________________________________

______________________________________

Adres

: ______________________________________

______________________________________

Woonplaats

: ______________________________________

______________________________________

Telefoon

: ______________________________________

______________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

School waarop de leerling voorheen was ingeschreven: ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Graag een kopie van de brief van de belastingdienst waarin het BSN/sofinummer van uw kind bekend gemaakt is, of een kopie van de zorgpas.

Hierbij verklaart de heer/mevrouw __________________________________ dat de bovenstaande gegevens juist zijn, en dat hij/zij accoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids. 't Harde,   ____­____­________ Handtekening ouder / verzorg(st)er : WinSas

Leerlingkaart  
Leerlingkaart  

Leerlingkaart, inschrijfformulier

Advertisement