Page 1

LEREN?

Meer informatie?

Moet je doen!

Meer informatie over voortijdig schoolverlaten en de consequenties daarvan voor jou is verkrijgbaar bij het

REGIONAAL

BUREAU LEERLINGZAKEN NOORD-VELUWE

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Postbus 271 3840 AG Harderwijk Telefoonnummer: 0341 – 47 44 80 info@rblnoordveluwe.nl www.rblnoordveluwe.nl

Naast deze folder bestaan er nog drie andere folders over leerplicht, die op een specifiek onderwerp ingaan. Deze folders gaan over de volgende onderwerpen: ■ Verlof buiten de schoolvakanties ■ Vrijstelling van de leerplicht ■ Leerplicht & Kwalificatieplicht

Twee praktijkvoorbeelden MELVIN (18 JAAR) Melvin woont in Weert en is niet meer leerplichtig. Hij heeft zijn vmbo-diploma gehaald aan het Canisius College. Voor de zomervakantie heeft hij bericht gehad dat hij is toegelaten tot de opleiding Werktuigbouwkunde aan het ROC te Nijmegen. Wanneer het nieuwe cursusjaar in september begint, verschijnt Melvin niet op school. Het ROC meldt dat bij de RMC. De consulent van de RMC maakt een afspraak met Melvin. Tijdens het gesprek vertelt Melvin dat hij tijdens zijn vakantiewerk is gaan twijfelen aan de juistheid van zijn opleidingskeuze. De RMC-consulent meldt Melvin vervolgens aan bij het trajectbureau van de betreffende school voor een gesprek. Melvin krijgt daar het aanbod een beroepskeuzetest te doen. De testuitslag wordt gebruikt om samen met Melvin te kijken welk scholingsaanbod geschikter is voor hem.

FATIMA (19 JAAR) Fatima uit Zaandam was een leerling aan de Brug, een school voor praktijkonderwijs, en heeft haar schoolloopbaan daar afgerond. Als vso-leerling komt zij niet in aanmerking voor een diploma op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Ze beschikt wel over een certificaat horecamedewerkster. Via haar stage heeft Fatima een baantje met een arbeidscontract bemachtigd bij een restaurant. Het werk bevalt haar goed. De Brug meldt haar aan bij de RMC, zodat zij daar geregistreerd kan worden. Na een half jaar controleert de RMC uit de regio of Fatima nog steeds in het restaurant werkt.

gemeente Oldebroek

Regionaal Bureau Leerlingzaken, onderdeel van Regio Noord-Veluwe, is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek (RMC), Putten, Zeewolde.

RMC & Startkwalificatie REGIONAAL

BUREAU LEERLINGZAKEN NOORD-VELUWE


Inhoud ■ ■ ■ ■ ■

Voortijdig de school verlaten Wat geldt als startkwalificatie? Rol van de RMC Twee praktijkvoorbeelden Meer informatie?

Voortijdig de school verlaten

Wat geldt als startkwalificatie?

Rol van de RMC

Jongeren die voortijdig de school verlaten, proberen zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op te komen. Dat kan best lukken, maar het risico is groot dat ze later uit het arbeidsproces vallen, omdat ze niet zijn gekwalificeerd. Daarom is het van groot belang dat jongeren hun opleiding afmaken of worden voorbereid op de arbeidsmarkt via een beroepsopleiding. De startkwalificatie is een soort meetlat, waarmee gemeten wordt of schoolverlaters zo goed zijn opgeleid dat ze met succes een beroep kunnen uitoefenen.

Het vmbo-diploma is een voorbeeld van een diploma dat NIET als startkwalificatie wordt aangemerkt. Leerlingen die dat papiertje op zak hebben, moeten nog één of twee dagen per week naar school. Welke diploma’s gelden dan wel als startkwalificatie? Dat zijn de diploma’s van de volgende opleidingen:

De Regionale Meld- en Coördinatiefuncties, ofwel de RMC’s, spelen een rol voor jongeren tot 23 jaar, die nog geen beroepsdiploma (startkwalificatie) hebben gehaald. Gemeenten van de regio Noord-Veluwe en de gemeente Zeewolde hebben de RMC ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Scholen houden de RMC op de hoogte van de in- en uitschrijving van deze jongeren, ondanks het feit dat ze niet meer leerplichtig zijn. Het is namelijk de taak van de RMC om het aantal jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te houden.

■ ■ ■ ■ ■

havo/vwo Basisberoepsopleiding niveau twee Vakopleiding niveau drie Middenkaderopleiding niveau vier Specialistenopleiding niveau vier

De RMC’s maken gebruik van een netwerk van (hulpverlenings)instanties, zodat zij bijtijds kunnen ingrijpen om op die manier voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Mocht een leerling de school al verlaten hebben zonder startkwalificatie, dan biedt de RMC mogelijkheden aan om alsnog zo’n kwalificatie te halen. Bij een uitschrijving neemt de RMC daarom schriftelijk of telefonisch contact op met de schoolverlater. Hij of zij wordt uitgenodigd voor een gesprek, zodat er gezamenlijk een trajectplan gemaakt kan worden en specifieke hulp geboden kan worden. Natuurlijk kan een voortijdig schoolverlater ook zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken met een consulent of trajectbegeleider van de RMC.

* Nota bene! U kunt aan de tekst van deze folder geen rechten ontlenen.

Folder RMC  

regionaal bureau leerlingzaken folder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you